Toon posts:

Verandering BPM en houderschapsbelasting

Pagina: 1
Acties:

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Floppus
 • Registratie: Juni 2001
 • Laatst online: 07:30

Floppus

Customer Experience matters

Topicstarter
http://www.rijksoverheid....oon-en-zuinig-rijden.html
Gerichtere impuls schoon en zuinig rijden
Nieuwsbericht | 01-06-2011

De stimulering voor aanschaf van zuinige auto’s verschuift naar de nieuwe generaties extra schone en zuinige auto’s.

Momenteel valt al een derde van de nieuw verkochte Nederlandse auto’s in de categorie schoon en zuinig, en de gemiddelde uitstoot per gereden kilometer is met bijna 30 gram verminderd ten opzichte van 2007. De milieudoelstellingen van 2015 zijn al onder handbereik.

Met de verschuiving van de stimulans naar de nieuwe generatie extra schone auto’s blijft de fiscale korting voor zuinig rijden effectief.

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Weekers van Financiën mee ingestemd de Autobrief naar de Tweede kamer te sturen. Uitgangspunten in de brief zijn eenvoud, fraudebestendigheid en soliditeit.

Bij handhaven van de huidige regeling zou het aantal vrijgestelde auto’s in 2015 oplopen tot ruim 60 procent van alle nieuwverkopen. Om weer terug te gaan naar de oorspronkelijke doelstelling waarin alleen de echt zuinige auto’s worden gestimuleerd, worden de CO2-normen in de registratiebelasting (BPM) en de bijtelling aangescherpt. In 2015 zal dan 10 tot 12 procent van de nieuw te verkopen auto’s in aanmerking komen voor een vrijstelling.

Ook in de toekomst zal een fiscale stimulans blijven bestaan om te kiezen voor de meest zuinige auto. Deze auto’s blijven vrijgesteld in de BPM. De vrijstelling van motorrijtuigbelasting (MRB) voor zeer zuinige auto’s wordt met ingang van 1 januari 2014 beëindigd. Voor deze auto’s hoeft tot 2014 geen MRB te worden betaald. Dat is een jaar langer dan eerder was toegezegd. Ook de verlaagde bijtelling voor zuinige en zeer zuinige auto’s blijft gehandhaafd. Tot en met 2015 geldt bovendien een vrijstelling van MRB en een nulbijtelling voor auto’s die maximaal 50 gr CO2/km uitstoten.

In het kader van vereenvoudiging wordt in de BPM vanaf 2015 geen onderscheid meer gemaakt tussen de aankoop van een benzine- of dieselauto, afgezien van de dieseltoeslag. De komende jaren groeien de nu nog verschillende CO2-grenzen langzaam naar elkaar toe. In 2015 geldt de vrijstelling van de BPM voor auto’s die per gereden kilometer minder uitstoten dan 83 gram. Dieselauto’s betalen een CO2-afhankelijke dieseltoeslag die de huidige vaste dieseltoeslag vervangt. Deze CO2-afhankelijke dieseltoeslag begint bij een uitstoot van 70 gram/km. Voor de BPM en de bijtelling gelden voor de verschillende regelingen nu nog verschillende CO2-grenzen. Deze zullen in de periode 2012-2015 op elkaar worden afgestemd zodat voor beide maatregelen in 2015 dezelfde grenzen gelden.

In de Autobrief wordt aangekondigd dat de nieuwe tariefstructuur zal worden aangepast om de daarin besloten progressiviteit van het tarief te vergroten voor de echt grote ‘slurpers’. Deze in het algemeen veel duurdere auto’s hebben naar verhouding een groter voordeel van de ombouw naar een CO2-gerelateerde BPM dan de goedkopere zuiniger auto’s die vaak nu ook nog profiteren van een vrijstelling. Het kabinet zal bezien hoe de dure ‘slurpers’ een hogere belasting kunnen blijven betalen, bijvoorbeeld door de introductie van een vierde schijf.

In de Autobrief wordt ook gevolg gegeven aan een eerdere toezegging om te komen tot een alternatief voor de rittenregistratie voor de bestelauto van de zaak. Berijders die niet of minder dan 500 kilometer privé met de bestelauto rijden, moeten dat nu aantonen door een rittenregistratie bij te houden om geen bijtelling te hoeven betalen. De afgelopen tijd zijn met de branche verschillende alternatieven besproken. Dat overleg is nog gaande. Een variant die al per volgend jaar ingevoerd zou kunnen worden en een oplossing biedt voor een deel van de gebruikers, is die waarbij werkgever en werknemer gezamenlijk verklaren dat de bestelauto niet privé (tot maximaal 500 km/jaar) wordt gebruikt. Ook de mogelijkheid van een pilot met een geautomatiseerde rittenregistratie voor bestelauto’s om te komen tot een bijtelling naar rato van het aantal privékilometers wordt bekeken.

In de Autobrief kondigt het kabinet verder aan dat de accijnzen op benzine en diesel voorlopig niet worden verhoogd. Daarmee wordt de verschuiving van vaste lasten naar variabele lasten als accijnzen voorlopig op de lange baan geschoven. Een accijnsverhoging is alleen zinvol als buurlanden Duitsland en België dat ook zouden doen en daar lijkt op korte termijn geen sprake van. De accijnzen op gasvormige autobrandstoffen zoals LPG, LNG en CNG worden met elkaar in overeenstemming gebracht. Groen gas wordt op dit moment gestimuleerd in de zogenoemde SDE-plus regeling. Dit blijft zo, ook als het groen gas wordt ingezet in het wegverkeer.

Het kabinet zal voorts in overleg met verdragspartners België, Luxemburg, Denemarken en Zweden bezien of het Eurovignet kan worden afgeschaft. Het Eurovignet is een gebruiksrecht voor het gebruik van de snelweg door zware vrachtwagens (zwaarder dan 12 ton). Afschaffen zou gedekt kunnen worden door de MRB voor die zware vrachtwagens te verhogen.

De voorstellen rond MRB, BPM en bijtelling zullen nader worden uitgewerkt in het Belastingplan 2012. Op een aantal andere maatregelen zal op een ander moment worden teruggekomen.
Dat ze aanpassingen willen doen lijkt me op termijn logisch. Maar het eerste wat mij te binnen schiet bij dit artikel: geen woord over de meetmethode of over belasten op basis van werkelijke uitstoot - met een 'zuinige' auto kan je ook onzuinig rijden.

Ik probeer gewoon voor de uitdaging al zo zuinig mogelijk te rijden, en rij bijvoorbeeld een stuk zuiniger dan het gemiddelde van auto's die op papier (die oude kromme meetmethode) zuiniger zouden zijn.

Het zou toch algemeen bekend moeten zijn dat de huidige meetmethode al totaal geen beeld van de werkelijkheid geeft, waarom dan blindstaren en wetgeving baseren op nog steeds diezelfde meetnorm. Daarnaast is in mijn beleving CO2 uitstoot lineair verbonden aan brandstofverbruik. Het hele meten is enkel zinnig voor afvalstoffen die niet behoren bij een volledige verbranding. CO2 is optimaal restproduct van brandstoffen en direct te koppelen.
Ofwel, die MRB kan je simpel verwerken in de brandstofprijs - de vervuiler betaalt.

Dus... Dat er aanpassingen moeten komen: begrijpelijk. Dat je zuinigere auto's extra wil stimuleren en brandstofheffing daar niet heel effectief voor is kan ik ook nog begrijpen. Maar pas dán een keer die nietzeggende meetmethode aan voor je allerlei onzincijfers gaat koppelen aan kosten...

Download the most extensive Market Analysis on Customer Communication and Experience available anywhere (free, no sign up needed)


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • bouwfraude
 • Registratie: Februari 2004
 • Niet online
Waarom noemen ze het houderschapsbelasting als zelfs de belastingdienst het over MRB heeft?
http://www.belastingdienst.nl/reken/motorrijtuigenbelasting/
30 gram CO2 minder is veels te veel voor benzineauto's 20 gram was veel beter geweest.
En dat heeft niets te maken dat ik een 89 gram CO2 mobiel heb, echt niet.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Maasluip
 • Registratie: April 2002
 • Laatst online: 31-05 14:33

Maasluip

Frontpage Admin

Kabbelend watertje

Ik voorzie een probleem met die elektrische auto's. Er wordt alleen de uitstoot van een interne verbrandingsmotor bekeken. Heb je die niet, of heb je een plug-in hybride, dan is de uitstoot natuurlijk erg laag. Het verbruik hoeft dat niet te zijn. Je kunt dus uitwassen krijgen dat de grootste auto's MRB en BPM vrij worden omdat ze thuis aan de stekker gehangen worden. Maar dat zijn natuurlijk niet de zuinigste auto's.

Dat slof sigaretten met de pak melk - D/T-regels
Open Source landkaart


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 9942

Daarnaast is in mijn beleving CO2 uitstoot lineair verbonden aan brandstofverbruik.
Alleen wanneer de brandstof exact hetzelfde is. Er is een verschil in CO2 uitstoot tussen benzine, diesel, en LPG, maar ook tussen de verschillende benzinevarianten (Euro95, Euro98, etc), bijmenging van biobrandstoffen in zowel benzine als diesel, en natuurlijk omgevingstemperatuur, aangezien dat de dichtheid van de brandstof beinvloedt. Daardoor is het beter om milieuprestaties te vergelijken op basis van CO2 dan op basis van brandstofverbruik.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Shanquish
 • Registratie: Maart 2002
 • Niet online
Floppus schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 14:30:
http://www.rijksoverheid....oon-en-zuinig-rijden.html

[...]


Dat ze aanpassingen willen doen lijkt me op termijn logisch. Maar het eerste wat mij te binnen schiet bij dit artikel: geen woord over de meetmethode of over belasten op basis van werkelijke uitstoot - met een 'zuinige' auto kan je ook onzuinig rijden.
natuurlijk, hoe zwaarder de rechtervoet...

maar ik denk dat als je met een zware voet in een Aygo rijdt deze toch nog zuiniger is dan wanneer je met diezelfde zware rechtervoet in (bijv). een X5 of een oude Golf 3 zou rijden.

meetmethode is natuurlijk vrij simpel, ze houden gewoonweg de fabriekswaarden aan, waarop ook de typegoedkeuring aan vast hangt. en dat is natuurlijk onder de meest fantastische omstandigheden.
of dat terecht is.. ik weet het niet.... fabriekswaarden halen iig. nooit de praktijkwaarden, zowel in verbruik niet alsook niet in bijv. gewicht.
niemand rijdt met 'ledig gewicht' al was het alleen maar omdat je er zelf in zit. ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Gunner
 • Registratie: Oktober 1999
 • Niet online

Gunner

Invincibles

Floppus schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 14:30:
Ofwel, die MRB kan je simpel verwerken in de brandstofprijs - de vervuiler betaalt.
Waarom dat er nog eens bovenop? In Nederland kennen we al de hoogste belastingdruk op brandstoffen.

Still warm the blood that courses through my veins. | PvOutput | ARSENAL FC


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • t_captain
 • Registratie: Juli 2007
 • Laatst online: 31-05 15:19

t_captain

Moderator General Chat
Hoe komen de CO2 tarieven te liggen voor auto's die op E85 staan? Met die brandstof haalt zelfs een X5 een uitstoot van ruim onder de 100g/km

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Grrrrrene
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online
Floppus schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 14:30:
http://www.rijksoverheid....oon-en-zuinig-rijden.html

[...]


Dat ze aanpassingen willen doen lijkt me op termijn logisch. Maar het eerste wat mij te binnen schiet bij dit artikel: geen woord over de meetmethode of over belasten op basis van werkelijke uitstoot - met een 'zuinige' auto kan je ook onzuinig rijden.
Dat is praktisch niet te meten. En extra accijns op brandstof mogen ze van mij doen, ik woon toch aan de grens, tank ik wel in Duitsland :Y). Zoiets kun je niet als 1 land alleen invoeren, maar ik zou het inderdaad rechtvaardiger vinden als er minder MRB zou worden geheven en meer accijns op brandstof.
Ik probeer gewoon voor de uitdaging al zo zuinig mogelijk te rijden, en rij bijvoorbeeld een stuk zuiniger dan het gemiddelde van auto's die op papier (die oude kromme meetmethode) zuiniger zouden zijn.

Het zou toch algemeen bekend moeten zijn dat de huidige meetmethode al totaal geen beeld van de werkelijkheid geeft, waarom dan blindstaren en wetgeving baseren op nog steeds diezelfde meetnorm. Daarnaast is in mijn beleving CO2 uitstoot lineair verbonden aan brandstofverbruik. Het hele meten is enkel zinnig voor afvalstoffen die niet behoren bij een volledige verbranding. CO2 is optimaal restproduct van brandstoffen en direct te koppelen.
Ofwel, die MRB kan je simpel verwerken in de brandstofprijs - de vervuiler betaalt.
Wat ik hierboven al zeg: van mij mogen ze, lekker goedkoop rijden voor mij, maar ik kan me voorstellen dat pomphouders aan de grens daar niet vrolijk van worden. Je kunt niet zomaar de brandstofprijs met 20-30ct verhogen t.o.v. het buitenland, dat zou complete chaos worden aan de grens :o
Dus... Dat er aanpassingen moeten komen: begrijpelijk. Dat je zuinigere auto's extra wil stimuleren en brandstofheffing daar niet heel effectief voor is kan ik ook nog begrijpen. Maar pas dán een keer die nietzeggende meetmethode aan voor je allerlei onzincijfers gaat koppelen aan kosten...
Ach, over 10-20 jaar rijden we allemaal elektrisch en betaal je gewoon via de energierekening. Geen hond die in Duitsland gaat opladen omdat daar de elektriciteit iets goedkoper is, thuisladen is toch supercomfortabel? ;)

Ik zie het alternatief dus niet zo voor de MRB + accijns via de pomp. De invloed van de rijstijl op de uitstoot (van CO2 en andere ellende die uit de uitlaat komt) is gewoon niet te meten, iig niet per chauffeur, zodat je de rekening zou kunnen presenteren...

Imitation is the sincerest form of flattery
Stressed is desserts spelled backwards


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Dipsausje
 • Registratie: Februari 2006
 • Niet online
Grrrrrene schreef op maandag 06 juni 2011 @ 14:46:
Wat ik hierboven al zeg: van mij mogen ze, lekker goedkoop rijden voor mij, maar ik kan me voorstellen dat pomphouders aan de grens daar niet vrolijk van worden. Je kunt niet zomaar de brandstofprijs met 20-30ct verhogen t.o.v. het buitenland, dat zou complete chaos worden aan de grens :o
Valt volgens mij wel mee, hier vlak aan de Belgische grens is de brandstof duurder dan in Helmond/Deurne, puur omdat er hier zoveel tankstations zitten dat er goede concurrentie is. En dat terwijl in de Belgische dorpjes net over de grens de brandstof nog veel goedkoper is. Oftewel: de brandstof bij veel tankstations aan de grens kan best goedkoper dan het nu is (immers binnen NL goedkoper te krijgen), en toch kunnen ze nu blijkbaar die hogere prijzen vragen ondanks de prijzen in dorpjes over de grens.

En dan nog, hoeveel procent van de Nederlanders wonen dicht genoeg bij de grens, en hoeveel procent daarvan neemt daadwerkelijk de moeite om over de grens te shoppen. Volgens mij is de MRB in de accijns verwerken echt geen probleem.

Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 9942

En dan nog, hoeveel procent van de Nederlanders wonen dicht genoeg bij de grens, en hoeveel procent daarvan neemt daadwerkelijk de moeite om over de grens te shoppen. Volgens mij is de MRB in de accijns verwerken echt geen probleem.
Precies. Laten we eens uitgaan van de auto van Jan Modaal, rijdt 1 op 15 met een 40L tank, benzine kost 1.60 euro/L, en laat er eens 10 cent extra verschil komen tussen benzine in Nederland en net over de grens door extra accijns. Dan zou Jan 4 euro kunnen besparen per tankbeurt door over de grens te rijden. Dat is 2 euro voor de heenreis en 2 voor de terugreis, en daar rijdt hij 18,8km op. Hij moet dus binnen 18,8 kilometer bij een buitenlands tankstation kunnen komen om er uberhaupt winst op te maken. Dat geldt slechts voor een relatief klein deel van de Nederlandse bevolking. Maar nu rekenen wij zijn extra tijd nog niet mee. Stel nu eens dat hij op 10km van een buitenlands tankstation woont, dan woont hij echt al dicht bij de grens. Heen en terug rijden kost hem, met een gemiddelde van 60km/uur, 20 minuten, de winst die hem dat oplevert is 1,87 euro. Hoeveel mensen gaan voor 1,87 euro 20 minuten in de auto zitten? De enigen die echt kunnen profiteren van goedkope benzine zijn de mensen die direct aan de grens wonen en voor wie een buitenlands tankstation niet echt verder is dan een Nederlands. En ja, je kan je winst maximaliseren door met jerrycans te gaan klooien. Maar hoeveel mensen willen dat? Omrijden voor een goedkope tankbeurt is overrated.

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Grrrrrene
 • Registratie: Mei 2000
 • Niet online
Ik weet niet of 10ct per liter genoeg is. De gemiddelde Nederlander rijdt ~15.000 km/jaar. Dat is met die 1:15 zo'n 1000 liter brandstof per jaar. Een middenklasser kost zo'n 120-150 euro/kwartaal, dus laten we zeggen 550 euro/jaar. Dan zou je 550 euro over 1000 liter terug moeten krijgen om met de accijns het gemis aan MRB te compenseren. En voor 55ct per liter gaat de grensstreek echt wel omrijden, want dat is op die 40L tank ineens 22 euro. Kun je mooi combineren met de boodschappen doen in Duitsland :Y)

Het gaat er ook niet om dat Nederland massaal naar het buitenland gaat om te tanken, maar dat het prijsverschil in de grensstreek te groot wordt. Leuk dat benzine in België momenteel wat goedkoper is, maar het verschil is niet >55ct.

[Voor 18% gewijzigd door Grrrrrene op 06-06-2011 18:37]

Imitation is the sincerest form of flattery
Stressed is desserts spelled backwards


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • Mx. Alba
 • Registratie: Augustus 2001
 • Nu online

Mx. Alba

die/hen/zij

shameete schreef op maandag 06 juni 2011 @ 12:46:
natuurlijk, hoe zwaarder de rechtervoet...

maar ik denk dat als je met een zware voet in een Aygo rijdt deze toch nog zuiniger is dan wanneer je met diezelfde zware rechtervoet in (bijv). een X5 of een oude Golf 3 zou rijden.
Precies. Voor de "gein" doe ik met mijn Prius wel eens een tank met zware voet rijden, dus wanneer dat kan maximaal optrekken, 150-160 op de snelweg, etc. Gemiddeld over de hele tank krijg ik hem dan met de beste wil van de wereld niet onzuiniger dan 1:16. Zelfs bijvoorbeeld op een ritje Parijs - Nantes met 160-180 km/u (vrijwel lege autoroute) kreeg ik hem niet slechter dan 1:16 gemiddeld. Inderdaad een stuk onzuiniger an de 1:20 die ik bij normaal rijden gemiddeld haal, maar nog lang niet zo onzuinig als de gemiddelde andere auto.
meetmethode is natuurlijk vrij simpel, ze houden gewoonweg de fabriekswaarden aan, waarop ook de typegoedkeuring aan vast hangt. en dat is natuurlijk onder de meest fantastische omstandigheden.
of dat terecht is.. ik weet het niet.... fabriekswaarden halen iig. nooit de praktijkwaarden, zowel in verbruik niet alsook niet in bijv. gewicht.
niemand rijdt met 'ledig gewicht' al was het alleen maar omdat je er zelf in zit. ;)
Het probleem is ook dat veel auto's tegenwoordig specifiek ontworpen worden om op die standaardtest heel goed te scoren. Kleine benzinemotoren met flinke turbo's bijvoorbeeld. Die turbo komt bij de test bijna niet aan bod dus heb je het zuinigheidsvoordeel van de kleine motor, maar bij een beetje normaal rijden gaat de turbo lekker gieren en kom je lang niet aan de specificaties.

Als anarchist baal ik ervan dat ik een orgaan heb dat "prostaat" heet...


 • PWM
 • Registratie: Oktober 2000
 • Niet online
Gunner schreef op maandag 06 juni 2011 @ 12:50:
[...]

Waarom dat er nog eens bovenop? In Nederland kennen we al de hoogste belastingdruk op brandstoffen.
Is dat zo? Ik kom net terug uit Italie, gereden door Duitsland, Zwitserland en natuurlijk Italie. In niet 1 land was de Diesel zo goedkoop als in Nederland, gewoon aan de NL snelweg.

 • Anoniem: 111703
 • Registratie: April 2004
 • Niet online
PWM schreef op maandag 13 juni 2011 @ 11:07:
[...]


Is dat zo? Ik kom net terug uit Italie, gereden door Duitsland, Zwitserland en natuurlijk Italie. In niet 1 land was de Diesel zo goedkoop als in Nederland, gewoon aan de NL snelweg.
Zoekt en gij zult vinden.

Vandaag de dag staan we nummer 16 voor wat betreft de duurste diesel (€1,381 in NL, waarbij men €1,687 in Noorwegen betaalt). We staan nummer 3 (!) als het gaat om de duurste Euro95 (€1,705), waarbij je enkel in Noorwegen (€1,833) en Turkije (€1,841) duurder uit bent.

Desalniettemin staat dit los van de vraag "belastingdruk", aangezien de alle Europese landen andere accijnzen kennen, en ook nog andere olieprijzen kennen. In Nederland bestaat maar liefst tweederde van de pompprijs uit belastingen. Engeland heeft, ondanks haar hogere accijnsheffingen, bijvoorbeeld een lagere pompprijs dan Nederland.

 • bouwfraude
 • Registratie: Februari 2004
 • Niet online
PWM schreef op maandag 13 juni 2011 @ 11:07:
[...]
Is dat zo? Ik kom net terug uit Italie, gereden door Duitsland, Zwitserland en natuurlijk Italie. In niet 1 land was de Diesel zo goedkoop als in Nederland, gewoon aan de NL snelweg.
Op diesel zit 29,7 cent minder accijns per liter dan op benzine.
Incl BTW is het verschil 35,4 cent, in ruil daarvoor is de MRB drie keer zo hoog zodat diesel
hier alleen interessant is als je veel rijdt.
(Tot de MRB vrije oliestokers kwamen, maar dat is tijdelijk.)
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee