Toon posts:

[Java] Mijn eerste programma: Tic Tac Toe

Pagina: 1
Acties:
 • 332 views

Vraag


 • uppie8374
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 07-12-2022
Korte inleiding: Vanaf 1 februari doe ik een carriere-switch naar de IT. Mij is gevraagd om voor die tijd mijn OCA te halen. Hierbij kreeg ik wat tips, zoals eerst een boek lezen en wanneer je Tic Tac Toe kan maken, kun je aan het OCA boek beginnen. Daarbij was het verstandig om niet met een IDE te werken om daadwerkelijk alles zelf te moeten doen en leren. Nou goed, het boek is uit en het was tijd voor Tic Tac Toe. Voor het geheel gebruik ik Context (http://www.contexteditor.org/index.php).

Tic Tac Toe is zichtbaar en er verschijnt een X op de button zodra ik een button aanklik. Daar houdt het echter op. Dit zijn mijn classen:

cell
Java:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
import javafx.scene.control.Button;

public class cell extends Button{
 //int length;        //length of all sides
 private String state;       // X, O, or unset ""
 
 //constructor
 public cell(){
  super();
  state = "";
  //standard length
  //length = 100;
 }

 public boolean isSet(){
  if(!state.equals("")){
   return true;
  }
  return false;
 }

 public void setState(String x){
  state = x;
 }

 public String getState(){
  return state;
 }
}


board
Java:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
public class board{
 public cell[][] board;

 //constructor
 public board(){
  board = new cell[3][3];
  for(int x = 0; x<3; x++){
   for(int y = 0; y<3; y++){
    //creates 9 cells with empty states
    board[x][y]= new cell("");
   }
  }
 }

 // checks if cells at row Y have the same state
 boolean checkRow(int y){
  //isSet check for all cells
  for(int x = 0; x<3; x++){
   if(!board[x][y].isSet()){
    return false;
   }
  }
  //if all cells are set, check for win-condition
  if( board[0][y].getState().equals( board[1][y].getState() ) && board[1][y].getState().equals(board[2][y].getState())  ){
   return true;
  }
  return false;
 }

 // checks if cells at column X have the same state
 boolean checkColumn(int x){
  //isSet check for all cells
  for(int y = 0; y<3; y++){
   if(!board[x][y].isSet()){
    return false;
   }
  }
  //if all cells are set, check for win-condition
  if( board[x][0].getState().equals( board[x][1].getState() ) && board[x][1].getState().equals(board[x][2].getState())  ){
   return true;
  }
  return false;
 }

 boolean checkDiagonals(){
  boolean check1 = true;
  boolean check2 = true;
  // diagonal 1 (top left, bottom right) isSet check
  for(int i = 0; i<3; i++){
   if(!board[i][i].isSet()){
    check1 = false;
   }
  }
  //if all cells are set, check for win-condition
  if(check1){
   if( board[0][0].getState().equals( board[1][1].getState() ) && board[1][1].getState().equals(board[2][2].getState())  ){
    return check1;
   }
  }
  // diagonal 2 (bottom left, top right) isSet check (only if diagonal 1 didn't have the win-condition
  for(int i = 0; i<3; i++){
   for(int j = 2; j>=0; j--){
    if(!board[i][j].isSet()){
     check2 = false;
    }
   }
  }
  //if all cells are set, check for win-condition
  if(check2){
   if( board[0][2].getState().equals( board[1][1].getState() ) && board[1][1].getState().equals(board[2][0].getState())  ){
    return check2;
   }
  }
  // no diagonal had a win-condition
  return false;
 }

 public boolean checkBoard(){
  if(checkRow(0) || checkRow(1) || checkRow(2) || checkColumn(0) || checkColumn(1) || checkColumn(2) || checkDiagonals()){
   return true;
  }
  return false;
 }
}


player
Java:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
class player{
 private int number;
 private String userSymbol;
 
 public player(String u){
  userSymbol = u;
 }

 public void setNumber(int n){
  number = n;
 }
 public int getNumber(){
  return number;
 }
 public void setUserSymbol(String s){
  userSymbol = s;
 }
 public String getUserSymbol(){
  return userSymbol;
 }
}


game
Java:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
/* My own Tic-Tac-Toe game.
 */
 
import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.stage.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.event.*;
import javafx.geometry.*;

public class game extends Application{
 boolean isPlayer1 = true;
 boolean finished = false;
 
 public static void main(String[] args){

  //start the JavaFX application by calling launch()
  launch(args);
 }
 
 // override the start() method
 public void start(Stage myStage){
  board gameBoard = new board();
  player player1 = new player("X");
  player player2 = new player("O");
  player currentPlayer;


  if(isPlayer1){
   currentPlayer = player1;
  }
  else{
   currentPlayer = player2;
  }
  
  // give the stage a title
  myStage.setTitle("Tic-Tac-Toe");
  // use a flowpane for the root node. In this case,
  // vertical and horizontal gaps of 10
  GridPane rootNode = new GridPane();

  // center the controls in the scene
  rootNode.setAlignment(Pos.CENTER);
  // create a scene
  Scene myScene = new Scene(rootNode, 340, 340);
  // set the scene on the stage
  myStage.setScene(myScene);

  // handle the action events for the cell-buttons
   gameBoard.board[0][0].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[0][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[0][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[0][1].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[0][1].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[0][1].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[0][2].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[0][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[0][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[1][0].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[1][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[1][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[1][1].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[1][1].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[1][1].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[1][2].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[1][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[1][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[2][0].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[2][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[2][0].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[2][1].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[2][1].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[2][1].setState(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });
   gameBoard.board[2][2].setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>(){
    public void handle(ActionEvent ae){
     if(!finished){
      gameBoard.board[2][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      gameBoard.board[2][2].setText(currentPlayer.getUserSymbol());
      if(gameBoard.checkBoard()){
       finished = true;
       System.out.print(currentPlayer.getUserSymbol() + " has won!");
      }
      else{
       isPlayer1 = !isPlayer1;
      }
     }
    }
   });

  // add the label and buttons to the scene graph
  rootNode.add(gameBoard.board[0][0],0, 0, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[0][1],0, 1, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[0][2],0, 2, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[1][0],1, 0, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[1][1],1, 1, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[1][2],1, 2, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[2][0],2, 0, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[2][1],2, 1, 1, 1);
  rootNode.add(gameBoard.board[2][2],2, 2, 1, 1);

  //show the stage and its scene
  myStage.show();
 }
}


Om het geheel te testen schreef begon ik met een test class voor de cell class... maar daar ging het ook al in de problemen en nu weet ik het even niet meer. Al mijn zoektochten op Google (javafx extend button class e.d.) leiden niet tot een oplossing.

Test
Java:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
// test class voor alle andere classen

import javafx.application.*;
import javafx.scene.*;
import javafx.stage.*;
import javafx.scene.layout.*;
import javafx.scene.control.*;
import javafx.event.*;
import javafx.geometry.*;


class Test{
 public static void main(String[] args){

  //maak een cell
  cell testCell = new cell();
  System.out.println("test cell aangemaakt");

  boolean bool1 = testCell.isSet();
  System.out.println("Is test cell geSet?: "+ bool1);

  testCell.setState("X");
  System.out.println("test cell is op waarde X gezet");
  
  bool1 = testCell.isSet();
  System.out.println("Is test cell nu geSet?: "+ bool1);

  System.out.println("Test cell heeft de waarde: "+ testCell.getState());
 }
}


Dit levert namelijk bij het runnen de volgende melding op:

Exception in thread "main" java.lang.ExceptionInInitializerError at Test.main(Test.java:16)
Caused by: java.lang.IllegalStateException: Toolkit not initialized
at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.runLater(Unknown Source)
at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.runLater(Unknown Source)
at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.setPlatformUserAgentStylesheet(Unknown Source)
at javafx.graphics/com.sun.javafx.application.PlatformImpl.setDefaultPlatformUserAgentStylesheet

at javafx.controls/javafx.scene.control.Control.<clinit>(Unknown Source)


Het geheel gaat mijn pet nog even te boven :'(

Rebuilding knowledge database

Alle reacties


 • RobIII
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 00:36

RobIII

Admin Devschuur®

^ Romeinse Ⅲ ja!

Wat kwam er uit toen je ging googlen op de foutmelding? Wat gaf debuggen (Debuggen: Hoe doe ik dat?)?

Het is hier niet de bedoeling dat je 350+ (! :X) regels code dumpt en dat wij je "wel even" vertellen waar je fout zit. We verwachten hier inzet van jezelf en kunnen je dan de juiste weg wijzen; we zitten hier niet om je code voor je te debuggen ;)

Open gerust een nieuw topic maar zorg dan dat je enkel(!) relevante(!!) code post en aangeeft wat je zelf al had gezocht, gevonden, geprobeerd etc. You know the drill.

There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery.

Roses are red Violets are blue, Unexpected ‘{‘ on line 32.

Over mij


Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee