Toon posts:

Het "grote" In-dak Zonnepanelen topic

Pagina: 1
Acties:

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35

Achtergrond

Er ontstaan op de verschillende PV topics regelmatig discussies over in-dak systemen. Vaak "ontaarden" deze discussies in voors en tegens van in-dak versus op-dak. Meestal worden de opties voor in-dak systemen slechts oppervlakkig besproken. Het valt dan meestal op dat de meeste tweakers niet zo dol lijken op in-dak PV systemen. Dit topic heeft als doel om de verschillende opties en voor en nadelen van verschillende in-dak systemen in meer detail te bespreken.

Meestal worden deze systemen gezien als een vorm van 'Building Integrated PhotoVoltaics', ofwel 'BIPV' (deze term omvat echter meer dan alleen in-dak systemen).Er zijn natuurlijk redenen voor gereserveerde houding t.a.v. in-dak systemen door veel Tweakers:
 • In-dak PV systemen kennen een relatief hoger risico op brand
 • Het rendement van in-dak PV systemen is vaak lager
 • De kosten van een in-dak PV systeem zijn bijna altijd hoger dan die van een op-dak systeem
Deze 'stellingen' worden hieronder verder toegelicht en genuanceerd :)

Allereerst kan een in-dak PV systeem natuurlijk bijdragen aan de esthetiek van een woning, zeker voor woningen "onder architectuur ontworpen" is dat soms een "must". (niet zozeer vanuit regelgeving, maar meer t.a.v. uitstraling van de woning).

Nu wil het geval dat we ook bezig met het ontwerp van een nieuwe woning, daar moet natuurlijk ook PV gerealiseerd worden. Voor de te ontwerpen woning stelt de gemeente in dit geval ook 'beeldkwaliteits eisen' waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd voor het PV-systeem. In de wijk liggen de panelen tot op heden uit het zicht op platte daken, of (laag) in een zonneweide (bij de grotere dubbele kavels), of inderdaad in-dak voor de woningen met een kap en een kleinere (enkele) kavel. Aangezien wij ook een kleinere/enkele kavel hebben aangekocht en een woning met kap willen bouwen zullen we dus waarschijnlijk ook een in-dak systeem gaan realiseren (al is dat geen verplichting).

Aan de ene kant is dit topic dus aangemaakt voor een specifieke situatie, aan de andere kant zal veel van de discussie en bevindingen algemeen bruikbaar zijn en ik hoop van dit topic een soort van "groot in-dak PV topic" kan uitgroeien (aan de andere kant begrijp ik dat slechts 1% van de PV systemen een in-dak systeem betreft, dus wellicht zijn die ambities wat te hoog gegrepen, we gaan het zien...). In ieder geval kunnen "andersdenkenden" (b.v. met voorkeur voor indak PV systemen met micro inverters) hier een veilig onderdak vinden ;), maar er blijft natuurlijk ruimte voor kritische maar goed onderbouwde tegengeluiden.

Gezien de beperktere doelgroep en het feit dat veel van de overwegingen algemeen bruikbaar zijn verwacht ik dat het niet nodig is om voor specifieke situaties m.b.t. een in-dak systeem een eigen topic aan te maken. Zo kunnen we alle kennis en ervaringen op één plaats bundelen.

Deze topic start is een eerste aanzet, feedback is welkom :)

Typen in-dak systemen

Op zich zijn er natuurlijk de nodige off-the-shelf in-dak systemen verkrijgbaar, maar de teneur onder de tweakers lijkt te zijn dat deze in-dak systemen om verschillende redenen niet 'voldoen'. Dit topic heeft als doel om kennis en ervaringen met in-dak PV systemen te delen zodat een ieder die een in-dak systeem overweegt of gaat aanleggen een goed doordachte beslissing kan nemen. Het idee is dat we zo de verschillende opties voor in-dak systemen op een rijtje krijgen, en de voor en nadelen van de beschikbare systemen voor een ieder helder krijgen. Deze paragraaf kan dan ook verschillende subparagrafen krijgen.

Het lijkt me handig om te starten met een lijst van bekende in-dak systemen (in NL en B):Daarnaast zijn er systemen welke ogen als een in-dak systeem maar dat eigenlijk niet zijn. Het eigenlijke waterdichte dak bevind zich dan onder de zonnepanelen, maar het geheel "oogt" als een in-dak systeem, bijvoorbeeld doordat er dakpannen in dezelfde vlak-hoogte als de zonnepanelen worden geplaatst, of doordat de zonnepanelen geheel doorlopen van nok tot goot en tot aan de dakranden (meestal in combinatie met een zogenaamde "dekker").

Voor en nadelen van in-dak systemen

Hieronder worden de meest genoemde voor en nadelen van in-dak systemen genoemd.
Brandrisico
Dat in-dak systemen daadwerkelijk een hoger risico hebben op brand blijkt uit een onderzoek van ECN/TNO in samenwerking met het RVO.

Hoewel het aantal branden bij in-dak systemen ook weer niet zo groot is als soms verondersteld wordt (beweringen dat 80-90% van de PV-branden in-dak systemen betreft zijn onjuist), is wel duidelijk dat het aandeel van in-dak branden zeker zo'n 10x groter is dan op basis van het marktaandeel (van slechts ca. 1%) mag worden verwacht.

Wat betreft de oorzaak van branden worden met name ondeugdelijke verbindingen van DC connectoren als hoofd-oorzaak aangewezen door experts (80-99%). Deze kunnen dan leiden tot vlambogen of sterke plaatselijke verhitting met brand als gevolg.Onderliggend wordt dan vaak de deskundigheid en vaardigheid van de installateur als oorzaak aangewezen (onjuiste montage van connectoren, gebruik van verschillende connectoren, etc.). In een expert artikel van Solar Bouwmarkt wordt dit nog wat verder gemotiveerd en worden enkele concrete voorbeelden getoond hoe gemakkelijk een vlamboog kan ontstaan.

Andere genoemde oorzaken zijn ondermeer overbelasting door defecte bypass diodes in de junction-boxes, dit kan met name gebeuren als een bypass diode defect is geraakt, bijvoorbeeld als gevolg van bliksem en de junction-box zijn warmte niet goed kan afgeven. (ik neem aan dat dit risico met name bij langere strings relevant is, vanwege de hogere stromen kunnen de junction boxes eerder oververhit raken?).

Op zich zullen bovengenoemde risico's voor kunnen komen bij alle typen PV installaties (in-dak. op-dak, plat dak en in het veld), het belangrijkste verschil is dat bij in-dak systemen de verhitte punten / vlambogen zich vaak dichter bij brandbaar materiaal bevinden (zoals panlatten, tengels of folie), waar bij een op-dak systeem de pannen vaak een brandwerende laag vormen, is daar bij een in-dak systeem vaak geen sprake van. Wat dit risico betreft zal dus ook bij plat-dak systemen gelet moeten worden op de afstand tussen DC bekabeling en connectoren en het mogelijk brandbare dakmateriaal.

Bij deze in-dak systemen is het vaak mogelijk dat de DC kabels van de PV installatie in de buurt komen van de brandbare delen van de dakconstructie: Bijvoorbeeld bij het gebruik van een systeem waarbij de kabels (bij minder zorgvuldige plaatsing) in de buurt van panlatten en tengels kunnen komen. Een brandgevaarlijke situatie kan typisch ontstaan als er een zwakke verbinding is gemaakt tussen 2 panelen in een string of tussen de omvormer en de panelen (bijvoorbeeld door het gebruik van verschillende merken/typen MC4 connectoren of onjuist gemonteerde connectoren). Door de hoge stromen kan er dan een zogenaamde vlamboog ontstaan.

Als één van de brandbare materialen wordt soms ook het kunststof folie aan de achterkant van de meeste zonnepanelen genoemd. Wat dat betreft zou het gebruik van glas-glas panelen ook het risico op brand kunnen verminderen.

Verder blijkt dat zelden 1 enkele onvolkomenheid leidt tot brand, meestal is er sprake van een serie van problemen in de installatie welke daadwerkelijk tot brand kunnen leiden.
Voorkomen van brandgevaar
Er zijn behoorlijk wat maatregelen te nemen om het risico op brand sterk te verminderen:
 • Zorg voor een deugdelijke montage van alle bekabeling (AC en DC)
 • -Niet in de buurt van brandbare materialen -Gebruik dezelfde merken en typen connectoren -Zorg voor voldoende bescherming van de bekabeling (denk ook aan vraat door knaagdieren)
 • zorg er voor dat de spanningen en stromen niet zo hoog worden dat er vlambogen of hoge temperaturen kunnen ontstaan. (DC: Micro omvormers, vlamboogdetectie, AC: verdeel bij hogere vermogens de opbrengst over meerdere fasen). Zie ook dit artikel over de uitleg van vlambogen bij DC spanning.
 • zorg er voor dat zowel de AC als de DC-bekabeling niet in contact kan komen met brandbaar materiaal op het dak of bij het traject naar de omvormer
 • Gebruik glas-glas panelen in plaats van glas-folie panelen
In principe kan iedere PV installatie veilig aangelegd worden als aan alle voorschriften word voldaan, het probleem is natuurlijk dat dat niet altijd het geval zal zijn, dat kan te wijten zijn aan onkunde, maar ook een kleine fout, of het (per ongeluk / onbedoeld) wijzigen van de installatie door een 3e. Als er maar voldoende ongunstige omstandigheden bij elkaar komen kan er zo maar een daadwerkelijk brandgevaarlijke situatie ontstaan.

Door bovenstaande maatregelen toe te passen zal het risico op brand aanzienlijk gereduceerd worden. Deze maatregelen zijn natuurlijk niet specifiek voor in-dak systemen maar kunnen ook helpen om andere systemen meer brandveilig te maken.
Efficientie van in-dak systemen
Een ander nadeel van in-dak systemen is dat er meestal minder luchtcirculatie / ventilatie mogelijk is rondom de zonnepanelen waardoor de panelen warmer worden en daardoor minder efficient werken. Dit effect komt tot uitdrukking in de zogenaamde temperatuur-coëfficiënt: per graad celcius temperatuurstijging zal de opbrengst zo'n 0,4 tot 0,5 % dalen.

Om dit effect tegen te gaan is het gewenst om te zorgen voor een goede lucht circulatie onder de panelen (of eventueel een andere / extra vorm van koeling). Deze maatregelen kunnen we verder bespreken bij de verschillende te bespreken systemen.
Kosten van in-dak systemen
Vrijwel altijd zijn in-dak systemen (aanmerkelijk) duurder dan op-dak systemen. Dat is zeker het geval bij bestaande bouw: daar is voor een op-dak systeem slechts een relatief eenvoudig systeem nodig met enkele aluminimum rail elementen en bevestigings beugels. Voor een in-dak moeten de dakpannen (of andere dakbedekking) meestal verwijderd worden (en soms later deels weer (verhoogd) worden teruggeplaatst rondom de panelen). Ook moet de constructie onder de panelen waterdicht worden gemaakt.

Bij nieuwbouw kan bij toepassing van een in-dak systeem weliswaar worden bespaard op dakpannen (of andere dakbedekking), er moet echter extra aandacht worden besteed aan het waterdicht maken van de constructie. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar. Zowel fabrikant specifieke systemen als ook systemen waarbij gebruik wordt gemaakt van standaard elementen zoals damwand profielen. In het algemeen zijn deze systemen nog steeds duurder dan het plaatsen van een traditioneel dak.

Bij in-dak ("geintegreerde") systemen kan het ook zijn dat de BTW aftrek beperkt is als de panelen deel uitmaken van de dak constructie (bijvoorbeeld als ze onderdeel zijn van het waterdicht maken van het dak). Voor deze panelen krijgt u minder btw terug: u mag dan maar 1/3e van de btw terugvragen. Het forfait is dan wel weer enkele tientjes lager dan bij op-dak panelen. Voor meer informatie zie de site van de balastingdienst.

Hier wil ik graag nog concrete informatie opnemen met voorbeelden van de kosten van dergelijke in-dak systemen.

Constructie van in-dak systemen

De constructies van de in-dak systemen van gespecialiseerde fabrikanten staan meest beschreven op de websites van de fabrikanten (waarvan er hierboven een aantal zijn genoemd. Vaak hebben deze systemen een aantal van de hierboven genoemde nadelen.

Naast de in-dak systemen van deze gespecialiseerde fabrikanten zijn er ook nog andere mogelijkheden waarbij een aantal van de genoemde nadelen kunnen worden voorkomen.

Een constructie welke hier op Tweakers vaker wordt genoemd is het gebruik maken van "damwand profielen" op het dak, hiermee kan een waterdichte laag worden gerealiseerd welke tevens onbrandbaar is (en eventuele brandbare materialen daaronder kan beschermen). Op deze damwand profielen kan dan een montage systeem voor zonnepanelen worden gemonteerd waarop de zonnepanelen worden geplaatst. Om de zonnepanelen heen kunnen eventueel dakpannen worden gemonteerd om het geheel meer een "dak uitstraling" te geven. Een voorbeeld is te vinden in deze Youtube video. Het betreft hier een bestaand dak, maar bij een nieuw dak zou het gehele dak van damwand profiel kunnen worden voorzien.

De voordelen van deze constructie zijn:
 • Onbrandbaar materiaal direct onder de zonnepanelen
 • Betere luchtcirculatie onder de panelen
 • BTW op de zonnepanelen installatie is voor 100% terug te vorderen
 • Bij nieuwbouw bespaar je op de dakpannen (al heb je natuurlijk extra kosten van de damwand profielen
Daarnaast kunnen er afhankelijk van de montage nog een paar nadelen zijn:
 • Indien de panelen vast worden gezet op het montage systeem kunnen er spanningen ontstaan op de zonnepanelen als gevolg van het uitzetten en krimpen dan de damwand profielen (dit probleem zal zich niet of minder voordoen bij het systeem zoals gebruikt in de video)
 • het uitzetten, krimpen, en "zetten" van de damwandprofielen kan "knal geluiden" veroorzaken?

[Voor 131% gewijzigd door Batilan op 06-09-2022 17:04. Reden: Extra info over gebruik damwand profielen]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Wij gaan komend jaar het dak van onze "nieuwe" woning volledig isoleren aan de buitenzijde met Isobouw isolatie, daarbij plaatsen we genoeg Isobouw Renotwin Solar voor 39 zonnepanelen op zuid (https://www.isobouw.nl/nl...notwin-solar-na-isolatie/)

De woning is een "remake" van een oude tabaksschuur met de zijkant van de woning aan de straatkant, dus met opbouwpanelen zou je tegen die constructie aankijken vanaf de straat, dat willen wij niet (en de welstandscommissie vast ook niet)

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
pagani schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 16:21:
Wij gaan komend jaar het dak van onze "nieuwe" woning volledig isoleren aan de buitenzijde met Isobouw isolatie, daarbij plaatsen we genoeg Isobouw Renotwin Solar voor 39 zonnepanelen op zuid (https://www.isobouw.nl/nl...notwin-solar-na-isolatie/)

De woning is een "remake" van een oude tabaksschuur met de zijkant van de woning aan de straatkant, dus met opbouwpanelen zou je tegen die constructie aankijken vanaf de straat, dat willen wij niet (en de welstandscommissie vast ook niet)
Kost dat? En wat is het voordeel tov “standaard” renovatiepanelen met damwand en staaldak PV bevestigingssysteem?
Wel jammer dat ze in hun reclame wel “brandwerendheid” aankaartten, maar dit vervolgens alleen van “boven” (vliegvuur) lijken te testen.

 • pagani
 • Registratie: Januari 2002
 • Niet online
Ik heb de exacte berekening van de aannemer helaas niet (leuk, bouwvak). De keuze is met name gevallen op de gevelisolatie van Isobouw (SlimFort met daaroverheen Keralit potdeksels), hier sluit de rest van het Isobouwassortiment mooi op aan.

Voor het dak komen we nu in totaal op zo'n 56k aan kosten. Dat is ruwweg voor:
-Dakpannen heel van het dak halen
-Oude materialen verwijderen (panlatten/eventuele 40 jaar oude isolatiemeuk)
-Plaatsen van de nieuwe isolatie
-Plaatsen van de nieuwe draagconstructies (voor panlatten en zonnepanelen)
-Herplaatsen van dakpannen
-Plaatsen van zonnepanelen (die zijn nog los aan te schaffen)

Plus daarbij nog wat kosten voor dakramen, windveren/waterborden e.d.

Let wel, woning is 20m bij bijna 9m, dus een vrij groot dakoppervlak.

 • busscherski
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 20:29
Mooi topic.

Zelf ben ik meer gecharmeerd van op dak dat er uitziet als in dak. Dus gewoon een simpele (geisoleerde) damwand als waterkerende laag en daar gewoon rails en panelen op.

AUijtdehaag in "Zonnepanelen op pvc golfplatendak"

Hiermee kun je de voordelen van op dak (waterdicht / brandwerend / ik denk over 20 jaar gemakkelijker te vervangen door een andere maat) combineren met in dak (looks).

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
busscherski schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 22:39:
Mooi topic.

Zelf ben ik meer gecharmeerd van op dak dat er uitziet als in dak. Dus gewoon een simpele (geisoleerde) damwand als waterkerende laag en daar gewoon rails en panelen op.

AUijtdehaag in "Zonnepanelen op pvc golfplatendak"

Hiermee kun je de voordelen van op dak (waterdicht / brandwerend / ik denk over 20 jaar gemakkelijker te vervangen door een andere maat) combineren met in dak (looks).
Dit is inderdaad ook ongeveer wat ik voor ogen heb voor ons dak, alleen wil ik dan wel nog wel wat pannen "langs de randen" hebben (vanwege aanzicht en ook de vorm van het dak). Het lijkt me ook op termijn (over 20 jaar ofzo :) ) handiger weer passend te maken (al kun je met een windveer met "dekker" natuurlijk ook wel wat opvangen).

Ik vraag me wel of hoe je dat typisch opbouwt in lagen bij een woonhuis. Ik neem aan dat de onderliggende "sandwichpanelen" dan ook direct de isolatie (volgens BENG normen) zullen bevatten? Bij stalen sandwichpanelen moet je dan wel weer de binnenkant gaan afwerken met gips oid? Ik meen dat bij de PIR dak-elementen die in de woningbouw gebruikt worden de 'binnenafwerking' vaak al aanwezig is?. [EDIT] Intussen is mij duidelijk dat er meestal niet gewerkt wordt met sandwichpanelen maar met damwandprofielen.

[Voor 4% gewijzigd door Batilan op 07-11-2021 19:37]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • busscherski
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 20:29
Batilan schreef op maandag 16 augustus 2021 @ 23:24:
[...]


Dit is inderdaad ook ongeveer wat ik voor ogen heb voor ons dak, alleen wil ik dan wel nog wel wat pannen "langs de randen" hebben (vanwege aanzicht en ook de vorm van het dak). Het lijkt me ook op termijn (over 20 jaar ofzo :) ) handiger weer passend te maken (al kun je met een windveer met "dekker" natuurlijk ook wel wat opvangen).

Ik vraag me wel of hoe je dat typisch opbouwt in lagen bij een woonhuis. Ik neem aan dat de onderliggende "sandwichpanelen" dan ook direct de isolatie (volgens BENG normen) zullen bevatten? Bij stalen sandwichpanelen moet je dan wel weer de binnenkant gaan afwerken met gips oid? Ik meen dat bij de PIR dak-elementen die in de woningbouw gebruikt worden de 'binnenafwerking' vaak al aanwezig is?
Zelf heb ik eigenlijk helemaal geen verstand van de details van op-dak vermomd als in-dak. @twain4me heeft er volgens mij wel verstand van.

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


 • twain4me
 • Registratie: December 2017
 • Laatst online: 19:55
Nu wil het geval dat we ook bezig met het ontwerp van een nieuwe woning, daar moet natuurlijk ook PV gerealiseerd worden. Voor de te ontwerpen woning stelt de gemeente in dit geval ook 'beeldkwaliteits eisen' waarbij expliciet aandacht wordt gevraagd voor het PV-systeem. In de wijk liggen de panelen tot op heden uit het zicht op platte daken, of (laag) in een zonneweide (bij de grotere dubbele kavels), of inderdaad in-dak voor de woningen met een kap en een kleinere (enkele) kavel. Aangezien wij ook een kleinere/enkele kavel hebben aangekocht en een woning met kap willen bouwen zullen we dus waarschijnlijk ook een in-dak systeem moeten realiseren.
als dat uiteindlijk je belangrijkste argument is zou ik ze er vergunningvrij op leggen, kunnen ze helemaal niets tegen doen zolang het maar niet als ketting beding ofzo in een koopcontract staat maar behoord bij de redelijke eisen van welstand.

waarom een woning ontworpen onder architectuur ineens indak panelen moet hebben ontgaat mij trouwens volledig. als de juiste argumenten zijn gebruikt is opdak ook gewoon te verdedigen.
Dit klinkt als een klassiek geval waar iemand zijn persoonlijke ideaalbeeld van een huisje probeerd op te dringen aan anderen.. persoonlijk heb ik daar heel erg weinig mee, en wordt er zelfs een beetje rebels van.

In het geval van inpassing in een beschermd dorps/stadsgezicht/monument snap ik de drang van het zo goed mogelijk inpassen natuurlijk wel . een indak dak neemt doorgaans minder de voorgrond en laat zo meer "ruimt" voor de belangrijke elementen in zijn omgeving. maar laten we nu niet net gaan doen dat zonnepanelen op een nieuwbouwhuis in een nieuwbouwwijk afbreuk doen aan de architectuur van dat huis of dat van de buren, dan is het gewoon niet goed ontworpen of zijn je uitgangspunten een monumentaal gebouwtje te bouwen. en dat is wel een beetje bijzonder om dat voor een hele nieuwbouwwijk te willen doen.. wat ben je dan eigenlijk aan het maken, een woonwijk of een filmset?

In het kort: wil je zelf eigenlijk geen indak, laat het je dan niet zomaar opdringen.


Mijn indak afschuw ligt met name bij de plastic bakken zoals die van bv GSE de damwand oplossing van isobouw e.d is al een stukje beter, maar dan vraag ik mij al snel af waarom niet gewoon een stalen damwand ipv plastic epdm wordt ook vaak gedaan, bv robisol heeft daar een oplossing voor. ze hebben ook een ander systeem wat werkt met een onderdak folie waarvan ze zeggen dat het "brandwerend" is. al met al is dit naar mijn mening vaak mooier dan het voorbeeld in de TS (wat in opbouw variant echt niet zoon heel erg anders beeld zou geven, en dat heeft alles te maken met de verhoudingen tussen pannen en panelen.)(geen ervaring mee of aandelen in :+ https://robisol.com/systemen/bitile-zonnedak)
https://robisol.com/systemen/bitile-zonnedak

[Voor 7% gewijzigd door twain4me op 17-08-2021 11:24]


 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
@twain4me Ik denk dat je gelijk hebt dat de gemeente het niet af kan dwingen, eigenlijk is hetgeen er in het beeldkwaliteitsplan staat ook niet heel concreet: "Past u zonnepanelen toe? Dan vragen wij u om deze onderdeel te laten zijn van de ontwerpopgave. Let u daarbij op de schaalverhouding, positie, volume, structuur en kleur. Zonnepanelen hebben namelijk veel invloed op de uitstraling van een woning.".

Omdat er tot op heden alleen maar in-dak en "uit het zicht" op plat dak werd toegepast heb ik aangenomen dat dat een soort van verplichting was om door de welstand te komen. Ik sprak echter zojuist mijn nieuwe buurman die toch op-dak gaat toepassen en ook door de welstand is gekomen.

Maar zelf heb ik toch ook wel de voorkeur voor in-dak (althans "visueel"). Zoals genoemd wil ik het vlak met panelen wel "omlijsten" met dakpannen (zeker wel enkele rijen / breedtes. Dat zullen dan platte antracietkleurige dakpannen worden. We hebben een aannemer op het oog welke erg praktisch mee lijkt te denken over hoe e.e.a. in de realisatie het best uit te werken, maar ze hebben nog geen "eigen ontwerp" in-dak systeem gemaakt. De door jou en @busscherski vaker genoemde oplossing met damwand / sandwichpanelen spreekt me wel aan, maar ik vraag me daarbij dan af hoe e.e.a. het beste op te bouwen is (het lijkt me dat je dan de binnenkant nog moet afwerken, of zou je ook een oplossing kunnen maken met "standaard" PIR isolatie met binnenafwerking en daarover stalen damwand profielen?)

Verder lijkt het me voor de ventilatie het handigst om de panelen landscape te leggen, de montageprofielen komen dan van boven naar beneden waardoor de luchtstroom meer ongehinderd naar boven kan. Bij portrait komen de profielen "overdwars", dat zal de luchtstroom meer afremmen? (al vind ik zelf panelen in portrait orientatie meestal net iets mooier :)). Hoewel: op zich zou je ook bij portrait de profielen kunnen draaien? Dat vereist dan alleen wat meer profielen?

Bij Robisol spreekt het Kyroof systeem me net wat meer aan dan het BiTile systeem (het gebruik van zonnepanelen als dakpan en dan over een geheel dakvlak vind ik zelf net wat minder (maar dat is dus vooral een persoonlijke voorkeur). Op zich zou bij het Kyroof systeem de BTW aftrek nog steeds volledig zijn voor het PV-deel omdat de waterdichtheid door de onderliggende constructie wordt gegarandeerd? Bij BiTile is dat niet het geval? (is een mooi bijkomend voordeeltje van het KyRoof systeem). Ook zou je bij Kyroof de montageklemmen niet zien terwijl je die bij BiTile wel ziet?

Maar zoals gezegd ben ik nog steeds benieuwd hoe een opbouw met "standaard" dak systemen (isolatie, damwand/sandwichpanelen, standaard zonnepanelen, met pannen rondom de panelen) er het beste uit zou kunnen zien. Zou je eens kunnen delen hoe de opbouw van jouw dak er uiteindelijk uit gaat zien, ik meen dat jij uiteindelijk ook een dergelijk dak gaat maken?

Kan direct de TS nog wat aanpassen n.a.v. de discussie d:)b

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • busscherski
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 20:29
Het klinkt mij vrij vrijblijvend in de oren. Wat als je aangeeft geen PV te plaatsen en je je een half jaar na oplevering bedenkt en het alsnog doet? Wie doet je wat?

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


 • twain4me
 • Registratie: December 2017
 • Laatst online: 19:55
busscherski schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 15:40:
Het klinkt mij vrij vrijblijvend in de oren. Wat als je aangeeft geen PV te plaatsen en je je een half jaar na oplevering bedenkt en het alsnog doet? Wie doet je wat?
niemand, en het is ook vrijblijvend ze zien alleen liever dat er over nagedacht is.. en vaak is dat nadenken natuurlijk helemaal niet zo duur dus ergens mag je dat best van mensen verwachten. het afdwingen is een lastiger verhaal ;)

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
busscherski schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 15:40:
Het klinkt mij vrij vrijblijvend in de oren. Wat als je aangeeft geen PV te plaatsen en je je een half jaar na oplevering bedenkt en het alsnog doet? Wie doet je wat?
Volgens mij mag dat bij BENG niet meer: bij oplevering moet het huis voldoen aan de BENG normen, je kunt dit niet later realiseren. Uit BENG: toetsen vergunningsaanvraag en oplevering: "Bij oplevering wordt deze door de Vakbekwaam EPA-adviseur omgezet in een definitief energielabel. Er hoeft alleen een herberekening gedaan te worden, wanneer de oplevering afwijkt van het ingediende plan. Het is de verantwoording van de EPA-adviseur om erop toe te zien dat de opgeleverde prestatie overeenkomt met de prestatie van de vergunningsaanvraag."

Maar waarom zou ik dat willen doen? Ik wil immers graag zonnepanelen en liefst een in-dak systeem omdat ik dat mooier vind passen bij het huis. Zelfs al zou ik besluiten dat ik toch een op-dak systeem wil dan kan ik dat blijkbaar zo doen, mits bij de aanvraag van omgevingsvergunning zo aangegeven. Ik wordt dus niet beperkt door de gemeente voor zover ik dat nu kan zien.

In de vorige post gaf ik een reactie op twain4me omdat hij terecht aangaf dat de gemeente me niet kan verplichten tot een in-dak systeem, ik wil echter "graag" een in-dak systeem (mits de extra kosten niet enorm uit de klauwen gaan lopen). Mijn idee was eerst dat ik hier niet onderuit kon komen.

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • busscherski
 • Registratie: Maart 2013
 • Laatst online: 20:29
@Batilan
Ik bedoelde het niet specifiek in jouw geval.

Wat betreft BENG weet ik het niet. Ken wel iemand die 2 jaar geleden gebouwd heeft en bij de EPC berekening een aantal panelen had staan. Die liggen nog niet op het dak.

SolaX X1 5.0: 4650 Wp Qcells ZZW45º, APS QS1: 1760 Wp YMX NWW 8º, APS QS1: 1535 Wp YMX plat, Atlantic Explorer 3 270 coil, 5 kW Panasonic monobloc H serie


 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
twain4me schreef op dinsdag 17 augustus 2021 @ 11:05:
[...]


Mijn indak afschuw ligt met name bij de plastic bakken zoals die van bv GSE de damwand oplossing van isobouw e.d is al een stukje beter, maar dan vraag ik mij al snel af waarom niet gewoon een stalen damwand ipv plastic epdm wordt ook vaak gedaan, bv robisol heeft daar een oplossing voor. ze hebben ook een ander systeem wat werkt met een onderdak folie waarvan ze zeggen dat het "brandwerend" is. al met al is dit naar mijn mening vaak mooier dan het voorbeeld in de TS (wat in opbouw variant echt niet zoon heel erg anders beeld zou geven, en dat heeft alles te maken met de verhoudingen tussen pannen en panelen.)

[Afbeelding]

(geen ervaring mee of aandelen in :+ https://robisol.com/systemen/bitile-zonnedak)
https://robisol.com/systemen/bitile-zonnedak
Intussen begint het allemaal wat concreter te worden, we hebben nu wat oriënterende gesprekken met aannemers, de meesten hebben niet speciaal ervaring met in-dak zonnepanelen. Ik heb specifiek de optie genoemd van stalen damwand profielen (met isolatie neem ik dan aan?). De aannemer was daarmee niet direct bekend, wel gaf hij aan dat hij met stalen damwand profielen "akoestische problemen" verwacht: concreet bij regen zou dat nogal kunnen doorklinken, aan de andere kant lijkt me dat als de regen op de panelen en dakpannen valt het nog wel mee zal vallen?

EDIT: Intussen is dus duidelijk dat het gaat om "kale" damwand profielen (zonder isolatie ertussen) welke als waterdichte laag op de dakconstructie worden bevestigd waarop dan de zonnepanelen kunnen worden gemonteerd.

Een van de aannemers gaf aan dat hij met de scharnierdaken die hij standaard gebruikt minder (geen extra) ondersteuning nodig heeft vanuit de onderliggende constructie (muren en zolder). Hij gaf aan met damwand profielen extra balken ter ondersteuning nodig te hebben (wat natuurlijk esthetisch gezien weer niet de voorkeur heeft).

Toch blijf ik nog steeds benieuwd naar de mogelijkheden van stalen damwand profielen, maar dan is het wel noodzakelijk dat de aannemer daar ook vertrouwen in heeft. @twain4me kun jij eens aangeven welke damwand profielen geschikt zouden zijn (qua draagkracht, eisen bouwbesluit/BENG, binnenafwerking, verwerkbaarheid door de aannemer, kunnen plaatsen dakramen / dakkapel etc.).

Ook details van constructie zoals nok, (verholen) dakgoot, montage panelen en dakpannen etc. is natuurlijk welkom :)

[Voor 4% gewijzigd door Batilan op 07-11-2021 19:42]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Damwand is gewoon een dunne geprofileerde plaat.
Dit plaats je over je bestaande (of geplande) dak heen, het heeft dus enkel een waterdichtende functie, met als mooie bijkomstigheid dat je er standaard "schuur" PV montagemateriaal op vast kunt schroeven/popnagelen.

Draagkracht, binnenafwerking ed dan lijkt het alsof je het over een sandwichpaneel hebt, dat is heel andere koek.

Je moet ze ook niet vragen naar in-dak, want dat is het niet. Het is gewoon een schuurdak waaromheen je de afwerkranden omhoog brengt om het esthetisch als in-dak te laten ogen.

Akoestiek is geen probleem, er ligt immers (bijna) geen damwand "bloot" waar regen/hagel direct op kan vallen.
In mijn geval ligt er nog een harde persing 6cm houtvezelplaat onder, met daaronder een dakvulling van ~25cm normaal houtvezel, dat is qua geluid natuurlijk zeer goed dempend.

Edit: en ff wat teruggezocht. Moet nog steeds fotos maken van eindresultaat.... Maar hieronder een greep uit wat eerder al gepost is op t forum;

[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]
bbbrumbrum schreef op dinsdag 16 juni 2020 @ 23:21:
[...]

@WackoH
Hier even mijn ervaringen aangezien ik iets vergelijkbaars heb gebouwd.

Damwand 35 profiel 0,6mm anthracietgrijs.
Daarop Van de Valk insert profielen gepopt (moet erg nauwkeurig! Gebruik meer haken dan de calculator je verteld!)

Bovenste en onderste rail heb ik voorzien van stukken vogelwering in de 'dalen' van het damwand.

Zit nog te denken om de open ruimte tussen bovenste profiel en nok op te vullen met 80mm ventilatieprofiel
(zoiets) op rol. Dan is het mooier zwart en kunnen er zeker geen vogels en ander gespuis in.

Qua vereffening/aarding alle rails aan beide uiteinden met elkaar verbonden, alsook het damwand.

Wilde eerst ook die Ubbink doorvoeren gebruiken, maar vond het eigenlijk belachelijk duur voor wat het was.
Uiteindelijk een PVC buis van 40mm met zelfklevend EPDM op rol dichtgemaakt. Daar de 3x 19mm buis doorheen.
WackoH schreef op vrijdag 19 juni 2020 @ 15:22:
Ik zie een oplossing als die van mij (en die van bbbrumbrum) niet als een echte in-dak (waarbij de panelen de rol van dakbedekking overnemen), maar als een hybride oplossing om een optisch mooier resultaat te krijgen.

Dus in plaats van dakpannen, liggen er metaalplaten onder de panelen. Wat betreft veiligheid maakt dat volgens mij niet veel uit. Daarnaast helpt de inzet van micro-omvormers (zoals in mijn geval) vermoedelijk om het risico nog wat verder terug te brengen.

Mijn streven is een soort schoorsteeneffect te krijgen doordat de warmte die onder de panelen ontstaat, gaat stijgen en zo weer verse koele lucht aanzuigt.
bbbrumbrum heeft voor dakplaten met een profiel van 35 mm gekozen en de panelen in rails gemonteerd.
Ik gebruik Clickfit Evo Staaldak op plaat met 18 mm profiel. Ik denk dat de panelen op vergelijkbare hoogte boven de toppen van de platen hangen, maar die van mij hebben een lager profiel.
De afstand dal van de plaat en rand van het paneel is ~30 mm. De panelen zijn zelfs 32 mm hoog, dus met correctie voor glas etc zal er onder het paneel zal zo'n 55 mm ruimte zijn. Bij bbbrumbrum is dat 17 mm meer, dus ~70 mm.

Nu kan ik overal nog goed bij en ben ik het dak met ene infrarood thermmeter opgeklommen.
Nu is meten van infrarood met glimmende oppervlakken niet altijd even zeker. Maar relatief verwacht ik dat het wel bruikbaar.

Daarnaast heb ik nog drie van dezelfde panelen (Qcells Full Blck G6) in een tijdelijke schansopstelling in portait en onder 15o op onze aanbouw staan. Hier kan wind vrij onderdoor blazen.

In de schansopstelling meet ik over een geheel paneel ongeveer dezelfde temperatuur van 42oC.

De panelen op de garage liggen in lanscape en onder 35o.
Het onderste paneel is aan de laagste zijde ~50oC wat naar 60oC aan de hoge kant oploopt. Gek genoeg begint het paneel daarboven weer op ~50oC en loopt ook weer naar 60oC op.
Dus gemiddeld 15oC meer. Bij een temperatuurcoëfficiënt voor P_MPP van de 0.36%/K scheelt me dat dus ~5.4% rendement. Oftewel, de 340 Wp panelen functioneren (bij zon) als 322 Wp en zullen wat sneller verouderen. Bij bewolkt weer zal de opwarming veel minder zijn, dus gemiddeld komt het verlies wat lager uit.

Dat is redelijk in lijn met een Belgisch rapport van de Universiteit Leuven (De invloed van ventilatie op het rendement van zonnepanelen") waarin wordt gesteld dat in-dak systemen 2.7% minder rendement hebben ten opzichte van een op-dak systeem.
Nu lijkt hun op-dak systeem meer op mijn staakdak-systeem dan op een systeem op gegolfde dakpannen.
Maar aan de andere kant is de koeling bij een systeem op dakpannen ook niet ideaal i.v.m. een plat dak of schansopstelling.

Dus voorlopig zijn de uitkomsten zoals verwacht: De opbrengst iets minder gaat zijn. Dat had ik ingecalculeerd. Ik vind panelen boven dakpannen niet mooi. Zeker als het dak op een relatief lage hoogte zit zoals in mijn geval.

Ik heb nu een latje tussen onderste en bovenste paneel gehangen om te zien of m'n schoorsteeneffect dan beter tot stand gaat komen. Maar nu is de zon weg (ik dient de volgende telcon zich aan ;-)

Is niet erg, want zonnepanelen in Nederland zijn toch eigenlijk hobby die alleen maar financieel uit kan door subsidie van de overheid ;-)
Batilan schreef op maandag 5 juli 2021 @ 11:02:
[...]


Bedankt voor je uitgebreide en heldere reactie op basis van echte praktijkervaringen (is wellicht niet wat @Dengra graag leest, maar antwoord op de BTW vraag is nu wel helder). Deze info lijkt me zeer waardevol ook voor andere bouwers hier. Op zoek naar het "beste" in-dak systeem lijkt een zelf ontworpen oplossing op basis van een stalen damwand profiel dus de beste optie.

Ik ben wel benieuwd of je nog wat meer details kunt delen over het zelf te ontwerpen alternatief met "stalen damwand", ik kan het inderdaad gewoon voorleggen aan de bouwkundige van de aannemer (welke zeer meedenkend is), maar als er al wat ervaringen uit de praktijk meegenomen kunnen worden kan dat het geheel alleen maar ten goede komen (en zo niet: kan ik je voor een aantal uren inhuren? :), of @bbbrumbrum welllicht) Ik heb over de afgelopen 3 jaar wel enkele posts gevonden (1, 2) en de post hierboven, maar vind daarin nog niet zoveel detail info (meeste info in de post van @bbbrumbrum), ik denk dan b.v. aan koeling, afwatering naar dakgoot etc. Is er een reden dat je panelen op damwand profiel nog niet klaar zijn, anders dan dat je het zelf doet (b.v. omdat je tegen issues aanloopt?)

(de gebroken dakpannen betrof inderdaad betonnen dakpannen van zo'n 20 jaar (!) oud, je zou toch denken dat we na 100-en jaren ervaring met dakpannen we betere pannen krijgen i.p.v. 'ondeugdelijke' :/ ?)

[Voor 82% gewijzigd door bbbrumbrum op 29-10-2021 13:51]


 • twain4me
 • Registratie: December 2017
 • Laatst online: 19:55
stalen damwand kan je idd gewoon op de dakconstructie plaatsen (geventileerd)

Dat is niet heel veel anders dan de stalen versie van dit
https://www.isobouw.nl/nl...mfix-xt-solar-daksysteem/

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
@bbbrumbrum @twain4me Thx, ik heb zowel damwand als sandwichpanelen langs zien komen in deze discussies (b.v. hier), maar als het inderdaad alleen damwand is dan begrijp ik het wat beter. Met een in-dak constructie spaar je in ieder geval ook weer wat kosten uit voor de dakpannen (die onder het mom van gestegen energiekosten ook flink duurder aan het worden zijn begrijp ik uit andere topics). Voor het damwand kun je dus desnoods B-keus gebruiken omdat het toch niet in het zicht komt (heb nog geen idee van de kosten van damwand / m2)

Ik schat zo in dat mijn (nog te kiezen) aannemer (evenals ik zelf) nog wel wat vragen heeft over de details van de bevestiging en constructie, maar de gelinkte foto's geven in ieder geval al wat meer inzicht. Aanvullende info en foto's zijn natuurlijk van harte welkom :)

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Hierbij nog het eindresultaat;


En de eerder geposte;

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
Een beetje laat, maar ziet er strak uit (y) . Nog wel een vraagje: heb je inderdaad de BTW van deze installatie helemaal teruggekregen (wat het PV-deel betreft dan 8) ) omdat je panelen geen deel uitmaken van de waterdichte dak constructie?

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Het is een vakje dat je zelf moet aangeven, er komt heus niemand van de BD kijken. Maar idd zonder panelen ook gewoon waterdicht, ze liggen er fysiek gewoon “op”.
Dus: ja.

 • jhveldhuis
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 06-06 15:38
Batilan schreef op vrijdag 29 oktober 2021 @ 15:43:
@bbbrumbrum @twain4me Thx, ik heb zowel damwand als sandwichpanelen langs zien komen in deze discussies (b.v. hier), maar als het inderdaad alleen damwand is dan begrijp ik het wat beter. Met een in-dak constructie spaar je in ieder geval ook weer wat kosten uit voor de dakpannen (die onder het mom van gestegen energiekosten ook flink duurder aan het worden zijn begrijp ik uit andere topics). Voor het damwand kun je dus desnoods B-keus gebruiken omdat het toch niet in het zicht komt (heb nog geen idee van de kosten van damwand / m2)

Ik schat zo in dat mijn (nog te kiezen) aannemer (evenals ik zelf) nog wel wat vragen heeft over de details van de bevestiging en constructie, maar de gelinkte foto's geven in ieder geval al wat meer inzicht. Aanvullende info en foto's zijn natuurlijk van harte welkom :)
Is TS al verder in zijn keuze? Ik ben ook benieuwd of er grove prijsvergelijkingen beschikbaar zijn voor de genoemde indak merken vs. damwand + opbouw PV.

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
Heel toevallig vandaag net de offerte ontvangen van de voorkeurs installateur van mijn aannemer:

10.640 Wp systeem met 28 panelen
Panelen:
Monoycristalyne 380 Wp (Zwart).
1 rij van 14 in pannen dak west kant
1 rij van 14 in pannen dak oost kant
25 jaar opbrengst garantie vanuit fabriek
Omvormer:
Solaredge
Incl. Wifi
12 jaar fabrieksgarantie
Montage:
Het plaatsen, monteren en aansluiten van de panelen in het dak (GSE indak systeem)
Het plaatsen, aansluiten van de omvormer in de buurt van de panelen
Incl. Aarding panelen

Totaal € 15.799,60 (ex. BTW)

Zelfde installatie zonder GSE indak systeem: € 10.383.39 (ex. BTW)
We verdienen nog wel wat terug vanwege wat minder dakpannen, maar het zal niet de meerprijs goedmaken.

Overigens is de installateur bepaald geen voorstander van een in-dak systeem (belangrijkste opgegeven redenen: brandgevaar, verminderde opbrengst, en lastig onderhoud bij storingen).

De BTW discussie m.b.t. in-dak zal volgend jaar waarschijnlijk niet meer van toepassing zijn.
Wel denk ik dat zo'n "zelfbouw" systeem met damwand profiel andere voordelen heeft zoals verminderde kans op brand en mogelijk betere ventilatie.

[Voor 18% gewijzigd door Batilan op 01-06-2022 23:02]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • jhveldhuis
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 06-06 15:38
Super, dank! Kan jij aangeven waarom je uiteindelijk voor het GSE dak gaat? De aangedragen argumenten van je installateur heb je al mooi in je openingspost behandeld. Waarom zouden er dan zoveel nieuwe wijken met indak systemen komen?

Heb jij (kosten) vergelijkingen gemaakt met andere indak systemen?

Inderdaad ook interessant wat de BTW regel gaat worden, in de consultatie zullen daar wel vragen over komen zodat er duidelijkheid komt.

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
@Batilan Hoelang geeft de installateur garantie op waterdichtheid van het systeem?

@jhveldhuisIk lees nergens dat hij de keus al gemaakt heeft.

IMHO is zo'n kunststof platen systeem de slechtste keus qua indak.

Misschien dat @Stefke hier nog wat kan toelichten, die heeft geloof ik ook met dit (of soortgelijk) systeem gewerkt. Begreep wel dat dat ook niet helemaal van een leien dakje ging.

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
bbbrumbrum schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 11:00:
@Batilan Hoelang geeft de installateur garantie op waterdichtheid van het systeem?

@jhveldhuisIk lees nergens dat hij de keus al gemaakt heeft.

IMHO is zo'n kunststof platen systeem de slechtste keus qua indak.

Misschien dat @Stefke hier nog wat kan toelichten, die heeft geloof ik ook met dit (of soortgelijk) systeem gewerkt. Begreep wel dat dat ook niet helemaal van een leien dakje ging.
Ik heb inderdaad nog geen definitieve keus gemaakt. Heb nog niet gevraagd naar gedetailleerde garantievoorwaarden, staan niet vermeld in de offerte. Wel zie ik dat GSE veel documenten heeft die de betrouwbaarheid van het systeem zouden moeten aantonen. @bbbrumbrum heb je ervaringen met het lek raken van deze systemen?

Aangezien de aannemer zonnepanelen op een sandwichpanelen dak niet in zijn repertoire heeft zitten wordt het dus kiezen tussen GSE of toch maar op-dak (dan liefst wel met een beperkte ruimte tussen panelen en dak, anders is het m.i. geen gezicht met "platte dakpannen").

[Voor 3% gewijzigd door Batilan op 02-06-2022 12:27]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
jhveldhuis schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 10:08:
Super, dank! Kan jij aangeven waarom je uiteindelijk voor het GSE dak gaat? De aangedragen argumenten van je installateur heb je al mooi in je openingspost behandeld. Waarom zouden er dan zoveel nieuwe wijken met indak systemen komen?

Heb jij (kosten) vergelijkingen gemaakt met andere indak systemen?

Inderdaad ook interessant wat de BTW regel gaat worden, in de consultatie zullen daar wel vragen over komen zodat er duidelijkheid komt.
Ik zou gaan voor GSE omdat dat door de installateur van de panelen wordt aangeboden. Ik meen dat de aannemer alleen kan opleveren als er voor BENG voldoende panelen op liggen, een aannemer heeft meestal zijn eigen voorkeurs installateurs. Achteraf doen door een installateur die een ander systeem gebruikt wordt dus lastig, en tijdens de bouw door een niet door de aannemer gekozen aannemer zal lastig gaan vrees ik.

Ik heb verder nog geen kostenvergelijkingen gemaakt.

Je vraag waarom er zoveel nieuwe wijken met indak systemen komen kan ik ook niet beantwoorden, esthetisch is het natuurlijk mooier, wellicht stellen sommige gemeentes eisen aan projectontwikkelaars t.a.v. beeldkwaliteit?

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • jhveldhuis
 • Registratie: Januari 2011
 • Laatst online: 06-06 15:38
Ok helder wat je afwegingen zijn, succes!

 • T i M
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 09-06 14:39
Ik ben aan het orienteren op het "in-dak" systeem dmv de stalen profielplaten. Het idee is om één dakhelft (58m2) volledig vol te leggen met zonnepanelen. Omdat een bestaand dak betreft komt het qua maatvoering niet helemaal uit. Aan de zijkanten hou ik ruimte over voor het leggen van één dakpan en aan de bovenkant komen 2 of 3 rijen pannen te liggen.

Heeft iemand hier ervaring hoe dit aan te pakken? Is het een mogelijkheid om de pannen ook op de profielplaat te leggen? Dat maakt het wat betreft afwerking/afwatering een stuk eenvoudiger.

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Wat is de dakmaat? Heb je fotos?

Zijkant zou ik gewoon de zijafwerking doortrekken. De dakpan steekt alleen maar af tov het strakke PV vlak.
Qua hoogte niet te doen met 1 rij 2mtr paneel?

 • T i M
 • Registratie: April 2004
 • Laatst online: 09-06 14:39
bbbrumbrum schreef op maandag 27 juni 2022 @ 09:17:
Wat is de dakmaat? Heb je fotos?

Zijkant zou ik gewoon de zijafwerking doortrekken. De dakpan steekt alleen maar af tov het strakke PV vlak.
Qua hoogte niet te doen met 1 rij 2mtr paneel?
Foto's heb ik niet, maar zal ik morgen nog even posten. Dakmaat is ~9 x ~6.25. Zijafwerking doortrekken is eventueel een optie. In de hoogte wordt dat lastig, het idee is om de panelen in "landscape" positie te plaatsen.

@bbbrumbrum waar heb jij de profielen ingekocht? Ik zie dat jij ze in het profiel legt, dat heeft hier ook de voorkeur ivm hoogte.

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Zijn standaard VD Valk inlegprofielen, lengte van 6mtr geloof ik. Heb nog eea over mocht je interesse hebben.
Kwamen destijds bij Solar Garant vandaan.

 • Jxxst
 • Registratie: Augustus 2022
 • Laatst online: 19-03 09:27
Batilan schreef op donderdag 2 juni 2022 @ 12:25:
[...]


Ik zou gaan voor GSE omdat dat door de installateur van de panelen wordt aangeboden. Ik meen dat de aannemer alleen kan opleveren als er voor BENG voldoende panelen op liggen, een aannemer heeft meestal zijn eigen voorkeurs installateurs. Achteraf doen door een installateur die een ander systeem gebruikt wordt dus lastig, en tijdens de bouw door een niet door de aannemer gekozen aannemer zal lastig gaan vrees ik.

Ik heb verder nog geen kostenvergelijkingen gemaakt.

Je vraag waarom er zoveel nieuwe wijken met indak systemen komen kan ik ook niet beantwoorden, esthetisch is het natuurlijk mooier, wellicht stellen sommige gemeentes eisen aan projectontwikkelaars t.a.v. beeldkwaliteit?
@Batilan Is het systeem met de stalen damwand nog een optie voor je? Ik heb met onze nieuwbouw woning namelijk vergelijkbare overwegingen en mijn 'tussenconclusie' was dat dit indaksysteem (althans optisch indak) voor mij wel eens de beste optie kon zijn. Van het GSE-systeem hoor ik wisselende verhalen. Praktisch, maar ook qua kosten.

Mijn probleem is overigens dat ik nog zoekende ben naar een partij die de zonnepanelen gaat leggen en icm de aannemer het dak waterdicht maakt.

 • Jxxst
 • Registratie: Augustus 2022
 • Laatst online: 19-03 09:27
bbbrumbrum schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 22:27:
Hierbij nog het eindresultaat;
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Dit ziet er erg mooi uit. Hoe is het gegaan met de afwerking van de nokpannen? Op de laatste foto lijkt dat een grote sparing? Of is er nog een pan onder gekomen?

En heeft bij jou de PV-installateur ook de damwand geplaatst? Of is dat de aannemer geweest? In het eerste geval ben ik wel benieuwd wie. Ik zoek nog een partij namelijk (N-Brabant)

En de eerder geposte;
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

 • Jxxst
 • Registratie: Augustus 2022
 • Laatst online: 19-03 09:27
Dit ziet er erg mooi uit @bbbrumbrum. Hoe is het gegaan met de afwerking van de nokpannen? Op de laatste foto lijkt dat een grote sparing? Of is er nog een pan onder gekomen?

En heeft bij jou de PV-installateur ook de damwand geplaatst? Of is dat de aannemer geweest? In het eerste geval ben ik wel benieuwd wie. Ik zoek nog een partij namelijk (N-Brabant)

 • Batilan
 • Registratie: December 2009
 • Laatst online: 01:35
Jxxst schreef op vrijdag 26 augustus 2022 @ 13:12:
[...]


@Batilan Is het systeem met de stalen damwand nog een optie voor je? Ik heb met onze nieuwbouw woning namelijk vergelijkbare overwegingen en mijn 'tussenconclusie' was dat dit indaksysteem (althans optisch indak) voor mij wel eens de beste optie kon zijn. Van het GSE-systeem hoor ik wisselende verhalen. Praktisch, maar ook qua kosten.

Mijn probleem is overigens dat ik nog zoekende ben naar een partij die de zonnepanelen gaat leggen en icm de aannemer het dak waterdicht maakt.
Ik wil nog wel kijken of ik dit samen met de installateur en aannemer voor elkaar kan krijgen. Ik zou er ook wel erg van balen als ik toch die GSE oplossing op mijn dak krijg, maar ja op een gegeven moment moet je ook verder. We hebben intussen al voldoende "meerprijs" over de verschillende onderdelen gehad dat we over iedere € 1000,- extra toch wel even na gaan denken :/

We willen dan wel een oplossing met dakpannen "langs de randen", wordt waarschijnlijk de Monier Tuile Plat. Ik zie in de plaatjes van de leverancier dat deze ook "in dak" systemen gebruiken in dezelfde "vorm" als de pannen, dat is dus zeker niet ons plan. (ik begrijp wel dat veel zonnepanelen leggers ook niet gek zijn op dit soort "platte pannen"

Ben wat dat betreft ook wel benieuwd hoe @bbbrumbrum de afwerking van de nokvorst op de panelen heeft gedaan, en hoe dat er vanaf een afstandje uit ziet.

[Voor 8% gewijzigd door Batilan op 26-08-2022 16:06]

Emmeloord, 2x Ja Solar 365Wp, Zuid - 20%, APS YC600Y (2x300W max) - testing 8) | PVOutput


 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
@Batilan @Jxxst de ruimte tussen de bovenste rail en nokpan is een cm of 10. Dit is vanaf de grond niet zichtbaar. De zichtlijn over het PV-vlak maakt dat je direct tegen de nokpan aankijkt, ipv in het "gat".
Maar als je meer ruimte hebt zou je een pan er neer kunnen leggen, of ook een gezette nokafwerking.
Aangezien er aan de zijde van de PV-dak geen enkele pan ligt, was het geen overweging om boven 1 (deel-) pan neer te leggen. De ventilatie aan bovenzijde is nu ook optimaal, als je de nokpan strak tegen de rail aan zou leggen komt het aan op de ruimte onder de nokpan en de gaten in de ondervorst. Nu is de ventilatie gewoon identiek aan een op-dak systeem.

Ik heb alles zelf gedaan. Wel wat offertes gehad om tijd te besparen, maar zelfs 3 jaar geleden vond ik het te duur. Haha.

Mbt de platte pannen: zorgen dat de dakhaken geplaatst worden met de pannen, want inderdaad in nieuwbouw worden (platte) pannen geschroefd en gehaakt (niet allemaal natuurlijk) en kan het een aardige crime ziijn om pannen even aan de kant te schuiven.

 • Zwerius
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 14:38
bbbrumbrum schreef op zaterdag 27 augustus 2022 @ 22:46:
@Batilan @Jxxst de ruimte tussen de bovenste rail en nokpan is een cm of 10. Dit is vanaf de grond niet zichtbaar. De zichtlijn over het PV-vlak maakt dat je direct tegen de nokpan aankijkt, ipv in het "gat".
Maar als je meer ruimte hebt zou je een pan er neer kunnen leggen, of ook een gezette nokafwerking.
Aangezien er aan de zijde van de PV-dak geen enkele pan ligt, was het geen overweging om boven 1 (deel-) pan neer te leggen. De ventilatie aan bovenzijde is nu ook optimaal, als je de nokpan strak tegen de rail aan zou leggen komt het aan op de ruimte onder de nokpan en de gaten in de ondervorst. Nu is de ventilatie gewoon identiek aan een op-dak systeem.

Ik heb alles zelf gedaan. Wel wat offertes gehad om tijd te besparen, maar zelfs 3 jaar geleden vond ik het te duur. Haha.

Mbt de platte pannen: zorgen dat de dakhaken geplaatst worden met de pannen, want inderdaad in nieuwbouw worden (platte) pannen geschroefd en gehaakt (niet allemaal natuurlijk) en kan het een aardige crime ziijn om pannen even aan de kant te schuiven.
Heb je misschien een foto?

Zwerius Kriegsman


 • somfing
 • Registratie: Maart 2018
 • Laatst online: 06-06 20:38
Ik was me aan het verdiepen in de huidige status van "in-dak" systemen. De laatste keer dat ik hiernaar keek was 6 jaar geleden, en toen vond ik het echt nog te veel in de kinderschoenen. Nu ik opnieuw kijk zie ik toch wel systemen die langzaam het overwegen waard zijn.

Naast de systemen waarop je bestaande modules kunt integreren als GSE (zeker interessant), vind ik ook de vervangende tegels wel vooruit gegaan. Een van de opties die mij wel aansprak zijn de systemen van Wienerberg (panelen van Exasun) X-Roof en X-Tiles. zie: https://www.wienerberger.nl/wevolt.html

NOTE: De Alegra 10 is ook mooi, maar ik vind de opbrengst per m2 wel erg laag. Indicatieprijs van 100m2 "dak vervangen" gevonden: https://www.wienerberger....n-bewust/prijsopgave.html. Als je puur kijkt naar 31000 euro voor 5000 Wp systeem is dit natuurlijk absurd veel, maar het betreft het vervangen van 100 m2 dak. Ik weet ook niet hoe de prijzen van die Alegra 10 zich verhouden tot de X-tiles/X-Roof. Er komen vast nog wat kosten bij in mijn geval ;)...

Aangezien ik vanwege "ouderwets dakbeschot" uit '79 het dak toch een keer wil vervangen en ik op dit moment niet echt een grote PV installatie erop kan legen vanwege enkele "glooiende dakvormen", ben ik me af aan het vragen of iemand hier misschien al meer ervaring heeft met de panelen van deze leverancier?

 • witterholt
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 07-06 16:16
Op dit moment hebben we vanuit de bouw zeven zonnepanelen van 295WP die aan de zuidzijde in portrait model zijn bevestigd op het GSE systeem.Nu ben ik van plan om in de nabije toekomst de bestaande panelen te vervangen door exemplaren met hogere opbrengst, zeg maar 420WP of meer eventueel met micro-omvormers. Daarnaast wil ik het indak systeem van GSE ook toepassen op de westzijde van de kapschuur. Mijn vraag is of en wanneer er GSE bakken verkrijgbaar zijn welke geschikt zijn voor de grotere afmetingen van dergelijke panelen.

[Voor 79% gewijzigd door witterholt op 09-10-2022 15:17]


 • Asschen-Sukar
 • Registratie: Oktober 2011
 • Laatst online: 28-12-2022
Beste mensen, wat een goede thread. Ik ben zelf ook aan het kijken naar zonnepanelen en, omdat we waarschijnlijk het dak volledig laten renoveren, ook naar bipv. Het valt me alleen tegen om installateurs te doen die zowel beschikbaar zijn als ook niet alleen nieuwbouw doen. Ik kan binnen een dag vijf offertes voor pv binnen hebben, maar bipv blijkt erg lastig. Mocht iemand daarom een suggestie hebben - ik woon in Dordrecht - laat me het dan vooral weten.
Ik heb tot nu toe wel een installateur gesproken (die alleen nieuwbouw doet) en die had het ook over brandbare onderdelen zoals panlatten en tengels en dat hij daarom geen voorstander is van bipv in bestaande bouw. Maar nu zie ik in deze thread (en in nieuwbouw in de buurt) ook gewoon nieuwbouw met houten onderdelen. Is er dan een andere soort nieuwbouw waarbij men aluminium panlatten en tengels gebruikt? Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Hij had het in ieder geval niet over de damwanden die ik hier voorbij heb zien komen.
Voor mijn situatie, een gewoon rijtjeshuis, lijken damwanden me geen hele goede oplossing, omdat je dak toch flink omhoog komt, en dat betekent dat je een vergunning nodig hebt en dat je goed moet gaan kijken hoe de aansluiting met de buren gaat zijn. Heeft iemand daar al ervaring mee?
Terugkomend op brandgevaar, ik heb van Viridian iets interessants gezien: de zogenaamde ArcBox, waar je DC-connectoren in doet, om vlambogen te voorkomen. Het lijkt een aardige, goedkope oplossing voor een mogelijk probleem. Overigens doet dit me heel erg denken aan het gedoe met de Nvidia GTX 4090 en zijn smeltende connectoren: dat bleek ook aan een installatiefout te liggen.
https://www.viridiansolar.com/nl/solar-producten-arcbox.html

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
witterholt schreef op zondag 9 oktober 2022 @ 14:43:
Op dit moment hebben we vanuit de bouw zeven zonnepanelen van 295WP die aan de zuidzijde in portrait model zijn bevestigd op het GSE systeem.
[Afbeelding]
[Afbeelding]
[Afbeelding]
Nu ben ik van plan om in de nabije toekomst de bestaande panelen te vervangen door exemplaren met hogere opbrengst, zeg maar 420WP of meer eventueel met micro-omvormers. Daarnaast wil ik het indak systeem van GSE ook toepassen op de westzijde van de kapschuur. Mijn vraag is of en wanneer er GSE bakken verkrijgbaar zijn welke geschikt zijn voor de grotere afmetingen van dergelijke panelen.
Wat ligt hier nu onder? Bubbeltjesfolie? 8)7
Asschen-Sukar schreef op maandag 21 november 2022 @ 12:08:
Beste mensen, wat een goede thread. Ik ben zelf ook aan het kijken naar zonnepanelen en, omdat we waarschijnlijk het dak volledig laten renoveren, ook naar bipv. Het valt me alleen tegen om installateurs te doen die zowel beschikbaar zijn als ook niet alleen nieuwbouw doen. Ik kan binnen een dag vijf offertes voor pv binnen hebben, maar bipv blijkt erg lastig. Mocht iemand daarom een suggestie hebben - ik woon in Dordrecht - laat me het dan vooral weten.
Ik heb tot nu toe wel een installateur gesproken (die alleen nieuwbouw doet) en die had het ook over brandbare onderdelen zoals panlatten en tengels en dat hij daarom geen voorstander is van bipv in bestaande bouw. Maar nu zie ik in deze thread (en in nieuwbouw in de buurt) ook gewoon nieuwbouw met houten onderdelen. Is er dan een andere soort nieuwbouw waarbij men aluminium panlatten en tengels gebruikt? Dat werd mij niet helemaal duidelijk. Hij had het in ieder geval niet over de damwanden die ik hier voorbij heb zien komen.
Voor mijn situatie, een gewoon rijtjeshuis, lijken damwanden me geen hele goede oplossing, omdat je dak toch flink omhoog komt, en dat betekent dat je een vergunning nodig hebt en dat je goed moet gaan kijken hoe de aansluiting met de buren gaat zijn. Heeft iemand daar al ervaring mee?
Terugkomend op brandgevaar, ik heb van Viridian iets interessants gezien: de zogenaamde ArcBox, waar je DC-connectoren in doet, om vlambogen te voorkomen. Het lijkt een aardige, goedkope oplossing voor een mogelijk probleem. Overigens doet dit me heel erg denken aan het gedoe met de Nvidia GTX 4090 en zijn smeltende connectoren: dat bleek ook aan een installatiefout te liggen.
https://www.viridiansolar.com/nl/solar-producten-arcbox.html
Laagste damwand is geloof ik 20mm. Meer is beter ivm ventilatie, maargoed, alles beter dan die plastic bakken.

Arcbox klinkt leuk, EUR25/st zou ik investeren om ervoor te zorgen dat het probleem niet kan onttstaan. Dus geen brandgevaarlijke meuk (in de promo filmpjes een brandgevaarlijke dakfolie met PU schuim isolatie) maar iets zoals harde persing houtvezel of steenwol en iig spullen gebruiken die niet zomaar ontbranden.
Damwand is nog een extra scheidingslaag daarbovenop, in mijn geval.

[Voor 46% gewijzigd door bbbrumbrum op 21-11-2022 22:18]


 • witterholt
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 07-06 16:16
bbbrumbrum schreef op maandag 21 november 2022 @ 15:13:
[...]

Wat ligt hier nu onder? Bubbeltjesfolie? 8)7
Het is dakfolie, ik weet alleen het merk en type niet.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Zwerius
 • Registratie: Maart 2012
 • Laatst online: 14:38
bbbrumbrum schreef op zaterdag 5 februari 2022 @ 22:27:
Hierbij nog het eindresultaat;
[Afbeelding][Afbeelding][Afbeelding]


Zo te zien heb je een metalen vogelschroot toegepast onder de panelen. Zoiets zoek ik ook. Het moet stevig zijn i.v.m. Kauwen. Kun je aangeven wat het merk/type is?

En de eerder geposte;
[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Zwerius Kriegsman


Acties:
 • +1Henk 'm!

 • bbbrumbrum
 • Registratie: November 2003
 • Niet online
Je bericht staat in de quote. Maar de vogelschroot is kunststof, van Nedsale. Zie dat ze tegenwoordig nog meer keus en combiproducten hebben:
https://www.nedsale.nl/Producten/dakvoet_accessoires
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee