• Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
Ik heb mij 12 dagen geleden ingeschreven voor een dure opleiding en heb vandaag de eerste les gehad.
Dit beviel mij niet echt en sluit ook niet aan bij wat ik wil leren en wil deze opleiding dus annuleren.

Bij normaal annuleren volgt geen restitutie van het lesgeld maar binnen 14 dagen wel volgens mij. Ik ben een beetje bang dat ik nu een bult geld weggegooid heb, omdat ik overhaast aan die opleiding ben begonnen. :'(

Ik heb even een klein deeltje van de algemene voorwaarden gekopieerd voor jullie en zoek graag bevestiging dat ik mijn geld terug zal krijgen.

In kleine lettertjes de artikelen die niet heel belangrijk zijn en in grote letters de artikelen waar de nodige informatie volgens mij staat.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst
1. De consument kan een voor bepaalde duur gesloten overeenkomst te allen tijde
opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de
consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve
de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.

2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet
alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze
termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van
twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die hoofdzakelijk betrekking heeft op de koop van
lesmateriaal heeft de consument een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de
overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op
de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. Indien het
lesmateriaal echter periodiek wordt geleverd, zoals bij regelmatige aanvullingen
van Syllabi of bij boekenpakketten per jaar of semester, dan eindigt de bedenktijd
veertien dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na ontvangst van het eerste
lesmateriaal. Indien de ondernemer niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals
bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedragen deze termijnen veertien dagen na het
alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na de ontvangst
van het lesmateriaal.
4. De ondernemer stelt aan de consument een formulier beschikbaar voor de
genoemde ontbinding van de overeenkomst. De consument is niet verplicht dit
formulier daartoe te gebruiken.

5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de consument in geval van
ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij
al heeft betaald. De ondernemer betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval
binnen veertien dagen na de ontbinding terug.
6. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de consument eventueel
van de ondernemer ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan de
ondernemer terug te zenden. De ondernemer is gerechtigd de directe kosten van
het terugzenden voor rekening te laten komen van de consument. Het terugzenden
geschiedt voor risico van de consument. Lesmateriaal dat op een elektronische
gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is
verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de
consument aan de ondernemer worden voldaan.
7. Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en 3
wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele
aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van de ondernemer
aan de consument van rechtswege ontbonden.
8. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk
verzoek van de consument. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht
op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de consument in zo’n geval
de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van
de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
9. Indien de educatieve dienst voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel
van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij
aanvang van de educatieve dienst, mits:
a. de consument er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de
uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij
verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en
b. de ondernemer de sub a bedoelde verklaring aan de consument heeft
bevestigd.Ik zit nog binnen de 14 dagen, maar zou het toch graag door iemand hier bevestigd zien dat ik mijn geld terug krijg.

[Voor 55% gewijzigd door Ernemmer op 28-09-2018 20:19]


 • dewil1990
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 25-01 12:27
Waarom vraag je het niet na aan de desbetreffende instantie waar je de opleiding volgt?

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
dewil1990 schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:15:
Waarom vraag je het niet na aan de desbetreffende instantie waar je de opleiding volgt?
Ik heb de opleidingscoördinator net proberen te bellen maar die neemt niet op en als ik maandag bel zit ik al op dag 14.

 • President
 • Registratie: Februari 2015
 • Laatst online: 18:40
Ernemmer schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:16:
[...]


Ik heb de opleidingscoördinator net proberen te bellen maar die neemt niet op en als ik maandag bel zit ik al op dag 14.
Mailtje sturen vandaag, dan val je nog binnen de 14 dagen periode :)

En doe dan maar voor de zekerheid de mail CC naar jezelf en naar nog een mail adres van de instantie (administratie bijvoorbeeld?)

 • Alex)
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 29-01 17:20
Dit is het relevante stukje:
Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
Als je de overeenkomst op afstand hebt gesloten (lees: via internet) heb je 2 weken om de overeenkomst kostenloos te ontbinden.

Er staat "dagen" en niet "werkdagen": als je de overeenkomst op een zondag hebt gesloten en je ontbindt de overeenkomst a.s. maandag, dan ben je dus inderdaad te laat.

Ofwel, vandaag nog opzeggen.

We are shaping the future


 • BeToBe
 • Registratie: December 2016
 • Laatst online: 17-01 20:16

BeToBe

Privacy jurist

Ik weet niet om wat voor opleiding het gaat, maar vind je:
heb vandaag de eerste les gehad.
Dit beviel mij niet echt en sluit ook niet aan bij wat ik wil leren en wil deze opleiding dus annuleren.
Dit niet een beetje heel snel? Na 1 lesdag kan je toch niet zeggen of iets je wel of niet bevalt?

Heeft u een juridische vraag, stuur dan vrijblijvend een berichtje!


 • orf
 • Registratie: Augustus 2005
 • Laatst online: 18:19
8. De educatieve dienst kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk
verzoek van de consument. In dergelijke gevallen behoudt de consument zijn recht
op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de consument in zo’n geval
de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van
de prijs van de educatieve dienst aan de ondernemer verschuldigd.
Volgens mij ben je een evenredig deel verschuldigd voor het volgen van die ene les.

 • Alex)
 • Registratie: Juni 2003
 • Laatst online: 29-01 17:20
Ah, TS heeft de OP een beetje aangevuld.

Lid 8 is inderdaad relevant, aangezien je al lessen hebt gehad zul je daarvoor een vergoeding moeten betalen. Een evenredig deel, dus bijvoorbeeld 1/200e van het lesgeld (uitgaande van 200 lesdagen). :)

We are shaping the future


 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
@President Ik heb net een mail gestuurd naar de coordinator en twee anderen in cc, waarin ik per direct opzeg en vraag of hij dit snel wilt bevestigen.


@BeToBe Ik ging de opleiding doen omdat dit eigenlijk de enige opleiding is die ik kan doen naast mijn werk in mijn vakgebied. Maar ik ben meer van het echte technische leren en niet echt van de softskills management vakken. Die laatste gaan we heel veel tijd aan besteden en dit was mij voordat ik de opleiding begon niet duidelijk. Op zich zijn die softskills natuurlijk wel handig maar ik zie mezelf dat niet 2 jaar volhouden als ik het na 1 dag al niet meer zie zitten.


@Alex) Het aantal lesdagen is 18, dus ik zal dan 1/18e deel moeten betalen.


Bedankt voor de antwoorden, ik was echt even op zoek naar bevestiging dat ik niet het volledige bedrag verschuldigd zou zijn.

[Voor 15% gewijzigd door Ernemmer op 28-09-2018 20:31]


 • migchiell
 • Registratie: Augustus 2003
 • Nu online
orf schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:23:
[...]


Volgens mij ben je een evenredig deel verschuldigd voor het volgen van die ene les.
Maar volgens de eerste zin geldt dit alleen als TS uitdrukkelijk heeft verzocht om een les te mogen volgen tijdens de bedenktijd.

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
migchiell schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:32:
[...]


Maar volgens de eerste zin geldt dit alleen als TS uitdrukkelijk heeft verzocht om een les te mogen volgen tijdens de bedenktijd.
Als ik 1 les zou moeten betalen zou ik dat niet erg vinden, uiteindelijk heb ik die les ook gevolgd.

 • migchiell
 • Registratie: Augustus 2003
 • Nu online
Ernemmer schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 20:47:
[...]


Als ik 1 les zou moeten betalen zou ik dat niet erg vinden, uiteindelijk heb ik die les ook gevolgd.
Ben benieuwd wat ze antwoorden, die ene les betalen zou inderdaad niet onredelijk zijn.

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
migchiell schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 22:13:
[...]


Ben benieuwd wat ze antwoorden, die ene les betalen zou inderdaad niet onredelijk zijn.
Net een belletje gehad en het is geregeld :D bedankt voor de antwoorden.

 • migchiell
 • Registratie: Augustus 2003
 • Nu online
Ernemmer schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 10:52:
[...]


Net een belletje gehad en het is geregeld :D bedankt voor de antwoorden.
En hoe is het nou geregeld? Betaal je gewoon die ene les?

Wil nu wel weten hoe het afloopt ook :)

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
migchiell schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 11:03:
[...]


En hoe is het nou geregeld? Betaal je gewoon die ene les?

Wil nu wel weten hoe het afloopt ook :)
Hij zei er niks over, maakt mij ook niet echt uit, het ging mij er om dat ik niet het gehele bedrag zou moeten betalen.

 • Transportman
 • Registratie: Juli 2016
 • Laatst online: 17:48
Ernemmer schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 11:55:
[...]


Hij zei er niks over, maakt mij ook niet echt uit, het ging mij er om dat ik niet het gehele bedrag zou moeten betalen.
Heeft hij wel iets expliciet gezegd? Alleen een "Oké, ik heb je mailtje ontvangen en we gaan het regelen" zou ik niet genoeg vinden, zeker niet als er bedragen afgeboekt zijn of nog gaan worden.

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
Dat zat ik mij net ook te bedenken, misschien nog maar even een bevestiging via mail vragen

 • Ernemmer
 • Registratie: Juli 2009
 • Niet online
@migchiell en de rest; Ik heb de creditfactuur net ontvangen en ik hoef gelukkig alleen administratiekosten en de eerste les te betalen. Volgens de letterlijke tekst in de voorwaarden zou ik alles terug moeten krijgen, maar ik vind het zo wel goed.

[Voor 8% gewijzigd door Ernemmer op 02-10-2018 14:27]

Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee