Toon posts:

[EuroDOCSIS] Capaciteit monitoren met een DVB-C PC-TV tuner

Pagina: 1 2 3 Laatste
Acties:

Onderwerpen


Acties:
 • +9Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online

EuroDOCSIS: Capaciteit monitoren met een DVB-C PC-TV tuner

EuroDOCSIS staat voor European Data Over Cable Service Interface Specification en definieert de interface voor versturen van data over coax kabelnetwerken. Kenmerkende eigenschap van coax kabelnetwerken is dat de signalen die op de coax kabel gemoduleerd worden gelijk zijn voor alle aansluitingen op die coax kabel. Versterkers en multitaps in de coax infrastructuur in wijken zijn namelijk geen intelligente routers of switches. Van deze kenmerkende eigenschap maken de klanten zelf ook gebruik door in huis de coax infrastructuur uit te breiden met extra coax bekabeling, versterkers, multitaps en aansluitingen om zo o.a. de RTV diensten in meerdere kamers te kunnen krijgen.

Van origine was de coax infrastructuur één richtingsverkeer om vanuit lokale headends radio en TV signalen via diverse frequenties te distribueren naar de aangesloten klanten. Om die signalen te ontvangen dienen de klanten over apparatuur te beschikken met een ingebouwde ontvanger (tuner) om te kunnen afstemmen op één van de kabel frequenties waarop een radio of TV signaal wordt doorgegeven. Bij het versturen van data tussen de provider en de klant is sprake van twee richtingsverkeer, waarbij de apparatuur bij de provider en de klant dus zowel een ontvanger als een zender moet bevatten en waarbij rekening gehouden dient te worden met alle andere signalen die via diverse frequenties op de coax kabel worden verzonden. De (Euro)DOCSIS standaard is ontwikkeld om met al dit soort kenmerken als uitgangspunt en zorgt ervoor dat diverse partijen alle benodigde apparatuur voor het versturen van data over de coax kabel kunnen ontwikkelen zoals de kabelmodems voor de klanten en de Cable Modem Termination Systems (CMTS) voor de kabel providers.

De EuroDOCSIS specificatie is op voornamelijk wat fysieke signaal distributie parameters na gelijk aan de DOCSIS specificatie. Het gaat hierbij om de frequentieranges die voor DOCSIS upstreams en downstreams gebruikt kunnen worden en de bijbehorende instellingen voor de gebruikte zenders en ontvangers in de apparatuur. De onderliggende data streams zijn MPEG datastreams en de gebruikte modulatie techniek voor het verzenden van de downstreams zijn gelijk aan de modulatie techniek die gebruikt word voor de verzending van digitale RTV transport streams via DVB-C.

EuroDOCSIS 1.0 was de eerste versie die is uitgebracht voor het versturen van data via de kabel. Deze specificatie is gebaseerd op best-effort data communicatie. Daarna is EuroDOCSIS 1.1 uitgebracht met als extra's Quality of Service (QOS) en security verbeteringen. EuroDOCSIS 2.0 bracht als belangrijkste verbetering meer geavanceerde modulatie technieken voor het verbeteren van de upstream throughput. Het huidige EuroDOCSIS 3.0 introduceerde kanaalbundeling voor de upstreams en downstreams om hogere throughput te bereiken en ondersteuning voor IPv6 en nog meer security verbetering. Het toekomstige DOCSIS 3.1 brengt voornamelijk verbeteringen qua modulatie technieken en zal ook direct een einde maken aan het onderscheid tussen EuroDOCSIS en DOCSIS. Vandaar dat de toevoeging Euro vanaf versie 3.1 komt te vervallen. Alle (Euro)DOCSIS specificaties zijn openbaar en te downloaden bij CableLabs. Meer op EuroDOCSIS gerichte informatie kan bijvoorbeeld bij Excentis gevonden worden.


EuroDOCSIS techniek

De coax infrastructuur in wijken begint in een wijkcentrale en vertakt zich via diverse multitaps, groeps- en eindversterkers naar de Abonnee Overname Punten (AOP) in de woningen in de wijk. Dit wordt ook wel een coaxsegment genoemd. Aan de kant van de provider wordt het signaal dus in de wijkcentrale op de kabel gemoduleerd en, zoals al in de inleiding werd aangestipt, het signaal dat via die coax infrastructuur verzonden wordt is voor alle aansluitingen op een coaxsegment gelijk. Voor het verzenden van data via internet downstreams vanuit de provider naar de klanten zal hier dus rekeningen mee gehouden moeten worden. Immers, als de provider een data pakketje naar klant A wil versturen, dan zal dat ook aankomen bij alle andere klanten in het coaxsegment waar klant A op aangesloten is. Het EuroDOCSIS protocol voorziet daarom in het gebruik van MAC adressen om te identificeren voor wie de data pakketjes bestemd zijn. Het kabelmodem bij de klant is qua ontvangst in feite een pakket filter dat alleen de data pakketjes uit de downstream haalt voor de aangesloten klant apparatuur en de rest negeert. Voor iedere EuroDOCSIS downstreams is er dus sprake van één zender namelijk de zender in de wijkcentrale en meerdere ontvangers die gelijktijdig op een downstreams zijn afgestemd, namelijk de ontvanger in de modems.

Voor de EuroDOCSIS upstreams is het wat complexer aangezien er daar juist sprake is van het omgekeerde, namelijk één ontvanger per EuroDOCSIS upstream in de wijkcentrale en meerdere zenders in de modems van de klanten die gebruik kunnen maken van die EuroDOCSIS upstream. Aangezien het niet de bedoeling is dat er gelijktijdig door alle modems op een bepaalde EuroDOCSIS upstream frequentie wordt uitgezonden is een groot deel van de (Euro)DOCSIS specificatie gewijd aan de coördinatie van de CMTS om de geregistreerde klant modems om de beurt te laten zenden via een upstreams. Ook bevat de door een modem verzonden data via een EuroDOCSIS upstream natuurlijk MAC adres informatie zodat de CMTS kan bepalen vanaf welke aansluiting in het coaxsegment de data afkomstig is.

Bovenstaande betekent praktisch gezien dat de upstream en downstream capaciteit in een coaxsegment dus gedeeld wordt door alle actieve modems in een coaxsegment. Dit aspect van de EuroDOCSIS techniek trachten de kabelbedrijven wanhopig via het opzettelijk verstrekken van allerlei misleidende informatie te verbergen. De kabelbedrijven zijn kennelijk zeer goed op de hoogte van de techniek van de DSL providers en het aanduiden van de beperkingen van die techniek, maar begrijpen niet hoe hun eigen EuroDOCSIS techniek werkt als we sommige volstrekte onzin uitlatingen van personeel van kabelbedrijven mogen geloven. Een zeer kwalijke zaak aangezien alle providers plechtig hebben beloofd om meer openheid te geven over de beperkingen van abonnementssnelheden.

De hamvraag is dus hoeveel capaciteit er is in een coaxsegment, hoeveel kabel internettende klanten er zijn en wat de abonnementssnelheden van die klanten zijn om de overboeking van de capaciteit te kunnen bepalen. Voor het bepalen van de beschikbare capaciteit moet eerst bekend zijn hoeveel upstream en downstream frequenties er zijn. Dergelijke informatie is meestal wel te achterhalen door het combineren van de informatie van wat modem status pagina's in een wijk. Bij voormalig Ziggo blijkt dan bijvoorbeeld dat er in totaal sprake is van 4 upstreams en 16 downstreams per coaxsegment. Gecombineerd met de EuroDOCSIS instellingen voor een downstream (256-QAM modulatie en een 6952 symbolrate) is dan uit te rekenen dat de downstream capaciteit 816 Mbps (16 * 51 Mbps) is. Hier gaat nog wat protocol overhead vanaf wat in de praktijk betekent dat er meestal wordt uitgegaan van een capaciteit van 50 Mbps per downstream.

Voor de upstreams is het berekenen van de capaciteit nog complexer aangezien diverse modulatie types worden gebruikt en er ook de nodige capaciteit verloren gaat bij het om de beurt mogen zenden. Omdat die upstream capaciteit ook niet met een DVB-C PC-TV tuner te monitoren is wordt in dit topic niet nader ingegaan op de upstream capaciteit. Zie bijvoorbeeld Wiki voor meer informatie.

Het bepalen van het aantal aansluitingen op een coaxsegment en het aantal klanten dat daarvan kabel internet heeft is een stuk lastiger. Uiteraard doen de kabelbedrijven daar zelf geen uitspraken over. De enige informatie hierover is te vinden in een TNO rapport dat in opdracht van NLkabel in 2012 is opgesteld. In dat rapport wordt aangegeven dat er in Nederland gemiddeld 800 aansluitingen zitten op een coaxsegment. Afhankelijk van de locatie kunnen dat dus ook meer of minder aansluitingen zijn. De enige manier om met zekerheid iets te kunnen zeggen over het aantal aangesloten kabelmodems in een coaxsegment is het analyseren van het DOCSIS downstream dataverkeer dat op iedere kabelaansluiting in het coaxsegment binnenkomt. Metingen in diverse coaxsegmenten bij diverse kabelproviders laat zien dat het aantal kabelmodems varieert tussen de 400 en 1100 en dat bij alle Nederlandse kabelproviders nog steeds EuroDOCSIS 2.0 modems in gebruik zijn naast de EuroDOCSIS 3.0 modems. Bij sommige providers is een deel van de EuroDOCSIS 2.0 modems geïntegreerd in de Interactieve RTV ontvangers voor gebruik als retour kanaal.

Helaas levert de DOCSIS analyse geen informatie op over de bijbehorende abonnementssnelheden van al die kabelmodems. Ook hier licht het TNO rapport een klein tipje van de sluier op door te stellen dat de overboekingsfactor in 2012 met de toenmalige abonnementssnelheden ongeveer 20 was. Dus als er in 2012 met 16 downstreams zo'n 800 Mbps aan capaciteit was in een coaxsegment, dan was de gezamelijke maximale abonnementssnelheid van de klanten in dat coaxsegment ongeveer 16 Gbps.


Monitoren van de downstream capaciteit met een DVB-C PC-TV tuner

Omdat EuroDOCSIS voor de downstreams van dezelfde zend techniek gebruik maakt als DVB-C voor digitale RTV transport streams is DVB-C PC-TV hardware in combinatie TransEdit van DVBViewer een goedkope oplossing voor het monitoren van het actuele capaciteitsgebruik in je eigen coaxsegment. Tweedehands is zo'n DVB-C PC-TV tuner meestal wel te koop voor een paar tientjes en TransEdit is optioneel te downloaden voor kopers van DVBViewer dat tegenwoordig 20 euro kost.

Voor de configuratie van TransEdit moet eerst bepaald worden welke frequenties het kabelmodem allemaal in gebruik heeft voor de downstreams. Deze informatie is te vinden via de statuspagina van het kabelmodem. Maak vervolgens in TransEdit een "transponder" lijst aan met voor iedere downstream frequentie 256-QAM als modulatie en 6952 als symbolrate. Zie onderstaand voorbeeld:


Selecteer vervolgens in de "transponder" lijst één van de downstream frequenties en druk op de "Analyze" knop. Er verschijnt een TS Analyzer window waarin de packets van de EuroDOCSIS downstream worden getoond. Zie onderstaand voorbeeld:


Een EuroDOCSIS downstream bevat twee soorten packets, namelijk packets met PID 8190 (0x1FFE) wat de DOCSIS data packets zijn voor alle kabel internettende klanten in het coaxsegment en packets met PID 8191 (0x1FFF) wat de opvul (Null) packets zijn om ervoor te zorgen dat de downstream een constante bitrate houdt. In bovenstaand voorbeeld was de downstream op 274 MHz in mijn coaxsegment dus voor 25.89% (13.27 Mbps) in gebruik voor data verkeer en was er nog 74.11% (37.98 Mbps) ruimte op het moment van meten.

Door nu deze meting te herhalen voor alle downstream frequenties van het kabelmodem is vrij eenvoudig te bepalen hoeveel capaciteit er in gebruik is in het coaxsegment:


Als alle Internet downstream frequenties er als volgt uitzien tijdens de meting dan is duidelijk dat het druk is in het coaxsegment en dat het onwaarschijnlijk wordt dat de maximale snelheid gehaald gaat worden als je nu zelf ook start met downloaden:
http://i.imgur.com/eQsd4Wf.png

In de praktijk maakt het gros van de kabel internet klanten nauwelijks gebruik van hun abonnementssnelheid. Voor een beetje browsen op het Internet, wat mail ophalen, Youtube filmpje kijken, etc. zijn echt geen hoge snelheden nodig.

Overigens is het niet nodig om zelf ook kabel internet af te nemen om bovenstaande monitoring toe te kunnen passen. De enige voorwaarde is natuurlijk wel dat er sprake is van een aansluiting en een actief abonnement bij de kabelprovider. Wel is het door het ontbreken van een kabelmodem dan wat lastiger om te bepalen op welke frequenties de EuroDOCSIS downstreams worden doorgegeven, maar met behulp van kabel internettende buren of de frequentieplannen in een ander topic is daar meestal wel achter te komen.

[Voor 104% gewijzigd door ArChie op 06-04-2015 08:58]


Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Als aanvulling een overzicht van de kabelmodems in mijn coaxsegment op 5 maart 2015:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0B-06 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         6                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-80 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            9 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           9 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            10 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         1 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Scientific Atlanta, A Cisco       3 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         7 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco, Service Provider Vide       2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-25-2E Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind.Co.Ltd       3                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               5                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               26                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               19 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               6 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               19                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               60 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      15 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               7                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      113 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      43 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      63 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       9                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C8-FB-26 Cisco SPVTG               41 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
E4-48-C7 Cisco SPVTG               53 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      677
====================================================================================================================================


Bovenstaand overzicht is gegenereerd door een zelf gemaakt tooltje aan de hand van het DOCSIS protocol te laten analyseren naar welke kabelmodems er allemaal data wordt verstuurd door de CMTS. Daarvoor is van alle 16 downstream frequenties met TransEdit een capture bestand gemaakt van ongeveer 45 seconden per frequentie. Om de capture bestanden niet te groot te laten worden zijn alleen packets met PID 8190 door TransEdit gecaptured.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Aangezien we hier op het Tweakers forum zijn ook wat DOCSIS protocol analyse informatie voor de geïnteresseerden. Allereerst de MAC Domain Descriptor (MDD) deze wordt door de CMTS uitgezonden om alle aangesloten kabelmodems in het coaxsegment te informeren over de stream configuratie. Hierin zijn o.a. allen downstream frequenties te vinden in combinatie met de bijbehorende instellingen:

└─■ MDD { MAC Domain Descriptors }
  ├─■ Frequency = 274
  │ ├─■ Source Address = C8-4C-75-xx-xx-xx
  │ │ └─■ MAC Domain Descriptor
  │ │   ├─■ Configuration Change Count = 8
  │ │   ├─■ Number Of Fragments = 1
  │ │   ├─■ Fragment Sequence Number = 1
  │ │   ├─■ Current Channel DCID = 73
  │ │   └─■ TLVs:
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 73
  │ │     │   ├─■ Frequency = 274000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 74
  │ │     │   ├─■ Frequency = 282000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 75
  │ │     │   ├─■ Frequency = 290000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 76
  │ │     │   ├─■ Frequency = 298000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 77
  │ │     │   ├─■ Frequency = 306000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 78
  │ │     │   ├─■ Frequency = 314000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 79
  │ │     │   ├─■ Frequency = 322000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 80
  │ │     │   ├─■ Frequency = 330000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 81
  │ │     │   ├─■ Frequency = 338000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 82
  │ │     │   ├─■ Frequency = 346000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 83
  │ │     │   ├─■ Frequency = 354000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 84
  │ │     │   ├─■ Frequency = 362000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 85
  │ │     │   ├─■ Frequency = 370000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 86
  │ │     │   ├─■ Frequency = 378000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 87
  │ │     │   ├─■ Frequency = 386000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ Downstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 88
  │ │     │   ├─■ Frequency = 394000000 Hz
  │ │     │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │ │     │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │ │     │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │ │     │   ├─■ Primary capable = channel is not primary-capable
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ MDD Timeout = true
  │ │     │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │ │     │     ├─■ MDD Recovery = true
  │ │     │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │ │     ├─■ MAC Domain Downstream Service Group (MD-DS-SG)
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ MD-DS-SG identifier (MD_DS_SG_ID) = 1
  │ │     │   └─■ MD-DS-SG downstream channel ID list
  │ │     │     └─■ Downstream Channel IDs:
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 73
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 74
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 75
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 76
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 77
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 78
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 79
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 80
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 81
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 82
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 83
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 84
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 85
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 86
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 87
  │ │     │       └─■ Channel ID = 88
  │ │     ├─■ Downstream Ambiguity Resolution Frequency List
  │ │     │ └─■ Center Frequencies:
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 274000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 282000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 290000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 298000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 306000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 314000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 322000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 330000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 338000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 346000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 354000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 362000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 370000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 378000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 386000000
  │ │     │   └─■ Center Frequency = 394000000
  │ │     ├─■ IP Initialization Parameters
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   └─■ IP Provisioning Mode = IPv4 Only
  │ │     ├─■ Receive Channel Profile Reporting Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ RCP Center Frequency Spacing = CM MUST report only Receive Channel Profiles assuming 8 MHz center frequency spacing
  │ │     │   ├─■ Verbose RCP reporting = CM MUST NOT provide verbose reporting of Receive Channel Profile(s)
  │ │     │   └─■ Fragmented RCP transmission = CM MAY transmit Receive Channel Profile (s) requiring fragmentation
  │ │     ├─■ Early Authentication and Encryption (EAE) Enable/Disable = early authentication and encryption disabled
  │ │     ├─■ Symbol Clock Locking Indicator = Symbol Clock is locked to Master Clock
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = Secondary channel MDD timeout
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = QAM/FEC lock failure
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = Sequence out-of-range
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = Secondary channel MDD recovery
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = QAM/FEC lock recovery
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = T4 timeout
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = T3 re-tries exceeded
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ CM-STATUS Event Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Event Type Code = Successful ranging after T3 retries exceeded
  │ │     │   ├─■ Maximum Event Holdoff Timer = 1000 mSec
  │ │     │   └─■ Maximum Number of Reports per event = 2
  │ │     ├─■ Upstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 1
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ T4 timeout = true
  │ │     │     ├─■ T3 re-tries exceeded = true
  │ │     │     └─■ Successful ranging after T3 re-tries exceeded = true
  │ │     ├─■ Upstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 2
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ T4 timeout = true
  │ │     │     ├─■ T3 re-tries exceeded = true
  │ │     │     └─■ Successful ranging after T3 re-tries exceeded = true
  │ │     ├─■ Upstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 3
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ T4 timeout = true
  │ │     │     ├─■ T3 re-tries exceeded = true
  │ │     │     └─■ Successful ranging after T3 re-tries exceeded = true
  │ │     ├─■ Upstream Active Channel List
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 4
  │ │     │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │ │     │     ├─■ T4 timeout = true
  │ │     │     ├─■ T3 re-tries exceeded = true
  │ │     │     └─■ Successful ranging after T3 re-tries exceeded = true
  │ │     ├─■ Upstream Ambiguity Resolution Channel List
  │ │     │ └─■ Upstream Channel IDs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 1
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 2
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 3
  │ │     │   └─■ Channel ID = 4
  │ │     ├─■ Upstream Frequency Range = Extended Upstream Frequency Range
  │ │     ├─■ Upstream Transmit Power Reporting = CM reports transmit power in RNG-REQ, INIT-RNG-REQ, and B-INIT-RNG-REQ messages
  │ │     └─■ CM-STATUS Event Enable for Non-Channel-Specific Events
  │ │       ├─■ Sequence out-of-range = true
  │ │       ├─■ CM operating on battery backup = false
  │ │       ├─■ CM returned to A/C power = false
  │ │       └─■ CM MAC address removal = false


Helaas ondersteunt dit forum geen UTF-8 character set binnen de UBB "code" tags waardoor ik moet kiezen voor een andere opmaak waarbij de regels worden afgebroken.

 • dunklefaser
 • Registratie: Oktober 2012
 • Laatst online: 24-03 20:23

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@ArChie,

Ik heb enkele vragen betreffende een alinea uit jouw eerste bijdrage:
....
Helaas levert de DOCSIS analyse geen informatie op over de bijbehorende abonnementssnelheden van al die kabelmodems. Ook hier licht het TNO rapport een klein tipje van de sluier op door te stellen dat de overboekingsfactor in 2012 met de toenmalige abonnementssnelheden ongeveer 20 was. Dus als er in 2012 met 16 downstreams zo'n 800 Mbps aan capaciteit was in een coaxsegment, dan was de gezamelijke maximale abonnementssnelheid van de klanten in dat coaxsegment ongeveer 16 Gbps.
....

Dus de "gezamelijke maximale abonnementssnelheid" (=theoretische waarde?)
van alle klanten in een segment is
capaciteit coaxsegment x overboekingsfactor?

Begrijp ik het goed: De kabelbedrijven zouden maximaal 16Gbps verkocht hebben
indien iedere klant in dat segment 800Mbps downloadsnelheid zou hebben geboekt?

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
dunklefaser schreef op maandag 16 maart 2015 @ 11:05:
Dus de "gezamelijke maximale abonnementssnelheid" (=theoretische waarde?)
van alle klanten in een segment is
capaciteit coaxsegment x overboekingsfactor?
De overboekingsfactor is de gezamelijke abonnementssnelheid van de klanten in een coaxsegment gedeeld door de beschikbare capaciteit in het coaxsegment. Volgens het TNO rapport was de overboekingsfactor in 2012 gelijk aan 20, dus heb ik om een indruk te geven de omgekeerde berekening toegepast op basis van de bekende beschikbare capaciteit bij Ziggo.
Begrijp ik het goed: De kabelbedrijven zouden maximaal 16Gbps verkocht hebben
indien iedere klant in dat segment 800Mbps downloadsnelheid zou hebben geboekt?
De beschikbare capaciteit in een coaxsegment is het aantal downstreams keer de capaciteit per downstream. Bij Ziggo zijn er 16 downstreams per coaxsegment en de netto capaciteit van een downstream is 50 Mbps, dus 16 keer 50 is 800 Mbps beschikbare capaciteit die gedeeld wordt door alle kabel internet klanten in het coaxsegment. Op basis van bovenstaande omgekeerde overboekingsrekensom is er dan ongeveer sprake van een gezamelijke abonnementssnelheid van 800 keer 20 is 16 Gbps. Gelukkig maken niet alle kabel internet klanten continu gebruik van hun maximale abonnementssnelheid anders zou Ziggo namelijk een probleem hebben omdat daarvoor niet de capaciteit beschikbaar is.

[Voor 3% gewijzigd door ArChie op 16-03-2015 12:26]


 • andy88
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 24-03 15:13
Interessant om te zien, al je informatie is ook uitgebreid toegelicht dank daarvoor. Als ik de spullen er voor had zou ik hier ook eens een analyse doen om te kijken hoe het op mijn coax segment gesteld staat. Moet overigens zeggen dat ik altijd de voor mijn abonnement geadverteerde snelheid haal.

Misschien wel zo fair om bij het artikel te melden dat overboeking op ieder medium (kabel/vdsl/glas) plaats vind, de truc is wel om de overboekingsfactor realistisch te houden. Op die manier kan een provider tegen concurrerende prijzen iedere gebruiker de doorvoersnelheid geven wanneer hij of zij die nodig heeft. Immers zijn zakelijke abonnementen met een gegarandeerde snelheid (en een dikke SLA) ook minimaal een factor 5 duurder.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Weer een aardig voorbeeld van hoe het niet moet: Via de DVB Service Information (DVB-SI) het Samsung Horizon geval vertellen op welke frequenties de EuroDOCSIS downstreams zich bevinden:

│ └─■ bouquet ID 26112, version 20
│   ├─■ bouquet_id = 26112 { UPC }
│   ├─■ version_number = 20
│   └─■ sections: { Required sections: 7, available sections: 7 }
│     ├─■ section { 0/6 }
│     │ ├─■ section_number = 0
│     │ ├─■ last_section_number = 6
│     │ ├─■ descriptors:
│     │ │ ├─■ bouquet_name_descriptor
│     │ │ │ └─■ bouquet_name
│     │ │ │   ├─■ character_coding = Latin alphabet
│     │ │ │   └─■ text = HORIZON
│     │ │ ├─■ private_data_specifier_descriptor
│     │ │ │ └─■ private_data_specifier = 1538
│     │ │ ├─■ linkage_descriptor { MH_System_Data_Service }
│     │ │ │ ├─■ transport_stream_id = 2074
│     │ │ │ ├─■ original_network_id = 1536 { UPC Satellite }
│     │ │ │ ├─■ service_id = 17662
│     │ │ │ └─■ linkage_type = 208 { User defined }
│     │ │ ├─■ linkage_descriptor { UPC Info en Kijktips }
│     │ │ │ ├─■ transport_stream_id = 2074
│     │ │ │ ├─■ original_network_id = 1536 { UPC Satellite }
│     │ │ │ ├─■ service_id = 19664
│     │ │ │ └─■ linkage_type = 209 { User defined }
│     │ │ ├─■ linkage_descriptor { NPO 1 HD }
│     │ │ │ ├─■ transport_stream_id = 2098
│     │ │ │ ├─■ original_network_id = 1536 { UPC Satellite }
│     │ │ │ ├─■ service_id = 19401
│     │ │ │ └─■ linkage_type = 210 { User defined }
│     │ │ ├─■ UPC_HZN_internet_downstream_frequency_list_descriptor
│     │ │ │ └─■ downstream frequencies:
│     │ │ │   ├─■ frequency = 178.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 186.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 228.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 236.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 241.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 249.0 { MHz }
│     │ │ │   ├─■ frequency = 274.0 { MHz }
│     │ │ │   └─■ frequency = 282.0 { MHz }


Daar is de MAC Domain Descriptor (MDD) voor.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
andy88 schreef op maandag 16 maart 2015 @ 18:59:
Misschien wel zo fair om bij het artikel te melden dat overboeking op ieder medium (kabel/vdsl/glas) plaats vind, de truc is wel om de overboekingsfactor realistisch te houden.
Uiteraard hebben de kabelbedrijven naast de overboeking in de coaxsegmenten net als alle andere providers ook te maken met overboeking in de glasvezel backbone. Dit topic gaat echter specifiek over het EuroDOCSIS data verkeer in het coaxsegment en daar geldt deze overboekingsfactor gezien het gedeelde karakter van de coax infrastructuur in de wijken.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
In aanvulling op de MAC Domain Descriptor (MDD) dit keer de Upstream Channel Descriptor (UCD). In de MDD wordt via de Upstream Active Channel List en de Upstream Ambiguity Resolution Channel List aan het kabelmodem doorgegeven welke upstream channels beschikbaar zijn. De UCD specificeert alle karakteristieken van die upstream channels:

└─■ UCD { Upstream Channel Descriptors }
  └─■ Frequency = 274
    └─■ Source Address = C8-4C-75-xx-xx-xx
      ├─■ Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only)
      │ ├─■ Upstream Channel ID = 1
      │ ├─■ Configuration Change Count = 9
      │ ├─■ Mini-Slot Size = 2
      │ ├─■ Downstream Channel ID = 73
      │ └─■ TLVs:
      │   ├─■ Modulation Rate = 5120 { Ksym/sec }
      │   ├─■ Frequency = 52000000 { Hz }
      │   ├─■ Maintain Power Spectral Density = off
      │   ├─■ Ranging Required = no ranging required
      │   ├─■ Preamble Pattern
      │   │ └─■ data = 0000  03 F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33  ..(3..(3..(3..(3
      │   │            0010  EB F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75 8F  ..d(...Gg.....u.
      │   │            0020  36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F 29  6.W95.......+`?)
      │   │            0030  6B 0D F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE  k...............
      │   │            0040  C0 ED F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75  ...d(...Gg.....u
      │   │            0050  8F 36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F  .6.W95.......+`?
      │   │            0060  29 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  )k..............
      │   │            0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Request
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 36
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 0
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 16
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Initial Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Station Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Short Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 6
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 76
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 6
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Long Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 0
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   └─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │     ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Unsolicited Grant
      │     └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │       ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │       ├─■ Differential Encoding = off
      │       ├─■ Preamble Length = 64
      │       ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │       ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │       ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │       ├─■ Scrambler Seed = 338
      │       ├─■ Maximum Burst Size = 53
      │       ├─■ Guard Time Size = 22
      │       ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │       ├─■ Scrambler on/off = on
      │       ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │       ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │       └─■ Preamble Type = QPSK1
      ├─■ Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only)
      │ ├─■ Upstream Channel ID = 2
      │ ├─■ Configuration Change Count = 9
      │ ├─■ Mini-Slot Size = 2
      │ ├─■ Downstream Channel ID = 73
      │ └─■ TLVs:
      │   ├─■ Modulation Rate = 5120 { Ksym/sec }
      │   ├─■ Frequency = 44500000 { Hz }
      │   ├─■ Maintain Power Spectral Density = off
      │   ├─■ Ranging Required = no ranging required
      │   ├─■ Preamble Pattern
      │   │ └─■ data = 0000  03 F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33  ..(3..(3..(3..(3
      │   │            0010  EB F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75 8F  ..d(...Gg.....u.
      │   │            0020  36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F 29  6.W95.......+`?)
      │   │            0030  6B 0D F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE  k...............
      │   │            0040  C0 ED F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75  ...d(...Gg.....u
      │   │            0050  8F 36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F  .6.W95.......+`?
      │   │            0060  29 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  )k..............
      │   │            0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Request
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 36
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 0
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 16
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Initial Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Station Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Short Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 6
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 76
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 6
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Long Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 0
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   └─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │     ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Unsolicited Grant
      │     └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │       ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │       ├─■ Differential Encoding = off
      │       ├─■ Preamble Length = 64
      │       ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │       ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │       ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │       ├─■ Scrambler Seed = 338
      │       ├─■ Maximum Burst Size = 53
      │       ├─■ Guard Time Size = 22
      │       ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │       ├─■ Scrambler on/off = on
      │       ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │       ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │       └─■ Preamble Type = QPSK1
      ├─■ Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only)
      │ ├─■ Upstream Channel ID = 3
      │ ├─■ Configuration Change Count = 7
      │ ├─■ Mini-Slot Size = 2
      │ ├─■ Downstream Channel ID = 73
      │ └─■ TLVs:
      │   ├─■ Modulation Rate = 5120 { Ksym/sec }
      │   ├─■ Frequency = 36000000 { Hz }
      │   ├─■ Maintain Power Spectral Density = off
      │   ├─■ Ranging Required = no ranging required
      │   ├─■ Preamble Pattern
      │   │ └─■ data = 0000  03 F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33 EB F0 28 33  ..(3..(3..(3..(3
      │   │            0010  EB F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75 8F  ..d(...Gg.....u.
      │   │            0020  36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F 29  6.W95.......+`?)
      │   │            0030  6B 0D F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE C0 ED F3 DE  k...............
      │   │            0040  C0 ED F1 64 28 92 A9 97 47 67 DA 04 17 BB C2 75  ...d(...Gg.....u
      │   │            0050  8F 36 FF 57 39 35 0D C1 87 19 88 D3 D2 2B 60 3F  .6.W95.......+`?
      │   │            0060  29 6B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  )k..............
      │   │            0070  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  ................
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Request
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 36
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 0
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 16
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Initial Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Station Maintenance
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 384
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 6
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 5
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 34
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 48
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = fixed
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Short Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 6
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 76
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 6
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   ├─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │   │ ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Long Data Grant
      │   │ └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │   │   ├─■ Modulation Type = 64-QAM
      │   │   ├─■ Differential Encoding = off
      │   │   ├─■ Preamble Length = 64
      │   │   ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │   │   ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │   │   ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │   │   ├─■ Scrambler Seed = 338
      │   │   ├─■ Maximum Burst Size = 0
      │   │   ├─■ Guard Time Size = 22
      │   │   ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │   │   ├─■ Scrambler on/off = on
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 0
      │   │   ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │   │   └─■ Preamble Type = QPSK1
      │   └─■ Burst Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0)
      │     ├─■ Interval Usage Code = Advanced PHY Unsolicited Grant
      │     └─■ Upstream Physical-Layer Burst Attributes:
      │       ├─■ Modulation Type = 16-QAM
      │       ├─■ Differential Encoding = off
      │       ├─■ Preamble Length = 64
      │       ├─■ Preamble Value Offset = 396
      │       ├─■ FEC Error Correction (T) = 9
      │       ├─■ FEC Codeword Information Bytes (k) = 232
      │       ├─■ Scrambler Seed = 338
      │       ├─■ Maximum Burst Size = 53
      │       ├─■ Guard Time Size = 22
      │       ├─■ Last Codeword Length = shortened
      │       ├─■ Scrambler on/off = on
      │       ├─■ R-S Interleaver Depth (Ir) = 1
      │       ├─■ R-S Interleaver Block Size (Br) = 2048
      │       └─■ Preamble Type = QPSK1


In bovenstaand voorbeeld uit mijn coaxsegment toon ik alleen de eerste drie upstream channel definities. Uiteraard zijn er vier van die definities, maar dan werd de post te lang. Zoals te zien moeten de kabelmodems voor de verschillende toepassingen (Interval Usage Code) verschillende modulatie types gebruiken bij het zenden via één van de vier upstream channels. De verschillende modulatie types zorgen voor een bepaalde capaciteit per toepassing. QPSK modulatie met een symboolsnelheid van 5120 heeft bijvoorbeeld een capacteit van 9 Mbps terwijl 64-QAM modulatie zoals gebruikt bij Advanced PHY Long Data Grant met dezelfde symboolsnelheid van 5120 een capaciteit heeft van 28 Mbps. Samen met de overhead van het om de beurt mogen zenden is het daarom niet exact aan te duiden wat nu de capaciteit per upstream channel is.

[Voor 100% gewijzigd door ArChie op 06-04-2015 08:38]


Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het kleinste coaxsegment qua aantal kabelmodems dat ik tijdens een meting ben tegengekomen was in een klein dorpje in de gemeente Zeevang:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0B-06 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-0E-5C ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         1                                        
00-11-E6 Scientific Atlanta            1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           5 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-47 Scientific Atlanta, A Cisco       1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1B-D7 Scientific Atlanta, A Cisco       1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         5 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1F-C4 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-21-4C SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD       2 Samsung SMT-H3102D (ED2.0)                          
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-A2 ARRIS Group, Inc.            1                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-25-2E Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-5B Hitron Technologies. Inc         2                                        
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind.Co.Ltd       4                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               1                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               8 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               12                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               7                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               8 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               1 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               16                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               27 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      11 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               5                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      64 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      31 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      32 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               11 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C8-FB-26 Cisco SPVTG               19 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
E4-48-C7 Cisco SPVTG               30 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      402
====================================================================================================================================

 • _-= Erikje =-_
 • Registratie: Maart 2000
 • Laatst online: 24-03 17:38
Hm, in theorie kun je dus met een eigen docsis implementatie het hele segment sniffen ?

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Klopt, door het DOCSIS protocol te implementeren zijn de DOCSIS data packets met PID 8190 te analyseren die door de CMTS via de downstream kanalen naar de kabelmodems worden verzonden. Het gros van de DOCSIS data packets zijn Packet PDU's met de payload data van de internettende klanten die beveiligd zijn door Baseline Privacy toe te passen. De rest zijn de administratieve DOCSIS management packets zoals bijvoorbeeld de MAC Domain Descriptor (MDD) en Upstream Channel Descriptor (UCD) die alle informatie bevatten over de te gebruiken down- en upstreams in het coaxsegment.

Helaas kan dergelijke DVB-C PC-TV hobby hardware niet gebruikt worden om ook het upstream verkeer te capturen waardoor het DOCSIS data verkeer van de kabelmodems naar de CMTS niet geanalyseerd kan worden voor een volledig overzicht. Ook zou je eigenlijk meerdere DVB-C PC-TV tuners moeten hebben om gelijktijdig alle op een kabelmodem geconfigureerde downsstreams te kunnen capturen, maar deze houtje touwtje oplossing geeft op zich ook aardig wat inzicht in de werking van DOCSIS.

Voor de geïnteresseerden: De DOCSIS specificaties zijn openbaar en te downloaden via: http://cablelabs.com/specs/. Verder is er veel goede uitleg over DOCSIS te vinden via: http://volpefirm.com/.

[Voor 8% gewijzigd door ArChie op 10-04-2015 09:14]


Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het Ubee EVW320B EuroDOCSIS 3.0 Wireless Modem Router heeft een aantal oplopend genummerde MAC adressen, namelijk een Cable Modem MAC adres (CM MAC), een router MAC adres (RTR MAC) en een Multimedia Terminal Adapter MAC adres (MTA MAC) voor telefonie. Deze MAC adressen zijn o.a. terug te vinden op de sticker aan de onderkant van het kabelmodem. Dit Ubee EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem ondersteunt 4 upstream en 8 downstream kanalen. De fabrikant van de Ubee kabelmodems is Hon Hai Precision Ind. Co.

Onderstaand een voorbeeld van het DOCSIS downstream dataverkeer van de Cisco CMTS (source) naar een Ubee EVW320B kabelmodem (destination) in mijn coaxsegment:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88-9F-FA-xx-xx-04   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 330    MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  C8-4C-75-xx-xx-xx        2      308                    
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 274    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx       118     49890 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 282    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        88     28642 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 290    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        37      9923 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 298    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        66     37332 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 306    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        47     12347 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 314    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        58     14241 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 322    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        58     15392 BP_DOWN, DSID = 5xxx22        
88-9F-FA-xx-xx-05   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 330    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        62     15850 BP_DOWN, DSID = 5xxx22


Het MAC adres eindigend op '04' is de CM MAC en op '05' de RTR MAC. Het modem gebruikt 8 Internet downstreams, namelijk op de frequenties 274, 282, 290, 298, 306, 314, 322 en 330 MHz. Voor de bundeling van de Internet downstreams wordt een set van opeenvolgende frequenties gebruikt met ieder een bandbreedte van 8 MHz.

De DOCSIS management packets zijn geadresseerd aan het CM MAC adres van het kabelmodem. In bovenstaand voorbeeld heeft het kabelmodem twee Ranging Response packets (RNG-RSP) ontvangen van de CMTS als antwoord op verzonden Ranging Request packets (RNG-REQ) via de Internet upstream. Als het kabelmodem geen Ranging Response packets via de downstream ontvangt van de CMTS zal na 16 pogingen de T3 timeout waarde verhoogd worden die op de statuspagina van het kabelmodem getoond wordt.

De DOCSIS Packet PDU payload data packets zijn geadresseerd aan het RTR MAC adres van het kabelmodem. Deze packetjes bevatten o.a. de IP data die naar de IP apparatuur van de klant verzonden moet worden. In het Comment veld is te zien dat de Baseline Privacy beveiliging aan staat (BP_DOWN), dus die payload data is van encryptie voorzien en daardoor niet verder te analyseren. Het kabelmodem gebruikt de Downstream Service ID (DSID) en de niet getoonde volgorde nummers om de packets die via 8 Internet downsstreams ontvangen worden in de juiste volgorde te plaatsen zodat de IP data correct kan worden doorgegeven naar de op het modem aangesloten IP apparaat.

In bovenstaand voorbeeld is er geen sprake van DOCSIS packets die geadresseerd zijn aan het MTA MAC adres van het kabelmodem. In de capture set die ik van alle Internet downstreams in mijn coaxsegment gemaakt had vind ik dergelijke packets niet terug. In een ander coaxsegment tref ik wel DOCSIS packets bestemd voor het MTA MAC adres aan. Zie onderstaand voorbeeld voor een Ubee kabelmodem waarvan het MTA MAC adres eindigend op '1D':
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3C-77-E6-xx-xx-1B   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 370    MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  C8-4C-75-xx-xx-xx        2      308                    
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 338    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        1       87 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 346    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        3      484 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 354    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        5      1918 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 362    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        6      2441 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 370    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        10      1469 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 378    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        4      732 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 386    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        16      3061 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1C   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 394    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        6      3218 BP_DOWN, DSID = 7xxx30        
3C-77-E6-xx-xx-1D   Hon Hai Precision Ind. Co.,L 346    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        1       70


Ik heb me niet verdiept in het PacketCable protocol dat meestal wordt toegepast voor telefonie via de kabel. Daarom heb ik vooralsnog geen idee waarom ik in downstream captures van het ene coaxsegment wel data aantref die verstuurd wordt naar het MTA MAC adres van de Ubee kabelmodems en in de captures van een ander coaxsegment niet. Wel is in bovenstaand voorbeeld te zien dat er geen sprake is van Baseline Privacy beveiliging op de DOCSIS data packets bestemd voor het MTA MAC adres wat mogelijkheden biedt om dat protocol ook te analyseren.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Even een nieuwe capture set gemaakt van mijn coaxsegment om te zien of de nieuwe 40 Mbps snelheid van het Start pakket effect heeft gehad op het aantal EuroDOCSIS 2.0 modems, maar kennelijk heeft Ziggo/UPC het nagelaten om die klanten te informeren over het benodigde EuroDOCSIS 3.0 modem voor deze snelheid.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         5                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-80 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            9 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           9 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            9 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         1 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Scientific Atlanta, A Cisco       3 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         8 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco, Service Provider Vide       1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-25-2E Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind.Co.Ltd       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               6                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               29                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               7 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               20                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
58-23-8C Technicolor CH USA            1                                        
60-2A-D0 Cisco SPVTG               54 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      14 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               6                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      108 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      41 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      64 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       9                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C8-FB-26 Cisco SPVTG               41 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
E4-48-C7 Cisco SPVTG               53 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      660
====================================================================================================================================


Het eerste Technicolor TC7210 EuroDOCSIS 3.0 16x4 kabelmodem is zo te zien ook gearriveerd in mijn coaxsegment:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58-23-8C-xx-xx-62   Technicolor CH USA      346    MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  C8-4C-75-xx-xx-xx        3      462                    
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      274    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        70     91261 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      282    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        45     59196 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      290    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        48     59164 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      298    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx       156     196822 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      306    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        78     100831 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      314    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        4      348 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      322    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        3      261 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      330    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        2      162 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      338    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        5      454 BP_DOWN, DSID = 5xxx25        
58-23-8C-xx-xx-64   Technicolor CH USA      370    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-xx        1      116 BP_DOWN, DSID = 5xxx25

 • hcQd
 • Registratie: September 2009
 • Laatst online: 07:49
Ik zie dat je 08-80-39 nog niet hebt, dit is een EPC3928AD.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
hcQd schreef op zondag 19 april 2015 @ 11:46:
Ik zie dat je 08-80-39 nog niet hebt, dit is een EPC3928AD.
Bedankt, ik ga deze toevoegen.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Bij voormalig UPC wordt er nu ook gewerkt aan het verhogen van het aantal Internet downstreams naar 16 net zoals al langer het geval is bij voormalig Ziggo. Informatie uit de MAC Domain Descriptor in een capture gemaakt in Haarlem:

    │     ├─■ MAC Domain Downstream Service Group (MD-DS-SG)
    │     │ └─■ TLVs:
    │     │   ├─■ MD-DS-SG identifier (MD_DS_SG_ID) = 1
    │     │   └─■ MD-DS-SG downstream channel ID list
    │     │     └─■ Downstream Channel IDs:
    │     │       ├─■ Channel ID = 73
    │     │       ├─■ Channel ID = 74
    │     │       ├─■ Channel ID = 75
    │     │       ├─■ Channel ID = 76
    │     │       ├─■ Channel ID = 77
    │     │       ├─■ Channel ID = 78
    │     │       ├─■ Channel ID = 79
    │     │       ├─■ Channel ID = 80
    │     │       ├─■ Channel ID = 81
    │     │       ├─■ Channel ID = 82
    │     │       ├─■ Channel ID = 83
    │     │       ├─■ Channel ID = 84
    │     │       ├─■ Channel ID = 85
    │     │       ├─■ Channel ID = 86
    │     │       ├─■ Channel ID = 87
    │     │       └─■ Channel ID = 88
    │     ├─■ Downstream Ambiguity Resolution Frequency List
    │     │ └─■ Center Frequencies:
    │     │   ├─■ Center Frequency = 306750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 314750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 322750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 330750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 338750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 346750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 354750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 362750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 370750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 378750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 386750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 394750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 402750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 410750000
    │     │   ├─■ Center Frequency = 418750000
    │     │   └─■ Center Frequency = 426750000


Qua Internet upstreams blijft voormalig UPC echter maximaal 16-QAM toepassen i.p.v. 64-QAM bij voormalig Ziggo. Wel heeft voormalig UPC hier en daar 6 Internet upstreams i.p.v. 4 bij voormalig Ziggo:

    │     ├─■ Upstream Ambiguity Resolution Channel List
    │     │ └─■ Upstream Channel IDs:
    │     │   ├─■ Channel ID = 1
    │     │   ├─■ Channel ID = 2
    │     │   ├─■ Channel ID = 3
    │     │   ├─■ Channel ID = 4
    │     │   ├─■ Channel ID = 5
    │     │   └─■ Channel ID = 6
    │     ├─■ Upstream Frequency Range = Extended Upstream Frequency Range

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Een nieuwe scan op 22 mei laat zien dat het nog steeds niet erg wil opschieten met het verwijderen van EuroDOCSIS 2.0 modems in mijn coaxsegment:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         5                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-80 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            9 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           11 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         1 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Scientific Atlanta, A Cisco       3 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         6 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-21-4C SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD       1 Samsung SMT-H3102D (ED2.0)                          
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco, Service Provider Vide       1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-25-2E Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind.Co.Ltd       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               8 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               30                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               6 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               20                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       2                                        
58-23-8C Technicolor CH USA            1 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               53 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      14 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               8                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      108 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      39 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      60 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc          1                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       9                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C8-FB-26 Cisco SPVTG               40 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
E4-48-C7 Cisco SPVTG               50 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      654
====================================================================================================================================


Eén van de drogredenen die Ziggo/UPC aandraagt voor het door hen opgelegde huurmodel van apparatuur is het "ontzorgen" van de klanten. Alle klanten die echter nog een EuroDOCSIS 2.0 modem in gebruik hebben krijgen dus niet de 40 Mbps die bij hun abonnement hoort maar een lagere snelheid omdat ze anders voor teveel load in een Internet downstream zorgen. In het kader van het "ontzorgen" en de klanten geven waar ze recht op hebben zouden nu dus allang alle EuroDOCSIS 2.0 modems vervangen moeten zijn zonder dat de klanten daar zelf actief om moeten gaan "zeuren". Zoals gebruikelijk bij dit bedrijf dus ook weer complete onzin dat "ontzorgen".

Al die nog steeds in gebruik zijnde EuroDOCSIS 2.0 modems hebben overigens ook een negatief effect op de loadverdeling in de Internet downstreams aangezien al het data verkeer van de CMTS naar dat modem maar over één op het modem geconfigureerde Internet downstream kan lopen. De CMTS kan dus niet even snel een rustige Internet downstream uitkiezen om de data naar het modem te verzenden of de te versturen data verdelen over meerdere Internet downstreams zoals bij EuroDOCSIS 3.0.

Het lijkt erop dat de eerste twee Samsung Horizon boxen ook hun intrede hebben gedaan in mijn coaxsegment. Ik mag toch hopen dat Ziggo/UPC niet zo dom is om nu nog van die slechte Samsung SMT-3102D Interactieve ontvangers met geïntegreerd kabelmodem uit te delen. Overigens het zoveelste slechte ontvanger product van dat Koreaanse B-merk.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Ook nog steeds geen IPv6 provisioning mode voor de kabelmodems in mijn coaxsegment:

  │ │     ├─■ Downstream Ambiguity Resolution Frequency List
  │ │     │ └─■ Center Frequencies:
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 274000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 282000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 290000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 298000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 306000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 314000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 322000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 330000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 338000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 346000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 354000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 362000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 370000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 378000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 386000000
  │ │     │   └─■ Center Frequency = 394000000
  │ │     ├─■ IP Initialization Parameters
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   └─■ IP Provisioning Mode = IPv4 Only

  │ │     ├─■ Receive Channel Profile Reporting Control
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ RCP Center Frequency Spacing = CM MUST report only Receive Channel Profiles assuming 8 MHz center frequency spacing
  │ │     │   ├─■ Verbose RCP reporting = CM MUST NOT provide verbose reporting of Receive Channel Profile(s)
  │ │     │   └─■ Fragmented RCP transmission = CM MAY transmit Receive Channel Profile (s) requiring fragmentation

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Thralas
 • Registratie: December 2002
 • Laatst online: 01:25
ArChie schreef op vrijdag 10 april 2015 @ 09:08:
Het gros van de DOCSIS data packets zijn Packet PDU's met de payload data van de internettende klanten die beveiligd zijn door Baseline Privacy toe te passen.
Heb je de BPKM messages wel eens nader bekeken? Is er een verschil tussen 2.0 en 3.0 BPKMs (mits ik juist begrijp dat 2.0 en 3.0 nog 'naast elkaar' worden gebruikt)?

EuroDOCSIS 3.0 introduceert SEC, dat versleuteling met AES mogelijk maakt. Zover ik het begrijp beiden eerdere standaarden enkel DES als cipher.

Gecombineerd met het feit dat je een segment blijkbaar met honderden gebruikers deelt (en dus al hun downstream traffic ook ontvangt?) is dat niet geheel ideaal, om het maar licht uit te drukken.

Zie ook Practical attacks on DOCSIS.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Thralas schreef op maandag 25 mei 2015 @ 12:20:
Heb je de BPKM messages wel eens nader bekeken? Is er een verschil tussen 2.0 en 3.0 BPKMs (mits ik juist begrijp dat 2.0 en 3.0 nog 'naast elkaar' worden gebruikt)?
Nee. Ik zie Privacy Key Management Response berichten langskomen die de CMTS naar een kabelmodem stuurt, maar tot dusver heb ik deze berichten nog niet geïmplementeerd in mijn DOCSIS parser.
Gecombineerd met het feit dat je een segment blijkbaar met honderden gebruikers deelt (en dus al hun downstream traffic ook ontvangt?) is dat niet geheel ideaal, om het maar licht uit te drukken.
Al het verkeer komt langs bij iedere aansluiting in het coaxsegment, dus ook bij de aansluitingen waarvan de klanten geen kabel internet afnemen. Binnen het coaxsegment is het signaal niet te routeren. Van die eigenschap maken de RTV klanten in huis ook dankbaar gebruik door het coaxsegment uit te breiden met eigen coaxbekabeling om zo meerdere kamers van signaal te voorzien.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Een update van het aantal kabelmodems in mijn coaxsegment:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         4                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            7 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           9 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         1 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Scientific Atlanta, A Cisco       3 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         8 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-21-4C SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD       1 Samsung SMT-H3102D (ED2.0)                          
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco, Service Provider Vide       1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-25-2E Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind.Co.Ltd       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               30                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               5 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               22                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               5 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       11                                        
58-23-8C Technicolor CH USA            1 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               53 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      12 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               7                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      106 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      37 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      60 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc          1                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               39 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               47 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      653
====================================================================================================================================


Het aantal modems is de afgelopen periode nagenoeg gelijk gebleven. Nog steeds is er sprake van ongeveer 80 EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems in mijn coaxsegment. Ziggo/UPC laat deze klanten dus betalen voor een abonnementssnelheid die ze niet leveren omdat die klanten geen EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem hebben terwijl Ziggo er zelf voor verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat die klanten een EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem krijgen. Ontzorgen noemt Ziggo dat...

Het aantal Samsung Horizon gevallen is zo te zien gegroeid naar 11 stuks.

 • Mr.Master
 • Registratie: April 2015
 • Laatst online: 28-12-2021

Mr.Master

a dog in the night

ArChie schreef op maandag 13 juli 2015 @ 10:08:

Nog steeds is er sprake van ongeveer 80 EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems in mijn coaxsegment. Ziggo/UPC laat deze klanten dus betalen voor een abonnementssnelheid die ze niet leveren omdat die klanten geen EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem hebben terwijl Ziggo er zelf voor verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat die klanten een EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem krijgen. Ontzorgen noemt Ziggo dat...
Zou het? Wellicht dat die klanten gewoon een standaard 40/4 snelheid hebben. Dan voldoet een DOCSIS 2.0 nog prima hoor. Neem bijv. een EPC2100 DOCSIS 2.0 van Cisco of een Arris TM402, die kunnen 40 Mb halen op QAM256 modulatie.

Vergeet trouwens niet de klanten die enkel telefonie hebben, maar geen internet. Waarom voor deze klanten een DOCSIS 3.0 neerhangen, terwijl DOCSIS 2.0 prima voldoet voor enkel telefonie? Zonde van het geld als ik provider zou zijn.

Overigens staat dit topic in mijn bookmarks, zeer interessant wat je hier doet. :)

"What we can do is be aware that devices can be compromised, and anything that has software in it is going to be vulnerable. It's going to have bugs." ~ Avi Rubin ~


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Mr.Master schreef op maandag 13 juli 2015 @ 15:12:
Zou het? Wellicht dat die klanten gewoon een standaard 40/4 snelheid hebben. Dan voldoet een DOCSIS 2.0 nog prima hoor. Neem bijv. een EPC2100 DOCSIS 2.0 van Cisco of een Arris TM402, die kunnen 40 Mb halen op QAM256 modulatie.
Natuurlijk is het technisch mogelijk EuroDOCSIS 2.0 modems een 40/4 abonnementssnelheid te laten verwerken. Ze krijgen immers ook een constante bitrate van iets meer dan 50 Mbps te verwerken via de configureerde Internet downstream dus zou het niet best zijn als ze dat niet zouden kunnen doorgeven aan de LAN kant. Het punt is echter dat Ziggo/UPC dit niet toestaat via het modem profiel. Getuige berichten van klanten op forums moeten klanten met een EuroDOCSIS 2.0 modem eerst hun modem op eigen initiatief laten omwisselen voor een EuroDOCSIS 3.0 modem willen ze hun nieuwe 40/4 abonnementssnelheid krijgen.

 • hcQd
 • Registratie: September 2009
 • Laatst online: 07:49
Op DOCSIS2 krijg je bij Ziggo maximaal 30Mbps. Overigens, als ik bij Mijn Ziggo kijk, is Alles-in-1 Basis (en waarschijnlijk TV+Internet Z1) nog altijd 30/3, al krijg je inderdaad 40/4 als je een DOCSIS3-modem hebt.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het is goed te zien dat Ziggo weer netwerk problemen heeft:Er wordt in mijn coaxsegment extreem weinig gebruik gemaakt van de beschikbare capaciteit in de 16 Internet downstreams.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Tijd voor weer een update van de kabelmodem populatie in mijn coaxsegment:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         4                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            8 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           9 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         4 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         1 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         8 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-21-4C SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD       1 Samsung SMT-H3102D (ED2.0)                          
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          2                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               32                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               21 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               5 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               21                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       32                                        
58-23-8C Technicolor CH USA            1 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               53 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      12 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               8                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      107 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      33 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      57 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc          8                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               38 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA            1                                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               51 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      679
====================================================================================================================================


Een stijging van het totaal aantal met 26 kabelmodems t.o.v. juli. Wederom nauwelijks een wijziging qua aantal EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems, dus Ziggo is nog steeds niet bezig om dergelijke kabelmodems actief te vervangen bij klanten door EuroDOCSIS 3.0 kabelmodems. Er worden duidelijk meer Technicolor kabelmodems uitgedeeld, van 3 stuks in juli naar 13 stuks in september. En het aantal Samsung Horizon gevallen is met 21 stuks toegenomen naar 32.

Qua downstreams en upstreams configuratie geen wijzigingen, dus er is nog steeds sprake van 16 downstreams, 4 upstreams en geen IPv6 provisioning in mijn coaxsegment.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Een aardig voorbeeld van een Technicolor TC7210 16x4 EuroDOCSIS kabelmodem dat bij een Ziggo klant in mijn coaxsegment in gebruik was op het moment dat de downstream captures van alle 16 downstreams gemaakt werden:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    330    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        2      301 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    338    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        3      369 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    346    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      120 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    370    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      124 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    386    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      116 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    394    MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  C8-4C-75-xx-xx-4D        2      308                    
B0-C2-87-xx-xx-DA   Technicolor CH USA Inc    394    MAC Specific Header        MAC Management Header       Dynamic Service Change Response          C8-4C-75-xx-xx-4D        2      294                    
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    282    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        2      270 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    290    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      135 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    298    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      135 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    338    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      135 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    354    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      135 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    378    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      135 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    386    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        2      270 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DB   Technicolor CH USA Inc    394    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       2330     533570 BP_DOWN                
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    274    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       190     251731 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    282    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        48     49920 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    290    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        48     60237 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    298    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       205     301152 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    306    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       299     433252 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    314    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       620     919862 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    322    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       253     372779 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    330    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        24     29377 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    338    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        16     16321 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    346    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        8      9463 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    354    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9       112     156497 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    362    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        13     11472 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    370    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        21     22993 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    378    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        49     65529 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    386    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        24     29752 BP_DOWN, DSID = 60xx89        
B0-C2-87-xx-xx-DC   Technicolor CH USA Inc    394    Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        C8-4C-75-xx-xx-D9        1      164 BP_DOWN, DSID = 60xx89


B0-C2-87-xx-xx-DA is het MAC adres van het kabelmodem zelf (CM MAC) aangezien naar dat MAC adres de management berichten en reacties afkomstig van de CMTS worden verzonden. Ongeveer om de 15 seconden wordt er bijvoorbeeld door het kabelmodem een Ranging Request naar de CMTS verzonden via de upstreams en de CMTS zendt dan een Ranging Response terug naar het kabelmodem via één van de downstreams. Bij bovenstaand voorbeeld wordt de downstream op 394 MHz voor dergelijk DOCSIS management verkeer gebruikt. Het B0-C2-87-xx-xx-DA MAC adres wordt ook gebruikt voor de ontvangst van data via een aantal downstreams. Mogelijk is dat voor de WifiSpots van Ziggo.

Het gebruik van het B0-C2-87-xx-xx-DB MAC adres is mij niet duidelijk. Mogelijk wordt dat voor telefonie gebruikt, maar dan is de vraag waarom er maar liefst 8 downstreams voor gebruikt worden terwijl alleen de downstream op 394 MHz vollop gebruikt wordt.

B0-C2-87-xx-xx-DC is het MAC adres van het geïntegreerde router (RTR MAC). Alle 16 Internet downstreams in mijn coaxsegment zijn op het kabelmodem geconfigureerd en worden dus ook allemaal gebruikt bij de verdeling van IP verkeer dat bestemd is voor netwerk apparatuur dat is aangesloten op de geïntegreerde router.

Is er misschien een Tweaker met een TC7210 die op basis van de kabelmodem log, bijgeleverde documentatie en/of stickers op het apparaat kan aangeven wat het nummer plan en gebruik is van de diverse MAC adressen van het kabelmodem?

 • rick77
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22-03 11:29

rick77

... get to the point!

Dit kom ik aan MAC addressen tegen in de interface van mijn TC7210 (naast twee MAC addressen voor de 2.4 en 5 GHz draadloze netwerken):

Pagina Status > Software:
Cable Modem MAC Address: cc:xx:xx:xx:xx:2b

Pagina Network > WAN ("This page allows configuration and status of the internal DHCP client for the WAN"):
MAC Address: cc:xx:xx:xx:xx:2d

Pagina Network > LAN ("This page allows configuration and status of the optional internal DHCP server for the LAN"):
MAC Address: cc:xx:xx:xx:xx:2f

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Bedankt voor de aanvulling. Jouw voorbeeld komt redelijk overeen met hetgeen ik in het coaxsegment zie aan de WAN/DOCSIS kant van de TC7210 kabelmodems. Wat er aan de LAN kant gebeurt is uiteraard niet zichtbaar. Jammer dat ze ook niet een verklaring hebben voor cc:xx:xx:xx:xx:2c wat in mijn voorbeeld overeenkomt met B0-C2-87-xx-xx-DB.

CM MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy>
??? MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy+1>
RTR MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy+2>

 • rick77
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 22-03 11:29

rick77

... get to the point!

ArChie schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 19:32:
Jammer dat ze ook niet een verklaring hebben voor cc:xx:xx:xx:xx:2c wat in mijn voorbeeld overeenkomt met B0-C2-87-xx-xx-DB.

CM MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy>
??? MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy+1>
RTR MAC: xx-xx-xx-xx-xx-<yy+2>
Ik heb nog diep verborgen op een statuspagina een dropdown box gevonden waarin verschillende interfaces geselecteerd kunnen worden. Hierbij staat onder "MTA" interface het cc:xx:xx:xx:xx:2c MAC adres. Is dus waarschijnlijk inderdaad voor telefonie.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Thanx. De hamvraag blijft dan waarom er via meerdere downstreams data naar dat MTA MAC adres wordt verzonden. Daar gaan we echter niet achter komen aangezien het verkeer beveiligd is.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
ArChie schreef op maandag 27 april 2015 @ 21:48:
Qua Internet upstreams blijft voormalig UPC echter maximaal 16-QAM toepassen i.p.v. 64-QAM bij voormalig Ziggo.
Ondertussen heeft bij voormalig UPC ook de toepassing van 64-QAM als modulatie type voor de upstreams zijn intrede gedaan. Door wat upstream instellingen van verschillende voormalig UPC klanten te combineren ziet het huidige upstream frequentie plan van voormalig UPC er als volgt uit:


Volgens TNO wordt het frequentie gebied van 5 tot 20 MHz door de Nederlandse kabelbedrijven vermeden vanwege de ruis:

Bronnen: Evolution and prospects cable networks for broadband services (2012), Multicarrier Modulation for Broadband Return Channels in Cable TV Networks (2003) en Characteristics of upstream channel noise in CATV-networks (1996).

In het gebied van 61 tot 65 MHz zou nog één upstream passen met een 3.2 MHz bandbreedte met maximale capaciteit van ongeveer 14 Mbps en als men geen 0.5 MHz tussenruimtes zou hanteren dan was er ruimte geweest voor een upstream met 6.4 MHz bandbreedte i.p.v. 3.2 MHz. Een huidige upstream capaciteit van maximaal 168 Mbps wat nog kan worden uitgebreid naar 182 Mbps. Maximaal omdat er niet continu wordt gezonden door een kabelmodem in de upstreams, maar om de beurt en er ook lagere modulatie types worden gebruikt voor ander interval gebruik. Ook verschilt het aantal te configureren downstreams per kabelmodem merk en type.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het is redelijk druk qua gelijktijdig internet gebruik in mijn coaxsegment:


Goed te zien is dat de EuroDOCSIS 3.0 modems door de CMTS verdeeld zijn in twee sets van 8 downstreams. De set van 8 downstreams 274 - 330 MHz is voor ongeveer 85% in gebruik en de set van 8 downstreams van 338 - 394 MHz voor ongeveer 44%.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Ik zie dat ik bij het samenstellen van bovenstaand overzicht twee keer 394 MHz heb gekopieerd i.p.v. 386 en 394 MHz. Onderstaand alsnog de meting op 386 MHz:
http://i.imgur.com/U1Iuyj3.png

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Ziggo heeft aangekondigd dat er 19 november in mijn coaxsegment onderhoud is aan Internet & Telefonie:


Goed moment dus om even wat captures te maken van de huidige toestand om straks te kunnen vergelijken met de toestand na het onderhoud.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         4                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            8 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           9 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1B-D7 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         6 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            9 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          4                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               32                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               5 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               22                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       50                                        
58-23-8C Technicolor CH USA            1 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               50 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      11 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               7                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      105 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      30 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      54 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc         13                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               36 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA            1                                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               49 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         1                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      695
====================================================================================================================================


Ten opzichte van 19 september is het aantal actieve kabelmodems in mijn coaxsegment toegenomen met 16 stuks. Ziggo heeft de afgelopen periode weer bij 18 klanten zo'n Samsung Horizon geval weten op te dringen. Qua aantallen EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems nauwelijks wijzigingen. Wel is er ondertussen geen enkele SMT-H3102D meer in gebruik. Dat was ook zo'n slecht functionerend Samsung geval.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Joost mag weten wat Ziggo/UPC heeft gedaan tijdens het aangekondigde onderhoud van 19 november, maar een DOCSIS analyse levert geen waarneembare wijzigingen op.

Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het is natuurlijk altijd interessant om de EuroDOCSIS verrichtingen van Ziggo/UPC te vergelijken met andere kabelproviders. Prolution was zo vriendelijk om een capture set te maken van de 16 Internet downstreams bij Delta.

Delta heeft net als Ziggo/UPC in totaal 16 Internet downstreams in gebruik per coaxsegment wat een totale downstream capaciteit van 800 Mbps oplevert. Aangezien Delta een vast DVB-C en analoge RTV frequentieplan toepast in het gehele Delta kabelgebied zal waarschijnlijk ook overal hetzelfde Internet downstream frequentieplan gebruikt worden:


Qua Internet upstreams gaat Delta wat behoudender te werk dan Ziggo/UPC. Er zijn in het coaxsegment waar de captures gemaakt zijn in totaal 6 Internet upstreams frequenties in gebruik die door Delta op een 8 MHz frequentieraster zijn geplaatst:


Gezien de bandbreedte van 6.4 MHz bij gebruik van de 5120 Ksym/s symboolsnelheid levert dat de nodige onbruikbare tussenruimte op wat samengevoegd aangewend had kunnen worden voor een zevende Internet upstream. Qua modulatie staat Delta niet op alle Internet upstream frequenties het gebruik van 64-QAM toe voor de Advanced PHY Long Data Grant waardoor er minder upstream capaciteit beschikbaar is dan bij Ziggo/UPC.

In het coaxsegment van Prolution zijn 654 kabelmodems actief:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         13                                        
00-11-E6 Scientific Atlanta            1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-14-F8 Scientific Atlanta           27 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         9 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-18-68 Cisco SPVTG               46                                        
00-19-47 Cisco SPVTG               58 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-1E-6B Cisco SPVTG               5                                        
00-25-2E Cisco SPVTG               11 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
08-80-39 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
10-5F-49 Cisco SPVTG               85 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               16                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
24-76-7D Cisco SPVTG               28 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-AB-A4 Cisco SPVTG               49                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
44-58-29 Cisco SPVTG               14                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               25                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               72 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
7C-B2-1B Cisco SPVTG               16                                        
A4-A2-4A Cisco SPVTG               80                                        
C0-C6-87 Cisco SPVTG               46                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               27 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      654
====================================================================================================================================


Dit komt min of meer overeen met de grootte van mijn coaxsegment qua aantal actieve kabelmodems, maar wel moet de kanttekening geplaatst worden dat Delta geen digitale RTV ontvangers met geïntegreerd EuroDOCSIS 2.0 kabelmodem voor Interactieve doeleinden gebruikt/uitlevert. In vergelijking met een vorige meting is zichtbaar dat Delta actief bezig is om de EuroDOCSIS 2.0 modems bij klanten te vervangen door Cisco EuroDOCSIS 3.0 modems. Delta levert tegenwoordig alleen kabelmodems van Cisco aan de klanten.

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
@ArChie weet jij hoe het kan dat er in oud upc gebied 16 downstream zijn waarbij er 4 de waarde van 0 is. iedergeval wel een lock maar geen channel id.


Channel / Frequency (Hz) / Power (dBmV) / SNR (dB) / Modulation / Channel ID

1 314750000 14 38 256qam 74
2 306750000 14 38 256qam 73
3 322750000 14 38 256qam 75
4 330750000 14 38 256qam 76
5 338750000 14 37 256qam 77
6 346750000 14 37 256qam 78
7 354750000 14 38 256qam 79
8 362750000 14 38 256qam 80
9 370750000 15 38 256qam 0
10 378750000 15 37 256qam 0
11 386750000 14 37 256qam 0
12 394750000 14 37 256qam 0
13 402750000 13 37 256qam 85
14 410750000 14 37 256qam 86
15 418750000 13 37 256qam 87
16 426750000 13 37 256qam 88

[Voor 66% gewijzigd door devil-strike op 15-12-2015 17:27]


 • RobinF
 • Registratie: Augustus 2014
 • Laatst online: 24-03 14:26
Maar, hoe groot is een "coax segment" dan? Moet ik denken aan een straatkast, dorp of aan een hele gemeente/regio? Ik kan me hier namelijk niets bij voorstellen.

[Voor 17% gewijzigd door RobinF op 15-12-2015 17:28]


 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
Coax sigment is volgens mij gemiddeld +- 500 huizen ofzo.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
devil-strike schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:21:
@ArChie weet jij hoe het kan dat er in oud upc gebied 16 downstream zijn waarbij er 4 de waarde van 0 is. iedergeval wel een lock maar geen channel id.


Channel / Frequency (Hz) / Power (dBmV) / SNR (dB) / Modulation / Channel ID

1 314750000 14 38 256qam 74
2 306750000 14 38 256qam 73
3 322750000 14 38 256qam 75
4 330750000 14 38 256qam 76
5 338750000 14 37 256qam 77
6 346750000 14 37 256qam 78
7 354750000 14 38 256qam 79
8 362750000 14 38 256qam 80
9 370750000 15 38 256qam 0
10 378750000 15 37 256qam 0
11 386750000 14 37 256qam 0
12 394750000 14 37 256qam 0
13 402750000 13 37 256qam 85
14 410750000 14 37 256qam 86
15 418750000 13 37 256qam 87
16 426750000 13 37 256qam 88
Geen idee, het lijkt me in ieder geval niet correct want iedere Internet downstream in een coaxsegment hoort een eigen unieke ID te hebben die bepaald wordt door de CMTS. Jouw modem haalt de DOCSIS configuratie op via de Internet downstream die op de eerste positie is geconfigureerd in je modem, dus in dit geval via de Internet downstream met channel ID 74 op 314.75 MHz.

Voor het bepalen van de DOCSIS configuratie worden o.a. de MAC Domain Descriptor (MDD) packets die via die Internet downstream worden verzonden verzameld waaruit het kabelmodem informatie haalt over het aantal Internet downstreams en de karakteristieken van iedere downstream die door de CMTS gebruikt wordt. Zie onderstaand voorbeeld voor de definitie van één Internet downstream in mijn coaxsegment:


Als sommige Internet downstreams geen channel ID hebben ga je denken aan of een configuratie fout in de CMTS of een bug in de firmware van het modem dat tot corruptie van de gepresenteerde informatie leidt of een verstoord signaal in de Internet downstream met channel ID 74?

Heb je al eens een harde reset geprobeerd van het kabelmodem? Als het daarna nog niet hersteld is, dan zou je misschien een capture kunnen maken van die Internet downstream op 314.75 MHz en die ter beschikking stellen voor nader onderzoek?

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
RobinF schreef op dinsdag 15 december 2015 @ 17:27:
Maar, hoe groot is een "coax segment" dan? Moet ik denken aan een straatkast, dorp of aan een hele gemeente/regio? Ik kan me hier namelijk niets bij voorstellen.
De grote van een coaxsegment hangt af van het aantal vertakkingen en aansluitingen op de coaxbekabeling in de wijk en die coaxbekabeling in de wijk begint meestal in een wijkcentrum. Een wijkcentrum is een grotere grijze kast die je hier en daar in wijken aantreft:


In zo'n wijkcentrum komt de glasvezel binnen vanuit het lokaal centrum en het signaal dat via die glasvezel wordt aangevoerd wordt in het wijkcentrum gemoduleerd op de coaxkabel. Het signaal op die coax infrastructuur in de wijk is voor alle aansluitingen gelijk, dus als er bij wijze van spreken in het wijkcentrum een "A" als data op de uitgaande coaxkabel wordt gemoduleerd op frequentie 314.75 MHz dan komt die "A" bij alle aansluitingen op die coaxkabel langs ongeacht of een aansluiting nu wel of niet geïnteresseerd is in die "A".

Door van alle Internet downstreams in een coaxsegment een capture te maken en die data te analyseren is te achterhalen naar welke modems de CMTS allemaal data verstuurd in het coaxsegment. Door alle unieke modem MAC adressen te tellen is dan te achterhalen hoeveel verschillende kabelmodems er actief zijn in het coaxsegment. Uit diverse van dergelijke metingen in verschillende coaxsegmenten varieert dat aantal tussen 500 tot 1000 kabelmodems. Het werkelijke aantal aansluitingen is echter nog groter, want niet elke klant heeft een kabelmodem.

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
@ArChie kabelmodem al paar keer hard reset gehad maar met zelfde resultaat.

Zal als ik morgen thuis ben een capture voor je maken.

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
Ok docsis file heb je in je pm staan.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Ik zie geen bijzonderheden in de MDD packets. De ontbrekende channel ID's in het modem overzicht zijn gewoon gedefinieerd:
Als je modem geen continu oplopende correctable/uncorrectable waarden heeft zou het mogelijk een firmware probleem kunnen zijn waardoor er geen channel ID's worden getoond.

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
Zou me niets verbazen dat het een bug is aangezien die channels wel werken als ik zo zie, athans er gaat data over.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Er zijn zo'n twee maanden verstreken sinds de laatste analyse van het DOCSIS signaal in mijn coaxsegment, dus tijd om weer eens te kijken of er hier ontwikkelingen gaande zijn. In mijn coaxsegment is er eigenlijk nauwelijks iets veranderd. Nog steeds 16 Internet downstreams en 4 Internet upstreams die in DOCSIS 2.0/3.0 only mode gebruikt mogen worden. Op DOCSIS protocol basis geen aanwijzingen dus dat er iets met DOCSIS 3.1 wordt gedaan of voorbereid. IP provisioning mode is ook nog steeds IPv4 only.

Er zijn ook geen optical node splitsingen geweest om het coaxsegment te verkleinen. Het aantal modems in mijn coaxsegment is met 21 toegenomen tot 716:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         5                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            8 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           7 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1B-D7 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         5 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          5                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               32                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               22 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               9                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               3 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               23                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       76 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA            2 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               48 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
70-77-81 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      11 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               7                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      103 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      28 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      51 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc         15                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               8 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               36 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA            1                                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               46 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         3                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      716
====================================================================================================================================


Ook nauwelijks veranderingen qua aantal EuroDOCSIS 2.0 modems en Ziggo/UPC heeft weer 26 klanten extra zo'n Samsung Horizon geval met bijbehorend UPC abonnement in de maag weten te splitsen.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Er is weer een maand verstreken en er schijnt hier en daar uitrol te zijn van IPv6 bij Ziggo, dus tijd voor weer een update:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         4                                        
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            8 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           7 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1B-D7 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         6 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            9 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          5                                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1                                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               31                                        
18-59-33 Cisco SPVTG               21 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
24-37-4C Cisco SPVTG               8                                        
24-76-7D Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2                                        
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               4 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               22                                        
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       85 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA            2 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               45 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
70-77-81 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4                                        
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      10 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               8                                        
80-29-94 Technicolor CH USA            5                                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      102 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      27 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      52 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3                                        
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc         17                                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8                                        
BC-C8-10 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6                                        
C8-FB-26 Cisco SPVTG               36 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA            1                                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               51 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         3                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      732
====================================================================================================================================


Het aantal actieve kabelmodems in mijn coaxsegment is met 16 stuks gestegen naar 732. Het zijn voornamelijk in gebruik genomen Samsung Horizon gevallen, van 76 naar 85 stuks, die voor de stijging zorgen. Wederom nauwelijks wijzigingen qua aantallen EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems en er is nog steeds sprake van IPv4 Only IP Provisioning Mode in mijn coaxsegment.

 • andy88
 • Registratie: Juni 2009
 • Laatst online: 24-03 15:13
De ED 2.0 modems houden het inderdaad erg lang uit zo te zien.. sinds wanneer is Ziggo ED 3.0 modems gaat uitleveren, een jaar of 8 geleden?

Zou mijn coax segment wel eens willen zien, haalde met Ziggo Zakelijk (zzp) namelijk altijd keurig mijn snelheid (500/40). Inmiddels weer gedowngrade want een praktisch nut had het niet.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
andy88 schreef op zaterdag 20 februari 2016 @ 12:35:
De ED 2.0 modems houden het inderdaad erg lang uit zo te zien.. sinds wanneer is Ziggo ED 3.0 modems gaat uitleveren, een jaar of 8 geleden?
Volgens Tweakers nieuws heeft voormalig UPC in september 2008 EuroDOCSIS 3.0 geïntroduceerd. Voor Ziggo is het wat minder duidelijk wanneer er nu precies is begonnen met EuroDOCSIS 3.0. Dit artikel uit maart 2009 lijkt iets aan te kondigen voor de zomer van 2009.
Zou mijn coax segment wel eens willen zien, haalde met Ziggo Zakelijk (zzp) namelijk altijd keurig mijn snelheid (500/40). Inmiddels weer gedowngrade want een praktisch nut had het niet.
Als je beschikt over de in de startpost genoemde hardware en software dan zou je van alle 16 internet downstreams in jouw coaxsegment captures kunnen maken en ter beschikking stellen voor een analyses. Het maken van die 16 captures is echter wat gedoe, dus daarom doe ik dat zelf ook niet zo vaak.

 • Zsub
 • Registratie: Juli 2006
 • Laatst online: 23-03 17:13
Wat een fascinerend topic! Ik heb weinig inhoudelijk bij te dragen, maar wil je vooral aanmoedigen door te gaan :-)

 • Tozz
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 26-02 19:45
Het aantal modems is de afgelopen periode nagenoeg gelijk gebleven. Nog steeds is er sprake van ongeveer 80 EuroDOCSIS 2.0 kabelmodems in mijn coaxsegment. Ziggo/UPC laat deze klanten dus betalen voor een abonnementssnelheid die ze niet leveren omdat die klanten geen EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem hebben terwijl Ziggo er zelf voor verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat die klanten een EuroDOCSIS 3.0 kabelmodem krijgen. Ontzorgen noemt Ziggo dat...
Dat is wel wat kort door de bocht. Er zijn ook aansluitingen die alleen VoIP doen over de kabelmodem en dus helemaal geen Internet afnemen. Ik wist niet eens dat het kon, maar ik zie in mijn omgeving veel oudere mensen die dat hebben. daarvoor volstaat een docsis 2 modem natuurlijk prima.

Daarnaast kan EuroDOCSIS 2.0 tot max. 50 Mbit. Mensen met het goedkopste Ziggo pakket kunnen dus prima met een 2.0 modem uit de voeten.

Verder gaat het ontzorgen van klanten verder dan een modem uitdelen. Als klanten zelf kabelmodems moeten aanschaffen is dat waarschijnlijk duurder (Ziggo krijgt natuurlijk wel korting) en daarnaast moet Ziggo wel al die modems ondersteunen die consumenten anders zelf zouden moeten kopen.

Kortom, een klant moet dan weer zelf kijken of een modem wordt ondersteund. Zorgen dat ie het juiste typenummer heeft, etc.

Ziggo is hier natuurlijk ook niet de enige in. Vrijwel alle ISPs leveren een modem/router achtig apparaat standaard mee.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Tozz schreef op maandag 29 februari 2016 @ 12:47:
Dat is wel wat kort door de bocht. Er zijn ook aansluitingen die alleen VoIP doen over de kabelmodem en dus helemaal geen Internet afnemen. Ik wist niet eens dat het kon, maar ik zie in mijn omgeving veel oudere mensen die dat hebben. daarvoor volstaat een docsis 2 modem natuurlijk prima.

Daarnaast kan EuroDOCSIS 2.0 tot max. 50 Mbit. Mensen met het goedkopste Ziggo pakket kunnen dus prima met een 2.0 modem uit de voeten.
Uiteraard doelde ik met mijn opmerking op de klanten met een EuroDOCSIS 2.0 modem dat gebruikt wordt voor het kabel Internet abonnement. Ondanks dat EuroDOCSIS 2.0 modems tot ongeveer 50 Mbps kunnen halen laat Ziggo dat qua instellingen niet toe. De abonnementssnelheid wordt door Ziggo voor dergelijke modems begrensd tot 30 Mbps.

Ziggo moet natuurlijk zelf weten wat hun beleid is, maar als ze in de media het argument van ontzorgen voor hun apparatuur beleid aanvoeren dan mogen klanten ook verwachten dat Ziggo actief zorgt voor omwisseling van die modems op het moment dat ze niet meer geschikt zijn voor de abonnementssnelheid. Nu moeten de klanten daar zelf om vragen gezien reacties van klanten met een dergelijk EuroDOCSIS 2.0 modem op diverse forums over Ziggo.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Aangezien Ziggo de download snelheid van het "beste keuze" pakket heeft verhoogd van 120 Mbps naar 150 Mbps is dit natuurlijk een goed moment om weer even een DOCSIS analyse in mijn coaxsegment uit te voeren om te onderzoeken of Ziggo ook infrastructurele aanpassingen heeft gemaakt om deze hogere snelheden te kunnen faciliteren.

Volgens de MAC Domain Descriptor (MDD) zijn er geen internet downstreams bijgekomen in mijn coaxsegment:
  │ │     ├─■ MAC Domain Downstream Service Group (MD-DS-SG)
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   ├─■ MD-DS-SG identifier (MD_DS_SG_ID) = 1
  │ │     │   └─■ MD-DS-SG downstream channel ID list
  │ │     │     └─■ Downstream Channel IDs:
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 73
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 74
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 75
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 76
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 77
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 78
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 79
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 80
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 81
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 82
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 83
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 84
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 85
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 86
  │ │     │       ├─■ Channel ID = 87
  │ │     │       └─■ Channel ID = 88
  │ │     ├─■ Downstream Ambiguity Resolution Frequency List
  │ │     │ └─■ Center Frequencies:
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 274000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 282000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 290000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 298000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 306000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 314000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 322000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 330000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 338000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 346000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 354000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 362000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 370000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 378000000
  │ │     │   ├─■ Center Frequency = 386000000
  │ │     │   └─■ Center Frequency = 394000000
  │ │     ├─■ IP Initialization Parameters
  │ │     │ └─■ TLVs:
  │ │     │   └─■ IP Provisioning Mode = IPv4 Only


Nog steeds 16 Internet downstreams. Ook het aantal Internet upstreams is gelijk gebleven met 4 stuks:

  │ │     ├─■ Upstream Ambiguity Resolution Channel List
  │ │     │ └─■ Upstream Channel IDs:
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 1
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 2
  │ │     │   ├─■ Channel ID = 3
  │ │     │   └─■ Channel ID = 4


Geen capaciteitsvergroting dus door de inzet van meer frequentieruimte voor DOCSIS. Dan maar eens controleren of er misschien een coaxsegment splitsing heeft plaatsgevonden zodat de gelijk gebleven beschikbare capaciteit van 800 Mbps (16 * 50 Mbps) voor de Internet downstreams door minder klanten gedeeld hoeft te worden:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         3 Scientific Atlanta ? (ED2.0)                         
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            7 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS International           7 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         3 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1B-D7 Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         6 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            8 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola ? (ED2.0)                              
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            6 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
08-80-39 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          5 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               30 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
18-59-33 Cisco SPVTG               19 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-37-4C Cisco SPVTG               8 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-76-7D Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
48-44-87 Cisco SPVTG               4 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
50-39-55 Cisco SPVTG               23 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-D4-6F Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD      105 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA            4 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               45 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
70-77-81 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      10 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               8 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
80-29-94 Technicolor CH USA           14 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      100 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      25 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      52 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc         16 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       8 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
BC-C8-10 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
C8-FB-26 Cisco SPVTG               36 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA            1 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc          1 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               47 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         2 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      741
====================================================================================================================================


Ook niet, er is zelfs sprake van een stijging van 9 kabelmodems t.o.v. de analyse van 20 februari die nagenoeg allemaal zijn toe te schrijven aan een stijging van het aantal Samsung Horizon gevallen in mijn coaxsegment.

Conclusie: De overboekingsfactor van de capaciteit is nog verder opgelopen in mijn coaxsegment. Als we bijvoorbeeld voor het gemak even aannemen dat de "beste keuze" volgens Ziggo ook de gemiddelde abonnementssnelheid is en uitgaan van 500 kabel internet abonnees om de in digitale TV ontvangers geïntegreerde kabelmodems buiten beschouwing te laten, dan is de overboekingsfactor als volgt te bepalen:
Voor de verhoging: 500 * 120 Mbps = 60000 Mbps / 800 Mbps = 75
Na de verhoging: 500 * 150 Mbps = 75000 Mbps / 800 Mbps = 93.75

Ter illustratie: Volgens een TNO rapport uit 2012 was een overboekingsfactor van 20 normaal voor een gedeelde infrastructuur zoals de coaxsegmenten bij kabelbedrijven. Het is dus maar goed dat de gemiddelde Nederlandse kabel Internet klant nauwelijks gebruik maakt van de abonnementssnelheid anders zou Ziggo/UPC grote capaciteitsproblemen hebben.

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
In de kabel versus glasvezel discussies wordt door de kabelbedrijven onder aanvoering van NLkabel nogal eens het volgende argument aan gehaald:
Glasvezel
De kabelnetwerken bestaan reeds vrijwel geheel (voor 97%) uit glasvezel en zijn dan ook bekend onder de noemer Hybride Fiber Coax-netwerken, oftewel HFC. De laatste 300 meter tot aan het huis bestaat uit coax, met een erg hoge intrinsieke capaciteit.
Bron: NLkabel

Kabelbedrijven lijken zich met dergelijke uitspraken eigenlijk te willen presenteren als glasvezel bedrijven i.p.v. kabelbedrijven. De doelstelling van dergelijke uitspraken is echter maar één ding en dat is voorkomen dat in gebieden waar de kabelbedrijven actief zijn ook glasvezel netwerken worden aangelegd waardoor kabelbedrijven dan in de praktijk echt zouden moeten gaan concurreren met glasvezelproviders i.p.v. slechts in theorie.

In mijn dorp is er ook een initiatief om te onderzoeken of de aanleg van glasvezel haalbaar is. Daar heeft Ziggo/UPC lucht van gekregen, dus moet alles in het werk gesteld worden om het glasvezel initiatief al bij voorbaat te torpederen via o.a. post van Ziggo/UPC met als onderwerp "Ziggo versus glasvezel. Dat duel gaan we graag aan.". Onzin natuurlijk, want als Ziggo/UPC het duel zo graag aan gaat dan wachten ze totdat de glasvezel infrastructuur is aan gelegd zodat de klanten op basis van geboden diensten hun keuze kunnen maken en indien gewenst daadwerkelijk kunnen overstappen naar een andere provider.

Aan de (gewijzigde) informatie via de NLkabel website en Twitter zie je overigens dat NLkabel tegenwoordig worstelt met hun strijd tegen glasvezel. Voorheen gaven ze nog expliciet aan dat het absolute onzin was om klanten een directe aansluiting te geven op een glasvezel infrastructuur. Tegenwoordig wordt alles echter wat genuanceerder gebracht omdat een deel van de kabelbedrijven, en dus leden van NLkabel, zelf ook de keuze hebben gemaakt voor het veel toekomst vastere glasvezel i.p.v. te blijven investeren in kabel en DOCSIS infrastructuren:
Sommige kabelbedrijven hebben er voor gekozen hun netwerken niet te upgraden met DOCSIS 3, maar met een andere techniek: FttH oftewel glasvezel tot aan het huis. Ook met FttH zijn de kabelbedrijven klaar voor de toekomstige vraag naar snelle verbindingen.
Wat houdt die "97% glasvezel" en "300 meter coax" tot aan het huis nu eigenlijk in en, niet onbelangrijk, wat levert dat de klanten op? In feite levert dat de klanten niets op. Al zit er maar een centimeter coax tussen het Abonnee Overname Punt (AOP) en de achterliggende infrastructuur van het kabelbedrijf dan nog worden de mogelijkheden qua diensten voor de klanten bepaald door de kabel infrastructuur en de toegepaste kabel technieken zoals analoge RTV, DVB-C en (Euro)DOCSIS. Een kortere coaxkabel verandert niets aan de toegepaste techniek en zorgt er ook niet voor dat een kabelbedrijf opeens meer frequentieruimte krijgt die aangewend kan worden voor meer diensten transport streams. Ofwel het frequentieplan en de daardoor bepaalde capaciteit is niet afhankelijk van de lengte van de coaxkabel.

Meer glasvezel zou er echter wel voor kunnen zorgen dat de coaxsegmenten kleiner worden. Een kleiner coaxsegment wil immers zeggen dat er minder klanten zijn aangesloten op het coax deel van infrastructuur in een wijk en dat de capaciteit dus door minder klanten gedeeld hoeft te worden. Voor analoge en digitale RTV diensten haalt weinig uit omdat er sprake is van broadcasting om die gemoduleerde RTV signalen bij ieder huis aan te bieden ongeacht of er nu gebruik van gemaakt wordt of niet. Voor (Euro)DOCSIS kabel internet, telefonie en Video On Demand (VOD) diensten, ook wel narrowcasting genoemd, zou meer glasvezel echter wel zin kunnen hebben. De beschikbare capaciteit voor dergelijke diensten hoeft dan namelijk ook door minder klanten gedeeld te worden waardoor de kans kleiner wordt dat de klanten bij gelijktijdig gebruik last van elkaar zullen ondervinden. De overboekingsfactor van de capaciteit wordt dan namelijk kleiner.

Om te zien of meer glasvezel in de kabel infrastructuur inderdaad altijd leidt tot kleinere coaxsegmenten moet eerst gekeken worden naar de architectuur. In een TNO rapport over de openheid van netwerken wordt daarvoor het volgende plaatje gebruikt:


De componenten in het Gb Ethernet (corenetwerk), ook wel de backbone genoemd, zijn veelal via glasvezel met elkaar verbonden (optisch ethernet). Het HFC aansluitnetwerk tussen de CMTS/Edge QAM en de klant apparatuur bestaat deels uit glasvezel en deels uit coaxkabel. De CMTS/Edge QAM is te vinden in het lokaal (ook wel HUB genoemd) of regionaal centrum (ook wel Head End genoemd):
http://i.imgur.com/wcL1xSh.png
Groen/Blauw is glasvezel en rood coaxkabel. De optical node is het blauwe-rode bolletje en de rode driehoekjes zijn de groeps/eindversterkers. De optical node bevindt zich in het wijk centrum.

Juist het gebruik van glasvezel tussen HUB en de optical node, onderdeel van het HFC aansluitnetwerk van de infrastructuur, voegt voor de klanten niets toe omdat dergelijke glasvezel alleen gebruikt wordt voor transport van de gemoduleerde analoge signalen die in de optical node in het wijkcentrum op coaxkabel wordt gemoduleerd. Vanuit het klant perspectief is die glasvezel in feite niets meer dan een optische vervanging (RF over fibre) van een electrische coaxkabel. De signaal content na de HUB bestemd voor een bepaald segment is voor alle aangesloten huizen gelijk. In feite zou het kabelbedrijf die glasvezel in het HFC aansluitnetwerk ook weer kunnen vervangen door coaxkabels en versterkers. Een optical node is geen IP switch, die rol blijft de CMTS in het regionaal of lokaal centrum vervullen.

Ter vergelijking de architectuur van de Fibre to the Home (FttH) infrastructuur uit hetzelfde TNO rapport:


Hier wordt de glasvezel tussen BAS/DSLAM en de Residential Gateway (RG) wel gebruikt als een ongedeelde optische ethernet verbinding. Dit in tegenstelling tot de gedeelde RF over fibre glasvezel verbinding tussen HUB en optical node bij HFC netwerken.

Het percentage glasvezel en de lengte van de coaxkabel in het HFC aansluitnetwerk voegt in de discussie kabel versus glasvezel dus eigenlijk niets toe. Waar het bij de kabel infrastructuren vanwege het gedeelde karakter van de infrastructuur om draait is de beschikbare capaciteit per segment voor gedeelde diensten zoals kabelinternet, telefonie en VOD, het aantal klanten dat die capaciteit moet delen en voor kabelinternet de totale abonnementssnelheid van klanten. Niet toevallig natuurlijk dat de kabelbedrijven juist dat soort informatie niet willen delen, maar wel graag willen brabbelen over het nietszeggende 97% glasvezel en 300 meter coaxkabel.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Waar sommige kabelbedrijven kiezen voor node splitsing om de overboeking van de beschikbare capaciteit voor DOCSIS te verkleinen volgt Delta de strategie van het vergroten van het aantal DOCSIS downstreams om meer capaciteit beschikbaar te maken. Delta heeft namelijk het aantal downstreams in de coaxsegmenten met 8 verhoogt van 16 naar 24:

  │       ├─■ MAC Domain Downstream Service Group (MD-DS-SG)
  │       │ └─■ TLVs:
  │       │   ├─■ MD-DS-SG identifier (MD_DS_SG_ID) = 1
  │       │   └─■ MD-DS-SG downstream channel ID list
  │       │     └─■ Downstream Channel IDs:
  │       │       ├─■ Channel ID = 1
  │       │       ├─■ Channel ID = 2
  │       │       ├─■ Channel ID = 3
  │       │       ├─■ Channel ID = 4
  │       │       ├─■ Channel ID = 5
  │       │       ├─■ Channel ID = 6
  │       │       ├─■ Channel ID = 7
  │       │       ├─■ Channel ID = 8
  │       │       ├─■ Channel ID = 9
  │       │       ├─■ Channel ID = 10
  │       │       ├─■ Channel ID = 11
  │       │       ├─■ Channel ID = 12
  │       │       ├─■ Channel ID = 13
  │       │       ├─■ Channel ID = 14
  │       │       ├─■ Channel ID = 15
  │       │       ├─■ Channel ID = 16
  │       │       ├─■ Channel ID = 17
  │       │       ├─■ Channel ID = 18
  │       │       ├─■ Channel ID = 19
  │       │       ├─■ Channel ID = 20
  │       │       ├─■ Channel ID = 21
  │       │       ├─■ Channel ID = 22
  │       │       ├─■ Channel ID = 23
  │       │       └─■ Channel ID = 24


In het Delta kabelgebied van Prolution wordt daarvoor de frequentieband van 178 t/m 362 MHz aangewend. Qua aantal upstreams is er niets gewijzigd, daar zat Delta al redelijk aan het maximum aantal dat mogelijk is qua EuroDOCSIS specificatie wanneer ook rekening gehouden wordt met ruis in het laagste deel van de frequentieband.

Bij Delta zijn trouwens alle Internet downstreams Primary Capable:
  │   └─■ MAC Domain Descriptor
  │     ├─■ Configuration Change Count = 190
  │     ├─■ Number Of Fragments = 1
  │     ├─■ Fragment Sequence Number = 1
  │     ├─■ Current Channel DCID = 24
  │     └─■ TLVs:
  │       ├─■ Downstream Active Channel List
  │       │ └─■ TLVs:
  │       │   ├─■ Channel ID = 1
  │       │   ├─■ Frequency = 362000000 Hz
  │       │   ├─■ Modulation Order/Annex
  │       │   │ ├─■ Annex = J.83 Annex A
  │       │   │ └─■ Modulation Order = 256-QAM
  │       │   ├─■ Primary capable = channel is primary-capable
  │       │   └─■ CM-STATUS Event Enable Bitmask
  │       │     ├─■ MDD Timeout = true
  │       │     ├─■ QAM/FEC Lock Failure = true
  │       │     ├─■ MDD Recovery = true
  │       │     └─■ QAM/FEC Lock Recovery = true
  │       ├─■ Downstream Active Channel List
  │       │ └─■ TLVs:
  │       │   ├─■ Channel ID = 2
  │       │   ├─■ Frequency = 354000000 Hz


Bij andere kabelbedrijven is dat meestal om en om. DOCSIS management packets worden via iedere downstream verzonden die Primary Capable is. Wanneer de CMTS dergelijke packets adresseert aan 01-E0-2F-00-00-01 als Destination Address dan zijn dergelijke packets bestemd voor alle modems in het coaxsegment.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01-E0-2F-00-00-01                  178    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      127874    9748044                    
01-E0-2F-00-00-01                  178    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       256     120320                    
01-E0-2F-00-00-01                  178    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  186    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      128524    9908856                    
01-E0-2F-00-00-01                  186    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       257     120790                    
01-E0-2F-00-00-01                  186    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  194    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      128556    9778656                    
01-E0-2F-00-00-01                  194    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       257     120790                    
01-E0-2F-00-00-01                  194    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  202    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      129600    9997148                    
01-E0-2F-00-00-01                  202    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       259     121730                    
01-E0-2F-00-00-01                  202    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  210    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      137118    10517044                    
01-E0-2F-00-00-01                  210    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       274     128780                    
01-E0-2F-00-00-01                  210    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        27     21897                    
01-E0-2F-00-00-01                  218    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      127732    9931192                    
01-E0-2F-00-00-01                  218    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       255     119850                    
01-E0-2F-00-00-01                  218    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  226    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      126777    9922610                    
01-E0-2F-00-00-01                  226    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       254     119380                    
01-E0-2F-00-00-01                  226    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  234    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      129264    9993536                    
01-E0-2F-00-00-01                  234    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       259     121730                    
01-E0-2F-00-00-01                  234    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  242    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      128086    9939220                    
01-E0-2F-00-00-01                  242    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       257     120790                    
01-E0-2F-00-00-01                  242    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  250    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      130884    10138360                    
01-E0-2F-00-00-01                  250    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       262     123140                    
01-E0-2F-00-00-01                  250    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086                    
01-E0-2F-00-00-01                  258    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      126043    9785350                    
01-E0-2F-00-00-01                  258    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       252     118440                    
01-E0-2F-00-00-01                  258    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  266    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      126729    9889386                    
01-E0-2F-00-00-01                  266    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       254     119380                    
01-E0-2F-00-00-01                  266    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  274    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      126325    9739014                    
01-E0-2F-00-00-01                  274    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       253     118910                    
01-E0-2F-00-00-01                  274    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  282    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      124596    9601764                    
01-E0-2F-00-00-01                  282    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       249     117030                    
01-E0-2F-00-00-01                  282    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  290    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      126590    9715956                    
01-E0-2F-00-00-01                  290    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       253     118910                    
01-E0-2F-00-00-01                  290    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  298    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      123912    9478212                    
01-E0-2F-00-00-01                  298    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       248     116560                    
01-E0-2F-00-00-01                  298    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  306    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      122133    9352566                    
01-E0-2F-00-00-01                  306    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       244     114680                    
01-E0-2F-00-00-01                  306    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        24     19464                    
01-E0-2F-00-00-01                  314    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      121484    9401072                    
01-E0-2F-00-00-01                  314    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       243     114210                    
01-E0-2F-00-00-01                  314    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        24     19464                    
01-E0-2F-00-00-01                  322    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      119916    9146956                    
01-E0-2F-00-00-01                  322    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       240     112800                    
01-E0-2F-00-00-01                  322    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        24     19464                    
01-E0-2F-00-00-01                  330    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      122080    9307264                    
01-E0-2F-00-00-01                  330    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       244     114680                    
01-E0-2F-00-00-01                  330    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        24     19464                    
01-E0-2F-00-00-01                  338    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      122840    9389104                    
01-E0-2F-00-00-01                  338    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       246     115620                    
01-E0-2F-00-00-01                  338    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  346    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      122874    9502068                    
01-E0-2F-00-00-01                  346    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       245     115150                    
01-E0-2F-00-00-01                  346    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        24     19464                    
01-E0-2F-00-00-01                  354    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      125583    9652842                    
01-E0-2F-00-00-01                  354    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       251     117970                    
01-E0-2F-00-00-01                  354    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        25     20275                    
01-E0-2F-00-00-01                  362    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Bandwidth Allocation           00-01-5C-XX-XX-4F      127716    9722600                    
01-E0-2F-00-00-01                  362    MAC Specific Header        MAC Management Header       Upstream Channel Descriptor (DOCSIS 2.0/3.0 Only) 00-01-5C-XX-XX-4F       255     119850                    
01-E0-2F-00-00-01                  362    MAC Specific Header        MAC Management Header       MAC Domain Descriptor               00-01-5C-XX-XX-4F        26     21086


Qua aantallen kabelmodems is er nauwelijks iets veranderd t.o.v. van de vorige meting:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         2 Scientific Atlanta ? (ED2.0)                         
00-14-F8 Scientific Atlanta            5 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-18-68 Cisco SPVTG               8                                        
00-19-47 Cisco SPVTG               6 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-1E-6B Cisco SPVTG               4                                        
00-25-2E Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-90-50 TELESTE OY                2                                        
08-80-39 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
10-5F-49 Cisco SPVTG               74 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               15 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
18-59-33 Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
24-76-7D Cisco SPVTG               26 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-AB-A4 Cisco SPVTG              216 Cisco EPC3940 (ED3.0, 16x4, WLAN)                       
38-C8-5C Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
44-58-29 Cisco SPVTG               14                                        
50-39-55 Cisco SPVTG               24 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-D4-6F Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               61 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
7C-B2-1B Cisco SPVTG               13 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
A4-A2-4A Cisco SPVTG               76                                        
C0-C6-87 Cisco SPVTG               49 Cisco EPC3940 (ED3.0, 16x4, WLAN)                       
C8-FB-26 Cisco SPVTG               25 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      655
====================================================================================================================================


Een toename dus met 1 modem. Wel is het interessant dat er nu twee kabelmodems in gebruik zijn van de fabrikant Teleste. Geen idee welk type dat moet zijn.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArcticWolf
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:37

ArcticWolf

🕐 #team_UTC+1 🕐

Alfa Romeo Giulietta 235pk + 1pk <3


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Bedankt. Ik heb toch niet goed gezocht op die website van Teleste zie ik.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
ArChie schreef op vrijdag 15 april 2016 @ 19:23:
Qua aantal upstreams is er niets gewijzigd, daar zat Delta al redelijk aan het maximum aantal dat mogelijk is qua EuroDOCSIS specificatie wanneer ook rekening gehouden wordt met ruis in het laagste deel van de frequentieband.
Ik merk bij het genereren van een nieuw frequentieplan voor Delta dat er toch wat gewijzigd is qua upstreams. Delta configureert de CMTS duidelijk anders dan andere kabelbedrijven waardoor het een beetje een puzzel is om te achterhalen welke upstream frequenties ze nu eigenlijk gebruiken en welke instellingen de maximale capaciteit per upstream opleveren. Onderstaand het resultaat van die puzzel in het coaxsegment van Prolution:


In vergelijking met november 2015 zijn de upstreams op 20 en 60 MHz dus komen te vervallen en gebruikt Delta geen QPSK modulatie meer voor de "Advanced PHY Long Data Grant". Delta gebruikt in tegenstelling tot Ziggo/UPC geen 64-QAM modulatie in alle upstreams waardoor de upstream capaciteit niet optimaal is voor de 4 upstreams.

Voor de volledigheid ook nog het downstreams deel van het Delta frequntieplan:

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
devil-strike heeft een complete DOCSIS downstream capture set voor zijn coaxsegment in Haarlem aangeleverd. Onderstaand de resultaten:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-00-CA ARRIS International           4 Arris TM402B (ED2.0)                             
00-13-11 ARRIS International           5 Arris TM402B (ED2.0)/TM401B (ED2.0)                      
00-15-96 ARRIS International           4 Arris TM502B (ED2.0)/TM501B (ED2.0)                      
00-15-A2 ARRIS International           1 Arris TM502B (ED2.0)                             
00-15-A3 ARRIS International           3 Arris TM502B (ED2.0)                             
00-15-CE ARRIS International           1                                        
00-1E-69 Thomson Inc.               1                                        
00-22-CE Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-BE Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
00-24-D1 Thomson Inc.               1 Thomson DCI6221UPC (ED2.0)                          
00-25-2E Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)                          
00-26-24 Thomson Inc.               1 Thomson TWG870UG (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
00-90-3E N.V. PHILIPS INDUSTRIAL ACTI       5                                        
00-90-50 TELESTE OY                1                                        
00-D0-37 Pace France               73 Pace DCR7111 (ED2.0)                             
08-95-2A Technicolor CH USA Inc          7 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-59-33 Cisco SPVTG               13 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
20-D5-BF Samsung Eletronics Co., Ltd       68 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
24-76-7D Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
38-C8-5C Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-62-00 Samsung electronics CO., LTD      46 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
44-32-C8 Technicolor USA Inc.          36                                        
44-58-29 Cisco SPVTG               1                                        
54-D4-6F Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,LTD       23 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA            1 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
64-7C-34 Ubee Interactive Corp.         38                                        
7C-B2-1B Cisco SPVTG               3 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
80-C6-AB Technicolor USA Inc.           5 Thomson TWG870U (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
84-8D-C7 Cisco SPVTG               1                                        
88-F7-C7 Technicolor USA Inc.          27                                        
8C-04-FF Technicolor USA Inc.          37 Technicolor TC7200.U (ED3.0, 8x4, WLAN)                    
BC-C8-10 Cisco SPVTG               25 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C4-27-95 Technicolor USA Inc.          31                                        
CC-35-40 Technicolor USA Inc.          35 Technicolor TC7200.U (ED3.0, 8x4, WLAN)                    
DC-53-7C Compal Broadband Networks, I       2                                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               20 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         7 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
FC-8E-7E Pace plc                50                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      637
====================================================================================================================================


637 modems waarvan een tweetal Compal CH7465LG Ziggo Connect Boxen (ED3.0, 24x8, WLAN). Deze modems gebruiken de volledige set van 16 downstreams in het coaxsegment van devil-strike:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
==============================================================================================================================================================================================================================================================================
Destination Address  Manufacturer         Frequency FC Type              Header/Frame Type         MAC Management Message Type            Source Address      PDU Count   Byte Count Comment                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DC-53-7C-XX-XX-86   Compal Broadband Networks, I 306.75  MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  00-14-F1-XX-XX-4C        4      616                    
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 306.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        44     38761 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 314.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        37     28207 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 322.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        33     26401 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 330.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        29     28078 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 338.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        24      6250 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 346.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        12      1746 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 354.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        8      1499 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 362.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        6      1023 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 370.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        80     83154 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 378.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        24      4546 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 386.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        31     19043 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 394.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        13      2093 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 402.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        50     36846 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 410.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        57     44447 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 418.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        56     45588 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-88   Compal Broadband Networks, I 426.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        46     37493 BP_DOWN, DSID = 599214        
DC-53-7C-XX-XX-5F   Compal Broadband Networks, I 306.75  MAC Specific Header        MAC Management Header       Ranging Response                  00-14-F1-XX-XX-4C        4      616                    
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 306.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       100     127111 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 314.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       120     168136 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 322.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       110     155051 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 330.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB        93     130085 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 338.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       102     145286 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 346.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       1526    2138026 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 354.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       128     181655 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 362.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       243     329925 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 370.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       252     353172 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 378.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       174     241061 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 386.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       232     318069 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 394.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       205     279582 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 402.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       525     732900 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 410.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       653     908601 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 418.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       2285    3379108 BP_DOWN, DSID = 598921        
DC-53-7C-XX-XX-61   Compal Broadband Networks, I 426.75  Packet PDU MAC Header       N/A                N/A                        00-14-F1-XX-XX-DB       344     499853 BP_DOWN, DSID = 598921        
==============================================================================================================================================================================================================================================================================


Opmerkelijk is dat er ook in Haarlem een modem van TELESTE OY aanwezig is dat ook al bij Delta werd gesignaleerd.

Hoewel er in het coaxsegment van devil-strike nog steeds sprake is van 6 upstreams op dezelfde frequenties is de hoogst mogelijke modulatie wel voor alle upstreams verlaagd van 64-QAM naar 16-QAM. Dat heeft tot gevolg dat de maximaal mogelijke upstream capaciteit met zo'n 50 Mbps is afgenomen t.o.v. de vorige meting.

 • ArcticWolf
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 22:37

ArcticWolf

🕐 #team_UTC+1 🕐

Kan ik ook zo'n capture maken van m'n segment? En hoe doe ik dat?

Alfa Romeo Giulietta 235pk + 1pk <3


Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
ArcticWolf schreef op vrijdag 10 juni 2016 @ 23:21:
Kan ik ook zo'n capture maken van m'n segment? En hoe doe ik dat?
Als je beschikt over de hardware en software beschreven in het starttopic, dan maak je een capture door vanuit het TransEdit TS Analyzer scherm de PID 0x1FFE regel te selecteren:Dat zorgt ervoor dat de "Start Recording" knop gebruikt kan worden waarna je 45 seconden die PID 0x1FFE opneemt. Dat herhaal je voor alle Internet downstreams in je coaxsegment. Daarna de capture bestanden in een ZIP plaatsen en ergens via een fileshare ter beschikking stellen.

[Voor 26% gewijzigd door ArChie op 11-06-2016 08:36]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • flip75
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 21-03 21:11
Interessant om zoveel achtergrond gegevens te zien. Ik ben zelf wel eens heel benieuwd of je deze gegevens ook van Telenet hebt of kan krijgen?
Telenet roept veel over hun grote "netwerf". Al met al ben ik wel erg tevreden over Telenet. De stabiliteit en snelheid zijn veel vooruitgegaan de afgelopen jaren. De modems (zeker wifi deel) doen nog wel eens lastig. Al met al ben ik dus zeer benieuwd in een vergelijking tussen noord en zuid ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
flip75 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 12:17:
Interessant om zoveel achtergrond gegevens te zien. Ik ben zelf wel eens heel benieuwd of je deze gegevens ook van Telenet hebt of kan krijgen?
Telenet roept veel over hun grote "netwerf". Al met al ben ik wel erg tevreden over Telenet. De stabiliteit en snelheid zijn veel vooruitgegaan de afgelopen jaren. De modems (zeker wifi deel) doen nog wel eens lastig. Al met al ben ik dus zeer benieuwd in een vergelijking tussen noord en zuid ;)
Overal waar docsis en of dvb-c/t/s gebruikt word kan je dat inzien.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
flip75 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 12:17:
Interessant om zoveel achtergrond gegevens te zien. Ik ben zelf wel eens heel benieuwd of je deze gegevens ook van Telenet hebt of kan krijgen?
Tot dusver heb ik nog geen internet downstream capture bestanden van Telenet klanten ontvangen. Als daar ook sprake is van EuroDOCSIS 2.0 of 3.0, dan kan de capture met dezelfde PCTV DVB-C tuner hardware/software gemaakt worden. Met een beetje zoeken is een USB DVB-C stick al vanaf zo'n 45 Euro verkrijgbaar en DVBViewer, nodig om TransEdit te kunnen downloaden, kost 20 Euro.

[Voor 3% gewijzigd door ArChie op 12-06-2016 13:13]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • vanaalten
 • Registratie: September 2002
 • Laatst online: 24-03 17:14
ArChie schreef op zondag 12 juni 2016 @ 13:12:
[...]

Met een beetje zoeken is een USB DVB-C stick al vanaf zo'n 45 Euro verkrijgbaar en DVBViewer, nodig om TransEdit te kunnen downloaden, kost 20 Euro.
Moet ik dan denken aan zo iets, voor die USB DVB-C stick? Ofwel, waar op te letten bij het uitzoeken van zo'n ding?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
vanaalten schreef op zondag 12 juni 2016 @ 14:08:
Moet ik dan denken aan zo iets, voor die USB DVB-C stick? Ofwel, waar op te letten bij het uitzoeken van zo'n ding?
Bijvoorbeeld. devil-strike meldde dat hij een AVerMedia TD310 voor die prijs had gekocht die dus goed functioneert met DVBViewer/TransEdit.

Waar je op moet letten is uiteraard dat DVB-C wordt ondersteund en ook is het handig dat de fabrikant de gekozen PCTV DVB-C tuner nog steeds ondersteunt. Mijn TechniSat CableStar Combo HD CI USB DVB-C tuner is bijvoorbeeld niet bruikbaar onder Windows 10 omdat de drivers niet compatible zijn. Verder is het waarschijnlijk verstandig om geen gok te nemen met goedkope noname USB DVB-C sticks uit China omdat die problemen kunnen hebben met het streamen van volledige 256-QAM transport streams. Op de website van DVBViewer/TransEdit vind je trouwens een overzicht van geteste PCTV tuners die werken met DVBViewer/TransEdit.

 • flip75
 • Registratie: Juni 2006
 • Laatst online: 21-03 21:11
Aanschaf is voor mij helaas geen optie.
Wellicht andere Vlaamse tweakers?
@Archie: misschien een oproep doen in de TS?

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
De vorige meting in mijn coaxsegment was van februari 2016, dus tijd voor weer eens een update.

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Cable modems:
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-0F-21 Scientific Atlanta, Inc         1 Scientific Atlanta ? (ED2.0)                         
00-0F-9F ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5100E (ED2.0)                           
00-11-E6 Scientific Atlanta            2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-F8 Scientific Atlanta            6 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-15-2F ARRIS Group, Inc.            4 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-15-CF ARRIS Group, Inc.            7 Arris TM702B (ED3.0, 4x4)/TM602B (ED2.0)                   
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         5 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            7 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-A3 ARRIS Group, Inc.            2 Motorola ? (ED2.0)                              
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-23-EE ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
08-80-39 Cisco SPVTG               9 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc.         7 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
0C-EE-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-5F-49 Cisco SPVTG               6 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               34 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
18-59-33 Cisco SPVTG               21 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-37-4C Cisco SPVTG               9 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-76-7D Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
38-C8-5C Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
48-44-87 Cisco SPVTG               4 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
50-39-55 Cisco SPVTG               27 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-67-51 Compal Broadband Networks, I       1 Compal CH7465LG (ED3.0, 16x8, WLAN)                      
54-D4-6F Cisco SPVTG               3 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,Ltd      121 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA Inc.         3 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               43 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
70-5A-9E Technicolor CH USA Inc.         9 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
70-77-81 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       9 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               8 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
80-29-94 Technicolor CH USA Inc.         20 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      97 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L      23 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      50 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc.         16 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
BC-C8-10 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
C8-FB-26 Cisco SPVTG               36 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA Inc.         1 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc.         1 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               50 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         2 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      753
====================================================================================================================================


Een toename van 21 modems t.o.v. de vorige meting. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan een toename van het aantal Horizon gevallen met 36 stuks. Voor zover mij bekend worden die Horizon gevallen in voormalig Ziggo gebied niet ingezet voor kabel internet abonnementen. Dat zou dan betekenen dat Ziggo/UPC kabel in mijn coaxsegment minder internet klanten heeft dan de vorige meting. Ook hier is één zo'n Compal CH7465LG (Ziggo Connect box) geval gearriveerd.

Geen nodesplitsing dus of andere infrastructurele wijzigingen qua upstreams en downstreams.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • neeecht
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 05:55
Mega interessant topic. Even een vraag voor mijn abbo, 500/40mbit oud UPC gebied, Hitron CNGV4 modem:


Waarom is kanaal 6 bandwidth 3200000?Voor de volledigheid:Misschien ook maar eens een DVB-C tuner aanschaffen. Overdag haal ik bijna nooit 500mbit.
In de nacht en vroege ochtend wel altijd, zelfs 532/43 mbit constant.
Kabel vol dus overdag. :/

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • hcQd
 • Registratie: September 2009
 • Laatst online: 07:49
neeecht schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 19:04:
Waarom is kanaal 6 bandwidth 3200000?
Misschien dat er rond de 27MHz teveel storing is van "bakkies" (zijn die dingen eigenlijk nog populair?).

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Verkeerde waarden gebruikt (normaal genereer ik het frequentieplan Excel sheet vanuit een Java tooltje wat handmatige fouten voorkomt).

[Voor 161% gewijzigd door ArChie op 01-07-2016 20:03]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Poging 2:
neeecht schreef op vrijdag 01 juli 2016 @ 19:04:

Waarom is kanaal 6 bandwidth 3200000?
Als je de afstemfrequenties in volgorde zet ziet het er als volgt uit:


De afstemfrequentie 23,3 MHz zou ook een bandbreedte kunnen hebben van 6,4 MHz. Ik vermoed dat Ziggo/UPC dat ook geprobeerd heeft, maar uiteindelijk toch de bandbreedte weer verkleind heeft naar 3.2 MHz (heeft een symboolsnelheid van 2560 kSym/s) vanwege te veel ruis. Volgens TNO is het gebied van 5 - 20 MHz eigenlijk niet bruikbaar voor upstreams vanwege de ruis.

Overigens is ook deze user interface van de Hitron CNGV4 weer een school voorbeeld waarom Ziggo/UPC niet over kennis, kunde en inzicht beschikt om apparatuur te testen, want belangrijke informatie ontbreekt en/of heeft de verkeerde aanduiding waardoor je er eigenlijk niet veel aan hebt. ATDMA is geen modulatie type en door het ontbreken van het modulatie type is geen indicatie te geven voor de capaciteit per upstream. Vandaar dat ik in die velden vraagtekens heb geplaatst.

Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Vandaag eens geprobeerd om een bitrate monitor tooltje te maken dat met als input een DOCSIS Internet downstream (is een DVB transport stream) de bitrate plot van de DOCSIS packets en de Null packets om zo het capaciteitsgebruik van de gemonitorde Internet downstream in kaart te brengen. Het tooltje bepaalt van ieder ontvangen packet om welk type packet het gaat (DOCSIS of Null packet) zodat de packets per type geteld kunnen worden en plot de getelde packets per type iedere seconde in een grafiek.

Onderstaand het resultaat van een meting die om ongeveer 20:15 vanavond is gestart op de Internet downstream op 338 MHz en tot zo'n 00:15 uur heeft gelopen:


De Internet downstream op 338 MHz is in mijn coax segment de eerste Internet downstream van de tweede set van 8 Internet downstreams die worden doorgegeven op 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386 en 394 MHz. EuroDOCSIS 3.0 modems die 8 Internet downstreams kunnen configureren worden door de CMTS op deze set of op de set van 8 Internet downstreams van 274 - 330 MHz geplaatst. De ervaring leert ondertussen dat de CMTS de load redelijk evenredig verdeelt over zo'n set van Internet downstreams.

De piek van het Internet gebruik lag deze meting ongeveer tussen 21:25 en 22:45:


Het is goed zichtbaar dat er tussen ongeveer 21:57 en 22:04 even behoorlijk werd gedownload waardoor bijna de volledige capaciteit van de Internet downstream benut werd:


Het iedere seconde bijwerken van de packet tellingen in de grafiek verloopt nog niet optimaal waardoor de meetwaarden raffelig worden weergegeven rond de 51.2 Mbps, maximale constante bitrate van een Internet downstream.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Als duurtest gisterenochtend om ongeveer 08:30 het monitor tooltje gestart en iets meer dan 24 uur laten draaien. Als input is weer de Internet downstream op frequentie 338 MHz gebruikt. Onderstaand het resultaat voor die meting van 24 uur:


De boel is niet gecrashed, maar de gebruikte JFreeChart component heeft nu wel moeite om de grafiek opnieuw te tekenen als er iedere seconde opnieuw waarden worden toegevoegd. De CPU load loopt ook op naarmate het aantal waarden toeneemt. Meer dan 86400 (24*60*60) waarden is wat te veel om in één scherm weer te geven. Uitzoeken dus hoe JFreeChart te gebruiken zodat een kortere periode met minder waarden wordt getoond in het scherm en er door de tijd gescrolled kan worden.

Handmatig inzoomen op perioden van ongeveer 6 uur geeft een aardig beeld van het capaciteitsgebruik van één Internet dowstream in deze rustige vakantie periode:

Zichtbaar is dat het primetime moment van het internet gebruik ongeveer tussen 19:00 en 00:00 uur ligt en er 's nachts zoals verwacht nauwelijks geïnternet wordt.

 • Jim423
 • Registratie: September 2007
 • Nu online
Echt een enorm verschil tussen nacht en avond. Maar wat wil je ook met zo'n overboekingsfactor. Tijd voor 24 downstreamchannels zou ik zeggen :)

AMD Ryzen 3800X - 16GB DDR4 Corsair RGB - ASUS ROG STRIX 1080Ti - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Aangezien ik geen Java Swing programmeer ervaring heb de boel wat opgeleukt om wat componenten uit te proberen die ik mogelijk wil gaan gebruiken in volgende versies van het Bitrate monitor tooltje:


In de grid onder de grafiek worden de laatst toegevoegde meetwaarden aan de grafiek getoond en dus ook net als de grafiek iedere seconde bijgewerkt. Verder nog een aanpassing gemaakt aan de grafiek zodat standaard alleen de meetwaarden van het afgelopen uur worden weergegeven i.p.v. altijd de volledige meetwaarden set. Uiteraard is het nog wel mogelijk om uit of in te zoomen en naar de oudere waarden te scrollen zoals in bovenstaande grafiek wordt getoond

Nog een andere aanpak van het updaten van de bitrate grafiek toegepast, maar veel beter zijn de kleine meet variaties rond de 51.2 Mbps niet geworden. Dat zal wel iets van Java of de manier van interfacing met de gebruikte applicatie zijn om de DOCSIS downstream naar mijn tooltje te streamen. Besloten om verder geen pogingen te ondernemen om die lijn mooi vlak te krijgen.

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
ThaHandy heeft mij van zijn coaxsegment een Internet downstream capture set toegezonden. Onderstaand het overzicht van het aantal kabelmodems in zijn coaxsegment:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
====================================================================================================================================
OUI    Manufacturer             Count Type                                     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00-00-CA ARRIS Group, Inc.            1 Arris TM402B (ED2.0)                             
00-11-1A ARRIS Group, Inc.            2                                        
00-13-11 ARRIS Group, Inc.            3 Arris TM402B (ED2.0)/TM401B (ED2.0)                      
00-13-71 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-14-E8 ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5120E (ED2.0)                           
00-15-96 ARRIS Group, Inc.            4 Arris TM502B (ED2.0)/TM501B (ED2.0)                      
00-16-92 Scientific-Atlanta, Inc.         1 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-18-C0 ARRIS Group, Inc.            5 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-19-47 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)                      
00-19-5E ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-1A-AD ARRIS Group, Inc.            2 Motorola SB5101E (ED2.0)                           
00-1A-C3 Scientific-Atlanta, Inc         2 Cisco 8455DVB (ED2.0)                             
00-1B-D7 Cisco SPVTG               2 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-1B-DD ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SB5101E (ED2.0)/SBV5121E (ED2.0)                   
00-1C-EA Scientific-Atlanta, Inc         3 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-21-43 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-10 ARRIS Group, Inc.            3 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-22-3A Cisco SPVTG               1 Cisco EPC2425 (ED2.0, WLAN)/Scientific Atlanta EPX2203 (ED2.0)        
00-22-CE Cisco SPVTG               1 Scientific Atlanta EPC2203 (ED2.0)                      
00-23-ED ARRIS Group, Inc.            1 Motorola SBV5121E (ED2.0)                           
00-26-5E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
08-3E-8E Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
08-80-39 Cisco SPVTG               11 Cisco EPC3928AD (ED3.0, 8x4, WLAN)                      
08-95-2A Technicolor CH USA Inc.         10 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
0C-60-76 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee EVM3200 (ED3.0, 8x4)                           
0C-84-DC Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-08-B1 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
10-5F-49 Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
18-55-0F Cisco SPVTG               20 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
18-59-33 Cisco SPVTG               21 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
1C-3E-84 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       4 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-37-4C Cisco SPVTG               7 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
24-76-7D Cisco SPVTG               4 Cisco EPC3208 (ED3.0, 8x4)                          
2C-33-7A Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
2C-AB-A4 Cisco SPVTG               1 Cisco EPC3940 (ED3.0, 16x4, WLAN)                       
38-B1-DB Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
38-C8-5C Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
3C-77-E6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
44-58-29 Cisco SPVTG               8                                        
48-44-87 Cisco SPVTG               1 Cisco 8485DVB (ED2.0)                             
48-5A-B6 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       5 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
50-39-55 Cisco SPVTG               20 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-35-30 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
54-67-51 Compal Broadband Networks, I       3 Compal CH7465LG (ED3.0, 16x8, WLAN)                      
54-D4-6F Cisco SPVTG               2 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco EPC2203 (ED2.0)/Cisco 8485DVB (ED2.0)    
54-FA-3E Samsung Electronics Co.,Ltd       66 Samsung SMT-G7400 (ED3.0, 8x4, WLAN)                     
58-23-8C Technicolor CH USA Inc.         5 Technicolor TC7210 (ED3.0, 16x4, WLAN)                    
60-2A-D0 Cisco SPVTG               10 Cisco EPC3212 (ED3.0, 8x4)/Cisco 8485DVB (ED2.0)               
68-94-23 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
70-18-8B Hon Hai Precision Ind. Co.,L      10 Ubee EVW3210 (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
70-5A-9E Technicolor CH USA Inc.         9 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
70-77-81 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       7 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
74-29-AF Hon Hai Precision Ind. Co.,L      10 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
78-DD-08 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       2 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
7C-B2-1B Cisco SPVTG               14 Cisco ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
80-29-94 Technicolor CH USA Inc.         23 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
80-56-F2 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       1 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
88-9F-FA Hon Hai Precision Ind. Co.,L      33 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
90-4C-E5 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       6 Ubee EVM320B (ED3.0, 8x4)                           
90-6E-BB Hon Hai Precision Ind. Co.,L      30 Ubee EVW320B (ED3.0, 8x4, WLAN)                        
AC-D1-B8 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
B0-C2-87 Technicolor CH USA Inc.         17 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
BC-85-56 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
BC-C8-10 Cisco SPVTG               7 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
C0-38-96 Hon Hai Precision Ind. Co.,L       3 Ubee ? (ED3.0, 8x?, ?)                            
C8-FB-26 Cisco SPVTG               34 Cisco EPC3928 (ED3.0, 8x4, WLAN)                       
CC-03-FA Technicolor CH USA Inc.         1 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E0-88-5D Technicolor CH USA Inc.         2 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
E4-48-C7 Cisco SPVTG               43 Cisco EPC3925 (ED3.0, 8x4, WLAN)/Cisco 8485DVB (ED2.0)            
FC-52-8D Technicolor CH USA Inc.         7 Technicolor ? (ED3.0, 16x?, ?)                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                Total:      540
====================================================================================================================================


Aangezien dit voormalig Ziggo gebied is ook bij hem 16 downstreams en 4 upstreams. Alle upstreams kunnen met 64-QAM modulatie gebruikt worden voor de "Advanced PHY Long Data Grant".

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Nog wat gesleuteld aan het monitor tooltje. Er zijn tabbladen toegevoegd om de data van de inkomende stream weer te geven. Het eerste tabblad geeft de packets op transport stream level weer:Zoals eerder in dit topic uitgelegd wordt een Internet downstream over de lijn verzonden als een DVB-C transport stream met packets van elk 188 bytes groot. Voor DOCSIS bevatten de Internet downstreams twee verschillende packet types, namelijk packets met PID 0x1FFE (8190) die de payload bevatten en Null packets met PID 0x1FFF (8191) die worden gebruikt worden om de transport stream op te vullen zodat er sprake is van een constante bitrate van zo'n 51.2 Mbps. Het DOCSIS monitor tooltje telt met een interval van een seconde beide ontvangen packets per type en zet die waarden in de grafiek en tabel op het TS level tabblad. De DOCSIS packets representeren dus de packets met PID 0x1FFE (8190).

De ontvanger (ofwel een kabelmodem) moet dergelijke DOCSIS packets van 188 bytes aan elkaar plakken om packet data units (PDU's) te vormen die de data voor een bepaald protocol bevatten en bestemd kunnen zijn voor het kabelmodem en of de daarop aangesloten netwerk apparatuur. DOCSIS plaatst daarvoor frame control informatie in de packets. Op het tabblad DOCSIS level toont het tooltje de bitrates van de packets wanneer deze worden ingedeeld op basis van de verschillende frame control types:Te zien is dat DOCSIS vier verschillende frame control types kent waarvan er in feite maar twee daadwerkelijk gebruikt worden, namelijk de Packet PDU MAC Header en de MAC Specific Header. De Packet PDU's bevatten de data van de diverse netwerk protocollen bestemt voor de modems en daarop aangesloten netwerk apparatuur. De MAC Specific PDU's bevatten o.a. alle management en timing berichten die van CMTS naar de modems worden verzonden. Zichtbaar is dat die laatste categorie in mijn coaxsegment een bitrate heeft van ongeveer 2 Mbps ongeacht of er nu wel of niet gebruik gemaakt wordt van het Internet door de kabel Internet klanten.

De volgende stap is de verwerking van de tot PDU's samengevoegde packets. De PDU's bevatten ook een bestemmingsadres zodat het actuele downstream gebruik per MAC adres getoond kan worden.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
De basis voor de PDU verwerking is nu toegevoegd aan het DOCSIS monitor tooltje:


Het sorteren en iedere seconde bijwerken van de JTable component blijkt lastig te zijn.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Weer wat verder gewerkt aan het DOCSIS Monitor tooltje. Het PDU Level tabblad aangevuld met een grafiek voor de PDU bitrate en twee kolommen toegevoegd voor de fabrikant van ieder MAC bestemmingsadres en de tijd dat er voor het laatst een update van de MAC regel heeft plaatsgevonden. Ook wordt het totaal aantal verschillende MAC bestemmingsadressen weergegeven onder de tabel:


Het Java Swing concept van panels en componenten is me nog niet helemaal duidelijk waardoor de weergave van het totaal aantal bestemmingen nog niet is zoals eigenlijk de bedoeld was.

Zoals eerder aangegeven wordt het bestemmingsadres uit de PDU gehaald indien beschikbaar, zo niet dan wordt dat aangegeven met de tekst "Not available". De output van mijn andere DOCSIS tooltje leert dat alleen de SYNC berichten geen MAC adres informatie bevatten. SYNC berichten bevatten de CMTS timestamp en dienen door de kabelmodems gebruikt te worden om te synchroniseren met de CMTS. In bovenstaande afbeelding is te zien dat er zo'n 100 van die SYNC berichten per seconde worden verstuurd door de CMTS.

Door te sorteren op fabrikant worden nog een aantal andere special bestemmingen zichtbaar:


In de DOCSIS specificatie is terug te vinden waar die adressen voor gebruikt worden:


Alle MAC Management berichten die bestemd zijn voor alle kabelmodems worden dus door de CMTS verzonden naar bestemmingsadres 01-E0-2F-00-00-01. Te zien is dat dit ongeveer 2000 berichten per seconde zijn. Verder laat de aanwezigheid van 33-33-XX-XX-XX bestemmingsadressen zien dat er sprake is van IPv6 activiteit in mijn coaxsegment.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Het Cable Modems tabblad toont het overzicht van alleen de kabelmodems die via de gemonitorde downstream PDU's ontvangen. Dit overzicht wordt samengesteld op basis van de door de CMTS verstuurde Ranging Response PDU's te monitoren. De Ranging Response PDU's zijn gericht aan de CM MAC van de kabelmodems.Het aantal ontvangen Ranging Responses van ieder modem wordt geteld en de tijd en datum dat de laatste Ranging Response is ontvangen. Ook wordt het tijdsverschil met de voorlaatste ontvangen Ranging Response weergeven. In totaal ontvangen 84 kabelmodems via deze downstream Ranging Responses.

[Voor 3% gewijzigd door ArChie op 28-08-2016 16:33]


Acties:
 • +2Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Nog een toevoeging gemaakt aan het PDU Level tabblad zodat het bit rate gebruik van één of meerdere bestemmingen kan worden gevolgd:


Het bovenste oranje rode deel van de grafiek is de bit rate van de bestemming(en) die een vinkje hebben staan in de "Monitor" kolom en het onderste rode deel van de grafiek de totale bit rate van de rest van de bestemmingen. Blauw is zoals gewoonlijk de ongebruikte capaciteit.

Tijdens het maken van bovenstaand screenshot werd er behoorlijk gebruik gemaakt van de capaciteit van de in de Internet downstream op 338 MHz in mijn coaxsegment. De bestemming met MAC adres 60-E3-27-xx-xx-7F was de grootverbruiker en werd dus apart gemonitord. De 4 Cisco apparaten wilden gelijkertijd ook een aandeel van de capaciteit van deze downstream.

Om ongeveer 16:30 haakt de bestemming met MAC adres 60-E3-27-xx-xx-7F af en krijgen de overigen wat meer ruimte.

[Voor 11% gewijzigd door ArChie op 04-09-2016 16:56]


Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Wanneer ik af en toe het DOCSIS Monitor tooltje laat draaien als ik achter de PC zit valt op dat het veelal dezelfde klanten zijn die veel gebruik maken van de downstream capaciteit:


De klant die de TP-LINK router met MAC adres 60-E3-27-xx-xx-7F in gebruik heeft kan worden gerekend tot één van de grootverbruikers in mijn coaxsegment. Ook laat dit zien dat het gros van de klanten in mijn coaxsegment gezien hun capaciteitsgebruik waarschijnlijk behoorlijk zouden kunnen besparen op abonnementskosten als ze zouden kiezen voor de laagste snelheid die Ziggo te bieden heeft.


Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Cisco SPVTG apparatuur met een MAC adres dat begint met 18-59-33 (de OUI) zijn EuroDOCSIS Cisco EPC3925 kabelmodem/routers die maximaal 8 downstreams en 4 upstreams kunnen configureren. Een Cisco EPC3925 kabelmodem/router met MAC adres 18-59-33-xx-xx-7C was enige tijd actief in mijn coaxsegment waarbij een redelijk deel van de beschikbare capaciteit werd gebruikt. Ook was het kabelmodem lang genoeg in gebruik om de gelegenheid te hebben om alle 8 door dit kabelmodem gebruikte downstreams even te kunnen monitoren.

Met behulp van onderstaande screenprints van die downstreams op de frequenties 338, 346, 354, 362, 370, 378, 386 en 394 wordt dan zichtbaar hoe de CMTS de belasting die dit kabelmodem veroorzaakt zo gelijkmatig mogelijk tracht te verdelen over die op het modem geconfigureerde 8 downstreams:

Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Vandaag een tweede DVB-C PC TV tuner aangesloten om te proberen om twee downstreams tegelijkertijd te monitoren door twee instanties van het DOCSIS Monitor tooltje op te starten. Tegen de verwachting in werkte dat ook nog zonder aanpassingen te moeten maken:Bovenstaande screenprint toont het gelijktijdig monitoren van de eerste twee downstreams (274 en 282 MHz) in mijn coaxsegment. Met behulp van de bit rate grafiek van iedere downstream is goed te zien dat de CMTS streeft naar een gelijke belasting van de capaciteit.

Als ik de eerste (274 MHz) en de laatste downstream (330 MHz) van de eerste set van 8 downstreams monitor ziet de belasting er ook nagenoeg hetzelfde uit:Bij een vergelijking tussen de laatste downstream (330 MHz) van de eerste set van 8 downstreams en de eerste downstream (338 MHz) van de tweede set van 8 downstreams is duidelijk te zien dat de belasting verdeling door de CMTS niet gelijk is:Dit is verklaarbaar omdat de meeste kabelmodems tegenwoordig EuroDOCSIS 3.0 8x4 kabelmodems zijn die of de eerste set van 8 downstreams (274 - 330 MHz) configureren of de tweede set van 8 downstreams (338 - 394 MHz). De EuroDOCSIS 3.0 16x.. modems configureren alle 16 downstreams en de EuroDOCSIS 2.0 en EuroDOCSIS 3.0 4x4 modems worden door de CMTS naar belasting verdeeld over de 16 downstreams.

In feite is het daarom voldoende om gelijktijdig de eerste downstream van beide sets van 8 downstreams (274 en 338 MHz) te monitoren om een goede indruk te krijgen van de actuele belasting van de totale capaciteit in mijn coaxsegment:


 • hardware-lover
 • Registratie: Augustus 2005
 • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Ik heb weinig last van overboeking in onze wijk verwacht ik. Men is massaal aan de glasvezel gegaan toen dat hier van de grond kwam. Mondjesmaat krabbelt men nu terug naar Ziggo, maar dat gaat werkelijk maar mondjesmaat. Gisteren toevallig een Vodafone verkoper aan de deur gehad en hoewel ik hem vrij snel kon overtuigen dat ie aan mij geen product zou kunnen slijten heb ik hem wel verzocht om extra zijn best te doen bij de overige wijkbewoners ;)

Testing, one, two ...


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Als je zin hebt om van alle 16 downstreams in je coaxsegment een capture te maken van ongeveer 45 seconden van alleen PID 0x1FFE, dan kan ik die capture set wel met behulp van mijn andere tooltje analyseren om te achterhalen hoeveel kabelmodems er actief zijn in jouw coaxsegment.

Verder kan je natuurlijk TransEdit gebruiken om de eerste downstream te monitoren die op je kabelmodem is geconfigureerd. Dat geeft in geval van een 8x4 modem een goede indruk voor de belasting van alle 8 downstreams die op je modem zijn geconfigureerd. Als je een 16x.. modem hebt zal je ook nog de negende downstream van de set moeten monitoren voor een goede indruk. Houdt er wel rekening mee dat TransEdit de gemiddelde bitrate laat zien i.p.v. de actuele bitrate.

 • devil-strike
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 23:44
hardware-lover schreef op woensdag 14 september 2016 @ 23:33:
Ik heb weinig last van overboeking in onze wijk verwacht ik. Men is massaal aan de glasvezel gegaan toen dat hier van de grond kwam. Mondjesmaat krabbelt men nu terug naar Ziggo, maar dat gaat werkelijk maar mondjesmaat. Gisteren toevallig een Vodafone verkoper aan de deur gehad en hoewel ik hem vrij snel kon overtuigen dat ie aan mij geen product zou kunnen slijten heb ik hem wel verzocht om extra zijn best te doen bij de overige wijkbewoners ;)
Hier vele mensen kabel maar je merkt wel dat je met 8x down modem in avond toch wel wat pit mist waarbij dit met 16x down modem gelukkig niet speeld.

 • hardware-lover
 • Registratie: Augustus 2005
 • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

ArChie schreef op donderdag 15 september 2016 @ 07:23:
Als je zin hebt om van alle 16 downstreams in je coaxsegment een capture te maken van ongeveer 45 seconden van alleen PID 0x1FFE, dan kan ik die capture set wel met behulp van mijn andere tooltje analyseren om te achterhalen hoeveel kabelmodems er actief zijn in jouw coaxsegment.

Verder kan je natuurlijk TransEdit gebruiken om de eerste downstream te monitoren die op je kabelmodem is geconfigureerd. Dat geeft in geval van een 8x4 modem een goede indruk voor de belasting van alle 8 downstreams die op je modem zijn geconfigureerd. Als je een 16x.. modem hebt zal je ook nog de negende downstream van de set moeten monitoren voor een goede indruk. Houdt er wel rekening mee dat TransEdit de gemiddelde bitrate laat zien i.p.v. de actuele bitrate.
Ik heb twee versies van TransEdit, 3.9.6.0. en 4.1.0.0. Maar laatste is volgens mij een aangepaste versie, weet zo niet meer waarom ik die destijds geprobeerd heb. Heb in ieder geval een DVBViewer licentie en in het installatie mapje staat de 3.9.6.0. versie. Ik zie nu online dat er ook een 3.9.8.0. versie is maar dat zal allemaal niet zo heel veel uitmaken verwacht ik?

Ik heb nog een 8 downstream modem volgens mij. Heb de upgrade naar 300Mbit naast me neer gelegd omdat ik dan ook een Horizon box in de maag gesplitst zou krijgen, ten koste van een actieve Smartcard, hoewel Ziggo nu blijkbaar toch, uit eigen beweging, een kaartje uit mijn overzicht heeft verwijderd. Daar staan er nu nog 4 i.p.v. 5. De inactieve, maar wel geregistreerde, die ik heb liggen is uit het overzicht gehaald. Afijn, niet iets om meteen wakker van te liggen.

Eens kijken wat voor info er tevoorschijn gaat komen i.c.m. de HDHomerun.

Testing, one, two ...


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
hardware-lover schreef op donderdag 15 september 2016 @ 15:15:

Ik heb twee versies van TransEdit, 3.9.6.0. en 4.1.0.0. Maar laatste is volgens mij een aangepaste versie, weet zo niet meer waarom ik die destijds geprobeerd heb. Heb in ieder geval een DVBViewer licentie en in het installatie mapje staat de 3.9.6.0. versie. Ik zie nu online dat er ook een 3.9.8.0. versie is maar dat zal allemaal niet zo heel veel uitmaken verwacht ik?
Ik gebruik zelf ook nog steeds voornamelijk versie 3.9.6.0. Die versie is geschikt voor gebruik met DOCSIS downstreams:Versie 4.1.0.0 heb ik destijds gedownload vanwege de SAT>IP ondersteuning. Dat is (was?) echter een beta versie.

 • hardware-lover
 • Registratie: Augustus 2005
 • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Wat zou ik binnen TransEdit nu in moeten stellen om bovenstaand overzichtje te krijgen?

Testing, one, two ...


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
hardware-lover schreef op donderdag 15 september 2016 @ 19:14:
Wat zou ik binnen TransEdit nu in moeten stellen om bovenstaand overzichtje te krijgen?
DOCSIS transport streams worden doorgegeven met 256-QAM modulatie en een 6952 kSym/sec symbol rate. De gebruikte frequenties vindt je terug via de status pagina van je kabelmodem. Als je een capture set wilt maken heb ik wel een capture nodig van alle 16 frequenties. De overige 8 vind je door een raster van 8 MHz toe te passen op de laagste of hoogste frequentie die je in je kabelmodem aantreft. DOCSIS transport streams zijn namelijk altijd een aaneengesloten blok van 16 frequenties bij Ziggo/UPC.

Als voorbeeld mijn downstream frequentie definitie in TransEdit 3.9.6.0:


De gebruikte 16 downstream frequenties zullen in jouw coaxsegment mogelijk anders zijn.

 • hardware-lover
 • Registratie: Augustus 2005
 • Niet online

hardware-lover

verder kijken dan ......

Dat zijn ze ook, ik zit op 8 stuks en ze beginnen op 228.

Mijn HDHomerun is nu ingesteld via DVBLink dus of deze nu via deze configuratie als DVB-C tuner herkent wordt is me niet geheel duidelijk, tenslotte is het een netwerk-tuner.. Maar als ik op preview druk dan komt er een HDHomerun videoplaatje tevoorschijn.Zoals je kunt zien is het resultaat van de analyse wat anders dan bij jou.

Testing, one, two ...


 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
Heel bijzonder dit resultaat. Het lijkt erop dat de HDHomerun niet gewoon de volledige transport stream doorgeeft die op de frequentie wordt aangetroffen. In afwezigheid van een DVB service in die stream geven ze zo te zien dan maar een eigen still video door met wat zelf genegereerde DVB Service Information (DVB-SI) zodat een client applicatie in staat is om die still video service weer te geven.

Conclusie: een HDHomerun is helaas ongeschikt voor DOCSIS (en/of DVB) transport stream analyse gebruik.

 • neeecht
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 05:55
ArChie: https://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=50153
Is dat nog steeds ongeveer hetzelfde een jaar later? Dat prachtige spectrum + uitleg plaatje...

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • ArChie
 • Registratie: November 2005
 • Niet online
neeecht schreef op zondag 4 december 2016 @ 12:17:
Is dat nog steeds ongeveer hetzelfde een jaar later? Dat prachtige spectrum + uitleg plaatje...
Tegenwoordig laat de FRITZ!WLAN Repeater DVB-C met de meest recente firmware het plaatje zelf correct zien zodat ik de meetwaarden niet meer eerst met behulp van Excel in een grafiek moet uitzetten. Recent wat metingen gedaan direct op het AOP (een DIO-01) en op de twee aansluitingen op de UMU-1006T. Beide door een Ziggo monteur geplaatst:

DIO-01 zonder UMU-1006T:


DIO-01 met UMU-1006T via de RADIO/TV aansluiting:


DIO-01 met UMU-1006T via de DATA aansluiting:


In vergelijking met oktober 2015 is er dus wel wat veranderd:

 • neeecht
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 05:55
Cool.
Als je zin/tijd hebt op een nieuwe versie van http://i.imgur.com/kGMtBhS.png te maken, zou heel erg cool zijn.
Pagina: 1 2 3 Laatste


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee