Toon posts:

Anti-malware doctor verwijderen lukt niet volledig

Pagina: 1
Acties:

 • Martinus_martin
 • Registratie: september 2010
 • Laatst online: 28-09-2010
Beste,

Vorige week is Anti-malware Doctor op mijn pc terecht gekomen en ben sindsdien bezig met het verwijderen ervan. Dit is volgens mij tot 90% gelukt, maar de laatste restjes krijg ik er niet vanaf.

Ik heb een Acer laptop met Windows 7 Ultimate, 32 bit versie. Nadat Malware doctor op mijn pc verschenen was, heb ik (aan de hand van eerde topics op dit forum) direct Anti-Malware bytes gedraaid en zodoende al heel wat threats verwijderd. Voorlopig blijft er 1 Rootkit.Agent actief en die krijgt Malware er niet uit. Hij heeft de naam jntuok.sys.

Daarnaast heb ik ook nog hitman pro gedraaid en kwam er uit dat wininit.exe verwijderd moest worden. Dit gedaan, maar daarna startte Windows niet meer op en heeft hij systeemherstel uitgevoerd om weer te kunnen draaien. Na wat zoeken op internet denk ik te kunnen concluderen dat dit geen besmet bestand is aangezien het gewoon een Microsoft keurmerk draagt (gezien in de eigenschappen van het bestand).

Vraag is nu of jullie nog tips hebben hoe mijn pc volledig schoon te krijgen. Hieronder post ik mijn HiJackthis logje en mijn laatste malwarebytes logje.

Met Vriendelijke Groet,

Martijn

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:56:28, on 27-9-2010
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jucheck.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Windows\explorer.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Martijn\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Startup: OneNote 2007 Schermopname en Snel starten.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Verzenden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Verz&enden naar OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.co...cebookPhotoUploader55.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: Mobiel Apple apparaat (Apple Mobile Device) - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-service (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updateservice (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod-service (iPod Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--
End of file - 7560 bytes

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46
www.malwarebytes.org

Databaseversie: 4692

Windows 6.1.7600
Internet Explorer 8.0.7600.16385

27-9-2010 11:11:09
mbam-log-2010-09-27 (11-11-09).txt

Scantype: Snelle scan
Objecten gescand: 139156
Verstreken tijd: 8 minuut/minuten, 13 seconde(n)

Geheugenprocessen geïnfecteerd: 0
Geheugenmodulen geïnfecteerd: 0
Registersleutels geïnfecteerd: 0
Registerwaarden geïnfecteerd: 0
Registerdata geïnfecteerd: 0
Mappen geïnfecteerd: 0
Bestanden geïnfecteerd: 1

Geheugenprocessen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Geheugenmodulen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registersleutels geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerwaarden geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Registerdata geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Mappen geïnfecteerd:
(Geen kwaadaardige objecten gedetecteerd)

Bestanden geïnfecteerd:
C:\Windows\system32\Drivers\jntuok.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 • JdM
 • Registratie: februari 2002
 • Laatst online: 14:50

JdM

Gas?Gas!

Systeemherstel proberen op een datum van voor de installatie?

[Voor 43% gewijzigd door JdM op 27-09-2010 13:17]

N54 powered


 • Martinus_martin
 • Registratie: september 2010
 • Laatst online: 28-09-2010
Dit heb ik al geprobeerd en lukt helaas niet. Het terugzetten mislukt en na het uitvoeren van de systeemherstel zegt hij dat is mislukt...

 • Capacitor
 • Registratie: december 2008
 • Laatst online: 22:30
Je zou een bootCD kunnen downloaden, branden en dan runnen. Daar staan ook vaak virusscanners op. Deze zijn vaak in staat om het betreffende bestand te verwijderen c.q. in quarantaine te plaatsen. Een voorbeeldje van zo'n bootCD is Ultimate Boot CD (UBCD).

Why don't give it a try?

 • iisschots
 • Registratie: november 2002
 • Laatst online: 23-09 02:48
Wanneer je hier op GoT wat post verwachten we ook wat eigen inzet. Ik zie dat je al goed je best doet maar kun je je acties nog wat beter omschrijven. Ook zou ik nog even in de historie van die forum kijken. Daar zijn namelijk vele topics over vergelijkbare onderwerpen. (Lees ook dit eens door: Het algemeen beleid #topicplaatsen )

Ik zou de tip van Lars eens proberen, maar mocht niks anders lukken is er helaas maar één oplossing en dat is een verse installatie doen.

Hackerspace in Friesland | www.frack.nl | Bezig met opzetten, help mee!


 • Martinus_martin
 • Registratie: september 2010
 • Laatst online: 28-09-2010
Lars, bedankt voor de tip van de bootcd. Ik denk dat ik morgen maar ga proberen omdat het de enigste uitweg lijkt te zijn.

Wat mij verder nog is opgevallen, is het volgende: wanneer ik de pc in veilige modus scan met anti-malwarebytes dan zegt het programma dat mijn pc schoon en veilig is. Wanneer ik dit in normale modus doe, vindt hij telkens dezelfde rootkit.agent. namelijk het jntuok.sys bestand. Hebben jullie een idee wat voor bestand dit is en waarom hij niet opduikt in de veilige modus maar wel in de normale modus?

Daarnaast staan er sinds de 'besmetting' twee processen in mijn opstart-processen die er volgens mij niet thuishoren.
Namelijk: handlerfix70070en70.exe en
appdata\roaming\updserv.exe
Wat zijn dit voor bestanden en hoe kan ik die verwijderen?

Alvast bedankt voor de reacties! (die zijn namelijk erg snel en kundig, erg fijn!)

Mvg,

Martijn

ps. iisschots, ik dacht mijn probleem zo uitvoerig en compleet mogelijk beschreven te hebben. Het plaatsen van een hijacklogje en anti-malware logje leek mij hierbij noodzakelijk, dit wordt meestal als eerste gevraagd door reageerders. Het forum had ik voor het plaatsen van mijn topic al uitvoerig bestudeerd, deze post is het resultaat van het niet kunnen oplossen aan de hand van eerdere berichten. Mocht je nog meer info nodig hebben, dan geef ik die graag. Jullie willen mij tenslotte helpen :)
Pagina: 1


Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone 13 LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S21 5G Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Bekijk de onderstaande instellingen en maak je keuze. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies helpen de website zijn functies uit te voeren en zijn verplicht. Meer details

janee

  Cookies van derden

  Deze cookies kunnen geplaatst worden door derde partijen via ingesloten content en om de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Meer details

  janee