Toon posts:

10*10*10 RGB LED KUBUS

Pagina: 1
Acties:
 • 3.577 views sinds 30-01-2008
 • Reageer

 • Neptunus
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 17:26


http://togooz.nl/cubix/header.jpgWelkom op het 3D RGB 10x10x10 Led CUBIX topic!
http://togooz.nl/cubix/intro.jpgHet doel van het project was het ontwikkelen van een 3 dimensionale monitor. Dit is gerealiseerd door een LED kubus van 10^3 leds te bouwen. Op deze manier hebben we een monitor van 10*10*10 pixels. Op deze monitor kunnen dan verschillende applicaties geïmplementeerd worden. De aansturing is een embedded systeem wat luistert naar een bepaalt protocol. Verschillende applicaties zouden dan allerlei projectie in de kubus kunnen weergeven.

Voor de applicatie zijn verschillende ideeën:
 • Digital Signal Proccessing op een geluidsbron toepassen, hiermee hetgeluid 3D afbeelden. Te denken valt hierbij aan een spectrum analyzer.
 • 3D PONG met 2 joysticks of 2 muizen.
 • Camera interface voor 3D motion tracking van een herkenbaar object (bv tennisbal).


http://togooz.nl/cubix/specs.jpg


Mechanische opbouw LED's

Omdat het praktisch onmogelijk is alle LED's afzonderlijk aan te sturen, maken we gebruik van een techniek die multiplexen genoemd wordt. Dit houd in dat we de LED's niet continue aansturen, maar schakelen tussen de verschillende LED's. De traagheid van het menselijke oog zorgt ervoor dat het lijkt alsof de led continue brand. Een nadeel hiervan is dat elke LED slechts een klein gedeelte van de tijd kan branden (1 / multiplex aantal), en dus minder fel lijkt. Om dit probleem gedeeltelijk te compenseren worden de LED's aangestuurd met een hogere stroom. We moeten hierbij wel rekening houden dat deze stroom te hoog is om de LED's continue mee aan te sturen. Dit zou er voor zorgen dat de LED's doorbranden. Om dit te voorkomen is er een controller toegevoegd, welke controleert of de LED's wel op de juiste frequentie en tijdsduur worden aangestuurd. Is dit niet het geval schakelt de controller alle LED's uit.De kubus is opgebouwd uit 10 vlakken van 10 * 10 LED's. Deze vlakken zijn zo gemonteerd dat het een uniforme constructie wordt van 10 * 10 * 10 LED's. In onderstaand figuur is als voorbeeld een 3 * 3 * 3 kubus weergegeven. De uiteindelijke kubus is 30 * 10 * 10. Elke RGB-led beschouwen we namelijk als 3 losse LED's.

http://togooz.nl/cubix/mechanische_opbouw.jpg

Als we een LED willen laten branden, moeten er twee punten aangestuurd worden. De "vlak selectie lijn", en de individuele led lijn. De "vlak selectie" lijn selecteert een enkel vlak in de kubus, waarna de individuele stuurlijn (verder LED selectie lijn genoemd) de gewenste LED selecteert. Om in bovenstaande kubus de middelste LED te laten branden moeten dus "vlak selectie 2" en "led2 rij2" aangestuurd worden.

Aanstuurstrap LED

Elke LED wordt aangestuurd door twee MOSFET's, een P-type en een N-type. Deze schakelen de LED respectievelijk over de positieve en negatieve kant. Het is niet zo dat er voor elke LED daadwerkelijk twee MOSFET's geplaatst zijn. Omdat we multiplexen kunnen we met minder uit. De P-type MOSFET's zijn voor het selecteren van de Vlakken. Deze transistoren schakelen het gehele vermogen van de kubus, en moeten hierom gekoeld worden (zie warmte huishouding). De N-type MOSFET schakelt 1 led tegelijkertijd. Hierdoor kan er een veel kleiner type gebruikt worden, en is er geen koel element nodig.

http://togooz.nl/cubix/aanstuurstrap_led.jpg

De waarde van weerstand R is afhankelijk van de kleur van de LED. De rode LED heeft namelijk een lagere spanningsval dan de groene en blauwe LED. De waarde van R kunnen we voor de 3 verschillende kleuren berekenen. De waarde van de weerstand hangt af van de spanningsval van de LED, de gewenste stroom door de led, en de weerstand van de twee aanstuur MOSFET's. Omdat deze waardes niet direct af te leiden zijn (deze zijn batch afhankelijk voor de verschillende onderdelen), bepalen we de weerstand door de stroom te meten door een van de gebruikte LED's via een variabele weerstand.

Zorg dat de waarden binnen de specs van de LED's vallen zolang we op 1 Khz een duty cycle van maximaal 10% aanhouden. De LED's continue laten branden op deze stroom veroorzaakt blijvende schade!

Led aansturing / rij selectie

Om de individuele LED datalijnen aan te kunnen sturen, zijn er 300 datalijnen nodig. Omdat dit teveel is om rechtstreeks op de controller te doen, maken we gebruik van een demultiplexer op de aanstuurprint. Deze Demultiplexer maakt het mogelijk om 40 datalijnen om te zetten in 300 stuurlijnen voor de LED's.Om dit mogelijk te maken heeft ieder vlak een stukje logica welke op een centrale bus is aangesloten. Deze bus bestaat uit 30 datalijnen. Door de overige 10 datalijnen te gebruiken om een rij te selecteren, kunnen we iedere rij los aansturen, en komen we op 10 * 30 = 300 stuurlijnen. De logica welke op deze bus wordt aangesloten bestaat uit zogenaamde latches. Deze componenten zorgen ervoor dat we kunnen selecteren dat de data op de bus wel of niet aan de LED stuur trappen word doorgegeven. De latches worden aangestuurd met de LE (Latch enable) lijn. Als deze lijn hoog is geven de latches de data op de ingang direct door op de uitgang. Als we de LE lijn laag maken dan blijft de data op de uitgangen hetzelfde, onafhankelijk van de data op de ingangen. Door de latches langs te lopen, de gewenste data erop zetten, en ze dan te "latchen", kunnen we alle rijen van de gewenste data voorzien, en sturen we dus 300 datalijnen aan via 40 stuurlijnen. In onderstaand schema is de hardware voor een vlak weergegeven. Deze hardware is voor alle vlakken hetzelfde. De LED1_r LED10_b aansluitingen zitten aan de gezamenlijke bus. De LE aansluiting is voor elke rij apart. De uitgangen van de latches (latch_r1..latch_b10) zitten aangesloten op de led selectie van de LED stuurtrappen.

http://togooz.nl/cubix/led_aansturing_ri_selectie.jpg


Vlak selectie

De LED kubus is opgebouwd uit 10 vlakken. Deze vlakken worden één voor één ingeschakeld op een frequentie van 1 kHz. De aansturing van deze vlakken wordt gedaan via een zogenaamde 4-to-16 decoder. Deze decoder maakt van een 4 bit binaire waarde, een van de 16 uitgangspinnen laag (alle uitgangen zijn geïnverteerd). Het gebruik van deze decoder heeft twee voordelen:
[list=1]
• Er zijn 4 datalijnen nodig voor de vlak selectie i.p.v. 10
• De decoder dwingt af dat er nooit 2 vlakken tegelijk aangezet worden. Dit mag absoluut niet gebeuren, aangezien dit een stoompiek veroorzaakt (10 * 20A = 200A) waardoor de hele print kapot gaat).

Verder kunnen we met de decoder via de "enable kubus" lijn de gehele kubus uitzetten. Als deze lijn laag is gaan alle uitgangen naar een hoge impedantie staat. Nu zorgen de pull-up weerstanden bij de P-type MOSFET's ervoor dat deze uitgeschakeld worden. De decoder heeft twee van deze enable ingangen. De eerste kan gebruikt worden om de kubus gemakkelijk uit te schakelen. De tweede wordt aangestuurd door een aparte processor op de print. Deze processor zal de kubus uitschakelen als deze een fout ontdekt. (zie kubus safeguard). De kubus wordt uitgeschakeld als één of twee van de enable lijnen hoog is.

http://togooz.nl/cubix/t_vlak_selectie.jpg


Kubus safeguard

Om ervoor te zorgen dat een fout in de aansturing geen schade veroorzaakt aan de kubus is er een controller welke controleert of er geen fouten zijn. Vind deze controller een fout dan schakelt hij de kubus uit, en geeft weer via een LED op de print dat er een fout is opgetreden. De controller controleert op twee punten:
 • Temperatuur op de print
 • Verschijningsfrequentie van de vlakselectie. (te lang hetzelfde vlak geselecteerd kan immers permanente schade aan de LED's veroorzaken)
Word er op één van bovenstaande punten een fout gevonden dan schakelt de controller de kubus uit, en gaat deze naar een fout stand. Via een rode led is de foutmelding af te lezen. Als de rode led met 0.5 Hz knippert is de temperatuur te hoog. De controller reset zich als de temperatuur gezakt is naar een acceptabele waarde. Als de led met 2 Hz knippert is een vlak te lang aangestuurd. De controller reset zich automatisch naar 10 seconden. Als de controller geen fouten heeft gevonden dan knippert er een groene LED.

Warmte huishouding

Het opgenomen vermogen door de aansturings print wordt vooral gebruikt door de LED aansturingstrap. We moeten hier dus goed kijken wat er niet effectief gebruikt wordt, en omgezet wordt in warmte.We gaan uit van het slechtste geval, en gaan er vanuit dat alle LED's vol branden. Er zijn drie punten waar warmteontwikkeling plaats vind. De P-type MOSFET, de N-type MOSFET en de weerstand. De warmte ontwikkeling is afhankelijk van de stroom en de weerstand. De stroom weten we en verschild per kleur. De weerstand is ook bekend dus kunnen we de warmteontwikkeling berekenen: P = I2 * R

Samenvatting aansturing

De kubus wordt aangestuurd met behulp van latches. Er is per Z-laag één latch, elke latch kan daardoor worden gebruikt om de bijbehorende Z-laag in te stellen. Als de aardelijnen van alle LEDs permanent op de aarde zouden zijn aangesloten, zouden alle LEDs die boven elkaar zitten dezelfde waarde hebben (ze zijn immers allemaal op dezelfde poort van dezelfde latch aangesloten). Om die reden is er een multiplexer geplaatst waarmee een Y-laag geselecteerd kan worden. Door nu eerst alle latches in te stellen op de waarden voor een bepaalde Y-laag en vervolgens die Y-laag te selecteren zijn de instellingen alleen op die laag zichtbaar. Als dit proces herhaald wordt voor elke laag en dit gebeurt op een voldoende hoge snelheid (1000Hz), dan lijkt het voor het menselijk oog alsof alle lagen tegelijk branden met hun eigen instellingen. Nadeel hierbij is dat elke LED slechts een klein gedeelte van de tijd kan branden (1 / hoogte_kubus); om dit probleem gedeeltelijk te compenseren worden de LEDs aangestuurd met een stroom die onder normale omstandigheden te hoog zou zijn. Het programmeren van de latches gebeurt ook via een multiplexer, hiermee kan een latch worden geselecteerd, zodat die ingesteld kan worden. Zie 'Pseudocode' voor een codefragment waar de kubusaansturing in uitgevoerd wordt.In plaats van éénkleurs-LEDs zijn RGB-LEDs gebruikt; deze kunnen worden gezien als drie losse LEDs met één gezamenlijke aarde. Het enige verschil is dan ook dat de latches drie keer zoveel poorten moeten hebben.

Data buffering

Alle I/O poorten op de aansturing print zijn gebufferd. Dit is om verschillende redenen gedaan:
 • Beveiliging elektronica aansturing print voor foute stuurspanningen
 • Eigenschappen aansturing op de print zelf onafhankelijk van controller print. (geen problemen met fan-out)
 • bescherming controller print tegen fouten op aansturingprint.
De buffering wordt gedaan door de 74ACT541. Deze linedriver is gekozen vanwege zijn snelheid, en het vermogen wat hij kan leveren (De AC serie kan +-25ma leveren op de uitgangen).
 


http://togooz.nl/cubix/fotos.jpg

 

De bouw:http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image001.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image002.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image003.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image004.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image005.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image006.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image007.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image008.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image009.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image010.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image011.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image012.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image013.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image014.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/opbouw/t_image015.jpgDe aanstuurprint (PCB):http://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image001.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image002.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image003.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image004.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image005.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image006.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/pcb/t_image007.jpgTesting:http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image001.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image002.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image003.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image004.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image005.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image006.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image007.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image008.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image009.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image010.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image011.jpghttp://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image012.jpg
http://togooz.nl/cubix/img/testing/t_image013.jpgGebruik Codec: MJPG 320x240 10.00fps

Movies:

 Tweaker die aan dit project hebben gewerkt zijn: the12be, k0ewl en Neptunus


Suggesties, opmerkingen en aanvullingen mogen altijd per PM, mail of topicpost bericht worden.
Pseudocode

C:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
//De afmetingen van de kubus.
#define X_SIZE 10
#define Y_SIZE 10
#define Z_SIZE 10
//data bevat de ledwaarden.
int data[X_SIZE][Y_SIZE][Z_SIZE];

void set_latchbit(int n, int bit, int value);
void select_drainmux(int n);
void select_latchmux(int n);

  //De y-loop stelt steeds eerst de latches in,
  //en selecteerd daarna de betreffende Y-laag.
  for(y = 0; y < Y_SIZE; y++) {
    //De z-loop stelt all latches in.
    for(z = 0; z < Z_SIZE; z++) {
      //De x-loop stelt de poorten van een latch in.
      for(x = 0; x < X_SIZE; x++) {
        set_latchbit(z, x, data[x][y][z]);
      }
    }
    select_drainmux(y);
  }

  //Stelt een poort van een latch in.
  void set_latchbit(int n, int bit, int value){
    select_latchmux(n);
    latch_writebit(bit, value);
  }

  //Selecteert een Y-laag
  void select_drainmux(int n) {
    //disable all dmuxes except n
  }

  //Selecteert een latch.
  void select_latchmux(int n){
    //disable all lmuxes except n
  }

 • sebastius
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 23:29

sebastius

Laten we lekker link gaan doen

My goodness. Wat ontzettend gaaf! Ik wou dat ik nog een scherpe opmerking had, maar ik ben gewoon helemaal uitgeluld...

Ter ere waarvan is dit project ontwikkeld? Wat was het kostenplaatje?

 • DarthPlastic
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 19-05 10:35
Woow, netjes gedaan! 8)
Een 5x5x5-cube zie je wel eens verschijnen, maar een 10x10x10 in RGB is wel bijzonder!

Hoe lang heeft het bouwen nu geduurd? :o

Owner SuitIT, https://www.suitit.nl


 • ymoona
 • Registratie: Januari 2004
 • Laatst online: 17-05 07:49
Ziet er goed uit, op de fotos dan, wat ik kan de video niet afspelen...
welke codec moet ik daar voor hebben?

http://www.silverliningsoftware.nl/


 • Speedener
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 21:50
Ziet er mooi uit. Echter kan ik de videobeelden niet afspelen, wat voor codec is gebruikt?

 • sebastius
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 23:29

sebastius

Laten we lekker link gaan doen

Met VLC krijg je ook een error maar die kan VLC zelf oplossen (www.videolan.org)

 • the12be
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 18-05 18:35
Het project is gemaakt tijdens een specialisatie in Real Time Embedded systems op het Saxion college in Enschede.

Totale kosten zijn ongeveer 1200 euro geweest.

En voor de filmpjes, pak gewoon ffdshow, die speeld alles probleemloos af.

 • Xer0X
 • Registratie: Januari 2003
 • Laatst online: 22:18

Xer0X

Gotha know??

En als je linux gebruikt?

Hhhmm

Als ik hem eerst ff download doet hij het wel. Strange..

Ziet er in elk geval mooi uit. _/-\o_

[Voor 69% gewijzigd door Xer0X op 18-02-2007 19:29]


 • Sir_Hendro
 • Registratie: Augustus 2006
 • Laatst online: 19-05 13:23
Met KLite los je het codec probleem zo op ;)

Ziet er erg goed uit!

 • KingOfDos
 • Registratie: Oktober 2001
 • Laatst online: 05-10-2018

KingOfDos

C:\DOS>_

VLC fixed de avi's voor mij, zit beschadiging in blijkbaar. Erg vet gedaan, complimenten! :Y)
Jammer dat ik zelf geen tijd meer heb voor dit soort projecten. :(

[Voor 8% gewijzigd door KingOfDos op 18-02-2007 19:31]

*NIX ftw


 • Jimbolino
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 15-05 02:05

Jimbolino

troep.com

Codec: MJPG 320x240 10.00fps

veel gebruikt formaat van digitale camera's

[Voor 4% gewijzigd door Jimbolino op 18-02-2007 19:33]

The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall


 • Resistor
 • Registratie: April 2001
 • Niet online
DarthPlastic schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:19:
Woow, netjes gedaan! 8)
Een 5x5x5-cube zie je wel eens verschijnen, maar een 10x10x10 in RGB is wel bijzonder!

Hoe lang heeft het bouwen nu geduurd? :o
Zelfs hier: [HOWTO] LED kubus 5*5*5 met 74HC595 ;)

Maar echt _/-\o_ wat een werk.

Wat was moeilijker? het ontwerpen of het solderen?

-edit-
De plaatjes passen niet bij de thumbnails, ze zitten er 1 naast ;)

[Voor 8% gewijzigd door Resistor op 18-02-2007 19:41]

What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?


 • Neptunus
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 17:26
Resistor schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:36:
[...]

Zelfs hier: [HOWTO] LED kubus 5*5*5 met 74HC595 ;)

Maar echt _/-\o_ wat een werk.

Wat was moeilijker? het ontwerpen of het solderen?
Het ontwerp is moeilijker, het solderen is eigenlijk gewoon dom werk. Even goed voor gaan zitten. Moet wel zeggen dat het ons samen ongeveer 120 uur gekost heeft hoor, al dat soldeer werk.

 • _ferry_
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Wat een vreselijk gaaf ding!! Moet wel een hele klus zijn geweest om dat zo te ontwikkelen. Het is waarschijnlijk een schoolproject geweest? Het ziet er allemaal erg goed doordacht uit, met de beveiliging etc. :)

 • naftebakje
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 16:32
Dat ziet er érg professioneel uit, petje af. Zet daar wat chinezen op, en je kan een bedrijfje starten in ledkubussen :)

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


 • DECOY88
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 16-07-2015
(overleden)
echt waanzinnig mooi! ik heb de filmpjes met vlc player kunnen bekijken (winamp en wmp gaven errors)

 • Resistor
 • Registratie: April 2001
 • Niet online
naftebakje schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:47:
Dat ziet er érg professioneel uit, petje af. Zet daar wat chinezen op, en je kan een bedrijfje starten in ledkubussen :)
Oppassen voor deze gasten ;)

Uit 3d display cube (led kubus) bouwen ...?

What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?


 • Bergen
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 19-05 13:06

Bergen

Spellingscontroleur

KingOfDos schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:31:
VLC fixed de avi's voor mij, zit beschadiging in blijkbaar.
Nope, ze zijn niet beschadigd. Windows Media Player kan nou eenmaal standaard niet overweg met MJPEG (Motion JPEG). VLC, MPlayer of de FFDShow codecs kunnen er prima mee overweg. (Alle 3 gebaseerd op libavcodec, dus er is geen kwaliteitsverschil.)

 • k0ewl
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 19-05 07:44
Daar kwam ons idee wel als eerste vandaan, maar we vonden dat RGB wel een stukje vetter was.

A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."


 • Anthrax|IA
 • Registratie: Maart 2002
 • Niet online

Anthrax|IA

electronica op mijn site

ymoona schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:19:
Ziet er goed uit, op de fotos dan, wat ik kan de video niet afspelen...
welke codec moet ik daar voor hebben?
idem hier

Mijn HT- site !


 • tolunaygul12
 • Registratie: Mei 2006
 • Laatst online: 23:49
misschien moeten jullie hier pattent op aanvragen ;)

m.v.g. tolunay

 • sebastius
 • Registratie: September 2000
 • Laatst online: 23:29

sebastius

Laten we lekker link gaan doen

een Patent hierop? Krijg je niet. En als het al kon, was het er al. Generieke techniek, qua patent niet interessant, maar voor ons wel :)

[Voor 61% gewijzigd door sebastius op 18-02-2007 21:51]


 • bazzzzzz
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:53
zo 10*10*10 RGB dat is het serieuse werk:P Ik ben nu bezig met 7*7*7 duocolour en dat is al serieus veel werk. Maaaar ik soldeer hem ook in mijn eentje.

Is het spel pong ook al helemaal werkend?Dat lijkt mij namelijk ook nog wel een uitdaging. Vooral het programmeren zal dan zwaar moeilijk worden.

trouwens je plaatjes zal erg mooi aanklikbaar maar ze4 linken naar de verkeerde foto;) die van de PCB in ieder geval

 • MeMoRy
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 19-05 02:25
En nu die af is? Verkopen voor veel geld?


Ja, als ik zulk mooi PCB-maak speelgoed had, was de mijne ook al lang klaar...

Ik heb al ongeveer 1 jaar alle componenten thuis liggen, PCB ontwerp klaar etc, maar alle mensen die ik gevraagd had om te helpen met de PCB te maken hadden geen tijd en het laten maken is erg duur...

U vraagt, wij antwoorden.


 • bazzzzzz
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 21:53
ach joh de mijne maak ik op expirimenteerprint;) je moet er gewoon de tijd voor nemen:P maar kmoet zeggen erg veel zin heb ik ook niet meer om aan de print te werken. terwijl ik nog maar net op de helft ben

 • MeMoRy
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 19-05 02:25
Trouwens, jullie hebben tot 300 leds tegelijk branden... 300 * 20 mA = 6 A over de vlak MOSFETS... moeten die dingen niet gekoeld worden? Ik zie namelijk niets van koelblokken...

U vraagt, wij antwoorden.


 • brinkdinges
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 25-04 15:26
the12be schreef op zondag 18 februari 2007 @ 19:23:
Het project is gemaakt tijdens een specialisatie in Real Time Embedded systems op het Saxion college in Enschede.
Staat hij daar ook nog? Zo ja, dan kom ik een keertje langs. Lijkt me geweldig om zo'n ding in het echt te zien :9

Casemods: miXture, Cubeleon


 • Yotta
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 09-05 12:03

Yotta

0110101001111010

De doorlink van de plaatjes klopt niet.
Wel vette shit, helemaal als de studie het financiert! 8)

0110101001111010


 • k0ewl
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 19-05 07:44
Nou als het goed is staat hij nog in Enschede bij Dhr. van Leeuwen. Wolvecamp 100 nog iets.
Daar hebben we hem in ieder geval achter gelaten.

A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."


 • MrDummy
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 28-10-2021

MrDummy

Nog steeds gek op anime...

MeMoRy schreef op maandag 19 februari 2007 @ 21:55:
Trouwens, jullie hebben tot 300 leds tegelijk branden... 300 * 20 mA = 6 A over de vlak MOSFETS... moeten die dingen niet gekoeld worden? Ik zie namelijk niets van koelblokken...
Fout. Schakelen is toverwoord.
Je praat bijna precies hetzelfde als bij lichtkranten. Grote lichtkranten hebben OMGZOVEEL LEDS DIE TEGELIJK BRANDEN voor je ogen. Maar nee hoor, er gaat geen 200 Ampere doorheen. Ze branden allemaal om de beurt, in hoog tempo.

Je moet niet vergeten dat LEDs heel snel kunnen oplichten en doven. Voor je oog zie je dat niet, het lijkt gewoon branden in traagheid van je netvlies. Dankzij snelle schakelen van heleboel leds achter elkaar, dus niet tegelijk, krijg je daardoor als resultaat voor je ogen een gewoon oplichtend geheel.

Kijk ook even naar SPDIF optical led. Wat je zelf ziet is gewoon rood oplichtend led. Dat zeg je omdat je ziet met je ogen. Maar als je de lichtsensor op oscilloscoop aansluit en ermee afleest, zit er toch nog knipperpatroon in! Door hoge snelheid van knipperen brand het dus zowat constant voor je ogen, maar voor computer zit er wel signaal patroon in. Snap je het?

Trap je dus niet in met je eigen ogen. Kijk eerst achter de schermen hoe de techniek werkt, dan weet je dat boel niet gewoon constant brandt, maar op 1 KHz frequentie schakelt. Klopt toch?

Mocht ik fout zitten, dan mijn excuses :>

Oke, de 10x10x10 RGB kubus is zeker heel mooi, je zult vast en zeker mensen op je stoep krijgen uit heel de wereld. Reacties hier en daar die verbaasd kijken dat stel jongens erin slagen een mooi werkend systeem te maken. Mijn complimenten.

Ik heb 1 vraag bij RGB project. Stel je voor dat je 20x20x20 kubus maakt. Dan zijn er veel kabels voor nodig om alles te werken. Dus wel 60x60x60 of anders 4-voudig vanwege common deel.
Ik zit de denken om kleurenspectrum te laten bepalen door middel van spanning of stroom. En elke lichtpunt bevat SMD electronica die 3 kleuren zou aansturen aan de hand van spanning of stroom. Dit bespaart aantal leidingen in de kubus. Kleurenspectrum laten weergeven aan de hand van gewoon spanning is niet onbekend, daar zijn er al werkende schema's voor.

Over patenten gesproken. De kans is groot dat iemand jullie ontwerp overnemen en ermee gaan verkopen, zou je dat wel willen. Zoals die heren die white-led kubus verkopen. Of wil je graag wat van genieten met gedeeltelijke geld inkomens?

 • Atomsk
 • Registratie: Februari 2000
 • Laatst online: 16-05 15:02
Op het IFFR hadden ze ook zoiets, maar dan wat groter en met pingpongballen:
http://professionals.film...ad-4896-980b-59049682769a

Zelf niet gezien, wel de kleinere installatie in de foyer in het Schouwburgtheater. Gemaakt door TU studenten.

_██_
(ಠ_ృ)


Anoniem: 209641

Werd deze LED kubus ook tentoongesteld op de bouwbeurs 2007 in Utrecht? Want hij komt me bekend voor.

 • _ferry_
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

MrDummy schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:14:
[...]

Fout. Schakelen is toverwoord.
Je praat bijna precies hetzelfde als bij lichtkranten. Grote lichtkranten hebben OMGZOVEEL LEDS DIE TEGELIJK BRANDEN voor je ogen. Maar nee hoor, er gaat geen 200 Ampere doorheen. Ze branden allemaal om de beurt, in hoog tempo.
Goed!

Hij gaat uit van 1 laag, en die kan inderdaad 6A trekken. Reken het maar eens uit wat 100 ledjes a 60mA trekken. Meer kan niet, want er wordt max. 1 laag aangestuurd.
Maar dat zou dan wel in het slechtste geval zijn. Want hoe vaak zou het voorkomen dat je alle led's in 1 vlak wit aanstuurt? En alsnog heeft een juiste FET geen moeite met zo'n piek.

 • the12be
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 18-05 18:35
Ik zal het nog sterker vertellen. De leds verbruiken veel meer. Dit om ze goed zichtbaar te houden als ze maar 1/10 van de tijd branden.

De kubus is op de volgende maximale waarden ontworpen.
RoodGroenBlauw
Weerstand47E15E15E
Stroom51 mA79 mA72 mA

De stroom als de hele kubus wit brand is ongeveer 16A. dit komt omdat we de leds effectief maar ongeveer 1/11 van de tijd kunnen aansturen. Dit omdat er iets tijd nodig is om alle data op de kubus te zetten bij het switchen van vlak, en om teveel "ghosting" te voorkomen.

De Fets worden wel warm, maar niet heet ofzo. Het zijn nogal groot beschapen dingen(lees duur :P), met een erg kleine interne weerstand. Ook staat zo'n Fet maximaal 1/10 van de tijd aan.
Anoniem: 209641 schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:36:
Werd deze LED kubus ook tentoongesteld op de bouwbeurs 2007 in Utrecht? Want hij komt me bekend voor.
Nee, dat was niet deze kubus.

Verder hebben we geen commerciële plannen. Het Saxion bezit alle rechten aangezien het een schoolproject is, en ik heb persoonlijk geen behoefte de school te spekken :P.

 • Zjosh
 • Registratie: November 2004
 • Laatst online: 21:46
Wat voor heftig microcontroler werk is hier aan tepas gekomen als ik vragen mag. Moet ik denken aan een fpga of een arm, ik denk namelijk niet dat dit gelukt is met een simpele pic. Pic op 40 mhz is volgens mij al te traag om je kubus op 1khz te laten draaien. (zelf electrotechniek student... interesseert zich in dit soort dingen ;) )

 • k0ewl
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 19-05 07:44
Dat klopt, we sturen het aan met een FPGA. Op die FPGA draait overigens een NIOS core die de protocol afhandeling doet. Die schrijft wat in het geheugen wat de "hardware" in de FPGA er weer uit haalt en de kubus aanstaat.

Alhoewel we met testen toch een microcontroller gebruikt hebben.

[Voor 13% gewijzigd door k0ewl op 21-02-2007 11:38]

A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."


 • MeMoRy
 • Registratie: Augustus 2004
 • Laatst online: 19-05 02:25
Zjosh schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 21:13:
Wat voor heftig microcontroler werk is hier aan tepas gekomen als ik vragen mag. Moet ik denken aan een fpga of een arm, ik denk namelijk niet dat dit gelukt is met een simpele pic. Pic op 40 mhz is volgens mij al te traag om je kubus op 1khz te laten draaien. (zelf electrotechniek student... interesseert zich in dit soort dingen ;) )
een pic is niet te traag. ja, misschien als je 1 kHz wil, maar 50 of 100 Hz is al snel genoeg voor het oog...
In mijn 10x10x10 (rode leds) project, had ik met een 40 MHz pic zware overkill...

edit:
MrDummy schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:14:
Trap je dus niet in met je eigen ogen. Kijk eerst achter de schermen hoe de techniek werkt, dan weet je dat boel niet gewoon constant brandt, maar op 1 KHz frequentie schakelt. Klopt toch?

Mocht ik fout zitten, dan mijn excuses :>
Excuses aanvaard ;)

[Voor 22% gewijzigd door MeMoRy op 21-02-2007 12:18]

U vraagt, wij antwoorden.


 • MrDummy
 • Registratie: April 2000
 • Laatst online: 28-10-2021

MrDummy

Nog steeds gek op anime...

Wat ik beetje jammer vind bij die demo's:
In aantal demo filmpjes kan ik zien dat je alle letters en cijfers laat zien. Maar wat me opvalt is dat je alleen maar kleuren laat zien, en niet eens 3D effect. Er verplaatst niks van voor naar achter, of draait om zijn as.

Je zou gewoon voor 3D effect gewoon moeten springen naar volgende verticale laag.
Het lijkt dan op klassieke cijfer-radiobuis die je ziet bij tankstations met oudere pompen, waar cijfers 0-9 achter elkaar in smalle glazen behuizing is geplaatst, en opgloeit waar nodig is. (hoe heet zo'n buis eigenlijk?) Dat is mooie demo om 3D te tonen. ;)

 • k0ewl
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 19-05 07:44
De cijfers en letters draaien in de demo's om hun as. Er was alleen geen tijd meer om andere transformaties erop los te laten. In filmpje 10 is het volgens mij heel duidelijk zichtbaar.

Wilt u mij nu weer even excuseren, ga ik weer verder met afstuderen ;)

A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."


 • Neptunus
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 17:26
k0ewl schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 15:44:
De cijfers en letters draaien in de demo's om hun as. Er was alleen geen tijd meer om andere transformaties erop los te laten. In filmpje 10 is het volgens mij heel duidelijk zichtbaar.

Wilt u mij nu weer even excuseren, ga ik weer verder met afstuderen ;)
Voor de geinteresseerden. Het project is in eerste instantie in een half jaar gedaan. In deze tijd hebben we de hardware gemaakt (PCB en de kubus zelf). De aanstuur software is later gemaakt. Dit hebben we eigenlijk meer als hobby er bij gedaan (nog wel een paar studie puntjes voor gehad hoor :P ). Omdat de aansturing nog wel lastig is om helemaal goed te krijgen hebben we niet meer veel tijd gehad om leuke transformatie te doen. De draaiende letters en cijfers zijn binnen 16 uur in elkaar gedraaid. Vindt dat er dat snel voor elkaar hebben gekregen.

 • wumpus
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 01-04-2014
wauw, erg indrukwekkend, je zou echt een bedrijfje moeten opzetten deze dingen te bouwen :) lijkt me geweldig

 • Mojo
 • Registratie: Augustus 2003
 • Laatst online: 18-05 22:34

Mojo

The Power Within

Ontzettend gaaf ding, petje af. Zijn jullie nog van plan dat ding verder te ontwikkelen? Kleine 3d plaatjes of iets dergelijks, of is dat echt te moeilijk? :p

X-Life Lanparty Core i9 9900K @ 5Ghz, RTX3080, 16GB, Gigabyte Z390, Custom EK Waterloop


 • maddog_rvo
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 13-05 09:27
wumpus schreef op woensdag 21 februari 2007 @ 19:02:
wauw, erg indrukwekkend, je zou echt een bedrijfje moeten opzetten deze dingen te bouwen :) lijkt me geweldig
Half jaar werk met meerdere mensen?? wordt een dure kubus :P

(of zat het ontwerpen daar ook bij?)

 • Sphere-
 • Registratie: November 2003
 • Laatst online: 23:54
Hehe dat is het computer tech lokaal in Saxion Enschede, heb jullie wel bezig gezien vorig jaar. Puik werk! :)

 • k0ewl
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 19-05 07:44
Thnx, ook namens The12be en Neptunus.

A byte walks into a bar and orders a pint. Bartender asks him "What's wrong?" Byte says "Parity error." Bartender nods and says "Yeah, I thought you looked a bit off."


 • soulrider
 • Registratie: April 2005
 • Laatst online: 27-11-2017
MrDummy schreef op dinsdag 20 februari 2007 @ 20:14:
[...]

...
Over patenten gesproken. De kans is groot dat iemand jullie ontwerp overnemen en ermee gaan verkopen, zou je dat wel willen. Zoals die heren die white-led kubus verkopen. Of wil je graag wat van genieten met gedeeltelijke geld inkomens?
patenteren gaat door iemand niet meer wegen prior art.

anderzijds als ts dit wilt gaan patenteren kan ie in de problemen komen met de persoon die die 1-kleurs-kubus heeft gepatenteerd... - zie hiervoor de links in het originele 'led-kubus'-topic

(en wrs heeft die ook al de kleuren versie op patent staan :+ als het mogelijk is wegens "voortvloeiend uit, voor de handliggende aanpassing/uitbreiding" )

[Voor 4% gewijzigd door soulrider op 28-02-2007 15:34]

Pagina: 1Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee