Toon posts:

BSA en software licenties meenemen na faillissement

Pagina: 1
Acties:

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
Ik heb nog even zitten dubben of deze misschien in SG moest, maar aangezien het om softe goederen in het algemeen gaat, toch maar hier :P

De situatie is als volgt, begin dit jaar ging ons bedrijf failliet. Daarvoor hadden we al een inval gehad van de BSA na een tip dat er hier veel illegaal gebruik van software was. Mogelijk was de tip van mijn voorganger want wie weet het nou beter? Ze kwamen ook precies in de periode tussen zijn vertrek en mijn komst. 8)7

Het ging hierbij om:
 • Microsoft server licenties
 • Microsoft SQL licenties
 • Microsoft werkstation licenties
 • Microsoft CE licenties (HP thin clients o.a.)
 • Micorsoft Office licenties
 • Adobe licenties (CS5)
 • AutoDESK licenties (AutoCAD)
 • Symantec licenties (Backup Exec)
Anyway, alles werd grondig bekeken en ik heb zoveel mogelijk proberen aan te tonen wat er wel gekocht was aan de hand van facturen, eOpen, installatie media etc. Vage club die BSA, want de thin clënts hadden ze allemaal geteld x €€ = claim .. terwijl iedereen wel weet dat je die dingen met een OS er op koopt, of het nu een Linux of Windows CE variant is. Je zou hooguit kunnen proberen een Linux variant met Windows CE te flashen maar wie doet dit nu in een zakelijke omgeving?

Wel kwamen we erachter dat op een factuur zelden tot nooit wat over de software vermeld wordt, dus je weet nog niet wat er meegeleverd werd. Zelfs niet bij een complete zakelijke pc. In de folder lees je 'wordt geleverd met Windows 7 professional" .. maar op de factuur staat gewoon HP dc4800 á € xxx
Ik heb me daarom maar gericht tot de COA stickers op de kast. Die staat er niet voor niks op ..Goed, er volgde dus een schadeclaim over het verschil + boete. Dit en de toch al penibele financiële situatie heeft er in geresulteerd dat het bedrijf het faillissement moest aanvragen. :'(

Met steun van een externe financierder hebben we ondertussen een doorstart kunnen maken. *O*

Nu is de gehele boedel daarbij overgenomen en in de beleving van de directie zaten daar ook alle servers en werkstations bij inclusief software. Nu is dat schijnbaar niet vanzelfsprekend ..
Bron: http://www.computable.nl/...gaal-softwaregebruik.html

3. Fusies en overnames
Bedrijven gaan er vaak van uit dat licenties bij fusies en overnames automatisch overgaan op de nieuwe juridische entiteit. Dat is niet waar. In deze situatie moeten nieuwe afspraken over de licenties gemaakt worden met de softwareleverancier. De onderzoekers van de BSA komen regelmatig bedrijven tegen, die door deze oorzaak illegaal werken met bedrijfssoftware.

4. Faillissement en doorstart
Vaak worden uit een failliete boedel pc's, servers en toebehoren verkocht. De softwarelicenties vervallen echter automatisch na een faillissement. Dus bij overname van een failliete boedel of bij een doorstart is het noodzakelijk de softwarelicenties over te schrijven naar de nieuwe juridische entiteit of nieuwe eigenaar.

Read more: http://www.computable.nl/...ebruik.html#ixzz1zXZ4Hdzi
En nu?

Wat we al hebben gedaan, is alle overtollige hardware centraal in een afgesloten magazijn te verzamelen zodat het niet meer gebruikt kan worden. Verder hebben we nu net nieuwe servers gekocht inclusief VMware, MS Windows server en MS Office licenties.

Maar alle overige hardware moet natuurlijk ook legaal zijn want de BSA komt geheid nog een keer weer terug! Wij gingen er vanuit de licenties automatisch meegenomen te hebben met de overname/doorstart .. maar dat is dus geen garantie. Het zou niet best zijn als we ALLES nu nieuw zouden moeten aanschaffen. Dus Windows voor op de werkstations, MS Office, Adobe CS5 en de 5tal AutoCAD licenties die we hebben draaien .. €€€€ :'(

Heeft iemand hier een soortgelijke ervaring mee hoe dit aan te vliegen?

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
AutoDESK geeft aan dat een Transfer Of License (TOL) niet mogelijk is, maar dat er in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen mogelijk zijn.
Bron: http://www.autodesk.nl/ad...?id=1103333&siteID=431528
Kan een licentie overgedragen worden naar een ander bedrijf?
De licentiehouder van Autodesk software is gebonden aan de voorwaarden die vermeld staan in de Autodesk software licentie overeenkomst (Autodesk software license agreement). Dit contract met Autodesk verschijnt bij openen/installatie van het Autodesk product. Deze overeenkomst benadrukt dat Autodesk software niet overdraagbaar is naar een ander bedrijf.
In een uitzonderlijk geval kan Autodesk een licentie-overdracht toestaan. Mocht u vermoeden dat er speciale omstandigheden bestaan waardoor Autodesk zou kunnen overwegen van de voorwaarden uit de Autodesk software licentie overeenkomst af te wijken, dan kan een officieel verzoek voor licentie-overdracht ingediend worden.
Hiervoor moet je een formulier invullen en ondergetekend opsturen.
Bron: AutoDESK Transfer Of License formulier

IV. Selecteer de reden voor uw aanvraag
Verkoop activa van bedrijf: Alle of vrijwel alle activa van een bedrijf, waaronder softwarelicenties, worden verkocht aan een ander bedrijf.

Fusie van bedrijf: De fusie resulteert in de vorming van een nieuw bedrijf en de ontbinding van de fuserende bedrijven, of in de overleving van een van de bedrijven, en het nieuw gevormde of het overlevende bedrijf wordt eigenaar van alle activa van de gefuseerde bedrijven, waaronder softwarelicenties.

Overdracht aan verbonden onderneming: Een bedrijf (het moederbedrijf) heeft een meerderheidsbelang in een ander bedrijf (de dochteronderneming) en de bedrijven willen licenties die in handen zijn van de dochteronderneming overdragen aan het moederbedrijf of aan een andere dochteronderneming van hetzelfde moederbedrijf.

Afsplitsing van bedrijf: Een bedrijf verkoopt een afdeling, business unit of faciliteit aan een ander bedrijf, of een afdeling, business unit of faciliteit wordt gescheiden van het moederbedrijf en wordt in gebruik genomen als een aparte, onafhankelijke onderneming en de oorspronkelijke licentiehouder wil softwarelicenties van die afdeling, business unit of faciliteit overdragen aan
het nieuwe bedrijf.

Ontbinding van vennootschap: Een vennootschap wordt ontbonden en de vennoten willen het eigendom van de licenties verdelen over de voormalige vennoten van het ontbonden vennootschap.

Privatisering van licentiehouder: De licentiehouder is of was een entiteit in handen van de regering die is omgezet naar een geprivatiseerde non-gouvernementele onderneming, en de partijen willen de licenties overdragen naar het nieuwe geprivatiseerde bedrijf.

Donatie aan non-profit organisatie: Een licentiehouder wil licenties als gift overdragen aan een non-profit organisatie. De non-profit organisatie gaat deze licenties zelf gebruiken en is niet van plan deze verder over te dragen.

Onderwijsinstelling naar onderwijsinstelling: Een onderwijsinstelling wil een onderwijslicentie overdragen aan een andere onderwijsinstelling. Let op dat de nieuwe licentiehouder aan de geschiktheidseisen voor het licentietype Onderwijs voldoet.

Liquidatie van bedrijf: Het oorspronkelijke licentiehoudende bedrijf staakt de bedrijfsvoering en verkoopt de activa, waaronder de licenties waarvoor op toestemming voor overdracht wordt gewacht. Dergelijke liquidaties kunnen plaatsvinden in het kader van een faillissement, in opdracht van schuldeisers, vrijwillig of anderszins.

Reden wordt niet genoemd:
Beschrijf uw situatie zo gedetailleerd mogelijk. Als u meer ruimte nodig hebt, kunt u extra pagina's aan uw aanvraag toevoegen.

Aanvraag uitzondering licentieoverdracht

V. Lees de voorwaarden van uw aanvraag
Door de aanvraag in Sectie VI te ondertekenen, verklaren en garanderen de ondertekenaars het volgende: (a) ondertekening is vereist om dit licentieoverdrachtformulier uit te voeren en de opdrachtgevers te binden aan de verklaringen en garanties hierin, (b) alle informatie op grond van dit formulier dient naar waarheid en zo volledig mogelijk te worden ingevuld na redelijk onderzoek van dergelijke ondertekeningen, en (c) elke licentie onderhevig aan het overdrachtverzoek is echt, geldig en wordt gebruikt in naleving van de best mogelijke kennis van elke ondertekenaar na redelijk onderzoek van dergelijke ondertekeningen. Elke ondertekenende partij erkent dat gebruik van de software in continue naleving van de bepalingen en voorwaarden van de van toepassing zijnde
Autodesk licentie- en serviceovereenkomst plaatsvindt, met inbegrip van maar niet beperkt tot naleving van de exportnaleving en soortgelijke wetten. Als Autodesk instemt met de aangevraagde overdracht, dient de oorspronkelijke licentiehouder hierbij alle rechten van, aanspraken op en belangen in de licentie op te geven en dient deze alle software met licentie zo snel mogelijk over te dragen of te vernietigen, en de nieuwe licentiehouder aanvaardt hiermee alle rechten en verplichtingen in de licentie- en serviceovereenkomst met betrekking tot de software met overgedragen licentie. Autodesk kan op elk moment, ook na het verlenen van toestemming voor een aanvraag, onderzoek doen naar de juistheid en de betrouwbaarheid van de informatie van beide partijen in verband met deze aanvraag. De partijen komen overeen samen te werken met en deel te nemen aan de verificatieprocedure van Autodesk en verstrekken eventueel verdere informatie, documentatie of andere bewijsstukken die redelijkerwijs door Autodesk worden gevraagd om de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle informatie van beide partijen vast te
stellen in verband met dit aanvraagformulier. Als Autodesk ontdekt dat de in verband met dit verzoek verstrekte informatie onjuist, onnauwkeurig of in materieel opzicht onvolledig of misleidend is, erkennen de oorspronkelijke licentiehouder en de nieuwe licentiehouder dat Autodesk het recht heeft om (1) eventuele voor overdracht verleende toestemming op basis van dergelijke niet-ondersteunde aanvragen te ontbinden, (2) de betrokken licenties te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van de van toepassing zijnde licentie- en
serviceovereenkomst, en (3) alle andere beschikbare rechtsmiddelen binnen de wet of het eigen vermogen naleven voor het indienen van dergelijke valse, onjuiste of in materieel opzicht onvolledige of misleidende informatie. De partijen komen daarnaast overeen dat zij gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het indienen van valse, onjuiste of in materieel opzicht onvolledige of misleidende informatie.
.. alleen wat vul je nu het beste in zonder jezelf in de vingers te snijden?

[Voor 6% gewijzigd door Alfa Novanta op 03-07-2012 09:50]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mhoogendam
 • Registratie: oktober 2002
 • Laatst online: 18-09 07:47
Hier staan wat risico's wat betreft illegaal software gebruik.
4. Faillissement en doorstart
Vaak worden uit een failliete boedel pc's, servers en toebehoren verkocht. De softwarelicenties vervallen echter automatisch na een faillissement. Dus bij overname van een failliete boedel of bij een doorstart is het noodzakelijk de softwarelicenties over te schrijven naar de nieuwe juridische entiteit of nieuwe eigenaar.
4. Faillissement en doorstart
Vaak worden uit een failliete boedel pc's, servers en toebehoren verkocht. De softwarelicenties vervallen echter automatisch na een faillissement. Dus bij overname van een failliete boedel of bij een doorstart is het noodzakelijk de softwarelicenties over te schrijven naar de nieuwe juridische entiteit of nieuwe eigenaar.

Read more: http://www.computable.nl/...ebruik.html#ixzz1zXmYC1PK
Veel bedrijven zullen echter niet zomaar een overschrijving accepteren.

Delerium Steam Profile BF4 profile


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Maranello
 • Registratie: maart 2006
 • Laatst online: 17-09 12:02
ing._Buttje schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 09:23:
Wel kwamen we erachter dat op een factuur zelden tot nooit wat over de software vermeld wordt, dus je weet nog niet wat er meegeleverd werd. Zelfs niet bij een complete zakelijke pc. In de folder lees je 'wordt geleverd met Windows 7 professional" .. maar op de factuur staat gewoon HP dc4800 á € xxx
Ik heb me daarom maar gericht tot de COA stickers op de kast. Die staat er niet voor niks op ..

[...]

Maar alle overige hardware moet natuurlijk ook legaal zijn want de BSA komt geheid nog een keer weer terug! Wij gingen er vanuit de licenties automatisch meegenomen te hebben met de overname/doorstart .. maar dat is dus geen garantie. Het zou niet best zijn als we ALLES nu nieuw zouden moeten aanschaffen. Dus Windows voor op de werkstations, MS Office, Adobe CS5 en de 5tal AutoCAD licenties die we hebben draaien .. €€€€ :'(
Wat betreft de werkstations (misschien ook servers): Als deze OEM software bevatten dan zijn de licenties, in het geval van Microsoft, niet persoonsgebonden maar hardwaregebonden. De COA sticker op het werkstation (of server) is hier je bewijs van. Als je de hardware overneemt gaat de Windows licentie dus mee. Het kan zijn dat Microsoft Office ook mee is gekocht met het werkstation en dus ook OEM is: In dat geval moeten er ook licentiestickers/-bewijzen aanwezig zijn, echter zijn die niet op de hardware geplakt. Dit zou wel apart op een factuur te vinden moeten zijn. Het licentiebewijs moet duidelijk "OEM" vermelden.

Zie: http://www.microsoft.com/...s/licensing_faq.aspx#faq2

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
Je hebt gelijk! Hartstikke mooi. Is dat punt getackeld. :)

Office hadden we vrijwel niet lokaal draaien dus dat moet toch gekocht worden waar nodig. Voor de rest mag men zich uitleven op LibreOffice.

Maar ik zit nog in mijn maag met AutoDESK en Adobe. En uiteindelijk ook onze eOpen licenties.

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • mrsar
 • Registratie: september 2000
 • Laatst online: 13:44

mrsar

waar een sar is,is een wodka

Wat zeggen de bedrijven zelf?

ze kunnen nogal eens streng zijn. Na overname van het bedrijf waar ik werk wilde men de licentie zien,maar ook de PoP (proof of purchase) , dat was erg fijn zeg maar

[Voor 74% gewijzigd door mrsar op 03-07-2012 15:37]

steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • A-star
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 27-07 14:08
Mischien is dit ook nuttig om even te lezen:
http://yro.slashdot.org/s...-says-eu-court-of-justice

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • xahmol
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 28-04-2020
Of deze link in het Nederlands:

Europese Hof: doorverkopen softwarelicentie mag
http://webwereld.nl/nieuw...%264455#source=newsletter

[Voor 12% gewijzigd door xahmol op 03-07-2012 15:49]


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
mrsar schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:33:
Wat zeggen de bedrijven zelf?

ze kunnen nogal eens streng zijn. Na overname van het bedrijf waar ik werk wilde men de licentie zien,maar ook de PoP (proof of purchase) , dat was erg fijn zeg maar
lol .. idd, het was een hele strijd om alle facturen boven water te krijgen .. ik heb zelfs toeleveranciers benaderd of hun in hun administratie nog facturen konden terugvinden en ik moet zeggen dat, dat nog veel nuttige facturen heeft opgeleverd. :)

Ik wil het AutoDESK TOL formulier maar gewoon gaan indienen. Voor een TOL op zich vragen ze 275 euro dus dat valt wel te overzien. Het zou minder zijn wanneer ze het verzoek niet honoreren ..
Bron: http://autocad.cadaccent....ingen-transfer-of-license
Transfer of License (TOL)

U kunt uw licentie onder bepaalde voorwaarden overzetten naar een ander bedrijf. Sinds enige tijd worden hiervoor door Autodesk echter kosten in rekening gebracht (€275,00).

Voorwaarden:

De voorwaarden waaraan een licentie moet voldoen zijn, dat:
 • De AutoCAD licentie moet de laatste versie zijn en dat er een Actief Subscription contract correct is ingevuld op het TOL-formulier. Let op u moet het formulier compleet en correct invullen anders neemt Autodesk deze niet in behandeling.
 • Alle betrokken partijen moeten het TOL formulieren tekenen.
 • Huidige license staat op naam van de overdrager.
 • De Licentie moet worden gebruikt in het land waarin het is verkocht voor tenminste voor een jaar na de registratie datum.
 • Voor de goedkeuring van een TOL moet u bewijs overleggen, bijv. documenten van de kamer van koophandel en de belastingdienst.
 • Nadat de overdrager een mail heeft ontvangen ter goedkeuring van de TOL, moet de overdrager onmiddellijk alle licentie(s) verwijderen van hun computer.
Bij welke situaties wordt een TOL toegestaan?

Bedrijfsovername:
Als alle bezittingen inclusief software worden verkocht aan een ander bedrijf.

Merger:
Als twee of meerdere bedrijven samensmelten tot een nieuw bedrijf.

Dochtermaatschappij:
Als bedrijf A een dochteronderneming wordt van bedrijf B en alle software licenties die bedrijf A bezat overgezet worden naar de moedermaatschappij.

Splitsing:
Partners binnen een bedrijf gaan uit elkaar en zetten beide een nieuw bedrijf op. Beide partners moeten toestemming geven!
De oude BV is failliet en de boedel/activa is door de nieuwe BV gekocht, dus is het dan een bedrijfsovername in de feitelijke zin van het woord?

[Voor 9% gewijzigd door Alfa Novanta op 03-07-2012 15:51]

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
xahmol schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 15:49:
Of deze link in het Nederlands:

Europese Hof: doorverkopen softwarelicentie mag
http://webwereld.nl/nieuw...%264455#source=newsletter
Europese Hof: doorverkopen softwarelicentie mag
Gepubliceerd: Dinsdag 3 juli 2012
Auteur: Chris Koenis


Het Europese Hof heeft vandaag geoordeeld dat het doorverkopen van softwarelicenties is toegestaan, ongeacht wat de copyrighthouder daarvan vindt.

Na jaren van onduidelijkheid is er een bindende uitspraak gekomen over het doorverkopen van softwarelicenties aan derden. Aanleiding voor deze uitspraak van het Europese Hof is een lopende rechtszaak in Duitsland tussen Oracle en UsedSoft. Laatstgenoemde verkocht licenties voor Oracle-software door, wat volgens de softwaremaker niet mocht. Uiteindelijk heeft de Duitse rechter het Europese Hof ingeschakeld, wiens oordeel nu bindend is in de hele Europese Unie.
Geldt voor alle software

In de nieuwe juridische situatie heeft een koper van tweedehands software nu ook de mogelijkheid om het gebruikersrecht over te nemen. Daarbij maakt het ook niet langer uit wat de drager van de software is. Het doorverkopen van een softwarelicentie geldt voor zowel fysieke als gedownloade software, oftewel: voor alle doorverkochte software.

Dus kan elke ict'er vanaf nu een stuk gemakkelijker aan tweedehands software komen. En bedrijven die overbodige licenties bezitten, mogen doorverkopen aan anderen. Daarmee is dus ook voor de Nederlandse situatie de knoop doorgehakt, in het voordeel van de verkopers en kopers.

Een goede zaak, volgens ict-jurist Arnoud Engelfriet. "Ik ben erg blij met dit arrest. Deze uitspraak is dwingend voor de toekomst en dus kun je met redelijk grote zekerheid zeggen dat ook het dezelfde gevolgen in Nederland zal hebben."

"Het gaat ook in tegen het rechtsgevoel dat wanneer iemand een fatsoenlijke prijs betaalt voor een kopie, deze vervolgens niet zou mogen doorverkopen. Vergelijk het met een boek dat je hebt uitgelezen en vervolgens aan een ander wilt verkopen", legt Engelfriet uit. In 2009 is een soortgelijke uitspraak al gedaan in de Verenigde Staten, waar een softwareleverancier een zaak om licentie versus bezit heeft verloren.
'Hof is er goed voor gaan zitten'

De uitspraak van het Europese Hof ligt niet in de lijn der verwachting en is daarmee des te opvallender, zegt it-juridisch adviseur Wouter Dammers. "Deze uitspraak valt op, want het gaat recht in tegen het advies van advocaat-generaal van het Hof, de heer Bot. Dat gebeurt niet vaak en betekent dat het Hof er goed voor is gaan zitten."

De adviseur ziet wel direct een nuance in de uitspraak. Ten eerste moet er betaald zijn voor de software en ten tweede moet de licentie voor de software gekocht zijn zónder bepaling van tijd. Dat laatste houdt een gebruiksrecht in dat gebonden is aan een bepaalde, vastgelegde periode.
Grijs gebied

Beide ict-experts zijn het erover eens dat het nu wachten is op een reactie van de kant van de leveranciers. Engelfriet: "De vervolgvraag is nu: hoe lang is een licentie geldig? Is dat dan ook een zogenaamde eeuwigdurende licentie? Dat is nog een grijs gebied. Licentie-houdende partijen zullen ongetwijfeld trucjes gaan verzinnen om deze uitspraak te omzeilen."
Dat is verdraaid goed nieuws! .. en recent! Super! d:)b

maar ... ja sorry hoor :/ .. maar AutoDESK en dergelijke zijn in Amerika gevestigd. Welke wetgeving is nu bindend?

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • xahmol
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 28-04-2020
ing._Buttje schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 16:16:
maar AutoDESK en dergelijke zijn in Amerika gevestigd. Welke wetgeving is nu bindend?

Ik ben geen jurist, maar volgens mij de Europese omdat zij leveren op de Europese markt.

Probleem is alleen in dit soort gevallen is dat juridisch gelijk hebben nog iets anders is als gelijk krijgen. Kan me daarom voorstellen dat EUR 275 betalen en geen juridisch gezeur meer hebben voor jou handiger is.

Het beste voor je zou natuurlijk zijn als de softwarebedrijven zelf de voorwaarden gaan aanpassen nu, weet alleen niet of je daar op kan en wilt wachten.

 • Rupie
 • Registratie: augustus 2006
 • Laatst online: 24-08 15:12
omdat het over licenties en dergelijke gaat en niet over de client software zelf tik ik je topic toch even naar het shopping forum

Desktop | Server | Laptop


 • r_bleumer
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 14:48
Het is door diverse rechtbanken al langer bepaald dat standaard software (dus de officepakketten e.d.) gewoon een zaak is, en dus gewoon overdraagbaar is.

Nonsensical line goes here <---


 • Phyxion
 • Registratie: april 2004
 • Laatst online: 03-09 09:49

Phyxion

_/-\o_

xahmol schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 17:05:
[...]


Ik ben geen jurist, maar volgens mij de Europese omdat zij leveren op de Europese markt.

Probleem is alleen in dit soort gevallen is dat juridisch gelijk hebben nog iets anders is als gelijk krijgen. Kan me daarom voorstellen dat EUR 275 betalen en geen juridisch gezeur meer hebben voor jou handiger is.

Het beste voor je zou natuurlijk zijn als de softwarebedrijven zelf de voorwaarden gaan aanpassen nu, weet alleen niet of je daar op kan en wilt wachten.
Gewoon EU wet inderdaad, je hebt niks met USA te maken. Echter, wat wil je doen wanneer ze het niet overschrijven, aanklagen?

'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May


 • RocketKoen
 • Registratie: december 2001
 • Laatst online: 17:51
Overigens.
De BSA is een privaat bedrijf.
Als die een "inval" komen doen, hoef je ze niet eens binnen te laten.

Zelfs al zijn al je licenties op orde, tijdens zo'n controle ligt je bedrijf een dag stil. Genoeg reden dus om ze niet binnen te laten.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
tjah, het is voor mijn indiensttreding gebeurt dus gebeurt is gebeurt.
Bovendien, als ze met zo'n "In naam der Koningin" document aankomen .. :/

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gé Brander
 • Registratie: september 2001
 • Laatst online: 16:09

Gé Brander

MS SQL Server

ing._Buttje schreef op vrijdag 06 juli 2012 @ 16:00:
tjah, het is voor mijn indiensttreding gebeurt dus gebeurt is gebeurt.
Bovendien, als ze met zo'n "In naam der Koningin" document aankomen .. :/
Als je twijfelt, lijkt mij een belletje met de bedrijfsadvocaat nuttig terwijl zij even een kopje koffie nuttigen. Of je laat ze zolang buiten.

Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!


 • Dennism
 • Registratie: september 1999
 • Nu online
RocketKoen schreef op woensdag 04 juli 2012 @ 20:10:
Overigens.
De BSA is een privaat bedrijf.
Als die een "inval" komen doen, hoef je ze niet eens binnen te laten.

Zelfs al zijn al je licenties op orde, tijdens zo'n controle ligt je bedrijf een dag stil. Genoeg reden dus om ze niet binnen te laten.
Mijn ervaring met de BSA (niet direct) is dat deze bij een echte inval altijd goed voorbereid en met een gerechtsdeurwaarder komen, welke altijd een bevel bij zich heeft.

Chronia Lvl 60 Warlock Diablo 3


 • RocketKoen
 • Registratie: december 2001
 • Laatst online: 17:51
Dennism schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 03:03:
[...]


Mijn ervaring met de BSA (niet direct) is dat deze bij een echte inval altijd goed voorbereid en met een gerechtsdeurwaarder komen, welke altijd een bevel bij zich heeft.
Dat moeten ze dan wel ruim (14 dagen geloof ik) van tevoren aankondigen.
Genoeg tijd om alsnog snel licenties aan te schaffen O-) en het bewijs daarvan door te faxen.

Maar ontopic:
Voorheen moest je toestemming vragen van de uitgever, om software licenties te mogen verkopen bij faillissement. Maar volgens de eerder genoemde uitspraak van het Hof heb je deze toestemming dus niet nodig.
Je moet wel zorgen dat de licenties specifiek worden genoemd in de overgenomen boedel. Ze zitten niet automatisch bij de PC waar de software op geïnstalleerd is.

TheS4ndm4n#1919


 • Alfa Novanta
 • Registratie: oktober 2001
 • Laatst online: 10:42
Hoe bedoel je dat laatste?
Dennism schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 03:03:
Mijn ervaring met de BSA (niet direct) is dat deze bij een echte inval altijd goed voorbereid en met een gerechtsdeurwaarder komen, welke altijd een bevel bij zich heeft.
Klopt, zo ook hier en zonder aankondiging! Ze waren getipt.

My Youtube channel: Alfa Novanta
AMD Ryzen 7 5800X | ASRock X470 Taichi | 16GB Kingston HyperX Predator DDR4-3200 RGB | ASRock Radeon RX6800 16GB GDDR6 | Windows 10 x64 | Oculus Rift S


 • RocketKoen
 • Registratie: december 2001
 • Laatst online: 17:51
ing._Buttje schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 17:15:
Hoe bedoel je dat laatste?


[...]

Klopt, zo ook hier en zonder aankondiging! Ze waren getipt.

Ik bedoel. PC's komen bijvoorbeeld vaak met windows geinstalleerd, en zo'n licentie stikker op de zijkant.
Als je de PC verkoopt, verkoop je de licentie niet mee (ook al zit hij er op geplakt).
Volgens microsoft mag je die licentie zelfs niet verkopen. Maar daar heeft de rechter dus een stokje voor gestoken.

TheS4ndm4n#1919


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • _Dune_
 • Registratie: september 2003
 • Laatst online: 14-09 23:37

_Dune_

Moderator Harde Waren

RAID is geen BACKUP

RocketKoen schreef op zaterdag 07 juli 2012 @ 17:23:
[...]

Ik bedoel. PC's komen bijvoorbeeld vaak met windows geinstalleerd, en zo'n licentie stikker op de zijkant.
Als je de PC verkoopt, verkoop je de licentie niet mee (ook al zit hij er op geplakt).
Volgens microsoft mag je die licentie zelfs niet verkopen. Maar daar heeft de rechter dus een stokje voor gestoken.
Weet je dat zeker? Ik denk dat je doelt op het artikel van afgelopen week, volgens mij is in de discussie al duidelijk geworden dat oem licenties zoals de Windows sticker-licentie op een Pc gewoon gekoppeld blijven aan de betreffende hardware.

Het gaat er om dat licenties op software welke gewoon al losstaand produkt zijn gekocht, vanaf heden doorverkocht mag worden. Voorheen werd een licentie gezien als contract tussen twee partijen die niet direct overdraagbaar was. Het Europees hoger gerechtshof heeft nu bepaald dat het hier gewoon om een goed gaat.

oem-licenties die op een Pc of laptop zijn geinstalleerd vormen een totaal produkt. Anders gaat Apple wel een heel groot probleem krijgen met b.v. zijn OSX.

[Voor 25% gewijzigd door _Dune_ op 08-07-2012 14:52]

Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/

Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee