Toon posts:

Programming Contest Nieuwe Stijl: Contest 3 *uitslagen!* Vorige deelOverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste
Acties:
 • 4.517 views sinds 30-01-2008

Onderwerpen


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter

Programming Contest Nieuwe Stijl: Contest 3


Inhoudsopgave


« ·^

Eerdere contests


« ·^

Inleiding

Na het grote succes van de eerste en tweede door ons geleide contests kon een nieuwe contest natuurlijk niet uitblijven. Ook dit keer hebben we weer een leuke opdracht die elke programmeur, beginner of ervaren diehard, een uitdaging moet kunnen bieden.


« ·^

De opdracht

Het idee voor deze contest komt voort uit wat gesprekken over de MoaM, een meeting voor de crew van Tweakers.net die een weekend lang duurt. Tijdens die meeting werd er overnacht in bungalows, die van tevoren natuurlijk ingedeeld moesten worden. Om te zorgen dat er geen oorlog uitbreekt tussen de ruim 100 aanwezigen, is een goede indeling natuurlijk cruciaal. En guess what? Jullie gaan software schrijven om die indeling te automatiseren. :P

Allereerst, om je uit de droom te helpen dat we van jullie profiteren voor volgende meetings: de indelingen daarvoor zullen nog steeds met de hand gemaakt worden, aangezien programma's natuurlijk geen rekening kunnen houden met persoonlijke beweegredenen. We gaan dat echter voor deze contest wel een beetje proberen.

Je krijgt straks twee files aangeleverd. Eén file, meeting.ini, bevat alle informatie over de meeting zelf. Je kunt in die file informatie vinden over het aantal beschikbare huisjes, het aantal personen per huisje en het aantal huisjes geschikt voor invaliden. Daarnaast is er een andere file, deelnemers.ini, waarin alle deelnemers met hun voorkeuren beschreven staan. Beide bestanden zijn opgemaakt als ini-files, zodat ze makkelijk uitleesbaar zijn.

Voorbeeld voor meeting.ini:

[meeting]
aantalhuisjes=12
aantalinvalidenhuisjes=2
personenperhuis=8

Voorbeeldstukje uit deelnemers.ini:

[Jan]
voorkeur=zuiphuis
roomies=geen
partner=Marij
nietroomies=Klaas
eten=vegetarisch

Niet alle velden uit dit laatste voorbeeld zullen je meteen duidelijk zijn, dus ik zal proberen alles uit te leggen. Tussen de haakjes bovenaan staat, zoals je ziet, de naam van de deelnemer. Hierna zie je de key "voorkeur". Dit staat voor de verschillende typen huisjes die er bestaan. De types die er zijn, zijn: "geen", "zuiphuis" (voor de feestbeesten), "rustig" (voor de saaierds), "rookvrij", "organisatie" en "invalide". Deze voorkeuren zijn met uitzondering van de laatste twee typen niet verplicht om op te volgen, maar het levert je bonuspunten op als je de voorkeuren van alle mensen in een huisje matcht. Krijg je een huis gevuld met enkel mensen uit dezelfde voorkeursgroep en eventueel aangevuld met mensen zonder voorkeur, dan krijg je 1 bonuspunt per persoon met die voorkeur. Wanneer je een huis voor 6 personen vult met 4 zuipers en 2 mensen zonder voorkeur, dan krijg je dus 4 punten. Wanneer je echt alleen mensen met dezelfde voorkeur in een huisje stopt (dus 6 zuipers in dit geval), krijg je nog eens 2 extra punten.

In het volgende veld, "roomies", staat opgegegen met welke andere deelnemers de persoon in kwestie graag op één kamer zou willen slapen. Er kunnen maximaal 3 deelnemers opgegeven worden, gescheiden door komma's. Als een deelnemer gematcht wordt met zijn eerste-keus-roomie krijg je 5 bonuspunten, en voor de tweede en derde keus respectievelijk 3 en 2 punten. Wanneer je een deelnemer niet in één kamer kunt stoppen bij een van zijn voorkeuren maar diegenen wel in hetzelfde huis kunt zetten, dan levert je dat maximaal 1 bonuspunt op.

Het volgende veld, "partner", maakt het vorige veld feitelijk overbodig. Wanneer er een partner in het spel is, wil deze natuurlijk op dezelfde kamer als zijn of haar wederhelft verblijven. Net als bij eerste keus-roomies levert dat 5 bonuspunten op die je dus feitelijk gratis krijgt. Er kunnen wel roomies opgegeven worden, maar je kunt alleen bonuspunten verdienen door één van die roomies in hetzelfde huis te plaatsen.

Dan is er het veld "nietroomies". Dit veld bevat, wederom kommagescheiden, maximaal 3 namen van mensen waarmee de persoon in kwestie niet in een huisje terecht wil komen. Voor elke persoon waarbij hij of zij toch in het huisje komt, levert dit 2 strafpunten op. Deel je ze zelfs in dezelfde kamer in, dan kost dit je maar liefst 5 punten.

Het laatste veldje wordt gebruikt om aan te geven of iemand vegetarisch is of alles mag eten. Het veld "eten" kan de waarden "vegetarisch" of "alles" bevatten. Wanneer je een vegetariër in zijn eentje tussen alleseters indeelt, levert dat je 2 strafpunten op. Als je hem in hetzelfde huisje indeelt met één of meer andere vegetariërs, dan krijg je per vegetariër in dat huisje 1 extra bonuspunt.

De score zal bijgehouden worden door een parser die we zelf schrijven, maar je kan natuurlijk zelf ook de score bijhouden in je eigen programma. Let wel; de score die jouw programma aangeeft zal door ons niet bekeken en/of vertrouwd worden. ;)


« ·^

Details

Om alles even zo duidelijk mogelijk te maken zal ik even wat constraints opsommen:

 • Huisjes hebben altijd een even aantal bedden, die elk verdeeld staan over tweepersoonskamers.

  Een huisje voor acht personen heeft vier kamers, een huis voor zes personen drie.

 • Leden van de organisatie mogen alleen bij andere leden van de organisatie ingedeeld worden.

  Onder geen beding mogen er mensen met een andere voorkeur in hetzelfde huis met een organisator ingedeeld worden. Wèl mogen er meerdere "organisatiehuisjes" zijn, als niet alle organisatoren in één huisje passen.

 • Als je een invalide in een huisje plaatst, dan is dat automatisch een invalidenhuisje.

  Wanneer je een invalide in een huisje wil plaatsen waar nog geen invaliden in zitten, dan wordt het aantal beschikbare invalidenhuisjes verminderd met één. Is het aantal invalidenhuisje op, dan zul je invaliden, ongeacht hun andere voorkeuren, bij elkaar moeten plaatsen.

 • Je score kan uiteindelijk zowel positief als negatief zijn. Strafpunten zijn dus niet "gratis" als je 0 punten hebt.
 • Kamers mogen leeg blijven. Lege kamers hoef je niet op te nemen in je uitvoer.
 • Kamers hoeven ook niet per se vol te zijn. Eén persoon op een kamer is ook goed, mits verder alle deelnemers maar een kamer hebben.
 • Als je een deelnemer niet kunt plaatsen, kost dat je 10 punten.
 • Volgorde is noch in de invoer, noch in de uitvoer belangrijk. Groepen (aangeduid met rechte haken) staan in willekeurige volgorde in de invoerbestanden en mogen in willekeurige volgorde in de uitvoer staan. Binnen deze groepen geldt hetzelfde voor de key/value-paren.
 • Tussen twee groepen bevat deelnemers.ini een witregel. In je uitvoer mag dit ook, maar het moet niet.

Uitvoer komt terecht in een bestand genaamd output.ini. Dit bestand ziet er als volgt uit:

[huisje1]
kamer1=Jan,Marij
kamer2=foo,bar
[..]
[invaliden1]
kamer1=Piet,Mark
kamer2=Rick

Zoals je ziet zijn de namen wederom kommagescheiden wanneer dit er meerdere zijn. Lege kamers hoeven niet genoemd te worden, maar het mag wel. Als een lege kamer graag wil noemen, gebruik dan "kamer3=" als tekst, dus wel een key, maar geen value.


« ·^

De spelregels

Omdat de spelregels niet helemaal duidelijk waren, hierbij een overzicht om alles ietwat te verduidelijken. :)

(Bonus)punten per huis:

Punten Voorwaarde

+2 Als alle mensen in een vol huis die zelfde voorkeur
hebben. Dit geldt _niet_ voor een huis gevuld met
mensen zonder voorkeur.
+1 Voor alle mensen in een huis die allemaal dezelfde
voorkeur hebben, maar alleen als er geen mensen in
zitten met een andere voorkeur. Er mogen wél mensen
zonder voorkeur in het huis ingedeeld zijn, maar
die leveren dan geen extra punten op.


(Bonus)punten per persoon:

Punten Voorwaarde

+5 Als roomie 1 in dezelfde kamer wordt ingedeeld.
+3 Als roomie 2 in dezelfde kamer wordt ingedeeld.
+2 Als roomie 3 in dezelfde kamer wordt ingedeeld.
+1 Als geen van de roomies in dezelfde kamer is
ingedeeld, maar wel een of meerdere in het zelfde
huis. Deze regel gaat ook op wanneer iemand's
partner een roomie heeft opgegeven.

+5 Als de partner in dezelfde kamer ingedeeld wordt.

-5 Als een niet-roomie in dezelfde kamer wordt
ingedeeld.
-2 Per nietroomie als deze in hetzelfde huis wordt
ingedeeld, maar niet in de zelfde kamer.

-2 Als er maar 1 vegetariër in een huisje wordt
ingedeeld terwijl er ook niet-vegetariërs in het
huisje zitten.
+1 Voor elke vegetariër in een huisje, maar alléén
als er minimaal 2 vegetariërs in het huisje
zitten.

-10 Per deelnemer die niet wordt ingedeeld.

« ·^

De regels en andere afspraken

Uiteraard zijn er aan deze contest wat regeltjes verbonden. Om alles eerlijk te laten verlopen hebben we de volgende spelregels in gedachten:

 1. Inzendingen voor de contest stuur je naar prgmods@tweakers.net; neem daarbij in de subjectregel de tekst "Inzending PRG Contest 3 - <nickname>" op. Zet de bestanden niet ergens publiek neer voordat de sluitingsdatum is bereikt, om het zo voor iedereen leuk te houden. Stuur bovendien geen code op waar je niet 100% achter staat. Je eerste inzending is de enige inzending die telt, een tweede inzending zullen we niet in ogenschouw nemen.
 2. De sluitingsdatum van de contest is maandag 16 juli 2007. Elke inzending die binnenkomt ná 15 juli om 23:59:59 is helaas uitgesloten van deelneming, zonder uitzondering.

  We hebben bewust een datum gekozen die nog redelijk ver in de toekomst ligt, zodat niemand echt tijdsdruk zal ondervinden en zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen, dus ik denk niet dat een strakke deadline een probleem zal zijn. ;)

 3. Neem in je mailtje een zip- of rar-file op met daarin een uitvoerbare versie van je programma én je programmacode. In het geval van scripttalen zoals PHP is één bestand uiteraard voldoende. Als je liever de file uploadt en ernaar linkt vanuit je email, dan mag dat ook.

  Als je executable afhankelijk is van minder gangbare DLL's of als deze andere afhankelijkheden heeft, stuur dan instructies mee voor het runnen van je applicatie.

 4. Je applicatie wordt gerund in een map met daarin alleen je executable(s) en de invoerbestanden. Maak je programma dus ook niet afhankelijk van de aanwezigheid van de uitvoerbestanden of andere files!
 5. Je mag elke programmeertaal gebruiken die je wilt, met uitzondering van Brainfuck. :+
 6. Samenwerken mag, maar meld het wel even als je dit doet. Neem in je inzendingsmailtje de nicknames van alle programmeurs op.
 7. De ingestuurde zipfiles worden na de contest publiek gemaakt, inclusief je sourcecode. Als je hiertegen bezwaar hebt, dan kun je beter niet meedoen. :) Uiteraard staat het je vrij om elke willekeurige opensource licentie aan je code te verbinden en de credits liggen uiteraard gewoon bij jou.
 8. Het geven van foute uitvoer betekent niet meteen dat je "af" bent, maar als onze parser niet met je uitvoer overweg kan krijg je na dat punt geen punten meer. Grote fouten kunnen zelfs leiden tot diskwalificatie en foltering door zeef. >:)
 9. Alle genoemde in- en uitvoerbestanden bevinden zich in dezelfde directory als het uitvoerbare bestand van je programma.
 10. Als je programma langer dan een half uur nodig heeft om te runnen op de pc die je score berekent, dan heb je pech. Na een half uur wordt je applicatie gestopt en alleen de uitvoer die op dat moment in je output.ini bestand zit wordt gebruikt voor het berekenen van je score. Je kan ervan uit gaan dat de pc waarop je programma gerund wordt sneller is dan de gemiddelde consumentenpc, maar probeer je programma zo snel mogelijk te houden.
 11. Het heeft geen zin om bij moderators te gaan vragen naar de lijst met deelnemers en meetinggegevens. Deze files worden namelijk pas ná de sluitingsdatum überhaupt gemaakt, dus we kúnnen je die files niet geven, zelfs al zouden we het willen. ;) Natuurlijk geven we uiteindelijk wel de precieze files vrij, samen met de uitslag van de contest, en niet eerder dan dat om zo een beetje de spanning erin te houden. ;)
 12. Neem voldoende en zinnig commentaar op in je code. Als wij je code niet begrijpen kan hij nog zo goed zijn, je score wordt er niet hoger op. ;)

Behalve de winnaar in de categorie "hoogste score" en "snelste code" zullen er nog winnaars zijn in diverse andere categoriën, waaronder o.a. de categorie 'beste defensive code' (code die goed tegen een stootje kan zoals bijvoorbeeld een 'beschadigd' deelnemers.ini bestand of een deelnemers.ini bestand dat niet voldoet aan de specificaties). Hierbij is het mogelijk dat één persoon in meerdere categoriën de winnaar is.


« ·^

Wat kan ik eigenlijk winnen?

Nou, dat is vrij simpel: niks. :P Het enige dat je mogelijk aan deze contest overhoudt is eeuwige roem en de eer om de derde contest in dit nieuwe format gewonnen te hebben.

We weten dat we de vorige keer ook zeiden dat er niets te winnen viel en dat dit uiteindelijk toch wél het geval was. We verzekeren je echter dat de prijzen bij de vorige contest éénmalig waren en er in elk geval voorlopig geen prijs meer uitgereikt wordt aan de winnaar van een PRG-contest.


« ·^

Om je op weg te helpen

Om te zorgen dat jullie alvast van start kunnen gaan bieden we jullie graag een testset aan van invoerbestanden. Bedenk wel dat de uiteindelijke bestanden anders zullen zijn!

Je kunt natuurlijk ook voor testdoeleinden (aanbevolen zelfs!) je eigen deelnemerlijsten en meeting.ini bestanden maken. Helemaal leuk wordt het als jullie onderling testsets gaan delen en kijken wie het best scoort totdat de deadline gekomen is. Zo zijn je tests niet al te eentonig met altijd dezelfde data. ;)

Daarnaast ben je, net als in vorige contest, vrij om zelf een 'validator' te schrijven (en online te zetten) om te controleren of je uitvoer voldoet aan de eisen. Wij, de crew, zullen onze eigen validator inzetten om de uiteindelijke uitvoer van jullie inzendingen te controleren. Laatstgenoemde blijft, in ieder geval tot na de deadline, intern en is dus niet voor jullie beschikbaar.


« ·^

Tot slot...

...willen we jullie natuurlijk weer heel veel succes wensen. We hopen dat je er plezier in gaat hebben om aan deze contest mee te doen, en natuurlijk hopen we dat je niet de enige bent. Hoe meer competitie, hoe beter! :P

Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan maar gewoon in dit topic.

[Voor 110% gewijzigd door NMe op 26-05-2007 12:47]

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter

Inzendingen en uitslagen


Allereerst: waarom duurde het zo lang?

Allereerst wil ik voor die vertraging even excuses aanbieden. Het had nooit zo lang mogen duren. Ik heb er wel een verklaring voor, die jullie hopelijk kunnen accepteren.

Om te beginnen was de contest afgelopen in de vakantieperiode waarin veel van de crewleden op vakantie waren. Door de lichte onderbezetting is de beoordeling van deze contest wat op de achtergrond getreden.

Toen iedereen weer terug was, is er iets gebeurt wat vast geen enkele programmeur gek in de oren klinkt: we hebben zitten uitstellen omdat niemand zin had in de vervelende klus. Hoewel dit niet lang heeft geduurd is het wel spijtig dat het zo gegaan is, uitgerekend bij een contest die sowieso al lang op een uitslag moest wachten.

Om de zaak nog erger te maken kwamen we erachter dat er een flinke fout in onze validator zat waardoor we de scores niet op een eerlijke manier konden berekenen, en omdat de source kwijt is (don't ask :X) zaten we zonder goede validator. Gelukkig wilde _wm_ zijn validator, die de meesten van jullie al kennen, wel beschikbaar stellen voor dit doel. _wm_: echt ontzettend bedankt!

Toen we _wm_'s validator gekregen hadden zijn we direct in het eerste het beste vrije momentje hierin gedoken en niet meer gestopt tot alles klaar was. En ziehier: de uitslagen. :P


« ·^

Inzendingen

Hieronder vind je alle inzendingen die we binnen de deadline hebben ontvangen. De volgorde van deze lijst van inzendingen is alfabetisch en zegt niets over de behaalde score.


Blackbird

Download: hier
Taal/omgeving: C

Quote uit bijgaande email:


Hier is mijn inzending voor de programmeer wedstrijd. Het was een hoop werk, maar ik troost mij met de gedachte dat jullie ook nog een hoop te lezen hebben.. Veel plezier!bomberboy

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


Bij deze mijn oplossing (me == bomberboy)

In attachment vinden jullie mijn oplossing voor de wedstrijd. Ik
gebruik in mijn oplossing 2 algoritmes, eerst een relatief eenvoudige
presolver die personen gaat matchen en op basis van de matchscore in
kamers stopt. Vervolgens worden de kamers ook gematcht en in huisjes
onderverdeeld.

In een tweede fase wordt een implementatie van de de Old Bachelor
Acceptance[1] losgelaten op deze vorige oplossing om deze verder te
optimaliseren. Met name variant OBA2_N uit de genoemde paper.

Per core worden telkens 3 threads opgestart en iedere thread zal op
onafhankelijk van de andere een optimale oplossing proberen te
achterhalen. Dit is natuurlijk niet echt een "nette" oplossing om
gebruik te maken van meerdere cores, maar het algoritme op zich is
(net als de meeste verwanten optimalisatiealgoritmes) zeer moeilijk te
parallelliseren.

Mogelijkheden tot parallellisme zijn meerdere wijzigingen tegelijk uit
te voeren(1) of de oplossingsruimte op te splitsen en de delen
afzonderlijk te optimaliseren(2).
(1) Heeft als nadeel dat de overhead voor synchronisatie de boel
waarschijnlijk eerder zal vertragen of de snelheidswinst zeer sterk
zal beperken + extra controlelogica die nodig is in elke stap.
(2) beperkt de mogelijke oplossingen sterk omdat niet de gehele
oplossingsruimte in beschouwing genomen wordt. Dit kan opgelost
worden door de deeloplossingen af en toe samen te voegen, opnieuw
(anders) op te splitsen en dit proces te herhalen. Maar het
eigenlijke probleem blijft en de benodigde logica is opnieuw wat
complexer.

Daarom heb ik er voor gekozen om zeer sterk geoptimaliseerde code
gewoon x aantal keer naast elkaar uit te voeren om zo een zo breed
mogelijk gebied van de oplossingenruimte te overlopen. (3 threads per
core)
Dit is voordelig omdat het algoritme eigenlijk heel veel random swaps
doet in een oplossing en dan intelligent beslist of het de swap
aanvaardt of weer ongedaan maakt.
Door het in één thread per core te doen kan je in principe meer swaps
uitproberen op één oplossing, maar je zal maar de pech hebben dat je
ontieglijk veel swaps moet uitvoeren om tot de optimale oplossing te
komen. Terwijl het via een andere weg misschien veel sneller kan.

Mits oneindig veel tijd om de oplossing te zoeken zullen beiden
uiteindelijk bij dezelfde optimale oplossing uitkomen. Maar die
oneindige tijd hebben we natuurlijk niet :) En bij testjes leek het
gebruik van meerdere threads betere resultaten te geven. (althans
voor de geteste probleemsets)

Er zitten twee files in de attachments:
solution.zip bevat een gecompileerde versie van de code + .bat bestand
om het uit te voeren + korte readme
src.zip bevat de eclipse-projecten met de source.

Ik heb gebruik gemaakt van de ini4j library (die ik lichtjes gewijzigd
heb, open source) vandaar dat ook die source er bij zit. En ik heb ook
een alternatieve randomgenerator gebruikt (open source) omdat die 25%
sneller bleek dan de standaard java random generator en er enorm veel
random getallen dienen gegenereerd te worden in mijn oplossing :)

Alles is dus in java geschreven en zeer sterk geoptimaliseerd voor dit
probleem. Dit houdt in dat je deze code beter niet bekijkt indien je
mooie java voorbeeldcode zoekt. (vuile) truukjes die zijn toegepast
zijn:
- geen Lists/Maps/Sets gebruiken, maar eendimensionale arrays
- geen .equals() methoden maar referenties vergelijken waar mogelijk
- niet itereren over een array, maar waarden direct vergelijken
(vb. bij roomies, dit zijn er 3, itereer niet om te kijken of iemand
een roomie is of niet, maar vergelijk deze elementen direct zonder
for-loop)
- methoden die logisch niet bij elkaar horen toch bij elkaar plaatsen
omdat dit sneller is (bv. in de Evaluator opdat er dan maar één keer
over de oplossing moet geïtereerd moet worden ipv n keer.
- ...

Tot slot: requirement om alles uit te voeren is Java6.chrisgunnink

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


Hierbij mijn inzending. Moet binnen een minuutje klaar zijn, dus daar hebben jullie vast niet veel werk aan :)

Succes met het beoordelen!D2k

Download: hier
Taal/omgeving: PHP

Quote uit bijgaande email:


In het kader van de olympische gedachte "Verliezen is belangrijker dan winnen" (of was het nou "deelnemen is belangrijker dan winnen") hierbij mijn ranzige php code.


Speaks voor itself, bestandjes in de goede dir zetten en runnen.


Der moet iemand laatste worden, dus wees lief voor me ;)elhopo

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


Bij deze mijn inzending voor de programmeer contest. Het programma is
geschreven in Java, mbv netbeans als IDE.Eskimootje

Download: hier
Taal/omgeving: C#

Quote uit bijgaande email:


Hierbij mijn inzending.

Ik ben er vanuit gegaan dat de .NET runtime geinstalleerd is.lecramv10

Download: hier
Taal/omgeving: C++

Quote uit bijgaande email:


executable : ttt.exe
main-c-code test.cpp
gecompileerd onder microsoft visual stdiom277755

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


Hierbij mijn inzending voor PRG Contest nummer 3. Ik ben vandaag (de dag dat het ingeleverd moest worden) de hele middag bezig geweest met compileren werkend te krijgen in windows vista, maar blijkbaar is dat te moeilijk voor mij. Daarom een oudere versie van mijn programma, hij werkt hier naar behoren en doet zijn werk snel. Hij zit niet erg defensief in elkaar en er zitten nog een paar magic numbers in, maar hij zou een aardige score moeten halen. Het is een java programma geworden, gecompileerd in java 6, het vereist naast java niets. Het zou in principe op elk os moeten kunnen draaien, maar ik heb het alleen in windows (xp en vista) getest. Je kunt het uitvoeren door bereken.bat te openen, zie readme.txt voor details.

In grote lijnen komt mijn algoritme op het volgende neer: ik deel eerst alle mensen in in kamers en vervolgens deel ik die kamers in in huizen. Dit gebeurt allemaal volgens een interne score die niet overeen komt met de werkelijke score. Zie het commentaar in de source voor een gedetailleerdere uitleg.

Succes met het draaien en moge het spoedig verlopen :)Malthus

Download: hier
Taal/omgeving: C#

Quote uit bijgaande email:


Dit is mijn inzending voor de derde programmeerwedstrijd van Gathering
of Tweakers. Het is een genetisch algoritme dat is geschreven in C#
(Microsoft Visual Studio 2005 Express Edition). De executable heeft
dus een volledig geïnstalleerd .Net framework 2.0 nodig. De source
code, de executable en een toelichting op het programma zijn in de
rarfile opgenomen.neonlamp en ???

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


In bijlage vind je onze inzending voor de Programming Contest.

Het is een implementatie in Java; Java SE 6 is nodig. Qua algoritme
hebben we gekozen voor Simulated Annealing.rapsac

Download: hier
Taal/omgeving: C++

Quote uit bijgaande email:


Hier mijn versie. Het is een win32 console app en zou zonder extra dll's moeten werken.webschaapje

Download: hier
Taal/omgeving: Java

Quote uit bijgaande email:


Bij deze mijn inzending voor de 3e PRG contest.

Bijgevoegd is een executable .jar file.

Om te runnen op de windows commandline (ga naar de betreffende dir en voer uit):
java -jar webschaapje.jar

Broncode is ook verpakt in de .jar file.
Dat is uit te pakken met WinRAR.

voor de zekerheid stuur ik ook een .rar file mee met de desbetreffende files.

Getest met JRE 6, maar moet ook op oudere versies werken.

Lines of Code +/- 900 (inc commentaar).yodax en Kim

Download: hier
Taal/omgeving: C#

Quote uit bijgaande email:


En hier is ie, geen tijd voor een verhaaltje.

Deze is samen gemaakt met Kim (geen user op GOT, maar mijn vriendin)« ·^

Uitslagen

And the votes are in! *O* We hebben alle inzendingen één keer volledig laten lopen met deze meetingfiles.

Na het runnen van de tests, wat overigens op -NMe-'s pc gebeurd is, zijn we in de code van alle inzendingen gedoken, en hebben daar scores aan gehangen. We hebben daarbij onder andere gelet op coding style, de aanwezigheid of afwezigheid van goed, duidelijk commentaar, en de kwaliteit van het gebruikte algoritme. We hebben hier voor iedereen punten aan toegekend, en op basis daarvan nog wat categoriën gevuld met scores.

En dan nu, zonder verder uitstel: de scores!


Scores

Inzendingen die een score neer wisten te zetten:

 1. bomberboy met 207 punten.

  Jawel, wat score betreft hebben we een gedeelde eerste plaats. Echter, omdat bomberboy alles nét even iets netter afwerkte door bijvoorbeeld zelf het programma stop te zetten toen de tijd op was, krijgt hij toch een hogere notering.

  Run-tijd: 30 minuten.

 2. m277755 met 207 punten.

  Zoals gezegd, gebaseerd op score verdient m277755 een eerste plaats, maar omdat bomberboy zijn zaakjes iets beter op orde had, krijgt m277755 een iets lagere notering. Dit mede omdat het programma alleen werkt als het in een map genaamd "contest3" staat. ;) Naar eigen zeggen scheen dit programma niet te werken in Windows Vista, maar daar is bij deze run geen probleem mee geconstateerd.

  Run-tijd: 30 minuten.

 3. neonlamp met 194 punten.

  Ook een erg nette score door dit programma, dat zichzelf na 30 minuten stopte. Ondanks wat foutmeldingen geen problemen.

  Run-tijd: 30 minuten.

 4. Malthus met 145 punten.

  Inzending die vrij snel klaar was en toch een goede score wist neer te zetten. Top!

  Run-tijd: 8 minuten.

 5. lecramv10 met 107 punten.

  Hoewel lecramv10 de tijd bijhield in zijn applicatie, stopte deze niet uit zichzelf na een half uur. Wel een mooie score.

  Run-tijd: 30 minuten.

 6. Eskimootje met 85 punten.

  Aardige score die neergezet werd na 30 minuten hard stampen.

  Run-tijd: 30 minuten.

 7. webschaapje met 82 punten.

  In deze oplossing werd een kwartier voordat het programma gecanceled werd voor het laatst data weggeschreven. Zonde dat het laatste kwartier aan berekeningen dus niet meegenomen is in de eindscore.

  Run-tijd: 30 minuten.

 8. elhopo met 43 punten.

  Bijzonder snelle oplossing die, niet geheel onverwacht, niet geheel top presteert. Toppertje wat betreft snelheid.

  Run-tijd: minder dan 1 seconde.

 9. chrisgunnink met 3 punten.

  Na een lading exceptions gaf deze oplossing aan klaar te zijn en poepte een uitvoer uit. Wel nog een positieve score, maar duidelijk niet een van de betere.

  Run-tijd: 10 seconden.

 10. D2k met -53 punten.

  D2k verwachtte dit zelf al, dus ik zal er maar geen woorden aan vuil maken. :P

  Run-tijd: 30 seconden.

Inzendingen die géén score neer wisten te zetten:

 • Blackbird.

  Dit programma heeft 30 minuten gerund zonder uitvoer op te leveren in output.ini.

  Run-tijd: 30 minuten.

 • rapsac.

  Ook deze inzending wist na 30 minuten geen uitvoer te genereren; niet in output.ini, maar ook niet naar stdout.

  Run-tijd: 30 minuten.

 • yodax.

  In dit programma verscheen verscheidene keren MIN_INT (-2 miljard) als maximale (?) score in beeld, waarna het programma vastliep en ermee stopte.

  Run-tijd: 20 seconden.

Java-inzendingen werden uitgevoerd met JRE 6.0 (non-server) en de PHP-inzending met PHP 5.2.0.


Beoordeling van de code

Onderstaande punten zijn uitgedeeld op een schaal van 1 tot en met 10. Mensen met dezelfde score hebben een gedeelde plaats.

 1. Blackbird met een 9.
 2. chrisgunnink met een 8.
 3. elhopo met een 8.
 4. m277755 met een 8.
 5. webschaapje met een 8.
 6. yodax met een 8.
 7. Eskimootje met een 7,5.
 8. neonlamp met een 7,5.
 9. bomberboy met een 7.
 10. D2k met een 7.
 11. Malthus met een 7.
 12. rapsac met een 7.
 13. lecramv10 met een 6,5.

« ·^

Afsluiting

We willen jullie graag bedanken voor het tot een succes maken van deze contest, en natuurlijk bedanken we _wm_ nog even in het bijzonder voor het aanleveren van zijn validator. Wij als crew hebben ons erg vermaakt met de organisatie, en we hopen dat dat ook voor jullie geldt voor wat betreft het meedoen. We hopen jullie allemaal weer terug te zien bij de vierde contest! :)

[Voor 99% gewijzigd door NMe op 14-09-2007 15:17]

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


 • Dido
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 15:47

Dido

heforshe

De MoaM-organisatie laat PRG het werk doen, zie ik. Sinds wanneer gaat Klaas vreemd, trouwens? :+

Wat betekent mijn avatar?


 • Teunis
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 15-05 22:04
Overweeg om mee te gaan doen:

Als ik goed lees hebben dus alle huis de zelfde aantal kamers ?
zo ja, vind ik leuker om verschilde aantal kamers/huizen te hebben :+

[Voor 47% gewijzigd door Teunis op 23-05-2007 16:05]

Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
WoW Khadgar: Palatank : Rest of Active Chars
GW2: Huni @ Gunnar's Hold


 • riano
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 29-04 20:47
Ik geloof het wel ja.. Als er in een enkele value word bepaald hoeveel mensen er per huisje zijn staat dus ook meteen het aantal slaapkamers per huisje vast.. Zie quotes!
Je krijgt straks twee files aangeleverd. Eén file, meeting.ini, bevat alle informatie over de meeting zelf. Je kunt in die file informatie vinden over het aantal beschikbare huisjes, het aantal personen per huisje en het aantal huisjes geschikt voor invaliden.
en
Huisjes hebben altijd een even aantal bedden, die elk verdeeld staan over tweepersoonskamers.
Een huisje voor acht personen heeft vier kamers, een huis voor zes personen drie.
Het aantal kamers is dus afhankelijk van het aantal personen.. alleen word er hier:
Voorbeeld voor meeting.ini:

[meeting]
aantalhuisjes=12
aantalinvalidenhuisjes=2
personenperhuis=8
vastgesteld dat voor de meeting alle huisjes hetzelfde aantal personen hebben! Ik wacht de test bestanden van T. wel even af :P

edit ps:
Ik ben het er mee eens dat verschilende kamers per huisje leuker is!

[Voor 3% gewijzigd door riano op 23-05-2007 16:18]


 • CodeCaster
 • Registratie: Juni 2003
 • Niet online

CodeCaster

👌👀 good shit ✔💯

Kijk, dit is een leuke contest. Over 4 weken heb ik toch vakantie, ik zal er eens naar kijken!

As always, we are nailed to a cross of our own construction.


 • IWriteCode
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 18-05 09:35

IWriteCode

Less = more

Leuk, moet nog een opdracht voor school in clean maken... misschien dat ik dit wel kan doen :)

Less = more


 • Anoniem: 160587
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Klinkt interessant, zal er eens over na denken.
Zal wel php worden dan aangezien dat het enigste is wat ik fatsoenlijk kan :P

 • Serpie
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 26-11-2021
Eerst even bijkomen van het resultaat van de vorige :'( , en dan deze nog maar eens proberen dan :).

Ga denk ik gewoon weer volle moed meedoen :P

 • Pascal Saul
 • Registratie: Augustus 2001
 • Laatst online: 30-04 07:44
Hmm mijn ervaring op de MOAM kan nog wel eens van toepassing zijn >:)

Slim gedaan, wordt het resultaat dit jaar dan ook gebruikt ;)

Als ik tijd kan vrij maken ga ik ook een poging doen.

Ik denk dat dit ook erg goed gebruikt kan worden voor roostermakers op school...

[Voor 18% gewijzigd door Pascal Saul op 23-05-2007 17:07]


 • brama
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Leuk initiatief! \o/

Eens kijken of ik hier eens wat tijd in kan steken.

I mentioned it once, but I think I got away with it.


 • DaCoTa
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 12:36
Hmm, interessante combinaties kun je hiermee maken... Partner en nietroomies, of partners die niet wederzijds zijn, partners tussen zuipschuit en rustig.

Oftewel: zijn partners en roomies altijd wederzijds?

 • psychonetics
 • Registratie: Oktober 2005
 • Laatst online: 18:52
Mag het écht niet in Brainfuck? :+

 • Pete
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 08-03 03:13
DaCoTa schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:19:
Hmm, interessante combinaties kun je hiermee maken... Partner en nietroomies, of partners die niet wederzijds zijn, partners tussen zuipschuit en rustig.

Oftewel: zijn partners en roomies altijd wederzijds?
Voor mij lijkt het duidelijk dat partners wederzijds zijn en roomies niet.

petersmit.eu


 • Parasietje
 • Registratie: Juli 2004
 • Laatst online: 24-04 14:27

Parasietje

linux-geek

Vraagje: mag dit in LINDO geprogrammeerd worden?

Het is waarschijnlijk een beetje valsspelen; LINDO is een wetenschappelijk programma om lineaire modellen op te lossen; ideaal voor zoiets dus. Het is niet echt programmeren, eerder model definieren en SOLVE drukken ;-)

WebDAV in Vista is horribly broken. Ik wil het fixen, maar ben nog steeds op zoek naar de tarball met de source...


 • Megamind
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 06:05
Leuke wedstrijd :) Ik ga deze proberen eens te doen :P

 • bits
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 17-05 11:33
Parasietje schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:38:
Vraagje: mag dit in LINDO geprogrammeerd worden?

Het is waarschijnlijk een beetje valsspelen; LINDO is een wetenschappelijk programma om lineaire modellen op te lossen; ideaal voor zoiets dus. Het is niet echt programmeren, eerder model definieren en SOLVE drukken ;-)
Ik vind Lingo veel leuker dan LINDO!

Ik ga het ook wel proberen.. .zal wel niet lukken, maar goed :)

 • zwippie
 • Registratie: Mei 2003
 • Laatst online: 16:24

zwippie

Electrons at work

Ik ga vast ook wel weer mee doen. :)

Even een klein vraagje alvast:
[meeting]
aantalhuisjes=12
aantalinvalidenhuisjes=2
personenperhuis=8[/console]

Betekent dit nu dus dat er 10 'gewone' huisjes zijn en 2 voor invaliden, of zijn het 12 gewone huisjes en 2 voor invaliden?

En levert het thuislaten van de saaierds (rustig, rookvrij en geen vrouwelijke partner) echt geen bonuspunten op? :+

How much can you compute with the "ultimate laptop" with 1 kg of mass and 1 liter of volume? Answer: not more than 10^51 operations per second on not more than 10^32 bits.


 • Teunis
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 15-05 22:04
ook alvast een kleine vraagje,
zijn de namen (in deelnemers.ini) uniek ?

Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
WoW Khadgar: Palatank : Rest of Active Chars
GW2: Huni @ Gunnar's Hold


 • Creepy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 17:42

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

Parasietje schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:38:
Vraagje: mag dit in LINDO geprogrammeerd worden?

Het is waarschijnlijk een beetje valsspelen; LINDO is een wetenschappelijk programma om lineaire modellen op te lossen; ideaal voor zoiets dus. Het is niet echt programmeren, eerder model definieren en SOLVE drukken ;-)
Als je iets kan aanleveren zodat we het vanaf de commandline kunnen runnen dan is dat wat mij betreft prima.
ook alvast een kleine vraagje,
zijn de namen (in deelnemers.ini) uniek ?
Ja, anders kunnen we niet eenduidig een score toekennen ;)
zwippie schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 18:46:
Betekent dit nu dus dat er 10 'gewone' huisjes zijn en 2 voor invaliden, of zijn het 12 gewone huisjes en 2 voor invaliden?

En levert het thuislaten van de saaierds (rustig, rookvrij en geen vrouwelijke partner) echt geen bonuspunten op? :+
12 huisjes in totaal, waarvan 2 geschikt voor invaliden dus inderdaad 10 gewone huisjes.
riano schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 16:17:
Ik geloof het wel ja.. Als er in een enkele value word bepaald hoeveel mensen er per huisje zijn staat dus ook meteen het aantal slaapkamers per huisje vast.. Zie quotes!
Precies.
Het aantal kamers is dus afhankelijk van het aantal personen.. alleen word er hier:
Nah, dit is om aan te geven uit hoeveel kamers een huisje bestaat. Welk aantal wij bij het daadwerkelijk uitvoeren gaan gebruiken ligt nog niet vast ;)
vastgesteld dat voor de meeting alle huisjes hetzelfde aantal personen hebben! Ik wacht de test bestanden van T. wel even af :P

edit ps:
Ik ben het er mee eens dat verschilende kamers per huisje leuker is!
Maar op het moment is het aantal kamers per huisje gelijk.

[Voor 65% gewijzigd door Creepy op 23-05-2007 19:03]

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


Anoniem: 109200

denk niet dat lindo zal mogen. is toch prog compo.

denk dat ik maar eens een poging ga wagen. lijkt me wel leuk

 • johnwoo
 • Registratie: Oktober 1999
 • Laatst online: 20:21

johnwoo

3S-GTE

Als ik het goed begrijp kan iedere persoon maar één voorkeur opgeven, right? Dus onderstaande situatie kan niet voorkomen?
[Henk]
voorkeur=zuiphuis,rookvrij

Specs | Toyota MR2 Turbo


 • Prutser
 • Registratie: Januari 2000
 • Laatst online: 03-06-2021

Prutser

<*{{{><

Lijkt me een leuke opgave voor tussen de bedrijven door, zal wel eens zien hoever ik kom..
Ik wacht eerst maar ongeduldig om het testset

42


 • -Questor-
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 03-11-2021
Wanneer je een deelnemer niet in één kamer kunt stoppen bij een van zijn voorkeuren maar diegenen wel in hetzelfde huis kunt zetten, dan levert je dat maximaal 1 bonuspunt op.
Wat wordt er bedoelt met maximaal? Betekent dit dat dit voor maar 1 keus-roomie kan gelden? Dus bij 2 keus-roomies in zelfde huis, maar niet in zelfde kamer maar 1 punt? Of in dat geval toch 2 punten?

 • Creepy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 17:42

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

johnwoo schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:11:
Als ik het goed begrijp kan iedere persoon maar één voorkeur opgeven, right? Dus onderstaande situatie kan niet voorkomen?
[Henk]
voorkeur=zuiphuis,rookvrij
Klopt.
-Questor- schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:18:
Wat wordt er bedoelt met maximaal? Betekent dit dat dit voor maar 1 keus-roomie kan gelden? Dus bij 2 keus-roomies in zelfde huis, maar niet in zelfde kamer maar 1 punt? Of in dat geval toch 2 punten?
Als hij bij geen enkele opgegeven roomie op dezelfde kamer zit maar twee opgegeven roomies zitten wel in hetzelfde huis dan is dit nog steeds (maar) 1 bonus punt en dus niet 1 punt per opgegeven roomie.

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


Anoniem: 140111

johnwoo schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:11:
Als ik het goed begrijp kan iedere persoon maar één voorkeur opgeven, right? Dus onderstaande situatie kan niet voorkomen?
[Henk]
voorkeur=zuiphuis,rookvrij
Wie wil er dan ook in een rookvrij zuiphuis :+

 • Teunis
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 15-05 22:04
Creepy schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:22:
Als hij bij geen enkele opgegeven roomie op dezelfde kamer zit maar twee opgegeven roomies zitten wel in hetzelfde huis dan is dit nog steeds (maar) 1 bonus punt en dus niet 1 punt per opgegeven roomie.
das goed om te weten geld dit dan ook voor de nietroomies ?
als de persoon met 2 nietroomies in 1 huis zit is dit dan 4 of 2 punten ?

Please nerf Rock, Paper is fine. Sincerely yours, Scissor.
WoW Khadgar: Palatank : Rest of Active Chars
GW2: Huni @ Gunnar's Hold


 • Floort
 • Registratie: Mei 2004
 • Laatst online: 17-05 10:07
Ik denk dat ik ook een poging ga wagen.

Misschien zoek ik mijn, in python geschreven brainfuck interpreter wel op >:)

bf_execute("[.+]")

Maar het zal wel gewoon python worden.

 • IWriteCode
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 18-05 09:35

IWriteCode

Less = more

Yes, opdracht goedgekeurd :) Ik doe dus in elk geval mee en ga de opdracht in clean programmeren...

The Functional Programming Language Clean

A Functional Programming Language like Clean is based on the concept of mathematical functions. Clean is a pure functional language, there is not such a thing as an assignment. This has a big advantage: a function cannot have a side-effect. A Clean function is referential transparent: the result of a function only depends on the value of the function arguments and on nothing else.

( http://clean.cs.ru.nl/ )

Less = more


 • Onbekend
 • Registratie: Juni 2005
 • Nu online
Interessante contest. Ik probeer mee te doen. :D

Twee kleine (strik)vraagjes:
- Als van een persoon de partner niet geplaatst is, krijgt die persoon ook -10 punten o.i.d. ?
- Wat te doen met een partner dat vreemd gaat? Dus bijvoorbeeld partner van Kees is Suzan en partner van Suzan is Paul.

[Voor 9% gewijzigd door Onbekend op 23-05-2007 20:06]

Speel ook Airplane Manager en Repeat


 • pepF
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 25-04 15:01
zwippie schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 18:46:
En levert het thuislaten van de saaierds (rustig, rookvrij en geen vrouwelijke partner) echt geen bonuspunten op? :+
Je bedoelt met saaierds diegenen mét een vrouwelijke partner neem ik aan :+

Maar ontopic: Dit zijn nou net de typische voorbeelden waarin programmeren echt zijn nut bewijst. Dingen waarop mensen avonden zitten te zwoegen, die een programma eventjes voor ze uitrekend _/-\o_
Ik ga zeker een poging wagen :*)

Pepf's Blob


 • The-MeLLeR
 • Registratie: Juni 2004
 • Laatst online: 24-04 15:22
[b]Creepy schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:22[/b]:Als hij bij geen enkele opgegeven roomie op dezelfde kamer zit maar twee opgegeven roomies zitten wel in hetzelfde huis dan is dit nog steeds (maar) 1 bonus punt en dus niet 1 punt per opgegeven roomie.
Maar wat dan als er zowel de 1e als de 2e voorkeur-roomie in het huisje zit (waarvan de 1e als roomie).
Dan 5 +1 = 6 punten?
en als de 3e er dan ook nog bij komt? Blijft het dan 6 of krijg je toch nog een bonus punt en wordt het 7?

Anoniem: 182496

Leuke opdracht, zal eens kijken of ik wat kan maken (ik ben alleen hobby-programmeur).

Maar een vraagje, is er ook een maximaal aantal personen/huisjes/personen-per-huisje?

 • Serpie
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 26-11-2021
Volgorde is noch in de invoer, noch in de uitvoer belangrijk. Groepen (aangeduid met rechte haken) staan in willekeurige volgorde in de invoerbestanden en mogen in willekeurige volgorde in de uitvoer staan. Binnen deze groepen geldt hetzelfde voor de key/value-paren.
Kunnen er meerdere meetings in een invoer bestand staan?

 • Creepy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 17:42

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

The-MeLLeR schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:28:
[...]


Maar wat dan als er zowel de 1e als de 2e voorkeur-roomie in het huisje zit (waarvan de 1e als roomie).
Dan 5 +1 = 6 punten?
en als de 3e er dan ook nog bij komt? Blijft het dan 6 of krijg je toch nog een bonus punt en wordt het 7?
Dat ging alleen over de uitzondering als er iemand niet met een opgegeven roomie op de kamer zit. Dat is ook de reden dat er maximaal staat. De rest moet je toch wel kunnen benedereren lijkt me? ;)

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


 • Creepy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 17:42

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

Serpie schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:47:
[...]


Kunnen er meerdere meetings in een invoer bestand staan?
Lezen?
Je krijgt straks twee files aangeleverd. Eén file, meeting.ini, bevat alle informatie over de meeting zelf.
Dus 1 file meeting.ini met informatie over 1 meeting.

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


 • mOrPhie
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 14:17

mOrPhie

denniebee

Ik ga nu weer een poging wagen. Gelukkig is over 3 weken mijn afstuderen voorbij en kan ik nu -wel- doorgaan met meedoen in plaats van dat ik het halfverwege omwille van prioriteiten moet laten afweten. ;)

Trouwens... komtnog.zip? Mooi bestand. :P

Een nieuwe techcommunity: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.


 • Serpie
 • Registratie: Maart 2005
 • Laatst online: 26-11-2021
Ja had ik wel gelezen, maar raakte verward door het meervoud van goepen in de volgende regel:
Groepen (aangeduid met rechte haken)
Maar dat is dus alleen voor de deelnemers.ini want meeting.ini bevat alleen 1 groep namenlijk [meeting], bedankt voor je antwoord :)

[Voor 3% gewijzigd door Serpie op 23-05-2007 21:09]


 • Creepy
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 17:42

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

Precies :)

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


 • The Flying Dutchman
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 05-04 14:48
Als ik het goed begrijp kunnen leden van de organisatie niet invalide zijn, aangezien er slechts 1 voorkeur per persoon mogelijk is (dat lijkt me een ernstige tekortkoming van het systeem moet ik zeggen ;)).

Onderstaand stukje is mij niet 100% duidelijk:
Volgorde is noch in de invoer, noch in de uitvoer belangrijk. Groepen (aangeduid met rechte haken) staan in willekeurige volgorde in de invoerbestanden en mogen in willekeurige volgorde in de uitvoer staan. Binnen deze groepen geldt hetzelfde voor de key/value-paren.
Worden met 'groepen' in de uitvoerbestanden de huisjes bedoelt, bijvoorbeeld: [huisje1] of [invalide1] (dus, de huisjes met indeling mogen in willekeurige volgorde in het bestand staan) en in de invoerbestanden de personen, dus bijvoorbeeld [Jan] of [Kees] (met hun voorkeuren, roomies, enz, die ook in willekeurige volgorde mogen staan)? Of bestaat er ook nog zoiets als een groep mensen die samen op vakantie gaan (lijkt me onlogisch... maar niet helemaal duidelijk)?

The Flying Dutchman


 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

Parasietje schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:38:
Vraagje: mag dit in LINDO geprogrammeerd worden?

Het is waarschijnlijk een beetje valsspelen; LINDO is een wetenschappelijk programma om lineaire modellen op te lossen; ideaal voor zoiets dus. Het is niet echt programmeren, eerder model definieren en SOLVE drukken ;-)
Helaas is dit model niet als LP-probleem te formuleren. Waarschijnlijk is een MIP-formulering wel mogelijk.
Krijg je een huis gevuld met enkel mensen uit dezelfde voorkeursgroep en eventueel aangevuld met mensen zonder voorkeur, dan krijg je 1 bonuspunt per persoon met die voorkeur.
Geldt dat ook voor de voorkeursgroepen geen, organisatie en invalide? Voor organisatie maakt het niets uit, maar voor de andere twee wel.

[Voor 25% gewijzigd door GlowMouse op 23-05-2007 22:00]

geeft geen inhoudelijke reacties meer


 • The Flying Dutchman
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 05-04 14:48
Is er ook nog enige indicatie hoe groot de groep zal zijn, hoeveel huisjes er maximaal zijn en hoe groot huisjes maximaal zijn?

The Flying Dutchman


 • crashmatrix
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 18-02 11:26
psychonetics schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:24:
Mag het écht niet in Brainfuck? :+
Toen ik dat las had ik ook eventjes een DO'H moment :p

Lijkt me wel erg leuk om mee te doen, alleen zijn dit altijd het soort opdrachten waar ik het slechts in ben :') Hopen dat het een beetje gaat lukken...
* crashmatrix begint alvast maar een .ini parser + validator te schrijven...

 • Razr
 • Registratie: September 2005
 • Niet online
Ik ga ook maar is een poging wagen. Ben aan het zelfstudieen met c# dus dit is een leuke opdracht om gelijk wat te oefenen :)

 • IWriteCode
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 18-05 09:35

IWriteCode

Less = more

crashmatrix schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 23:05:
[...]


Toen ik dat las had ik ook eventjes een DO'H moment :p

Lijkt me wel erg leuk om mee te doen, alleen zijn dit altijd het soort opdrachten waar ik het slechts in ben :') Hopen dat het een beetje gaat lukken...
* crashmatrix begint alvast maar een .ini parser + validator te schrijven...
Waarom zou het niet in brainfuck mogen? Tis natuurlijk 'gewoon' een programmeertaal zoals alle anderen... moet te doen zijn ;)

Less = more


 • crashmatrix
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 18-02 11:26
Jamal schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 23:31:
[...]

Waarom zou het niet in brainfuck mogen? Tis natuurlijk 'gewoon' een programmeertaal zoals alle anderen... moet te doen zijn ;)
Uit het regelement :
5. Je mag elke programmeertaal gebruiken die je wilt, met uitzondering van Brainfuck. :+
Daarom dus, maar ik zou het weldegelijk knap vinden als iemand al dergelijke code kan produceren, ik zou er niet aan durven beginnen in ieder geval :)

 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter
DaCoTa schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:19:
Hmm, interessante combinaties kun je hiermee maken... Partner en nietroomies, of partners die niet wederzijds zijn, partners tussen zuipschuit en rustig.

Oftewel: zijn partners en roomies altijd wederzijds?
Partners wel, roomies niet noodzakelijkerwijs. Dat is natuurlijk ook net de crux van deze contest: mensen met verschillende wensen zo optimaal mogelijk indelen. Het kan best zijn dat Piet Klaas als roomie opgegeven heeft, maar Klaas Piet als niet-roomie. ;)
psychonetics schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:24:
Mag het écht niet in Brainfuck? :+
Alleen als je niet verwacht dat wij in je code duiken. :P
Parasietje schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:38:
Vraagje: mag dit in LINDO geprogrammeerd worden?
Sure, zolang er maar uitleg bij zit over hoe de zaak te compileren en/of runnen is.
Ook onbekend schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:05:
Interessante contest. Ik probeer mee te doen. :D

Twee kleine (strik)vraagjes:
- Als van een persoon de partner niet geplaatst is, krijgt die persoon ook -10 punten o.i.d. ?
Gewoon -10 punten inderdaad, én je loopt de 5 bonuspunten voor het plaatsen van de partner mis.
- Wat te doen met een partner dat vreemd gaat? Dus bijvoorbeeld partner van Kees is Suzan en partner van Suzan is Paul.
Partners gaan niet vreemd in deze Utopische probleemstelling. :)
Serpie schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:47:
[...]

Kunnen er meerdere meetings in een invoer bestand staan?
Nee.
Anoniem: 182496 schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:42:
Leuke opdracht, zal eens kijken of ik wat kan maken (ik ben alleen hobby-programmeur).

Maar een vraagje, is er ook een maximaal aantal personen/huisjes/personen-per-huisje?
Meer dan 1000 personen zullen het nooit zijn in totaal, net zo min als er meer dan enkele tientallen huisjes zijn. Het aantal personen per huisje blijft sowieso wel onder de 20, maar we zien graag dat jullie flexibel omgaan met aantallen zodat jullie ook overweg kunnen met veel meer mensen/huisjes/kamers. :)
The Flying Dutchman schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:17:
Als ik het goed begrijp kunnen leden van de organisatie niet invalide zijn, aangezien er slechts 1 voorkeur per persoon mogelijk is (dat lijkt me een ernstige tekortkoming van het systeem moet ik zeggen ;)).

Onderstaand stukje is mij niet 100% duidelijk:

[...]


Worden met 'groepen' in de uitvoerbestanden de huisjes bedoelt, bijvoorbeeld: [huisje1] of [invalide1] (dus, de huisjes met indeling mogen in willekeurige volgorde in het bestand staan) en in de invoerbestanden de personen, dus bijvoorbeeld [Jan] of [Kees] (met hun voorkeuren, roomies, enz, die ook in willekeurige volgorde mogen staan)? Of bestaat er ook nog zoiets als een groep mensen die samen op vakantie gaan (lijkt me onlogisch... maar niet helemaal duidelijk)?
Dat eerste. Er zijn geen groepen die samen op vakantie gaan; we doelen echt op de groepen tussen blokhaken, dus inderdaad personen in de invoer en huisjes in de uitvoer. :)
The Flying Dutchman schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 22:57:
Is er ook nog enige indicatie hoe groot de groep zal zijn, hoeveel huisjes er maximaal zijn en hoe groot huisjes maximaal zijn?
Zie hierboven. ;)

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


 • vanEL
 • Registratie: April 2003
 • Laatst online: 01-05 11:16
Voor de mensen die ze nog niet hadden een bestand met namen. Ow en ja er zijn ook homo en lesbische paren mee op de meeting ;)

http://dev2.vanleerdamweb...ff/voorbeeldbestanden.zip

Met even de nadrukkelijke vermelding dat dit géén officiële (test)bestanden zijn; die zijn nog in de maak en zullen t.z.t. in de topicstart vermeld worden

[Voor 47% gewijzigd door RobIII op 24-05-2007 01:07]

Programmeren is voor nerds! Kopieren voor luie mensen...


 • EdwinG
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 18-05 19:54
Anoniem: 160587 schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 16:46:
Klinkt interessant, zal er eens over na denken.
Zal wel php worden dan aangezien dat het enigste is wat ik fatsoenlijk kan :P
Ah, een taalgenoot :P

Bezoek eens een willekeurige pagina


 • Soultaker
 • Registratie: September 2000
 • Nu online
Is er bij het scoreklassement (dus even los van de robuustheid) een garantie dat er een geldige manier is om iedereen te plaatsen? Of kun je daar ook situaties verwachten waarin er bijvoorbeeld te weinig huisjes zijn, of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?

[Voor 8% gewijzigd door Soultaker op 24-05-2007 00:29]


 • DaCoTa
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 12:36
Soultaker schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:28:
Is er bij het scoreklassement (dus even los van de robuustheid) een garantie dat er een geldige manier is om iedereen te plaatsen? Of kun je daar ook situaties verwachten waarin er bijvoorbeeld te weinig huisjes zijn, of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?
Dat was de vraag die ik ook had, maar niet zo goed geformuleerd kreeg ;)

Anoniem: 50683

ff over deelnemer.ini, zijn de namen daarin uniek ?

 • -Questor-
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 03-11-2021
Soultaker schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:28:
Is er bij het scoreklassement (dus even los van de robuustheid) een garantie dat er een geldige manier is om iedereen te plaatsen? Of kun je daar ook situaties verwachten waarin er bijvoorbeeld te weinig huisjes zijn, of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?
Ik heb even een check gedaan, en ik zie 4 paren waarvan de een een organisator is en de ander niet:

- floris (organisatie) en michelle (rustig)
- ramon (rustig) en erik (organisatie)
- rudolf (organisatie) en marijke (invalide)
- victor (organisatie) en rosalie (rustig)

Daarnaast zie ik dat geen van de 20 gedefinieerde paren het eens zijn over het feit dat ze paren zijn: de een heeft de ander wel als partner, maar niet andersom, dus bijvoorbeeld:

- floris heeft michelle als partner, maar michelle heeft geen partner

Ook zag ik, dat er 12 huisjes keer 8 personen per huisje is 96 slaapplaatsen zijn, maar dat er 100 deelnemers zijn gedefinieerd...dat betekent dat er 4 zowieso niet geplaatst kunnen worden...da's meteen al 40 strafpunten....lijkt me niet handig.

De voorbeeldbestanden zijn dus nog niet helemaal goed...

 • disjfa
 • Registratie: April 2001
 • Laatst online: 04-04 10:55
Anoniem: 50683 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:40:
ff over deelnemer.ini, zijn de namen daarin uniek ?
Dat was al gevraagd. Ja.
-Questor- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:48:
[...]
De voorbeeldbestanden zijn dus nog niet helemaal goed...
Dat probleem had ik ook al. Elke partner ontkende de andere. Ik denk dat er nog geen officiele voorbeeldbestanden zijn :)

disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl


 • Soultaker
 • Registratie: September 2000
 • Nu online
Jamal schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:34:
Yes, opdracht goedgekeurd :) Ik doe dus in elk geval mee en ga de opdracht in clean programmeren...
Hebben ze nu al eens verholpen dat je voor alle combinaties van non-strict/strict/head-strict/tail-strict, gecombineerd met unique/non-unique, gecombineerd met boxed/unboxed, en dan nog eens alle combinaties daarvan voor alle lijst-argumenten, aparte functies moet declararen?

Want daar werd ik dus echt helemaal gek van. Het is leuk dat je je programma vrij snel kunt krijgen door dit soort low-level optimalisaties te kunnen toepassen, maar op deze manier gaat het wel ten koste van de effectiviteit, het overzicht en de consistentie. Als ze daar wat op verzinnen ga ik wel weer eens Cleanen.

 • RobIII
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 20:16

RobIII

Admin Devschuur®

^ Romeinse Ⅲ ja!

disjfa schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:51:
[...]

Dat was al gevraagd. Ja.


[...]

Dat probleem had ik ook al. Elke partner ontkende de andere. Ik denk dat er nog geen officiele voorbeeldbestanden zijn :)
Kijk nog eens hier ;) O-)

There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery.

Roses are red Violets are blue, Unexpected ‘{‘ on line 32.

Over mij


 • -Questor-
 • Registratie: September 2003
 • Laatst online: 03-11-2021
Tja, die nadrukkelijke vermelding stond er eerst nog niet bij ;)

Trouwens...Van de 14 invaliden zijn er 7 met een partner, maar die partners zijn niet invalide. Invaliden mogen echter niet in gewone huisjes. Hoe zit dat met de partners die niet invalide zijn...mogen die wel in een invalide huisje (bij hun invalide partner op de kamer)?

[Voor 32% gewijzigd door -Questor- op 24-05-2007 01:18]


 • Darude1234
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 01-05 13:37
Ik zal is kijken of ik wat in elkaar kan knutselen.
Waarschijnlijk in Java, anders in VB.net moet even kijken wat het makkelijkste is.
Jammer dat de uitvoer in een ini moet anders had PHP i.c.m. Javascript en XML (AJAX) ook nog wel een optie geweest.

Leuk idee trouwens die programming contests. :)

Dus de taal l33t mag ook? >:)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Programmeertaal_l33t

[Voor 12% gewijzigd door Darude1234 op 24-05-2007 01:53]


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
phsmit schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 17:33:
[...]


Voor mij lijkt het duidelijk dat partners wederzijds zijn en roomies niet.
je moet ook overwegen wiens voorkeuren hoger afwegen tegen de andere zijn 'niet'-voorkeuren.

maw: kan je meer voorkeuren van de partner van een persoon invullen dan dat het niet invullen van de voorkeuren van die persoon zelve is dat een voorkeur :+
(maw: als je meer punten kan verzamelen door de partner zijn/haar zin te geven,
dan dat je strafpunten krijgt door voorkeuren niet te volgen)

bv de eerste roomie van persoon X staat in lijst van nietroomie's van partner Y van die persoon X

partners samen + 5
eerste roomie van X in zelfde huis:
zou +1 geven voor volgen van voorkeur van X
maar -2 wegens het niet volgen van voorkeur van Y
en dus een totaal van +5 - 1 = + 4 geven

zet je die roomie van X niet in hetzelfde huis, levert die geen punten op wegens voorkeur van X,
maar ook geen strafpunten wegens voorkeur van Y.
en dus een totaal van + 5 - 0 = + 5 geven en dus punten-technisch het voordeel hebben

mogelijk verraad ik hier een leuke strategie of iets waar zeker rekening mee te houden is op elk gebied (niet enkel tss partners maar ook roomies en nietroomies) maar 't is niet omdat ik niet meedoe dat ik niet mee mag denken eh - en dan deel ik liever m'n "kennis" met iedereen :) O-)
COMPUTERNERDNR1 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 01:38:
Ik zal is kijken of ik wat in elkaar kan knutselen.
Waarschijnlijk in Java, anders in VB.net moet even kijken wat het makkelijkste is.
Jammer dat de uitvoer in een ini moet anders had PHP i.c.m. Javascript en XML (AJAX) ook nog wel een optie geweest.

Leuk idee trouwens die programming contests. :)

Dus de taal l33t mag ook? >:)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Programmeertaal_l33t
php draait perfect via commando-line
en mits alles op 1 pc moet draaien kan je moeilijk gebruik maken van een server-side en client-side gedeelte eh .....
of je moet in die php ook je eigen server gaan coden en laten runnen, een pagina laten serveren en dan de pc waarop alles loopt in zijn standaard-browser die 'localhost'-server laten oproepen ....
proficiat als je dat aan de gang krijgt - voor deze contest.
en dan heeft het achter wrs enkel nut voor de animatie want alle output moet in tekst-file's komen in de 'root'-map - dus waarom daarr tijd in verliezen als je alles enkel in php via commandolijn kunt doen ??

[Voor 28% gewijzigd door soulrider op 24-05-2007 02:38. Reden: bijvoeging]


 • EdwinG
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 18-05 19:54
Soultaker schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:28:
Of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?
Ah, die mogelijkheid had ik nog niet bekeken, de anderen had ik al op gecontroleerd/afgehandeld.

Bezoek eens een willekeurige pagina


 • Alex)
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 06-05 09:08
COMPUTERNERDNR1 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 01:38:[...]
Jammer dat de uitvoer in een ini moet anders had PHP i.c.m. Javascript en XML (AJAX) ook nog wel een optie geweest.
Dat kan wel hoor, als je serverside de ini parset en omzet in bijvoorbeeld JSON, dan kan je gewoon met JS erop werken. Moet je het naderhand alleen weer terug omzetten naar een .ini-formaat :+

Waarom geen XML als invoer eigenlijk?


* Alex) overweegt mee te doen


soulrider schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 02:15:
[...]

php draait perfect via commando-line
en mits alles op 1 pc moet draaien kan je moeilijk gebruik maken van een server-side en client-side gedeelte eh .....
of je moet in die php ook je eigen server gaan coden en laten runnen, een pagina laten serveren en dan de pc waarop alles loopt in zijn standaard-browser die 'localhost'-server laten oproepen ....
proficiat als je dat aan de gang krijgt - voor deze contest.
en dan heeft het achter wrs enkel nut voor de animatie want alle output moet in tekst-file's komen in de 'root'-map - dus waarom daarr tijd in verliezen als je alles enkel in php via commandolijn kunt doen ??
http://www.usbwebserver.nl/ ;)

[Voor 43% gewijzigd door Alex) op 24-05-2007 02:41]

We are shaping the future


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
is me bekend (en zelfs door mij in gebruik voor eigen site-ontwikkeling),
maar dat is dan geen eigen code eh ;)

maar zelfs dat laat me niet echt inzien waarom de omgang via PHP en AJAX als alles wrs net zo goed maar wrs veel vlotter in pure PHP kan. (je zit namelijk met de reactietijd van apache en de browser of de communicatie tss js en php - waar het anders enkel php is)
zie rules: alles draait op 1 systeem - anders kan je net zo goed extern gaan clusteren en tijdig de file terug sturen. dus voor mij liever 1x 100% cpu usage dan 60 + 30 en 10%overhead

(en anders laat je php een .js of .vbs file uittuffen en een systemcall doen naar die file ....
als je enkele truc'en van die script-talen nodig hebt en dan hopen dat die call niet het openen van die file's in een editor triggert maar wel echt een juiste scripthost opstart)

maar ik ben dan weer geen echte programmeur en eerder een 'out-of-the-box'-denker ;)

(ivm .net: idd, maar da's een framework waarop je eigen code stoelt, geen aparte code die een eigen executable tot effect heeft ;) - net zoals je in c++, java en perl includes kunt doen van standaard headers/modules...- 'comes with the language' )

maar swat - dat staat je natuurlijk vrij zoiets te doen en ja geeft mss nog een leuk effect.
(op dat vlak kan je alsnog php, js en ajax combineren: zorg voor 2 file-upload veldjes,
geef nadien de uitvoer weer en bied die aan ter download ...)

[Voor 34% gewijzigd door soulrider op 24-05-2007 12:57]


 • Alex)
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 06-05 09:08
Of je maakt er een hypertext application (.hta) van en je hebt helemaal geen PHP o.i.d. meer nodig, dan heb je HTML... met filesystemrechten :D
maar dat is dan geen eigen code eh ;)
Mja, het hele .NET-framework is toch ook geen eigen code? O-)

[Voor 28% gewijzigd door Alex) op 24-05-2007 02:58]

We are shaping the future


 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

Soultaker schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:28:
Is er bij het scoreklassement (dus even los van de robuustheid) een garantie dat er een geldige manier is om iedereen te plaatsen? Of kun je daar ook situaties verwachten waarin er bijvoorbeeld te weinig huisjes zijn, of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?
Uit de details uit de startpost:
Als je een deelnemer niet kunt plaatsen, kost dat je 10 punten.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter
Soultaker schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:28:
Is er bij het scoreklassement (dus even los van de robuustheid) een garantie dat er een geldige manier is om iedereen te plaatsen? Of kun je daar ook situaties verwachten waarin er bijvoorbeeld te weinig huisjes zijn, of iemand van de organisatie met een niet-organisatie-persoon als partner (etc)?
Te weinig huisjes zou eventueel voor kunnen komen, maar je kunt er wel vanuitgaan dat iemand van de organisatie altijd een ander persoon uit de organisatie als partner heeft, áls er een partner is.
-Questor- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 01:10:
[...]

Tja, die nadrukkelijke vermelding stond er eerst nog niet bij ;)

Trouwens...Van de 14 invaliden zijn er 7 met een partner, maar die partners zijn niet invalide. Invaliden mogen echter niet in gewone huisjes. Hoe zit dat met de partners die niet invalide zijn...mogen die wel in een invalide huisje (bij hun invalide partner op de kamer)?
Partners mogen inderdaad in invalidenhuisjes.
Alex) schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 02:35:
Waarom geen XML als invoer eigenlijk?
Is de vorm van de invoer relevant dan? ;) Als je het snel in kan lezen zonder veel rompslomp lijkt me dat allang goed en boeit de precieze vorm niet, lijkt me. :)

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


 • The Flying Dutchman
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 05-04 14:48
Is het eigenlijk toegestaan om een code generator als flex te gebruiken om de invoer in te lezen?

The Flying Dutchman


 • Voutloos
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
-Questor- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:48:
Ook zag ik, dat er 12 huisjes keer 8 personen per huisje is 96 slaapplaatsen zijn, maar dat er 100 deelnemers zijn gedefinieerd...dat betekent dat er 4 zowieso niet geplaatst kunnen worden...da's meteen al 40 strafpunten....
Ook de afweging welke 4 mensen je dan weg moet laten is interessant, dus ik zie het probleem niet.
lijkt me niet handig.
Echt handig zou zijn als alle eigenschappen een factor pph voor zouden komen en alles altijd netjes paste, maar dan komt iedereen binnen 10 minuten met een programma met max score op de proppen. :+
Op zich wel een idee voor een prog. snelheidscontest: een opdracht waarvoor duidelijk een optimaal antwoord bestaat welke geen dagen werk kost en dan maar kijken wie het eerst een oplossing opstuurt. :P

{signature}


Anoniem: 105463

Misschien dat ik deze contest wel mee kan doen. De vorige contests heb ik de opdrachten wel gelezen en leek me leuk om er aan mee te doen, maar door een volle agenda nooit aan mee kunnen doen, misschien dat ik nu wel ergens wat tijd vind.

Maakt het platform trouwens nog uit? 't Liefst programmeer ik C++ onder Linux, maar als er alleen Windows op jullie bak staat dan wordt het toch VC++. Wel een leuke uitdaging om dit in Assembly werkend te krijgen trouwens 8).

 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter
The Flying Dutchman schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 09:16:
Is het eigenlijk toegestaan om een code generator als flex te gebruiken om de invoer in te lezen?
Zolang je alles wat we nodig hebben om te runnen en compileren maar mee stuurt. :) Overigens lijkt Flex me nogal overdreven voor zoiets simpels als het inlezen van een ini file, maar suit yourself. :P
Anoniem: 105463 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 09:43:
Maakt het platform trouwens nog uit? 't Liefst programmeer ik C++ onder Linux, maar als er alleen Windows op jullie bak staat dan wordt het toch VC++. Wel een leuke uitdaging om dit in Assembly werkend te krijgen trouwens 8).
Bij voorkeur is je code platformonafhankelijk of voor Windows geschreven, maar Linux mág ook. Het trekt de vergelijking wel ietwat scheef omdat ook het OS dan anders is dan bij andere inzendingen, maar goed, dat zal miniem zijn. :)

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


 • Anoniem: 147846
 • Registratie: Juni 2005
 • Niet online
Ik ben net C# aan het leren. Dus ik zal het in C# gaan proberen. Ondanks de manier van denken bij zo'n probleem hetzelfde is voor elke taal zal het alsnog wel een extra uitdaging voor me worden. :)

* Anoniem: 147846 doet dus mee!

 • Marcj
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 19:07
Ik zit zelf te twijfelen of ik deze keer weer in m'n vertrouwde Java aan de slag ga, of dat ik toch een keer C++ serieus wil gaan leren. Ik denk dat ik maar eens de uitdaging aanga :)

 • riano
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 29-04 20:47
Ben er al mee bezig in php! ene.. stel nou:

Piet heeft als partner Mieke en als roomies Aletta, Anne, Chantal

Als ik nou Piet met z'n vrouwke Mieke in dezelfde kamer doe.. en in hetzelfde huis er Aletta bij stop, levert dat ook roomie punten op? Aangezien 'niet roomies' wel strafpunten opleveren als ze ook in hetzelfde huis zitten ben ik benieuwd of roomies niet-indezelfde-kamer-maar-wel-in-hetzelfde-huis ook punten oplevert..

Ja ik realiseer me dat er nog andere afhankelijkheden zijn, maar ben even benieuwd naar hoe dit in de punten resulteert en dat Piet geen goede indruk maakt op z'n vrouwtje ;)

 • Voutloos
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
riano, topicstart lijkt me duidelijk genoeg:
Wanneer je een deelnemer niet in één kamer kunt stoppen bij een van zijn voorkeuren maar diegenen wel in hetzelfde huis kunt zetten, dan levert je dat maximaal 1 bonuspunt op.

{signature}


 • roy-t
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 18-05 16:18
=) Jeej ik heb tijd om mee te doen, ik mag op mijn vakantie baantje als telefoon-op-nemer mijn ontwikkeltools van de baas op de frontoffice pc installeren, natuurlijk om ervoor te zorgen dat hun software afkomt, maar dat is maar een uurtje per dag, voor de rest wordt het dus C# en de GoT Contest! :D

Deze opdracht lijkt me trouwens veel minder snelheidsafhankelijk (heb ik niet goed gelezen of stond er zelfs geen 1uur cap bij) denk ook niet dat je hier ooit een uur voor nodig hebt.

Wat wel een probleem is is dat je dit eigenlijk niet kan multi-threaden.

[Voor 30% gewijzigd door roy-t op 24-05-2007 10:46]

~ Mijn prog blog! ~ @RoyTries


 • Megamind
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 06:05
Of het moet wel een erg moeilijke rekensom worden, deze opdracht toch niet meer als een 5 minuten nodig heeft... Misschien wat verschillende modellen vergelijken maar dat is het ook wel..

 • riano
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 29-04 20:47
Tijd's limiet staat op 30min voor het script geloof ik..

Ben benieuwd hoe lang ik met het script bezig ben

 • HawVer
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 14:39
Vet, nieuwe contest! Deze keer ga ik ook proberen wat neer te zetten. :) Mijn oplossing gaat waarschijnlijk C# worden.

http://hawvie.deviantart.com/


 • Razr
 • Registratie: September 2005
 • Niet online
therat10430 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 10:44:
Deze opdracht lijkt me trouwens veel minder snelheidsafhankelijk (heb ik niet goed gelezen of stond er zelfs geen 1uur cap bij) denk ook niet dat je hier ooit een uur voor nodig hebt.

Wat wel een probleem is is dat je dit eigenlijk niet kan multi-threaden.
Psst ;)
Als je programma langer dan een half uur nodig heeft om te runnen op de pc die je score berekent, dan heb je pech. Na een half uur wordt je applicatie gestopt en alleen de uitvoer die op dat moment in je output.ini bestand zit wordt gebruikt voor het berekenen van je score. Je kan ervan uit gaan dat de pc waarop je programma gerund wordt sneller is dan de gemiddelde consumentenpc, maar probeer je programma zo snel mogelijk te houden.

 • roy-t
 • Registratie: Oktober 2004
 • Laatst online: 18-05 16:18
Dan treed nu de *ik heb niet goed gelezen* clausule in werking ;)

Ik ga is voor een echte visuele visuele optie :P ik heb zin om in paint huisjes te tekenen en een plattegrondje en en :P het huisje van de mods komt op het bergje! 8)

@Morphie

Mja maar dat is toch een beetje out-of-my-league, als ik dat zou kunnen zat ik nu niet achter een AMD XP 2400+ :P

[Voor 14% gewijzigd door roy-t op 24-05-2007 11:20]

~ Mijn prog blog! ~ @RoyTries


 • mOrPhie
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 14:17

mOrPhie

denniebee

Leuk, allemaal C#'ers. Ik ga ook voor C#.
therat10430 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 10:44:
Deze opdracht lijkt me trouwens veel minder snelheidsafhankelijk (heb ik niet goed gelezen of stond er zelfs geen 1uur cap bij) denk ook niet dat je hier ooit een uur voor nodig hebt.
Mwah, 512 deelnemers met alle voorkeuren en 64 huisjes van verschillende typen, waar ook weer 8 man per huisje in zitten. Dat zijn een hele hoop mogelijkheden. Ik weet niet of je dat volledig kan bruteforcen in een respectabele tijd. :P
Wat wel een probleem is is dat je dit eigenlijk niet kan multi-threaden.
Niet in de zin van dat je meerdere sets hebt die je tegelijk kunt oplossen nee. Maar je kunt wel asynchroon programmeren en de resultaten van de asynchrone functies coordeneren middels queues. ;)

Een nieuwe techcommunity: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.


 • joepP
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
GlowMouse schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:30:
[...]

Helaas is dit model niet als LP-probleem te formuleren. Waarschijnlijk is een MIP-formulering wel mogelijk.
Uiteraard, je kan bijna elk probleem wel als MIP formuleren ;)

Dit lijdt wel tot een mogelijk probleem bij deze opgave: het zou zomaar kunnen dat een goede MIP solver (zoals CPLEX bijvoorbeeld) dit probleem gemakkelijk optimaal oplost als de instantie niet groot genoeg is. Ik vrees eigenlijk dat bij een ruime 100 mensen dit wel eens zo zou kunnen zijn. Nou weet ik niet of er fatsoenlijke gratis MIP solvers zijn, maar mocht dat zo zijn dan zou ik die wel verbieden als organisatie.

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

joepP schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 11:19:
[...]

Uiteraard, je kan bijna elk probleem wel als MIP formuleren ;)

Dit lijdt wel tot een mogelijk probleem bij deze opgave: het zou zomaar kunnen dat een goede MIP solver (zoals CPLEX bijvoorbeeld) dit probleem gemakkelijk optimaal oplost als de instantie niet groot genoeg is. Ik vrees eigenlijk dat bij een ruime 100 mensen dit wel eens zo zou kunnen zijn. Nou weet ik niet of er fatsoenlijke gratis MIP solvers zijn, maar mocht dat zo zijn dan zou ik die wel verbieden als organisatie.
GLPK is gratis, ik daarmee eens een poging wagen. Helaas is die niet zo fatsoenlijk: hij is 100x trager dan CPLEX bij grote problemen volgens de manual. Ik denk dat CPLEX een goede kans zou maken.

Eerder al eens gevraagd, maar niet genoemd in NME's post met antwoorden:
Krijg je een huis gevuld met enkel mensen uit dezelfde voorkeursgroep en eventueel aangevuld met mensen zonder voorkeur, dan krijg je 1 bonuspunt per persoon met die voorkeur.
Geldt dat ook voor de voorkeursgroepen geen, organisatie en invalide? Voor organisatie maakt het niets uit, maar voor de andere twee wel.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


 • riano
 • Registratie: Mei 2007
 • Laatst online: 29-04 20:47
En wat nou als je een 6 persoons huisje hebt en daar 3 om 3 qua voorkeur in stopt? Er is dan geen grootste groep, krijg je dan punten voor alle 6 of maar voor 3 afgaand op de voorkeur van de eerste persoon die ingedeeld is in het huisje?

 • Hobbles
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 17-05 22:00
Ik ga misschien ook eens deelnemen aan deze contest, ben eens benieuwd of ik dit tot een goed einde kan brengen... :) Waarschijnlijk zal ik gebruik maken van Java, achter 2 weken zit mijn stage erop dus dan heb ik tijd zat...

[Voor 63% gewijzigd door Hobbles op 24-05-2007 11:37]

Everything is possible if you really want it.


 • joepP
 • Registratie: Juni 1999
 • Niet online
GlowMouse schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 11:26:
[...]

GLPK is gratis, ik daarmee eens een poging wagen. Helaas is die niet zo fatsoenlijk: hij is 100x trager dan CPLEX bij grote problemen volgens de manual. Ik denk dat CPLEX een goede kans zou maken.
Die factor 100 lijkt me compleet uit de lucht gegrepen: voor complexe problemen zal het weleens veel meer kunnen zijn. Maar als het toch toegestaan is zal ik inderdaad ook als eerste een MIP solver proberen, je merkt snel genoeg of ie problemen heeft met dit specifieke probleem.

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online

GlowMouse

wees solidair

riano schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 11:33:
En wat nou als je een 6 persoons huisje hebt en daar 3 om 3 qua voorkeur in stopt? Er is dan geen grootste groep, krijg je dan punten voor alle 6 of maar voor 3 afgaand op de voorkeur van de eerste persoon die ingedeeld is in het huisje?
Uit de startpost:
Krijg je een huis gevuld met enkel mensen uit dezelfde voorkeursgroep en eventueel aangevuld met mensen zonder voorkeur, dan krijg je 1 bonuspunt per persoon met die voorkeur.
Je krijgt de punten dus slechts wanneer er verder alleen mensen zonder voorkeur in het huisje zitten.

geeft geen inhoudelijke reacties meer


 • The Flying Dutchman
 • Registratie: Mei 2000
 • Laatst online: 05-04 14:48
-NMe- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 09:48:
[...]

Zolang je alles wat we nodig hebben om te runnen en compileren maar mee stuurt. :) Overigens lijkt Flex me nogal overdreven voor zoiets simpels als het inlezen van een ini file, maar suit yourself. :P
Je hebt gelijk, het is misschien wel wat overdreven. Maar dan kan ik in ieder geval de mogelijkheid overwegen.
[...]

Bij voorkeur is je code platformonafhankelijk of voor Windows geschreven, maar Linux mág ook. Het trekt de vergelijking wel ietwat scheef omdat ook het OS dan anders is dan bij andere inzendingen, maar goed, dat zal miniem zijn. :)
Ah, gelukkig ;). Ik was er bij de vorige contest (hoewel nooit een inzending gedaan) vanuit gegaan dat het geen probleem zou zijn om voor linux te programmeren. Maar toch goed om te horen dat het kan. Naar mijn idee zijn de verschillen in platform overigens vrijwel onbelangrijk (als in dat de een voordeel boven de ander zou hebben oid). Aangezien ook alle programmeertalen (op een enkele uitzondering na) toegestaan zijn.

Mijn inzending (er vanuit gaande dat die nu wel komt ;)) zal overigens in c++ voor het linux platform zijn.

The Flying Dutchman


 • vanEL
 • Registratie: April 2003
 • Laatst online: 01-05 11:16
Na een aantal nuttige tips, partners ben je van elkaar :P, is hier een verbeterde lijst met deelnemers. Als er nog meer suggesties zijn laat het weten zodat ik de aanpassingen kan aanbrengen.

http://dev2.vanleerdamweb...ff/voorbeeldbestanden.zip

En wederom zijn dit géén officiële testbestanden!

[Voor 11% gewijzigd door RobIII op 24-05-2007 12:52]

Programmeren is voor nerds! Kopieren voor luie mensen...


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
vanEL schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 12:49:
Na een aantal nuttige tips, partners ben je van elkaar :P, is hier een verbeterde lijst met deelnemers. Als er nog meer suggesties zijn laat het weten zodat ik de aanpassingen kan aanbrengen.

http://dev2.vanleerdamweb...ff/voorbeeldbestanden.zip

[mbr]En wederom zijn dit géén officiële testbestanden![/]
uit die voorbeelden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[Aliza]
voorkeur=geen
roomies=Palph,Paul,Youri
partner=Andrew
nietroomies=geen
eten=alles

[Andrew]
voorkeur=rookvrij
roomies=Jolijn,Prenobe,Elise
partner=Aliza
nietroomies=geen
eten=alles


aliza met andrew op de kamer geeft 2x 5 punten ?
(voorkeur van Aliza is in orde, en die van Andrew ook)
niet samen op de kamer geeft 2x 10 strafpunten ?

leuke gevallen voor de parser en puntentelling :)

(en schijnbaar heeft Andrew meer keuze:
code:
1
2
3
4
5
6
[Anetha]
voorkeur=zuiphuis
roomies=Andrew
partner=geen
nietroomies=Matthieu,Heleen,Sandra
eten=vegetarisch

dus hierboven: +10 wegens Alize met Andrew op kamer, en -10 omdat anetha niet met andrew zit :)

(ja ik verraad te veel, en wrs maak ik het nu te makkelijk voor beginners - maar denk graag 'hardop' :) )

edit: of dit is iets wat gechecked moet worden ^^
ik ga me op verveel momenten eens bezig houden met ev. manuele uitwerking >:)
(al is het ter vergelijking met computer oplossingen)

[Voor 26% gewijzigd door soulrider op 24-05-2007 13:33]


 • Dash2in1
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 08-03 20:15
Er is al gezegd dat partners altijd wederzijds zijn, dus klopt dit voorbeeld niet. ;)

 • vanEL
 • Registratie: April 2003
 • Laatst online: 01-05 11:16
Dash2in1 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:21:
Er is al gezegd dat partners altijd wederzijds zijn, dus klopt dit voorbeeld niet. ;)
Zie speluitleg...
Speluitleg
Het volgende veld, "partner", maakt het vorige veld (roomies) feitelijk overbodig. Wanneer er een partner in het spel is, verblijft deze sowieso op dezelfde kamer als zijn of haar wederhelft. Net als bij eerste keus-roomies levert dat 5 bonuspunten op die je dus feitelijk gratis krijgt. Er kunnen wel roomies opgegeven worden, maar je kunt alleen bonuspunten verdienen door één van die roomies in hetzelfde huis te plaatsen.
Ik zou beginnen met alle partners bij elkaar op de kamer te zetten. En vervolgens de roomies gaan matchen.

[Voor 19% gewijzigd door vanEL op 24-05-2007 13:24]

Programmeren is voor nerds! Kopieren voor luie mensen...


 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 14:00

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Topicstarter
soulrider schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:15:
aliza met andrew op de kamer geeft 2x 5 punten ?
(voorkeur van Aliza is in orde, en die van Andrew ook)
niet samen op de kamer geeft 2x 10 strafpunten ?
Punten zijn per persoon te tellen, dus ja. :)
(en schijnbaar heeft Andrew meer keuze:
code:
1
2
3
4
5
6
[Anetha]
voorkeur=zuiphuis
roomies=Andrew
partner=geen
nietroomies=Matthieu,Heleen,Sandra
eten=vegetarisch

dus hierboven: +10 wegens Alize met Andrew op kamer, en -10 omdat anetha niet met andrew zit :)

(ja ik verraad te veel, en wrs maak ik het nu te makkelijk voor beginners - maar denk graag 'hardop' :) )
Waar haal je die -10 vandaan? :)

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.


 • Storme
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 28-01 20:07
Zo, ik doe zeker mee !

Heb hier (op het werk) rap eventjes een editor gemaakt voor de ini bestanden, enkel aanmaken, niet opnenen (ik moet toch wat werken ook). En er staat bar weinig controle op, dus alles correct invullen :P

http://upload.stormenet.be/see.php?img=editorke.jpg&path=

hier downloaden

Hopelijk zijn jullie er iets mee. ;)

hier voorbeeldoutput:

meeting.ini
code:
1
2
3
4
5
[meeting]
aantalRustig=1
aantalBier=3
aantalsaai=1
personenperhuis=8


deelnemers.ini
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
[Ulrike]
partner=Bert
[Marie]
partner=Jos
[Jos]
voorkeur=Bier
roomies=Bert,Jef,Ulrike
partner=Marie
nietroomies=Karel,Hannes
[Bert]
voorkeur=Rustig
partner=Ulrike
nietroomies=Karel
eten=vegetarisch
[Karel]
voorkeur=saai
roomies=Jos,Bert
nietroomies=Marie

 • Pete
 • Registratie: November 2005
 • Laatst online: 08-03 03:13
Alleen bestaat de voorkeur "Bier" niet, en horen de voorkeuren lowercase te zijn.

petersmit.eu


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
-NMe- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:31:
[...]

Punten zijn per persoon te tellen, dus ja. :)

[...]

Waar haal je die -10 vandaan? :)
hiervandaan:
(-10 of 10 strafpunten is hetzelfde eh)
-NMe- schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 00:05:

[...]

Gewoon -10 punten inderdaad, én je loopt de 5 bonuspunten voor het plaatsen van de partner mis.

[...]
(van jou dus - effe consequent blijven eh ;) )

(maar iets verder vermeld je wel in die post:
vreemdgaan gebeurd niet en in die test bestanden gebeurd dit wel tss Andrew en Anetha)
Triotjes en zo zijn wrs niet mogelijk :+ )

[Voor 25% gewijzigd door soulrider op 24-05-2007 14:05]


 • Storme
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 28-01 20:07
phsmit schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 13:39:
Alleen bestaat de voorkeur "Bier" niet, en horen de voorkeuren lowercase te zijn.
dan typ je ze gewoon juist in hé, kijk anders eens goed voor je commentaar geeft

[Voor 9% gewijzigd door Storme op 24-05-2007 13:47]


 • mOrPhie
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 14:17

mOrPhie

denniebee

Leuk, zo'n editor. Maar ik ga toch echt niet alle deelnemers zo intypen. Nee, ik genereer die bestanden gewoon. :P

Een nieuwe techcommunity: https://technobabblenerdtalk.nl/. DM voor invite code.


 • Oxiounking
 • Registratie: Oktober 2006
 • Niet online
Ik doe ook mee, PHP ftw :D. Alleen wel PHP-cli op linux, heeft een hoop voordelen, zoals pcntl i.c.m. IPC ;). Ik hoop dat ik genoeg tijd heb om het af te krijgen, maar ik denk dat het wel gaat lukken.

 • Storme
 • Registratie: December 2004
 • Laatst online: 28-01 20:07
mOrPhie schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 14:11:
Leuk, zo'n editor. Maar ik ga toch echt niet alle deelnemers zo intypen. Nee, ik genereer die bestanden gewoon. :P
lol, da's ook een gezellige manier :P

 • Megamind
 • Registratie: Augustus 2002
 • Laatst online: 06:05
Ik zie de toegevoegde waarde van jou editor niet helemaal? Het is toch de bedoeling dat je software een resultaat boekt, de mods leveren de ini's wel aan en om nou 200 man met de hand erin te zetten lijkt me een beetje teveel van het goede...

[Voor 21% gewijzigd door Megamind op 24-05-2007 14:49]

Pagina: 1 2 3 ... 11 Laatste

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee