• aegis
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 19-09 23:34
mijn vriendin is op zoek naar een andere baan maar zit een beetje met het opzeg termijn van 2 maanden in haar maag. ze heeft een contract voor bepaalde tijd en daar in staat
Artikel 4 Opzegging
4.1 Voor de beeindiging van dit contract is geen nadere opzeggingshandeling vereist.
4.2 Tussentijdse opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekende brief
4.3 Opzegtermijn 2 maanden. Wettelijk per kalender maand.
moet dat niet worden beschreven als voor beide partijen geld er een opzegtermijn van 2 maanden. of zo iets dergelijks. nu kan je niet duidelijk opmaken of voor de werkgever of voor de werknemer telt of voor beide partijen.

ook heb ik verder nagekeken op internet en kwam toen uit op het burgelijk wetboek daar staat dit beschreven.
BW 7 artikel 655 lid 1 g De duur van de door partijen in acht te nemen opzegtermijnen of de wijze van berekening van deze termijnen
daar word ook gesproken over partijen dus neem ik aan dat dat die beiden ook genoemd moeten worden in de stukken tekst van het contract?

tevens staat er in BW 7 artikel 672 lid 6 als er afgeweken word van de wettelijke opzeg termijn dat het voor de werkgever het dubbel is dan van de werknemer, zou dat dan niet special beschreven moeten worden in het arbeidscontract?

ik heb dit nagekeken op ouder arbeidscontract van mij zelf en van mijn vriendin en daar staat altijd of beide partijen of voor zowel werknemer als werkgever geld ..... er word altijd duidelijk gemaakt op dat deel van het contract toepassing heeft.

https://bettyskitchen.nl


 • RaZ
 • Registratie: november 2000
 • Niet online
Zij heeft dus 2 maanden opzegtermijn. Telt het voor de werkgever dubbel, zit hij aan 4 maanden, maar dat lijkt me heel het punt niet, aangezien zij weg wil.

En als je ook kijkt naar de kalendermaand, en de 2 maanden opzegtermijn, is ze als ze nu d'r ontslag indient, pas per 1 feb 2001 beschikbaar voor een andere werkgever.

 • baexem
 • Registratie: juli 2002
 • Laatst online: 20-09 16:37
Geen antwoord op je vraag, maar ik zit net zelf met hetzelfde te puzzelen. In mijn contract staat ook dat er wederzijds 2 maanden in acht dient te worden genomen. Ik meen ook dat dit haaks staat op BW 7 artikel 672 lid 6. Want dan zou er dus voor mij 2 maanden moeten staan en voor de werkgever 4 maanden. Mijn inziens is de clausule in mijn contract in strijd met de wet en derhalve niet van toepassing. Ik zou nl. graag 1 maand opzeg hebben ivm optie op een nieuwe baan.

Ben benieuwd hoe de geleerden dit zien...

...


 • Rukapul
 • Registratie: februari 2000
 • Nu online

Rukapul

Moderator General Chat
Voor de rechtmatigheid van de opzegtermijn is het van belang te weten of men onder een CAO valt en wat de duur van het contract voor bepaalde tijd is. Indien de CAO niet anders bepaalt dan is het voor een contract voor bepaalde tijd van een jaar of minder niet mogelijk om een opzegtermijn langer dan een maand te hanteren afaik. (Indien de mogelijkheid van tussentijdse opzegging is afgesproken dan gelden de wettelijke opzegtermijnen.)

Tevens is het mogelijk dat indien niet expliciet vastgelegd wordt dat de termijn van werkgever dubbel zo lang is als dat van de werknemer dat het artikel als zodanig vernietigbaar is of dat er een interpretatie gekozen wordt die recht doet aan hetgeen de wet vastlegt. Dit verdient nadere verkenning.

 • aegis
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 19-09 23:34
het gaat mij er om of het duidelijk beschreven is in het contract zoals in al mij oude contracten en al haar oude contracten staat altijd duidelijk verwoord op wie het van toepassing is. de werkgever of de werknemer of beide partijen, en het contract van mijn vriendin kan ik alleen opmaken dat er een opzegtermijn van 2 maanden is maar voor wie die geld staat er niet duidelijk. ik kijk nu alleen maar even naar mogelijke uitwegen, ik ga er gewoon van uit dat de nieuwe werkgever 2 maanden zal wachten maar het kan ook zijn dat ze daardoor een functie misloopt en dat is niet de bedoeling. we weten nu al dat als mijn vriendin haar ontslag indient dat haar baas haar dan echt gaat verplichten dat ze nog 2 maanden moet door werken en ik weet 99% zeker dat daar ook niet overlegt over kan worden want jammer genoeg zijn ze zo bij haar bedrijf.

@Rakupul, er is geen CAO het gaat om een jaar contract voor bepaalde tijd, en het is haar 2 jaar contract bij dit bedrijf als dat nog iets uitmaakt.

[Voor 8% gewijzigd door aegis op 13-11-2010 16:21]

https://bettyskitchen.nl


 • Rukapul
 • Registratie: februari 2000
 • Nu online

Rukapul

Moderator General Chat
Dan zou ik je willen adviseren eens bij je rechtsbijstand of rechtswinkel oid te informeren :)

 • edie
 • Registratie: februari 2002
 • Laatst online: 07:02
aegis schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 16:14:
@Rakupul, er is geen CAO het gaat om een jaar contract voor bepaalde tijd, en het is haar 2 jaar contract bij dit bedrijf als dat nog iets uitmaakt.
Zoals Rakapul al zei: indien er geen CAO is, is de opzegtermijn bij een jaarcontract maximaal 1 maand. Aangezien er in het contract staat dat er een opzegtermijn van 2 maanden is, lijkt mij dit niet geldig. Het zou dan zelfs zo kunnen zijn dat je helemaal geen opzegtermijn hebt :)

IANAL, dus bel met de rechtsbijstand.

Wat kan een werkgever trouwens doen als je niet die twee maanden komt werken?

"In America, consumption equals jobs. In these days, banks aren't lending us the money we need to buy the things we don't need to create the jobs we need to pay back the loans we can't afford." - Stephen Colbert


 • aegis
 • Registratie: augustus 2002
 • Laatst online: 19-09 23:34
schade op je verhalen. aangezien ze bij een ooglaserkliniek werkt en per oog al gouw 2 tot 3 duizend euro kan kosten als je dat allemaal moet gaan vergoeden is dat klauwen vol met geld.

https://bettyskitchen.nl


 • edie
 • Registratie: februari 2002
 • Laatst online: 07:02
Als de werkgever een onterechte bepaling opneemt in het contract hoef je je hier niet aan te houden. Schadevergoeding voor het niet houden aan een onterechte bepaling klinkt mij absurd in de oren.

"In America, consumption equals jobs. In these days, banks aren't lending us the money we need to buy the things we don't need to create the jobs we need to pay back the loans we can't afford." - Stephen Colbert


 • _Arthur
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 07:58
edie schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 16:34:
Zoals Rakapul al zei: indien er geen CAO is, is de opzegtermijn bij een jaarcontract maximaal 1 maand. Aangezien er in het contract staat dat er een opzegtermijn van 2 maanden is, lijkt mij dit niet geldig. Het zou dan zelfs zo kunnen zijn dat je helemaal geen opzegtermijn hebt :)
En als er geen opzegtermijn in een contract voor bepaalde tijd staat, wat betekend dat dan? Juist, dat men het contract moet uitzitten totdat het eindigd van rechtswegen.
Wat kan een werkgever trouwens doen als je niet die twee maanden komt werken?
In dit geval een schadevergoeding bedingen ter hoogte van 2 maanden-loon.
IANAL, dus bel met de rechtsbijstand.
Dat, of iemand moet met jurisprudentie kunnen komen over wat er gebeurt wanneer een te lange opzegtermijn in een contract voor bepaalde tijd staat. (Of er dus helemaal geen opzegtermijn vantoepassing is, of dat het in dit geval als 1 maand voor de werknemer wordt gezien en 2 voor de werkgever).

 • -Stef-
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:24

-Stef-

Slainthe!

baexem schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 15:06:
Geen antwoord op je vraag, maar ik zit net zelf met hetzelfde te puzzelen. In mijn contract staat ook dat er wederzijds 2 maanden in acht dient te worden genomen. Ik meen ook dat dit haaks staat op BW 7 artikel 672 lid 6. Want dan zou er dus voor mij 2 maanden moeten staan en voor de werkgever 4 maanden. Mijn inziens is de clausule in mijn contract in strijd met de wet en derhalve niet van toepassing. Ik zou nl. graag 1 maand opzeg hebben ivm optie op een nieuwe baan.

Ben benieuwd hoe de geleerden dit zien...
Dat heb je inderdaad goed gezien.

Het is een algemene misvatting, die ik overigens in dit topic ook een paar lees, dat, indien een arbeidscontract vermeldt dat de opzegtermijn 2 maanden bedraagt, deze voor een werknemer dus 2 maanden is en voor de werkgever het dubbele.
Artikel 7:672 BW
1.Opzegging geschiedt tegen het einde van de maand, tenzij bij schriftelijke overeenkomst of door het gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen.
2.De door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt bij een arbeidsovereenkomst die op de dag van opzegging:
a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand;
b. vijf jaar of langer, maar korter dan tien jaar heeft geduurd: twee maanden;
c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;
d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden.
3.De door de werknemer in acht te nemen termijn van opzegging bedraagt één maand.
4.Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen termijn van opzegging verkort met één maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt.
5.De termijn, bedoeld in lid 2, kan slechts worden verkort bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. De termijn kan schriftelijk worden verlengd.
6.Van de termijn, bedoeld in lid 3, kan schriftelijk worden afgeweken. De termijn van opzegging voor de werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan het dubbele van die voor de werknemer.
De strekking van lid 6 is:
(1) dat in het arbeidscontract kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor werknemers. Het is dus wel degelijk mogelijk in een contract voor bepaalde tijd een langere opzegtermijn dan 1 maand te hanteren. De opmerking van Rukapul is dus niet correct. De opzegbepalingen maken geen onderscheid in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Zolang tussentijdse opzegging schiftelijk is overeengekomen en er geen afwijkende CAO geldt, is de gequote bepaling van toepassing.

(2) dat als de opzegtermijn voor een werknemer verlengd wordt, deze niet langer kan zijn dan de helft van de opzegtermijn die werkgever in acht dient te nemen. Lid 6 gaat over de opzegtermijn van werknemer, lid 5 over die van werkgever. Overschrijding van het wettelijke maximum van de verlenging van de opzegtermijn van werkgever (lid 6), leidt dan ook niet tot verlenging van de opzegtermijn van werkgever maar tot een nietige contractsbepaling. Als in het arbeidscontract staat dat (voor werkgever en werknemer) een opzegtermijn van 2 maanden geldt, is dit dus in strijd met de wet en derhalve nietig, of te wel ongeldig. Voor de opzegtermijn kan werknemer in dat geval dus terugvallen op de wettelijke regeling en mag hij hiervoor 1 maand in acht nemen.

Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford


 • baexem
 • Registratie: juli 2002
 • Laatst online: 20-09 16:37
^^

Helaas heb ik nog geen jurisprudentie kunnen vinden die zowel jouw als mijn mening over nietigheid van de in het contract opgenomen termijn ondersteund.

Binnenkort zal ik het wel kunnen toelichten hoe het precies zit, mijn huidige werkgever is een halve advocaat, dus die zal mij bij ontslagname wel toelichten hoe het in elkaar steekt. Ik heb geen zin om energie te steken in rechtsbijstand en dergelijk gedoe, dus ik ga braaf de reactie van werkgever afwachten. Mijn nieuwe werkgever wil gelukkig een maandje extra op me wachten.

To be continued...

...


 • Rukapul
 • Registratie: februari 2000
 • Nu online

Rukapul

Moderator General Chat
-Stef- schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 22:34:
De strekking van lid 6 is:
(1) dat in het arbeidscontract kan worden afgeweken van de wettelijke opzegtermijn van 1 maand voor werknemers. Het is dus wel degelijk mogelijk in een contract voor bepaalde tijd een langere opzegtermijn dan 1 maand te hanteren. De opmerking van Rukapul is dus niet correct. De opzegbepalingen maken geen onderscheid in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd. Zolang tussentijdse opzegging schiftelijk is overeengekomen en er geen afwijkende CAO geldt, is de gequote bepaling van toepassing.
Het lijkt er inderdaad op dat ik mijn bron verkeerd geinterpreteerd heb (en verward mogelijk verward met proeftijdbepalingen). In theorie mag er dus inderdaad een langere opzegtermijn dan 1 maand gelden.
baexem schreef op zondag 14 november 2010 @ 10:42:
^^

Helaas heb ik nog geen jurisprudentie kunnen vinden die zowel jouw als mijn mening over nietigheid van de in het contract opgenomen termijn ondersteund.
Er lopen hier op het forum een aantal advocaten rond die hier wel eens wat over hebben gezegd. Als ik het me goed herinner ligt het een beetje aan de omstandigheden, maar als het contract bijvoorbeeld is opgesteld door werkgever (typisch) en er is een onduidelijkheid, strijdigheid met de wet, of een artikel blijkt nietig, dan dient de interpretatie typisch in het voordeel van de werknemer uitgelegd te worden. De meeste redenaties in dit geval leiden tot een opzegtermijn van 1 maand. Op zich zou je hier wel wat jurispudentie over moeten kunenn vinden of verifieren met je rechtsbijstand.

 • baexem
 • Registratie: juli 2002
 • Laatst online: 20-09 16:37
Ik heb zojuist het boek "Arbeidsrecht: tekst & commentaar : de tekst van Titel 7.10 BW en andere ... geredigeerd door P.F. van der Heijden,J.M. van Slooten" er eens op nageslagen. (zie punt b)

Hieruit blijkt dat indien er contractueel een termijn is opgenomen welke in afwijking is van wetgeving/CAO de termijn opgenomen in het contract nietig is. Aangezien er in mijn situatie geen CAO is voorzien, lijkt het me duidelijk dat ik dus 1 maand opzegtermijn heb.

Maar nogmaals, ik heb geen trek in geneuzel met rechtsbijstand en dergelijke. Ik ga mijn werkgever eens spreekwoordelijk 'om de oren slaan' met genoemde tekst en dan zien we wel. Wellicht is genoemde bepaling interessant voor de TS.

...


 • _Arthur
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 07:58
baexem schreef op zondag 14 november 2010 @ 11:42:
Ik heb zojuist het boek "Arbeidsrecht: tekst & commentaar : de tekst van Titel 7.10 BW en andere ... geredigeerd door P.F. van der Heijden,J.M. van Slooten" er eens op nageslagen. (zie punt b)

Hieruit blijkt dat indien er contractueel een termijn is opgenomen welke in afwijking is van wetgeving/CAO de termijn opgenomen in het contract nietig is. Aangezien er in mijn situatie geen CAO is voorzien, lijkt het me duidelijk dat ik dus 1 maand opzegtermijn heb.

Maar nogmaals, ik heb geen trek in geneuzel met rechtsbijstand en dergelijke. Ik ga mijn werkgever eens spreekwoordelijk 'om de oren slaan' met genoemde tekst en dan zien we wel. Wellicht is genoemde bepaling interessant voor de TS.
Let wel op dat er een verschil is met wettelijke opzergtermijnen tussen contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Contracten voor bepaalde tijd zonder dat een opzegtermijn in het contract is vermeld, kennen namelijk geen (wettelijke) opzegtermijn.

Want stel, je hebt een contract voor bepaalde tijd en het opzegtermijnartikel is nietig: dan is de kans groot dat je opeens dus GEEN opzegtermijn meer hebt en je het contract moet uitdienen.

Juist hierdoor zou ik iemand raadplegen die er veel verstand van heeft voordat je je werkgever er mee om de spreekwoordelijke oren slaat (en hij dubbel zo hard terug slaat).

[Voor 4% gewijzigd door _Arthur op 14-11-2010 12:39]


 • baexem
 • Registratie: juli 2002
 • Laatst online: 20-09 16:37
Jaja, het blijkt wel moeilijke materie te zijn waar je zonder jurist niet zomaar uitkomt.
Ik heb gelukkig een contract voor onbepaalde duur, dus dan zou ik kunnen vervallen naar 1 maand opzegtermijn.

Ik ga het gewoon proberen bij mijn huidige werkgever, en dan zie ik vanzelf wel wat er gebeurt. Heb geen zin om de sfeer meer te verzieken dan persé noodzakelijk is. Je weet immers maar nooit wat de toekomt brengt.

Zo ben ik nu dus benaderd door mijn vorige werkgever om daar terug te komen werken. We zijn toen ook niet helemaal lekker uit elkaar gegaan, maar hebben wederzijds het respect opgebracht om er geen moddergooien van te maken, blijkt achteraf dus positief te zijn geweest voor mijn toekomt. Had ik daar de stennis geschopt die ik had kunnen schoppen, waren we nu nooit meer samen gekomen.

...


 • -Stef-
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:24

-Stef-

Slainthe!

baexem schreef op zondag 14 november 2010 @ 11:42:
Ik heb zojuist het boek (...)
Hieruit blijkt dat indien er contractueel een termijn is opgenomen welke in afwijking is van wetgeving/CAO de termijn opgenomen in het contract nietig is. Aangezien er in mijn situatie geen CAO is voorzien, lijkt het me duidelijk dat ik dus 1 maand opzegtermijn heb.
Wat een verrassing.
_Arthur schreef op zondag 14 november 2010 @ 12:38:
[...]

Let wel op dat er een verschil is met wettelijke opzergtermijnen tussen contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Contracten voor bepaalde tijd zonder dat een opzegtermijn in het contract is vermeld, kennen namelijk geen (wettelijke) opzegtermijn.
Daar gaan we weer.

De wet maakt voor wat betreft opzegtermijnen geen onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde tijdcontracten. Artikel 7:672 BW heeft het dan ook over "de arbeidsovereenkomst", ongeacht de duur ervan dus.

Inderdaad moet het schriftelijk zijn overeengekomen, wil een arbeidscontract voor bepaalde duur tussentijds opzegbaar zijn maar dat is een andere discussie. Is de tussentijdse opzegmogelijkheid schriftelijk overeengekomen, dan zijn ook in dat geval de bepalingen uit artikel 7:672 BW van toepassing (mits geen afwijkende CAO van toepassing is).

Dit geeft maar weer eens aan dat je voor juridisch advies niet (enkel) op een internetforum moet afgaan. Iedereen schrijft maar wat flarden tekst waarover ze ooit eens iets in de Viva gelezen hebben of bij De Rijdende Rechter hebben gezien. Vast goed bedoeld hoor maar de "adviezen" raken vaak kant noch wal.

Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford


 • _Arthur
 • Registratie: juli 2001
 • Laatst online: 07:58
-Stef- schreef op zondag 14 november 2010 @ 13:25:
Inderdaad moet het schriftelijk zijn overeengekomen, wil een arbeidscontract voor bepaalde duur tussentijds opzegbaar zijn maar dat is een andere discussie.
Dat zeg ik. Alleen jij leest mijn reactie kennelijk alsof een opzegtermijn voor een contract met bepaalde duur anders is dan met een contract voor onbepaalde duur. Dat is dus niet wat ik bedoel.

 • -Stef-
 • Registratie: januari 2001
 • Laatst online: 21:24

-Stef-

Slainthe!

Dat is inderdaad wat ik lees, want er staat:
_Arthur schreef op zondag 14 november 2010 @ 12:38:
[...]

Let wel op dat er een verschil is met wettelijke opzergtermijnen tussen contracten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.
Hoe anders kan je dit interpreteren? Als je het anders bedoelt dan moet je het anders verwoorden. Ook in je vervolg sla je de plank mis:
Contracten voor bepaalde tijd zonder dat een opzegtermijn in het contract is vermeld, kennen namelijk geen (wettelijke) opzegtermijn.
Voor de mogelijkheid van tussentijdse opzegging van een arbeidscontract voor bepaalde duur, is het niet nodig dat er een opzegtermijn in het contract wordt vermeld. Slechts de bepaling dat het contract tussentijds kan worden opgezegd is voldoende. De wettelijke opzegtermijn is in dat geval van toepassing.

Ik begrijp best dat je het allemaal anders bedoelt maar schrijf dat dan in het vervolg gewoon op. Let wel, ik val je niet aan, aangezien ik niet verwacht dat je juridisch geschoold bent, maar ik probeer duidelijk te maken dat juridische adviezen scherp verwoord moeten zijn om een onjuiste voorstelling van zaken en verwarring te voorkomen.

Yamaha - Chario - MJ Acoustics - Squeezebox - Trends Audio - Beresford

Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee