Toon posts:

Verlengen huurcontract bepaalde tijd wel of niet mogelijk?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
De context van dit topic staat beschreven in deze comment: LankHoar in "Het grote "FFFFFFUUUUU"-situaties topic deel 3":
LankHoar schreef op maandag 19 december 2022 @ 14:36:
Afgelopen vrijdag (op de dag af precies 3 maanden voor einde contract) kregen we van de makelaar/beheerder een aanzegging ivm huurbescherming, wat betekent dat we over 3 maanden onze woning uit moeten. We hebben prima contact met de eigenaars (het zijn onze buren), dus even met ze gepraat. De makelaar blijkt te hebben gezegd dat door een wetswijziging een tijdelijk contract maximaal 1 jaar mag duren, verlening niet mogelijk is en je anders met de extra huurdersbescherming te maken krijgt. Eigenaren vinden dit jammer, want ze hadden ons nog wel jaren als buren gewild.

Zojuist even RBV gebeld, en zij geven aan dat er inderdaad een wetswijziging is geweest: de wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke huur. Dit werkt enkel in ieders voordeel want je mag nu juist wel verlengen, en ook maximaal 3-5 jaar. Dus makelaar is minimaal onkundig, en ik vermoed dat ze puur uitzijn op zo snel mogelijk huurders roteren zodat ze weer commissie kunnen vangen. Ze benaderen alles richting ons huurders heel zakelijk/koud/kortaf en zelfs onvriendelijk, en hebben al eerder met feiten gespeeld.

Nou, nu maar hopen dat de verhuurder niet valt voor de praatjes van de makelaar en ons contract gewoon met 3 jaar verlengen. En dan hopelijk die beheerder er tussenuit, want die speelt vieze spelletjes. Nou, dat was mijn dubbele FU en WTF moment (dit weekend en vandaag) :X
N.a.v. daarvan heb ik een vraag:

Ik zie verschillende blogs van bijvoorbeeld advocatenbureau's die uitleggen dat de wet opkoopbescherming en verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur per 1 januari dit jaar is ingegaan, en dat dit betekent dat een tijdelijk huurcontract eenmalig verlengd kan worden. Maar probeer ik de wet zelf te vinden, kan ik alleen het wetsvoorstel vinden. Waar kan ik die wet zelf vinden die in werking is gegaan? Het is namelijk voor mij van belang of de verhuurder ons huurcontract wel of niet kan verlengen. De wil tot verlenging is er, maar ze willen geen (impliciet) contract voor onbepaalde tijd afsluiten ivm de huurbeschermingswetten.

Alvast bedankt :)

[Voor 44% gewijzigd door LankHoar op 20-12-2022 11:33]

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!

Alle reacties


 • Outerspace
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 10:46

Outerspace

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

AFX Ghey Edition by HlpDsK

Heb je in de gaten dat je linkt naar een HK topic, wat niet voor iedereen zichtbaar is? Ik denk dat het verstandig is om de context iig te quoten :)

Jack of all trades | Screener | Tweakers Gallery | Spotify!
Zoekt nieuwe collega's in omgeving Twente


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
Outerspace schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 11:27:
Heb je in de gaten dat je linkt naar een HK topic, wat niet voor iedereen zichtbaar is? Ik denk dat het verstandig is om de context iig te quoten :)
Goed punt, aangepast :)

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • Outerspace
 • Registratie: Februari 2002
 • Laatst online: 10:46

Outerspace

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

AFX Ghey Edition by HlpDsK

Jack of all trades | Screener | Tweakers Gallery | Spotify!
Zoekt nieuwe collega's in omgeving Twente


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
Bedankt! Ik zie hier alleen de opkoopbescherming in terugkomen, maar niet het stuk over tijdelijke huur?

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • dj1981
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 16:42
De oorpsronkelijke wet zelf, met de vreselijke naam
Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen
is hier te vinden:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-425.html

Maar die wet wijzigt dus een aantal andere wetten. Het deel over tijdelijk huur staat in artikel 1b en wijzigt bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek boek 7:
ARTIKEL Ib
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A
In artikel 249, tweede lid, wordt «twee jaar» vervangen door «drie jaar» en wordt na «als bedoeld in artikel 271 lid 1, tweede volzin,» ingevoegd «dan wel na afloop van een verlengde huurovereenkomst tot een totale duur van drie jaar of korter als bedoeld in artikel 271 lid 1, zevende volzin,».
Als je dus op dit moment artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek 7 opzoekt dan zou je verwachten dat daar iets staat over huurcontracten die drie jaar mogen duren, maar dit is niet zo, zie hier

Hoe kan dat? Klik op het wijzigingenoverzicht van dat artikel en je ziet dat er blijkbaar nog een wetwijziging is geweest, die de verruiming heeft teruggedraaid. Dat wetsvoorstel staat hier, en omdat die wet een wijziging is van de oorspronkelijke wet wordt de naam nog ingewikkelder:
Wet van 22 december 2021 tot wijziging van de Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen (Stb. 2021, 425) (laten vervallen verruiming mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten)
Uit de toelichting daarbij blijkt dat de Eerste Kamer blijkbaar niet akkoord kon gaan met het verruimen van tijdelijke huurcontracten, dus is die geschrapt:
1. Inleiding

Dit wetsvoorstel ziet op het ongedaan maken van de verruiming van de mogelijkheden voor reguliere tijdelijke verhuur. Met de verruiming is op 10 maart 2021 door de Tweede Kamer ingestemd bij de behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging Woningwet naar aanleiding van de evaluatie (hierna: Evaluatiewet Woningwet).1 De verruiming regelt allereerst dat de maximale duur om zelfstandige woonruimte tijdelijk te kunnen verhuren met één jaar wordt verlengd tot maximaal drie jaar. Daarnaast wordt het mogelijk om een tijdelijk huurcontract (maximaal) één keer te verlengen, zonder dat daarbij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat, waarbij de (totale) maximumtermijn tevens drie jaar dient te zijn. Voor de verhuur van onzelfstandige woonruimte geldt dat de huidige maximumtermijn van vijf jaar ongewijzigd blijft. Wel wordt het door de verruiming ook hier mogelijk om maximaal één keer een verlenging overeen te komen, met dien verstande dat het totaal van de termijnen de vijf jaar niet overschrijdt. De verruiming regelt ook dat er een minimumduur in contracten kan worden opgenomen waarbinnen de huurder niet kan opzeggen. Het onderhavige wetsvoorstel maakt de verruiming op al deze punten ongedaan.
2. Aanleiding en inhoud wetsvoorstel

Tijdens de plenaire behandeling op 6 juli 2021 van de Evaluatiewet Woningwet in de Eerste Kamer is gebleken dat er bij de leden van de Eerste Kamer2 breed gedeelde bezwaren bestaan tegen de in het wetsvoorstel opgenomen verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur, maar dat de overige onderdelen van het wetsvoorstel wel op haar steun kunnen rekenen. Volgens enkele fracties zou de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur ervoor zorgen dat tijdelijke huurcontracten steeds meer de norm worden en leiden tot een verzwakking van de (juridische) positie van huurders. Daarnaast is de evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 gelijktijdig met de behandeling van de Evaluatiewet Woningwet naar de Eerste Kamer gestuurd. Enkele fracties zijn van mening dat deze evaluatie eerst dient te worden bestudeerd en besproken alvorens er wijzigingen in de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur worden doorgevoerd.

 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
dj1981 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 12:41:
De oorpsronkelijke wet zelf, met de vreselijke naam

[...]

is hier te vinden:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-425.html

Maar die wet wijzigt dus een aantal andere wetten. Het deel over tijdelijk huur staat in artikel 1b en wijzigt bijvoorbeeld het Burgerlijk Wetboek boek 7:


[...]


Als je dus op dit moment artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek 7 opzoekt dan zou je verwachten dat daar iets staat over huurcontracten die drie jaar mogen duren, maar dit is niet zo, zie hier

Hoe kan dat? Klik op het wijzigingenoverzicht van dat artikel en je ziet dat er blijkbaar nog een wetwijziging is geweest, die de verruiming heeft teruggedraaid. Dat wetsvoorstel staat hier, en omdat die wet een wijziging is van de oorspronkelijke wet wordt de naam nog ingewikkelder:


[...]


Uit de toelichting daarbij blijkt dat de Eerste Kamer blijkbaar niet akkoord kon gaan met het verruimen van tijdelijke huurcontracten, dus is die geschrapt:


[...]
Poeh wat een mondvol! Het maakt het wel duidelijker, hoewel ik het een rare gang van zaken vind dat een wet intreding werkt, en gelijk weer door een andere wet deels buiten werking gesteld wordt.

In ons geval is dit niet gunstig, want dat zou dan betekenen dat we inderdaad onze huurwoning uit moeten binnen 3 maanden omdat verlenging niet mogelijk is en de verhuurder geen vaste huur aandurft :X

Zijn er nog andere opties die ik kan onderzoeken? Blijkbaar heb ik niet veel aan mijn RBV in deze want zij hebben mij dus eigenlijk verkeerd voorgelicht.

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • dj1981
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 16:42
Ze hadden beter een tijdelijk contract voor 2 jaar kunnen afsluiten.
Maar je mag dus inderdaad niet een 1-jarig contract nogmaals met 1 jaar verlengen. Als je dat doet wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd.

De enige optie lijkt me je buren overtuigen om de woning voor onbepaalde tijd aan jullie te verhuren (dus wellicht duidelijk maken dat je geen 10 a 20 jaar blijft zitten?)

 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
dj1981 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 15:41:
Ze hadden beter een tijdelijk contract voor 2 jaar kunnen afsluiten.
Maar je mag dus inderdaad niet een 1-jarig contract nogmaals met 1 jaar verlengen. Als je dat doet wordt het automatisch een contract voor onbepaalde tijd.
:X

Wat de RBV ook zei aan de telefoon is dat er jurisprudentie is welke aangeeft dat wanneer je een 1-jarig contract "verlengd" met een jaar en er in opneemt dat dit is ter vervulling van de maximale termijn van 2 jaar, en je expliciet af ziet van huurdersbescherming, dit door een rechter inderdaad niet gezien word als een contract dat omgezet is in onbepaalde tijd. Geen idee hoe dat zit, maar vraag me dan af of dit ook wel klopt?
De enige optie lijkt me je buren overtuigen om de woning voor onbepaalde tijd aan jullie te verhuren (dus wellicht duidelijk maken dat je geen 10 a 20 jaar blijft zitten?)
Dat weten ze al. We zijn altijd open geweest dat we binnen aanzienlijke tijd een koopwoning hopen te betrekken. Ze willen zichzelf echter in bescherming nemen en durven (wellicht bang gemaakt door verhalen van de makelaar?) geen contract voor onbepaalde tijd aan. Die makelaar heeft er natuurlijk alle belang bij zo vaak mogelijk nieuwe mensen in de woning te zetten, want dan krijgen ze commissie.

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • dj1981
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 16:42
Het lijkt me praktisch onbestaanbaar dat je als huurder je eigen huurbescherming zou mogen weggeven en dat een rechter daarin meegaat.

Maar goed, als de makelaar dat zegt, en je verhuurder gelooft dat, dan is dat toch prima? Gewoon met een jaartje verlengen dan.

Enige alternatief dat ik kan verzinnen is als het huurcontract nu op naam staat van jou, jullie een nieuw tijdelijk contract kunnen krijgen op naam van je partner? Dat kan dus meteen voor 2 jaar zijn dan.

 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
dj1981 schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:21:
Het lijkt me praktisch onbestaanbaar dat je als huurder je eigen huurbescherming zou mogen weggeven en dat een rechter daarin meegaat.

Maar goed, als de makelaar dat zegt, en je verhuurder gelooft dat, dan is dat toch prima? Gewoon met een jaartje verlengen dan.

Enige alternatief dat ik kan verzinnen is als het huurcontract nu op naam staat van jou, jullie een nieuw tijdelijk contract kunnen krijgen op naam van je partner? Dat kan dus meteen voor 2 jaar zijn dan.
Dit is niet wat de makelaar zegt, maar mijn RBV. Ik vind het precies ook apart eerlijk gezegd, en betwijfel of de verhuurder/makelaar daar in meegaan.

We staan beiden al op het huidige huurcontract vernoemd als huurders, en hebben ook beiden getekend.

Wellicht een vriend of familielid laten tekenen, en dan voor 2 jaar? En dat zij het dan weer aan ons verhuren op papier? Hmm...

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • dj1981
 • Registratie: September 2008
 • Laatst online: 16:42
LankHoar schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:27:
[...]


Dit is niet wat de makelaar zegt, maar mijn RBV. Ik vind het precies ook apart eerlijk gezegd, en betwijfel of de verhuurder/makelaar daar in meegaan.

We staan beiden al op het huidige huurcontract vernoemd als huurders, en hebben ook beiden getekend.

Wellicht een vriend of familielid laten tekenen, en dan voor 2 jaar? En dat zij het dan weer aan ons verhuren op papier? Hmm...
LankHoar schreef op dinsdag 20 december 2022 @ 21:27:
[...]


Dit is niet wat de makelaar zegt, maar mijn RBV. Ik vind het precies ook apart eerlijk gezegd, en betwijfel of de verhuurder/makelaar daar in meegaan.

We staan beiden al op het huidige huurcontract vernoemd als huurders, en hebben ook beiden getekend.

Wellicht een vriend of familielid laten tekenen, en dan voor 2 jaar? En dat zij het dan weer aan ons verhuren op papier? Hmm...
Onderhuur (met toestemming van de verhuurder) kan wellicht, maar als die onderhuur om de een of andere reden afloopt (onderverhuurder overlijdt ofzo), heb je automatisch weer een huurovereenkomst met de verhuurder. Dus het is maar de vraag of ze dat dan willen.

Overigens kan je formeel helemaal geen huurovereenkomst hebben met 2 huurders. Het is er altijd 1, plus eventueel een medehuurder. Medehuurder ben je automatisch bij trouwen of geregistreerd partnerschap, en bij gebrek daaraan alleen als de verhuurder instemt (of je naar de rechter bent gestapt).

Dus, in het kader van creatieve ideeen, wellicht kunnen jullie nog gezamenlijk besluiten dat de huurovereenkomst niet klopte, en een nieuwe afsluiten met terugwerkende kracht vanaf een jaar geleden, die dan 2 jaar duurt? Of 5 jaar als je er een jongerencontract van kunt maken?

 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
dj1981 schreef op woensdag 21 december 2022 @ 10:37:
[...]


[...]


Onderhuur (met toestemming van de verhuurder) kan wellicht, maar als die onderhuur om de een of andere reden afloopt (onderverhuurder overlijdt ofzo), heb je automatisch weer een huurovereenkomst met de verhuurder. Dus het is maar de vraag of ze dat dan willen.
Oke, goed om mee te nemen in het gesprek met hun, wellicht zien ze het als een optie.
Overigens kan je formeel helemaal geen huurovereenkomst hebben met 2 huurders. Het is er altijd 1, plus eventueel een medehuurder. Medehuurder ben je automatisch bij trouwen of geregistreerd partnerschap, en bij gebrek daaraan alleen als de verhuurder instemt (of je naar de rechter bent gestapt).
Weet je dit zeker? Ik ben uiteraard een leek, maar wanneer ik hier wat op google dan zie ik dat er voor de wet geen rechtsvorm is voor meerdere huurders, en individuele huurders dus hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het contract. Houd dit dan niet in dat het wellicht officieel niet als 2 huurders gezien wordt, maar in de praktijk wel beiden het contract aangegaan zijn? Ik hoop dat het logisch is wat ik schrijf :P
Dus, in het kader van creatieve ideeen, wellicht kunnen jullie nog gezamenlijk besluiten dat de huurovereenkomst niet klopte, en een nieuwe afsluiten met terugwerkende kracht vanaf een jaar geleden, die dan 2 jaar duurt? Of 5 jaar als je er een jongerencontract van kunt maken?
Dit is wel een goede. Sowieso kunnen we dat voorstellen, om het contract opnieuw te tekenen met zeldfe ingangsdatum en dan voor 2 jaar (dus nog een jaar extra). Betwijfel echter of de makelaar daar in mee wil gaan, want die zien dan hun extra commissie verdwijnen en zullen dit wellicht gooien op valsheid in geschrifte? Geen idee hoeveel macht ze in dit geval dan hebben (zij doen het administratieve beheer, dus ook al hebben we geen contract met hen, beheren ze dat contract wel).

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • Shadowhawk00
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 06-02 17:37
Ik snap eigenlijk het probleem niet zo.
De makelaar roept dat jullie eruit moeten want anders huurbescherming.
De eigenaar heeft jullie graag nog jaren als buren.
Maar je kan niet huren omdat de eigenaar je er dan niet meer uit kan zetten.

Als de eigenaar gewoon voor lange termijn wil verhuren en geen intentie heeft om het te verkopen, dus soort aanvulling op zijn inkomen/pensioen, dan maakt de huurbescherming voor hem ook weinig uit.

Waarom niet gewoon een contract voor onbepaalde tijd afsluiten met de eigenaar en de makelaar eruit schoppen. Dan zijn jullie beide happy alleen de makelaar niet.


Het kan natuurlijk zijn dat de eigenaar met het oog op nieuwe wetgeving graag flexibel wil blijven.

[Voor 7% gewijzigd door Shadowhawk00 op 22-12-2022 09:22]


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
Shadowhawk00 schreef op donderdag 22 december 2022 @ 09:21:
Ik snap eigenlijk het probleem niet zo.
De makelaar roept dat jullie eruit moeten want anders huurbescherming.
De eigenaar heeft jullie graag nog jaren als buren.
Maar je kan niet huren omdat de eigenaar je er dan niet meer uit kan zetten.

Als de eigenaar gewoon voor lange termijn wil verhuren en geen intentie heeft om het te verkopen, dus soort aanvulling op zijn inkomen/pensioen, dan maakt de huurbescherming voor hem ook weinig uit.

Waarom niet gewoon een contract voor onbepaalde tijd afsluiten met de eigenaar en de makelaar eruit schoppen. Dan zijn jullie beide happy alleen de makelaar niet.


Het kan natuurlijk zijn dat de eigenaar met het oog op nieuwe wetgeving graag flexibel wil blijven.
De makelaar zal de verhuurder angst hebben aangepraat over het hebben van een contract voor onbepaalde tijd. Ook al is de relatie nu goed, zullen ze het idee dat ze ons er in principe niet meer zomaar uit krijgen (mocht het zover komen) niet fijn vinden. Ergens jammer, want ik kan me geen scenario bedenken dat wij hier nog langer dan 2-3 jaar wonen. We willen het liefst volgend jaar al een woning kopen, en dat moet gewoon mogelijk zijn. Mocht dat onverhoopt een jaar langer duren, prima, maar ik hoop niet nog langer dan dat. Via verzekeringen zijn situaties als overlijden en langdurige ziekte goed afgevangen, dus ook mocht dat mijn vrouw of ik overkomen, zal de ander nog (of juist) in staat zijn om een huis te kopen.

Wat ik morgen wil doen is even alle opties die ik nu ontdekt heb op een rijtje zetten, daarmee nogmaals de RBV bellen en dit laten toetsen. Vervolgens hiermee weer terug naar de verhuurder. En 1 van de opties is inderdaad gewoon een contract voor onbepaalde tijd. Ik wil dan ook transparant zijn over die nieuwe wet die eigenlijk gelijk weer buitenspel is gezet, want dat is wel zo eerlijk.

[Voor 13% gewijzigd door LankHoar op 22-12-2022 13:03]

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • Shadowhawk00
 • Registratie: Juli 2010
 • Laatst online: 06-02 17:37
LankHoar schreef op donderdag 22 december 2022 @ 13:01:
[...]


De makelaar zal de verhuurder angst hebben aangepraat over het hebben van een contract voor onbepaalde tijd. Ook al is de relatie nu goed, zullen ze het idee dat ze ons er in principe niet meer zomaar uit krijgen (mocht het zover komen) niet fijn vinden. Ergens jammer, want ik kan me geen scenario bedenken dat wij hier nog langer dan 2-3 jaar wonen. We willen het liefst volgend jaar al een woning kopen, en dat moet gewoon mogelijk zijn. Mocht dat onverhoopt een jaar langer duren, prima, maar ik hoop niet nog langer dan dat. Via verzekeringen zijn situaties als overlijden en langdurige ziekte goed afgevangen, dus ook mocht dat mijn vrouw of ik overkomen, zal de ander nog (of juist) in staat zijn om een huis te kopen.

Wat ik morgen wil doen is even alle opties die ik nu ontdekt heb op een rijtje zetten, daarmee nogmaals de RBV bellen en dit laten toetsen. Vervolgens hiermee weer terug naar de verhuurder. En 1 van de opties is inderdaad gewoon een contract voor onbepaalde tijd. Ik wil dan ook transparant zijn over die nieuwe wet die eigenlijk gelijk weer buitenspel is gezet, want dat is wel zo eerlijk.
Ga anders gewoon direct met je buurman in gesprek, vertel hem ook gewoon dat jullie toch van plan zijn om binnen 2-3 jaar te vertrekken en dat het enige risico wat de verhuurder loopt is dat hij jullie er niet uit kan zetten is. En dat het risico van jullie er wel uit zetten is dat er straks voor 1 jaar heel vervelende buren komen te wonen die hij er ook niet uit kan zetten.
Beetje beeld schetsen van wat voor irritante dingen vervelende buren kunnen zijn en of hij dat risico wel wil lopen aangezien hij nu natuurlijk gewoon fijne buren heeft.
En voorstellen om de makelaar er gewoon tussenuit te flikkeren zodat de verhuurder dat geld lekker in eigen zak kan steken.

Ook leuke insteek, vraag eens of de makelaar misschien commissie krijgt als hij nieuwe huurders erin zet. Het zijn je buren dus keertje koffie drinken. Als dat zo is de argumenten van de makelaar van tafel vegen en ook aangeven dat de makelaar de enige is die er goed op verdient als jullie eruit moeten.

Ik bekijk het verhaal vanuit de andere kant omdat ik ook een appartementje verhuur dus ik weet ook dat makelaars er goed aan verdienen aan hun "service". En als je ze eruit haalt scheelt je dat als verhuurder vaak 8-10% van het rendement op jaarbasis.

[Voor 5% gewijzigd door Shadowhawk00 op 24-12-2022 12:11]


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
Shadowhawk00 schreef op zaterdag 24 december 2022 @ 12:07:
[...]


Ga anders gewoon direct met je buurman in gesprek, vertel hem ook gewoon dat jullie toch van plan zijn om binnen 2-3 jaar te vertrekken en dat het enige risico wat de verhuurder loopt is dat hij jullie er niet uit kan zetten is. En dat het risico van jullie er wel uit zetten is dat er straks voor 1 jaar heel vervelende buren komen te wonen die hij er ook niet uit kan zetten.
Beetje beeld schetsen van wat voor irritante dingen vervelende buren kunnen zijn en of hij dat risico wel wil lopen aangezien hij nu natuurlijk gewoon fijne buren heeft.
En voorstellen om de makelaar er gewoon tussenuit te flikkeren zodat de verhuurder dat geld lekker in eigen zak kan steken.

Ook leuke insteek, vraag eens of de makelaar misschien commissie krijgt als hij nieuwe huurders erin zet. Het zijn je buren dus keertje koffie drinken. Als dat zo is de argumenten van de makelaar van tafel vegen en ook aangeven dat de makelaar de enige is die er goed op verdient als jullie eruit moeten.

Ik bekijk het verhaal vanuit de andere kant omdat ik ook een appartementje verhuur dus ik weet ook dat makelaars er goed aan verdienen aan hun "service". En als je ze eruit haalt scheelt je dat als verhuurder vaak 8-10% van het rendement op jaarbasis.
Bedankt voor je adviezen. Ik had al e.e.a. gepost over dat we in gesprek zijn, wellicht dat je daar over heen las. Goed om het vanuit de kant van een verhuurder te bekijken, je hebt een goed punt betreft onzekerheid met nieuwe huurders (en dan kan 1 of 2 jaar ook erg lang zijn).

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!


 • LankHoar
 • Registratie: April 2013
 • Laatst online: 16:41

LankHoar

Langharig tuig

Topicstarter
Vrijdag zijn we even langs geweest, en we hebben een nieuw contract voor 2 jaar gekregen, teruggedateerd als per oude contract, dus 1 jaar extra. Het noteren van 1 huurder of op papier door iemand anders laten huren raadde de juridische afdeling van de makelaar niet aan, omdat dit in de praktijk voor een rechter geen stand zou houden omdat het makkelijk aantoonbaar is dat wij er gewoon wonen.

Ik merkte dat ze toch wel graag de makelaar er tussen houden, dus heb dit niet meer gesuggereerd te veranderen. In de praktijk gaat al het technische toch al rechtstreeks met de verhuurder, dus administratief zal dit niet veel uitmaken. En mochten we over 1 jaar nog geen koopwoning hebben, kunnen we dan altijd nog een vast huurcontract suggereren, maar dat zien we dan wel weer :)

Al met al loopt het dus goed af (hoewel er nog niet getekend is, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om). Dank allen :)

When life throws you a curve, lean into it and have faith! ~ Looking for a job in a fun IT company? Ask me about it!

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee