Toon posts:

Mailscript onderwerp en afzender onbekend

Pagina: 1
Acties:
 • 264 views

 • larbond
 • Registratie: november 2007
 • Laatst online: 30-01-2019
Ik ben nu al een tijdje bezig met het uitzoeken van de mailscript. Maar ik kom helaas niet verder.


Klanten kunnen via een formulier een vraag stellen. (Dit gaat goed en komt ook in de inbox)
Helaas koppelt het php bestand de email van de klant en de trouwdatum niet aan de mail.
Nu krijg ik bij afzender onbekend en bij onderwerp wat ik bij de website contact.html invoer maar ik wil juist dat daar een datum komt te staan die de klant invoerd en bij afzender natuurlijk het mailadres van de klant.

Weten jullie oplossing de broncode staat hieronder.

*snip* niet relevant


De website zelf
<td width="400"><form id="form1" name="form1" method="post" action="*snip*">
<!-- bij action moet je verwijzen naar mailformulier.php -->
<input type="hidden" name="required_fields" value="Naam, Telefoon, Email, Trouwdatum, Vragen" />
<!-- bij value moet je id's van de verplichte velden ingeven -->
<input type="hidden" name="subject" value="Trouwauto" />
<!-- bij value moet je de titel van de verstuurde mail ingeven -->
<input type="hidden" name="check_email_address" value="no" />
<!-- bij value moet yes of no ingeven voor het checken van het email adres -->
<input type="hidden" name="after_url" value="bedankt.html" />
<!-- bij value moet je de pagina ingeven naar waar de bezoeker moet omgeleid worden na
het versturen van de mail -->
<table width="400" border="0">
<tr>
<td width="86"><div align="left">Naam* :</div></td>
<td width="304"><label>
<input name="Naam" type="text" id="Naam" size="45" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left">Telefoon* :</div></td>
<td><label>
<input name="Telefoon" type="text" id="Telefoon" size="45" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left">E-mail* : </div></td>
<td><label>
<input name="Email" type="text" id="Email" size="45" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left">Trouwdatum* :</div></td>
<td><label>
<input name="Trouwdatum" type="text" id="Trouwdatum" size="45" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="left"></div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><div align="left">Vragen* :</div></td>
<td><label>
<textarea name="Vragen" id="Vragen" cols="34" rows="5"></textarea>
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td><label>
<input type="submit" name="button" id="button" value="Versturen" />
</label>
<label>
<input type="reset" name="button2" id="button2" value="Formulier wissen" />
</label></td>
</tr>
<tr>
<td><div align="left"></div></td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><div align="left" class="rood">* = Verplicht veld</div></td>
</tr>
</table>
</form
>

Bron code van verwijzing mailformulier.php

<?
$your_email_address="info@hetmailadres van het trouwvervoer.nl";

if(empty($_GET) && empty($_POST)) {
die('Ongeldige actie');
}

// Emular register_globals on
if (!ini_get('register_globals')) {
$superglobales = array($_SERVER, $_ENV, $_FILES, $_COOKIE, $_POST, $_GET);
if (isset($_SESSION)) {
array_unshift($superglobales, $_SESSION);
}
foreach ($superglobales as $superglobal) {
extract($superglobal, EXTR_SKIP);
}
}

// to prevent header injection
if (eregi("\r",$_POST['your_email_address']) || eregi("\n",$_POST['your_email_address'])){
exit;
}

// kick anyone whoever tried to inject a header in the form
foreach( $_POST as $value ){
if( strpos($value,'Content-Type:') !== FALSE ){
exit;
}
}


$fields = array_keys($_POST);

function headfunction($url) {
header ("Location: $url");
}

// protect the variable $reserved_vars
if(isset($reserved_vars)) {
unset($reserved_vars);
}
$reserved_vars = array("css_file", "background_color", "background_image", "text_color", "link_color", "visited_link_color", "active_link_color", "font_name", "font_size", "highlight_color", "required_fields", "after_url", "check_email_address", "subject", "your_email_address", "env_report", "owner_name", "autoresponse", "response_subject", "response_mail", "dodosmail_header_file", "dodosmail_footer_file");

function include_dodosmail_header($dodosmail_header_file) {
global $reserved_vars;
foreach($reserved_vars as $reserved_var) {
global $$reserved_var;
}

if(is_file($dodosmail_header_file)) {
include_once($dodosmail_header_file);
return;
} else {
echo "<html>\n";
echo "<head>\n";
echo "<title>\n";
echo "DodosMail\n";
echo "</title>\n";
if($css_file != "")
echo "<link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"$css_file\">\n";
echo "</head>\n";
echo "<body bgcolor=\"$background_color\" background=\"$background_image\" text=\"$text_color\" link=\"$link_color\" vlink=\"$visited_link_color\" alink=\"$active_link_color\">\n";
echo "<font face=\"$font_name\" size=\"$font_size\">\n";
}
}

function include_dodosmail_footer($dodosmail_footer_file) {
global $reserved_vars;
foreach($reserved_vars as $reserved_var) {
global $$reserved_var;
}
if(is_file($dodosmail_footer_file)) {
include_once($dodosmail_footer_file);
return;
} else {
echo "</font>\n</body>\n</html>";
}
}

function dodosmail_error_handle($msg) {
global $highlight_color;
if(isset($highlight_color)) {
$extra_begin = "<font color=\"".$highlight_color."\">";
$extra_end = "</font>";
} else {
$extra_begin = "<span class=\"DodosMailErrorHighLight\">";
$extra_end = "</span>";
}

return $extra_begin.$msg.$extra_end;
}

// checking required fields
// in case they used comma and space, replace
if(strstr($required_fields, ", ")) {
$required_fields = str_replace(", ", ",", $required_fields);
} else {
$required_fields = $required_fields;
}
$required_fields = explode(",", $required_fields);

for($i = 0; $i < count($required_fields); $i++) {
$required_var_name = $required_fields[$i];
if(empty($$required_var_name)) {
include_dodosmail_header($dodosmail_header_file);
echo "<p class=\"DodosMailError\">Fout! - het verplichte veld ".dodosmail_error_handle($required_var_name)." is niet ingevuld.\n";
echo "<br /><br /><a href=\"javascript:history.back(1)\">Terug</a>\n";
echo "</p>\n";
include_dodosmail_footer($dodosmail_footer_file);
exit;
}
}
if($check_email_address == "yes" && !empty($email)) {
if(!check_email($email)) {
include_dodosmail_header($dodosmail_header_file);
echo "<p class=\"DodosMailError\">Fout - het adres ".dodosmail_error_handle($email)." is niet geldig.\n";
echo "<br /><br /><a href=\"javascript:history.back(1)\">Terug</a>\n";
echo "</p>\n";
include_dodosmail_footer($dodosmail_footer_file);
exit;
}
}


for($i = 0; $i < count($fields); $i++) {
$actual_var = $fields[$i];
if(in_array($actual_var, $reserved_vars)) {
$inside_mail = $inside_mail;
} else {
if(is_array($$actual_var)) {
$inside_mail.= "$actual_var: ";
foreach($$actual_var as $actual_val) {
$inside_mail.= "$actual_val ";
}
$inside_mail.= "\n";
} else {
$actual_val = stripslashes($$actual_var);
$inside_mail.= "$actual_var: $actual_val\n";
}
}
}

// getting other information from the form
$cname = gethostbyaddr($_SERVER[REMOTE_ADDR]);
$inside_mail.=
"
-----------------------------------------------------------------------
SENDER INFO:
IP: $_SERVER[REMOTE_ADDR]
Computer Name: $cname
Browser Type: $_SERVER[HTTP_USER_AGENT]
Page Referer: $_SERVER[HTTP_REFERER]
-----------------------------------------------------------------------
";


$headers .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "X-Priority: 3\r\n";
$headers .= "X-MSMail-Priority: Normal\r\n";
$headers .= "X-Mailer: DodosMail 2.0 http://regretless.com/scripts/\r\n";
$headers .= "Content-type: text/plain; charset=\"iso-8859-1\"\r\n";
//$headers .= "Date: ".date("R")."\r\n";
$headers .= "From: $name <$email>\r\n";


$success = mail($your_email_address, $subject, $inside_mail, $headers);
if($success) {
if($autoresponse == "yes") {
$response_subject = stripslashes($response_subject);
$response_mail = stripslashes($response_mail);
mail($email, $response_subject, $response_mail, "From: $owner_name <$your_email_address>");
}
if($after_url == "") {
// out put send info
include_dodosmail_header($dodosmail_header_file);


echo "<p>\n";

echo "Het formulier is verzonden!</p><ul>";
for($i = 0; $i < count($fields); $i++) {
$actual_var = $fields[$i];
if(in_array($actual_var, $reserved_vars))
echo "";
else {
if(is_array($$actual_var)) {
echo "<li>$actual_var: ";
foreach($$actual_var as $actual_val) {
echo "$actual_val ";
}
echo "</li>\n";
} else {
$actual_val = stripslashes($$actual_var);
echo "<li>$actual_var: $actual_val</li>\n";
}
}
}
echo "</ul>\n<p></p>";
include_dodosmail_footer($dodosmail_footer_file);
exit;
} else {
headfunction($after_url);
}
} else {
include_dodosmail_header($dodosmail_header_file);
echo "<p class=\"DodosMailError\">Fout - Het formulier is tijdelijk niet bruikbaar, gebruik ".dodosmail_error_handle($your_email_address)." om contact op te nemen.\n";
echo "<br /><br /><a href=\"javascript:history.back(1)\">Terug</a>\n";
echo "</p>\n";
include_dodosmail_footer($dodosmail_footer_file);
exit;
}


function check_email($email) {
if( (preg_match('/(@.*@)|(\.\.)|(@\.)|(\.@)|(^\.)/', $email)) ||
(preg_match('/^.+\@(\[?)[a-zA-Z0-9\-\.]+\.([a-zA-Z]{2,3}|[0-9]{1,3})(\]?)$/',$email)) ) {
return true;
}
return false;
}


?>

[Voor 1% gewijzigd door Creepy op 02-11-2010 15:58]


 • Peter Huizenga
 • Registratie: juli 2009
 • Laatst online: 06-09 11:54
Wat geeft je error log?
Zet debugging eens aan om te zien wat de precieze error is:
error_reporting(E_ALL);
ini_set("display_errors", 1);

Stone Cold


 • roy-t
 • Registratie: oktober 2004
 • Laatst online: 15:30
Was het nu echt teveel moeite om het stukje code op te zoeken wat relevant is voor dit verhaal? :).

Zo kunnen wij je beter helpen en kom je er misschien zelf ook achter?

~ Mijn prog blog! ~ @RoyTries


 • Creepy
 • Registratie: juni 2001
 • Laatst online: 13:27

Creepy

Moderator Devschuur®

Tactical Espionage Splatterer

Het enige wat je nu doet is aangeven wat er mis is, en vervolgens je code dumpen. Debuggen zul je in eerste instantie zelf moeten doen. In PRG Beleid staat gewoon aangegeven wat hier wel en niet kan. Ook staat bijv. het gebruik van code tags erin uitgelegd. Neem het eens rustig door (let op de quickstart) en probeer het dan eventueel nog eens keer, mits je natuurlijk zelf al wat hebt geprobeerd en dat ook aangeeft in je startpost. Post ook alleen relevante (dus niet alle!) code. Let er ook op dat wij geen support geven op code die je vanaf een andere plek hebt gehaalt. In dit geval kan je prima contact opnemen met de maken van de code.

[Voor 13% gewijzigd door Creepy op 02-11-2010 15:57]

"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have star problems" --Kevlin Henney


Dit topic is gesloten.Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee