Toon posts:

Bijbetaling bij uitbreiding bruto vloeroppervlak (BVO)

Pagina: 1
Acties:

Vraag


 • Veenbrandt
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 01:10
In het afschrift van het eigendomsbewijs staat een bepaling over betaling bij uitbreiding bruto vloeroppervlak (BVO). Nu ga ik een uitbouw realiseren tijdens de bouw van ons nieuwe huis (202m2) waardoor de BVO gaat toenemen met zo'n 45m2.

In het artikel staat: "Indien koper nadat de overdracht van de onroerend zaak heeft plaatsgevonden, het aantal vierkante meters BVO wenst uit te breiden, is koper verplicht tot voldoening van een bedrag aan de gemeente, berekend op basis van het aantal meer te realiseren vierkante meters BVO dan de in eerste notariële akte aangegeven bebouwing, tegen de alsdan door de gemeenteraad vastgestelde grondprijzen voor soortgelijke functies c.q. bestemmingen."

Mijn vraag is, zijn er mensen bekend met zulke bepalingen, te maken hebben met een soortgelijke situatie en de financiële impact daarvan.

Mocht iets onduidelijk zijn of aanvullende informatie nodig zijn, dan verneem ik dat graag.

Beste antwoord (via Veenbrandt op 09-02-2021 15:47)


 • amauer
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 24-03 12:42
Wij hebben bij onze vorige koopwoning hetzelfde beding gehad. De projectontwikkelaar heeft daar in principe niets mee te maken. Zo'n kettingbeding wordt door de gemeente bedongen. Aangezien het een kettingbeding is werkt deze ook tegenover opvolgende eigenaren van de woning. Bij ons was bijvoorbeeld een van de eisen dat wij 30 dagen voor aanvang van een verbouwing (waarbij de BVO vergroot zou worden) dit melden bij de gemeente.


C. KETTINGBEDING FLEXCONCEPT
In aanmerking nemende dat:
a. De hoogte van de grondprijs van het bij deze akte te leveren kavel, is onder meer afhankelijk van het aantal door koper, de heer xxxx en mevrouw xxxxx, te bouwen aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte. De gebruiksoppervlakte zoals hiervoor bedoeld, hierna ook te noemen: ”GBO”, is de oppervlakte gemeten binnen de buitenste/scheidende wanden (muren) volgens de NEN-norm 2580.

b. Het verkochte maakt deel uit van een project waarin door aannemer aan de koper een zekere
mate van vrijheid is geboden om een woning te realiseren volgens het zogenaamde “BRW
Flexconcept”. Hetgeen inhoudt dat de koper de woning, de GBO en derhalve ook koopprijs
naar eigen inzicht kan samenstellen;

c. Indien later de koper of zijn rechtsopvolger(s) de GBO gemeten over alle verdiepingen van
het huidige bouwplan wil/willen vergroten, zal dit overeenkomstig de afspraken tussen
aannemer en/of verkoper en de koper leiden tot een aanvullende koopprijs per GBO, welke
door koper is verschuldigd aan de gemeente Leeuwarden;

[...]

e. Gezien vorenstaande uitgangspunten wensen partijen een eventuele vergroting van de GBO ten opzichte van de Oorspronkelijke GBO als volgt te regelen: De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren nog het navolgende te zijn overeengekomen:
1. Indien en zodra de koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel de Oorspronkelijke GBO vergroot zoals hiervoor sub a. tot en met d. is bedoeld, dient door de koper aan de gemeente Leeuwarden een bedrag van tweehonderdzeven euro (€ 207,00) exclusief de verschuldigde omzetbelasting, per vierkante meter extra gebouwd oppervlakte (GBO) te worden betaald.
2. Het ingevolge lid 1 verschuldigde bedrag, is vanaf de dag van de aanvang van de bouw van de desbetreffende vergroting opeisbaar door de gemeente Leeuwarden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen dertig dagen na de dag van de aanvang van de bouw van de desbetreffende vergroting is betaald door koper, is de koper zonder dat een ingebrekestelling nodig is in verzuim en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente voor consumententransacties, te berekenen vanaf de datum van verzuim.

[Voor 10% gewijzigd door amauer op 09-02-2021 14:24]

Alle reacties


 • DutchWing
 • Registratie: April 2019
 • Niet online
Volgens mij heeft dit met je WOZ-Waarde te maken als ik mij niet vergist.
Gezien je meer woonoppervlakte creëert, wordt je huis dus meer waard... Dus meer WOZ betalen...
(Maar ik kan mij hierin vergissen...)

Ik zou het bij de desbetreffende gemeente gewoon navragen, hun moeten je hierop antwoord kunnen verschaffen! (Of bij de verkopende partij/makelaar etc.)

Het kan ook wezen dat de grond goedkoper verkocht is omdat dit geen bouwgrond betreft, en je dus eventueel bij moet betalen als je hiervan bouwgrond wilt maken.

[Voor 15% gewijzigd door DutchWing op 08-02-2021 23:35]

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D


 • Veenbrandt
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 01:10
@DutchWing WOZ waarde staat er volgens mij los van. Uiteraard zal wel de WOZ stijgen, maar dit gaat er om dat de grond voor een bepaalde prijs is verkocht op basis van een bepaalde BVO en dit nu gaat stijgen als gevolg van de uitbreiding.

Ik zou het kunnen navragen bij de projectontwikkelaar, maar dat is een oplichter en een graaier. De dingen die hij mij en de andere kopers heeft geflikt is te lang om op te noemen.

 • GlowMouse
 • Registratie: November 2002
 • Niet online
Ik vermoed dat projectontwikkelaar de grond goedkoper van de gemeente heeft gekregen in ruil voor dit beding. De gemeente helpt op deze manier starters door de grond voor de tuin goedkoper aan te bieden dan de grond waar de woning op staat, maar loopt geen inkomsten mis als er later alsnog een uitbouw wordt geplaatst.

Dit zuig ik even uit mijn duim en lijkt plausibel, maar ik kan op internet geen vergelijkbare situaties vinden.

 • Veenbrandt
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 01:10
@GlowMouse Klinkt inderdaad wel plausibel, maar wij zijn niet echt starters meer. Ook kijkende naar de prijsklasse.

Ik had hetzelfde probleem dat ik nergens op het internet vergelijkbare situaties kon vinden, vandaar dat ik mij tot tweakers wend. Het klinkt alsof ik toch met die projectontwikkelaar om de tafel moet, maar alles wat uit de mond van die man komt moet je ernstig in twijfel trekken.

Om een idee te geven. Hij had teveel gefactureerd. Tegen mij had die aangegeven dat de accountant er achter was gekomen en dat ik daarom een restitutie kreeg. Hoorde ik van een andere bewoner dat hij er een advocaat op had gezet en als gevolg iedereen het terug kreeg.

Acties:
 • Beste antwoord
 • +3Henk 'm!

 • amauer
 • Registratie: Juni 2005
 • Laatst online: 24-03 12:42
Wij hebben bij onze vorige koopwoning hetzelfde beding gehad. De projectontwikkelaar heeft daar in principe niets mee te maken. Zo'n kettingbeding wordt door de gemeente bedongen. Aangezien het een kettingbeding is werkt deze ook tegenover opvolgende eigenaren van de woning. Bij ons was bijvoorbeeld een van de eisen dat wij 30 dagen voor aanvang van een verbouwing (waarbij de BVO vergroot zou worden) dit melden bij de gemeente.


C. KETTINGBEDING FLEXCONCEPT
In aanmerking nemende dat:
a. De hoogte van de grondprijs van het bij deze akte te leveren kavel, is onder meer afhankelijk van het aantal door koper, de heer xxxx en mevrouw xxxxx, te bouwen aantal vierkante meters gebruiksoppervlakte. De gebruiksoppervlakte zoals hiervoor bedoeld, hierna ook te noemen: ”GBO”, is de oppervlakte gemeten binnen de buitenste/scheidende wanden (muren) volgens de NEN-norm 2580.

b. Het verkochte maakt deel uit van een project waarin door aannemer aan de koper een zekere
mate van vrijheid is geboden om een woning te realiseren volgens het zogenaamde “BRW
Flexconcept”. Hetgeen inhoudt dat de koper de woning, de GBO en derhalve ook koopprijs
naar eigen inzicht kan samenstellen;

c. Indien later de koper of zijn rechtsopvolger(s) de GBO gemeten over alle verdiepingen van
het huidige bouwplan wil/willen vergroten, zal dit overeenkomstig de afspraken tussen
aannemer en/of verkoper en de koper leiden tot een aanvullende koopprijs per GBO, welke
door koper is verschuldigd aan de gemeente Leeuwarden;

[...]

e. Gezien vorenstaande uitgangspunten wensen partijen een eventuele vergroting van de GBO ten opzichte van de Oorspronkelijke GBO als volgt te regelen: De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren nog het navolgende te zijn overeengekomen:
1. Indien en zodra de koper of zijn rechtsopvolger(s) onder algemene en/of bijzondere titel de Oorspronkelijke GBO vergroot zoals hiervoor sub a. tot en met d. is bedoeld, dient door de koper aan de gemeente Leeuwarden een bedrag van tweehonderdzeven euro (€ 207,00) exclusief de verschuldigde omzetbelasting, per vierkante meter extra gebouwd oppervlakte (GBO) te worden betaald.
2. Het ingevolge lid 1 verschuldigde bedrag, is vanaf de dag van de aanvang van de bouw van de desbetreffende vergroting opeisbaar door de gemeente Leeuwarden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen dertig dagen na de dag van de aanvang van de bouw van de desbetreffende vergroting is betaald door koper, is de koper zonder dat een ingebrekestelling nodig is in verzuim en wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rente voor consumententransacties, te berekenen vanaf de datum van verzuim.

[Voor 10% gewijzigd door amauer op 09-02-2021 14:24]


 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 20:20

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Dat wordt gebruikt om te voorkomen dat op een kavel met kleine huizen voor VON bedrag xxx.xxx (met vaste grondwaarde) opeens een groter huis neergezet wordt voor bedrag yyy.yyyy. De verhouding VON/grondprijs verandert dan en daar wil de gemeente ook een graantje van meepikken. Omdat de gemeente bang is geld mis te lopen, wordt de grondprijs op deze manier opgetopt.

Wel unfair dat ze van BVO uitgaan, de maatstaf voor nuttige woonmeters zijn de GBO's.

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


 • Veenbrandt
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 01:10
@amauer Dank je wel voor de uitgebreide reactie. Bij jullie staat het zeer helder geformuleerd en zijn bedragen genoemd. Bij ons niet, dat maakt dat wij ook niet weten waar wij aan toe zijn. De zaken die er achter komen in het artikel gaan over net zoals bij jullie dat wij 30 dagen voor aanvang van een verbouwing (waarbij de BVO vergroot zou worden) dit te melden bij de gemeente. Daarnaast kan men een boete vorderen van 100K. Het ziet er naar uit dat jullie gemeente een stuk redelijker is dan die van ons :).

Dan wordt het tijd om wederom met de gemeente te praten.

@Señor Sjon Zoals je het stelt, klinkt het logisch! Helder, dank je wel voor je reactie.

 • DutchWing
 • Registratie: April 2019
 • Niet online
Veenbrandt schreef op dinsdag 9 februari 2021 @ 15:49:
@amauer Dank je wel voor de uitgebreide reactie. Bij jullie staat het zeer helder geformuleerd en zijn bedragen genoemd. Bij ons niet, dat maakt dat wij ook niet weten waar wij aan toe zijn. De zaken die er achter komen in het artikel gaan over net zoals bij jullie dat wij 30 dagen voor aanvang van een verbouwing (waarbij de BVO vergroot zou worden) dit te melden bij de gemeente. Daarnaast kan men een boete vorderen van 100K. Het ziet er naar uit dat jullie gemeente een stuk redelijker is dan die van ons :).

Dan wordt het tijd om wederom met de gemeente te praten.

@Señor Sjon Zoals je het stelt, klinkt het logisch! Helder, dank je wel voor je reactie.
Vraag mij af hoeveel mensen zich eraan houden? Zelfde met de voorgevel mag je officieel ook niet zomaar veranderen zonder goedkeuring/vergunning etc. In mijn straat ben ik de enige met een vergunning 8)7

WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW75YAA + EHST20D-VM2D


 • Veenbrandt
 • Registratie: Juli 2018
 • Laatst online: 01:10
We hebben al diverse keren de inspecteur op bezoek gehad vanwege het feit dat het een problematisch project is (https://www.destentor.nl/...nkopers-de-dupe~a2254e78/. Inmiddels wel een andere aannemer, maar we worden wel goed in de gaten gehouden omdat de gemeente ook in de clinch ligt met de projectontwikkelaar.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee