Toon posts:

computervirus probleem

Pagina: 1
Acties:

 • The Mystic
 • Registratie: september 2005
 • Laatst online: 11-11-2019
Sinds kort heb ik last van computeractiviteiten die lijken op het aanwezig zijn van een trojaanse paard in mijn PC.

Kaspersky en Avast free erop losgelaten, echter niets gevonden.

Nu weet ik niet wat ik ermee moet doen.

Ik heb netstat -a gebruikt en kreeg o.a. de volgende meldingen:

tcp:redirect:http
tcp:syc:http
tcp:server:http

a258sm:http

62.58.34.10:http
212.175.15.89:http

tcp:mynortonaccount:55456
etc.

udp: 0.0.0.0: *:*
etc.

tcp:datacenter: 20-300-92-77:http
etc.

en zo heb ik wel ongeveer 100 entries van deze soort

Het lijkt op een bot die een redirect voert op mijn internetverbinding. Wat moet ik hier nu mee? Andere virusscanner gebruiken?


Deze logfile van hijackthis kwam eruit:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 11:51:04 PM, on 10/31/2010
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16671)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\CtHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer.exe
C:\Program Files\Vimicro Corporation\VMUVC\VMonitor.exe
C:\Program Files\IM Magician\vicamon.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe
C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe
C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe
C:\Program Files\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe
C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe
C:\Program Files\Common Files\Nokia\NoA\nokiaaserver.exe
C:\Program Files\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10c.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.altavista.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: ZoneAlarm Toolbar Registrar - {8A4A36C2-0535-4D2C-BD3D-496CB7EED6E3} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Toolbar - {EE2AC4E5-B0B0-4EC6-88A9-BCA1A32AB107} - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\TrustChecker\bin\TrustCheckerIEPlugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMServer] C:\Program Files\Common Files\Nokia\MPlatform\NokiaMServer /watchfiles startup
O4 - HKLM\..\Run: [VMonitorVMUVC] "C:\Program Files\Vimicro Corporation\VMUVC\VMonitor.exe" VMUVC
O4 - HKLM\..\Run: [IMMON] "C:\Program Files\IM Magician\Vicamon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISW] "C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\ForceField.exe" /icon="hidden"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [CreativeTaskScheduler] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTSched.exe" /logon
O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] "C:\Program Files\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe" /R
O4 - HKCU\..\Run: [mswinuptd] C:\Users\korfezli\AppData\Roaming\mswinuptd\mswinuptd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [IPcu] C:\Users\korfezli\AppData\Local\Temp\4sMIk.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [EA Core] "D:\Program Files\Electronic Arts\EADM\Core.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [igndlm.exe] C:\Program Files\Download Manager\DLM.exe /windowsstart /startifwork
O4 - HKCU\..\Run: [Creative Software Update] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\Software Update\AutoUpdate.exe" /Silent
O4 - HKCU\..\Run: [NokiaOviSuite2] C:\Program Files\Nokia\Nokia Ovi Suite\NokiaOviSuite.exe -tray
O4 - HKLM\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\Windows\system32\install\winlogin.exe
O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [Policies] C:\Windows\system32\install\winlogin.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [DevconDefaultDB] C:\Windows\system32\READREG /SILENT /FAIL=1 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [DevconDefaultDB] C:\Windows\system32\READREG /SILENT /FAIL=1 (User 'Default user')
O4 - Startup: LimeWire On Startup.lnk = C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} (CDownloadCtrl Object) - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.3.10.115.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macrom...ve/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {F6ACF75C-C32C-447B-9BEF-46B766368D29} (Creative Software AutoUpdate Support Package) - http://ccfiles.creative.c...e/su2/ocx/15109/CTPID.cab
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Creative ALchemy AL6 Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\AL6Licensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Engine Licensing Service - Creative Labs - C:\Program Files\Common Files\Creative Labs Shared\Service\CTAELicensing.exe
O23 - Service: Creative Audio Service (CTAudSvcService) - Creative Technology Ltd - C:\Program Files\Creative\Shared Files\CTAudSvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IS360service - IObit - C:\Program Files\IObit\IObit Security 360\IS360srv.exe
O23 - Service: ZoneAlarm Toolbar IswSvc (IswSvc) - Check Point Software Technologies - C:\Program Files\CheckPoint\ZAForceField\IswSvc.exe
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 4.0 - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\Windows\System32\ZoneLabs\vsmon.exe

 • KermieCow
 • Registratie: februari 2002
 • Laatst online: 29-08 18:37

KermieCow

to MOoh or not to MOoh...

Draai Hitman pro een keer. Die is erg goed in het vinden van dit soort 'rommel'. En je log van hijackthis kun je posten op hun forum toch? Voor analyse..

Schakel anders alle entries via msconfig - opstarten uit en dan een keer opnieuw opstarten, kijken wat er dan nog open staat.

 • The Mystic
 • Registratie: september 2005
 • Laatst online: 11-11-2019
heeft het iets te maken met de java update die op meerdere computers, ook op het werk, niet weggaat?


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee