• Ankona
 • Registratie: Mei 2014
 • Laatst online: 15-08-2022

Boer Burger Beweging

Lijsttrekker

Caroline van der Plas

Kandidaten

Verkiezings programma
De stem van en voor het platteland
[url=https://boerburgerbeweging.nl/boerburgerbeweging/verkiezingsprogramma-burger[/url]
Punten in het kort
BBB maakt zich grote zorgen over de leefbaarheid op het platteland. De huidige politiek is niet in staat gebleken om een duurzame en langjarige visie te maken op de ontwikkeling en het behoud van het platteland, met al zijn unieke kenmerken, tradities, levenswijze en cultuurlandschap. Ook het belang van de rol van boeren, tuinders, vissers en jagers wordt onvoldoende onderkend.

In Nederland is een uniek cultuurlandschap ontstaan, dankzij de mensen die wonen en werken op het platteland. Ons land staat wereldwijd bekend om dit unieke landschap. Wij zijn daar trots op en willen graag dat dit unieke landschap ook voor de volgende generaties blijft behouden. Om dit te kunnen behouden is het bestaansrecht van onze voedsel- en bloemenmakers; de boeren, de tuinders, de vissers en de jagers essentieel. Zij onderhouden en beheren ons unieke landschap immers al eeuwen en geven dit al eeuwen door aan de volgende generatie.

BBB Tweede Kamerverkiezingen
BBB: DE STEM VAN EN VOOR HET PLATTELAND!
Inwoners van het platteland voelen zich meer en meer vervreemd van de Haagse regels die worden bedacht door mensen die te ver van het platteland, of de regio’s af staan. BBB gaat de stem van het platteland voorgoed laten weerklinken in Den Haag. Zeker nu groen (weilanden, coulissenlandschappen) dreigt te worden ingeruild voor grijs (industrie, zonneparken, distributie- en datacentra, wegen) is het meer dan noodzakelijk dat de stem van én voor het platteland wordt vertegenwoordigd in Den Haag. Natuurlijk zijn er ook andere partijen die zich zorgen maken over de leefbaarheid op het platteland en het voortbestaan van ons prachtige cultuurlandschap. Dat is ook goed, maar er is nog geen partij die zich hier volledig voor inzet en ook over vier jaar nog de stem van en voor het platteland is.
Die partij zijn wij wel: BoerBurgerBeweging, oftewel BBB!

Leefbaar platteland
Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platte- land. Als de boeren en tuinders verdwijnen, heeft dit zeer grote gevolgen voor ons platteland zoals wij dat nu kennen. Werkgelegenheid verdwijnt, jongeren trekken weg, dorpen lopen leeg, supermarkten en maatschappelijke voorzieningen zoals openbaar vervoer, bibliotheken en scholen worden gesloten. Het landschapsbeheer en natuurbeheer zal flink onder druk komen te staan als er geen boeren en tuinders meer zijn, die helpen ons landschap te behouden.

Leegloop stoppen
In sommige streken van Nederland zie je het al: dorpen en kernen lopen leeg, boeren verdwijnen van het platteland. Leegstaande schuren worden nu al massaal gehuurd of opgekocht door drugscriminelen. In sommige streken dreigen spookdorpen te ontstaan en slaat de verpaupering van het ook daar unieke landschap hard toe. Eeuwenoude plattelandstradities verdwijnen met deze boeren en burgers ook. De plattelandscultuur verschraalt. BBB wil dit proces een halt toe roepen door focus te leggen op de regio’s in Nederland. Regio’s waar burgers uit de grote steden kunnen genieten van rust, ruimte, natuur en ouderwetse plattelandsgezelligheid en vooral: Noaberschap.

Stop de uitverkoop van ons platteland
BBB wil een halt toe roepen aan de uitverkoop van ons platteland. Gezond Verstand dient te regeren. Met BBB als stem van en voor het platteland, met al zijn eigen unieke kenmerken en tradities, brengen wij dit Gezond Verstand terug in Den Haag. Met 12 pijlers leggen wij een nieuw, stevig fundament onder de toekomst van een Gezond Platteland.
Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of idealiseert. BBB is zich terdege bewust welke grote uitdagingen op het platteland afkomen in de zoektocht naar ruimte. BBB wil wél dat de mensen die wonen op het platteland meepraten en mee- bepalen welke keuzes in hun leefomgeving worden gemaakt. Niet praten óver, maar mét bewoners van het platteland. BBB wil dat het platteland niet het afvoerputje is van politiek Den Haag, zoals het nu vaak wel wordt behandeld.

BBB staat voor een veilig en leefbaar platteland. Een stem voor het platteland is een stem voor haar inwoners, haar cultuur, haar grote rol in de voedselproductie, haar recreatieve functie, haar schoonheid, haar rol in het mooie Nederland.

alles kan off-topic


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
Is dit een serieuze partij? Er staat zo veel onzin in dat programma. Zo veel tegenstrijdigheden en zo veel vage bewoordingen.

Boeren zijn toch al een van de best vertegenwoordige groepen in den haag?

 • Ankona
 • Registratie: Mei 2014
 • Laatst online: 15-08-2022
Hele serieuze partij. Wat voor een onzin of tegenstrijdigheden zie je?

Punt is wel dat niet alles volledig ingevuld is. Ze hebben duidelijk een paar aandachtspunten waar ze zich hard voor maken. Op het gebied van landschapsbeheer en onderwijs vind ik dat ze goede standpunten hebben die ik niet terug zie bij veel andere partijen. (veel "groene" partijen stoppen bij de stadsgrens. Buiten de ring mag je dus alles vol gooien met windmolens en zonneparken zodat de stad zijn groene doelen waarmaakt)
En dat boeren zo oververtegenwoordigd zijn ben ik het niet mee eens. Ik ben zelf geen boer maar weet wel dat die sector er helemaal gek van wordt dat ze vaak voor grote investeringen staan maar nooit een lange termijn planning kunnen maken omdat Den Haag constant maar weer zwalkt met de regelgeving.

alles kan off-topic


 • New Yorker
 • Registratie: Augustus 2013
 • Niet online
Leuke partij :)

Weg


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
Alleen al het idee dat politici verplicht op cursus gestuurd worden om over boeren te leren. Of dat een nieuw ministerie op 100km+ van den haag moet komen.

Of dat boeren in alles inspraak willen hebben. Of minder EU, maar wel EU landbouwsubsidies opstrijken.

Ze willen gewoon een dictatuur van boeren zonder enige realiteitszin. En wel overal gratis geld weggeven. Geen enkele berekening verder over waar dat vandaan moet komen.

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@n3othebest Boeren worden imo structureel weggepest zodat gemeentes goedkoop die grond opkopen voor windturbines, woningen, zonneweides. Dat is de indruk die ik heb. Ze hebben al aan zoveel milieu-eisen voldaan (verplicht) maar het is nooit genoeg voor milieu*knip*. Zeker in vergelijking met veel andere landen zijn boeren in NL een vrij schone industrie. Ik heb véél liever boerenweilanden dan dat het volstaat met huizen, zonneweides en windturbines. NL is een klein land, we moeten niet alles volzetten met huizen, windturbines en zonneweides. We moeten het groene landschap koesteren, in de grote steden is het al bijna een en al beton.

En aangezien het cda, cu (en vele andere) niet opkomen voor de boer, dan springen FvD en de BBB in dat gat, en in mindere mate PVV.

Mensen die er anders in staan gaan we niet zo classificeren en wegzetten.

[Voor 6% gewijzigd door tweakduke op 24-02-2021 22:38]


 • Napo
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online
dennis_rsb schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 19:40:
@n3othebest Boeren worden imo structureel weggepest zodat gemeentes goedkoop die grond opkopen voor windturbines, woningen, zonneweides.
Is dat zo of voelt het zo? Uiteindelijk heb je ook in het programma van BBB dat de steden/centra groener moeten worden, er moet meer hoogbouw (enkel in steden?) komen maar dan heb je alsnog op termijn meer ruimte nodig en ga je toch in "het gebied van de boer" komen
Dat is de indruk die ik heb. Ze hebben al aan zoveel milieu-eisen voldaan (verplicht) maar het is nooit genoeg voor milieu.
Is dat niet simpelweg een ontwikkeling die overal plaatsvind en niet enkel jegens de boer, de woningbouw, autoindustrie daadwerkelijk over. Moet er op andere plekken meer gefocust worden? Waarschijnlijk wel maar die focus moet mijns inziens ook op de agrarische sector blijven.
Zeker in vergelijking met veel andere landen zijn boeren in NL een vrij schone industrie. Ik heb véél liever boerenweilanden dan dat het volstaat met huizen, zonneweides en windturbines. NL is een klein land, we moeten niet alles volzetten met huizen, windturbines en zonneweides. We moeten het groene landschap koesteren, in de grote steden is het al bijna een en al beton.
Maar dan moet je dus steden ruimer opzetten en heb je alsnog meer ruimte nodig. Groenere steden is of meerhoogbouw of een grotere stad voor eenzelfde inwoneraantal. Je kan opteren dat je meer spreiding wil dus minder steden maar dan moet je ook naar de wens van de inwoner van Nederland kijken.

Daarnaast is op dit moment een redelijk groot aandeel van de grond in gebruik door de agrarisch sector:
Meer dan twee derde van de totale oppervlakte van Nederland is in gebruik als groene ruimte (68 procent), waarvan het merendeel agrarisch terrein is (54 procent van het totaal). Nederland bestaat daarnaast voor 19 procent uit water; 13 procent is bebouwd gebied.
En aangezien het cda, cu (en vele andere) niet opkomen voor de boer, dan springen FvD en de BBB in dat gat, en in mindere mate PVV.
En dat is natuurlijk goed maar realisme mag wel wat meer in het programma komen. Meer voorzieningen is een verhoging van de uitgaven. Hoewel er wat lastenverzwaring in staat (winsten grote bedrijven en de sterkste schouders (Wie dan?)) is het naar mijn gevoel bij lange na niet genoeg om ook maar bijna rond te komen.

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@Napo ik zei dat dat de indruk is die ik heb, hard maken kan niet. Maar het zou me echt niet verbazen, want gemeentes vinden dat wel lekker, grote lappen grond voor zonneweides, windturbines en woningen.

Hoogbouw is ook niet nodig. Gewoon eindelijk eens een keer stoppen of minimaliseren van de immigratie. Dat zou al ene hoop schelen, aangezien autochtonen slechts 1,6 kind nemen gemiddeld. Het is niet de enige oorzaak van woningnood, maar het helpt er zeker niet aan mee. En zonnepanelen op daken is prima, maar zonneweides ben ik tegen. Windturbines ben ik tegen. Sowieso zijn windturbines en zonnepanelen niet heel nuttig, bij weinig zon of wind heb je er al weinig aan. Kolencentrales zijn vervuilender, maar dat schiet wel meer op qua energie-opwekking. En het beste is imo kijken naar kernenergie.

En je zegt of die focus qua milieubeleid niet op vele plekken plaats vind. Ja dat klopt, helaas. Ik ben opzich niet tegen milieu en klimaatmaatregelen, maar dan alleen de grootste verbruikers zoals fabrieken en uitlaatgassen aanpakken. Ik heb het al vaker gezegd, door de eeuwen heen heb je vaker temperatuursschommelen gehad, maar je kan het risico niet nemen, stel dat de stijging door blijft zetten. Dus je moet wel er wat aan doen, maar dan vind ik alleen de grootste vervuilers in zowel binnen als buitenland.

[Voor 23% gewijzigd door dennis_rsb op 25-02-2021 09:11]


 • Napo
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:05:
Hoogbouw is ook niet nodig. Gewoon eindelijk eens een keer stoppen of minimaliseren van de immigratie. Dat zou al ene hoop schelen, aangezien autochtonen slechts 1,6 kind nemen gemiddeld.
Maar praten we nu over individuele voorkeuren of het partijprogramma van BBB, uiteindelijk wil BBB ook inzetten op minder immigratie maar dat is niet hetzelfde als minimaliseren of stoppen met immigratie:
Het Kabinet zet in op minder immigratie. Voedselschaarste leidt tot sociale onrust, armoede, burgeroorlogen en daarmee immigratiestromen. Dit is onwenselijk. Nederland helpt deze landen met haar landbouwkennis om voedselzekerheid te verkrijgen.
Als dit de oorzaak is en dit een oplossing voor dat probleem is dan is het een meer dan prima uitgangspunt, dat is wel flink anders wat jouw standpunt is.
Het is niet de enige oorzaak van woningnood, maar het helpt er zeker niet aan mee. En zonnepanelen op daken is prima, maar zonneweides ben ik tegen. Windturbines ben ik tegen. Sowieso zijn windturbines en zonnepanelen niet heel nuttig, bij weinig zon of wind heb je er al weinig aan. Kolencentrales zijn vervuilender, maar dat schiet wel meer op qua energie-opwekking. En het beste is imo kijken naar kernenergie.
Bij kernenergie tast je per definitie "ons mooie landschap" aan hoewel BBB in haar programma anders beweert. De centrale wil je niet nabij bebouwing hebben vanwege de bijkomende risico's dus ga je het ergens meer afgelegen plaatsen. Past het beter dan het sluiten van de gascentrales en een 100% focus op zonne en windenergie? Dat wellicht maar het zal eerder een en situatie worden dan een of. Dat ze (zon en wind) met momenten niet nuttig zijn is eveneens een feit maar dat geld ook voor overige energiebronnen waar je onderhoudsmomenten hebt dat ze uit moeten staan. De vraag die je dan kan stellen is waar ze de drie kerncentrales willen plaatsen zonder het mooie landschap aan te tasten.

Daarnaast is een stelling als:
Het landschap is evenveel waard als het klimaat. Er komen geen zonnepanelen in het buiten-gebied zolang er nog lege daken en terreinen zijn. Nieuwe zonneparken worden getoetst aan de ‘zonneladder’ of een vergelijkbaar afwegingskader.
Vrij onrealistisch. daken zijn complexer om een zonnepark aan te leggen dat op onbebouwde grond en in combinatie met:
Nederland telt ruim 139.000 kilometer verharde wegen. Onderzocht moet worden of in vang-rails kleine zonnepaneeltjes kunnen worden aangebracht. Zo wordt landschapsvervuiling te-gengegaan en kan veel groene energie worden opgewekt.
Wordt een al niet goedkope exercitie nog veel duurder en minder efficient.
En je zegt of die focus qua milieubeleid niet op vele plekken plaats vind. Ja dat klopt, helaas. Ik ben opzich niet tegen milieu en klimaatmaatregelen, maar dan alleen de grootste verbruikers zoals fabrieken en uitlaatgassen aanpakken. Ik heb het al vaker gezegd, door de eeuwen heen heb je vaker temperatuursschommelen gehad, maar je kan het risico niet nemen, stel dat de stijging door blijft zetten. Dus je moet wel er wat aan doen, maar dan vind ik alleen de grootste vervuilers in zowel binnen als buitenland.
Het werkt niet om de focus op _alleen_ de grootste vervuilers, je moet het over de algehele breedte doen en in sommige gebieden is meer te halen dan in andere en wellicht moeten er op plekken inhaalslagen gemaakt worden. Nu geen additionele maatregelen voor de agrarische sector gaat er zorg voor dragen dat ze het waarschijnlijk uiteindelijk net zo hard nog moeten doen, dan kan het mijns inziens beter geleidelijk.

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@Napo Ah zo. Nu snap ik hem. Ik reageerde op iemand, over mijn visie waarom een partij als BBB opstaat. Maar jij reageerde meer op het programma.

Je kan er lang en breed over praten, maar zoals ik het zie schrijft BBB vooral over problemen die boeren ervaren, en inzetten op groen inderdaad. Terwijl een FvD en PVV meer redeneert als ik, liever boeren+weilanden dan woningen, zonneweides en windturbines.

Betreft kerncentrales heb je wel een punt, ik was even vergeten dat het op een afgelegen gebied moet, en dat je dan ook daarom heen weer een flinke lege vlakte krijgt. Alleen de grote vervuilers is wel een eerste stap, als je dat in alle landen doet. Maar ik ben er op tegen om heel het leven van iemand te laten beheersen door klimaat. Hetzelfde met elektrische auto's, ik vind best dat mensen die elektrisch rijden goedkoper mogen rijden, maar ik vind het niet goed dat mensen die wél benzineauto's willen rijden straks geen nieuwe kunnen kopen na 2030. En dat ze niet meer in de stad mogen rijden enzo.

Maar goed ik denk dus dat het je zo kan zien BBB, kijkt op microniveau naar boerenbelangen, FvD en PVV kijken wat meer op grote schaal (wat niet per definitie verkeerd is) zij willen minder regels zodat boeren niet niet zo snel stoppen. En als ze niet zo snel stoppen blijven er meer mooie weilanden over.

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:05:
@Napo ik zei dat dat de indruk is die ik heb, hard maken kan niet. Maar het zou me echt niet verbazen, want gemeentes vinden dat wel lekker, grote lappen grond voor zonneweides, windturbines en woningen.
Tsja, als je vanuit je onderbuik wat roept dan valt er moeilijk over te discusieren. Wist je dat Nederland vergeleken met landen om ons heen heel veel boeren heeft per aantal inwoners? Dat het oppervlak dat gebruikt word door de agrarische sector ook groter is dan andere landen?

Geeft mij eens een paar voorbeelden van wat je beweerde in je eerste bereicht.

Jij noemt het mooi maar ben je ooit wel eens hier in Brabant geweest in de buurt van de belgische grens? Wat vind je van de vele megastallen daar? Dat zijn gewoon fabrieken geworden.

Prijzen voor boeren zijn laag vanwege concurentie uit het buitneland. Daarvoor krijgen ze subsidie (van de EU waar jij uit wil). Welke andere sector in de maakindustrie heeft subsidie gehad om ze overeind te houden toen India en China de maakindustrie overnamen? Geen enkele, die mochten allemaal verhuizen of failiet. Boeren hebben altijd een zeer bevoorrechte positie gehad in NL en de EU.
En je zegt of die focus qua milieubeleid niet op vele plekken plaats vind. Ja dat klopt, helaas. Ik ben opzich niet tegen milieu en klimaatmaatregelen, maar dan alleen de grootste verbruikers zoals fabrieken en uitlaatgassen aanpakken. Ik heb het al vaker gezegd, door de eeuwen heen heb je vaker temperatuursschommelen gehad, maar je kan het risico niet nemen, stel dat de stijging door blijft zetten. Dus je moet wel er wat aan doen, maar dan vind ik alleen de grootste vervuilers in zowel binnen als buitenland.
Wat als ik je vertel dat de veeteelt een van de grootste verbruikers is? En slecht heel weinig bijdraagt aan ons BNP?

Overigens praat je hier alsof het nog niet bewezen is dat de klimaatveranderingen door de mens komen. Waarom probeer je d ewetenschapt e ontkennen?

Je claimt ook dat geen andere partijen voor de boeren opkomen maar waarom zijn dan CDA en VVD in brabant uit het bestaande college gestapt toen de boeren daarom vroegen (dreigden met geweld) en daarna samen met FvD gegaan? PVV komt voor boeren op zeg je. Dat is een behoorlijk grote partij. Wie komt er bijvoorbeeld op voor studenten? Zodat die dadelijk als starter een woning kunnen vinden? Juist, geen enkele partij.

Ook in den haag is de boerenlobby erg sterk en heeft veel invloed.

Waar de boeren last van hebben zijn andere boeren. Hun cooperaties en belangenverenigingen komen op voor de veeteelt. Daar zit het knelpunt.

De milieueisen zijn jarenlang heel slap geweest vanwege de sterke lobby. Zo slap zelfs dat een rechter de politiek moest terugfluiten....

De uitkoopregelingen rondom stikstof zo goed dat vele malen meer boeren er gebruik van hebben gemaakt dan verwacht.

Wat vind je van de dreigementen en het geweld door clubs als FDF? Is dat normaal?

Waarom nu een nieuwe partij die slectief op komt voor de belangen van 1 kleine groep in nederland ten koste van grote andere groepen? En dan met een volledig onrealistisch programma?

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@n3othebest Je zegt veel, maar eigenlijk ook niet.

Maar ik zal er een paar dingen uitlichten. Je zegt "De uitkoopregelingen rondom stikstof zo goed dat vele malen meer boeren er gebruik van hebben gemaakt dan verwacht." Dit geeft dus precies het probleem aan, het feit dat er zelfs regelingen zijn zodat de gemeentes sneller de grond hebben.

"Wist je dat Nederland vergeleken met landen om ons heen heel veel boeren heeft per aantal inwoners? Dat het oppervlak dat gebruikt word door de agrarische sector ook groter is dan andere landen?" Ja NL heeft relatief veel boeren, grotendeels ook voor export. Maar boeren in NL zijn relatief schoon én gaan beter met dieren om dan in veel andere landen, dus dan kun je beter hier de boerenbedrijven houden, dan dat je meer productie in het buitenland krijgt.

Maar even heel serieus, als jij zou moeten kiezen wat je liever hebt: weilanden (of echte natuur zoals bossen) óf zonneweides, woningen en windturbines. Wat kies jij dan? En besef je wel dat NL al op grote stukken veel beton heeft? Willen we NL zo vol bouwen totdat er weinig natuur over is en we een soort Singapore aan zee krijgen?

 • D-e-n
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 10:45
dennis_rsb schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 19:40:
En aangezien het cda, cu (en vele andere) niet opkomen voor de boer,
Wie zegt dat? Radicalen zoals Farmers Defence? De LTO die er tot de slokdarm inzit bij de grote afnemers?

En net zoals "de Nederlander" niet bestaat bestaat "de boer" volgens mij ook niet. Ik zou willen dat de pers eens wat meer aandacht besteed aan boeren die niet mee schreeuwen met de deze meute en die snappen dat niet alles zwart-wit is en sommige veranderingen ook nodig zijn, die snappen dat de boer onderdeel is van de maatschappij en geen koninkrijk op zichzelf.
dan springen FvD en de BBB in dat gat, en in mindere mate PVV.
De FvD doet alleen alsof ze in dat gat sprint. De FvD probeert vooral zieltjes te winnen bij iedereen die "boos" is.

En wil het FvD geen nexit? Zoals @n3othebest al opmerkt: de boeren vangen miljarden aan landbouwsubsidies. Dus elke boze blik van de boeren richting "Europa" is te zot voor woorden. Juist Europa en haar subsidies zijn een perverse prikkel die elke vernieuwing en verbetering tegenwerkt.

 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@D-e-n CDA en CU helpen mee aan al die milieueisen en stikstofregels. Als het aan PVV en FvD ligt stoppen we met die gekheid, NL boeren hebben al zoveel gedaan aan milieu. Ook aan jou: wat heb je liever weilanden (en bossen) of windturbines/woningen en zonneweides? Willen we dat NL een en al beton wordt.

edit; en overigens, dit is meer iets denk ik om in het kroegtopic te bespreken. Want dit topic gaat over het BBB programma, en niet over een soort algemene visie die ik of jij hebt over wat te doen met landbouwgrond enzo.

[Voor 26% gewijzigd door dennis_rsb op 25-02-2021 09:59]


 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

Ik lees dat programma vluchtig door maar denk dat boeren wederom het probleem breder opzetten dan dat het is. Ze worden lastig gevallen door kapitalisme en uitgemolken door sommige bedrijven waarvan ze zelf leverancier zijn. In plaats van al dat demonstreren en politieke schwalbes uitvoeren zouden ze beter bij de Jumbo/Ahold een soort vakverenigingsdemonstratie kunnen doen voor een bestaanbaar minimum zonder kapitalistische ratrace.

Ze kunnen dat via de politiek doen maar dat is een omweg. En de stelling dat boeren niet gehoord worden is dikke onzin, vrijwel iedere politieke partij laat regelmatig horen dat ze aan de boeren denken, CDA en PVV voorop.
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:57:
@D-e-n CDA en CU helpen mee aan al die milieueisen en stikstofregels.
De vervuiler betaald, er is nergens een wet dat boeren vooral onbeperkt mogen vervuilen. En ik vermoed dat de boeren zelf ook beter af zijn als vervuiling gereguleerd worden, die ratrace winnen ze toch niet anders is er vast een weiland beschikbaar bij Tatasteel.

[Voor 25% gewijzigd door Delerium op 25-02-2021 10:01]


 • Piet_Piraat7
 • Registratie: September 2011
 • Laatst online: 08:09
Ik woon in een boerenlandschap en het is hier bezaaid met CDA posters. Die vertegenwoordigen de belangen van de boer toch al goed?

 • Napo
 • Registratie: Augustus 2006
 • Niet online
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:57:
Wat heb je liever weilanden (en bossen) of windturbines/woningen en zonneweides? Willen we dat NL een en al beton wordt.
Een land wat engszins in balans is om in benodigde voorzieningen te voldoen. Dat is dus een combinatie van bebouwing, windturbines/zonneweides maar ook afdoende natuur en ruimte voor de agrarische sector. Het is geen zero-sum game waar het of een en al beton wordt of een en al weilanden, dat zo schetsen helpt zeker niet in de discussie.

[Voor 3% gewijzigd door Napo op 25-02-2021 10:06]


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:55:
@n3othebest

Maar ik zal er een paar dingen uitlichten. Je zegt "De uitkoopregelingen rondom stikstof zo goed dat vele malen meer boeren er gebruik van hebben gemaakt dan verwacht." Dit geeft dus precies het probleem aan, het feit dat er zelfs regelingen zijn zodat de gemeentes sneller de grond hebben.
Uhm, dat ging niet om grond voor gemeentes kopen hoor. De grond mochten ze zelfs houden. Het ging puur om stoppen bedrijfsvoering om stikstofuitstoot tegen te gaan.

Heb je enig idee wat er allemaal speelt?
"Wist je dat Nederland vergeleken met landen om ons heen heel veel boeren heeft per aantal inwoners? Dat het oppervlak dat gebruikt word door de agrarische sector ook groter is dan andere landen?" Ja NL heeft relatief veel boeren, grotendeels ook voor export. Maar boeren in NL zijn relatief schoon én gaan beter met dieren om dan in veel andere landen, dus dan kun je beter hier de boerenbedrijven houden, dan dat je meer productie in het buitenland krijgt.
Ook als veel van de uitstoot vooral lokaal effect heeft? Dan is het toch beter die naar minder drukke landen te verplaatsen?
En denk je dat dieren hier zo goed behandeld worden in mega stallen?
Maar even heel serieus, als jij zou moeten kiezen wat je liever hebt: weilanden (of echte natuur zoals bossen) óf zonneweides, woningen en windturbines. Wat kies jij dan? En besef je wel dat NL al op grote stukken veel beton heeft? Willen we NL zo vol bouwen totdat er weinig natuur over is en we een soort Singapore aan zee krijgen?
Niemand zegt alles volbouwen. Maar als je van de 60% oppervlak die in nederland agrarisch gebruikt word tot 50% af laat nemen dan neemt de oppervlak voor wonen en dergelijken met 30% toe. Dat is al veel meer dan noodzakelijk is. Die afname van 60% naar 50% is helemaal niet alles volbouwen.
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 09:57:
@D-e-n CDA en CU helpen mee aan al die milieueisen en stikstofregels. Als het aan PVV en FvD ligt stoppen we met die gekheid, NL boeren hebben al zoveel gedaan aan milieu. Ook aan jou: wat heb je liever weilanden (en bossen) of windturbines/woningen en zonneweides? Willen we dat NL een en al beton wordt.
Ah, daar komt de aap uit de mouw. Je vind milieu en uitstootregels gewoon gekheid. Zeg dat dan eerlijk. Gewoon alles om je heen kapot maken voor de winst. Lang leve de boeren industrie.

Zoals ik aangaf, je vind blijkbaar een dictatuur waar alleen belangen van boeren tellen de enige oplossing. Want alle partijen die proberen die belangen af te wegen tegen belangen van anderen schrijf je hier af.

Kom er dan gewoon voor uit dat je dat wil.

Een paar windmolens of zonneweides er bij is niks mis mee. Liever dat dan megastallen in mijn omgeving. Stuk beter voor milieu, klimaat en stankoverlast. En nog beter voor de economie ook.

[Voor 3% gewijzigd door n3othebest op 25-02-2021 10:07]


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@n3othebest laat maar zitten want 1. Dit is het BBB topic. 2. Ik zeg niet dat ik milieu en uitstootregels onzin vind. Ik zei dat boeren al aan heel veel milieu-eisen hebben moeten voldoen, zoveel dat er een hoop gestopt zijn daardoor (en ja ik ken die verhalen vanuit het dorp), en omdat ze al aan zoveel regels hebben voldaan zeg ik dat het voorlopig wel genoeg is.

Ook ik sta voor een beter klimaat en milieu, zolang het rationeel bekeken is. En vooral de hoofdvervuilers aanpakken, niet alles op microniveau. Kun je anders overdenken, maar zo denk ik erover.

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
@dennis_rsb Maar wat als die regels nog steeds veel soepeler zijn dan regels voor andere sectoren? En er nog steeds heel veel uitstoot is? Dan moeten die regels toch strenger? Boeren, en dan met name veeteelt, stoten gewoon extreem veel uit.

Feit is gewoon dat er al heel veel partijen opkomen voor de belangen van boeren. En nee, dat betekend niet altijd blind de boeren geven wat ze willen, en het dus onzin is om nog een partij daar voor op te richten.

Denk je dat in andere sectoren niet mensen en bedrijven gestopt zijn vanwege regelgeving? De kolenmijnen zijn ook dicht m maar iets te noemen. Veel chemische industrie is ook gestopt of voldoet nu aan strenge eisen.

[Voor 19% gewijzigd door n3othebest op 25-02-2021 10:15]


 • dennis_rsb
 • Registratie: November 2011
 • Laatst online: 10:37
@n3othebest strenger maken van regels kan, als het echt nodig is, maar dan zou ik bijna zeggen zorg als overheid dat de boeren niet alles zelf moeten betalen voor die milieueisen. Zodat boeren niet massaal stoppen uit wanhoop, nogmaals, alleen al het feit dat er in NL beter omgegaan wordt met dieren dan in veel andere landen zou al een reden moeten zijn.

Hetzelfde met die nertsenfokkerijen, je kan ze wel verbieden. Maar dan krijg je meer nertsenfokkerijen in oost-europa. Want zolang er nog vraag blijft naar dat bont, dan blijven er fokkerijen. En jij en ik weten net zo goed dat er met nertsen in Nl beter omgegaan wordt dan in oost europa, in algemene zin dan he.

Jij zegt dat er veel partijen zijn die opkomen voor de boer, het is maar net waar je naar kijkt. FvD is zover ik weet de enige die zegt dat boeren niet hoeven te wijken voor windturbines, woningen en zonneweides. Als je kijkt op microniveau zal CDA meer kennis hebben over boerenbelangen denk ik. Maar zo diep zit er niet in.

 • Basekid
 • Registratie: Maart 2004
 • Laatst online: 21-03 22:15
Aan de ene kant roepen ze:

Het behoud van onze land- en tuinbouw speelt een essentiële rol in een leefbaar platteland. Boeren en tuinders zorgen voor het landschap, zijn rentmeesters van de regio, zorgen voor werkgelegenheid, economie, toerisme, recreatie, landschapsbeheer, natuurbeheer en vooral sociale binding op het platte- land.

maar ook:

Laten we helder zijn: BBB is geen partij die in de tijd terug wil of het platteland romantiseert of idealiseert.

Met die eerste paragraaf romantiseer en idealiseer je juist wel, want boerenlandschappen zijn (met hun monoculturen en fosfaten) ontzettend dode landschappen (ecologisch gezien). Ze zorgen helemaal niet voor natuurbeheer of het landschap, want dat is er (door deccenia intensief te boeren) helemaal niet meer.

 • Ankona
 • Registratie: Mei 2014
 • Laatst online: 15-08-2022
Piet_Piraat7 schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 10:05:
Ik woon in een boerenlandschap en het is hier bezaaid met CDA posters. Die vertegenwoordigen de belangen van de boer toch al goed?
Ik woon als niet agrariër ook in een boerenlandschap. Ken dus ook de nodige boeren. Hier valt mij geen CDA dominantie op, mogelijk iets meer VVD. Maar de BBB kan hier wel op veel steun rekenen.

Wat bij de boeren hier leeft is niet dat ze zich niet aan willen passen, maar vooral ook de onzekerheid over wat ze straks weer aan regels erbij krijgen. Ze willen best investeren in milieu of dierenwelzijn als de maatschappij dat van ze vraagt maar als die investeringen dan 2 jaar later weer afgeschreven moeten worden omdat het ministerie weer een draai gemaakt heeft houdt het wel een keer op.

Wat voor mij verder heel zwaar telt is aandacht voor het behoud van het landschap en de cultuur. Ik woon niet in een stad, bewust niet. Ik ben blij dat er in NL nog enige diversiteit is en je een keuze kan maken voor een woonomgeving die bij je past. Helaas heb je hier ook een groene gemeente, je weet wel dat stadse groen. Alles moet duurzaam dus 100% zonne-energie. Niet inde stad, maar boeren worden uitgekocht om (voor best veel geld) hun weilanden om te bouwen tot zonneparken.
Ik wandel en fiets toch echt liever door een landschap met koeien. Ook vind ik het heerlijk om in een dorp te wonen waar naoberschap bestaat en vanzelfsprekend is. (En daar horen dus ook lokale gebruiken bij als jongeren keten, carbidschieten, paasvuren, dorpsfeesten etc). Allemaal punten waar ik de andere meer stedelijk georiënteerde partijen niet over hoor.

alles kan off-topic


 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 23:25
dennis_rsb schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 10:22:
@n3othebest strenger maken van regels kan, als het echt nodig is, maar dan zou ik bijna zeggen zorg als overheid dat de boeren niet alles zelf moeten betalen voor die milieueisen. Zodat boeren niet massaal stoppen uit wanhoop, nogmaals, alleen al het feit dat er in NL beter omgegaan wordt dan in veel andere landen zou al een reden moeren zijn.
Nogmaals, daar was die subsidie al voor. Honderden miljoenen. Andere sectoren krijgen toch ook niet elke keer compensatie als er nieuwe regels zijn? Noem mij 1 andere sector die gecompenseerd word voor uitstootnormen?

Boeren stoten gewoon al jarenlang veel en veel te veel uit. En de maatregelen zijn al jaren veel te slap geweest. Mede doordat de boeren juist zo'n groete invloed hadden in den haag.

Een rechter heeft vervolgens de regering terug gefloten. Dan moet er gewoon iets gebeuren.
Hetzelfde met die nertsenfokkerijen, je kan ze wel verbieden. Maar dan krijg je meer nertsenfokkerijen in oost-europa. Want zolang er nig vraag blijft naar dat bont, dan blijven er fokkerijen. En jij en ik weten net zo goed dat er met nertsen in Nl beter omgegaan wordt dan in oost europa, in algemene zin dan he.
Dat is een beetje slap excuus he. In een ander land mishandelen ze dieren dus als wij ze hier maar 90% zo veel mishandelen moet dat maar toegestaan worden....
Jij zegt dat er veel partijen zijn die opkomen voor de boer, het is maar net waar je naar kijkt. FvD is zover ik weet de enige die zegt dat boeren niet hoeven te wijken voor windturbines, woningen en zonneweides. Als je kijkt op microniveau zal CDA meer kennis hebben over boerenbelangen denk ik. Maar zo diep zit er niet in.
Misschien is het wel helemaal geen bestaand probleem. Leuk dat alleen FvD dat zegt maar geeft mij eerst eens bronnen waaruit blijkt dat boeren gedwongen worden plaats te maken voor windmolens.

@Ankona Tsja, als ze duidelijkheid over regels willen moeten ze eens ophouden met in den haag lobbyen voor allerlei mazen in de wet. Want die worden op een gegeven moment door een rechter wel weer teruggefloten.

Wat de meeste partijen doen is belangen tegen elkaar afwegen. Dat betekend dat niet alleen de boerenbelangen mee tellen.

Aandacht voor landschap en cultuur is prima. Maar sta dan ook open voor echte natuur. Dus verminder stikstofuitstoot zodat er daadwerklijk natuur voor terug komt.

En zorg voor minder stankoverlast van megastallen zodat de hele omgeving prettiger word om te wonen.

Mijn punt was gewoon dat een partij die zo selectief 1 groep en mening wil behartigen gewoon de andere 95% van nederland volledig aan het negeren is. En dat is gewoon heel eng.

Er is al veel aandacht voor de punten die je noemt. Bijvoorbeeld carbidschieten staat al op genoeg lijsten met cultureel erfgoed. En er zijn meerdere grote partijen die daar geen verbod op willen. Er zijn ook al genoeg partijen die hard roepen om behoud van nederlandse cultuur.

Wat voegt deze partij toe behalve het totaal negeren van belangen van anderen. Het idee dat alles en iedereen maar moet wijken voor de boeren cultuur. Wat ik omschreef als een dictatuur van boeren.

 • Marzman
 • Registratie: December 2001
 • Niet online

Marzman

They'll never get caught.

n3othebest schreef op woensdag 24 februari 2021 @ 11:13:
Is dit een serieuze partij? Er staat zo veel onzin in dat programma. Zo veel tegenstrijdigheden en zo veel vage bewoordingen.

Boeren zijn toch al een van de best vertegenwoordige groepen in den haag?
Tja, 41 partijen voor zo'n klein landje. Iedereen die een bestaande partij verlaat start tegenwoordig zijn eigen partij.

☻/ Please consider the environment before printing this signature
/▌
/ \ <-- This is bob. copy and paste him and he will soon take over the world.


 • Delerium
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online

Delerium

Mythology

Ankona schreef op donderdag 25 februari 2021 @ 10:25:
[...]
Wat bij de boeren hier leeft is niet dat ze zich niet aan willen passen,
Opeens ben ik toch nieuwsgierig naar het standpunt over migratie en integratie.
Ik wandel en fiets toch echt liever door een landschap met koeien.
Puur persoonlijk, zo'n weide zie ik meer als een groene woestijn. Ik ben meer van de vele kruidenstukjes en waar veel insecten (bijen) rondkruipen. En eigenlijk word ik pas echt vrolijk als ik vogels hoor.

 • J2S
 • Registratie: December 2003
 • Laatst online: 10:43
Vroeger naar school vond ik altijd het stuk door het bos het fijnst om te fietsen. Daar mag van mij wel meer van komen ten koste van weiland. Ook een stuk beter voor het milieu, vooral ten opzichte van veeteelt..

Mijn systeempjes ||_|| 50D + grip || EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM; EF-S 17-55mm F/2.8 IS USM; EF 85mm F/1.8 USM

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee