Toon posts:

Onnodig Engels in AVG-artikel

Pagina: 1
Acties:

Acties:
 • +7Henk 'm!

 • Spatienazi
 • Registratie: Maart 2017
 • Laatst online: 31-07 18:22
Even wat feedback over het artikel over Proximus. Het mooie van Tweakers.net heb ik altijd gevonden dat ze gewoon Nederlands gebruiken tenzij echt nodig. In dit artikel is wat Engelse terminologie geslopen, en wil dit even aankaarten.

Ten eerste: "gdpr". GDPR (in hoofdletters) is de Engelse naam voor wat we in het Nederlands de AVG noemen. "GDPR" is niet de naam van een moederwet waar de AVG een interpretatie of implementatie van is. Het is precies hetzelfde richtlijn.

Ten tweede: "Data Protection Officer". In het Nederlands heet zoiemand een "functionaris gegevensbescherming".

Een soortgelijk "misbruik" van GDPR ipv gewoon AVG te vermelden kan hier, hier en hier worden gezien. Mijn verzoek is of de redactie ook in het geval van de AVG wil vasthouden aan het gebruik van Nederlands wanneer dat kan.

Acties:
 • +9Henk 'm!

 • Tijs Hofmans
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 03:12

Tijs Hofmans

Redacteur
Ik ben niet de schrijver van dit stuk maar als privacyredacteur wil ik hier wel wat over zeggen.

Om te beginnen klopt wat je zegt over Data Protection Officer helemaal, dat noemen we altijd een FG en is inmiddels aangepast.

Wat betreft GDPR vs. AVG, dat ligt iets lastiger - al heb je wat betreft dit specifieke stuk wel weer gelijk :)

In principe hanteren we de vuistregel dat we 'AVG' gebruiken bij kwesties in Nederland en België, zoals in dit geval. Maar als het over veranderingen aan de verordening zelf gaat, in Europees verband, of als het over boetes/sancties gaat die in andere landen gebruiken we wel GDPR.

In principe is de GDPR niet de moederwet nee, maar lidstaten kunnen dingen toevoegen aan de verordening die voor hun land bijvoorbeeld strenger gelden. Toegegeven, dat gebeurt weinig en áls het gebeurt is het minimaal, maar het onderscheid is wel te maken.

In dit geval gaat het om de Belgische implementatie dus is AVG alsnog de juiste term, dus dat is aangepast. Maar ik wilde er even wat context bij schetsen :) Thanks voor de feedback!

Acties:
 • +5Henk 'm!

 • Spatienazi
 • Registratie: Maart 2017
 • Laatst online: 31-07 18:22
Tijs Hofmans schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 13:41:
In principe is de GDPR niet de moederwet nee, maar lidstaten kunnen dingen toevoegen aan de verordening die voor hun land bijvoorbeeld strenger gelden. Toegegeven, dat gebeurt weinig en áls het gebeurt is het minimaal, maar het onderscheid is wel te maken.
In zulke gevallen krijgt die invulling een andere naam. De AVG is tenslotte de naam van de verordening. Zo heet de Nederlandse wettelijke implementatie van de AVG (waarin zaken als de bevoegdheden van de AP worden uiteengezet) de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel de UAVG (die de WBP vervangt).

Overigens, ook in deze wet wordt de algemene Europese standaard consistent de Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd, en is Artikel 52 zelfs gewijd aan de correcte benaming. Het is dus niet zo dat, zoals die vuistregel zegt, de AVG voor Nederland is en de GDPR internationaal geldt - de "GDPR" en de "AVG" zijn precies hetzelfde document, maar enkel in een andere taal.

[Voor 15% gewijzigd door Spatienazi op 20-05-2020 01:52]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Verwijderd1
 • Registratie: Maart 2012
 • Niet online
Spatienazi schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 01:42:
[...]


In zulke gevallen krijgt die invulling een andere naam. De AVG is tenslotte de naam van de verordening. Zo heet de Nederlandse wettelijke implementatie van de AVG (waarin zaken als de bevoegdheden van de AP worden uiteengezet) de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming oftewel de UAVG (die de WBP vervangt).
Volgens mij vervangen de AVG en de UAVG samen de Wbp. De AVG is de naam van de GDPR in de Nederlandse taal, terwijl de UAVG een Nederlandse wet is die invulling geeft aan nationale keuzes rond de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens vat de privacy wetten goed samen (stukje over de AVG en UAVG, maar er zijn er meer):
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Voorheen was dat in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van toepassing. Dat betekent dat er sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG)
De AVG is rechtstreeks van toepassing in Nederland. Daar waar de AVG ruimte laat voor nationale keuzes bij de uitvoering van de AVG, zijn deze ingevuld in de Uitvoeringswet AVG (UAVG).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten

 • Spatienazi
 • Registratie: Maart 2017
 • Laatst online: 31-07 18:22
Verwijderd1 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 02:17:
Volgens mij vervangen de AVG en de UAVG samen de Wbp.
Goed punt. De Wbp was de Wet bescherming persoonsgegevens en de UAVG is ook een uitvoeringswet, dit ter onderscheiding van de Algemene verordening gegevensbescherming. Een wet en een verordening werken op een net iets ander niveau, en het verschil is doorgaans alleen maar academisch, maar in deze discussie wel enigszins relevant, dacht ik zo. :)

 • Verwijderd1
 • Registratie: Maart 2012
 • Niet online
Spatienazi schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 02:27:
[...]


Goed punt. De Wbp was de Wet bescherming persoonsgegevens en de UAVG is ook een uitvoeringswet, dit ter onderscheiding van de Algemene verordening gegevensbescherming. Een wet en een verordening werken op een net iets ander niveau, en het verschil is doorgaans alleen maar academisch, maar in deze discussie wel enigszins relevant, dacht ik zo. :)
Maar een verordening is weer een wetgevend instrument. En een verordening is ook nog direct toepasselijk, van Wikipedia:
Onder algemene strekking wordt verstaan dat de verordening een onpersoonlijk, niet-geïndividualiseerd karakter heeft. Zij is toepasselijk op meerdere rechtssituaties en is geldend voor alle rechtssubjecten (burgers, bedrijven, lidstaten, EU-instellingen). In termen van de Nederlandse of Belgische wetgevingsinstrumenten laat de EU-verordening zich het best vergelijken met een wet in materiële zin.

Wikipedia: Europese verordening
Dat in tegenstelling tot een richtlijn (ook een wetgevend instrument), die wel een nationale implementatie moeten hebben. Dat maakt het wel wat ingewikkelder omdat je bij de term 'Europese privacy wetgeving' het zowel over de AVG als richtlijn (EU)2016/80 kunt hebben. Zoals de eerdere link van het AP zegt:
Naast de AVG is er een aparte richtlijn voor gegevensbescherming door politie en justitie (Richtlijn 2016/80).

Deze richtlijn geeft regels voor de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten om strafbare feiten te voorkomen, te onderzoeken, op te sporen en te vervolgen en om straffen uit te voeren. Ook ziet de richtlijn op het vrije verkeer van die gegevens.

In Nederland is de richtlijn per 1 januari 2019 geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg).
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten


Maar goed, dat gaat wat off-topic. Jouw punt is volgens mij dat Tweakers de term GDPR eigenlijk nooit hoeft te gebruiken omdat AVG de Nederlandse vertaling van GDPR is. Ik zie trouwens dat de discussie jaren terug ook al gevoerd is De Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Acties:
 • +24Henk 'm!

 • Iruk1981
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 31-07 10:23
Nu ga ik heel flauw doen. Je begint al heel leuk met terugkoppeling geven. Waardoor ik niet heel zeker ben of je serieus bent.
Even wat feedback over het artikel...
In het Nederlands noemen we dit terugkoppeling geven. :p

 • biomass
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 02:34
Iruk1981 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 07:53:
Nu ga ik heel flauw doen. Je begint al heel leuk met terugkoppeling geven. Waardoor ik niet heel zeker ben of je serieus bent.


[...]
Heel. Flauw.

Forum >> Tweakers Terugkoppeling >> Geachte Redactie >> Onnodig Engels in AVG-artikel

Geef me je schermafdruk >:)

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Guardian Angel
 • Registratie: Juni 2000
 • Niet online

Guardian Angel

Bejaard en langharig tuig

Een journalist/schrijver gebruikt zo min mogelijk afkortingen. Bij tijd en wijle raak ik aan de diarree door de veelvoud van, voor velen, totaal onbekende afkortingen.

Dat voor ingewijden dit soort vakjargon geen probleem is, is prima. Echter kan een artikel ook voor leken van belang zijn of interessant om te lezen. Daar leer je ook nog eens iets van.

Schrijf een afkorting waarvan je vooraf weet dat je die in het artikel meerdere keren zal gaan gebruiken de eerste keer een keer voluit met de afkorting erachter. Het maakt een artikel een stuk interessanter zonder dat men Google moet raadplegen om te begrijpen waar men het over heeft.

BVD van een AOW’er. ROFLOLWMP

ARME AOW’er


 • Thijsmans
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 08:46

Thijsmans

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

* Thijsmans is with @Spatienazi

De AVG voorziet in een uitgebreid coherentiemechanisme om tot een eenduidige uitleg van de Verordening te komen, waar deze ook wordt toegepast. Alle nationale toezichthouders zijn verenigd in de European Data Protection Board, dat de taak heeft de uniformiteit te bewaken. Een schending van een bepaling in het ene land wordt niet anders uitgelegd dan in een ander land. Er is één AVG.

De insteek "ja maar bij berichten over het buitenland noemen we het anders" breekt daar danig mee. Bovendien is de gedachte voor de lezer natuurlijk niet duidelijk, althans, het is mij nog nooit opgevallen dat er kennelijk een stilzwijgende gedachte achter zit. Ik vatte het altijd op als willekeur.

En als je Engels zou willen gebruiken, gebruik dan in elk geval hoofdletters, zoals ook in het Engels gebruikelijk is.

Solis2mqtt: cloud-loze oplossing om je Solis wifi-stick uit te lezen.


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • MsG
 • Registratie: November 2007
 • Laatst online: 08:31

MsG

Forumzwerver

Guardian Angel schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 09:06:
Een journalist/schrijver gebruikt zo min mogelijk afkortingen. Bij tijd en wijle raak ik aan de diarree door de veelvoud van, voor velen, totaal onbekende afkortingen.

Dat voor ingewijden dit soort vakjargon geen probleem is, is prima. Echter kan een artikel ook voor leken van belang zijn of interessant om te lezen. Daar leer je ook nog eens iets van.

Schrijf een afkorting waarvan je vooraf weet dat je die in het artikel meerdere keren zal gaan gebruiken de eerste keer een keer voluit met de afkorting erachter. Het maakt een artikel een stuk interessanter zonder dat men Google moet raadplegen om te begrijpen waar men het over heeft.

BVD van een AOW’er. ROFLOLWMP
Of implementeer de afkortings-functionaliteit gewoon fatsoenlijk, maar daar wilden ze niet aan: Achterhaalde manier van afkortingen tonen

[Voor 8% gewijzigd door MsG op 20-05-2020 09:12]

Denk om uw spatiegebruik. Dit scheelt Tweakers.net kostbare databaseruimte! | Groninger en geïnteresseerd in Domotica? Kom naar DomoticaGrunn


 • Zebby
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 13-08 20:05
Hm, ik ben wel voorstander van het gebruik van de meest toegepaste vorm. De "functionaris gegevensbescherming" ben ik nog nergens tegengekomen, maar de Data Protection Officer wel. AVG is in Nederland wel de gangbare vorm.

 • Thijsmans
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 08:46

Thijsmans

⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)

Zebby schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 13:18:
De "functionaris gegevensbescherming" ben ik nog nergens tegengekomen, maar de Data Protection Officer wel.
Afdeling 4 van de AVG heet nota bene "Functionaris voor gegevensbescherming" :) De FG wordt met 180.000 hits vaker genoemd dan de DPO met 31.800 (Nederlandse) hits.

Solis2mqtt: cloud-loze oplossing om je Solis wifi-stick uit te lezen.


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • cadsite
 • Registratie: Februari 2006
 • Laatst online: 23:45
Spatienazi schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 11:43:
Ten eerste: "gdpr". GDPR (in hoofdletters) is de Engelse naam voor wat we in het Nederlands de AVG noemen. "GDPR" is niet de naam van een moederwet waar de AVG een interpretatie of implementatie van is.
Vraag in België wat AVG is en vraag wat GDPR is.
Quasi niemand weet wat AVG is, maar GDPR daar zullen ze al over gehoord hebben.

 • Tijs Hofmans
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 03:12

Tijs Hofmans

Redacteur
cadsite schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 14:30:
[...]

Vraag in België wat AVG is en vraag wat GDPR is.
Quasi niemand weet wat AVG is, maar GDPR daar zullen ze al over gehoord hebben.
Is dat zo? Ik ben geen Belg dus ik ging uit van wat de GBA zegt, en die gebruiken de term AVG. Interessant dat er verschil zit tussen hoe zij en burgers het noemen.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Hackus
 • Registratie: December 2009
 • Niet online

Hackus

Lifting Rusty Iron !

Spatienazi schreef op dinsdag 19 mei 2020 @ 11:43:
Even wat feedback over het artikel over Proximus. Het mooie van Tweakers.net heb ik altijd gevonden dat ze gewoon Nederlands gebruiken tenzij echt nodig. In dit artikel is wat Engelse terminologie geslopen, en wil dit even aankaarten.

Ten eerste: "gdpr". GDPR (in hoofdletters) is de Engelse naam voor wat we in het Nederlands de AVG noemen. "GDPR" is niet de naam van een moederwet waar de AVG een interpretatie of implementatie van is. Het is precies hetzelfde richtlijn.

Ten tweede: "Data Protection Officer". In het Nederlands heet zoiemand een "functionaris gegevensbescherming".

Een soortgelijk "misbruik" van GDPR ipv gewoon AVG te vermelden kan hier, hier en hier worden gezien. Mijn verzoek is of de redactie ook in het geval van de AVG wil vasthouden aan het gebruik van Nederlands wanneer dat kan.
zoiemand ?

Kiest als MTB' er voor het mulle zand en drek, ipv het naastgelegen verharde pad.


 • cadsite
 • Registratie: Februari 2006
 • Laatst online: 23:45
Tijs Hofmans schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 16:24:
[...]


Is dat zo? Ik ben geen Belg dus ik ging uit van wat de GBA zegt, en die gebruiken de term AVG. Interessant dat er verschil zit tussen hoe zij en burgers het noemen.
Ik heb even in mijn mailbox een search gedaan op beide termen en zie bij GDPR voornamelijk Belgische webshops. Misschien voer voor een kleine poll?

 • De Nelis
 • Registratie: November 2001
 • Laatst online: 13-08 16:05

De Nelis

en anders maar niet...

Wel slecht voor iemand die zichzelf Spatienazi noemt om de spatie te vergeten :+

time is infinite, but each week is ten hours short..


 • Warpozio
 • Registratie: April 2001
 • Laatst online: 13-08 14:53
Tijs Hofmans schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 16:24:
[...]


Is dat zo? Ik ben geen Belg dus ik ging uit van wat de GBA zegt, en die gebruiken de term AVG. Interessant dat er verschil zit tussen hoe zij en burgers het noemen.
GDPR is inderdaad de term in België (soms RGPD in Wallonie)
AVG wordt hier verwaarloosbaar gebruikt

Een zoektocht op destandaard.be naar AVG toont vooral wielerverslaggeving ;) (wegens de term avg speed)

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Spatienazi
 • Registratie: Maart 2017
 • Laatst online: 31-07 18:22
De Nelis schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 17:08:
Wel slecht voor iemand die zichzelf Spatienazi noemt om de spatie te vergeten :+
Tja, ook ik ben niet altijd op de hoogte van alle punten van het partijboekje. ;)
Warpozio schreef op donderdag 21 mei 2020 @ 14:38:
[...]

GDPR is inderdaad de term in België (soms RGPD in Wallonie)
AVG wordt hier verwaarloosbaar gebruikt

Een zoektocht op destandaard.be naar AVG toont vooral wielerverslaggeving ;) (wegens de term avg speed)
Grappig dat Vlaanderen zo verengelst is, maar Wallonië houdt het dan wel in hun eigen taal.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Warpozio
 • Registratie: April 2001
 • Laatst online: 13-08 14:53
Spatienazi schreef op vrijdag 22 mei 2020 @ 08:22:
[...]


Tja, ook ik ben niet altijd op de hoogte van alle punten van het partijboekje. ;)


[...]


Grappig dat Vlaanderen zo verengelst is, maar Wallonië houdt het dan wel in hun eigen taal.
Ieder heeft zo zijn eigenaardigheden. In Nederland gebruiken ze vaak het franse jus d'orange en wij zeggen appelsiensap ;)

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Michael Knight
 • Registratie: November 2002
 • Laatst online: 12-08 22:14

Michael Knight

Moderator Consumentenelektronica

KITT, I need you buddy!

Iruk1981 schreef op woensdag 20 mei 2020 @ 07:53:
Nu ga ik heel flauw doen. Je begint al heel leuk met terugkoppeling geven. Waardoor ik niet heel zeker ben of je serieus bent.


[...]


In het Nederlands noemen we dit terugkoppeling geven. :p
Nog flauwer.. het woord 'feedback' is (oorspronkelijk als leenwoord) opgenomen in de woordenlijst van onze Nederlandse taal. De door TS genoemde afkortingen uit het Engels zijn dat niet.

(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Iruk1981
 • Registratie: Oktober 2015
 • Laatst online: 31-07 10:23
Hahaha, @Michael Knight ik zat op je te wachten :). Ik heb je een+1 gegeven.

Feedback is inderdaad een leenwoord. Daarmee dus een volledig legitiem Nederlands woord.

Ik ben het trouwens wel met TS eens dat er tegenwoordig (te) veel Engels gebruikt wordt door het Nederlands heen. Ik heb liefst een keuze wordt gemaakt. Ga voor Engels of voor Nederlands.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Riddle007
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 24-07 19:22
Als Belg kan ik inderdaad bevestigen dat in Vlaanderen uitsluitend de Engelse termen gebruikt worden. AVG komen we enkel tegen op Nederlandse sites, en FG had ik nog nooit gehoord voor het lezen van dit artikel. Wij gebruiken hier gewoon DPO.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • XWB
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

XWB

Devver
Riddle007 schreef op vrijdag 29 mei 2020 @ 07:01:
Als Belg kan ik inderdaad bevestigen dat in Vlaanderen uitsluitend de Engelse termen gebruikt worden. AVG komen we enkel tegen op Nederlandse sites, en FG had ik nog nooit gehoord voor het lezen van dit artikel. Wij gebruiken hier gewoon DPO.
Op https://www.gegevensbesch...egevensbescherming-burger wordt in elk geval AVG gebruikt.

It takes two fools to argue.


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Riddle007
 • Registratie: December 2007
 • Laatst online: 24-07 19:22
Dat is ook logisch. Dat is de officiële authoriteit en zij moeten schrijven in de officiële landstalen. Maar als je kijkt naar de media (VRT, VTM, ...), de kranten (de tijd, de standaard, de morgen, ...), de webshops, eender welke site die in de cookie consent schermen een vermelding maakt naar GDPR zal in 99% van de gevallen refereren naar GDPR.

Om u een idee te geven, doe een search op de VRT NWS site (nieuws site van de openbare omroep)
 • AVG: 18 resultaten
 • GDPR: 107 resultaten

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bReChThOu
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 12-08 23:36

bReChThOu

Team Belgium

Als Belg: in België spreken we altijd van GDPR en een DPO. Misschien dat her en der AVG wordt gebruikt, maar in Brussel hoor ik bij zowel Nederlands- als Franstaligen enkel de term GDPR.
De term "functionaris gegevensbescherming" heb ik nog nooit gehoord.

(Lijkt me ook niet handig dat elk land of taal zijn eigen vertaling of term gaat gebruiken gezien het een Europese term is. Dan weet je op den duur toch niet hoe je hierover moet praten in een Europese context - CETA wordt toch ook niet vertaald?)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Verwijderd1
 • Registratie: Maart 2012
 • Niet online
bReChThOu schreef op maandag 1 juni 2020 @ 20:47:

(Lijkt me ook niet handig dat elk land of taal zijn eigen vertaling of term gaat gebruiken gezien het een Europese term is. Dan weet je op den duur toch niet hoe je hierover moet praten in een Europese context - CETA wordt toch ook niet vertaald?)
CETA is in het Nederlands de
BREDE ECONOMISCHE EN HANDELSOVEREENKOMST (CETA)

https://eur-lex.europa.eu...EX:22017A0114(01)&from=EN
Zo worden veel (alle?) Europese wetteksten in de talen van alle lidstaten vertaald en blijkbaar zijn de titels daar geen uitzondering op. :P
Pagina: 1Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee