Toon posts:

zigbee2mqtt add-on herdsman wil niet starten

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


 • rutger_010
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 16:01
Ha mensen,

Ik ben aan de slag gegaan met de Shae.sh CC2652RB voor HASS IO op een RPi 4. Ik krijg met geen mogelijkheid de add-on (v1.17.1) opgestart.

Ik heb eerst de shae.sh CC2652RB geflashed met de CC2652RB_coordinator_20210120.hex. Lijkt goed te gaan. Als test de test firmware ook geprobeerd en dan gaan inderdaad beide lampjes aan. Met de coordinator firmware brandt een LED constant. De knoppen veranderen daar niks aan.

In de configuratie heb ik de Mosquito MQTT gegevens ingevuld en de correcte usb poort geselecteerd. Ik heb USB0 en /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4B_CE-if00-port0 geprobeerd. Fysieke USB2 en USB3 poorten geven hetzelfde resultaat.


USB:
code:
1
2
3
4
5
6
~ $ ls -lt /dev/serial/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx  1 root   root      13 Feb 10 17:26 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4B_CE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0

~ $ ls -lt /dev/ttyUSB0 
crw-rw----  1 root   audio   188,  0 Feb 10 17:42 /dev/ttyUSB0


Config:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
data_path: /share/zigbee2mqtt
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: true
mqtt:
 base_topic: zigbee2mqtt
 server: 'mqtt://localhost:1883'
 user: redacted
 password: redacted
serial:
 port: /dev/ttyUSB0
 disable_led: true
advanced:
 log_level: debug
 pan_id: 6754
 channel: 11
 network_key:
  redacted, unchanged
 availability_blocklist: []
 availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
 port: 8099
experimental:
 new_api: true
socat:
 enabled: false
 master: 'pty,raw,echo=0,link=/dev/ttyZ2M,mode=777'
 slave: 'tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5'
 restartdelay: 1
 initialdelay: 1
 options: '-d -d'
 log: false


Logs:
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
zigbee2mqtt@1.17.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR! 
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   /root/.npm/_logs/2021-02-10T16_41_47_759Z-debug.log
2021-02-10T17:41:48: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T17:41:48: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T17:41:48: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2021-02-10 17:41:52: Can't load state from file /share/zigbee2mqtt/state.json (doesn't exist)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 17:41:52: Logging to console and directory: '/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.17-41-50' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2021-02-10 17:41:52: Removing old log directory '/share/zigbee2mqtt/log/2021-02-10.17-37-19'
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 17:41:52: Starting Zigbee2MQTT version 1.17.1 (commit #1.17.1)
Zigbee2MQTT:info 2021-02-10 17:41:52: Starting zigbee-herdsman (0.13.59)
Zigbee2MQTT:debug 2021-02-10 17:41:52: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null},"backupPath":"/share/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/share/zigbee2mqtt/database.db.backup","databasePath":"/share/zigbee2mqtt/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"path":"/dev/ttyUSB0"}}'
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 17:42:12: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 17:42:12: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 17:42:12: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-02-10 17:42:12: Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
  at ZStackAdapter.<anonymous> (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
  at Generator.throw (<anonymous>)
  at rejected (/zigbee2mqtt-1.17.1/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
npm
 ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR!
 zigbee2mqtt@1.17.1 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR! 
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.17.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!   /root/.npm/_logs/2021-02-10T16_42_12_222Z-debug.log
2021-02-10T17:42:12: PM2 log: App [npm:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
2021-02-10T17:42:12: PM2 log: App [npm:0] starting in -fork mode-
2021-02-10T17:42:12: PM2 log: App [npm:0] online
> zigbee2mqtt@1.17.1 start /zigbee2mqtt-1.17.1
> node index.js


dmesg
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
[ 1603.323625] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x7 status: -19
[ 1603.323662] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x12 status: -19
[ 1603.323678] cp210x ttyUSB0: failed set request 0x0 status: -19
[ 1603.326259] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
[ 1603.326389] cp210x 1-1.1:1.0: device disconnected
[ 1621.586763] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 1621.732186] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
[ 1621.732196] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1621.732203] usb 1-1.1: Product: slae.sh cc2652rb stick - slaesh's iot stuff
[ 1621.732210] usb 1-1.1: Manufacturer: Silicon Labs
[ 1621.732217] usb 1-1.1: SerialNumber: 00_12_4B_00_21_CC_4B_CE
[ 1621.736517] cp210x 1-1.1:1.0: cp210x converter detected
[ 1621.744358] usb 1-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
[ 2326.874549] kauditd_printk_skb: 8 callbacks suppressed
[ 2326.874553] audit: type=1325 audit(1612975068.051:284): table=nat family=2 entries=29
[ 2326.911835] audit: type=1325 audit(1612975068.091:285): table=filter family=2 entries=37
[ 2326.945928] audit: type=1325 audit(1612975068.121:286): table=nat family=2 entries=28
[ 2326.963893] hassio: port 11(veth044b14c) entered disabled state
[ 2326.964226] veth3031e82: renamed from eth0
[ 2335.985588] hassio: port 11(veth044b14c) entered disabled state
[ 2336.003816] device veth044b14c left promiscuous mode
[ 2336.003843] hassio: port 11(veth044b14c) entered disabled state
[ 2336.004139] audit: type=1700 audit(1612975077.131:287): dev=veth044b14c prom=0 old_prom=256 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
[ 2337.658477] hassio: port 11(veth646f999) entered blocking state
[ 2337.658486] hassio: port 11(veth646f999) entered disabled state
[ 2337.666545] device veth646f999 entered promiscuous mode
[ 2337.666603] audit: type=1700 audit(1612975078.841:288): dev=veth646f999 prom=256 old_prom=0 auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295
[ 2337.797369] audit: type=1325 audit(1612975078.981:289): table=nat family=2 entries=27
[ 2337.849438] audit: type=1325 audit(1612975079.031:290): table=filter family=2 entries=36
[ 2337.879083] audit: type=1325 audit(1612975079.061:291): table=nat family=2 entries=28
[ 2338.673070] audit: type=1325 audit(1612975079.850:292): table=nat family=2 entries=0
[ 2338.697582] audit: type=1325 audit(1612975079.880:293): table=filter family=2 entries=0
[ 2338.756795] audit: type=1325 audit(1612975079.940:294): table=nat family=2 entries=5
[ 2338.769226] audit: type=1325 audit(1612975079.950:295): table=nat family=2 entries=7
[ 2338.789017] audit: type=1325 audit(1612975079.970:296): table=nat family=2 entries=8
[ 2338.991374] eth0: renamed from veth76de7e1
[ 2339.028481] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth646f999: link becomes ready
[ 2339.028612] hassio: port 11(veth646f999) entered blocking state
[ 2339.028619] hassio: port 11(veth646f999) entered forwarding stateHeb ik een stap bij de installatie gemist? Kan misschien de antenne het probleem zijn?

Beste antwoord (via rutger_010 op 11-02-2021 09:30)


 • septillion
 • Registratie: Januari 2009
 • Laatst online: 15:20

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Paar dingen:

Is dit je eerste begin met zowel Zigbee2MQTT als de Sleash? Waarom heb je hem dan geflasht? Hij komt normaal met software (tenzij je anders aangegeven hebt).

Hoe draai je Zigbee2MQTT?

Kijkende naar de bare-metal install van Zigbee2MQTT lijk ik wat te missen en dat is de adapter lid maken van de dialout group. De stap heet "Determine location of the adapter and checking user permissions" maar laatste lijken ze nooit te doen. Volgens mij mag Zigbee2MQTT er niet bij als hij alleen onder root zit.

Als je hiervoor al Zigbee2MQTT met een andere stick hebt gedraaid, wel je 'pan_id' aangepast?

Alle reacties


Acties:
 • Beste antwoord
 • 0Henk 'm!

 • septillion
 • Registratie: Januari 2009
 • Laatst online: 15:20

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Paar dingen:

Is dit je eerste begin met zowel Zigbee2MQTT als de Sleash? Waarom heb je hem dan geflasht? Hij komt normaal met software (tenzij je anders aangegeven hebt).

Hoe draai je Zigbee2MQTT?

Kijkende naar de bare-metal install van Zigbee2MQTT lijk ik wat te missen en dat is de adapter lid maken van de dialout group. De stap heet "Determine location of the adapter and checking user permissions" maar laatste lijken ze nooit te doen. Volgens mij mag Zigbee2MQTT er niet bij als hij alleen onder root zit.

Als je hiervoor al Zigbee2MQTT met een andere stick hebt gedraaid, wel je 'pan_id' aangepast?

 • rutger_010
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 16:01
Ja, ik ben een beginner met allebei. Ik heb geflashed omdat om de pagina van de supported devices de flashing instructies stonden en ik dacht dat dat nodig was.

Zigbee2MQTT probeer ik als addon op HASS IO te draaien.

Dat er niet dailout staat was mij ook opgevallen.

Ik lees https://www.zigbee2mqtt.i...checking-user-permissions vooral dat je moet achterhalen nummer gegeven is aan de antenne.

code:
1
2
lrwxrwxrwx  1 root   root      13 Feb 11 08:36 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AG53NZ30-if00-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx  1 root   root      13 Feb 11 08:36 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_21_CC_4B_CE-if00-port0 -> ../../ttyUSB0


Moet ik de antenna toevoegen aan de dailout groep ipv root? Met welke commands doe ik dat?

 • rutger_010
 • Registratie: September 2020
 • Laatst online: 16:01
Het is gelukt!

Ik heb wel een idee waar het aan lag. Ik gebruik sinds een paar maanden de DSMR slimme meter integratie. Die stond op USB0 geconfigureerd (automatisch). Nu ik de antenne bijplaatste, schoof die een beetje op. Mogelijk dat de DSMR integratie de antenne bezig hield. Aan de groepen verder niks veranderd!

Tnx!

 • septillion
 • Registratie: Januari 2009
 • Laatst online: 15:20

septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ahh, ja. Een serial device kan maar door één process tegelijk gebruikt worden. Dus als DSMR reader eerder is dan mag Zigbee2MQTT er niet meer bij. Vandaar dat het ook daar handiger is om de /dev/serial/by-id te gebruiken.

Schijnbaar niet nodig dat de stick in dailout zit. Dacht dat dit moest als je niet root bent. Of start je Zigbee2MQTT als root nu?

Flashing instructies zijn vooral voor updates. :)

En antenne? Noem het maar je Zigbee stick, snappen mensen denk ik sneller wat je bedoelt :9


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee