Toon posts:

[XP] Crash na XP sp2, drwtsn32 error*

Pagina: 1
Acties:
 • 2.623 views sinds 30-01-2008

Anoniem: 121096

Topicstarter
Hallo,

Ik heb zopas sp2 geinstalled, alles ging lekker. Ik heb voor de verandering eens zonealarm + antivirus erop gezet ipv norton. Denk dan werkt ie minder sloom.

Tijdens de crash geeft ie aan:

code:
1
2
3
EventType : BEX   P1 : drwtsn32.exe   P2 : 5.1.2600.0   P3 : 3b7d84a2
P4 : dbghelp.dll   P5 : 5.1.2600.2180   P6 : 411097fd   P7 : 0001295d
P8 : c0000409   P9 : 00000000


Nadat ik de sp2 firewall heb ge-disabled ,zodat ik van zonealarm gebruik kan maken, probeer ik een .zip file vanaf mijn bureablad uit te pakken met winrar.. helaas, alles slaat vast...
Ik kijk onder processen en zie dat drwtsn32.exe hangt, ik kill het en run het middels start>> uitvoeren>> drwtsn32 .. kijk in het log bestand geeft ie aan:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
Toepassingsuitzondering:
    Toep: C:\WINDOWS\explorer.exe (PID=2028)
    Tijd: 8-9-2004 @ 15:08:22.843
    Uitzonderingsnummer: 80000007 
()

*----> Systeemgegevens <----*
    Computernaam: CC*****-*
    Gebruikersnaam: .******
    Terminalsessie-id: 0
    Aantal processors: 1
    Processortype: x86 Family 6 Model 10 Stepping 0
    Windows-versie: 5.1
    Actieve gecompileerde versie: 2600
    Service Pack: 2
    Huidig type: Uniprocessor Free
    Geregistreerde organisatie: 
    Geregistreerde eigenaar: ******

*----> Taakoverzicht <----*
  0 System Process
  4 System
 528 smss.exe
 640 csrss.exe
 668 winlogon.exe
 920 services.exe
 932 lsass.exe
1088 svchost.exe
1148 svchost.exe
1380 svchost.exe
1440 svchost.exe
1588 svchost.exe
1956 spoolsv.exe
 256 Error 0xD0000022
 264 ctfmon.exe
 596 Error 0xD0000022
 620 GEARSec.exe
 688 Error 0xD0000022
1000 PQV2iSvc.exe
1280 avant.exe
1864 server.exe
1976 PCLEScheduler.exe
2180 TOTALCMD.EXE
2028 explorer.exe
2176 drwtsn32.exe
2820 drwtsn32.exe

*----> Modulelijst <----*
(0000000001000000 - 0000000001100000: C:\WINDOWS\explorer.exe
(0000000001930000 - 000000000195b000: C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll
(0000000001970000 - 00000000019fc000: C:\WINDOWS\system32\shdoclc.dll
(0000000010000000 - 0000000010026000: C:\Program Files\DivX\Dr.DivX\EncodeDivXExt.dll
(0000000020000000 - 00000000202d5000: C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
(00000000596c0000 - 000000005988a000: C:\WINDOWS\AppPatch\AcGenral.DLL
(000000005b190000 - 000000005b1c8000: C:\WINDOWS\system32\UxTheme.dll
(000000005ba50000 - 000000005bac2000: C:\WINDOWS\System32\themeui.dll
(000000005cfa0000 - 000000005cfc6000: C:\WINDOWS\system32\ShimEng.dll
(000000005d4e0000 - 000000005d577000: C:\WINDOWS\system32\comctl32.dll
(0000000060070000 - 00000000600a3000: C:\WINDOWS\System32\msutb.dll
(000000006ff20000 - 000000006ff74000: C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
(0000000071a20000 - 0000000071a28000: C:\WINDOWS\System32\WS2HELP.dll
(0000000071a30000 - 0000000071a47000: C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
(0000000071a50000 - 0000000071a5a000: C:\WINDOWS\System32\WSOCK32.dll
(0000000071aa0000 - 0000000071ab2000: C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
(0000000071b80000 - 0000000071b93000: C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
(0000000071ba0000 - 0000000071bae000: C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
(0000000071c10000 - 0000000071c17000: C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
(0000000071c20000 - 0000000071c60000: C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
(0000000071c60000 - 0000000071c77000: C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
(0000000071cd0000 - 0000000071cec000: C:\WINDOWS\System32\actxprxy.dll
(0000000072c80000 - 0000000072c88000: C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
(0000000072c90000 - 0000000072c99000: C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
(00000000746a0000 - 00000000746eb000: C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
(0000000074a50000 - 0000000074a58000: C:\WINDOWS\System32\POWRPROF.dll
(0000000074a70000 - 0000000074a7a000: C:\WINDOWS\System32\BatMeter.dll
(0000000074ab0000 - 0000000074af7000: C:\WINDOWS\System32\webcheck.dll
(0000000075e30000 - 0000000075ee0000: C:\WINDOWS\system32\SXS.DLL
(0000000075f00000 - 0000000075f07000: C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
(0000000075f10000 - 0000000075f19000: C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
(0000000075f20000 - 000000007601c000: C:\WINDOWS\system32\BROWSEUI.dll
(0000000076300000 - 0000000076310000: C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
(0000000076320000 - 0000000076325000: C:\WINDOWS\System32\MSIMG32.dll
(00000000763a0000 - 000000007654a000: C:\WINDOWS\system32\NETSHELL.dll
(0000000076550000 - 0000000076571000: C:\WINDOWS\System32\stobject.dll
(00000000765a0000 - 00000000765bd000: C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
(0000000076880000 - 0000000076904000: C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
(0000000076930000 - 0000000076938000: C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll
(0000000076940000 - 0000000076966000: C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
(0000000076970000 - 0000000076a24000: C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
(0000000076ad0000 - 0000000076ae1000: C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
(0000000076af0000 - 0000000076b1e000: C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
(0000000076bc0000 - 0000000076bee000: C:\WINDOWS\system32\credui.dll
(0000000076bf0000 - 0000000076c1e000: C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
(0000000076c50000 - 0000000076c78000: C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
(0000000076d20000 - 0000000076d39000: C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
(0000000076e40000 - 0000000076e4e000: C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
(0000000076f10000 - 0000000076f18000: C:\WINDOWS\System32\WTSAPI32.dll
(0000000076f20000 - 0000000076f4d000: C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
(0000000076f90000 - 000000007700f000: C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
(0000000077010000 - 00000000770dd000: C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
(00000000770e0000 - 000000007716c000: C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
(0000000077170000 - 0000000077217000: C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
(0000000077220000 - 00000000772bd000: C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
(0000000077390000 - 0000000077492000: C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.2180_x-ww_a84f1ff9\comctl32.dll
(00000000774a0000 - 00000000775dc000: C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
(0000000077720000 - 000000007788c000: C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.dll
(00000000778e0000 - 00000000779d7000: C:\WINDOWS\System32\SETUPAPI.dll
(00000000779e0000 - 0000000077a36000: C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
(0000000077a40000 - 0000000077ad5000: C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
(0000000077ae0000 - 0000000077af2000: C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
(0000000077b00000 - 0000000077b22000: C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
(0000000077ba0000 - 0000000077ba7000: C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
(0000000077bb0000 - 0000000077bc5000: C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
(0000000077bd0000 - 0000000077bd8000: C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
(0000000077be0000 - 0000000077c38000: C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
(0000000077d10000 - 0000000077da0000: C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
(0000000077da0000 - 0000000077e31000: C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
(0000000077e40000 - 0000000077e86000: C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
(0000000077e90000 - 0000000077f06000: C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
(0000000077f10000 - 0000000077f21000: C:\WINDOWS\System32\Secur32.dll
(0000000077f40000 - 0000000077feb000: C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
(000000007c800000 - 000000007c8fe000: C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
(000000007c900000 - 000000007c9b6000: C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
(000000007c9c0000 - 000000007d1df000: C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
(000000007d1f0000 - 000000007d4a2000: C:\WINDOWS\system32\msi.dll

*----> Statusdump voor subproces-ID 0x4a8 <----*

eax=01960000 ebx=0007ca00 ecx=00001000 edx=7c90eb94 esi=00000590 edi=00000000
eip=7c90eb94 esp=0007c9e4 ebp=0007ccec iopl=0     nv up ei pl nz na po nc
cs=001b ss=0023 ds=0023 es=0023 fs=003b gs=0000       efl=00000206

*** ERROR: Symbol file could not be found. Defaulted to export symbols for C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll - 
functie: ntdll!KiFastSystemCallRet
    7c90eb89 90        nop
    7c90eb8a 90        nop
    ntdll!KiFastSystemCall:
    7c90eb8b 8bd4       mov   edx,esp
    7c90eb8d 0f34       sysenter
    7c90eb8f 90        nop
    7c90eb90 90        nop
    7c90eb91 90        nop
    7c90eb92 90        nop
    7c90eb93 90        nop
Fout ->ntdll!KiFastSystemCallRet:
7c90eb94 c3        ret
    7c90eb95 8da42400000000  lea   esp,[esp]
    7c90eb9c 8d642400     lea   esp,[esp]
    7c90eba0 90        nop
    7c90eba1 90        nop
    7c90eba2 90        nop
    7c90eba3 90        nop
    7c90eba4 90        nop
    ntdll!KiIntSystemCall:
    7c90eba5 8d542408     lea   edx,[esp+0x8]
    7c90eba9 cd2e       int   2e
<<skip het laatste>>


Echter, telkens als ik rechtermuisklik op een .zip/rar file blijft ie hangen. Ik kan enkel verder als ik drwtsn32.exe middels processen uitschakel...

-Heb al verschillende winrar versies geprobeerd <register opgeschoond>
-Heb zonealarm antivirus erover gehad
-Adaware 1.04 erover gehad

Alles geen succes, ik heb een powerquest img van een week terug (gelukkig) maar dat is nog geen optie omdat ik dit graag opgelost zou zien.

Systeem:

AMD Athlon XP 3000+ processor/ 512kb cache
AMD Copper CPU koeler (XP 3200+)silent
Asus A7N8X-E DELUXE ATX mainboard
UDMA 133 / DDR3200 / FSB400 MHZ / AGP 8x /
USB2.0/ SATA / RAID / DUAL DDR / FIREWIRE / WIFI / GIGALAN
Nvidia Nforce2 stabiele Athlon® XP chipset
Twin MOS 512MB/DDR 3200 geheugen
Maxtor 120GB HD serial ATA UDMA 150
7200 tpm Liquid Bearing
Met 8mb cache optimaal datatransport
SUPER AGP videokaart ATI RADEON 9600 256MB AGP 8X TV-Out /DVI
Aopen DVD/CD speler 16x48 speed
Mitsumi 1.44inch floppydrive
6 kanaals Nvidia Soundstorm surround audio met aparte digitale uitgang
Dual Nvidia LAN netwerk: 10/100/1000 Mbps voor kabelinternet/ADSL
2x Firewire
ATX midi Tower 350 Watt
2x USB 2.0 + Audio en Microfoon uitgang op het front
4x USB 2.0 op de achterkant

OS:

WinXP pro NL sp1/sp2

Als iemand een oplossing weet of tips heeft zijn ze welkom!!

Anoniem: 121096

Topicstarter
Ik kon men post niet editten maar het probleem kwam door de nvidia driver. Ik gebruikte de laatste, door de update van sp2 kreeg die daar een conflict (met de fx 5600 driver) waardoor mijn bureaublad niet meer funtioneerde.

Tevens mijn pctv rave die het niet meer deed maar dat kwam door quicktime, nadat ik deze had verwijderd deed die laatste het weer..

Affijn, ik heb men image teruggezet en de oude driver geinstalleerd en hatsikidee alles werkt weer als vanouds..

Daar gaat men vrije middag ;)

Anoniem: 124637

Ik heb ook hetzelfde probleem gehad. Vastloper als ik met de tweede muisknop op een bestand klikte. DrWatson error logs... etc... Gelukkig heb ik een mogelijke oplossing op het internet gevonden :)

OPLOSSING:

Via een franstalig forum ben ik erachter gekomen dat er een conflict kan bestaan tussen een DivX versie en het Windows Service Pack 2 .

Op de site www.divx.com kun je de nieuwste release downloaden die wel compatibel schijnt te zijn met het Windows Service Pack 2.

Zelf gaat mijn computer nu door het leven zonder slechte software als DivX!

[Voor 7% gewijzigd door Anoniem: 124637 op 02-10-2004 21:51]


 • G33rt
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 22-06 17:07
Je kunt je post prima editten, gebruik de http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif-knop rechtsboven je post :)

Die leidt naar http://gathering.tweakers...pdate_message/21613895/0/ voor de topicstart, waar je je post kan aanpassen :)

Anoniem: 125815

nu werk nu pc ook weer :+

 • BalusC
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online

BalusC

Carpe diem

mmkay :?

Beetje kansloze kick als je het mij vraagt ;)
Pagina: 1

Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee