Toon posts:

Blueweb: Q&A

Pagina: 1
Acties:
 • 1.495 views

 • Romeowhite
 • Registratie: Augustus 2018
 • Laatst online: 28-11-2022
Hieronder een FAQ naar aanleiding van de oproep die is verschenen op de frontpage op 08 juni 2020 om 07:00.

Q: Wanneer ontvang ik een mail n.a.v de poll?

Geselecteerde deelnemers van de poll krijgen tussen 17 en uiterlijk 19 juni 2020 bericht via e-mail (Word je niet geselecteerd uit de poll, dan ontvang je geen bericht en dus ook geen vragenlijst).

Q: Kan ik een tweede account aanmaken om deel te nemen?

A: Nee, het is niet mogelijk om een tweede account aan te maken. In de algemene voorwaarden van Tweakers staat: Het is een Lid niet toegestaan meer dan één (1) Account aan te vragen of te beheren. Het is een Lid verder niet toegestaan (opnieuw) een Account aan te vragen of te beheren nadat Tweakers de aanvraag van een (aspirant-) Lid voor een Account heeft geweigerd of een Account van het Lid na registratie heeft opgeheven.

Q: Zijn jullie niet bang voor DDoS/Hack aanvallen?

A: DDoS-aanvallen zijn helaas niets nieuws voor ons; Nieuws schrijven over cybercriminaliteit is een grotere veroorzaker van dat soort aanvallen. Hetzelfde geldt voor hackaanvallen; die zijn er vrij constant al en er probeert elke dag wel eens iemand wat. Dus ook wat dat betreft; we houden de boel in de gaten, wij zijn uiteraard niet hackvrij, maar we doen ons best.

Q: Is mijn deelname zichtbaar in het besloten forum?

A: Ja, de maximaal 100 deelnemers zijn alleen zichtbaar in het besloten forum.

Q: Gaat de politie deelnemers screenen?

A: Deelnemers aan de pilot Blueweb worden niet gescreend door de politie. Wel bekijkt Tweakers welke deelnemer welke expertise heeft ingevuld in het aanmeldingsformulier. Zo zorgen we dat deelnemers met diverse kennis en ervaring meedoen aan de pilot.

Q: Mogen de deelnemers een strafblad hebben?

A: De politie screent deelnemers niet. Daarmee is er dus ook geen inzage of iemand wel of geen strafblad heeft.

Q: Als deelnemers niet gescreend worden, kan het dan zijn dat je verdachten betrekt in de pilot?

A: In theorie zou dat kunnen. Maar ook dit is vergelijkbaar met het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Een verdachte kan naar de uitzending kijken en zichzelf in een zaak zien of herkennen. Dat is onvermijdelijk bij burgerparticipatie. De politie neemt wel actief deel aan het besloten forum en kan zien welke informatie deelnemers aandragen. Ook zien de politie en Tweakers wanneer iemand wel of niet actief deelneemt.

Q: Deelnemers aan de pilot ontvangen opsporingsinformatie van de politie. Mag dit volgens de Wet politiegegevens?

A: Het delen van onderzoeksinformatie met het publiek is een tactisch opsporingsmiddel én bevoegdheid van de politie. Onder verantwoording van het Openbaar Ministerie mag deze informatie dus gedeeld worden met het publiek. Informatie waarvan de politie en het Openbaar Ministerie inschatten dat het een onderzoek kan schaden of de veiligheid van een persoon of deelnemers in gevaar kan brengen, delen we niet. Bovendien kunnen we ervoor kiezen om bepaalde informatie geanonimiseerd of slechts gedeeltelijk te delen.

Q: Kan de politie cyberzaken niet zelf oplossen?

A: De politie beschikt over een Team High Tech Crime én tien cybercrimeteams die onderzoek doen naar allerlei vormen van cyber- en digitale criminaliteit. Maar - net als bij andere opsporingsonderzoeken - kan een burger ook daarbij nét dat stukje ontbrekende informatie hebben dat het onderzoeksteam goed kan gebruiken of leidt tot de oplossing van zaak. In dit soort onderzoeken gaat het dan om hele specifieke, vaak technische informatie. De thematiek is daarmee zo specialistisch dat het, in tegenstelling tot Opsporing Verzocht, niet voor een grote groep burgers geschikt is. Tweakers is bij uitstek voor mensen met specialistische technische kennis. Dat maakt Tweakers hét platform voor burgerparticipatie in cyberzaken.

Q: Om mij aan te melden moet ik een formulier invullen. Wat doen Tweakers en/of de politie met deze ingevulde gegevens?

A: Deze gegevens worden gebruikt om een groep deelnemers met diverse expertises samen te stellen. De ingevulde gegevens worden niet met de Politie gedeeld. Nadat de deelnemers allemaal zijn geselecteerd worden de gegevens van de vragenlijst verwijderd.

Q: Op welke manier wordt de informatie uit een besloten topic opgeslagen door de politie?

A: Informatie uit besloten topics die relevant is voor de voortgang van een opsporingsonderzoek,
kan cruciaal zijn voor de bewijslast, en kan zodoende buiten het platform door de politie worden
opgeslagen in de eigen systemen. Processen-verbaal die door rechercheurs worden opgemaakt,
kunnen vervolgens verwijzen naar de informatie die op deze manier uit het topic ontsloten is. Er
worden geen gebruikers- of persoonsgegevens in een proces-verbaal opgenomen, zonder dat
daarover contact is geweest met de bron. Op deze manier krijgt de bron nog de gelegenheid om,
indien gewenst, informatie anoniem door te geven via M of het Team Nationale Inlichtingen.

Q: Kan informatie uit een besloten topic door de politie worden opgenomen in een dossier?

A: Ja dat kan. Informatie die doorslaggevend blijkt om een opsporingsonderzoek op te lossen is cruciaal voor de bewijslast en moet zodoende meegenomen worden in de dossiervormging. Dit kan dan gebruikt worden tijdens de rechtsgang. Informatie uit de topics die niet relevant is, wordt niet in dossiers opgenomen.

Q: Wordt de informatie uit een besloten topic gedeeld met andere partijen dan de politie en Tweakers?

A: Dat is mogelijk, maar alleen met het Openbaar Ministerie, de verantwoordelijke partij voor een strafrechtelijk onderzoek. Daarnaast kan informatie uit een besloten topic aanleiding geven om, met toestemming van het OM, bij een derde partij gegevens op te vragen. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat de informatie uit het topic dan ook terechtkomt in een einddossier.

Q: Wat wordt ermee bedoeld dat de deelnemers in een topic zich aan de Nederlandse wet houden?

A: Iedereen in Nederland wordt geacht zich aan de wet te houden. De reden dat we het specifiek benoemen is omdat we deelnemers extra bewust willen maken dat zij niet zelfstandig digitale of fysieke actie ondernemen in het geval zij informatie over mogelijke verdachten op het spoor zijn gekomen. Technisch gezien is er meer mogelijk dan wat er wettelijk is toegestaan en voor de interventies richting mogelijke verdachten hebben de politie en het OM speciale in de wet vastgelegde bevoegdheden die burgers niet hebben. Het kan een onderzoek schaden en invloed hebben op de strafmaat van eventuele verdachten wanneer burgers (in dit geval deelnemers aan de pilot) op eigen houtje opereren richting een verdachte. Daarnaast kan dat strafbaar zijn en wij vinden het binnen deze pilot belangrijk om deelnemers daar bewust van te maken.

Q: Kan ik informatie uit een besloten topic delen met bekenden of experts buiten het besloten topic?

A: Ja dat kan, mits het nergens anders gepubliceerd wordt en eventueel relevante input ook in het topic of rechtstreeks met de politie gedeeld wordt.

Q: Als ik iets heb geplaatst in een besloten topic, kan ik er dan van uit gaan dat de politie deze informatie gezien heeft?

A: Nee. De politie leest mee, maar niet 24/7. Mogelijk belangrijke informatie dient daarom altijd rechtstreeks met de politie gedeeld te worden. Binnen een besloten topic kan dat via een DM naar één van de rechercheurs. Maar dit kan ook via (PGP) e-mail en TOR-chat (Ricochet).Voor ieder onderzoek dat op Blueweb gepubliceerd wordt, wordt een apart e-mailadres geconfigureerd. Dit e-mailadres ondersteunt tevens PGP. Welk e-mailadres de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic.
TOR-chat: Om anoniem en veilig met de politie te kunnen chatten wordt voor iedere zaak een Ricochet ID aangemaakt. Welk ID de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic. Daarnaast is het altijd mogelijk om informatie door te geven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via M op 0800-7000. Ook is het mogelijk om via www.politie.nl een tipformulier in te vullen en daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 345 89 99.

Q: Wanneer is het nodig om informatie rechtstreeks met de politie te delen?

A: Als een deelnemer vermoedt dat hij of zij belangrijke nieuwe informatie heeft gevonden of wellicht iets over de identiteit van mogelijke verdachten te weten is gekomen, dan is het belangrijk om deze informatie zo snel mogelijk rechtstreeks met een rechercheur te delen. Binnen Tweakers kan dat via een DM naar één van de rechercheurs. Maar dit kan ook via (PGP) e-mail en TOR-chat (Ricochet). Daarnaast is het altijd mogelijk om informatie door te geven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via M op 0800-7000. Ook is het mogelijk om via www.politie.nl een tipformulier in te vullen en daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 345 89 99.
Het is niet de bedeling dat persoonlijk identificeerbare informatie wordt gedeeld in een topic, ook al is het besloten. Kies daarom voor dit soort informatie voor een rechtstreekse manier om met de rechercheurs te communiceren.

Q: Via welke manieren kan ik informatie met de politie delen?

A: Dat kan via verschillende manieren.
Mogelijk belangrijke informatie dient altijd rechtstreeks met de politie gedeeld te worden. Binnen een besloten topic kan dat via een DM naar één van de rechercheurs. Maar dit kan ook via (PGP) e-mail en TOR-chat (Ricochet).Voor ieder onderzoek dat op Blueweb gepubliceerd wordt, wordt een apart e-mailadres geconfigureerd. Dit e-mailadres ondersteunt tevens PGP. Welk e-mailadres de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic.
TOR-chat: Om anoniem en veilig met de politie te kunnen chatten wordt voor iedere zaak een Ricochet ID aangemaakt. Welk ID de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic. Daarnaast is het altijd mogelijk om informatie door te geven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via M op 0800-7000. Ook is het mogelijk om via www.politie.nl een tipformulier in te vullen en daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 345 89 99.

Q: Is er een beloning?

A: We vragen deelnemers mee te denken om misdrijven op te lossen, geheel op basis van vrijwilligheid, en niet om deel te nemen zodat je iets kunt winnen.

Q: Stel, ik vind mogelijk iets relevants. Worden mijn gegevens dan door de politie opgenomen in het dossier?

A: Niet altijd, maar het zou in bepaalde gevallen wel kunnen. In principe zijn deelnemers zo anoniem als zij zelf willen. Informatie die zij delen kan, als het relevant is voor het onderzoek, in dossiers worden opgenomen. De deelnemer is dan nog steeds anoniem, maar de informatie is geverifieerd door een rechercheur. Het kan voorkomen dat de politie naar aanleiding van informatie die gedeeld wordt in gesprek wil gaan met de melder, nog steeds anoniem. Het is echter niet ondenkbaar dat bepaalde informatie zo waardevol is, dat de politie graag wil weten van wie deze informatie precies komt. Deze deelnemer zou bijvoorbeeld een belangrijke getuige kunnen zijn. Als de deelnemer ervoor kiest zijn identiteit prijs te geven, zou het kunnen dat deze gegevens in een dossier opgenomen worden.

Q: Wat doe ik als ik vermoed dat ik iemand op het spoor ben gekomen?

A: Onderneem geen actie richting deze persoon en neem contact op met de politie via één van de onderstaande manieren. Het is niet toegestaan om de persoonsgegevens van een mogelijke verdachte te delen in het besloten topic.

Mogelijk belangrijke informatie dient altijd rechtstreeks met de politie gedeeld te worden. Binnen een besloten topic kan dat via een DM naar één van de rechercheurs. Maar dit kan ook via (PGP) e-mail en TOR-chat (Ricochet).Voor ieder onderzoek dat op Blueweb gepubliceerd wordt, wordt een apart e-mailadres geconfigureerd. Dit e-mailadres ondersteunt tevens PGP. Welk e-mailadres de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic.
TOR-chat: Om anoniem en veilig met de politie te kunnen chatten wordt voor iedere zaak een Ricochet ID aangemaakt. Welk ID de juiste is om jouw informatie te delen staat duidelijk gecommuniceerd binnen het besloten topic. Daarnaast is het altijd mogelijk om informatie door te geven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via M op 0800-7000. Ook is het mogelijk om via www.politie.nl een tipformulier in te vullen en daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor een vertrouwelijk gesprek met iemand van het Team Nationale Inlichtingen: 079 - 345 89 99.

[Voor 105% gewijzigd door Romeowhite op 12-06-2020 11:19]


 • Eindbaas
 • Registratie: Maart 2001
 • Laatst online: 01-02 08:18
Kan ik het aanmeldformulier nog eens toegezonden krijgen. Ben bang dat ik deze per abuis heb verwijderd.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee