Toon posts:

SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deelOverzicht

Pagina: 1 2 3 ... 48 Laatste
Acties:

Anoniem: 32925

Topicstarter
Mede-auteur:
 • Nakebod
 • Registratie: Oktober 2000
 • Laatst online: 30-03 21:03

Nakebod

Wat is spotWeb?
SpotWeb is een webbased versie van het inmiddels redelijk bekende Spotnet. SpotWeb wordt ontwikkeld door een anonieme Tweaker.
Systeemeisen

• Apache webserver
• PHP v5.3
• Modules: ctype, curl, DOM, gd, gettext, mbstring, xml, zip, zlib
• Module: openssl, gmp of bcmath (In volgorde van snelste naar langzaamste)
• MySQL, PostgreSQL of SQLite
Inhoudsopgave

SpotWeb op je eigen server
SpotWeb downloaden
SpotWeb configureren
Optionele aanpassingen
Changelog
Screenshots
SpotWeb komt standaard met een aantal templates, waaronder ook een mobiele template. Klik op de thumbnail om een vergroting te openen.
SpotWeb - We1rdoSpotWeb - Bakman


SpotWeb op je eigen server
SpotWeb is werkend te krijgen op meerdere systemen/platformen. Daarvoor zijn een aantal stappen benodigd. Voldoe je al aan de systeemeisen dan kan je verder met het downloaden en Spotweb configureren van spotweb. Als je de spotWeb bestanden al hebt gedownload kan je controleren of je aan de systeemeisen voldoet door het resultaat van http://localhost/spotweb/testinstall.php te bekijken.
Om het topic wat leesbaarder te houden staat hier alleen een kleine inhoudsopgave voor verschillende systemen.
Let op! Hieronder staan de hoofdlijnen per systeem, er kunnen dus meer stappen zijn.
SynologyQNAPUbuntuWindows
IPKG Packages[url=#spotweb_qnap_qpkg]QPKG Packages[/url]apt-get packagesApache
GIT[url=#spotweb_qnap_ipkg]GIT[/url]ConfiguratieMySQL
DSM Configuratie[url=#spotweb_qnap_php]PHP configuratie[/url]MySQL
[url=#spotweb_qnap_mysql]MySQL[/url]


Spotweb downloaden
De simpelste methode is het gebruik maken van de .tar.gz of de .zip downloads.
Download het archiefbestand, pak deze uit in de map van je webserver, en start met de configuratie.

Downloaden/Updaten via GIT
Wil je simpel over de laatste bronbestanden beschikken dan kan je het beste gebruik maken van GIT.

GIT clone
Ga naar de hoofdmap op je webserver waar je spotweb wilt hebben: "cd /pad/naar/je/webdir".
git clone https://github.com/spotweb/spotweb.git

Standaard zal GIT een clone maken in een map met de naam van het project, in dit geval "spotweb". Wil je een GIT clone doen naar een andere submap voeg dan simpelweg een (nog niet bestaande) mapnaam toe achter het commando. Dit is handig als je bijvoorbeeld een fork van spotweb wilt gebruiken.

GIT update

Ga nu naar de directory waar je SpotWeb staat, en voer het update commando uit.
git pull

Als resultaat zou het resultaat vergelijkbaar moeten zijn met onderstaande.
DiskStation> git pull
  Updating af303bf..2d53a36
  Fast-forward
  SpotNntp.php        |  4 ++-
  SpotParser.php       |  23 +++++++++++++--------
  db.php           |  10 +++++++++
  index.php         |  30 +++++++++++++++++++++++++---
  retrieve.php        |  45 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
  settings.php        |  23 +++++++++++++++++++--
  templates/filters.inc.php |  14 ++++++++++++-
  templates/spotinfo.inc.php |  18 ++++++++++++++--
  templates/spots.inc.php  |  34 ++++++++++++++++++++++++++++++--
  testinstall.php      |  1 +
  10 files changed, 168 insertions(+), 34 deletions(-)
  

Database initialiseren & updaten

Soms komt het voor dat een nieuwe versie ook een database aanpassing vereist. Je krijg een foutmelding vergelijkbaar met volgende: Database schema is gewijzigd, draai upgrade-db.php aub Deze melding is eenvoudig op te lossen, al kan het een behoorlijke tijd duren afhankelijk van de aanpassing die gedaan moet worden. Breek dit proces daarom ook niet af als het lang duurt. Ook als je Spotweb voor de eerste keer hebt geïnstalleerd of je database hebt leeggegooid, moet je dit commando draaien om de correcte tabellen aan te laten maken.
php upgrade-db.php (Synology: /usr/bin/php upgrade-db.php

Na de eerste keer upgrade-db.php gedraaid te hebben kun je op Spotweb inloggen (username: admin, password: admin) om bij Instellingen de overige gegevens in te vullen. Vooral dingen als nieuwsservers zijn daarbij erg belangrijk!

Spotweb Configuratie
Voordat we beginnen met de spotweb configuratie moet je bedenken of je gebruik wilt maken van een MySQL of SQLite database. Voor de meeste mensen zal SQLite prima voldoen. Alle data wordt weggeschreven in een los database bestand. Hier is geen extra server voor nodig. Wil je gebruik maken van MySQL heb je een MySQL server nodig.
In sommige gevallen is het gebruik van SQLite niet mogelijk en ben je verplicht om MySQL te gebruiken.
In de praktijk blijkt dat een MySQL database zowel sneller werkt, alsmede een stuk kleiner blijft.

MySQL Configuratie
Deze stap is alleen nodig als je besluit om geen gebruik te maken van SQLite. Als je een beheer-tool hebt zoals phpMyAdmin kan je eenvoudig een database en gebruiker aanmaken. Heb je dit niet, kan je ook handmatig een database en gebruiker aanmaken.
mysql -p (Synology: /usr/syno/mysql/bin/mysql -p)
Enter password:

Laat -p weg als je gebruiker geen wachtwoord heeft. Voeg -u <gebruikersnaam> toe als je met een andere gebruiker wilt inloggen.
We gaan nu een nieuwe database 'spotweb' aanmaken, en een nieuwe gebruiker 'spotweb' die alleen vanaf 'localhost' mag verbinden, met het wachtwoord 'password' en geef deze alle rechten op de nieuwe spotweb database.
mysql> CREATE DATABASE spotweb;
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
mysql> CREATE USER 'spotweb'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO spotweb @'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> quit
Bye

De database is nu klaar voor gebruik. De database structuur hoeven we zelf niet aan te maken, dit gaat spotweb voor ons doen.

settings.php vs ownsettings.php
In het bestand settings.php staan alle standaard instellingen van spotweb. Er zijn een paar minimale instellingen en daarnaast zijn er optionele instellingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld je server instellingen.

Spotweb heeft de mogelijkheid om settings.php (gedeeltelijk) te negeren. Dit wordt gedaan door je (gedeeltelijk) instellingen in ownsettings.php op te slaan.
Het voordeel van ownsettings.php is dat bij het updaten van de spotweb broncode je instellingen uit settings.php niet overschreven worden.

In ownsettings.php kopieer je alleen de regels vanuit settings.php die je wilt laten afwijken van de standaard. In ownsettings.php zet je bijvoorbeeld wel de inloggegevens van je usenet server, maar bijvoorbeeld niet het aantal spots per pagina als je de standaard waarde prima vindt.

Let op! ownsettings.php dient te beginnen met de PHP-tag:
PHP:
1
<?php

Je hoeft de PHP-tag bij voorkeur niet af te sluiten op het eind van dit bestand.
De configuratie
Alweer configuratie? Ja, maar sinds we nu hebben besloten of we MySQL of SQLite gebruiken kunnen we nu echt beginnen :) Het bestand settings.php bevat veel instructies die beschrijven wat welke instelling doet.
Zoals hierboven beschreven is de beste optie om gebruik te maken van ownsettings.php. Dit bestand bestaat nog niet, dus maak deze aan. Vergeet niet om te beginnen met de openings PHP-tag.

Database engine
$settings['db']['engine'] = 'mysql';
$settings['db']['host'] = 'localhost';
$settings['db']['dbname'] = 'spotweb';
$settings['db']['user'] = 'spotweb';
$settings['db']['pass'] = 'password';


Optionele aanpassingen
Naast de standaard instellingen zijn er een aantal optionele instellingen te doen voor spotweb.
Automatisch spots updaten
Spotweb afschermen met .htaccess

Automatisch spots updaten
Via een cron-job kan je taken automatisch uitvoeren. Zet de volgende regel in je crontab. (Meestal via crontab -e of bewerk /etc/crontab)
*/30 * * * * root cd /path/to/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /dev/null

Herstart hierna crond.
/etc/init.d/crond restart

Voor Synology gebruikers:
/usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh stop && /usr/syno/etc/rc.d/S04crond.sh start

Tip! Na een reboot van je Synology wordt je cronjob overschreven met standaard waardes. Om deze te bewaren voer de volgende tip uit: Anoniem: 34095 in "SpotWeb - Webbased Spotnet"

Spotweb afschermen met .htaccess
Om SpotWeb af te schermen kan je gebruik maken van een .htaccess bestand in de SpotWeb map. Met .htaccess zijn verschillende vormen mogelijk. Onderstaand voorbeeld is welke ik zelf gebruik.

Het interne netwerk mag zonder gebruikersnaam/wachtwoord SpotWeb gebruiken, externe netwerken dienen een gebruikersnaam/wachtwoord op te geven. Een .passwd bestand kan je zelf maken, of online met .htaccess generator.
Order allow,deny
AuthType Basic
AuthName "Restricted Files"
AuthUserFile /path/to.your/.htpasswd
Require valid-user
Allow from 192.168.0
Satisfy Any

Een versimpelde versie welke alleen toegang vanaf het interne netwerk toestaat:
Order allow,deny
deny from all
allow from 192.168.1Changelog
De changelog van spotweb zelf is te vinden op GitHub

Topic changelog

• 26-02-2011: Topicstart deel 1
• 01-11-2011: Topicstart deel 2
• 30-11-2011: Settings staan nu voornamelijk in de database


Spotweb op je eigen server
Hieronder volgen de verschillende stappen die benodigd zijn voor specifieke systemen. Om het topic wat leesbaarder te houden zijn deze onderaan het topic geplaatst.


Spotweb op een Synology NAS
Spotweb is werkend te krijgen op een Synology NAS. Dit werkt echter niet out of the box, en ook niet op een standaard "fabrieks"-systeem.

IPKG Packages
Deze stap is optioneel: Om spotweb te downloaden kan je gebruik maken van GIT, maar ook een archiefbestand (.tar.gz of .zip) downloaden. Indien je gebruik wilt maken van GIT dien je de GIT client en textutils (Benodigd voor het updaten) te installeren.
Het gaat een beetje ver om dat hier helemaal te bespreken, voor meer informatie: Synology WIKI of het Het grote Synology topic deel 2 topic.
ipkg install git

GIT
DSM Configuratie
Login op de DSM. Standaard te bereiken via [url=http://diskstation:5000]http://diskstation:5000[/url]. Open nu: Control Panel -> Web Services -> Select PHP extension en zorg ervoor dat minimaal de volgende modules aangevinkt zijn: gd, mysql, openssl, zip, zlib. Sla alle wijzigingen op door op OK te klikken.
Controleer ook of onder het tabblad Web Applications de webserver en MySQL server draaien.
Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.Spotweb op een QNAP NAS
Stappenplan voor [url=#35612987]QNAP[/url] door Warbringer.

Kant en klare QPKG installatie door sl1000Spotweb op Ubuntu/Debian
Voor deze beschrijving heb ik gebruik gemaakt van Ubuntu 10.10 (64 bit), en alles wordt gedaan vanuit de CLI. Het is raadzaam om te beginnen met een volledig geupdate systeem.

Packages installeren
Het volgende commando installeerd de vereiste packages, en de daaraan gerelateerde vereiste packages. GIT is optioneel en kan je desgewenst weglaten.
apt-get install apache2 php5 php5-gmp php5-sqlite sqlite git
Configuratie
Na de installatie is de configuratie van Apache en PHP al compleet. De PHP en SQLite module werken echter nog niet omdat deze later zijn geinstalleerd dan Apache. Een simpele herstart van Apache is voldoende om ook PHP en SQLite werkend te krijgen.
Voordat we Apache herstarten moeten we nog een kleine aanpassing doen in de PHP configuratie. Er zijn 2 php.ini's, één is voor de webserver Apache en de ander is voor de CLI.

nano /etc/php5/apache2/php.ini
nano /etc/php5/cli/php.ini

Zoek in beide bestanden naar 'date.timezone' en vul deze in.
date.timezone = Europe/Amsterdam

Nu kunnen we Apache herstarten.
/etc/init.d/apache2 restart

MySQL
Indien je gebruik wilt maken van een MySQL database dien je de MySQL server en MySQL PHP module installeren. Vergeet na de installatie niet om Apache te herstarten!
apt-get install php5-mysql mysql-server

Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.Spotweb op Windows
Voor deze installatie wordt gebruik gemaakt van XAMPP van Apachefriends.
Tijdens de installatie van XAMPP kan je ervoor kiezen om Apache en MySQL als service te installen. Kies hiervoor als je de webserver en MySQL server wilt starten zodra de computer is opgestart. Dit is echter niet vereist, via het XAMPP Control Panel kan je Apache en MySQL ook handmatig starten.

Apache
Er hoeft weinig geconfigureerd te worden aan XAMPP, na installatie is alles klaar voor gebruik.
Standaard heeft XAMPP wel wat statuspagina's e.d. meegeleverd in C:\xampp\htdocs\. Je mag zelf kiezen wat je met deze bestanden doet, persoonlijk kies ik er altijd voor om ze te verwijderen.

Open een commandprompt (Start > Uitvoeren > cmd)
Op Windows Vista/7 moet je dit uitvoeren als administrator, maak hiervoor even een snelkoppeling op je bureaublad aan naar "cmd". Via het context-menu kan je het command prompt nu starten als administrator.
MySQL
XAMPP installeerd ook phpMyAdmin, een webbased MySQL beheertool.
Deze is standaard alleen te benaderen op http://127.0.0.1/phpmyadmin/.

Maak een nieuwe database aan: spotweb.
Klik hierna op Privileges en daarna op Add a new User.
Vul een gebruikersnaam in, een host (localhost voldoet) en twee keer het wachtwoord.
Onder het kopje "Database for user" kies voor "Grant all privileges on database "spotweb"" en klik op "Go".
MySQL is nu klaar voor gebruikt.

Let op! Sommige Windows gebruikers melden dat de strict-mode van de MySQL server uitgeschakeld dient te worden, dit komt meestal voor bij een losse MySQL installatie.
Is dit het geval, zoek het configuratiebestandje my.ini in je MySQL installatiemap, en zoek naar een regel vergelijkbaar met:
sql-mode="STRICT_TRANS_TABLES,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
Pas deze dan aan naar:
sql-mode="NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"

Herstart hierna MySQL.
Spotweb downloaden
De voorbereiding is nu klaar. Je kan nu verder met het downloaden van spotweb.

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 15-12-2011 03:30]


Anoniem: 32925

Topicstarter
[gereserveerd]

 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
Ik probeer de afhandeling van nzb's via nzbget te laten verlopen. Echter nadat ik in de instellingen kies voor roep Nzbget aan via http, de juiste settings invoer, en op bijwerken druk krijg ik een bijna blank screen waarbij alle spots en layout verdwenen zijn. Alleen de bovenste werkbalk (met zoeken en inloggen) is aanwezig.

Als ik dan weer naar de voorkeuren ga en kies voor geen integratie dan wordt de layout weer normaal, maar dan is er geen nzb afhandeling.

 • Kavaa
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 26-03 07:34
Welk client programma gebruik je?
Wellicht kun je sabnzbd proberen die kan rechtstreeks van uit spotweb aangeroepen worden.

ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?


Anoniem: 32925

Topicstarter
raven22 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 08:51:
Ik probeer de afhandeling van nzb's via nzbget te laten verlopen. Echter nadat ik in de instellingen kies voor roep Nzbget aan via http, de juiste settings invoer, en op bijwerken druk krijg ik een bijna blank screen waarbij alle spots en layout verdwenen zijn. Alleen de bovenste werkbalk (met zoeken en inloggen) is aanwezig.

Als ik dan weer naar de voorkeuren ga en kies voor geen integratie dan wordt de layout weer normaal, maar dan is er geen nzb afhandeling.
Volgens dit bericht gebeurt dat als nzbget niet draait (of als de instellingen toch niet zo correct zijn als je denkt).

 • Kavaa
 • Registratie: November 2009
 • Laatst online: 26-03 07:34
Anoniem: 32925 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 10:05:
[...]

Volgens dit bericht gebeurt dat als nzbget niet draait (of als de instellingen toch niet zo correct zijn als je denkt).
Dat zou ook nog eens kunnen inderdaad, ik werk zelf alleen maar met SABNZBd

ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?


 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
Anoniem: 32925 schreef op dinsdag 01 november 2011 @ 10:05:
[...]

Volgens dit bericht gebeurt dat als nzbget niet draait (of als de instellingen toch niet zo correct zijn als je denkt).
nzbget draait in daemon mode, misschien werkt het wel in server mode. ik ga het eens proberen.

edit, het is dus inderdaad zo dat nzbget in server mode dient te draaien, nu werkt het perfect

[Voor 10% gewijzigd door raven22 op 01-11-2011 15:17]


 • Senaxx
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 00:18
Anoniem: 32925 schreef op woensdag 02 november 2011 @ 13:44:
SQL:
1
DELETE commentsxover FROM commentsxover LEFT JOIN spots ON commentsxover.nntpref=spots.messageid WHERE spots.messageid IS NULL;

Dat haalt alle comments weg waar geen spot (meer) van is. Moet je even kijken of je daarna wel een acceptabele hoeveelheid overhoudt, anders verzin in er een met stamp :p

Offtopic: je zit trouwens in het verkeerde topic
Whoops ik had een search in het topic gedaan, en daarna direct mijn vraag getypt en niet meer gezien dat er al een deeltje 2 was.

Maar ik had die query op mijn dual-core nasje gedraait, maar daar is hij wel een flink aantal uurtjes mee bezig, en tot nu toe nog niet klaar.

Anoniem: 32925

Topicstarter
Senaxx schreef op woensdag 02 november 2011 @ 14:41:
[...]


Whoops ik had een search in het topic gedaan, en daarna direct mijn vraag getypt en niet meer gezien dat er al een deeltje 2 was.

Maar ik had die query op mijn dual-core nasje gedraait, maar daar is hij wel een flink aantal uurtjes mee bezig, en tot nu toe nog niet klaar.
MySQL is volgens mij nog steeds niet multi-core. Laat maar weten als ie klaar is ;)

 • Royz
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 01:29

Royz

Kleurenblind!!

En daar gaan we weer. Had ik nog wat spots weggegooid vorige week en alles sloot netjes aan. Zojuist weer gemerkt dat mijn spots een maand oud zjin :(. Blijkbaar is er niks veranderd bij Lightning

1 maand, 2 dagen

Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.


 • Senaxx
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 00:18
Royz schreef op woensdag 02 november 2011 @ 16:17:
En daar gaan we weer. Had ik nog wat spots weggegooid vorige week en alles sloot netjes aan. Zojuist weer gemerkt dat mijn spots een maand oud zjin :(. Blijkbaar is er niks veranderd bij Lightning

1 maand, 2 dagen
Ik ben ook weggegaan bij lightningusenet... ben sindsdien overgestapt naar supernews.com ... geen klachten meer!

 • Caveman
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 30-03 18:33

Caveman

whahoehaha

Zonder vervelend te klinken, deeltje 1 is nog steeds niet op slot... Misschien nog even een modje aantikken?

I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !


Anoniem: 32925

Topicstarter
Caveman schreef op woensdag 02 november 2011 @ 20:24:
Zonder vervelend te klinken, deeltje 1 is nog steeds niet op slot... Misschien nog even een modje aantikken?
Sorry, dat was ik helemaal vergeten te doen :+

Edit: en nu is het gebeurt. Lekker snel :)

[Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 02-11-2011 21:49]


 • Webjunkie
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-03 10:46
zijn er meer mensen die deze error krijgen in sickbeard?
SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Error trying to load Spotweb RSS feed: syntax error: line 1, column 44
SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error trying to load Spotweb RSS feed: syntax error: line 1, column 44
http://domein/spotweb/api?t=c levert netjes de gewenste xml
ook op het c class adres.

HTPC, Speeldoos | PVoutput


Anoniem: 32925

Topicstarter
Webjunkie schreef op donderdag 03 november 2011 @ 00:54:
zijn er meer mensen die deze error krijgen in sickbeard?


[...]


http://domein/spotweb/api?t=c levert netjes de gewenste xml
ook op het c class adres.
Zou je eigenlijk even erbij moeten zoeken welke URL sickbeard op dat moment probeerde te openen. Helaas is dat enkel te vinden in de SB logfile.

 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
spotweb is stuk... hij zit in een kringetje met database-update. Advies niet te pullen vandaag tot de fix er is.

op een verse install:
Schema update done
Updating settings
Settings update done
Updating users
Users' update done
Performing basic analysis of database tables
Basic database optimalisation done

Spotweb is now located @ http://XBMC/spotweb
Run php /var/www/spotweb/retrieve.php to fill the database with spots

Do you want to retrieve spots now?
(yes/no): yes
This will take a while!
Globale settings zijn gewijzigd, draai upgrade-db.php aub

 • I-King
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 08:27
Had ik inderdaad ook al last van, ik heb upgrade-db 2x laten lopen, maar hij blijft de melding geven: Database schema is gewijzigd, draai upgrade-db.php aub

Anoniem: 32925

Topicstarter
Of even deze fix handmatig toepassen :)

 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
thx, werkt weer. Gotta love sed:
sed -i 's/$serialized, $this->bool2dt($value)/$this->bool2dt($serialized), $value/g' /var/www/spotweb/lib/SpotDb.php

 • I-King
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 08:27
Als ik het goed zie is de fix al geimplementeerd? Maar hij werkt nog altijd niet bij mij, of moet het nog toegevoegd worden?

Anoniem: 32925

Topicstarter
I-King schreef op donderdag 03 november 2011 @ 09:42:
Als ik het goed zie is de fix al geimplementeerd? Maar hij werkt nog altijd niet bij mij, of moet het nog toegevoegd worden?
Moet nog gebeuren. Daarom is op dit moment handmatig toevoegen het handigst.

 • I-King
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 08:27
Owh sorry, ik had niet gezien dat het jouw fork was, even niet goed opgelet! Gebruik git net wat te weinig!

 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Mijn spotweb heeft er na de laatste db-upgrade geen zin meer in :'(
Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]
Kan helaas niet vinden waar dit fout gaat, iemand een idee? (bovenstaande fix heeft hierop geen effect.)

[Voor 9% gewijzigd door woest85 op 03-11-2011 10:43]

[Signature]


 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 09:43:
[...]

Moet nog gebeuren. Daarom is op dit moment handmatig toevoegen het handigst.
Als ze die fix handmatig doen komt de volgende vraag morgen:
Ik kan niet meer pullen:
insert copy/paste van info overbestand dat door wijzigingen pull tegenhoud


en dan zeg jij binnen 5 minuten na die post:
Is al heel vaak uitgelegd, zie deel 1.

En uiteindelijk zegt dan iemand git stash && git pull.

:p

 • I-King
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 08:27
@Mar2zz: Alvast bedankt ;)

Anoniem: 32925

Topicstarter
Mar2zz schreef op donderdag 03 november 2011 @ 11:21:
[...]


Als ze die fix handmatig doen komt de volgende vraag morgen:
Ik kan niet meer pullen:
insert copy/paste van info overbestand dat door wijzigingen pull tegenhoud

[..]
Nee, want die fix wordt gewoon op de main-tree geplaatst :p

Of misschien wel en dan wat jij zegt idd

[Voor 5% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 03-11-2011 11:52]


 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 10:32:
Mijn spotweb heeft er na de laatste db-upgrade geen zin meer in :'(


[...]


Kan helaas niet vinden waar dit fout gaat, iemand een idee? (bovenstaande fix heeft hierop geen effect.)
Hier last van dezelfde issue.......

Anoniem: 32925

Topicstarter
@woest85 + @raven22

Welke database?

 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

mysql

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
Hoe ziet een
SQL:
1
SELECT * FROM grouppermissions LIMIT 0,5;
er bij jou uit?

 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 12:56:
[...]

Hoe ziet een
SQL:
1
SELECT * FROM grouppermissions LIMIT 0,5;
er bij jou uit?
//edit ik maak er wel ff een screenshot van xD

[Voor 100% gewijzigd door woest85 op 03-11-2011 13:02]

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 12:58:
[...]


//edit ik maak er wel ff een screenshot van xD

[afbeelding]
Volgens dat lijstje mag zelfs Anonymous gewoon de index openen (standaard instelling, maak je geen zorgen ;)) en zou het dus betekenen dat de user waarmee je bent ingelogd niet meer in anonymousgroup zit :s Tenzij ik het natuurlijk verkeerd begrijp.

Je zou even kunnen kijken in
SQL:
1
SELECT * FROM `usergroups`;
of je userid group 1 bevat;

 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:06:
[...]

Volgens dat lijstje mag zelfs Anonymous gewoon de index openen (standaard instelling, maak je geen zorgen ;)) en zou het dus betekenen dat de user waarmee je bent ingelogd niet meer in anonymousgroup zit :s Tenzij ik het natuurlijk verkeerd begrijp.

Je zou even kunnen kijken in
SQL:
1
SELECT * FROM `usergroups`;
of je userid group 1 bevat;
MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). ( Query took 0.0013 sec )
usergroups tabel is nogal leeg zegmaar :+

[Voor 3% gewijzigd door woest85 op 03-11-2011 13:08]

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:07:
[...]


[...]


usergroups tabel is nogal leeg zegmaar :+
Ok, hebben we in ieder geval het probleem gevonden :'( Eens kijken waarom en hoe we dat zsm naar standaard kunnen herstellen.

 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Daar was ik al bang voor ja :P

Ik heb overigens 3 users,
ID 1 = Anonymous
ID 2 = Admin
ID 5 = testuser

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:10:
Daar was ik al bang voor ja :P

Ik heb overigens 3 users,
ID 1 = Anonymous
ID 2 = Admin
ID 5 = testuser
Snelste tijdelijke oplossing:

SQL:
1
2
3
4
5
6
7
UPDATE settings SET value = '0.45' WHERE name = 'schemaversion';
UPDATE settings SET value = '0.09' WHERE name = 'settingsversion';
UPDATE settings SET value = '0.22' WHERE name = 'securityversion';
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(1, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 2, 2);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 3, 3);;


en voor iedere gebruiker die je hebt:
SQL:
1
2
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 2, 2);


Ik ga proberen te achterhalen waarom dit fout is gegaan...

[Voor 22% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 03-11-2011 14:02]


 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Cheers, dat werkt. Heb helaas de oude versies van upgrade-db.php niet beschikbaar lokaal, dus kan niet nagaan waar het in zit. Op dat volume heb ik geen shadow copy's aanstaan helaas.

//edit
valt nu niet mijn testuser met ID 5 onder securitygroup admin users met group 3?

[Voor 20% gewijzigd door woest85 op 03-11-2011 13:22]

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:18:
Cheers, dat werkt. Heb helaas de oude versies van upgrade-db.php niet beschikbaar lokaal, dus kan niet nagaan waar het in zit. Op dat volume heb ik geen shadow copy's aanstaan helaas.
Dat is niet erg, via git kan ik oude versies ophalen en vergelijken ;)
Edit: euh ja. Ik dacht dat je zelf wel admin wilde zijn :+ Zo niet, haal je die gewoon weg :)

Weet al waarom het mis is gegaan: 'securityversion' werd op true gezet, en dat is blijkbaar kleiner dan 0.01. Dat was eerste versie securitysysteem dus gaat alles leeg :s

Waarom er dan niets meer instaat ipv standaard settings is me dan nog wel even een raadsel, maar swoa

[Voor 34% gewijzigd door Anoniem: 32925 op 03-11-2011 13:42]


 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
Sorry, ben een sql noob, is mijn input nog nodig of is het probleem opgelost?

 • Webjunkie
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-03 10:46
Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 08:21:
[...]

Zou je eigenlijk even erbij moeten zoeken welke URL sickbeard op dat moment probeerde te openen. Helaas is dat enkel te vinden in de SB logfile.
aha, blijkbaar heb ik van het weekend met m'n dronken hoofd de api key van sabnzbd ingevoerd ipv die van spotweb :$
dat krijg je als je blind vertrouwt op autocomplete ;)

wel vreemd dat hij wel het goede account liet zien in die xml.

[Voor 6% gewijzigd door Webjunkie op 03-11-2011 13:48]

HTPC, Speeldoos | PVoutput


Anoniem: 32925

Topicstarter
raven22 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:42:
[...]

Sorry, ben een sql noob, is mijn input nog nodig of is het probleem opgelost?
We zijn er enigzins uit. Als je snel weer verder wil kun je bovenstaande queries draaien, anders kun je wachten op een update.

 • Senaxx
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 00:18
Hmmm jammer :) users zijn geupdate en nu is helaas me config weer stuk :)

Ik had de gast user ingesteld met admin rechten en dat hij automagisch als gast inlogged, en dit zelf achter een htaccess. Maar blijkbaar is er dusdanig veel veranderd dat dat niet meer werkt.

Dat idee dus..
code:
1
$settings['nonauthenticated_userid'] = 4;code:
1
Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]


En ik draaide retreive.php net eens handmatig en dan laat hij aan het einde zo mooi zien:
code:
1
Error, can't update blacklist!

waar dit nu weer in zit... maarja.. eerst de andere spul maar eens oplossen :)

[Voor 6% gewijzigd door Senaxx op 03-11-2011 13:59]


 • woest85
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

woest85

[Ondertitel]

Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:48:
[...]

We zijn er enigzins uit. Als je snel weer verder wil kun je bovenstaande queries draaien, anders kun je wachten op een update.
Het zou natuurlijk kunnen dat hij geen gebruiker heeft met ID5. Overigens wordt met bovenstaande deze in group3 (admingroup) gezet, ipv. de adminuser met ID2.

[Signature]


Anoniem: 32925

Topicstarter
woest85 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 14:01:
[...]


Het zou natuurlijk kunnen dat hij geen gebruiker heeft met ID5. Overigens wordt met bovenstaande deze in group3 (admingroup) gezet, ipv. de adminuser met ID2.
Verduidelijkt :)

 • Senaxx
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 00:18
Hmmm.. i.p.v. alles te gaan uitzoeken, en alles te editten (kreupel beestje fixxen) beginnen me we maar weer opnieuw met de database. Ik doe geen full spots, geen comments en een limiet van 365 dagen, dan moet hij zo weer gevuld zijn. En vanuit daaruit maar weer verder werken.

Geeft toch altijd een lekker gevoel even weer een schone installatie (zag dat hij bij spots 31,3 mb overhead had)

Probleem 1:
Ik zie nu trouwens dat er onder het profiel wordt verwezen naar

code:
1
/spotweb/images/icons/refresh.png


Maar deze bestaat volgensmij niet. Tenminste ik heb even op github gekeken, en daar kon ik hem ook zo niet vinden.

Probleem 2:
Ik loop nou nog tegen een ander probleem aan. Ik zag dat dit ook eens eerder heeft voorgedaan en gefixt was. maar met recente gitpull & schone database (net gevult) heb ik het "2GB" probleem. Alle releases groter dan 2GB zijn bij mij nu allemaal op 2GB gezet.

Nu wil ik best hier een database opnieuw voor gaan vullen, maar enigsinds bekend waardoor dit veroorzaakt wordt?

[Voor 47% gewijzigd door Senaxx op 03-11-2011 15:07]


 • elevator
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

elevator

Officieel moto fan :)

Spotweb (de coder :P ) heeft zojuist de fix voor bovenstaande issues gefixed. Wat een slordige bug.

 • witteveder
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 03-03 15:36
Hmmm... ook na de laatste git pull blijf ik:

Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]

houden. Doe ik iets verkeerd?

Anoniem: 32925

Topicstarter
witteveder schreef op donderdag 03 november 2011 @ 17:42:
Hmmm... ook na de laatste git pull blijf ik:

Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]

houden. Doe ik iets verkeerd?
Verkeerd niet, iets vergeten denk ik. upgrade-db.php draaien ;)

 • witteveder
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 03-03 15:36
Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 17:46:
[...]

Verkeerd niet, iets vergeten denk ik. upgrade-db.php draaien ;)
helaas... had ik wel gedaan, geen verschil.

Anoniem: 32925

Topicstarter
Dan moet je bovenstaande stappen maar even handmatig doorlopen.

 • witteveder
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 03-03 15:36
/n00b alert
mysql zegt na de 1e regel:ERROR 1046 (3D000): No database selected

misschien kun je mij er even doorheen loodsen. Inloggen met user en password gaat goed, maar daarna

Anoniem: 32925

Topicstarter
witteveder schreef op donderdag 03 november 2011 @ 18:43:
[...]


/n00b alert
mysql zegt na de 1e regel:ERROR 1046 (3D000): No database selected

misschien kun je mij er even doorheen loodsen. Inloggen met user en password gaat goed, maar daarna
Dan moet je nog even USE spotweb; doen, waarbij spotweb uiteraard staat voor de databasenaam die jij hebt gekozen. Daarna werken mijn SQL-codes wel ;)

 • witteveder
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 03-03 15:36
Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 18:45:
[...]

Dan moet je nog even USE spotweb; doen, waarbij spotweb uiteraard staat voor de databasenaam die jij hebt gekozen. Daarna werken mijn SQL-codes wel ;)
Bedankt. Het werkte en nu het werkt alles weer :-)
/standdown N00b-alert

 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
Klopt het dat door een wijziging in de afgelopen (2) week ineens niet vanuit andere locatie geupgrade/geretrieved kan worden?

ik deed eerder wel php /var/www/spotweb/retrieve.php en dat werkte, maar dat werkt sinds kort niet meer, dan krijg ik een error op regel 44 in /lib/SpotClassSecurity (ofzoiets)...

Een vriend heeft hetzelfde probleem op Windows, die zit dan met php.exe dat te doen. Ik zag in Deel 1 dat Gielie daar ook last van had. Omdat ik voor mezelf wel een oplossing heb (gewoon vanuit de map retrieven) had ik er verder geen aandacht aan geschonken, maar hoe los je dit op in een Xampp install op Win7?

Anoniem: 32925

Topicstarter
Ligt er een beetje aan wat "een error" is.

 • qwerty_running
 • Registratie: Juni 2006
 • Niet online
@Mar2zz: Dit komt doordat het ophalen (retrieve) van spots een gebruikersinstelling is geworden.
Voor een update knop en spotten een "gebruiker toevoegen".
Na het toevoegen van een gebruiker bij het admin panel het account selecteren en wachtwoord invullen.
bron

[Voor 26% gewijzigd door qwerty_running op 03-11-2011 21:41]


Anoniem: 32925

Topicstarter
qwerty_running schreef op donderdag 03 november 2011 @ 21:39:
@Mar2zz: Dit komt doordat het ophalen (retrieve) van spots een gebruikersinstelling is geworden.

[...]

bron
Dat is niet sinds een week of 2.

 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
Ow wacht, retrieve werkt wel met php /var/www/spotweb/retrieve.php.
Ik krijg alleen die error als ik hetzelfde met php /var/www/spotweb/upgrade-db.php doe:
PHP Warning: require_once(lib/SpotSecurity.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'lib/SpotSecurity.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44


Ik weet op linux wel hoe ik dat voorkom, maar hoe op Windows in Xampp?

Anoniem: 32925

Topicstarter
Mar2zz schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 07:16:
Ow wacht, retrieve werkt wel met php /var/www/spotweb/retrieve.php.
Ik krijg alleen die error als ik hetzelfde met php /var/www/spotweb/upgrade-db.php doe:
PHP Warning: require_once(lib/SpotSecurity.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'lib/SpotSecurity.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44


Ik weet op linux wel hoe ik dat voorkom, maar hoe op Windows in Xampp?
cd d:\xampp\spotweb
php upgrade-db.php

 • Mar2zz
 • Registratie: September 2007
 • Laatst online: 21-01 10:51
Huh, kun je op windows gewoon php doen? ik dacht dat altijd via .exe ging... insert hamertje smiley ;)

Anoniem: 32925

Topicstarter
Mar2zz schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 07:28:
Huh, kun je op windows gewoon php doen? ik dacht dat altijd via .exe ging... insert hamertje smiley ;)
Als php in je path zit wel ja. Anders geef je uiteraard het volledige pad op

Extensie is optioneel in DOS sinds 1.0 volgens mij en nog steeds in Windows ;)

 • Senaxx
 • Registratie: December 2010
 • Laatst online: 00:18
Ik zit de fix staan van NightSpirit (waarvoor dank) Ik zal me spots table even legen en opnieuw vullen. Enig idee hoe het nog kan dat refresh.png mist?

Edit:
Na mijn spots tabel volledig opnieuw ingelezen te hebben kan ik bevestigen dat het opgelost is. Hij geeft nu de juiste grootte weer.

[Voor 71% gewijzigd door Senaxx op 04-11-2011 10:44]


Anoniem: 32925

Topicstarter
Senaxx schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 09:39:
Ik zit de fix staan van NightSpirit (waarvoor dank) Ik zal me spots table even legen en opnieuw vullen. Enig idee hoe het nog kan dat refresh.png mist?
Geen dank ;)

Ik ben iets anders aan het schrijven, dus als je wilt dat er iets wordt opgelost moet je even een issue op GitHub maken ;)

 • SYQ
 • Registratie: Oktober 2001
 • Niet online
myspotweb.nl, behoort deze toe aan iemand hier in het topic? Bestaat de optie wachtwoord vergeten niet? Ben de mijne namelijk vergeten :(

 • hhoekstra
 • Registratie: Maart 2008
 • Laatst online: 30-03 15:54
Zo nieuw topic :) moet even reageren zodat hij weer in me lijstje komt :-)

Anoniem: 32925

Topicstarter
Daar heb je http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/bookmark.gif en http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/bookmark-todo.gif voor }:|

 • tpas
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 29-03 19:49
Ik blijf een foutmelding krijgen op het ophalen van de blacklist.
Dit komt doordat de DNS server naar het verkeerde IP adres wijst, heb ik inmiddels ontdekt, en dat heb ik nu opgelost door "hard" in mijn hosts-file het juiste IP adres te zetten, maarre: is dit wel de juiste oplossing?

Het werkt nu prima, totdat het IP adres weer wijzigt.... Hoe kan ik dit automatisch goed laten gaan? Zowel met de DNS servers van Ziggo, als die van Google pakt ie namelijk de verkeerde....

Spotweb draait bij mij onder Ubuntu.

 • Webjunkie
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-03 10:46
verkeerde ip adres?
hij gaat toch gewoon naar http://jij.haatmij.nl/spotnet/blacklist.txt ?

ik krijg trouwens ook de error, can't update blacklist error (op debian).

HTPC, Speeldoos | PVoutput


 • tpas
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 29-03 19:49
Ja, klopt, maarre: doe maar eens een ping naar jij.haatmij.nl.
hij moet naar 93.190.137.65, en gaat naar een ander adres. Op dat adres staat ook een blacklist.txt file, maar dat is een html bestand, en niet het bestand dat ie moet hebben (dat staat dus op 93.190.137.65)

Door mijn hostsfile aan te passen heb ik hem nu werkend, maar weet dus niet of dit nou DE oplossing is......

Anoniem: 32925

Topicstarter
Misschien dat de oude TTL nogal aan de hoge kant stond.

http://www.spot-net.nl/fo...6&t=3286&start=330#p37249

 • Webjunkie
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-03 10:46
bij mij gaat het wel naar het goede ipadres.
C:\Users\Gamer>ping jij.haatmij.nl

Pinging jij.haatmij.nl [93.190.137.65] with 32 bytes of data:
Reply from 93.190.137.65: bytes=32 time=37ms TTL=54
:~$ ping jij.haatmij.nl
PING jij.haatmij.nl (93.190.137.65) 56(84) bytes of data.
64 bytes from mail.r-dns.nl (93.190.137.65): icmp_req=1 ttl=54 time=37.6 ms
maar ik krijg toch de error.

bij http://93.190.137.65/spotnet/blacklist.txt krijg ik trouwens een 404.

[Voor 8% gewijzigd door Webjunkie op 04-11-2011 16:47]

HTPC, Speeldoos | PVoutput


 • qwerty_running
 • Registratie: Juni 2006
 • Niet online
Gebruik http://haatmij.nl/jij/spotnet/blacklist.txt
Overzicht van de site http://haatmij.nl/jij/spotnet/

Via hosts de verwijzing maken werkt zolang het ipnummer niet wijzigt.
Een betere oplossing is een dns server gebruiken die wel bijgewerkt is.
Het goede ipnummer is 93.190.137.65.


Link die in settings.php staat:
code:
1
$settings['blacklist_url'] = "http://jij.haatmij.nl/spotnet/blacklist.txt";

Link die ook werkt:
code:
1
$settings['blacklist_url'] = "http://haatmij.nl/jij/spotnet/blacklist.txt";

Beide verwijzen naar dezelfde server en ipnummer.

 • hhoekstra
 • Registratie: Maart 2008
 • Laatst online: 30-03 15:54
Boeie :-) hij moet niet in me bookmarks komen :D

Kiek :
mysql> DELETE commentsxover FROM commentsxover LEFT JOIN spots ON commentsxover.
nntpref=spots.messageid WHERE spots.messageid IS NULL;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id: 1
Current database: spotweb

Query OK, 285186 rows affected (1 hour 8 min 30.97 sec)

mysql>
mysql>

 • Webjunkie
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 26-03 10:46
ik blijf de error houden.

Link die in settings.php staat:
code:
$settings['blacklist_url'] = "http://jij.haatmij.nl/spotnet/blacklist.txt";

$settings['blacklist_url'] = "http://haatmij.nl/jij/spotnet/blacklist.txt";
beide urls worden gewoon geopend in m'n browser en toch werken ze allebei niet in spotweb.

[Voor 44% gewijzigd door Webjunkie op 04-11-2011 19:10]

HTPC, Speeldoos | PVoutput


 • Royz
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 01:29

Royz

Kleurenblind!!

Ik krijg een fatal error?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Last retrieve at Fri Nov 4 18:30:02 2011
Retrieving new Spots from server news.lightningusenet.com...


SpotWeb v0.45.9.20 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
 (-1) Failed to write to socket! (connection lost!) [response: ""] [response: ""]


Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.


Zal wel iets te maken hebben emt Lightning weer. Ik ga onderzoeken

iemand nog meer?

Whuttt LU is niet meer?

[Voor 9% gewijzigd door Royz op 04-11-2011 20:37]

Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.


 • henv
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 19-09-2021
Nightspirit vraagje, is het toch niet een keer mogelijk om de newcount variabel te maken. Ik pas het nu altijd in de php file aan en bij een commit herstel ik hem weer naar 500

@Royz: Ik las bij een nieuwsbericht over News-service bij de comments dat veel mensen daar ook lightning niet konden bereiken

[Voor 26% gewijzigd door henv op 04-11-2011 20:50]


Anoniem: 32925

Topicstarter
henv schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 20:48:
Nightspirit vraagje, is het toch niet een keer mogelijk om de newcount variabel te maken. Ik pas het nu altijd in de php file aan en bij een commit herstel ik hem weer naar 500
Als ik er eens aan toe kom wel ja :$

 • henv
 • Registratie: Oktober 2006
 • Laatst online: 19-09-2021
Anoniem: 32925 schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 20:56:
[...]
Als ik er eens aan toe kom wel ja :$
ok thnx. dan wachten we geduldig. Als je het maar met lettergrootte 32 en blinkende letters bekend maakt :)

Anoniem: 32925

Topicstarter
henv schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 21:22:
[...]

ok thnx. dan wachten we geduldig. Als je het maar met lettergrootte 32 en blinkende letters bekend maakt :)
Geen <marquee>? _O-

Maar nu eerst bier

 • A3Baak
 • Registratie: Mei 2010
 • Laatst online: 08-09-2022
Royz schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 19:33:
Ik krijg een fatal error?

....
iemand nog meer?
Ja ik heb hem ook, na de laatste git pull

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
SpotWeb v0.46.9.22 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
 (500) Unexpected response: 'What?' [response: "What?"]


#0 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(600): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Unexpected resp...', 500, 'What?')
#1 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(740): Net_NNTP_Protocol_Client->_handleUnexpectedResponse(500)
#2 /volume1/web/spotweb/NNTP/Client.php(979): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdCapabilities()
#3 /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php(42): Net_NNTP_Client->getOverview('738175-739175')
#4 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(129): SpotNntp->getOverview(738175, 739175)
#5 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(116): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(738175, 1000)
#6 {main}

Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.

 • MikeOO
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 07:23
Royz schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 19:33:
Ik krijg een fatal error?

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Last retrieve at Fri Nov 4 18:30:02 2011
Retrieving new Spots from server news.lightningusenet.com...


SpotWeb v0.45.9.20 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
 (-1) Failed to write to socket! (connection lost!) [response: ""] [response: ""]


Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.


Zal wel iets te maken hebben emt Lightning weer. Ik ga onderzoeken

iemand nog meer?

Whuttt LU is niet meer?
Lightning accounts werken niet meer als gevolg van. Heb er ook last van. Op zoekn naar een andere die nog wel werkt.
nieuws: Usenetprovider vangt bot bij vordering tegen Brein-vonnis

 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
Anoniem: 32925 schreef op donderdag 03 november 2011 @ 13:15:
[...]

Snelste tijdelijke oplossing:

SQL:
1
2
3
4
5
6
7
UPDATE settings SET value = '0.45' WHERE name = 'schemaversion';
UPDATE settings SET value = '0.09' WHERE name = 'settingsversion';
UPDATE settings SET value = '0.22' WHERE name = 'securityversion';
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(1, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 2, 2);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(2, 3, 3);;


en voor iedere gebruiker die je hebt:
SQL:
1
2
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 2, 2);


Ik ga proberen te achterhalen waarom dit fout is gegaan...
Ben hier maar eens aan begonnen, maar begrijp het niet helemaal. Hoe kom ik erachter welke userid's ik heb?

 • A3Baak
 • Registratie: Mei 2010
 • Laatst online: 08-09-2022
Die heb ik gedaan, daarna upgrade_db.php.

Dan kan ik maar 1 keer een retrieve doen.

Krijg ik de foutmelding dat de blacklist niet geupdate kan worden. Ligt eraan dat ie naar een verkeerd ip gaat, had ik al gezien boeit mij niet heel erg.

Maar als ik nogmaals een retrieve wil doen crashed ie weer

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SpotWeb v0.46.9.22 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
 (-1) Failed to read from socket...! [response: ""] [response: ""]


#0 /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php(33): SpotNntp->connect()
#1 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(57): SpotNntp->selectGroup('free.willey')
#2 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(212): SpotRetriever_Abs->connect('free.willey')
#3 {main}

Updating retrieve status in the database

Finished retrieving reports.


Nu kan ik dat wel weer oplossen door die code weer uit te voeren, maar dan kan ik maar 1 maal een retrieve uitvoeren.

En ik heb geen idee wie die "free.willey" is :+

 • prettynifty
 • Registratie: Oktober 2007
 • Laatst online: 24-03 11:58
Ik heb een probleempje met het opbouwen van een nieuwe database op mijn Syno DS209.
Omdat een git pull niets meer deed besloot ik maar eens helemaal overnieuw te beginnen.
Dus van de week maar een nieuwe spotweb gecloned en vanmorgen een git pull erachteraan.

Daarna “/usr/bin/php upgrade-db.php”
en krijg ik meteen de volgende melding:
“ Updating schema..(mysql)”
en na 3 tellen mijn commando regel (dus dan is hij klaar??)

Als ik echter op mijn spotweb pagina kijk staat daar:
“SpotWeb v0.46.9.22 crashed Error executing query: Table 'spotweb.settings' doesn’t exist”
Wat dus ook op de eerste pagina van dit topic staat dan moet je een:
“/usr/bin/php upgrade-db.php” uitvoeren

ik snap dat de DB leeg is en dat er dus ook geen table 'spotweb settings' is,
wat ik niet snap is dat de DB niet "gevuld" word als ik upgrade-db uitvoer |:(

Ik doe dus waarschijnlijk wat fout, maar wat?
Of heeft dit te maken met het feit dat LU uit de lucht is?

 • robertobadjo
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 26-03 11:19
ligt dit aan mij of wat

tijdens het ophalen van spots krijg ik dit tussendoor

PHP Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1030

en als hij klaar is krijg ik

SpotWeb v0.46.9.22 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
(0) Unexpected response: 'Ýj"1#ô>ÖíI&1AD·í´°jeív
e2QA'CfìÞÐÞåfX˲'=I !ð<ßûF°â


#0 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(600): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Unexpected resp...', 0, '?j"1???#??>????...')
#1 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1751): Net_NNTP_Protocol_Client->_handleUnexpectedResponse(0)
#2 /var/www/spotweb/NNTP/Client.php(991): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdXOver('748146-749146')
#3 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(42): Net_NNTP_Client->getOverview('748146-749146')
#4 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(129): SpotNntp->getOverview(748146, 749146)
#5 /var/www/spotweb/retrieve.php(116): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(0, 1000)
#6 {main}

Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.

doe ik iets verkeerds of wat?

Suggesties wat hier te plaatsen


 • MikeOO
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 07:23
robertobadjo schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 13:12:
ligt dit aan mij of wat

tijdens het ophalen van spots krijg ik dit tussendoor

PHP Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1030

en als hij klaar is krijg ik

SpotWeb v0.46.9.22 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
(0) Unexpected response: 'Ýj"1#ô>ÖíI&1AD·í´°jeív
e2QA'CfìÞÐÞåfX˲'=I !ð<ßûF°â


#0 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(600): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Unexpected resp...', 0, '?j"1???#??>????...')
#1 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1751): Net_NNTP_Protocol_Client->_handleUnexpectedResponse(0)
#2 /var/www/spotweb/NNTP/Client.php(991): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdXOver('748146-749146')
#3 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(42): Net_NNTP_Client->getOverview('748146-749146')
#4 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(129): SpotNntp->getOverview(748146, 749146)
#5 /var/www/spotweb/retrieve.php(116): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(0, 1000)
#6 {main}

Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.

doe ik iets verkeerds of wat?
Kreeg ik ook na een git pull en ben maar een paar versies terug gegaan van spotweb. Lijkt nu wel goed te gaan maar is nog steeds aan het opbouwen.

Overzicht van laatste pulls
git reflog

Om terug te gaan naar een vorige versie + code van Git Reflog
git reset --hard <hier nummer van reflog zonder de <> >

 • robertobadjo
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 26-03 11:19
ok ff uitdokteren naar vorige versie dus.

vond het al zo raar met de laatste update en na zoveel keer me configuratie doorlopen te hebben op tikfouten toch maar ff gepost. lucht op *D

Suggesties wat hier te plaatsen


 • vanaalten
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 08:27
prettynifty schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 12:46:
Ik heb een probleempje met het opbouwen van een nieuwe database op mijn Syno DS209.
Omdat een git pull niets meer deed besloot ik maar eens helemaal overnieuw te beginnen.
Dus van de week maar een nieuwe spotweb gecloned en vanmorgen een git pull erachteraan.

Daarna “/usr/bin/php upgrade-db.php”
en krijg ik meteen de volgende melding:
“ Updating schema..(mysql)”
en na 3 tellen mijn commando regel (dus dan is hij klaar??)

Als ik echter op mijn spotweb pagina kijk staat daar:
“SpotWeb v0.46.9.22 crashed Error executing query: Table 'spotweb.settings' doesn’t exist”
Heb je de database opnieuw gemaakt? Heb je de instructies voor het maken van een nieuwe database opgevolgd (dus o.a. een spotweb user aanmaken, spotweb database maken en deze user rechten geven op die database)? Want voor mij klinkt jouw probleem alsof de initieele database al niet OK is (of de user niet OK), en upgrade.php niet de juiste tabellen kan aanmaken.
En de spotweb user/password in ownsettings.php gezet?

 • prettynifty
 • Registratie: Oktober 2007
 • Laatst online: 24-03 11:58
vanaalten schreef op zaterdag 05 november 2011 @ 14:07:
[...]

Heb je de database opnieuw gemaakt? Heb je de instructies voor het maken van een nieuwe database opgevolgd (dus o.a. een spotweb user aanmaken, spotweb database maken en deze user rechten geven op die database)? Want voor mij klinkt jouw probleem alsof de initieele database al niet OK is (of de user niet OK), en upgrade.php niet de juiste tabellen kan aanmaken.
En de spotweb user/password in ownsettings.php gezet?
Ja, dat heb ik gedaan volgens onderstaand stukje (van http://www.synology-forum.nl/viewtopic.php?f=118&t=5923)
SpotWeb configuratie

MySQL Configuratie

Installeer op je Diskstation phpMyAdmin, is een officieel pakket en beschikbaar via de website van Synology. Je krijgt dan een icoontje in DSM erbij.
Open phpMyAdmin, klik op het tabblad "rechten" daarna "Voeg een nieuwe gebruiker toe"
Invullen:
Gebruikersnaam: "spotweb"
Machine: "localhost"
Wachtwoord: “1234” (dat moet je uiteraard zelf weten, ik gebruik dit als voorbeeld)

Kies dan voor: "Maak een database met dezelfde naam en geef alle rechten hierop"
Klik op "selecteer alles" en als laatste op "start" nu is je database en user aangemaakt.
(Met dank aan JSmith19 voor dit stukje !)
volgens mij is daar niets aan veranderd sinds de vorige keer (toen het wel werkte)
Maar ik krijg graag input, zal niet de 1e keer zijn dat ik iets over het hoofd zie of verkeerd interpreteer. 8)7 8)7

 • MikeOO
 • Registratie: Augustus 2007
 • Laatst online: 07:23
Even ter info

Krreeg net een mail van LightningUsenet.

Dear LightningUsenet user,

Our supplier has some major technical issues which are negatively affecting our service to you. We did not step out of the business and are working hard to get things back online. Please accept our apologies for this, we're doing our best to get things up and running this weekend and keep you posted as soon as everything is back to nornal. Once again; our apologies and please bare with us.


Kind regards,

LightningUsenet
http://www.lightningusenet.com

 • Mindwalker
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-03 10:17

Mindwalker

zappen is zinloos

Ik heb in mijn overzichten bij diverse spots gewoon aantallen (#) voor de comments staan, echter als ik de spot vervolgens open zijn er nooit comments gevonden. Omdat ik ook last had van de onlangs genoemde foutmeldingen na een retrieve (mbt gebruikersrechten), heb ik de database compleet weggegooid en opnieuw opgebouwd. Maar nog steeds geen comments.

In de settings.php heb ik:
 • $settings['retrieve_comments'] = true;
 • $settings['retrieve_full_comments'] = true;
Ik heb deze waarden niet opgenomen in ownsettings.php dus ze worden niet overruled.

Die onderste waarde voor full_comments heb ik aangepast, stond op false. Daarna retrieve.php nog eens gedraaid. Resultaat ziet er prima uit, geen fouten in elk geval.
[...]
Retrieving new comments from server reader.xsnews.nl...
Looking for articlenumber for messageid
Searching from 2916078 to 2921079
Appr. Message count: 2921079
First message number: 0
Last message number: 2921079
Current message: 2920930

Retrieving 2920930 till 2921080, found 150 comments in 8.78 seconds
Processed a total of 150 comments
Finished retrieving comments.
Wat me opvalt is dat de table commentsposted geen rijen bevat (mysql).

Hoe kom ik nu verder om na te gaan wat er mis gaat met het ophalen of tonen van comments? In sommige gevallen zijn de comments nog wel eens nuttig namelijk...

[Voor 3% gewijzigd door Mindwalker op 07-11-2011 21:27]

I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath


Anoniem: 32925

Topicstarter
Ik zie gewoon comments, dus waarom het bij jou fout gaat zou ik niet weten.

commentsposted bevat alleen spots die met jou spotweb-installatie zijn gedaan. JIj hebt dus niets gespot.

 • Mindwalker
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-03 10:17

Mindwalker

zappen is zinloos

Anoniem: 32925 schreef op maandag 07 november 2011 @ 21:49:
Ik zie gewoon comments, dus waarom het bij jou fout gaat zou ik niet weten.

commentsposted bevat alleen spots die met jou spotweb-installatie zijn gedaan. JIj hebt dus niets gespot.
Heb ook geen flauw idee. Herinner me dat ik tijdens een retrieve wel de settings.php heb aangepast, misschien was dat niet handig.

Ik heb de gehele spotweb-installatie weggegooid, inclusief database. Een frisse start, installatie is zo voor elkaar en ik hoef die database gelukkig niet zélf met de hand te vullen ;)

De retrieve.php loopt er nu één keer uit met deze melding:
Fatal error occured retrieving comments:
Error executing query: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
Vervolgens is het retrieven alleen te hervatten door de --force optie te gebruiken. We zullen zien!

[Voor 8% gewijzigd door Mindwalker op 08-11-2011 14:27]

I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath


 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
[b][message=37066199,noline]Nightspirit schreef op donderdag 03 november 2011 @
en voor iedere gebruiker die je hebt:
SQL:
1
2
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 2, 2);


Ik ga proberen te achterhalen waarom dit fout is gegaan...
Sorry, maar ik kom er nog niet uit dit probleem: Toegang geweigerd voor [Overzicht van spots tonen (0)]::[]

Ik heb het bovern beschreven handmatige stappenplan geprobeerd uit te voeren, maar kom er nog niet helemaal uit.

Mijn user tabel is:

mysql> SELECT * FROM grouppermissions LIMIT 0,5;
+----+---------+--------------+----------+------+
| id | groupid | permissionid | objectid | deny |
+----+---------+--------------+----------+------+
| 66 | 1 | 0 | | 0 |
| 67 | 1 | 1 | | 0 |
| 68 | 1 | 2 | | 0 |
| 69 | 1 | 3 | | 0 |
| 70 | 1 | 4 | | 0 |
+----+---------+--------------+----------+------+
5 rows in set (0.00 sec)

Wat moet ik nu precies invoeren bij deze commando's?

SQL:
1
2
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 1, 1);
INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(USERID_AANPASSEN!, 2, 2);

[Voor 7% gewijzigd door raven22 op 09-11-2011 10:07]


Anoniem: 32925

Topicstarter
Je moet daar ID invullen, maar dan wel van de echte user tabel ;)

 • raven22
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 30-03 14:39
Anoniem: 32925 schreef op woensdag 09 november 2011 @ 10:39:
Je moet daar ID invullen, maar dan wel van de echte user tabel ;)
misschien kun je nog iets gedetailleerder zijn in de instructies.
als ik "userid aanpassen" vervang door 66 (1ste user id) dan krijg ik volgende error:


mysql> INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(66, 1, 1);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`spotweb`.`usergroups`, CONSTRAINT `usergroups_ibfk_1` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
mysql>

Anoniem: 32925

Topicstarter
Die 66 heb je uit de tabel grouppermissions, niet uit de tabel users. Voor de rest doe je het goed.

 • Mindwalker
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-03 10:17

Mindwalker

zappen is zinloos

raven22 schreef op woensdag 09 november 2011 @ 14:10:
[...]


misschien kun je nog iets gedetailleerder zijn in de instructies.
als ik "userid aanpassen" vervang door 66 (1ste user id) dan krijg ik volgende error:


mysql> INSERT INTO usergroups(userid, groupid, prio) VALUES(66, 1, 1);
ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`spotweb`.`usergroups`, CONSTRAINT `usergroups_ibfk_1` FOREIGN KEY (`userid`) REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE)
mysql>
Als je onderstaande query uitvoert krijg je je users met hun ID's, dat zijn er enkelen.
SQL:
1
2
3
SELECT * 
FROM `users` 
LIMIT 0 , 30

Bij mij is dat na een schone installatie enkel "anonymous" (ID 1) en "admin" (ID 2). Voor elke user ID voer je dus die twee regels uit (soms is het resultaat een error dat de combinatie al bestaat).

I know I'm dead on the surface, but I am screaming underneath


 • Slurpgeit
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 30-03 19:47
Waar kan het aan liggen dat de NZB niet goed geupload lijkt te worden bij het posten van een nieuwe spot? Na het binnenhalen is de NZB 1kb, en de inhoud:

code:
1
2
3
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE nzb PUBLIC "-//newzBin//DTD NZB 1.0//EN" "http://www.newzbin.com/DTD/nzb/nzb-1.0.dtd">
<nzb xmlns="http://www.newzbin.com/DTD/2003/nzb"/>

 • Polyphemus
 • Registratie: Maart 2003
 • Laatst online: 22:29
Heb vandaag een clean install gedaan van Ubuntu en meteen een nieuwe installatie via git clone van spotweb gedaan. Als ik nu ga updaten, knalt retrieve.php steeds eruit met onderstaande melding:

Searching from 2292162 to 2297163
Searching from 2287162 to 2292163
Searching from 2282162 to 2287163
Appr. Message count: 2503237
First message number: 603926
Last message number: 3107163
Current message: 2284635

Retrieving 2284635 till 2285636 (parsed 809 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 810 total messages) in 0.22 seconds
Retrieving 2285636 till 2286637 (parsed 949 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 949 total messages) in 0.13 seconds
Retrieving 2286637 till 2287638 (parsed 945 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 945 total messages) in 0.14 seconds
Retrieving 2287638 till 2288639 (parsed 951 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 951 total messages) in 0.21 seconds
Retrieving 2288639 till 2289640 (parsed 877 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 877 total messages) in 0.13 seconds
Retrieving 2289640 till 2290353 (parsed 668 headers, 0 full, verified 1, moderated 0, skipped 0 of 668 total messages) in 0.09 seconds
PHP Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 2 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 4 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 5 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 6 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 7 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
PHP Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/spotweb/NNTP/Client.php on line 1035
Retrieving 2290353 till 2291353 (parsed 1 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 1 total messages) in 0 seconds


SpotWeb v0.46.9.22 crashed

Fatal error occured while connecting to the newsserver:
(-1) Failed to write to socket! (connection lost!) [response: ""]


#0 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(264): Net_NNTP_Protocol_Client->throwError('Failed to write...')
#1 /var/www/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1829): Net_NNTP_Protocol_Client->_sendCommand('XZVER 2291353-2...')
#2 /var/www/spotweb/NNTP/Client.php(989): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdXZver('2291353-2292353')
#3 /var/www/spotweb/lib/SpotNntp.php(42): Net_NNTP_Client->getOverview('2291353-2292353')
#4 /var/www/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(129): SpotNntp->getOverview(2291353, 2292353)
#5 /var/www/spotweb/retrieve.php(116): SpotRetriever_Abs->loopTillEnd(2284635, 1000)
#6 {main}

Updating retrieve status in the database

Finished retrieving spots.
Pagina: 1 2 3 ... 48 Laatste

Let op:
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..

Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee