Toon posts:

[assambly] pwm frequentie doorgeven via wifi

Pagina: 1
Acties:
 • 468 views

 • huub8
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 28-06-2021
ik ben bezig met het maken van een robot (een rupsbandvoertuig), die aangestuurd wordt door een pic microcontroller die aan een omgebouwde linksys router hangt.

Je kunt hem nu al de richting doorgeven, maar nog niet de snelheid. Ik zou dit graag via pwm doen maar ik kom er niet uit hoe ik dit het beste kan doen. Omdat het een rubsbanvoertuig is lijkt mij dat je twee getallen moet voorstellen die dan beiden een pwm persentage vertegenwoordigen (één voor elke motor, dus elke rubsband). Op dit moment stuurt de software gewoon een 1 (links) 2 (rechts) 4 (naar voren) 8 (naar achteren). Hoe kan ik het beste ook de pwm percentages doogeven?

Anoniem: 180316

Hoe bedoel je percentages doorgeven? Via de WiFi verbinding? Want dat kan je toch gewoon als (bijvoorbeeld) twee hexadecimale getallen doen. Bijv: 0x0F en 0xF0 voor om de as draaien...

Ik weet niet wat de schaal van je controller is, maar met een 8 bits register kan je het zo oplossen.

 • voodooless
 • Registratie: Januari 2002
 • Laatst online: 19-03 10:57

voodooless

Sound is no voodoo!

Waarom links en rechts, voor en achter hebben, als je de twee motoren op een bepaalde snelheid en richting kan laten draaien?

Gewoon snelheid L en snelheid R doorgeven, en dan kun je alles wat je maar wil. Hoeveel bits je daar voor nodig hebt weet ik niet, is afhankelijk van je PWM implementatie en de noodzaak voor detail in de aansturing.

Do diamonds shine on the dark side of the moon :?


 • huub8
 • Registratie: Maart 2009
 • Laatst online: 28-06-2021
ik dacht inderdaad veel te ingewikkeld, maar ik heb nu via deze website een stuk code gevonden dat twee motoren via pwm kan aansturen:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
; 16F876 PWM example code
;
; Device 16F876
  LIST P=16F876, W=2, X=ON, R=DEC
  #INCLUDE P16F876.INC
  __CONFIG  0x393A

  cblock 0x20      ;start of general purpose registers
    count      ;used in delay routine
    count1     ;used in delay routine
    counta     ;used in delay routine
    countb     ;used in delay routine
    temp      ;temp storage
  endcRL Equ 0x00  ;pin for left motor reverse
FL Equ 0x03  ;pin for left motor forward
RR Equ 0x04  ;pin for right motor reverse
FR Equ 0x05  ;pin for right motor forward

;pins 1 and 2 are the 2 PWM channels    ORG 0x0000
    NOP ;for bootloader compatibility
    NOP
    NOP
    GOTO  START
    ORG 0x0010
  
START  CALL  Initialise


###############################################################################
MainLoop:
  MOVLW  d'64'
  CALL  SpeedL   ;both half speed forwards
  CALL  SpeedR
  CALL  Long_Delay

  MOVLW  d'64'
  CALL  SpeedL   ;left half speed forwards
  MOVLW  d'192'
  CALL  SpeedR   ;right half speed reverse
  CALL  Long_Delay

  MOVLW  d'10'
  CALL  SpeedL   ;slow speed forwards
  MOVLW  d'228'
  CALL  SpeedR   ;fast speed reverse
  CALL  Long_Delay

  MOVLW  d'228'
  CALL  SpeedL   ;fast speed reverse
  MOVLW  d'10'
  CALL  SpeedR   ;slow speed forwards
  CALL  Long_Delay

  GOTO  MainLoop[/b]

###############################################################################Initialise:
    BANKSEL ADCON1   ;turn off A2D
    MOVLW  0x06
    MOVWF  ADCON1
    BANKSEL PORTA
    BANKSEL TRISC
    MOVLW  0   ;set PORTC as all outputs
    MOVWF  TRISC
    BANKSEL PORTC

  MOVF   CCP1CON,W ;set CCP1 as PWM
    ANDLW  0xF0
    IORLW  0x0C
    MOVWF  CCP1CON

    MOVF   CCP2CON,W ;set CCP2 as PWM
    ANDLW  0xF0
    IORLW  0x0C
    MOVWF  CCP2CON

    MOVLW  126    ;set highest PWM value
    BANKSEL PR2    ;over this (127) is permanently on
    MOVWF  PR2
    BANKSEL TMR2

    MOVF   T2CON,W  ;set prescaler to 16
    ANDLW  0xF8    ;PWM at 2500HZ
    IORLW  0x02
    MOVWF  T2CON

    MOVF   T2CON,W  ;set postscaler to 1
    ANDLW  0x07
    IORLW  0x00
    MOVWF  T2CON
    
    CLRF  CCPR1L   ;set PWM to zero
    CLRF  CCPR2L

    BSF   T2CON, TMR2ON ;and start the timer running
  RETURN

SpeedL:       ;use value in W to set speed (0-127)
    MOVWF  temp
  BTFSC  temp, 7   ;if more than 128 set speed in reverse
  CALL  ReverseL  ;so '1' is very slow forward
  BTFSS  temp, 7   ;and '129' is very slow reverse
  CALL  ForwardL
  ANDLW  0x7F
    MOVWF  CCPR1L
  RETURN

SpeedR:
    MOVWF  temp
  BTFSC  temp, 7
  CALL  ReverseR
  BTFSS  temp, 7
  CALL  ForwardR
  ANDLW  0x7F
    MOVWF  CCPR2L
  RETURN

ReverseL:
  BSF PORTC, RL  ;set pins for reverse
  BCF PORTC, FL
  RETURN

ReverseR:
  BSF PORTC, RR
  BCF PORTC, FR
  RETURN

ForwardL:
  BCF PORTC, RL  ;set pins for forward
  BSF PORTC, FL
  RETURN

ForwardR:
  BCF PORTC, RR
  BSF PORTC, FR
  RETURN

;Delay routines

Long_Delay       
    movlw  d'50'    ;delay 5 seconds
    call  Delay100W
    return

Delay100W  movwf  count    ;delay W x 100mS
d2   call  Delay100  ;maximum delay 25.5 seconds
    decfsz count  ,f
    goto  d2
    return

Delay255  movlw  0xff    ;delay 255 mS
    goto  d0
Delay100  movlw  d'100'   ;delay 100mS
    goto  d0
Delay50   movlw  d'50'    ;delay 50mS
    goto  d0
Delay20   movlw  d'20'    ;delay 20mS
    goto  d0
Delay10   movlw  d'10'    ;delay 10mS
    goto  d0
Delay1   movlw  d'1'    ;delay 1mS
    goto  d0
Delay5   movlw  0x05    ;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
d0   movwf  count1
d1   movlw  0xE7
    movwf  counta
    movlw  0x04
    movwf  countb
Delay_0   decfsz counta, f
    goto  $+2
    decfsz countb, f
    goto  Delay_0

    decfsz count1 ,f
    goto  d1
    return

;end of Delay routines

    END


deze code is voor een 16F876, ik heb ook een stuk code dat van iemand anders is die een bestuurbare auto via de linksys router aanstuurt, net als ik, die code is als volgt:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
;*******************************************************************
; Function: Wifi Robot Controller
; Processor: pic16f628 at 4 MHz using internal RC oscillator
; Filename: car_pic.asm
; Author:  Jon Bennett
; Website:  www.jbprojects.net/projects/wifirobot
; Credit:  Based on UART Test Program
;      http://www.oz1bxm.dk/PIC/628uart.htm
;*******************************************************************

#define DEBUG 0
greenLED  equ b'10000000' ;128,RB7
redLED   equ b'01000000' ;64, RB6
horn    equ b'00100000' ;32, RB5


right    equ b'00001000' ;8, RA3
left    equ b'00000100' ;4, RA2
back    equ b'00000010' ;2, RA1
forward   equ b'00000001' ;1  RA0


    LIST P=16F628, R=DEC  ; Use the pic16f628 and decimal system

    #include "P16F628.INC" ; Include header file

      __config _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _LVP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _BODEN_ON & _MCLRE_OFF

    CBLOCK 0x20       ; Declare variable addresses starting at 0x20
    dataL
    in_char
    temp
    d1
    d2 
    ENDC

    ORG  0x000      ; Program starts at 0x000
;
; --------------------------------
; set ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
; --------------------------------
;
    movlw 7
    movwf CMCON       ; CMCON=7 set comperators off
;
; ----------------
; INITIALIZE PORTS
; ----------------
;
    movlw b'00000000'    ; set up portA
    movwf PORTA

    movlw b'00000100'    ; RB2(TX)=1 others are 0
    movwf PORTB

    bsf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 1

    movlw 0x00
    movwf TRISA       ; portA all pins output

    movlw b'00000010'    ; RB1(RX)=input, others output
    movwf TRISB

; ------------------------------------
; set BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; ------------------------------------
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
;
    movlw 0x19       ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)
    movwf SPBRG
    movlw b'00100100'    ; brgh = high (2)
    movwf TXSTA       ; enable Async Transmission, set brgh

    bcf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 0

    movlw b'10010000'    ; enable Async Reception
    movwf RCSTA
;
; ------------------------------------
; PROVIDE A setTLING TIME FOR START UP
; ------------------------------------
;
    clrf dataL
settle decfsz dataL,F
    goto settle

    movf RCREG,W
    movf RCREG,W
    movf RCREG,W      ; flush receive buffer
;
; ---------
; MAIN LOOP
; ---------
;
    clrf PORTA
    movlw redLED
    movwf PORTB

    call message      ; prints out a message if DEBUG is 1
    call check_init ; wait for INIT message from WRT54GL
    bsf PORTB,7
loop  call receive_delay      ; wait for a char   
    call add_green        ;set greenLED on
    call process_input      ;make sure that forward and backward aren't both high! or that greenLED and redLED aren't both high! or that left and right aren't both high!
    call send        ; send the char
    goto loop

process_input
; Make sure that Forward & Backward cannot be ON at the same time
; Make sure that Left & Right cannot be ON at the same time
; Output result to PORTB
  MOVWF temp
  BTFSC temp,0 ;//Execute next line if temp,0 is HIGH
    BCF temp,1
  BTFSC temp,2 ;//Execute next line if temp,2 is HIGH
    BCF temp,3
  BTFSC temp,6 ;//Execute next line if temp,6 is HIGH
    BCF temp,7
  MOVF temp,0
  andlw b'00001111'
  movwf PORTA
  movf temp,0
  andlw b'11110000'
  movwf PORTB
  movf temp,0
  return

add_green
  movwf temp
  btfss temp,7 ;If greenLED is LOW execute next line
    bsf temp,7
  movf temp,0
  return

;
; -------------------------------------------
; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
; -------------------------------------------
; This routine does not return until a character is received.
;
receive btfss PIR1,RCIF     ; (5) check for received data
    goto receive
data_received
    movf RCREG,W      ; save received data in W
    return


check_init
; waits to receive 'jbpro' from the router meaning that the software is up and running
; after the message is received, the greenLED is turned on and microcontroller can drive the car
  call receive_delay
  sublw 'j'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'b'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'p'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'r'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'o'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init

#if DEBUG
;prints message and goes in to an endless loop of flashing greenLED
  call message

Loop  
;  movlw  greenLED
  movlw 0xff
  movwf  PORTA      ;set all bits on
  call  Delay      ;this waits for a while!
  movlw  0x00
  movwf  PORTA
  call  Delay
  goto  Loop      ;go back and do it again
#endif

return


receive_delay
      ;299993 cycles
  movlw  0x5E
  movwf  d1
  movlw  0xEB
  movwf  d2
delay_0
  btfsc PIR1,RCIF ;check for serial data
    goto got_data ;if we do, goto got_data!
  decfsz d1, f
  goto  $+2
  decfsz d2, f
  goto  delay_0

  movlw 0x00
  return

got_data ;move data in to W
  btfsc PIR1,RCIF
  movf RCREG,W
return

#if DEBUG
Delay  movlw  d'250'     ;delay 250 ms (4 MHz clock)
  movwf  temp
d11 movlw  0xC7
  movwf  d1
  movlw  0x01
  movwf  d2
Delay_0
  decfsz d1, f
  goto  $+2
  decfsz d2, f
  goto  Delay_0

  decfsz temp  ,f
  goto  d11
  retlw  0x00
#endif;
; -------------------------------------------------------------
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
; -------------------------------------------------------------
;
send  
#if DEBUG
movwf TXREG       ; send data in W

TransWt bsf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 1
WtHere btfss TXSTA,TRMT    ; (1) transmission is complete if hi
    goto WtHere

    bcf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 0
#endif
    return
;
; -------
; MESSAGE
; -------
;
message 
#if DEBUG
    movlw '1'
    call send
    movlw '6'
    call send
    movlw 'F'
    call send
    movlw '6'
    call send
    movlw '2'
    call send
    movlw '8'
    call send
    movlw ' '
    call send
    movlw 'a'
    call send
    movlw 'l'
    call send
    movlw 'i'
    call send
    movlw 'v'
    call send
    movlw 'e'
    call send
    movlw 0x0D ; CR
    call send
    movlw 0x0A ; LF
    call send
#endif
    return

    END


deze code is alleen niet voor een 16F876 maar voor een 16f628. Wat ik nu graag zou doen is deze twee samenvoegen en laten functioneren op een 16F876 9doordat deze de mogelijkheid heeft twee motoren via pwm aan te sturen). Ik dacht zelf dat ik gewoon dat ik het stuk tussen de "#" in de eerste code kan vervangen door de hele tweede code waarna ik dit krijg:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
; 16F876 PWM example code
;
; Device 16F876
  LIST P=16F876, W=2, X=ON, R=DEC
  #INCLUDE P16F876.INC
  __CONFIG  0x393A

  cblock 0x20      ;start of general purpose registers
    count      ;used in delay routine
    count1     ;used in delay routine
    counta     ;used in delay routine
    countb     ;used in delay routine
    temp      ;temp storage
  endc


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

#define DEBUG 0
greenLED  equ b'10000000' ;128,RB7
redLED   equ b'01000000' ;64, RB6
horn    equ b'00100000' ;32, RB5


right    equ b'00001000' ;8, RA3
left    equ b'00000100' ;4, RA2
back    equ b'00000010' ;2, RA1
forward   equ b'00000001' ;1  RA0[/i]

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&RL Equ 0x00  ;pin for left motor reverse
FL Equ 0x03  ;pin for left motor forward
RR Equ 0x04  ;pin for right motor reverse
FR Equ 0x05  ;pin for right motor forward

;pins 1 and 2 are the 2 PWM channels    ORG 0x0000
    NOP ;for bootloader compatibility
    NOP
    NOP
    GOTO  START
    ORG 0x0010
  
START  CALL  Initialise;
; --------------------------------
; set ANALOG/DIGITAL INPUTS PORT A
; --------------------------------
;
    movlw 7
    movwf CMCON       ; CMCON=7 set comperators off
;
; ----------------
; INITIALIZE PORTS
; ----------------
;
    movlw b'00000000'    ; set up portA
    movwf PORTA

    movlw b'00000100'    ; RB2(TX)=1 others are 0
    movwf PORTB

    bsf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 1

    movlw 0x00
    movwf TRISA       ; portA all pins output

    movlw b'00000010'    ; RB1(RX)=input, others output
    movwf TRISB

; ------------------------------------
; set BAUD RATE TO COMMUNICATE WITH PC
; ------------------------------------
; Boot Baud Rate = 9600, No Parity, 1 Stop Bit
;
    movlw 0x19       ; 0x19=9600 bps (0x0C=19200 bps)
    movwf SPBRG
    movlw b'00100100'    ; brgh = high (2)
    movwf TXSTA       ; enable Async Transmission, set brgh

    bcf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 0

    movlw b'10010000'    ; enable Async Reception
    movwf RCSTA
;
; ------------------------------------
; PROVIDE A setTLING TIME FOR START UP
; ------------------------------------
;
    clrf dataL
settle decfsz dataL,F
    goto settle

    movf RCREG,W
    movf RCREG,W
    movf RCREG,W      ; flush receive buffer
;
; ---------
; MAIN LOOP
; ---------
;
    clrf PORTA
    movlw redLED
    movwf PORTB

    call message      ; prints out a message if DEBUG is 1
    call check_init ; wait for INIT message from WRT54GL
    bsf PORTB,7
loop  call receive_delay      ; wait for a char   
    call add_green        ;set greenLED on
    call process_input      ;make sure that forward and backward aren't both high! or that greenLED and redLED aren't both high! or that left and right aren't both high!
    call send        ; send the char
    goto loop

process_input
; Make sure that Forward & Backward cannot be ON at the same time
; Make sure that Left & Right cannot be ON at the same time
; Output result to PORTB


###############################################################################

  MOVWF temp
  BTFSC temp,0 ;//Execute next line if temp,0 is HIGH
    BCF temp,1
  BTFSC temp,2 ;//Execute next line if temp,2 is HIGH
    BCF temp,3
  BTFSC temp,6 ;//Execute next line if temp,6 is HIGH
    BCF temp,7
  MOVF temp,0
  andlw b'00001111'
  movwf PORTA
  movf temp,0
  andlw b'11110000'
  movwf PORTB
  movf temp,0[/b] return

add_green
  movwf temp
  btfss temp,7 ;If greenLED is LOW execute next line
    bsf temp,7
  movf temp,0
  return

###############################################################################;
; -------------------------------------------
; RECEIVE CHARACTER FROM RS232 AND STORE IN W
; -------------------------------------------
; This routine does not return until a character is received.
;
receive btfss PIR1,RCIF     ; (5) check for received data
    goto receive
data_received
    movf RCREG,W      ; save received data in W
    return


check_init
; waits to receive 'jbpro' from the router meaning that the software is up and running
; after the message is received, the greenLED is turned on and microcontroller can drive the car
  call receive_delay
  sublw 'j'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'b'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'p'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'r'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init
  call receive_delay
  sublw 'o'
  btfss STATUS, Z
    goto check_init

#if DEBUG
;prints message and goes in to an endless loop of flashing greenLED
  call message

Loop  
;  movlw  greenLED
  movlw 0xff
  movwf  PORTA      ;set all bits on
  call  Delay      ;this waits for a while!
  movlw  0x00
  movwf  PORTA
  call  Delay
  goto  Loop      ;go back and do it again
#endif

return


receive_delay
      ;299993 cycles
  movlw  0x5E
  movwf  d1
  movlw  0xEB
  movwf  d2
delay_0
  btfsc PIR1,RCIF ;check for serial data
    goto got_data ;if we do, goto got_data!
  decfsz d1, f
  goto  $+2
  decfsz d2, f
  goto  delay_0

  movlw 0x00
  return

got_data ;move data in to W
  btfsc PIR1,RCIF
  movf RCREG,W
return

#if DEBUG
Delay  movlw  d'250'     ;delay 250 ms (4 MHz clock)
  movwf  temp
d11 movlw  0xC7
  movwf  d1
  movlw  0x01
  movwf  d2
Delay_0
  decfsz d1, f
  goto  $+2
  decfsz d2, f
  goto  Delay_0

  decfsz temp  ,f
  goto  d11
  retlw  0x00
#endif;
; -------------------------------------------------------------
; SEND CHARACTER IN W VIA RS232 AND WAIT UNTIL FINISHED SENDING
; -------------------------------------------------------------
;
send  
#if DEBUG
movwf TXREG       ; send data in W

TransWt bsf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 1
WtHere btfss TXSTA,TRMT    ; (1) transmission is complete if hi
    goto WtHere

    bcf STATUS,RP0     ; RAM PAGE 0
#endif
    return
;
; -------
; MESSAGE
; -------
;
message 
#if DEBUG
    movlw '1'
    call send
    movlw '6'
    call send
    movlw 'F'
    call send
    movlw '6'
    call send
    movlw '2'
    call send
    movlw '8'
    call send
    movlw ' '
    call send
    movlw 'a'
    call send
    movlw 'l'
    call send
    movlw 'i'
    call send
    movlw 'v'
    call send
    movlw 'e'
    call send
    movlw 0x0D ; CR
    call send
    movlw 0x0A ; LF
    call send
#endif
    return

Initialise:
    BANKSEL ADCON1   ;turn off A2D
    MOVLW  0x06
    MOVWF  ADCON1
    BANKSEL PORTA
    BANKSEL TRISC
    MOVLW  0   ;set PORTC as all outputs
    MOVWF  TRISC
    BANKSEL PORTC

  MOVF   CCP1CON,W ;set CCP1 as PWM
    ANDLW  0xF0
    IORLW  0x0C
    MOVWF  CCP1CON

    MOVF   CCP2CON,W ;set CCP2 as PWM
    ANDLW  0xF0
    IORLW  0x0C
    MOVWF  CCP2CON

    MOVLW  126    ;set highest PWM value
    BANKSEL PR2    ;over this (127) is permanently on
    MOVWF  PR2
    BANKSEL TMR2

    MOVF   T2CON,W  ;set prescaler to 16
    ANDLW  0xF8    ;PWM at 2500HZ
    IORLW  0x02
    MOVWF  T2CON

    MOVF   T2CON,W  ;set postscaler to 1
    ANDLW  0x07
    IORLW  0x00
    MOVWF  T2CON
    
    CLRF  CCPR1L   ;set PWM to zero
    CLRF  CCPR2L

    BSF   T2CON, TMR2ON ;and start the timer running
  RETURN

SpeedL:       ;use value in W to set speed (0-127)
    MOVWF  temp
  BTFSC  temp, 7   ;if more than 128 set speed in reverse
  CALL  ReverseL  ;so '1' is very slow forward
  BTFSS  temp, 7   ;and '129' is very slow reverse
  CALL  ForwardL
  ANDLW  0x7F
    MOVWF  CCPR1L
  RETURN

SpeedR:
    MOVWF  temp
  BTFSC  temp, 7
  CALL  ReverseR
  BTFSS  temp, 7
  CALL  ForwardR
  ANDLW  0x7F
    MOVWF  CCPR2L
  RETURN

ReverseL:
  BSF PORTC, RL  ;set pins for reverse
  BCF PORTC, FL
  RETURN

ReverseR:
  BSF PORTC, RR
  BCF PORTC, FR
  RETURN

ForwardL:
  BCF PORTC, RL  ;set pins for forward
  BSF PORTC, FL
  RETURN

ForwardR:
  BCF PORTC, RR
  BSF PORTC, FR
  RETURN

;Delay routines

Long_Delay       
    movlw  d'50'    ;delay 5 seconds
    call  Delay100W
    return

Delay100W  movwf  count    ;delay W x 100mS
d2   call  Delay100  ;maximum delay 25.5 seconds
    decfsz count  ,f
    goto  d2
    return

Delay255  movlw  0xff    ;delay 255 mS
    goto  d0
Delay100  movlw  d'100'   ;delay 100mS
    goto  d0
Delay50   movlw  d'50'    ;delay 50mS
    goto  d0
Delay20   movlw  d'20'    ;delay 20mS
    goto  d0
Delay10   movlw  d'10'    ;delay 10mS
    goto  d0
Delay1   movlw  d'1'    ;delay 1mS
    goto  d0
Delay5   movlw  0x05    ;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
d0   movwf  count1
d1   movlw  0xE7
    movwf  counta
    movlw  0x04
    movwf  countb
Delay_0   decfsz counta, f
    goto  $+2
    decfsz countb, f
    goto  Delay_0

    decfsz count1 ,f
    goto  d1
    return

;end of Delay routines

    END


naar mijn idee moet ik nu alleen nog het stuk tussen de "#" hierboven vervangen door iets dat steeds speedl en speedr aanroept met de eerste en tweede byte die de router heeft ontvangen, en ik moet nog zorgen dat het stuk hierboven tussen de "&" wordt vervangen door de juiste adressen.

Nu is mijn vraag of dit ook maar enigszins klopt, want dit is de eerste keer dat ik zoiets ingewikkelds maak in assambly.

 • RobIII
 • Registratie: December 2001
 • Laatst online: 20:21

RobIII

Admin Devschuur®

^ Romeinse Ⅲ ja!

Het is dat je assembly nou niet bepaald makkelijk "kort" kunt schrijven, maar zeg nou eens eerlijk: verwacht je nu van ons dat we ~900 regels assembly even voor je op 't oog gaan debuggen?
Jij hebt de code, jij hebt de pic, jij hebt de debug mogelijkheden etc. etc. Ik zie eerlijk gezegd niet helemaal wat je nu van ons verwacht; al helemaal niet als je niet concreet een probleem aangeeft.

Als je dan ook nog eigenlijk niets zelf geprogrammeerd hebt maar alles bij elkaar hebt "geleend" zonder te snappen waar je mee bezig bent dan zie ik al helemaal niet meer wat je dan van ons verwacht; je weet dat we hier niet zitten om voor jou je klusjes op te knappen en je kant-en-klare code aan te leveren?

Voor support op code van derden kun je bij die derden aankloppen en als het goed is heb je als je met dit soort zaken bezig bent voldoende kennis/besef hoe je iets eenvoudigs als "iets dat steeds speedl en speedr aanroept met de eerste en tweede byte die de router heeft ontvangen" zelf schrijft. Je zou op z'n minst een poging kunnen wagen en aangeven waar je precies strandt.

edit:
En het is assembly...

[Voor 48% gewijzigd door RobIII op 14-01-2011 17:39]

There are only two hard problems in distributed systems: 2. Exactly-once delivery 1. Guaranteed order of messages 2. Exactly-once delivery.

Roses are red Violets are blue, Unexpected ‘{‘ on line 32.

Over mij


 • NMe
 • Registratie: Februari 2004
 • Laatst online: 22-05 17:03

NMe

Quia Ego Sic Dico.

Ja hallo, we gaan even duizend regels assembly voor jou debuggen. Zo vaak als jij op de regels bent gewezen zou je ze onderhand wel eens van buiten mogen kennen. Dit nog naast het feit dat we jouw specifieke hardware niet kennen en dus niet weten op welke poort of welk adres jij welke data moet versturen... Overigens kun je je misschien beter niet bezig houden met assembly als je het al niet kan spellen.

Check je mail.

[Voor 13% gewijzigd door NMe op 14-01-2011 17:34]

'E's fighting in there!' he stuttered, grabbing the captain's arm.
'All by himself?' said the captain.
'No, with everyone!' shouted Nobby, hopping from one foot to the other.

Pagina: 1

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee