Acties:
 • +29Henk 'm!

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
In dit topic kun je al je vragen en tips over een auto van de eigen zaak kwijt.
Het gaat dan niet om welk merk je precies moet kopen, maar meer om bijvoorbeeld: is het (fiscaal) voordeliger om een auto privé of zakelijk te kopen, welke regelingen en subsidies zijn er allemaal, wanneer mag ik mijn auto als zakelijk vermogen opgeven, etc.

Hieronder alvast de belangrijkste zaken uitgelegd.

Wanneer mag ik een auto zakelijk kopen
Zodra je een onderneming hebt (eenmanszaak, VOF, BV, etc) kun je in principe een auto zakelijk aanschaffen. Met 'zakelijk aanschaffen' bedoel ik dan 'de auto als zakelijk vermogen beschouwen'.
Of je een auto zakelijk of privé koopt kun je zelf kiezen. Alleen als je 500km of minder per jaar privé rijdt wordt de auto verplicht als ondernemingsvermogen beschouwd.
Rijd je meer dan 500km per jaar privé, dan mag je zelf kiezen. Let daarbij op dat er wel wordt uitgegaan van tenminste 10% zakelijke ritten (al laat deze uitspraak van de rechter zien dat bij minimaal 500km zakelijk gereden kilometers per jaar je al zelf mag kiezen).

Om het nog wat ingewikkelder te maken: bovenstaande geldt voor de inkomstenbelasting (IB). Voor de omzetbelasting maak je nog een keer de keuze 'zakelijk' of 'privé'. Wat je eerder hebt gekozen voor de inkomstenbelasting maakt daarbij niet uit. Je kunt dus een auto zakelijk aanmerken voor de inkomstenbelasting, en privé voor de omzetbelasting.

Is het voordeliger om een auto zakelijk of privé te kopen
Helaas is het antwoord op deze vraag 'it depends'.
Een aantal zaken om rekening mee te houden:
 • Als je de auto zakelijk voor de IB koopt, dan zijn de kosten die je maakt met de auto aftrekbaar (denk aan onderhoud, reparaties, maar ook parkeren, brandstof, en tol)
 • Als je 500km of meer privé kilometers gaat rijden in de auto dan ben je verplicht om bijtelling te betalen. Rijd je alleen zakelijk/minder dan 500km privé dan betaal je geen bijtelling. Omdat je ook privé de auto gebruikt is de bijtelling een soort correctie op de zakelijk opgegeven kosten. Later meer over de bijtelling.
 • Als je de auto zakelijk voor de omzetbelasting koopt, dan kun je de BTW aftrekken. Ook hier geldt weer een correctie op privé gebruik. Daarvoor dien je of een rittenregistratie bij te houden, of een vast bedrag per jaar te betalen. Ook hierover later meer.
 • Als je een privé gekochte auto zakelijk rijdt, dan mag je €0,19 per zakelijk gereden kilometer aftrekken. Alle kosten zijn dan gewoon voor privé
 • Koop je een milieuvriendelijke auto zakelijk, dan kun je vaak gebruik maken van subsidieregelingen die de aanschaf voordeliger maken. Zie hieronder voor details
Als je de bovenstaande lijst bekijkt dan zie je dat het eigenlijk een rekensommetje wordt. Op berekenhet vind je een calculator die je een indruk kan geven (al houdt deze calculator helaas niet met alle subsidie regelingen rekening).

Kort door de bocht:
 • Koop je een nieuwe, elektrische auto dan is zakelijke aanschaf altijd voordeliger
 • Koop je een nieuwe auto, dan is zakelijke aanschaf meestal voordeliger
 • Koop je een tweedehands elektrische auto, dan is zakelijke aanschaf meestal voordeliger
 • Koop je een tweedehands auto, dan is privé aanschaf meestal voordeliger
 • Koop je een tweedehands auto die 15 jaar of ouder is, dan is zakelijke aanschaf meestal voordeliger omdat je dan gebruik kunt maken van de youngtimer regeling (zie kopje 'bijtelling')
Zakelijke kosten
Als de auto tot het zakelijk vermogen wordt gerekend dan kun je de volgende kosten aftrekken van de winst:
 • Verzekeringspremies
 • Brandstof
 • Onderhoud en reparatie
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Andere kosten met directe betrekking tot de auto, zoals parkeerkosten, tol, wasstraat/wassen, accessoires (ook op vakantie)
 • Leasekosten
 • Afschrijving
 • Boetes e.d. zijn NIET atrekbaar
De meeste items uit de lijst spreken denk ik voor zich, de laatste twee kunnen wat extra uitleg gebruiken.

Leasekosten
De twee meest gebruikte leasevormen zijn operational lease en financial lease.

Bij operational lease 'huur' je als het ware de auto van de leasemaatschappij. Je betaalt dan een vast bedrag per maand, en daarnaast alleen de brandstof kosten. Alle andere kosten zijn voor de leasemaatschappij (en dus niet apart aftrekbaar door jouzelf). Bij operational lease word je geen eigenaar van de auto, je kunt daarom geen gebruik maken van subsidieregelingen zoals bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek (MIA).

Financial lease kun je vergelijken met een hypotheek: je leent geld voor de aanschaf van de auto, met die auto als onderpand. In dit geval word je wel (economisch) eigenaar van de auto en kun je gebruik maken van subsidieregelingen. Je betaalt per maand een gedeelte aflossing van de lening (dit gedeelte is niet aftrekbaar), en een gedeelte (rente)kosten (dit gedeelte is wel aftrekbaar).

Afschrijving
Een auto verliest elk jaar waarde. Als een nieuwe auto €38.000 kost, dan brengt diezelfde auto na een jaar gebruik misschien nog maar €33.500 op bij verkoop. Dit verlies in waarde noemen we 'afschrijving'.
De aanschaf van een auto wordt gezien als een bedrijfsinvestering. De auto komt daarmee op de balans te staan. Het is dus niet zo dat je de aanschafkosten van de auto in één keer ten koste van de winst boekt.
In plaats daarvan voer je elk jaar de waardevermindering van de auto op als kosten. De regel daarbij is dat je over 5 jaar afschrijft.

In de regel bedenk je dan eerst wat je denkt dat de auto over 5 jaar nog waard is (de zogenaamde 'restwaarde'). Daarna neem je het verschil tussen de aankoopprijs en de restwaarde, en deelt dit door 5. Je schrijft dan elk jaar 20% af, dit heet lineaire afschrijving (20% van de aanschafprijs is trouwens het maximale bedrag dat je per jaar af mag schrijven).

Technisch gezien zou je ook daadwerkelijk 20% van de aanschafwaarde kunnen afschrijven, maar bij verkoop na 5 jaar volgt er dan een correctie (de winst ten opzichte van de balanswaarde wordt dan bij de winst van dat jaar opgeteld). Omgekeerd geldt trouwens ook, dus bij verlies ten opzichte van de boekwaarde kan dat bedrag van de winst afgetrokken worden Het is dus handig om de inschatting zo nauwkeurig mogelijk te maken om dit soort scenario's te voorkomen.

De bijtelling
Ongetwijfeld heb je deze term al vaak langs horen komen. In wezen is de bijtelling een correctie voor het privé gebruik van zakelijke middelen. Anders gezegd: bij een zakelijke auto zijn alle kosten zakelijk aftrekbaar, maar omdat je de auto ook privé gebruikt moet daarvoor gecorrigeerd worden.

De bijtelling is een bedrag dat je bij je inkomen optelt, daar betaal je dan weer inkomstenbelasting over. Vandaar dat er vaak wordt gesproken over bruto bijtelling (= het bedrag dat je bij je inkomen optelt) en netto bijtelling (= het bedrag dat je uiteindelijk moet betalen via de inkomstenbelasting).
De hoogte van de bijtelling is een percentage van de catalogusprijs van de auto. De catalogusprijs is de prijs die bij RDW bekend is (inclusief BTW en BPM).

Rekenvoorbeeld: de bijtelling voor jouw auto bedraagt 22%. De cataloguswaarde is €38.000. De bijtelling bedraagt dan 0.22 x 38.000 = €8.360. Dit is het bedrag dat je bij je inkomen optelt. Stel dit inkomen valt in de hoogste belastingschijf, dan betaal je dus netto 0.495 x 8.360 = €4.138 per jaar, oftewel €344,85 per maand.

De bijtelling kan dus al snel een serieus bedrag worden!
Let op: de bijtelling bedraagt nooit meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de auto! Dus als in bovenstaande voorbeeld de totale kosten voor de auto €6.000 waren, dan wordt de bijtelling ook €6.000.
In dat geval is het dus niet meer voordelig om de auto zakelijk te rijden: de aftrekbare kosten zijn even hoog als de bijtelling, en je kunt geen kilometervergoeding opgeven.

Het bijtellingspercentage hangt af van de categorie waar de auto toe behoort. In de onderstaande tabel de belangrijkste percentages.
Type autoBijtelling
Benzine/diesel22%
Hybride22%
Volledig elektrische auto8% tot €45.000 cataloguswaarde, daarboven 22%
Waterstof auto8%


Let op: bovenstaande percentages gelden voor een auto die in 2020 op kenteken wordt gezet.
De bijtelling wordt vastgezet voor een periode van 60 maanden, gerekend vanaf de datum van tenaamstelling. Dit betekent dat een elektrische auto die bijvoorbeeld in december 2019 op naam is gezet, toen er nog 4% bijtelling gold, 4% bijtelling houdt tot december 2024.

Youngtimer regeling
Als je een auto als zakelijk vermogen hebt die 15 jaar of ouder is, dan betaal je 35% bijtelling over de dagwaarde van de auto. Hierdoor wordt het opeens (fiscaal) interessant om een oude auto te gaan rijden, omdat de bijtelling daardoor heel laag uit kan gaan vallen. Stel de dagwaarde van een auto, die oorspronkelijk €45.000 euro kostte, is nu €3.500, dan betaal je maar €1.225 per jaar aan bijtelling, oftwel 0.495 x 1.225 / 12 = €50,53 netto per maand.

Als je het mij vraagt staat dit bijna haaks op hoe de overheid probeert milieu-vriendelijke auto's te stimuleren, al valt er ook wat te zeggen voor het 'oprijden' van bestaande auto's in plaats van weer een nieuwe kopen I guess..

BTW-correctie privé gebruik
Als je er voor kiest om de auto zakelijk te beschouwen voor de omzetbelasting kun je de BTW op autokosten (waaronder de BTW bij aanschaf) terugvorderen. Gebruik je de auto ook privé, dan krijg je wel te maken met een BTW correctie. Voor de BTW geldt woon-werkverkeer ook als privé.

In principe corrigeer je de BTW op basis van de daadwerkelijke zakelijke en privé kilometers. Door een rittenregistratie bij te houden bepaal je de verhouding privé-zakelijk, en betaal je de BTW over het privé gedeelte terug. Deze manier van BTW correctie is het meest gunstig als je vooral zakelijk rijdt.

Er is nog een andere manier om de BTW voor privé gebruik te bepalen, en dat is op basis van het BTW-forfait. Daarmee hoef je geen rittenregistratie bij te houden, en betaal je een vast percentage over de catalogusprijs per jaar. Dit BTW-forfait is vastgesteld op 2,7% over de catalogusprijs (ie prijs incl BTW en BPM). Na 4 jaar gebruik van de auto wordt dit percentage 1,5%.

Lijkt het er op dat het BTW-forfait hoger uit gaat komen dan de daadwerkelijk betaalde BTW in een jaar, bekijk dan de regels op de site van belastingdienst.

Let op: je zou het in eerste instantie niet denken, maar naar aanleiding van deze uitspraak van de rechter kun je het BTW-forfait opgeven als kosten, en dus aftrekken van de winst.


Van welke subsidies kan ik gebruik maken
De overheid stimuleert de aanschaf van mileuvriendelijke auto's. Om dat doel te bereiken geldt er een verlaagde bijtelling voor auto's zonder CO2 uitstoot. Daarnaast is er nog een aantal subsidieregelingen beschikbaar. Deze subsidies zijn alleen beschikbaar bij de aankoop van een nieuwe auto, waarbij 'nieuw' wordt gedefinieerd als: 'minder dan 6 maanden oud' of 'minder dan 6.000km gereden'.

Elk jaar wordt er voor de MIA en Vamil een budget opgesteld, in 2020 is dat €124 miljoen voor de MIA en €25 miljoen voor de Vamil. Mocht het budget opraken dan wordt dat in de Staatscourant gemeld. Investeringen die vóór die publicatie gedaan zijn mogen dan nog worden aangemeld. Overigens is het sinds 2008 niet meer voorgekomen dat het budget op was.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De MIA is een eenmalige aftrek voor elektrische auto's. Een percentage van de aanschafprijs (ex BTW) wordt daarmee in mindering gebracht op de winst van het jaar van aanschaf. De percentages voor 2020 zijn als volgt:

Type autoMIA
Elektrische auto13,5% (maximaal van €40.000)
Elektrische auto met ingebouwde zonnepanelen36% (maximaal van €75.000)
Waterstof auto36% (maximaal van €75.000)


Let op: voor taxi's en bestelwagens gelden afwijkende regels (dwz: voordeligere regels). Zie daarvoor de milieulijst, sectie 'mobiliteit'.

Let op: een investeringsaftrek gaat uit van een gebruiksperiode van 5 jaar. Mocht je gebruik hebben gemaakt van de MIA en de auto binnen 5 jaar na aanschaf weer verkopen, dan krijg je (mogelijk) te maken met desinvesteringsbijtelling.

Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
Met de Vamil kun je 75% van de aanschafkosten willekeurig afschrijven. Dit houdt in dat je de afschrijving van de auto niet over 5 jaar met een maximum van 20% per jaar hoeft uit te smeren, maar 75% in één keer af kunt schrijven. Dit levert per saldo geen belastingvoordeel op, maar wel een liquiditeitsvoordeel.

Alleen waterstof personenauto's komen in 2020 in aanmerking voor Vamil.

Let op: voor bussen en bestelwagens gelden afwijkende regels (dwz: voordeligere regels). Zie daarvoor de milieulijst, sectie 'mobiliteit'.

Vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB)
Elektrische auto's zijn, in ieder geval tot 2025, vrijgesteld van MRB. Bij een gemiddelde MRB van €60 per maand scheelt dat dus rond de €3.600 over 5 jaar.

Hoe bereken ik wat mijn uiteindelijke kosten zijn
Zoals je ziet gelden er, zeker bij aanschaf van een milieuvriendelijke auto, behoorlijk wat regels. Om snel te bekijken wat je nu uiteindelijk (netto) kwijt gaat zijn kun je gebruik maken van de volgende calculators/tools:Heb je nog vragen? Heb ik iets gemist? Laat het weten!

Disclaimer: ik ben geen jurist of fiscalist, ik heb alleen opgeschreven wat ik in de loop der jaren heb opgepikt. Ik draag geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de accuraatheid, volledigheid, inhoud, wettigheid en betrouwbaarheid van deze informatie.

[Voor 3% gewijzigd door reynaerdejr op 10-01-2020 09:21. Reden: Correctie + extra info MIA en Vamil]

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • KaleVis
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 06-07-2022
Je kunt naast kopen in prive, ook leasen in prive. Misschien deze nog erbij halen? Je zou namelijk kunnen privateleasen en de auto ook (deels) zakelijk kunnen gebruiken. Dit is in sommige gevallen goedkoper dan zakelijk leasen. Verder profiteer je hierbij ook van een vast maandbedrag en sta je niet voor onverwachte kosten.

[Voor 17% gewijzigd door KaleVis op 06-01-2020 11:30]


 • Scrtz
 • Registratie: Februari 2008
 • Laatst online: 26-05 07:48
KaleVis schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:30:
Je kunt naast kopen in prive, ook leasen in prive. Misschien deze nog erbij halen? Je zou namelijk kunnen privateleasen en de auto ook (deels) zakelijk kunnen gebruiken. Dit is in sommige gevallen goedkoper dan zakelijk leasen. Verder profiteer je hierbij ook van een vast maandbedrag en sta je niet voor onverwachte kosten.
Hoe bedoel je dikgedrukte? Want je kunt ook zakelijk operational leasen, dan heb je ook geen onverwachte kosten.

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
KaleVis schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:30:
Je kunt naast kopen in prive, ook leasen in prive. Misschien deze nog erbij halen? Je zou namelijk kunnen privateleasen en de auto ook (deels) zakelijk kunnen gebruiken. Dit is in sommige gevallen goedkoper dan zakelijk leasen. Verder profiteer je hierbij ook van een vast maandbedrag en sta je niet voor onverwachte kosten.
Dat is inderdaad ook een optie. Eigenlijk valt dit onder 'privé auto zakelijk rijden', waarbij je voor de zakelijke kilometers een kilometer vergoeding (a €0,19) kunt opgeven.
In de afgelopen periode kwamen een paar keer hele scherpe private lease deals langs (o.a. vw e-golf en skoda citigo), in die gevallen kan het zeker lonen om de vergelijking eens te maken.

Of bedoel je nog iets anders?

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • KaleVis
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 06-07-2022
reynaerdejr schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 08:51:
[...]


Dat is inderdaad ook een optie. Eigenlijk valt dit onder 'privé auto zakelijk rijden', waarbij je voor de zakelijke kilometers een kilometer vergoeding (a €0,19) kunt opgeven.
In de afgelopen periode kwamen een paar keer hele scherpe private lease deals langs (o.a. vw e-golf en skoda citigo), in die gevallen kan het zeker lonen om de vergelijking eens te maken.

Of bedoel je nog iets anders?
Ik bedoel inderdaad precies dit!
De cijfers heb ik niet nagerekend maar volgens mij kan private lease in sommige gevallen goedkoper uitpakken dan zakelijke lease. Echter, zit je wel met een BKR registratie.

[Voor 13% gewijzigd door KaleVis op 07-01-2020 13:43]


 • Deveon
 • Registratie: December 2007
 • Niet online
Helder en zeer compleet verhaal!
reynaerdejr schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:20:
Zakelijke kosten
Als de auto tot het zakelijk vermogen wordt gerekend dan kun je de volgende kosten aftrekken van de winst:
 • Verzekeringspremies
 • Brandstof
 • Onderhoud en reparatie
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Leasekosten
 • Afschrijving
Volgens mij had je het elders al genoemd, maar ik zou hier aan toevoegen het wassen van de auto (binnen en buiten), tol, parkeergeld en andere auto gerelateerde accessoires zoals een dakkoffer.

Betreft de Private lease contact mag je deze niet zakelijk opnemen. Het contract moet van zakelijk aard zijn (oid). Verder is mij niet helder of de BTW van Private Lease verrekend mag worden aangezien alleen gesproken wordt over brandstof en onderhoud terwijl bij Private Lease ook verzekering, afschrijving en eventueel MRB inbegrepen is.

[Voor 11% gewijzigd door Deveon op 07-01-2020 14:43]


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
Deveon schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:23:
Volgens mij had je het elders al genoemd, maar ik zou hier aan toevoegen het wassen van de auto (binnen en buiten), tol, parkeergeld en andere auto gerelateerde accessoires zoals een dakkoffer.

Betreft de Private lease contact mag je deze niet zakelijk opnemen. Het contract moet van zakelijk aard zijn (oid). Verder is mij niet helder of de BTW van Private Lease verrekend mag worden aangezien alleen gesproken wordt over brandstof en onderhoud terwijl bij Private Lease ook verzekering, afschrijving en eventueel MRB inbegrepen is.
Goeie, heb het toegevoegd.

Wat betreft je andere vraag: ik ben daar nog niet helemaal uit. Op de site van de belastingdienst staat:
Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? ... Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.
...
Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.
Ook is er nog de mogelijkheid om alle BTW over onderhoud en gebruik af te trekken en dan 1,5% over de catalogusprijs te betalen aan BTW-forfait (dan hoef je dus niet bij te houden hoeveel je privé en zakelijk rijdt).
Voor brandstof is dit wel goed uit te rekenen, voor onderhoud lastiger want dat zit in de private lease prijs verwerkt.
Is er een fiscalist in de zaal..?

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • Deveon
 • Registratie: December 2007
 • Niet online
reynaerdejr schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:42:
[...]


Goeie, heb het toegevoegd.

Wat betreft je andere vraag: ik ben daar nog niet helemaal uit. Op de site van de belastingdienst staat:


[...]


Ook is er nog de mogelijkheid om alle BTW over onderhoud en gebruik af te trekken en dan 1,5% over de catalogusprijs te betalen aan BTW-forfait (dan hoef je dus niet bij te houden hoeveel je privé en zakelijk rijdt).
Voor brandstof is dit wel goed uit te rekenen, voor onderhoud lastiger want dat zit in de private lease prijs verwerkt.
Is er een fiscalist in de zaal..?
Klopt, echter voor een elektrische auto in de private lease is de BTW op stroom verwaarloosbaar in vergelijking met de BTW op het lease contract waardoor de BTW-forfait niet aantrekkelijk is. In de wet zelf zie ik echter geen enkele specificatie van welke auto gerelateerde kosten je mag aftrekken. De informatie op de website van de Belastingdienst lijkt dan ook een vereenvoudiging van de wet aangezien brandstof(/energie) en onderhoud normaal gesproken de enige kostenposten zit waar BTW op geheven wordt en Private lease een relatief nieuwe ontwikkeling is (de overheid loopt altijd achter).

 • Zpottr
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Zpottr

Henk

Goed verhaal! Wat er wellicht nog bij kan is dat er voor de MIA en Vamil regelingen een jaarlijks budget geldt, en op = in principe op.

Zoef


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
Deveon schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 14:23:
Helder en zeer compleet verhaal!

[...]

Volgens mij had je het elders al genoemd, maar ik zou hier aan toevoegen het wassen van de auto (binnen en buiten), tol, parkeergeld en andere auto gerelateerde accessoires zoals een dakkoffer.

Betreft de Private lease contact mag je deze niet zakelijk opnemen. Het contract moet van zakelijk aard zijn (oid). Verder is mij niet helder of de BTW van Private Lease verrekend mag worden aangezien alleen gesproken wordt over brandstof en onderhoud terwijl bij Private Lease ook verzekering, afschrijving en eventueel MRB inbegrepen is.
ik vraag mij af of dat werkelijk zo is, private lease is een term die bedrijven hangen aan hun lease product, volgens mij is er voor de belastingdienst geen enkel verschil tussen een zakelijke lease en private lease (behalve de naam).
Enige verschil denk ik is dat je als BV geen private lease kunt afsluiten, maar als ZZP-er zie ik geen reden waarom je je private lease niet zakelijk mag opvoeren.
reynaerdejr schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 09:42:

[...]


Ook is er nog de mogelijkheid om alle BTW over onderhoud en gebruik af te trekken en dan 1,5% over de catalogusprijs te betalen aan BTW-forfait (dan hoef je dus niet bij te houden hoeveel je privé en zakelijk rijdt).
Voor brandstof is dit wel goed uit te rekenen, voor onderhoud lastiger want dat zit in de private lease prijs verwerkt.
Is er een fiscalist in de zaal..?
de eerste 4 jaar (geloof ik) is het 2.5% (indien bij aankoop BTW is afgetrokken).
Je mag deze BTW echter opvoeren als zakelijke kosten (als je bijtelling betaald).
Zpottr schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 09:44:
Goed verhaal! Wat er wellicht nog bij kan is dat er voor de MIA en Vamil regelingen een jaarlijks budget geldt, en op = in principe op.
heb je daar een link van? volgens mij klopt dat namelijk niet.

[Voor 86% gewijzigd door DanTm op 09-01-2020 09:55]


 • Zpottr
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Zpottr

Henk

DanTm schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 09:50:
heb je daar een link van? volgens mij klopt dat namelijk niet.
Budget
Het budget voor 2020 voor MIA is € 124 miljoen. Voor Vamil is in 2020 € 25 miljoen beschikbaar. Heeft u vragen over de uitputting van het budget? Ga dan naar de veelgestelde vragen.
Is in 8 jaar nog niet gebeurd, maar volgens mij is voor 2019 nog niet helemaal duidelijk of we er niet overheen zijn gegaan met de 4% hausse aan het eind.

Zoef


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
Zpottr schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 10:11:
[...]

Budget
Het budget voor 2020 voor MIA is € 124 miljoen. Voor Vamil is in 2020 € 25 miljoen beschikbaar. Heeft u vragen over de uitputting van het budget? Ga dan naar de veelgestelde vragen.
Is in 8 jaar nog niet gebeurd, maar volgens mij is voor 2019 nog niet helemaal duidelijk of we er niet overheen zijn gegaan met de 4% hausse aan het eind.
ah.. wist ik niet.... dan weet ik niet hoe dat werkt.. want het is een melding, geen aanvraag. Je krijgt dus ook geen goedkeuring, hooguit een controle op de geldigheid van de melding.

Ik heb in december een melding gedaan en mag deze gewoon in mijn aangifte opnemen.

Vermoed dus dat als we over budget gaan het budget opgerekt wordt, of iedereen minder krijgt.

https://www.rvomagazines....n-en-investeringsbedragen

[Voor 4% gewijzigd door DanTm op 09-01-2020 10:20]


 • kx22
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 27-05 19:31
Mooie topic!
Let op: de bijtelling bedraagt nooit meer dan de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de auto! Dus als in bovenstaande voorbeeld de totale kosten voor de auto €6.000 waren, dan wordt de bijtelling 0.22 x €6.000.
In dat geval is het dus niet meer voordelig om de auto zakelijk te rijden: de aftrekbare kosten zijn even hoog als de bijtelling, en je kunt geen kilometervergoeding opgeven.
Deze zin begrijp ik dus niet echt. (had dit al eerder eens gelezen)
Stel ik ga een auto kopen en daarvoor moet ik 400 euro per maand bijtelling gaan betalen. Dan ben ik over een jaar 4800 bijtelling kwijt. Maar omdat het een nieuwe auto is en ik maar 10.000km per jaar rij heb ik het eerste jaar op benzinekosten na GEEN andere autokosten. Stel dat ik maar 2000 euro kwijt ben aan benzine, dan is mijn bijtelling maar 2000 euro?

Nog paar vragen:
Als ondernemer vind ik het een beetje dubbelop om bijtelling te betalen over de auto die IK (mijn bedrijf) koop.
BTW is 21%, maar bijtelling is 22%. Aangezien de auto toch over 5 jaar afgeschreven wordt, komt dit op hetzelfde uit. Ja heel kort door de bocht gezien is het beetje lood of oud ijzer.

Ik zit nu ook in de dubio met wat ik moet doen:
Ik rij 40-45k km per jaar, waarvan 10k prive (heb maar 1 auto). Gezien mijn km's "vergoed" ik mezelf bijna 7000 euro per jaar. Onderhoud begin nu wel iets duurder te worden. Eerste 2 jaar was minimaal.
Een EV heb ik nog niet veel aan gezien de laadtijden en de vele KM's die ik rij (als ik moet rijden) op 1 dag.

[Voor 32% gewijzigd door kx22 op 09-01-2020 17:06]


 • Icephase
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 27-05 20:20

Icephase

Alle generalisaties zijn FOUT!

Volgens mij wordt de bijtelling in dat zinnetje niet 0.22 x €6.000, maar gewoon €6.000. Dat is minder dan €8.360 wat het volgens de fiscale waarde zou zijn, dus wordt deze gemaximeerd.
En natuurlijk heb je wel andere kosten dan alleen benzine, namelijk afschrijving. Afschrijvingen zijn dan wel geen uitgaven, maar het zijn wel kosten!

Verder: het gaat volgens mij dus niet om de cataloguswaarde, maar om de fiscale waarde. Het verschil is de waarde van bepaalde opties die wél een cataloguswaarde hebben maar geen of veel lagere fiscale waarde. Omgekeerd kan ook. Bepaalde opties die 'gratis' waren kunnen tóch een fiscale waarde hebben. Maar vaak wijkt dit inderdaad niet veel af.

[Voor 12% gewijzigd door Icephase op 09-01-2020 17:21]


 • kx22
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 27-05 19:31
Icephase schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 17:20:
Volgens mij wordt de bijtelling in dat zinnetje niet 0.22 x €6.000, maar gewoon €6.000. Dat is minder dan €8.360 wat het volgens de fiscale waarde zou zijn, dus wordt deze gemaximeerd.
En natuurlijk heb je wel andere kosten dan alleen benzine, namelijk afschrijving. Afschrijvingen zijn dan wel geen uitgaven, maar het zijn wel kosten!

Verder: het gaat volgens mij dus niet om de cataloguswaarde, maar om de fiscale waarde. Het verschil is de waarde van bepaalde opties die wél een cataloguswaarde hebben maar geen of veel lagere fiscale waarde. Omgekeerd kan ook. Bepaalde opties die 'gratis' waren kunnen tóch een fiscale waarde hebben. Maar vaak wijkt dit inderdaad niet veel af.
Als de afschrijving worden meegenomen kom je toch nooit (met nieuwe auto's) onder de bijtelling?
Dan is dit regeltje alleen van toepassing op 2e hands auto's?

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
Icephase schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 17:20:
Volgens mij wordt de bijtelling in dat zinnetje niet 0.22 x €6.000, maar gewoon €6.000. Dat is minder dan €8.360 wat het volgens de fiscale waarde zou zijn, dus wordt deze gemaximeerd.
En natuurlijk heb je wel andere kosten dan alleen benzine, namelijk afschrijving. Afschrijvingen zijn dan wel geen uitgaven, maar het zijn wel kosten!

Verder: het gaat volgens mij dus niet om de cataloguswaarde, maar om de fiscale waarde. Het verschil is de waarde van bepaalde opties die wél een cataloguswaarde hebben maar geen of veel lagere fiscale waarde. Omgekeerd kan ook. Bepaalde opties die 'gratis' waren kunnen tóch een fiscale waarde hebben. Maar vaak wijkt dit inderdaad niet veel af.
Klopt, was een foutje: moet inderdaad zijn '€6.000 bijtelling'. Dank voor het spotten!

Op de site van de belastingdienst wordt overal gesproken over 'cataloguswaarde', zou je een voorbeeld kunnen geven waarin de fiscale waarde anders is dan de cataloguswaarde en dit uitmaakt voor de bijtelling?

@Zpottr Goeie suggestie, heb stukje toegevoegd over MIA/Vamil budget.

@DanTm
ik vraag mij af of dat werkelijk zo is, private lease is een term die bedrijven hangen aan hun lease product, volgens mij is er voor de belastingdienst geen enkel verschil tussen een zakelijke lease en private lease (behalve de naam).
Enige verschil denk ik is dat je als BV geen private lease kunt afsluiten, maar als ZZP-er zie ik geen reden waarom je je private lease niet zakelijk mag opvoeren.
Ik zat met precies dezelfde gedachte, maar kon toch geen voorbeelden online vinden van mensen die dat zo doen. Misschien heeft er toch mee te maken dat je een operational lease contract afsluit op naam van je bedrijf, en private lease op persoonlijke titel?

@kx22
Als de afschrijving worden meegenomen kom je toch nooit (met nieuwe auto's) onder de bijtelling?
Dan is dit regeltje alleen van toepassing op 2e hands auto's?
Normaal gesproken zullen de kosten bij een nieuwe auto inderdaad altijd hoger zijn dan de bijtelling. In het geval van een occasion, of na de afschrijvingsperiode van 5 jaar (de auto mag dan fiscaal niet meer verder worden afgeschreven), kan het een ander verhaal worden.
Ik heb het er expliciet bijgezet in het topic omdat ik in 1e instantie dacht dat je auto na die eerste 5 jaar duurder zou worden doordat er geen afschrijving meer is maar je wel de volledige bijtelling zou moeten betalen.

Gelukkig is dat (i.e. altijd de volledige bijtelling betalen) niet het geval, maar vind het nog steeds wonderlijk dat het fiscaal ongunstig is om je auto te houden. Als je de auto naar privé over zou kunnen zetten dan zou je namelijk de zakelijke kilometers kunnen declareren en uiteindelijk goedkoper uit zijn. Als ik alles goed begrepen heb zou je nu dus na 5 jaar beter je auto kunnen verkopen, en dan daarna precies hetzelfde model voor hetzelfde geld privé aanschaffen. Maar misschien mis ik iets?
Nog paar vragen:
Als ondernemer vind ik het een beetje dubbelop om bijtelling te betalen over de auto die IK (mijn bedrijf) koop.
BTW is 21%, maar bijtelling is 22%. Aangezien de auto toch over 5 jaar afgeschreven wordt, komt dit op hetzelfde uit. Ja heel kort door de bocht gezien is het beetje lood of oud ijzer.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Het kan zeker lonen om te berekenen of je een auto beter zakelijk kunt kopen of privé, maar er zijn echt wel heel veel gevallen waarin het gewoon uiteindelijk goedkoper is om de auto zakelijk aan te schaffen.
Ik zit nu ook in de dubio met wat ik moet doen:
Ik rij 40-45k km per jaar, waarvan 10k prive (heb maar 1 auto). Gezien mijn km's "vergoed" ik mezelf bijna 7000 euro per jaar. Onderhoud begin nu wel iets duurder te worden. Eerste 2 jaar was minimaal.
Een EV heb ik nog niet veel aan gezien de laadtijden en de vele KM's die ik rij (als ik moet rijden) op 1 dag.
Het is inderdaad niet zo 1-2-3 te zeggen wat voordeliger is. Het beste wat je kunt doen is wat spelen met de calculators en kijken hoe de kosten uitvallen in de verschillende scenario's.

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
reynaerdejr schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:01:

@DanTm

[...]


Ik zat met precies dezelfde gedachte, maar kon toch geen voorbeelden online vinden van mensen die dat zo doen. Misschien heeft er toch mee te maken dat je een operational lease contract afsluit op naam van je bedrijf, en private lease op persoonlijke titel?
maar bij een ZZP-er is daar dus geen verschil tussen, het zijn gewoon kosten die je maakt.
Er is volgens mij niets 'wettelijks' aan de term private lease, het is gewoon een naampje waaronder bedrijven een lease product aan bieden.
Ik denk zelfs dat de meeste producten die ik zakelijk opvoer op persoonlijke naam gekocht zijn.

Ik was zelf aan het kijken om privatelease te doen voor mijn nieuwe elektrisch auto, maar toch besloten te kopen en gebruik te maken van de MIA.
Als het private lease was geworden had ik hem gewoon opgevoerd als zakelijke kosten., was wel bereid geweest die discussie aan te gaan met een inspecteur mocht het nodig zijn.

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
DanTm schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:06:
...
Ik denk zelfs dat de meeste producten die ik zakelijk opvoer op persoonlijke naam gekocht zijn.
...
Zitten daar ook contracten tussen die op jouw naam staan?
(dus niet eenmalige factuur, maar echt een overeenkomst voor een bepaalde periode waarin je onderneming niet genoemd wordt)

Ik heb dezelfde twijfel als jij hoor, probeer te kijken of er misschien toch een wezenlijk verschil is tussen wat er verder gebruikelijk is en het private-lease-als-zakelijke-kosten gebeuren :)

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • Malt007
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 27-05 09:07
Wat is precies de regelgeving omtrent het omzetten van zakelijk rijden naar prive rijden? Ik weet dat je dit niet elk jaar kan wisselen, maar kan je na 5 jaar financial lease op een eenmanszaak beslissen de auto prive te gaan rijden ipv zakelijk? En hoe werkt het dan als je besluit de auto te verkopen tegen een andere prijs dan waar je hem oorspronkelijk naar hebt afgeschreven?

Voorbeeld: je schaft een auto van 50K, je schrijft deze af naar 20K in 5 jaar. Daarna besluit je de auto prive te gaan rijden om geen bijtelling meer te hebben. Het lijjkt me dat je een waarde moet vaststellen om een eventuele boekwinst/verlies te verwerken? En wat als je een paar maanden later de auto vanuit prive verkoopt voor een bedrag wat significant afwijkt van deze vastgestelde waarde (laten we zeggen meer dan 5K).

 • DanTm
 • Registratie: Juni 2002
 • Niet online
reynaerdejr schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:16:
[...]


Zitten daar ook contracten tussen die op jouw naam staan?
(dus niet eenmalige factuur, maar echt een overeenkomst voor een bepaalde periode waarin je onderneming niet genoemd wordt)

Ik heb dezelfde twijfel als jij hoor, probeer te kijken of er misschien toch een wezenlijk verschil is tussen wat er verder gebruikelijk is en het private-lease-als-zakelijke-kosten gebeuren :)
ik heb mijn auto verzekeringen gewoon op mijn eigen naam staan (dit zijn dus ook geen zakelijke verzekeringen, maar worden wel zakelijk gebruikt en betaald).
Telefoon/internet staat ook op eigen naam (en wordt gedeeltelijk zakelijk opgevoerd).

Zelfs de wegenbelasting staat gewoon op je eigen naam, omdat je als zzp-er zelf de rechtspersoon bent. Bij een BV is dit anders, en zal private lease ook niet mogelijk zijn.
Maar meer omdat de aanbieders van private lease hun product niet zullen willen aanbieden aan een BV (technisch lijkt mij er geen beperking voor)

 • kx22
 • Registratie: Juli 2009
 • Laatst online: 27-05 19:31
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Het kan zeker lonen om te berekenen of je een auto beter zakelijk kunt kopen of privé, maar er zijn echt wel heel veel gevallen waarin het gewoon uiteindelijk goedkoper is om de auto zakelijk aan te schaffen.
Wat ik hiermee bedoel is dat wanneer je zakelijk een auto koopt, je de BTW terugvordert. Echter betaal je meer bijtelling dan BTW als je zakelijk gaat rijden.
4.138 x 5 jaar = totale netto bijtelling €20.690 in 5 jaar.
Rekenvoorbeeld: de bijtelling voor jouw auto bedraagt 22%. De cataloguswaarde is €38.000. De bijtelling bedraagt dan 0.22 x 38.000 = €8.360. Dit is het bedrag dat je bij je inkomen optelt. Stel dit inkomen valt in de hoogste belastingschijf, dan betaal je dus netto 0.495 x 8.360 = €4.138 per jaar, oftewel €344,85 per maand.
Jouw/mijn bedrijf nog eens €38.000/1,21 (btw eraf) = +/- €31.000 + €20.000 = €51.000 totale voor een auto die eigenlijk maar 38.000 kost.
Ja je mag de 38.000 als kosten op je bedrijf zetten en voor alle onderhoud en gebruik kan je ook alle BTW terugvorderen. De onderhoudskosten zullen wel meevallen aangezien het om een nieuwe auto gaat.
Wat ik bedoel is dat je €13.000 meer betaald in totaal en dat moet je dan met afschrijving belastingtechnisch weg werken in 5 jaar.

Het verschil zal niet groot zijn.
Ik denk dat het voor mij alleen interessant is om een 2e hands te kopen (prive) en de KM's te declareren, want dan weet ik wat ik echt netto netto kwijt ben per jaar aan een auto.

 • Jazzy
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 23:03

Jazzy

Moderator SSC/PB

Moooooh!

reynaerdejr schreef op maandag 6 januari 2020 @ 11:20:
Zodra je een onderneming hebt (eenmanszaak, VOF, BV, etc) kun je in principe een auto zakelijk aanschaffen. Met 'zakelijk aanschaffen' bedoel ik dan 'de auto als zakelijk vermogen beschouwen'.
Denk sowieso dat het even belangrijk is om onderscheid te maken tussen IB-bedrijfsvormen zoals eenmanszaak en VOF en anderzijds de BV. Bij een BV is elke aanschaf zakelijk en ligt er een veel duidelijker scheidslijn tussen privé en zakelijk eigendom. Dit is juist iets wat in dit soort discussies vaak voor verwarring zorgt.

Exchange en Office 365 specialist. Mijn blog.


 • Icephase
 • Registratie: Mei 2008
 • Laatst online: 27-05 20:20

Icephase

Alle generalisaties zijn FOUT!

reynaerdejr schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:01:
[...]


knip

Op de site van de belastingdienst wordt overal gesproken over 'cataloguswaarde', zou je een voorbeeld kunnen geven waarin de fiscale waarde anders is dan de cataloguswaarde en dit uitmaakt voor de bijtelling?

knip
https://www.leasevergelij...en-fiscale-waarde-leasen/

Hier staat het verschil mooi uitgelegd. Maar als de belastingdienst zelf spreekt over cataloguswaarde, is dat ook wat wordt bedoeld waarschijnlijk en dan mag je mijn opmerkingen hierover negeren. Het moet dan inderdaad cataloguswaarde en niet fiscale waarde zijn. Wellicht is dit anders voor een auto van de eigen zaak vs. een 'gewone' leaseregeling. Kan me dat best voorstellen, want verschillen zijn o.a. BPM en BTW...

[Voor 28% gewijzigd door Icephase op 10-01-2020 11:33]


 • Zpottr
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Zpottr

Henk

Malt007 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:27:
Wat is precies de regelgeving omtrent het omzetten van zakelijk rijden naar prive rijden? Ik weet dat je dit niet elk jaar kan wisselen, maar kan je na 5 jaar financial lease op een eenmanszaak beslissen de auto prive te gaan rijden ipv zakelijk? En hoe werkt het dan als je besluit de auto te verkopen tegen een andere prijs dan waar je hem oorspronkelijk naar hebt afgeschreven?
Goede vraag, ik zit binnenkort in eenzelfde situatie maar dan vanuit een BV en zou de auto graag aan mijzelf (of een gezinslid) verkopen maar vroeg mij ook af over welke voorwaarden dat dan moet... Misschien meer iets voorDe accountant maar als die er iets zinnigs over kan zeggen zal ik het hier wel even posten. Iemand al ervaring mee?

Zoef


 • MuddyMagical
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 26-05 14:15
Goede timing! Ik ben bezig om mijn youngtimer op de BV te zetten en zit toevallig heen en weer te mailen met mijn accountant om te kijken hoe en wat. Goed leesvoer TS!

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 26-05 17:00

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Weer open na overleg.

[Voor 80% gewijzigd door Señor Sjon op 10-01-2020 13:31]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
kx22 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:22:
[...]


Wat ik hiermee bedoel is dat wanneer je zakelijk een auto koopt, je de BTW terugvordert. Echter betaal je meer bijtelling dan BTW als je zakelijk gaat rijden.
4.138 x 5 jaar = totale netto bijtelling €20.690 in 5 jaar.


[...]


Jouw/mijn bedrijf nog eens €38.000/1,21 (btw eraf) = +/- €31.000 + €20.000 = €51.000 totale voor een auto die eigenlijk maar 38.000 kost.
Ja je mag de 38.000 als kosten op je bedrijf zetten en voor alle onderhoud en gebruik kan je ook alle BTW terugvorderen. De onderhoudskosten zullen wel meevallen aangezien het om een nieuwe auto gaat.
Wat ik bedoel is dat je €13.000 meer betaald in totaal en dat moet je dan met afschrijving belastingtechnisch weg werken in 5 jaar.

Het verschil zal niet groot zijn.
Ik denk dat het voor mij alleen interessant is om een 2e hands te kopen (prive) en de KM's te declareren, want dan weet ik wat ik echt netto netto kwijt ben per jaar aan een auto.
Dat is denk ik iets te kort door de bocht, je zult echt de berekening moeten maken om te zien wat voordeliger is.
In bovenstaande voorbeeld, bij 45.000 km (waarvan 35.000 km zakelijk), kom je over 5 jaar op een totaal bedrag van ~€56k netto bij zakelijke koop.

Koop je dezelfde auto privé, dan kom ik met snel rekenen op ~€77 kosten (incl BTW en afschrijving), waarna er €16,5k netto aan kilometervergoeding af gaat, dus €60,5k. Daarnaast nog de BTW brandstof en onderhoud voor zakelijk gebruik aftrekken: ~4,5k = ~56k totaal. Je komt hier dus inderdaad bijna op hetzelfde bedrag uit.
Maar ben je meer kwijt aan onderhoud, parkeren, etc dan wordt het voordeliger om zakelijk te kopen.
De bijtelling blijft immers gelijk, en bij gelijk aantal kilometers heb je ook geen extra kilometervergoeding.

Rijd je minder (zakelijke) kilometers, ook dan kan zakelijke aankoop voordeliger zijn.

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
DanTm schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:17:
[...]


ik heb mijn auto verzekeringen gewoon op mijn eigen naam staan (dit zijn dus ook geen zakelijke verzekeringen, maar worden wel zakelijk gebruikt en betaald).
Telefoon/internet staat ook op eigen naam (en wordt gedeeltelijk zakelijk opgevoerd).

Zelfs de wegenbelasting staat gewoon op je eigen naam, omdat je als zzp-er zelf de rechtspersoon bent. Bij een BV is dit anders, en zal private lease ook niet mogelijk zijn.
Maar meer omdat de aanbieders van private lease hun product niet zullen willen aanbieden aan een BV (technisch lijkt mij er geen beperking voor)
Interessant. Kan me eigenlijk wel vinden in je redenering, ik ga nog wat verder onderzoek doen en zal updaten zodra ik meer weet!
Jazzy schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:23:
[...]
Denk sowieso dat het even belangrijk is om onderscheid te maken tussen IB-bedrijfsvormen zoals eenmanszaak en VOF en anderzijds de BV. Bij een BV is elke aanschaf zakelijk en ligt er een veel duidelijker scheidslijn tussen privé en zakelijk eigendom. Dit is juist iets wat in dit soort discussies vaak voor verwarring zorgt.
Goed punt, ik ga het onderscheid verwerken in het topic.
Malt007 schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 10:27:
Wat is precies de regelgeving omtrent het omzetten van zakelijk rijden naar prive rijden? Ik weet dat je dit niet elk jaar kan wisselen, maar kan je na 5 jaar financial lease op een eenmanszaak beslissen de auto prive te gaan rijden ipv zakelijk? En hoe werkt het dan als je besluit de auto te verkopen tegen een andere prijs dan waar je hem oorspronkelijk naar hebt afgeschreven?

Voorbeeld: je schaft een auto van 50K, je schrijft deze af naar 20K in 5 jaar. Daarna besluit je de auto prive te gaan rijden om geen bijtelling meer te hebben. Het lijjkt me dat je een waarde moet vaststellen om een eventuele boekwinst/verlies te verwerken? En wat als je een paar maanden later de auto vanuit prive verkoopt voor een bedrag wat significant afwijkt van deze vastgestelde waarde (laten we zeggen meer dan 5K).
Wat ik er van weet is dat je normaal gesproken de auto niet zomaar van zakelijk naar privé kunt brengen. Er dient dan sprake te zijn van 'ingrijpende wetswijziging' of 'ingrijpende wijziging van omstandigheden'. Een wetswijziging heb je uiteraard niet zelf in de hand, een ingrijpende wijziging van omstandigheden zou kunnen zijn dat je de onderneming staakt, maar ook dat je de auto niet meer (dus: helemaal niet meer) zakelijk rijdt.
Zie bijvoorbeeld de samenvatting van deze rechtzaak waarin het misging en er gewoon bijtelling betaald moest worden ondanks de omzetting van zakelijk naar privé.

Als je verkoopwaarde afwijkt van de boekwaarde dan boek je dat in principe gewoon als winst of verlies. Bij een eenmanszaak kun je de auto niet aan jezelf verkopen, wel moet je de auto afboeken tegen de dan geldende marktwaarde (wat dus resulteert in winst of verlies t.o.v. de boekwaarde) en ook BTW afdragen over die marktwaarde.
Kwam ook nog deze discussie daarover tegen.

Bij een BV is het simpeler, dan kun je in principe de auto van de BV kopen (als privé persoon dus), daar heb je geen bijzondere omstandigheden voor nodig voor zover ik weet. Dat dient dan wel tegen een 'reële prijs' te zijn, lees: de boekwaarde.

Uiteraard hoor ik ook graag input van anderen, misschien zie ik nog iets over het hoofd!

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • MuddyMagical
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 26-05 14:15
reynaerdejr schreef op maandag 13 januari 2020 @ 09:52:
[..]
Bij een BV is het simpeler, dan kun je in principe de auto van de BV kopen (als privé persoon dus), daar heb je geen bijzondere omstandigheden voor nodig voor zover ik weet. Dat dient dan wel tegen een 'reële prijs' te zijn, lees: de boekwaarde.
Men wil een taxatierapport hebben voor de auto om de dagwaarde juist te hebben. Ik heb mijn auto afgelopen week laten taxeren om de juiste verkoopwaarde naar mijn bv te bepalen.

 • Malt007
 • Registratie: Mei 2011
 • Laatst online: 27-05 09:07
MuddyMagical schreef op maandag 13 januari 2020 @ 09:58:
[...]

Men wil een taxatierapport hebben voor de auto om de dagwaarde juist te hebben. Ik heb mijn auto afgelopen week laten taxeren om de juiste verkoopwaarde naar mijn bv te bepalen.
Wie is 'Men', de belastingdienst? Zijn een paar printscreentjes van vergelijkbare auto's op marktplaats niet meer voldoende?

@reynaerdejr Bedankt voor je input. Ik zie het tegen die tijd wel, lijkt me wel handig dat ik dan direct ander zakelijk vervoer aanschaf, dan kan je het prima hard maken. Enige is de prijs die je hanteert op dat moment. In ieder geval zaak dat je al je overwegingen goed vastlegt. Dan sta je wat sterker als er jaren later vragen komen van de inspecteur.

 • Beatman
 • Registratie: Oktober 2002
 • Laatst online: 26-05 19:31
Als ik het goed begrijp mag ik als zzp’er de (private) lease kosten eerst in mindering brengen op de opbrengsten bij de aangifte inkomstenbelasting? Zolang ik maar minstens 10 % zakelijk rij. Daarbovenop komt dan wel de bijtelling. Dit is voor een EV vrij gunstig aangezien het bruto inkomen voor de inkomstenbelasting afneemt, en de bijtelling gering is.

www.energiepionier.nl Energiebesparing, duurzaamheid en domotica


 • MuddyMagical
 • Registratie: Januari 2001
 • Laatst online: 26-05 14:15
Malt007 schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:04:
[...]


Wie is 'Men', de belastingdienst? Zijn een paar printscreentjes van vergelijkbare auto's op marktplaats niet meer voldoende?
De belastingdienst idd.

 • ConQuestador
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 09:02
Een vraag die ik me al een tijdje afvraag, maar niet echt beantwoord krijg met een google speurtocht:

Stel dat ik met mijn vrouw in een holding structuur zit, waar we beide ons eigen BV hebben in de holding.

Is het dan mogelijk een zakelijke auto, zonder bijtelling, dus zonder prive kilometers, op een bovenliggend BV te zetten zodat mijn vrouw en ik die auto kunnen delen, puur voor zakelijke kilometers ?

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
Beatman schreef op maandag 13 januari 2020 @ 10:59:
Als ik het goed begrijp mag ik als zzp’er de (private) lease kosten eerst in mindering brengen op de opbrengsten bij de aangifte inkomstenbelasting? Zolang ik maar minstens 10 % zakelijk rij. Daarbovenop komt dan wel de bijtelling. Dit is voor een EV vrij gunstig aangezien het bruto inkomen voor de inkomstenbelasting afneemt, en de bijtelling gering is.
Als je er voor kiest om de auto als zakelijk vermogen op te nemen mag je alle kosten in mindering brengen. Ter compensatie voor het privé gebruik heb je dan inderdaad te maken met de bijtelling.
Een voorwaarde voor zakelijke aanschaf is dat je er ook zakelijk mee rijdt. Meestal wordt daarvoor 10% aangehouden, maar er is voor de rechter al succesvol verdedigd dat >500km zakelijk ook OK is (ook als dat minder dan 10% van het totaal aantal gereden km's is).
Kijk ook eens hier voor een voorbeeld van de kosten en wat je uiteindelijk netto betaalt bij zakelijke aanschaf.
ConQuestador schreef op maandag 13 januari 2020 @ 15:17:
Een vraag die ik me al een tijdje afvraag, maar niet echt beantwoord krijg met een google speurtocht:

Stel dat ik met mijn vrouw in een holding structuur zit, waar we beide ons eigen BV hebben in de holding.

Is het dan mogelijk een zakelijke auto, zonder bijtelling, dus zonder prive kilometers, op een bovenliggend BV te zetten zodat mijn vrouw en ik die auto kunnen delen, puur voor zakelijke kilometers ?
Ik ben geen fiscalist, maar als ik het goed begrijp hebben jullie 2 BV's, waarvan de holding de aandelen heeft en jij en je vrouw hebben allebei aandelen van de holding.
En nu wil je de holding een auto aan laten schaffen, en die dan ter beschikking stellen aan de onderliggende BV's?
Het lijkt mij dat als je geen privé kilometers maakt met de auto je sowieso geen bijtelling hoeft te betalen, maar je vraag gaat dan meer over of je de zakelijke kilometers kunt delen met je vrouw?

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • ConQuestador
 • Registratie: November 2000
 • Laatst online: 09:02
[b]reynaerdejr schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 09:43:Ik ben geen fiscalist, maar als ik het goed begrijp hebben jullie 2 BV's, waarvan de holding de aandelen heeft en jij en je vrouw hebben allebei aandelen van de holding.
En nu wil je de holding een auto aan laten schaffen, en die dan ter beschikking stellen aan de onderliggende BV's?
Het lijkt mij dat als je geen privé kilometers maakt met de auto je sowieso geen bijtelling hoeft te betalen, maar je vraag gaat dan meer over of je de zakelijke kilometers kunt delen met je vrouw?
Correct, meerdere BV's waar mijn vrouw en ik ieder een eigen werk-BV hebben.

We willen niet prive rijden met die auto, maar we willen wel beide dezelfde auto kunnen gebruiken voor ons werk.

Reden is eigenlijk simpel: We hebben nu 2 auto's, waarvan 1 ook echt gebruikt wordt voor prive kilometers. Als mijn vrouw in het weekend moet werken, en ze zou de prive auto pakken. Dan kan ik de deur niet uit omdat ik niet met de zakelijke auto mag rijden.
Als we zorgen dat de zakelijke auto door beide BV's te gebruiken is dan kan zij in het weekend de zakelijke auto pakken, en staat de prive auto tot mijn beschikking.

 • ReneDx
 • Registratie: Maart 2008
 • Niet online
ConQuestador schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 09:49:
[...]

Correct, meerdere BV's waar mijn vrouw en ik ieder een eigen werk-BV hebben.

We willen niet prive rijden met die auto, maar we willen wel beide dezelfde auto kunnen gebruiken voor ons werk.

Reden is eigenlijk simpel: We hebben nu 2 auto's, waarvan 1 ook echt gebruikt wordt voor prive kilometers. Als mijn vrouw in het weekend moet werken, en ze zou de prive auto pakken. Dan kan ik de deur niet uit omdat ik niet met de zakelijke auto mag rijden.
Als we zorgen dat de zakelijke auto door beide BV's te gebruiken is dan kan zij in het weekend de zakelijke auto pakken, en staat de prive auto tot mijn beschikking.
Een holding -> werkmaatschappij ‘uitlenen’ is geen probleem, je bent vanuit je holding immers actief voor je werkmij. Verdere constructies worden toch een beetje vaag en kan mij voorstellen dat, zeker als het een bekende is, dit simpelweg privé gekenmerkt zal worden.

[Voor 19% gewijzigd door ReneDx op 14-01-2020 12:04]


 • Viper®
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Zpottr schreef op vrijdag 10 januari 2020 @ 11:51:
[...]

Goede vraag, ik zit binnenkort in eenzelfde situatie maar dan vanuit een BV en zou de auto graag aan mijzelf (of een gezinslid) verkopen maar vroeg mij ook af over welke voorwaarden dat dan moet... Misschien meer iets voorDe accountant maar als die er iets zinnigs over kan zeggen zal ik het hier wel even posten. Iemand al ervaring mee?
Ik heb in 2018 een nieuwe auto op de zaak gekocht en deze vanaf 1 januari 2020 overgehaald naar privé.

Bij de belastingdienst website gelezen dat dit niet altijd zomaar kan, in mijn geval is het omdat ik hem zakelijk heel weinig gebruikte en veel op de fiets naar mijn werk ga. De belastingdienst wil natuurlijk tegengaan dat je zakelijk een nieuwe auto koopt en deze later voor weinig naar privé haalt waarbij je veel van de afschrijving zakelijk afboekt.

 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
Interessant! Mijn auto is eind volgend jaar een youngtimer.

Deze is flink wat jaren geïmporteerd uit Spanje. Volgens RDW is de bruto BPM 16015. Dat lijkt me wat aan de lage kant? Zou dat de BPM zijn geweest die de vorige eigenaar heeft afgedragen? Want de nieuwprijs in NL was op dat moment circa 120k (met alle opties).

De nieuw waarde is relevant omdat je, net als ik, van plan bent om de auto grotendeels privé te rijden een percentage van de nieuwwaarde gebruikt wordt. Weet iemand hoe die berekening in z'n werk gaat? Ik kan niet zo goed vinden wat de kosten zijn.

 • Psycho_Mantis
 • Registratie: Februari 2007
 • Laatst online: 27-05 14:53

Psycho_Mantis

Wow. So Amaze.

Viper® schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 11:06:
[...]

Ik heb in 2018 een nieuwe auto op de zaak gekocht en deze vanaf 1 januari 2020 overgehaald naar privé.

Bij de belastingdienst website gelezen dat dit niet altijd zomaar kan, in mijn geval is het omdat ik hem zakelijk heel weinig gebruikte en veel op de fiets naar mijn werk ga. De belastingdienst wil natuurlijk tegengaan dat je zakelijk een nieuwe auto koopt en deze later voor weinig naar privé haalt waarbij je veel van de afschrijving zakelijk afboekt.
Dan moet je gewoon de auto laten taxeren, dan kan je ook niet sjoemelen met de cijfers.

PVoutput


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
Red devil schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 15:38:
Interessant! Mijn auto is eind volgend jaar een youngtimer.

Deze is flink wat jaren geïmporteerd uit Spanje. Volgens RDW is de bruto BPM 16015. Dat lijkt me wat aan de lage kant? Zou dat de BPM zijn geweest die de vorige eigenaar heeft afgedragen? Want de nieuwprijs in NL was op dat moment circa 120k (met alle opties).

De nieuw waarde is relevant omdat je, net als ik, van plan bent om de auto grotendeels privé te rijden een percentage van de nieuwwaarde gebruikt wordt. Weet iemand hoe die berekening in z'n werk gaat? Ik kan niet zo goed vinden wat de kosten zijn.
Ik begrijp je vraag niet helemaal.. bij een youngtimer is de cataloguswaarde niet meer relevant, dan gaat het puur om de dagwaarde (=waarde in het economisch verkeer). Is je vraag hoe je de dagwaarde bepaalt?

Wel is het zo dat de youngtimer regeling pas in gaat op het moment dat de auto 15 jaar oud is, vóór dat moment betaal je dan wel bijtelling over de cataloguswaarde.

Of is je vraag hoe je de bijtelling bepaalt op basis van die dagwaarde? In dat geval neem je gewoon 35% over die dagwaarde en dat is dan je bijtelling per jaar.

Van de site van de belastingdienst:
Als een auto ouder is dan 15 jaar, geldt vanaf dat moment de waarde in het economische verkeer (dagwaarde). Bij deze oude auto’s is de catalogusprijs dus niet van belang. Als een auto bijvoorbeeld 15 jaar oud wordt op 1 mei, gaat u de eerste 4 maanden uit van de catalogusprijs inclusief btw en bpm en de overige maanden van de waarde in het economische verkeer.

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
reynaerdejr schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 12:33:
[...]


Ik begrijp je vraag niet helemaal.. bij een youngtimer is de cataloguswaarde niet meer relevant, dan gaat het puur om de dagwaarde (=waarde in het economisch verkeer). Is je vraag hoe je de dagwaarde bepaalt?

Wel is het zo dat de youngtimer regeling pas in gaat op het moment dat de auto 15 jaar oud is, vóór dat moment betaal je dan wel bijtelling over de cataloguswaarde.

Of is je vraag hoe je de bijtelling bepaalt op basis van die dagwaarde? In dat geval neem je gewoon 35% over die dagwaarde en dat is dan je bijtelling per jaar.

Van de site van de belastingdienst:

[...]
Ik heb het waarschijnlijk raar opgeschreven want ik snap ook maar de helft wat ik lees. Maar zoals ik het begrijp, moet je een BTW bijtelling betalen als je een auto prive rijdt.

Aangezien ik geen BTW wil terugvorderen voor onderdelen/reparaties of benzine en ik veel met de auto prive rijd, lijkt me die 2.7% een kostbare aangelegenheid (auto nieuwwaarde > 100k).
Of niet? Ik snap het niet helemaal moet ik bekennen maar voor niks gaat de zon op, er zit vast een addertje onder het gras voor mij

[edit]Dit is ook een interessante link: https://www.belastingdien...gebruik_auto_van_de_zaak/
Met als verschil dat ik helemaal geen BTW wil terugvorderen, hoef ik dan automatisch geen BTW bijtelling toe te passen?

Die 4 jaar na aankoop is ook interessant, want ik heb de auto gekocht in 2017 en heb hem dan 4 jaar in 2021. De maand erop wordt de auto 15 jaar en kan hij als youngtimer gebruikt worden.

[Voor 15% gewijzigd door Red devil op 28-01-2020 14:15]


 • lama
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 13-02 10:42
Red devil schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 13:30:
[...]

Met als verschil dat ik helemaal geen BTW wil terugvorderen, hoef ik dan automatisch geen BTW bijtelling toe te passen?
Recent zelf helemaal uitgeplozen en t is minder ingewikkeld dan het allemaal lijkt hoor!

Belangrijk dat je BTW en bijtelling los van elkaar ziet, bijtelling is puur een percentage wat je bij je prive inkomstenbelasting optelt voor het prive gebruiken van je zakelijke auto(>500km), bijtelling rekenen verder even buiten bechouwing.

De BTW regeling is volledig zakelijk, in de 'standaard' situatie mag je de BTW over je autokosten terug vorderen maar moet je dit berekenen volgens zakelijk en prive gebruik. De belastingdienst stelt dat je standaard 25% zakelijk gebruikt dus 75% van de betaalde BTW mag je NIET terug vorderen. een andere verdeling mag je hanteren maar dan moet je die aannemelijk maken met bijv een km-registratie gekoppeld aan je agenda.

Nu is de BD soms wel leuker&makkelijker, daarvoor is de forfataire regeling btw voor auto's in het leven geroepen, die regeling mag je toepassen door een percentage van de cataloguswaarde van de auto op te voeren in je BTW aangifte, dit percentage is 2,7% en na 4 jaar gebruik wordt dit 1,5%, 1,5% geld ook als je de auto als marge koopt waardoor je geen BTW over de aanschaf kunt terugvorderen(koop van particulier bijv)

Deze regeling kan erg gunstig zijn en sowieso hoef je dan geen administratie van je privegebruik meer bij te houden

Linkje op autoweek waar vrij veel informatie bijelkaar staat: https://www.autoweek.nl/forum/read.php?19,5286139

En dan het simpele antwoord op je vraag: als jij de autokosten correct in je administratie voert, je kilometers netjes registreert en de betaalde BTW over de post autokosten niet terugvordert met de BTW aangifte... hoef je helemaal niets te doen voor de BTW, enkel de bijtelling prive gebruik hou je dan nog over met de aangifte IB

In mijn geval is het echt gierend goedkoop om prive te rijden want samengevat:
- 18 jaar oude volvo
- catalogus 65000
- economische waarde 1500 (geen taxatie nodig, denken veel mensen wel. een verklaring waarde economisch verkeer van een willekeurige autohandelaar is afdoende bewijs)
- gekocht als marge auto

het sommetje wordt dan:
Inkomstenbelasting bijtelling 35% over 1500 = 525 optellen bij mijn bruto inkomen, zeg netto 300

BTW aangifte vermeerderen: 1,5% over 65000 = 975

dus voor 1275 euro per jaar waarvan 975 uit de zakelijke rekening gaat en ~300 van mijn netto inkomsten rijd ik een auto waarvoor ik geen km-administratie hoef bij te houden en alle kosten zakelijk mag opvoeren en daarover de betaalde BTW terugvorderen

[Voor 6% gewijzigd door lama op 28-01-2020 14:51]


 • Viper®
 • Registratie: Februari 2001
 • Niet online
Psycho_Mantis schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 12:31:
[...]

Dan moet je gewoon de auto laten taxeren, dan kan je ook niet sjoemelen met de cijfers.
Ik heb hem middels de anwb koerslijst en bij de dealer laten taxeren. Deze heb ik opgenomen in de administratie.

 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
lama schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 14:48:
[...]


Recent zelf helemaal uitgeplozen en t is minder ingewikkeld dan het allemaal lijkt hoor!

Belangrijk dat je BTW en bijtelling los van elkaar ziet, bijtelling is puur een percentage wat je bij je prive inkomstenbelasting optelt voor het prive gebruiken van je zakelijke auto(>500km), bijtelling rekenen verder even buiten bechouwing.

De BTW regeling is volledig zakelijk, in de 'standaard' situatie mag je de BTW over je autokosten terug vorderen maar moet je dit berekenen volgens zakelijk en prive gebruik. De belastingdienst stelt dat je standaard 25% zakelijk gebruikt dus 75% van de betaalde BTW mag je NIET terug vorderen. een andere verdeling mag je hanteren maar dan moet je die aannemelijk maken met bijv een km-registratie gekoppeld aan je agenda.

Nu is de BD soms wel leuker&makkelijker, daarvoor is de forfataire regeling btw voor auto's in het leven geroepen, die regeling mag je toepassen door een percentage van de cataloguswaarde van de auto op te voeren in je BTW aangifte, dit percentage is 2,7% en na 4 jaar gebruik wordt dit 1,5%, 1,5% geld ook als je de auto als marge koopt waardoor je geen BTW over de aanschaf kunt terugvorderen(koop van particulier bijv)

Deze regeling kan erg gunstig zijn en sowieso hoef je dan geen administratie van je privegebruik meer bij te houden

Linkje op autoweek waar vrij veel informatie bijelkaar staat: https://www.autoweek.nl/forum/read.php?19,5286139

En dan het simpele antwoord op je vraag: als jij de autokosten correct in je administratie voert, je kilometers netjes registreert en de betaalde BTW over de post autokosten niet terugvordert met de BTW aangifte... hoef je helemaal niets te doen voor de BTW, enkel de bijtelling prive gebruik hou je dan nog over met de aangifte IB

In mijn geval is het echt gierend goedkoop om prive te rijden want samengevat:
- 18 jaar oude volvo
- catalogus 65000
- economische waarde 1500 (geen taxatie nodig, denken veel mensen wel. een verklaring waarde economisch verkeer van een willekeurige autohandelaar is afdoende bewijs)
- gekocht als marge auto

het sommetje wordt dan:
Inkomstenbelasting bijtelling 35% over 1500 = 525 optellen bij mijn bruto inkomen, zeg netto 300

BTW aangifte vermeerderen: 1,5% over 65000 = 975

dus voor 1275 euro per jaar waarvan 975 uit de zakelijke rekening gaat en ~300 van mijn netto inkomsten rijd ik een auto waarvoor ik geen km-administratie hoef bij te houden en alle kosten zakelijk mag opvoeren en daarover de betaalde BTW terugvorderen
Bedankt lama! Heb paar vraagjes over administratie:
Deze regeling kan erg gunstig zijn en sowieso hoef je dan geen administratie van je privegebruik meer bij te houden
maar later
als jij de autokosten correct in je administratie voert, je kilometers netjes registreert
Houd je dan nog dingen bij? Om eerlijk te zijn heb ik maar weinig zakelijk kms maar wellicht dat dat gaat veranderen.

In mijn geval wordt het wel iets minder gunstig:
- 15 jaar oude volvo in 2021
- catalogus 116000
- economische waarde 10.000 in 2021? Gokje
- gekocht als marge auto denk ik, iig van particulier

het sommetje wordt dan:
Inkomstenbelasting bijtelling 35% over 10k = 3500 optellen bij mijn bruto inkomen, zeg netto 1750
BTW aangifte vermeerderen: 1,5% over 65000 = 1740

Dat wordt dan toch wel een ander verhaal ben ik bang :o . Heb ongeveer 3000 euro benzine kosten en dan nog 1400 euro MRB en 750 euro verzekering. Pakembeet 500-1000 euro onderhoud dus in totaal ongeveer 5.5k-6k aan kosten.

 • Stefke
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 26-05 16:56
Zeer fijn topic met alles mooi op een rij

Eerder een Volvo V40 d2 zakelijk aangeschaft/gereden, nu een Land Rover defender 110 '01 :) Mijn volgende auto wordt zéker een electrische, alleen de vraag is welke. Een Tesla vind ik helaas te duur (zou het best kunnen betalen maar ik wil gewoon niet zoveel geld neertellen ook al vind ik ze geweldig). En dan had ik dat in '19 al moeten doen.
Ik hoop dat de VW ID3 een goed pakket wordt. De nieuwe Peugeot is ook een leuke auto, maar dan net wat te klein en ik maak me wat zorgen over de afschrijving (de V40 schreef 30k af in 5 jaar, van 40 naar 11k... Dat vond ik wel erg gortig)

 • lama
 • Registratie: Juli 2001
 • Laatst online: 13-02 10:42
Bedankt lama! Heb paar vraagjes over administratie:


[...]

maar later
yes, eerste gaat over het gebruiken van de forfataire regeling, dan hoef je niks meer bij te houden. de 'maar later' gaat erover als je ervoor kiest om niet de regeling te doen EN niet BTW terug te vorderen, dan moet je dus wel je administratie bijhouden om aan de BD te kunnen laten zien hoe je de auto gebruikt
In mijn geval wordt het wel iets minder gunstig:
- 15 jaar oude volvo in 2021
- catalogus 116000
- economische waarde 10.000 in 2021? Gokje
- gekocht als marge auto denk ik, iig van particulier

het sommetje wordt dan:
Inkomstenbelasting bijtelling 35% over 10k = 3500 optellen bij mijn bruto inkomen, zeg netto 1750
BTW aangifte vermeerderen: 1,5% over 65000 = 1740

Dat wordt dan toch wel een ander verhaal ben ik bang :o . Heb ongeveer 3000 euro benzine kosten en dan nog 1400 euro MRB en 750 euro verzekering. Pakembeet 500-1000 euro onderhoud dus in totaal ongeveer 5.5k-6k aan kosten.
denk dat die 10000 nog wel wat omlaag kan in de boeken ;P maar gaan er even zo van uit

even snel hoor, heb mezelf niet gedubbelcheckt op fouten enzo, maar de rationale voor de keuze:
kosten
1750 netto prive en 1740 in de zakelijke kosten


de baten
over je autokosten van 3000(benzine) en 1000(onderhoud) betaal je 840 euro BTW die je dan terug mag vorderen(mrb en verz zit sws geen btw op dus tellen hiervoor niet mee)

je baten zijn dus 840 euro zakelijk

geen IB over 1740 die je zakelijk aan BTW uitgeeft
geen IB over 4000 benzine/onderhoud(want gaat van de winst af en is dus geen inkomen meer)
geen IB over 750 mrb/verz

opgeteld nog een batenpost prive van 3245.

conclusie
onder de streep 3490 aan kosten en 4085 aan baten maakt een positief saldo van 595 euro

dit moet je dan weer vergelijken met het meest voor de hand liggende alternatief, jezelf 19ct/km onbelast uitkeren voor elke zakelijke kilometer. als je minder dan 3131 (aantoonbare) zakelijke kilometers per jaar maakt is de wagen zakelijk rijden binnen de BTW regeling gunstig. maak je meer zakelijke kilometers dan kun je beter de auto prive rijden en jezelf de 19ct/km betalen

eenmaal zakelijk gemaakt maak je de wagen niet zo makkelijk meer privé, das ook wel een belangrijke overweging om te kijken naar je verwachtte zakelijke km's in de komende jaren dus!

 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
lama schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:13:
[...]

yes, eerste gaat over het gebruiken van de forfataire regeling, dan hoef je niks meer bij te houden. de 'maar later' gaat erover als je ervoor kiest om niet de regeling te doen EN niet BTW terug te vorderen, dan moet je dus wel je administratie bijhouden om aan de BD te kunnen laten zien hoe je de auto gebruikt

denk dat die 10000 nog wel wat omlaag kan in de boeken ;P maar gaan er even zo van uit
even snel hoor, heb mezelf niet gedubbelcheckt op fouten enzo, maar de rationale voor de keuze:
kosten
1750 netto prive en 1740 in de zakelijke kosten

de baten
over je autokosten van 3000(benzine) en 1000(onderhoud) betaal je 840 euro BTW die je dan terug mag vorderen(mrb en verz zit sws geen btw op dus tellen hiervoor niet mee)

je baten zijn dus 840 euro zakelijk

geen IB over 1740 die je zakelijk aan BTW uitgeeft
geen IB over 4000 benzine/onderhoud(want gaat van de winst af en is dus geen inkomen meer)
geen IB over 750 mrb/verz

opgeteld nog een batenpost prive van 3245.

conclusie
onder de streep 3490 aan kosten en 4085 aan baten maakt een positief saldo van 595 euro

dit moet je dan weer vergelijken met het meest voor de hand liggende alternatief, jezelf 19ct/km onbelast uitkeren voor elke zakelijke kilometer. als je minder dan 3131 (aantoonbare) zakelijke kilometers per jaar maakt is de wagen zakelijk rijden binnen de BTW regeling gunstig. maak je meer zakelijke kilometers dan kun je beter de auto prive rijden en jezelf de 19ct/km betalen

eenmaal zakelijk gemaakt maak je de wagen niet zo makkelijk meer privé, das ook wel een belangrijke overweging om te kijken naar je verwachtte zakelijke km's in de komende jaren dus!
Bedankt voor de berekening! Het zal dus wel wat schelen maar niet heel veel, kost natuurlijk ook wat moeite qua administratie. Ik denk dat de hoge catalogus waarde het zo duur maakt.
Wel is een goede gedachte dat ik na eind 2021 de auto makkelijk kwijt zal rijken vanwege de youngtimer regeling.

 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
lama schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 17:13:
[...]

yes, eerste gaat over het gebruiken van de forfataire regeling, dan hoef je niks meer bij te houden. de 'maar later' gaat erover als je ervoor kiest om niet de regeling te doen EN niet BTW terug te vorderen, dan moet je dus wel je administratie bijhouden om aan de BD te kunnen laten zien hoe je de auto gebruikt


[...]


denk dat die 10000 nog wel wat omlaag kan in de boeken ;P maar gaan er even zo van uit

even snel hoor, heb mezelf niet gedubbelcheckt op fouten enzo, maar de rationale voor de keuze:
kosten
1750 netto prive en 1740 in de zakelijke kosten


de baten
over je autokosten van 3000(benzine) en 1000(onderhoud) betaal je 840 euro BTW die je dan terug mag vorderen(mrb en verz zit sws geen btw op dus tellen hiervoor niet mee)

je baten zijn dus 840 euro zakelijk

geen IB over 1740 die je zakelijk aan BTW uitgeeft
geen IB over 4000 benzine/onderhoud(want gaat van de winst af en is dus geen inkomen meer)
geen IB over 750 mrb/verz

opgeteld nog een batenpost prive van 3245.

conclusie
onder de streep 3490 aan kosten en 4085 aan baten maakt een positief saldo van 595 euro

dit moet je dan weer vergelijken met het meest voor de hand liggende alternatief, jezelf 19ct/km onbelast uitkeren voor elke zakelijke kilometer. als je minder dan 3131 (aantoonbare) zakelijke kilometers per jaar maakt is de wagen zakelijk rijden binnen de BTW regeling gunstig. maak je meer zakelijke kilometers dan kun je beter de auto prive rijden en jezelf de 19ct/km betalen

eenmaal zakelijk gemaakt maak je de wagen niet zo makkelijk meer privé, das ook wel een belangrijke overweging om te kijken naar je verwachtte zakelijke km's in de komende jaren dus!
Red devil schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 19:15:
[...]


Bedankt voor de berekening! Het zal dus wel wat schelen maar niet heel veel, kost natuurlijk ook wat moeite qua administratie. Ik denk dat de hoge catalogus waarde het zo duur maakt.
Wel is een goede gedachte dat ik na eind 2021 de auto makkelijk kwijt zal rijken vanwege de youngtimer regeling.
Ik ga even kort door de bocht, excuses als ik daardoor iets over het hoofd zie: de gelinkte forumpost op autoweek (https://www.autoweek.nl/forum/read.php?19,5286139
) bevat verouderde informatie.

Nuttig is het sowieso om te bedenken dat je voor de IB en de omzetbelasting, onafhankelijk van elkaar, kunt kiezen of je de auto als zakelijk of privé vermogen beschouwd.
Voor een youngtimer is het bijna altijd handiger om deze in ieder geval voor de IB als zakelijk vermogen te beschouwen.

Voor de omzetbelasting heb je 3 keuzes:
 1. je neemt de auto voor de omzetbelasting op als privé vermogen. In dit geval betaal je gewoon alle btw en trek je deze niet als voorbelasting af op aangifte omzetbelasting
 2. Je houdt een rittenregistratie bij waarmee je uit kunt rekenen welk deel je privé rijdt en welk deel zakelijk. Je trekt dan de btw af voor het gedeelte dat je zakelijk rijdt (bijvoorbeeld: 1/3 van je ritten zijn zakelijk, je trekt 1/3 van de btw af). Dit kan zowel als je de auto als zakelijk vermogen of als privé vermogen ziet (in het 1e geval gaat het om een btw bijtelling, in het tweede geval om
 3. Je trekt alle btw af en maakt gebruik van de forfaitaire regeling. In het geval van een youngtimer lijkt me dit heel ongunstig in de meeste gevallen!
Zie ook https://www.belastingdien...aftrekken/btw_en_de_auto/

Terugkomend op je voorbeeld:
- 15 jaar oude volvo in 2021
- catalogus 116000
- economische waarde 10.000 in 2021? Gokje
- gekocht als marge auto denk ik, iig van particulier

het sommetje wordt dan:
Inkomstenbelasting bijtelling 35% over 10k = 3500 optellen bij mijn bruto inkomen, zeg netto 1750

En voor de btw kies je één van de drie bovenstaande opties. Als je kiest voor 1 heb je dus geen btw aftrek, en bij optie 2 heb je btw voordeel voor je zakelijke ritten maar zul je wel een rittenregistratie bij moeten houden.
Optie 3 komt denk ik altijd duurder uit, je betaalt dan immers 1,5% x 116.000 = 1.740 aan btw. Dat zou betekenen dat je tenminste 8.285 aan kosten ex btw per jaar zou moeten hebben om uberhaupt aan de privé situatie van optie 1 te komen (dwz geen btw aftrekken).

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
reynaerdejr schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 15:31:
[...]

En voor de btw kies je één van de drie bovenstaande opties. Als je kiest voor 1 heb je dus geen btw aftrek, en bij optie 2 heb je btw voordeel voor je zakelijke ritten maar zul je wel een rittenregistratie bij moeten houden.
Optie 3 komt denk ik altijd duurder uit, je betaalt dan immers 1,5% x 116.000 = 1.740 aan btw. Dat zou betekenen dat je tenminste 8.285 aan kosten ex btw per jaar zou moeten hebben om uberhaupt aan de privé situatie van optie 1 te komen (dwz geen btw aftrekken).
Dus als ik zou kiezen voor optie 1 dan zou ik 3500 euro bijtelling hebben (en daarvan pakembeet de helft betalen)

maar daar staat tegenover dat ik ongeveer 6000 euro aan kosten zakelijk kan betalen. Omdat ik anders die 6000 euro zou laten uitbetalen, zou me dat 3000 euro opleveren (immers 52% IB).

Scenario I - alles zo laten
pakembeet 6000 euro kosten per jaar

Scenario II - als youngtimer rijden
het kost circa 3000 + bijtelling 1750 = 4750 euro

Dus dat scheelt 1250 euro.

 • EvilBeegee
 • Registratie: Mei 2010
 • Laatst online: 16-04 22:17
Fijn, dit topic! (boekhouden is niet m'n sterkste kant).

Misschien kunnen jullie me helpen, hier een schets van mijn situatie:
Ik ben ZZP-er en rijd nu de afgelopen 3 jaar zakelijk in een BMW 320i touring uit 2001 (youngtimer dus). Een hele fijne auto, maar er staat inmiddels 315.000 op de teller en de onderhoudskosten worden uiteraard alleen maar meer. Bovendien is het geen zuinige auto. Dus binnenkort tijd voor een nieuwe schat ik in.
Ik rijd zo'n 30.000km per jaar, waarvan ongeveer 20k zakelijk.
Gemiddeld geef ik zo'n 6000 euro per jaar uit aan mijn huidige auto (excl. afschrijving maar dat is te verwaarlozen)

Dit is mijn wensenpakket:
- Sterke voorkeur voor elektrische auto (ik heb zonnepannelen en een eigen oprit waar ik zou kunnen laden) met een range van 250+ km
- Niet te klein, het liefst D segment of groter.
- Comfortabel genoeg om regelmatig lange ritten te maken (ik ga voor mijn werk het hele land door)
- Hij moet wel een beetje leuk rijden, hij hoeft geen snelheidsrecords te breken (ik houd me altijd netjes aan de vmax) maar wel fijn als hij niet sloom is en goed op de weg ligt.

De vraag is nu, wat is het handigst:
- toch weer zakelijk een youngtimer?
- zakelijk een nieuwe elektrische auto, nu de bijtelling nog 8% is?
- prive een younge occasion?

Het liefst rijd ik dit jaar nog in een Model 3 rond, maar als dat fiscaal heel dom is dan moet ik die droom maar laten varen :)

Kia e-Niro Executive 64kWh Aurora Black Pearl


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
Red devil schreef op vrijdag 31 januari 2020 @ 16:22:
[...]


Dus als ik zou kiezen voor optie 1 dan zou ik 3500 euro bijtelling hebben (en daarvan pakembeet de helft betalen)

maar daar staat tegenover dat ik ongeveer 6000 euro aan kosten zakelijk kan betalen. Omdat ik anders die 6000 euro zou laten uitbetalen, zou me dat 3000 euro opleveren (immers 52% IB).

Scenario I - alles zo laten
pakembeet 6000 euro kosten per jaar

Scenario II - als youngtimer rijden
het kost circa 3000 + bijtelling 1750 = 4750 euro

Dus dat scheelt 1250 euro.
Klopt bijna, alleen kun je als je je auto niet als zakelijk vermogen beschouwd een aftrek van €0,19 per zakelijk gereden kilometer opgeven. Als je veel zakelijk rijdt zou je dus ook nog even moeten kijken hoeveel die vergoeding zou zijn.

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • reynaerdejr
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12-03-2021
EvilBeegee schreef op maandag 3 februari 2020 @ 20:56:
Fijn, dit topic! (boekhouden is niet m'n sterkste kant).

Misschien kunnen jullie me helpen, hier een schets van mijn situatie:
Ik ben ZZP-er en rijd nu de afgelopen 3 jaar zakelijk in een BMW 320i touring uit 2001 (youngtimer dus). Een hele fijne auto, maar er staat inmiddels 315.000 op de teller en de onderhoudskosten worden uiteraard alleen maar meer. Bovendien is het geen zuinige auto. Dus binnenkort tijd voor een nieuwe schat ik in.
Ik rijd zo'n 30.000km per jaar, waarvan ongeveer 20k zakelijk.
Gemiddeld geef ik zo'n 6000 euro per jaar uit aan mijn huidige auto (excl. afschrijving maar dat is te verwaarlozen)

Dit is mijn wensenpakket:
- Sterke voorkeur voor elektrische auto (ik heb zonnepannelen en een eigen oprit waar ik zou kunnen laden) met een range van 250+ km
- Niet te klein, het liefst D segment of groter.
- Comfortabel genoeg om regelmatig lange ritten te maken (ik ga voor mijn werk het hele land door)
- Hij moet wel een beetje leuk rijden, hij hoeft geen snelheidsrecords te breken (ik houd me altijd netjes aan de vmax) maar wel fijn als hij niet sloom is en goed op de weg ligt.

De vraag is nu, wat is het handigst:
- toch weer zakelijk een youngtimer?
- zakelijk een nieuwe elektrische auto, nu de bijtelling nog 8% is?
- prive een younge occasion?

Het liefst rijd ik dit jaar nog in een Model 3 rond, maar als dat fiscaal heel dom is dan moet ik die droom maar laten varen :)
Hangt er een beetje van af wat je 'handig' noemt ;)
Als je nieuw gaat kopen is elektrisch gewoon heel erg voordelig, ook in 2020 (in 2019 was een elektrische auto over 5 jaar even duur als een benzine auto van 1/3 van de prijs, in 2020 is dat 1/2 van de prijs, met andere woorden: je kunt 2x zoveel uitgeven aan een elektrische auto om over 5 jaar op dezelfde kosten te komen in vergelijking tot een benzine auto).
Maar goed, nieuw blijft natuurlijk duurder dan occasion, daar staat tegenover dat je minder kwijt bent aan onderhoud en dat je langer met de auto door kunt rijden.

Als je puur naar kosten kijkt is een zakelijke youngtimer zeer waarschijnlijk het goedkoopst (maar je rijdt dan ook in een auto van 15 jaar oud), prive occasion vs zakelijk elektrisch hangt helemaal af van waar je precies voor kiest.

Ik weet niet of die €6.000 = €500 per maand netto of bruto is, maar bijvoorbeeld een Tesla Model 3 Standard Range Plus komt uit rond de €568 netto per maand.

Succes met zoeken en als je nog andere vragen hebt hoor ik het graag!

ofof.nl - bereken de netto kosten voor elektrisch rijden


 • Red devil
 • Registratie: December 1999
 • Laatst online: 10:38
reynaerdejr schreef op maandag 10 februari 2020 @ 09:51:
[...]


Klopt bijna, alleen kun je als je je auto niet als zakelijk vermogen beschouwd een aftrek van €0,19 per zakelijk gereden kilometer opgeven. Als je veel zakelijk rijdt zou je dus ook nog even moeten kijken hoeveel die vergoeding zou zijn.
Goeie tip, helaas rijd ik niet zoveel zakelijk kms voor mijn eigen onderneming!

 • DDDikkiedik
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 24-05 08:18
Ik kom hier via een ander draadje.

Ik mis in de voorbeelden nog de combinatie met trein en fiets. Ik gebruik geregeld de trein of de fiets voor zakelijke kilometers. Als je dan een zakelijke auto hebt, kun je de kosten daarvoor voor zover ik weet nog wel als kosten opgeven, maar dan tegen de exacte kosten.

Ik rijd nu een private lease elektrische auto voor 330 per maand, plus stroom (zeg 30-50 per maand). Daarnaast heb ik een treinabonnement voor 100 per maand, onbeperkt reizen buiten de spits. Voor zakelijke afspraken en woon-werkverkeer kan ik nu 0,19 per kilometer aftrekken van de kosten.

Ik vraag me echt af of de stelling in het inleidende deel dat een elektrische auto altijd voordeliger zakelijk aangeschaft kan worden wel klopt. Ik ben niet zo goed in boekhouden, dus een deel van de berekeningen gaat boven mijn pet, althans, voor mijn huidige kennisniveau. Maar als je van de 25000 zakelijke kilometers er maar 10000 met de auto aflegt of nog minder, dan lijkt me een auto in privé toch vrijwel altijd goedkoper.

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
PL auto met 10000zakelijke km per jaar.

- auto prive: winstlast 1900 euro
- auto zakelijk: winstlast 3000+ euro*

Zakelijk is vrijwel altijd beter met EV. Je bescheiden kilometers maken het verschil zelfs groter: je profiteert relatief weinig van de 19 cent/km.


(*) lease 500 excl BTW, stroom 40, parkeren, etc. 6500 a 7000 aftrekbaar. Daar twgenover bijtelling 8% over 40k is 3200.

 • DDDikkiedik
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 24-05 08:18
Ik geloof dat ik niet duidelijk genoeg was. Ik heb 25000 zakelijke kilometers waar ik er maar 10000 van met de auto afleg.

De bijtelling is al bijna hoger dan de leasekosten en dan de 25000 maal 0,19 nog.

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
De berekening blijft staan. Die andere 15.000 zakelijke kilometers kun je apart op de zaak belasten.

Dat staat van de auto van de zaak / auto prive.

Je totale winstlast (zakelijke kosten minus bijtelling) voor de auto is 3.xxx euro als je de auto in de zaak zet, of 1900 euro als je de auto prive rijdt. Daarnaast heb je nog 15.000 treinkilometers die je op de zaak kunt schrijven.

Wat betreft je treinreizen is het overigens discutabel of die a 19 cent/km mogen of tegen werkelijke kosten. De vraag is of een prive aangeschaft treinkaartje onder "eigen vervoer" mag vallen. Maar hoe je die kilometers ook waardeert voor de belasting, ze staan los van de auto.

[Voor 63% gewijzigd door t_captain op 02-09-2020 09:13]


 • DDDikkiedik
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 24-05 08:18
Wat bedoel je met 'apart op de zaak belasten'? Dat je naast een auto van de zaak ook fietskilometers en treinkilometers mag vergoeden?

Waarom zou je een prive aangeschaft kaartje niet mogen 'vergoeden'? Een fiets mag je toch ook 19 ct vergoeden per km? Ik vergoed werknemers ook 19 ct/km, ook als ze met de trein komen.

Maar aangezien de auto van dit jaar is, zal ik er nog eens goed naar kijken.

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
Twee vragen, twee antwoorden.

1: apart belasten van auto- en treinkilometers op de ondernemingswinst

Inderdaad, reiskosten met de auto en de trein kun je apart van de belastare winst aftrekken.

Voorbeeld:
* je rijdt 10.000 km zakelijk met je prive-auto
* je maakt een zakelijke reis met de trein, het kaartje kost 50 euro

Dan mag je 1900 + 50 euro als reiskosten ten laste van de winst brengen.

Alternatief voorbeeld:
* auto van de zaak, totale autokosten 6500 euro, bijtelling 3000 euro
* je maakt een zakelijke reis met de trein, het kaartje kost 50 euro
Je trekt 3550 euro van de winst af onder de post "reiskosten"

Hierin is het dus geen factor of je de auto nou prive of zakelijk rijdt. In beide scenario's kan dat treinkaartje ook op de zaak. Het feit dat je gedeeltelijk met de trein reist is dus geen reden dat je de auto prive moet rijden (zo lang je maar tenminste 10% zakelijk rijdt).

Vraag 2: mag je treinkaartjes prive kopen en voor 19 cent/km aan de zaak belasten

Dit vind ik een lastige. De bekende 19 cent/km is een fiscale grens voor de winstlast van reiskosten met eigen vervoer.

De vraag is of een gehuurde plek in een trein onder de definitie van "eigen vervoer" valt. Ik zou denken van wel, maar daarvan ben ik niet 100% zeker. Feit is dat de controle heel lastig is (eigen vervoer is prive en hoeft dus niet in de administratie van je onderneming terug te komen). Dus ook als het eigenlijk niet zou mogen, kom je er waarschijnlijk wel mee weg.


Mijn advies m.b.t. vraag 1: reken het inderdaad goed uit. In jaar 1 kun je kiezen hoe je de auto rijdt zakelijk/prive, Een EV is vrijwel alftijd gunstiger op de zaak en het kan je zomaar 2000 euro aan belasting schelen over een periode van 4 jaar.

Dan nog de BTW: voor de omzetbelasting kun je apart kiezen zakelijk/prive. Prive is simpel: geen aftrek van betaalde BTW maar ook geen BTW-correctie privegebruik. Zakelijk betekent dat je alle BTW op leasekosten, stroom, parkeren, autowassen terugvordert maar aan de andere kant 2.7% van de cataloguswaarde aftikt.

 • DDDikkiedik
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 24-05 08:18
OK. Ik denk dat het in ieder geval tot minder gedoe leidt als ik alle afgelegde kilometers tegen 19 cent bereken. De treinkaart is maar 105 euro per maand, dus dat is altijd gunstiger.

Maar ik begrijp dat ik dus in principe de auto ook zakelijk zou kunnen etiketteren en toch 19ct/km vergoeden voor zakelijke reizen die ik niet met de auto maak. Dat wist ik niet.

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
Ik voorzie geen gedoe, of je de auto nou op de zaak of prive rijdt. Pas in extreme gevallen kan ter discussie komen te staan of de auto wel in de zaak mag. Dat is het geval als je heel veel prive en/of heel weinig zakelijk rijdt. Maar in jouw geval heb je (ondanks het gedeeltelijk treinreizen) flinke aantallen zakelijke kilometers op de auto waardoor er geen discussie mag zijn.

Ook interessant: met de auto prive is de maximale winstlast van 19 cent "alomvattend". Niet alleen het rijden, maar ook het parkeren wordt geacht met die 19 cent gedekt te zijn. Parkeerkosten betaal je prive en zonder belastingvoordeel. Met een auto op de zaak mag het parkeren wel op de zaak.
Als je P+R reist, kan dat ook weer een aantal tientjes per maand opleveren.

 • DDDikkiedik
 • Registratie: Augustus 2013
 • Laatst online: 24-05 08:18
Ik doelde op gedoe over de reiskostenvergoeding voor trein en fiets.

Dat van parkeren weet ik. De vergunning voor parkeren is niet alleen voor mij, dus komt ten laste van het bedrijf. En verder ga ik naar een centrum altijd met de trein.

Dank in ieder geval voor de reacties.

 • haakjesluiten
 • Registratie: Januari 2007
 • Laatst online: 27-05 21:05
Ik ben mij aan het oriënteren voor volgend jaar. En dan de klassieke vraag privé of zakelijk.

Ik heb de ID3 en e-niro op het oog maar aangezien de prijzen dicht bij elkaar liggen maakt dat voor dit voorbeeld weinig uit. Via de rekentool uit de startpost kom ik het volgende uit. Hoe moet ik het bedrag dat hieruit komt interpeteren? Is de €620 p.m het bedrag dat overblijft na alle aftrekposten en wat dus uit je netto inkomsten betaald wordt (zzp). Dezelfde auto private leasen en dan 0,19 cent per km declareren komt namelijk voordeliger uit en dat is nog zonder de eventuele subsidie van 4k voor consumenten.


[Voor 4% gewijzigd door haakjesluiten op 20-12-2020 22:40]


 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
Ik zie in geen enkele tool, voorbeeldberekening of wat dan ook de mogelijkheid om een auto tot privévermogen te rekenen voor inkomstenbelasting en zakelijk voor omzetbelasting of vice versa. Alleen in de TS en een enkel voorbeeld hier zie ik het voorbij komen, maar er is erg weinig concrete informatie en rekentools te vinden.

Ik overweeg om mijn volgende auto voor de inkomstenbelasting privé aan te schaffen, omdat de bijtelling zodanig hoog is dat deze gelijk is aan de daadwerkelijke autokosten en vrijwel geen voordeel oplevert. Maar ik zou wel graag de BTW over de aanschaf willen verrekenen, en overweeg deze dus zakelijk voor de omzetbelasting te rekenen. Twee vragen:
1. Hoe bereken ik de totale jaarkosten voor een dergelijke situatie? Alle rekentools hebben alleen maar mogelijkheid ofwel volledig privé met 19ct/km vergoeding of alles zakelijk en dan bijtelling te betalen.
2. hoe administreer ik zo'n situatie? Ik neem aan dat je de BTW dan bij aanschaf volledig aftrekt en bij verkoop een factuur opstelt met BTW, klopt dit?

Gezien je het BTW-forfait ook nog als kosten mag opvoeren voor de inkomstenbelasting, lijkt me dit nl. een zeer gunstige constructie, maar er is dus bizar weinig over te vinden. Dus 19ct/km declareren voor IB en alle BTW opvoeren met 2,7% forfait.

Daar nog bij: gaat om een EV. Via de huidige rekentools is zakelijk en privé ongeveer even duur, is enkele honderdjes voordeel voor ofwel privé danwel zakelijk, beetje afhankelijk van rekenrente. De bijtelling is elke keer zodanig hoog dat deze gelimiteerd wordt door de werkelijke autokosten. Dan maakt het percentage ook niets meer uit en is er dus feitelijk geen stimulans meer om een EV aan te schaffen vanwege bijtelling. Zet het dan maar gelijk op 22%, lijkt het tenminste wat eerlijker. Alleen geen enkele tool van leasemaatschappijen houdt rekening met werkelijke kosten, dus lijkt het al gauw extra onaantrekkelijk ;).

[Voor 21% gewijzigd door The__Virus op 09-06-2021 10:07]


 • Destruction
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 08:28

Destruction

(ex-)Automonteur

Je bedoelt dat een auto dan infeite privé maar toch ook een beetje zakelijk moet zijn? Volgens mij kan dat niet, dat wordt dus gewoon kiezen tussen privé of zakelijk :)

Mijn huidige auto is zakelijk vermogen, zo kan ik ook gebruik maken van het ondernemerstarief voor grijs kenteken. Privé rijdt ik maar weinig (wel meer dan 500km/jaar), dus voor mij is dit veruit het gunstigste scenario. Die auto moet nu vervangen worden, ergens de komende dagen komt de vervanger. Dit is dan wel een personenauto, dus geen voordeel in de MRB. Maar ook die auto ga ik zakelijk kopen, om dezelfde reden: Ik heb vooral een auto om goederen te vervoeren/naar klanten te kunnen (en zelfs dan niet dagelijks nodig), en dan links en rechts een verdwaalde privé rit. Laat de zaak dan ook maar voor dat ding betalen ;)

[Voor 6% gewijzigd door Destruction op 09-06-2021 10:47]

Citroen Berlingo 2.0HDi '05 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


 • ybos
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 10:11
The__Virus schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 09:58:
Ik zie in geen enkele tool, voorbeeldberekening of wat dan ook de mogelijkheid om een auto tot privévermogen te rekenen voor inkomstenbelasting en zakelijk voor omzetbelasting of vice versa. Alleen in de TS en een enkel voorbeeld hier zie ik het voorbij komen, maar er is erg weinig concrete informatie en rekentools te vinden.

Ik overweeg om mijn volgende auto voor de inkomstenbelasting privé aan te schaffen, omdat de bijtelling zodanig hoog is dat deze gelijk is aan de daadwerkelijke autokosten en vrijwel geen voordeel oplevert. Maar ik zou wel graag de BTW over de aanschaf willen verrekenen, en overweeg deze dus zakelijk voor de omzetbelasting te rekenen. Twee vragen:
1. Hoe bereken ik de totale jaarkosten voor een dergelijke situatie? Alle rekentools hebben alleen maar mogelijkheid ofwel volledig privé met 19ct/km vergoeding of alles zakelijk en dan bijtelling te betalen.
2. hoe administreer ik zo'n situatie? Ik neem aan dat je de BTW dan bij aanschaf volledig aftrekt en bij verkoop een factuur opstelt met BTW, klopt dit?

Gezien je het BTW-forfait ook nog als kosten mag opvoeren voor de inkomstenbelasting, lijkt me dit nl. een zeer gunstige constructie, maar er is dus bizar weinig over te vinden. Dus 19ct/km declareren voor IB en alle BTW opvoeren met 2,7% forfait.

Daar nog bij: gaat om een EV. Via de huidige rekentools is zakelijk en privé ongeveer even duur, is enkele honderdjes voordeel voor ofwel privé danwel zakelijk, beetje afhankelijk van rekenrente. De bijtelling is elke keer zodanig hoog dat deze gelimiteerd wordt door de werkelijke autokosten. Dan maakt het percentage ook niets meer uit en is er dus feitelijk geen stimulans meer om een EV aan te schaffen vanwege bijtelling. Zet het dan maar gelijk op 22%, lijkt het tenminste wat eerlijker. Alleen geen enkele tool van leasemaatschappijen houdt rekening met werkelijke kosten, dus lijkt het al gauw extra onaantrekkelijk ;).
Vergeet niet dat je met de werkelijke kosten ook de afschrijving mee moet tellen. Dan is over het algemeen de bijtelling niet beperkt door de werkelijke kosten.

 • mwa
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 06:35
Korte vraag: mijn vrouw koopt as vrijdag een auto op de zaak (als ZZPer). Klopt het dat zij gewoon een particuliere verzekering kan afsluiten, deze zakelijk betaald en dus ook kan aftrekken?

De auto wordt verder niet voor zakelijke doeleinden gebruikt (taxi, courier oid), enkel voor woon-werk verkeer en privé.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • ybos
 • Registratie: Juni 2013
 • Laatst online: 10:11
mwa schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 10:59:
Korte vraag: mijn vrouw koopt as vrijdag een auto op de zaak (als ZZPer). Klopt het dat zij gewoon een particuliere verzekering kan afsluiten, deze zakelijk betaald en dus ook kan aftrekken?

De auto wordt verder niet voor zakelijke doeleinden gebruikt (taxi, courier oid), enkel voor woon-werk verkeer en privé.
Dat ligt volledig aan de polisvoorwaarden. Even goed checken.

 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
ybos schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 10:50:
[...]

Vergeet niet dat je met de werkelijke kosten ook de afschrijving mee moet tellen. Dan is over het algemeen de bijtelling niet beperkt door de werkelijke kosten.
Die heb ik uiteraard meegenomen :). Het zit in elk geval heel dicht bij elkaar, de bijtelling (bruto) en daadwerkelijke kosten (uit berekenhet.nl calculator).

 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
Destruction schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 10:46:
Je bedoelt dat een auto dan infeite privé maar toch ook een beetje zakelijk moet zijn? Volgens mij kan dat niet, dat wordt dus gewoon kiezen tussen privé of zakelijk :)

Mijn huidige auto is zakelijk vermogen, zo kan ik ook gebruik maken van het ondernemerstarief voor grijs kenteken. Privé rijdt ik maar weinig (wel meer dan 500km/jaar), dus voor mij is dit veruit het gunstigste scenario. Die auto moet nu vervangen worden, ergens de komende dagen komt de vervanger. Dit is dan wel een personenauto, dus geen voordeel in de MRB. Maar ook die auto ga ik zakelijk kopen, om dezelfde reden: Ik heb vooral een auto om goederen te vervoeren/naar klanten te kunnen (en zelfs dan niet dagelijks nodig), en dan links en rechts een verdwaalde privé rit. Laat de zaak dan ook maar voor dat ding betalen ;)
Voor de Belastingdienst mag separaat van elkaar je je auto rekenen tot privévermogen of ondernemingsvermogen voor zowel inkomstenbelasting als omzetbelasting. Staat ook op de site van Belastingdienst en in de TS:
Je ziet alleen nooit iets over die gemengde situatie: privé/zakelijk voor IB/OZB en vice versa en dan wel > 500km privé rijden. Vandaar mijn vraag.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
mwa schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 10:59:
Korte vraag: mijn vrouw koopt as vrijdag een auto op de zaak (als ZZPer). Klopt het dat zij gewoon een particuliere verzekering kan afsluiten, deze zakelijk betaald en dus ook kan aftrekken?

De auto wordt verder niet voor zakelijke doeleinden gebruikt (taxi, courier oid), enkel voor woon-werk verkeer en privé.
Ja dat kan, mits de voorwaarden dit toelaten van de verzekering. Consultancy 'werkverkeer' wordt vaak als particulier verkeer gezien.

 • mwa
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 06:35
ybos schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:04:
[...]

Dat ligt volledig aan de polisvoorwaarden. Even goed checken.
Thanks! Ik heb die er van FBTO bij gepakt (daar hebben wij al 2 autos particulier verzekerd) en ik kan niks vinden over zakelijk rijden. Moet goed zitten dus.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
The__Virus schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:17:
[...]

Ja dat kan, mits de voorwaarden dit toelaten van de verzekering. Consultancy 'werkverkeer' wordt vaak als particulier verkeer gezien.
Indien eenmanszaak, dan staat het kenteken op haar eigen naam en is een prive verzekering mogelijk. Wel de polisvoorwaarden checken of het ook mag.

Dat je de autokosten zakelijk boekt, staat daar los van. Dat is tussen haar en de belastingdienst.

 • Stefke
 • Registratie: December 2000
 • Laatst online: 26-05 16:56
Wat een top openingspost :) Ik rij nu enkele jaren zakelijk in een Landrover Defender (2001), maar zou graag een electrische auto willen, dus voor mij binnenkort weer een heel actueel topic.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
Zowel de Defender als de EV zijn interessant om zakelijk te rijden.

De Defender omdat je mag bijtellen over de actuele waarde ipv de cataloguswaarde. Je zet heb voor een paar duizend euro in de boeken en telt 35% bij. Daar staat tegenover dat de (forse) brandstof en garagerekeningen op de zaak mogen.

 • 3p0x
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 24-05 11:24
mwa schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 11:29:
[...]

Thanks! Ik heb die er van FBTO bij gepakt (daar hebben wij al 2 autos particulier verzekerd) en ik kan niks vinden over zakelijk rijden. Moet goed zitten dus.
Ik zou toch even bellen met ze, ik kon (mijn auto staat op de B.V.) officieel helaas niet een "zakelijke" verzekering afsluiten maar enkel als deze particulier op naam staat (ik ben ook overgestapt vanaf FBTO).

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
Wat bedoel je? Het lijkt me toch precies andersom, dat de zakelijke polis juist verplicht is als de auto op een BV staat?

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • mwa
 • Registratie: April 2009
 • Laatst online: 06:35
Ja dat dacht ik dus ook. Mijn vrouw heeft geen bv, werkt als zzper.

Edit: van FBTO:
FBTO verzekert geen zakelijk gebruik van je auto. Denk daarbij bijvoorbeeld aan taxi’s, lesauto’s en de meeste bedrijfsauto’s. Maar ben je bijvoorbeeld zzp’er? Dan kun je je auto soms wél bij ons verzekeren.

In deze situatie verzekert FBTO je auto wel:
De auto staat geregistreerd op privénaam en:

- Je gebruikt de auto voor eigen vervoer (woon-werkverkeer). Bijvoorbeeld: aan een boekhouder, accountmanager of adviseur. o Je rijdt minder dan 50% van de kilometers zakelijk.
- Zakelijke kilometers: Je rijdt met de auto op één dag naar verschillende klanten. Bijvoorbeeld: een accountant die op dezelfde dag bij meerdere opdrachtgevers bezoekt.
- Niet zakelijke kilometers: Je rijdt met de auto op één dag naar één klant. Bijvoorbeeld: een boekhouder die is ingehuurd door een verzekeringskantoor.
- De auto komt voor in de boekhouding van je zaak, maar je rijd er meer dan 50% privé in en staat geregistreerd op privénaam. (De kilometers die je van en naar je werk rijdt, gelden ook als privégebruik.)

[Voor 88% gewijzigd door mwa op 09-06-2021 15:54]


 • Kju
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 10:40
Het verschilt per verzekeraar. Sommige verzekeraars kijken alleen naar de tenaamstelling. Anderen merken een auto altijd zakelijk aan als het op de balans staat, ongeacht de tenaamstelling.
Zelf kwam bij mij nog een aspect bij kijken namelijk dat de meeste verzekeraars boven 75.000 aanvullende eisen stellen voor beveiliging van de auto. In mijn geval had ik het geluk bij Unive dat de premie gunstig was, de auto ex. BTW werd verzekerd en het alarm met hellingshoekdetectie (fabrieksalarm met SCM certificaat) voldoende was en ik kon mijn prive no claim zakelijk gebruiken en als je een tweede auto hebt krijg je daar dezelfde korting op als je die ook bij hun verzekert.

[Voor 5% gewijzigd door Kju op 09-06-2021 15:59]

PSN: Kjujay


 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
The__Virus schreef op woensdag 9 juni 2021 @ 09:58:
[...]
Ik overweeg om mijn volgende auto voor de inkomstenbelasting privé aan te schaffen, omdat de bijtelling zodanig hoog is dat deze gelijk is aan de daadwerkelijke autokosten en vrijwel geen voordeel oplevert. Maar ik zou wel graag de BTW over de aanschaf willen verrekenen, en overweeg deze dus zakelijk voor de omzetbelasting te rekenen. Twee vragen:
1. Hoe bereken ik de totale jaarkosten voor een dergelijke situatie? Alle rekentools hebben alleen maar mogelijkheid ofwel volledig privé met 19ct/km vergoeding of alles zakelijk en dan bijtelling te betalen.
2. hoe administreer ik zo'n situatie? Ik neem aan dat je de BTW dan bij aanschaf volledig aftrekt en bij verkoop een factuur opstelt met BTW, klopt dit?

Gezien je het BTW-forfait ook nog als kosten mag opvoeren voor de inkomstenbelasting, lijkt me dit nl. een zeer gunstige constructie, maar er is dus bizar weinig over te vinden. Dus 19ct/km declareren voor IB en alle BTW opvoeren met 2,7% forfait.
[...]
Iemand die kan helpen met vraag 1 en 2?

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 26-05 18:40

t_captain

Moderator General Chat
2.7% is alleen van toepassing als je BTW voordeel geniet over de aanschaf van de auto (nieuwe of BTW auto). Anders is het 1.5%.

Over vraag 1: alles wat je betaalt aan BTW (BTW op factuur bij aanschaf van de auto, op brandstof, onderhoud, parkeren, tolkosten, etc) is voorheffing onder vraag 5a.

Over vraag 2: bij aankoop van een nieuwe of BTW-auto staat er BTW op de factuur, zie 1. Bij verkoop factureer jij met BTW en draag je de gefactueerde BTW weer af. Bij marge-auto's n.v.t.

[Voor 58% gewijzigd door t_captain op 10-06-2021 13:38]


 • The__Virus
 • Registratie: Januari 2005
 • Laatst online: 10:05
Ja dat is dan ook het plan.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • joepie de p
 • Registratie: Maart 2015
 • Laatst online: 04:36
Topic kick!

Vraag: ik ben een EMZ en heb een BEV als zakelijke auto waarover bijtelling wordt betaald. BEV staat als eigendom op de balans. Er wordt zowel zakelijk als privé met de auto gereden.

Daarnaast heb ik privé een ICE die af en toe wordt gebruikt voor woon-werkverkeer door mijn vrouw. Het gaat dan om regenachtige dagen, dus voornamelijk 's winters en dan max 3x per week. Op de andere dagen wordt er woon-werk gefietst. Negen maanden per jaar wordt de 2e auto nauwelijks gebruikt. De werkgever van mijn vrouw betaalt de parkeerkosten die betaald moeten worden in de straat. Dit doet hij door het kenteken in te voeren op hun abonnement.

Nu wil mijn vrouw liever (als het kan) met mijn zakelijke auto. Het is denkbaar dat we de 2e auto dan kunnen wegdoen. De werkgever voert dan gewoon een ander (mijn) kenteken in voor de parkeerkosten.

Hoe kijkt de fiscus aan tegen deze prive-vergoeding op mijn zakelijke auto?

[Voor 5% gewijzigd door joepie de p op 26-06-2022 12:30]


Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Kju
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 10:40
Als je bijtelling betaalt en de auto dus privé gebruikt maakt het niet uit hoe je de auto privé gebruikt..

PSN: Kjujay


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Herko_ter_Horst
 • Registratie: November 2002
 • Niet online
Kju schreef op zondag 26 juni 2022 @ 13:22:
Als je bijtelling betaalt en de auto dus privé gebruikt maakt het niet uit hoe je de auto privé gebruikt..
Het gaat hem denk ik om de (extra) vergoeding voor parkeerkosten door de werkgever van z'n vrouw.

Ik ga er vanuit dat die parkeerkosten niet ineens rechtstreeks aan jou uitbetaald gaan worden nu. Dan lijkt het mij niks uit te maken, t.o.v. de situatie dat je nog 2 auto's had: die vergoeding parkeerkosten hoort gewoon bij de arbeidsvoorwaarden van je vrouw. Dat het nu jouw auto is die daarvoor geparkeerd staat, lijkt me niet belangrijk in deze.

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic."


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Destruction
 • Registratie: Juni 2000
 • Laatst online: 08:28

Destruction

(ex-)Automonteur

Lijkt mij geen probleem, dat valt gewoon onder privé gebruik van de zakelijke auto.

Ik ben ook deels gestopt met de zaak (ik blijf ondernemen, maar niet meer fulltime). De auto is (en blijft in ieder geval tot nader order) van de zaak, ik betaal bijtelling en die enkele keer dat ik de auto nodig heb om mijn werk te doen, neem ik hem gewoon mee. De vergoeding (nouja, tegemoetkoming :+) krijg ik dan privé gestort.

[edit] voor zover ik terug kan vinden zijn er geen beperkingen in het soort privé gebruik als je eenmaal bijtelling betaald. Als je in loondienst bent en een auto van de zaak krijgt, kan de werkgever uiteraard wel beperkingen instellen, maar voor ondernemers kom ik niks tegen.

[Voor 25% gewijzigd door Destruction op 26-06-2022 23:11]

Citroen Berlingo 2.0HDi '05 | Yamaha FZS600 Fazer '00 | Gravity is a myth, earth sucks.


 • joepie de p
 • Registratie: Maart 2015
 • Laatst online: 04:36
Herko_ter_Horst schreef op zondag 26 juni 2022 @ 14:58:
[...]

Het gaat hem denk ik om de (extra) vergoeding voor parkeerkosten door de werkgever van z'n vrouw.

Ik ga er vanuit dat die parkeerkosten niet ineens rechtstreeks aan jou uitbetaald gaan worden nu. Dan lijkt het mij niks uit te maken, t.o.v. de situatie dat je nog 2 auto's had: die vergoeding parkeerkosten hoort gewoon bij de arbeidsvoorwaarden van je vrouw. Dat het nu jouw auto is die daarvoor geparkeerd staat, lijkt me niet belangrijk in deze.
Merci voor alle antwoorden. Ja dit was inderdaad mijn vraag. De vergoeding voor de parkeerkosten is een soort (ongeschreven) secundaire beloning. Mijn kenteken staat geregistreerd als zakelijk. Ik bedenk me nu dat het niet echt bekend is door wie en waarom de parkeerkosten worden betaald en dat de kans dat er überhaupt een vraag over komt niet zo groot is. Als ik er al verantwoording over hoef af te leggen.
Betekent dus dat ik een autootje weg ga doen :w

 • Pingu007
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 26-05 08:37
Mooi topic!

Ik ben me aan het verdiepen in de aanschaf van een wagen privé, maar de BTW aanmerken op de (eenmans)zaak.
Nu Private Leasen we, maar dat contract loopt in maart 2023 af en zijn aan het oriënteren voor een nieuwe wagen.

Nog niet echt een goede tool gevonden om dit te berekenen.

Wat ik nu doe is:
Autokosten tool ANWB
- Eventuele financieringsrente
- 2,7% van de cataloguswaarde per jaar
+ BTW bedrag van de aanschaf

= Totale kosten


De BTW op benzine en onderhoud mag ik door de 2,7% forfait ook volledig terugvragen ongeacht prive/zakelijk?

Klopt dat allemaal dan een beetje? :?

 • GustavSan
 • Registratie: Maart 2006
 • Laatst online: 10:09
Mijn situatie: ZZP-er. Relatief weinig zakelijke kilometers, maar het minimum halen moet lukken. Flink lager inkomen dan mijn partner.

Partner: Werkt voor een grote multinational. Rijdt maandelijks zo'n 1800km aan woon/werk-verkeer. Hoogste inkomen van ons twee.

We hebben een EV op het oog van zo'n €50k/€60, waar we ook privé in willen rijden. Dak vol panelen en flinke overproductie, kan dus prima de auto in. Financiering is deels uit spaargeld en deels via een lening (dealer, bank of via familie). Kan ik de kosten van de lening als autokosten opvoeren? Doorsparen is ook een optie, maar huidige auto is een beetje op (hoge onderhoudskosten) en Kw overproductie is nu 9ct wat verwaarloosbaar is. Welke route is het meest voor de hand liggend?

Als ik de EV koop, dan kan ik de BTW terugkrijgen. Verder wordt de auto zelf over een x-aantal jaar afgeschreven? Ik neem aan dat dit financiele voordelen heeft? Daar tegenover staat de bijtelling. Ik zie hier de situatie voor 2023: https://www.pouw.nl/elekt...elling-belastingvoordelen (klopt dit?). Ik vermoed dat ons belastingtarief hoger ligt, maar ik maak eruit op dat ik minimaal op €338.57 per maand moet rekenen (en wellicht meer als we idd in een hoger tarief vallen).

Kan mijn vrouw de auto ook zakelijk aanschaffen? Heeft dit nog voordelen? Loopt dit dan sowieso via haar werkgever? Of wordt het dan private lease oid? Zij rijdt de meeste kilometers, maar als ik zelf het minimum haal, lijkt me de route via mijn eenmanszaak de meest voor de hand liggende qua voordelen?

We hebben een boekhouder die onze gezamenlijke jaaropgaaf/jaarrekening regelt. Hoe wordt de auto precies afgeschreven? Normaal gesproken zoekt ze goed naar het optimum, maar ik wil het liefst vooraf zoveel mogelijk helder hebben qua netto maandelijkse kosten. Dat is nog niet zo makkelijk (voor een leek).

Wat cijfers (geschat):

€100.000 (+/-) verzamelinkomen
€50.000 aanschaf auto
€?? Afschrijving per jaar (5 jaar)
€?? Eenmalige EV Subsidie (indien beschikbaar)
€?? Milieu-investeringsaftrek (MIA)
€8677 eenmalig btw terug (excl correctie prive gebruik)
€3500 inruil huidige auto
Opvoeren km zakelijk
Opvoeren onderhoudskosten

€500 p/m max aflossing lening (indien we voor deze vorm van financiering gaan)
€500 p/m bijtelling (16/22%, 6 jaar)
€70 p/m Autoverzekering
€?? Plaatsen EV laadpaal
€0 Brandstof 'gratis' via eigen PV (wanneer salderen eindigt ander verhaal)
Geen Motorrijtuigenbelasting
Geen APK (x jaar)

Privatelease is eventueel ook een optie. Maar begrijp ik het goed dat de auto na einde lease niet van ons is en dus geen sprake van een restwaarde? Het voordeel zou wel kunnen zijn dat ik die kosten allemaal kan/mag opvoeren als zakelijke kosten?

Wat zou in onze situatie (altijd) de beste optie zijn? De youngtimer-route is uitgesloten btw....

[Voor 5% gewijzigd door GustavSan op 15-12-2022 14:48]

Pagina: 1

Let op:
Dit topic is gericht op de auto op naam van de eigen onderneming. Voor keuzestress e.d. kan je terecht in Keuze leaseauto - Deel 5

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee