FAQ: Het algemeen beleid

Het algemeen beleid

Nieuwe Huisregels

Onderstaand Algemeen Beleid van het Forum is inmiddels vervangen door nieuwe, centrale Huisregels. Mocht je dit nu lezen omdat je ergens een verouderd linkje bent tegengekomen, meldt dat a.u.b. even (bijvoorbeeld middels een topicreport aldaar) of in Schop een Modje

Inleiding

Gathering of Tweakers (GoT) is een groot forum. Met meer dan 250.000 geregistreerde leden en duizenden actieve bezoekers per dag kun je je misschien voorstellen dat er afspraken nodig zijn. Mogelijk zullen een aantal regels je wat overdreven in de oren klinken, maar in de praktijk blijkt deze regulering nodig te zijn om het forum leefbaar te houden. De regels op GoT zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden en zijn hier verder uitgewerkt.

In het algemeen kun je stellen dat we verwachten dat iedere gebruiker zijn gezond verstand gebruikt en respect toont voor zijn of haar mede forumbezoeker.

Het Algemeen Beleid laat een aantal zaken onbesproken die niet specifiek tot de regels behoren maar wel belangrijk zijn om kennis van te nemen. Denk daarbij aan vragen over het gebruik van het forum, de werking van de forumsoftware, de organisatie achter GoT en hoe bemiddeling na een ban in zijn werk gaat. Over dit soort zaken wordt in de Forum FAQ ingegaan.

Inhoudsopgave

Het plaatsen van topics

Voordat je toevlucht zoekt op GoT en een topic opent:

 • Lees eerst handleidingen, tutorials en vooral de helpfunctie van een programma, welke veelal te bereiken is door op F1 te drukken.
 • Bezoek de website en eventueel het forum van de leverancier.
 • Zoek eerst naar oplossingen voor je probleem met behulp van search-sites zoals Google, en kijk eerst of het probleem niet eerder op GoT is voorgekomen met behulp van onze search.
 • Neem de forum-FAQ's door.
 • Zoek het juiste subforum uit.
 • Lees het beleid en de FAQ van het betreffende subforum over de daar geldende huisregels en vaak voorkomende problemen.

Een goede topicstart: De Quickstart

Om je topic zo veel mogelijk kans te geven bij de gebruikers die je zouden kunnen helpen is gebleken dat je je het best kan houden aan de volgende checklist. Er wordt aan deze checklist ook wel gerefereerd als de quickstart.

Houd je bij het openen van een topic altijd aan deze quickstart. Het is niet alleen makkelijk voor jezelf om hem erbij te houden, maar je kunt er ook simpelweg allerlei ergernissen mee voorkomen en een hoop van jouw tijd en die van je medegebruikers besparen.

 1. Zorg dat je bekend bent met het Algemeen Beleid.
 2. Selecteer het juiste topictype. Wanneer je een specifieke vraag hebt selecteer je uiteraard "vraag" en in vrijwel alle andere gevallen kies je "discussie."
 3. Verzin een goede topictitel die zo duidelijk mogelijk aangeeft wat de inhoud van je topic is.

  Dus bijvoorbeeld niet "[Windows] Profielprobleem" maar "[Vista] Profielwijzigingen worden niet opgeslagen".

  Afhankelijk van het subforum waar je je vraag wil stellen kan een zogeheten tag ("Vista" in het hierboven genoemde voorbeeld) wenselijk zijn. Controleer dit even in de huidige lijst met topics en in de plaatselijke beleidstopics.

 4. Geef eerst globaal aan wat het probleem is.
 5. Geef vervolgens aan waar je denkt dat het aan ligt.
 6. Geef daarna aan wat je al geprobeerd hebt om zelf tot een oplossing te komen.

  Een duidelijke omschrijving geven van dingen die je al geprobeerd hebt voorkomt ook dat mensen tips geven die voor jou oude koek zijn. Dat houdt ook in dat je aangeeft waarop je gezocht hebt (met welke keywords), wat je gevonden hebt en waarom het gevondene niet voldeed.

 7. Geef aan waarom je denkt dat jouw oplossing niet werkt of geef aan waarom je denkt dat dat niet werkt.

  Je eigen oplossing heeft niet gewerkt. Als je begrijpt waarom niet, vertel dit dan. Als je dat niet begrijpt, kun je dat als "subvraag" in je topicstart opnemen.

 8. Geef altijd aan wat voor eventuele foutmeldingen of waarschuwingen je krijgt.
 9. Wanneer je alles duidelijk hebt uitgelegd, vat je je probleem samen en stel je de uiteindelijke vraag.
 10. Plaats je vraag in één topic in één forum.

  Zogenaamd "crossposten" is niet gewenst. Als je er niet zeker van bent of je op de goede plaats je topic opent, neem dan contact op met een moderator.

Discussie en stellingen

Mocht je een topic willen openen waarin je niet zozeer een probleem aankaart maar een bepaald onderwerp wilt bespreken, dan is het de bedoeling dat je een duidelijk beargumenteerde stelling of mening in je topicstart verwerkt zodat er discussie kan ontstaan.

Je topic wordt gesloten

Het kan gebeuren dat ondanks al je goede bedoelingen je topic op slot wordt gezet. Raak dan niet gefrustreerd en open niet gelijk een boos topic. Vaak is het namelijk niet zo onterecht. In de sluitmessage staat als het goed is duidelijk wat er fout is, en wat je kunt verbeteren. Lees die eerst rustig door, lees de links naar FAQ's, de search of Google, en volg de gegeven raad op.

Het opnieuw openen van een topic of het openen van een topic waarin je klaagt over het sluiten van je topic heeft in ieder geval geen zin. Neem liever contact op met de moderator in kwestie via mail, instant messaging of DM, of kijk in het subforum of daar een stucky ( / ) staat waarin je mag reageren op gesloten topics. Over het bereiken van crewleden vind je hier meer: De Organisatie achter GoT.

Reageren

Als je reageert om iemand te helpen wordt dat natuurlijk in de basis op prijs gesteld. Wel is het zo dat ook aan het reageren eisen zijn gesteld. Reageer bijvoorbeeld altijd ontopic en probeer de topicstarter te helpen met zijn probleem of ga serieus om met de discussie of het aangesneden onderwerp. We verwachten natuurlijk dat je elkaar respectvol bejegent. Zeker als een user zich kwetsbaar opstelt in zijn topicstart of post is het de bedoeling dat je hem niet tot in den treure ondervraagt of op hem in gaat hakken. Het is op dit forum zeker niet zo dat je geen vragen mag stellen bij de uitgangspunten van een topicstarter, dat is zelfs één van de onderscheidende eigenschappen van GoT. Het is hierbij alleen wel erg belangrijk om de topicstarter in zijn waarde te laten en hier niet eeuwig mee door te gaan.

Soms komt het voor dat mensen die een topic starten zich niet helemaal aan de regels houden. Dit kan verschillende redenen hebben; zo kan de topicstarter misschien niet goed gezocht hebben, of heeft hij het beleid niet gelezen en plaatst een illegale link of vraagt naar warez. Kom je zoiets tegen, dan is het niet de bedoeling dat je in dat topic de zogenaamde wijsneus gaat uithangen, maar dat je de kwestie meldt. Dit kan door het aanmaken van een topicreport of via het openen van een topic in Schop een Modje. Het is overigens absoluut niet nodig om te melden in een topic dat je een topicreport hebt geschreven! Besluit je om tóch te reageren in het draadje, doe dat dan alleen om de topicstarter op weg te helpen. Leg rustig en vriendelijk uit dat dit soort dingen vaak gevraagd worden, en geef hem een linkje uit de search.

De groeten

We doen elkaar op GoT permanent de groeten. Het is dus niet nodig om "greetz $user" of iets dergelijks onder je posts te plakken. Als je alsnog graag iedereen de groeten doet kun je daar je signature voor gebruiken.

Topiceinde

Een topic kan op verschillende manieren ten einde lopen. Een verstomde discussie behoeft geen uitleg, maar in twee specifieke gevallen verwachten wij het volgende:

 1. Slotje: Een moderator heeft je topic gesloten. Neem in dat geval altijd goed de sluitmessage door. Bij twijfel of vragen kun je contact opnemen met de moderator in kwestie via één van de mogelijkheden in zijn profiel. Zie verder hierboven.
 2. Opgelost: Je hebt een probleemtopic geopend en het is opgelost. Post dan altijd op welke manier je het hebt opgelost. Op deze manier is het voor een volgende lezer ook makkelijker een oplossing te vinden. Post ook als je het uiteindelijk hebt 'opgelost' door middel van een herinstallatie of format. Opgelost betekent niet dat het topic daarna op slot moet.

Als het niet mag, haal het dan achteraf maar weg

Soms zien we users in topics of reacties een disclaimer plaatsen in de trant van het volgende:

[Plaatje/link] Owja modjes als het niet mag haal het dan maar weg en geef me plz geen ban, soz :'(

Het op deze wijze de verantwoordelijkheid uit handen proberen te geven is echter niet iets wat we op prijs stellen. Hetgeen je op het forum plaatst is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid, en zo'n disclaimer zal dan ook niet veranderen hoe we omgaan met een eventuele overtredingen. We vragen je bij zaken die op het randje zijn daarom om zelf vantevoren goed na te denken of iets wel toegestaan is. Als je twijfelt kan je natuurlijk gerust contact opnemen met een crewlid!

User- en webicons

In Forum FAQ wordt uitgelegd hoe je gebruik kan maken van een user- of webicon. Naast de technische beperkingen worden er verdere voorwaarden aan het gebruik van icons gesteld. Aangezien ook icons aanstoot kunnen geven, flames kunnen zijn of daar toe kunnen leiden verzoeken we je rekening te houden met de rest van de bezoekers. Bovendien wordt het forum veel gebruikt op de werkplek, een omgeving waar je je vaak minder kan permiteren.

Daarom geen seksuele, criminele, pornografisch getinte of anderszins bedenkelijke icons. Pas zeker op met geanimeerde icons, al helemaal in combinatie met erotiek. Als laatste vragen we je om ook geen felle of snel knipperende icons te plaatsen. Of een icon passend is binnen Tweakers.net is ter beoordeling van de crew.

Verboden zaken

Algemene Voorwaarden

In de Algemene Voorwaarden staat in hoofdstuk 4 een opsomming van de do's & don'ts. Deze lijst is in principe leidend. Hieronder zullen we deze zaken nader uitwerken. Onthou wel : wat niet in de lijst staat is niet automatisch toegestaan. Neem bij twijfel vooraf even contact met ons op, we helpen je graag!

De crew heeft altijd, en zeker bij onduidelijkheden, het laatste woord over de interpretatie van de regels en kan als ze dit nodig acht tijdelijk beleid instellen, bestaand beleid wijzigen of uitzonderingen op de regels maken.

Verbaal geweld

Wees een beetje aardig voor elkaar. Wat we in ieder geval niet willen zien zijn kwetsende uitlatingen tegenover andere bezoekers, de crewleden of derden. Wees in ieder geval voorzichtig als je jezelf in een gevoelig onderwerp stort zoals het asielzoekersbeleid of allochtonen vs. autochtonen. Zeker met dit soort onderwerpen is het heel belangrijk dat je niet alleen je mening geeft maar deze ook steekhoudend onderbouwt en netjes onder woorden brengt.

Schokkend materiaal

Ranzige plaatjes en filmpjes die slecht zijn voor de eetlust van de gemiddelde tweaker zijn niet welkom. Te denken valt aan bloed, geweld, uitwerpselen en andere ongein. Ook linkjes naar dergelijk materiaal zijn niet gewenst.

(Soft)porno

Met mooie vrouwen (of mannen) hebben wij natuurlijk absoluut geen problemen; je moet het alleen wel binnen de perken houden:

 • We willen geen schaamhaar of geslachtsorganen zien. Als je dergelijke foto's graag wil plaatsen, censureer deze dan zorgvuldig en volledig!
 • Hard-, of softporno zijn beide ongewenst, ook al zijn de schaamstreken gescrambled. Tussen beide vormen maken we dus geen onderscheid.
 • We willen geen foto's van personen onder de 18 die semi-ontkleed zijn (helemaal ontkleed al helemaal niet).
 • Getekende en bewerkte foto's vallen hier ook onder.
 • Foto's en filmpjes die aan bovenstaande voorwaarden voldoen maar duidelijk erotische handelingen vertonen zijn ook niet welkom.

Spam, werving en enquêtes

Oftewel: Het ongewenst reclame maken voor:

 1. Dienst(verlening).
 2. Websites, inclusief sitechecks.
 3. Evenementen.
 4. Vragen naar (betaalde) hulp buiten het forum om.
 5. Referrals in URLs opnemen.
 6. Alle andere dingen die onder de noemer 'spam' vallen.

Je kan natuurlijk altijd een link in het homepageveld in je profile invullen. Ook linkjes in je signature kunnen best, zolang je maar niet op een overdreven manier er aandacht voor vraagt. Let wel: ook in je homepageveld of in je signature zijn referrallinks niet toegestaan. Een linkje mag je best plaatsen in een reactie, maar doe dat alleen als het relevant is voor de discussie, en niet bij het minste of geringste.

 • Voor sitechecks kun je onder bepaalde voorwaarden in het subforum Graphics terecht; zie daarvoor het plaatselijke beleid. Wanneer je je niet aan die voorwaarden kunt houden is het misschien maar beter als je een andere site zoekt voor je sitecheck.
 • Voor wervingsacties kun je terecht op Tweakers.net Jobs of andere speciaal daarvoor bedoelde sites.
 • Voor enquêtes is het nodig toestemming te vragen aan een moderator van dat forum of de admin van de hoofdgroep waarin je dat topic wil plaatsen. Let er wel op dat je sowieso je onderzoek moet uitleggen en dat er in het topic ruimte en aanleiding moet zijn voor discussie. Je vindt alles over het plaatsen van een enquête in Een enquête, onderzoek of schoolopdracht? Lees eerst dit!

Denk je nu iets te hebben dat voor iedereen interessant maar wel 'spammerig' overkomt is kun je het beste even een moderator aanschieten, of een topic in Schop een Modje openen.

Andere zaken die we ook duidelijk niet op prijs stellen

 • Onnodig aandacht trekken naar (een deel van) je post door bijvoorbeeld EXCEPTIONEEL HOOFDLETTERGEBRUIK of kleurgebruik.
 • "Waar vind/koop/huur/enzovoorts ik ...?"-vragen. Tweakers.net Vraag en Aanbod, de Pricewatch, De Gouden Gids en andere sites zijn daarvoor bedoeld. Ook topics met betrekking tot het zoeken van een werkgever zijn niet gewenst; daarvoor kun je bijvoorbeeld terecht op Tweakers.net Jobs.
 • Te veel smilies gebruiken, of 'verkeerde' smilies gebruiken in de aanval tegen andere users.
 • Je probleem binnen 24 uur met een 'schopreactie' onder de aandacht brengen.
 • Je probleem in meerdere sub-fora aan de orde brengen (het zogeheten crossposten / dubbelposten). Eén thread is echt genoeg.
 • Mensen erop wijzen dat er iets niet klopt aan de thread (searchvraag e.d.).
 • Reacties die op een andere manier niets bijdragen aan een thread en/of die niet bijster constructief zijn.
 • Een discussie op een andere plaats voortzetten. Reacties als 'mail me maar' zijn dus voor zowel op GoT gewenste als ongewenste onderwerpen niet de bedoeling.

Beveiligingen omzeilen en andere vormen van (internet)misbruik

Wachtwoorden en firewalls en dergelijke zijn er niet voor de lol maar om pc's, netwerken en dergelijke enige vorm van bescherming tegen ongewenst of onbedoeld gebruik te geven. Het is derhalve op het forum niet de bedoeling om mensen hierbij de helpende hand te bieden of vragen hierover te stellen. Dit geldt ook voor het omzeilen van beveiligingen met toestemming omdat wij deze toestemming met geen mogelijkheid kunnen controleren.

Licentie- of copyrightschendingen

De bron waarvandaan je software, muziek, foto's, films en dergelijke zaken binnenhaalt zijn je eigen verantwoordelijkheid. Omdat wij problemen kunnen krijgen met diverse controlerende instanties en het ongewenst is dat GoT uitgroeit tot uitwisselboard willen we je verzoeken dit hier niet te delen. Het posten van bijvoorbeeld links om met copyright beschermde software en media illegaal te downloaden, manieren om beveiligingen te omzeilen of andere verboden zaken uit te voeren zijn daarom niet toegestaan.

Wij verstrekken geen assistentie bij de bovenstaande zaken en staan niet toe dat er op het forum vragen over worden gesteld.

Abandonwarez

Abandonsoftware zijn programma's waarvan de leverancier expliciet heeft aangegeven dat deze vrijelijk te verspreiden zijn. Programma's als Windows 3.11 zijn dit echter niet; deze zijn alleen onder de term abandonwarez te vinden. Verzeker jezelf ervan dat een programma inderdaad vrijelijk te verspreiden is, anders zijn het namelijk gewoon warez die je aanbiedt / verzoekt. Maak in je reactie duidelijk dat het om vrijelijk te verspreiden spul gaat en 'bewijs' dit.

Gebruik van foto's en afbeeldingen

Natuurlijk hebben wij niks tegen mooie foto's mits deze voldoen aan de gestelde eisen. Het plaatsen van foto's van andere websites, of ingescande foto's uit magazines is iets waar je voorzichtig mee moet zijn. Plaatjes uit de Playboy zijn bijvoorbeeld niet toegestaan en link je foto's van een andere website, stellen deze het vaak op prijs als je deze zelf host en een bronvermelding plaatst.

GSM-unlockers en -flashers

Hoewel een rechter heeft besloten dat het unlocken deels is toegestaan is het voor ons vrijwel onmogelijk te achterhalen of de gebruikte methode legaal danwel illegaal is. Vandaar dat het op dit forum niet is toegestaan naar dergelijke praktijken te verwijzen middels hyperlinkjes en dergelijke. Zie de beleidstopics in de telefoniefora voor verdere uitleg hierover.

Modificeren of chippen van gameconsoles

Het modificeren of chippen van Gameconsoles (Xbox, Playstation ed.) om onder andere gedownloade of gekopieerde spellen te spelen zijn zaken waarvoor je op GoT niet terecht kunt. Ook zogeheten flashkaartjes voor bijvoorbeeld de Nintendo DS zijn niet bespreekbaar. Bij het installeren van Linux op je console kun je wel om hulp vragen, mits je de normale procedure volgt.

Malafide linkjes in reacties, signatures, homepages en dergelijke

Het (onbedoeld) laten plaatsvinden van ongewone/ongewenste/irritante acties op andermans PC d.m.v. een linkje, homepage, usericon, enzovoorts. is ook uit den boze. Te denken aan een reboot, crash, del *.*, format [driveletter], multiple new (browser) windows en andere varianten waardoor hinder ondervonden kan worden. Ook het plaatsen van een dergelijke hyperlink zonder dat je je zelf beseft dat er iets dergelijks gebeurt valt hieronder en kan door de crew bestraft worden.

Criminele praktijken

Niet alleen het plannen, aanzetten of suggereren van criminele zaken, ook het praten over of patsen met (kleine) criminaliteit is ongewenst en hoort niet op het forum thuis.

Banrichtlijnen

Het algemeen beleid is bedoeld om het forum leefbaar en gezond te houden. Met een beetje gezond verstand kon je al weten wat er ongeveer in staat: het beleid beschrijft niets meer dan wat op fora gebruikelijk is (de forumetiquette) en wat je in het dagelijks leven ook niet zou doen of mogen. De banrichtlijnen beschrijven welke reactie jij kunt verwachten als je je niet aan onze huisregels houdt. Kort samengevat: de eerste keren passen we zaken aan of geven we je een tip hoe het wel moet. Als dat niet helpt is de uiteindelijke consequentie dat je voor korte of langere tijd de toegang tot de site wordt ontzegd.Het belang van de community staat hier voorop.

Let wel: dit zijn richtlijnen! Mocht een crewlid, al dan niet in overleg met andere crewleden, van mening zijn dat een lichtere of zwaardere sanctie nodig is, dan staat het hem/haar vrij om de strafmaat aan te passen aan de situatie.


De overtredingen en hun sancties

Kleinere overtredingen tegen de huisregels:
Je post zaken tegen de huisregels in of anderszins gedrag wat we niet willen zien op het forum.

De reactie: je post zal worden aangepast of in zijn geheel verwijderd. Topicstarts zonder eigen inbreng kunnen worden gesloten. Indien nodig neemt de moderator contact met je op per PushMessage waarom je post is aangepast of het wordt in het topic zelf vermeld. Lees modbreaks en slotjes daarom altijd nauwkeurig.


Wangedrag
Je post op zo’n manier dat de sfeer in het topic om zeep geholpen wordt. Dat kan door heftig flamen, uitschelden van medegebruikers, afzeiken van anderen, negeren van aanwijzingen van de crew, posten van warez links of porno, onzintopics, spammen etc. Ook een serie van kleinere overtredingen waarin ondanks aanwijzingen vanuit de crew geen verbetering zichtbaar is beschouwen we als wangedrag.

Reactie: je post zal worden aangepast of verwijderd. Bij een eerste keer zal de moderator je per PM laten weten waarom je post is aangepast. Afhankelijk van de ernst van de situatie of als je al vaker bent gevraagd je aan de forumrichtlijnen te houden kan de toegang tot Tweakers.net je ontzegd worden voor een periode van 24 uur tot twee weken.


Extreem wangedrag
Zwaar 'over the limit' gedrag zoals discriminatie, extreme verwensingen etc.

Reactie: je posts worden verwijderd of aangepast en de toegang tot Tweakers.net wordt je ontzegd.


Accountmisbruik
Rel-accounts, clone-accounts, accountsharing etc.

Reactie: het account wordt geblokkeerd.


Herhaling
Ondanks eerdere berichten, mod-ingrepen of bans blijf je je misdragen op de site. We moeten dan de conclusie trekken dat je je niet wilt houden aan onze huisregels en dus geen prijs stelt op je account. Je account wordt geband voor een langere periode. Unban is alleen mogelijk na een onderbouwd verzoek van jou waarin je aangeeft dat je de huisregels van T.net in de toekomst zult respecteren. Wie tijdens een ban een nieuw account aanmaakt riskeert een ban op IP-adres.


Herhaling op herhaling.
We geven het op. Je bent en blijft geband van Tweakers.net. Als dat niet helpt volgt een abuse-melding bij je ISP.


Ik ben geband, en nu?

Allereerst iets wat veel mensen lijken te vergeten: door even op logout te drukken kun je nog gewoon lezen op het forum. Bij een ban wordt altijd een mailtje verstuurd naar het mailadres wat in je profiel staat. Lees de mail nauwkeurig want daarin staat ook hoe je eventueel een unban kunt aanvragen. Doe dat nu niet te vroeg, en hou het netjes.


Ja maar.... 'Het was m'n broertje/zusje/collega/vader/kat/etc.'
Da's dan jammer, je bent zelf verantwoordelijk voor je account en voor het misbruik ervan. Log altijd uit op publieke computers, neem een sterk password en vertel je password aan absoluut niemand. Je account is persoonlijk en jij bent dus te allen tijde verantwoordelijk, tot aan het punt toe waar wij onder de Nederlandse wet vallen en dus jouw gegevens moeten afstaan als jouw account zich hier strafrechtelijk misdraagt.

Ik ben het niet eens met de sanctie of wil van mijn permban af

Je post is verwijderd, je hebt een PM of zelfs een ban gehad en je bent het er totaal niet mee eens! Dat kan, maar vraag je eerst af of er geen kern van waarheid inzit. Als je desondanks ervan overtuigd bent dat de moderator je onterecht behandeld heeft kun je contact opnemen met de moderator of zijn/haar admin. Ook hebben verschillende subfora een speciaal feedbacktopic waarin je je opmerkingen over de moderatie kwijt kunt. Hou het wel netjes: een potje schelden levert niet het gewenste effect op. Leg gewoon uit waarom je het er niet mee eens bent en vraag of een en ander niet ongedaan kan worden gemaakt.

Bemiddeling
Als je er met de moderator en diens admin niet uitkomt kun je contact opnemen met het team van bemiddelaars via bemiddelaar@tweakers.net. Dit team is een groep mensen die wel onderdeel uitmaakt van de crew, maar in geval van conflicten tussen crew en users bereid is een onafhankelijke second opinion over een en ander te geven. Hiertoe hebben zij de middelen om jouw zaak afgesloten van de rest van de crew te bespreken, en om binnen de crew te overleggen of de gegeven sanctie wel terecht was. Beslissingen van het bemiddelteam zijn –uitgezonderd V&A, Pricewatch en Bedrijfsaccounts- bindend voor crew en gebruikers.

Unban
In het geval van tijdelijke bans staat in de e-mail die je ontvangt met uitleg over de ban ook uitgelegd hoe je na het aflopen van de banperiode een unban kan aanvragen. Bewaar die mail dus goed en stuur hem ook mee als je een unban aanvraagt. Mocht je de banmail onverhoopt toch kwijt zijn geraakt, neem dan even contact op met gathering@tweakers.net.
Zelfs een ban voor onbepaalde tijd kan opgeheven worden. Als jij bijvoorbeeld vindt dat je nu een heel ander persoon bent dan een paar jaar geleden kun je contact opnemen met het bemiddelteam om een unban aan te vragen.Tot slot

Aan de banrichtlijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Het staat de crew vrij naar goeddunken te handelen in het belang van de site en zijn gebruikers in het algemeen. Het MT is te allen tijde bevoegd af te wijken van wat er in de banrichtlijnen staat omschreven.

Laatste wijziging: 13 November 2020

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee