Cookies op Tweakers

Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Nederlandse wet gebaseerd op de bijbel?

Pagina: 1
Acties:
 • 2.623 views sinds 30-01-2008
 • Reageer

 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
Naar aanleiding van een quote van ChristiaanVerwijs uit een ander topic:
ChristiaanVerwijs in "RKK is fake..?"
En dan met name dit stuk:
Als je je beseft dat ons hele wetsysteem op de bijbel gebaseerd is
Dit argument hoor ik vaker, en het wordt vaak gebruikt om de verbondenheid van onze normen met het Christendom te illustreren.

Uiteraard zijn veel van onze wetten beinvloed door de normen van de katholieke en later andere kerken beinvloed (denk maar aan het niet verlenen van stemrecht aan vrouwen toen stemrecht werd ingevoerd), maar om het wetsysteem aan de bijbel op te hangen lijkt me te ver gaan.

Ten eerste is het systeem een systeem dat gebaseerd is op wetgeving, uitvoering en toetsing door mensen, niet door God, zoals de bijbel stelt (Matt. 7:1 Do not judge or you too shall be judged).

Ten tweede is dat systeem bij mijn weten gebaseert op het Romeinse recht, en bestond het al voordat de Romeinen het Christendom leerden kennen (voordat wie dan ook het christendom leerde kennen, overigens).

Dan blijft de inhoud. Hoe vergelijk je die? Ik heb de vrijheid genomen de tien geboden (die vaak, ook door christenen, worden aangehaald als de basis voor de bijbelse wetten, ondanks het feit dat Jeus, als ik me goed herinner, de hele meuk door 1 regel vervangen heeft) naast nederlandse (grond)wet te leggen...

1. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Grondwet zegt:
Art. 6 . - 1. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Het eerste gebod zie ik niet terug in de nederlandse wet, en ik kan me ook niet herinneren dat een exclusieviteitsbeginsel van een god of persoon ooit aan de basis van onze wet heeft gelegen. Sterker nog, het eerste gebod wordt tegengesproken in de grondwet.

2. Gij zult geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.

Ik kan zo gauw alleen dit vinden:
Art. 10 . - 1. Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
En ik meen me te herinneren dat -portretrecht?- er in bepaalde gevallen grenzen zijn gesteld aan het maken van beelden van mensen of wellicht in bepaalde gevalle ndieren of prive-bezit, maar ik ben in het hele Nederlandse recht nooit iets tegengekomen wat betreft het verbieden van afbeeldingen van alles wat je maar kunt bedenken....

Het tweede gebod zie ik helemaal niet terug in de nederlandse wet, het tegengestelde ervan wordt slechts op basis van een privacy-beginsel eigszins aan banden gelegd. Dat privacy-beginsel vindt ik dan weer niet terug in de bijbel...

3. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Het eerste deel mag wel degelijk volgens het Nederlandse recht, zie hirboven, volgens artikel 6 grondwet.
De overerfelijkheid van de zonde tot in de vierde generatie? Op basis van godsdienst mag dat niet omdat het ins strijd is met artikel 1 van de grondwet, en sowieso is het volgens het Nederlands recht bij mijn weten nooit zo geweest dat een kind voor de zonden van zijn vader terechtstond!
Het doen van barmhartigheid aan hen die God liefhebben? Als ik roep dat ik van Nederland houd heb ik geen recht op een extraatje, en als ik me aan de wet houd ook niet...

Ook het derde gebod is tegenstrijdig aan het Nederlands recht...

4. Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Here zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

Artikel 7 anyone?
Art. 7 . - 1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
- 2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
- 3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Dat geldt niet alleen voor God, de grondwet garandeert mijn recht om ongestraft mijn ongezouten mening mbt de regering, het land of het staatshoofd te ventileren. Daarbij worden welliswaar regels gesteld betreffende belediging van personen, het staatshoofd of ambtenaren, maar de naam van Beatrix, JP of de agent bij mij op de hoek mag ik vrijelijk en ijdel gebruiken. En de wet houdt mij onschuldig.

Dus ook gebod 4 wordt in de Nederlandse wet tegengesproken...

5. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.
Volgens de Nederlandse wet hebben mijn ouders ouderlijk gezag over mij, maar in principe slechts tot mijn achttiende. Daarna kunnen ze nog financieel verantwoordelijk zijn voor mij tot mijn 27ste. Of ik ze nou respecteer of het enorme eikels vindt. Ze kunnen hun kinderen beter eren, want zoals de zaken er nu voor staan zullen ze die kinderen te vriend willen houden als hun wettelijke pensioen tegenvalt.
Daarnaast is in Nederland de beste manier om lang te leven eengoede gezondheidszorg, en die mag niet worden toegekend op basis van respect dat iemand voor zijn ouders heeft...
Ten slotte is er geen enkele wet die bepaalt dat de staat of iemand anders grond of andere bezittingen ter beschikking moet stellen, laat staan in rechte overdragen aan iemand die zijn ouders eert.

Ook gebod 5, hoewel het nobel klinkt, vindt geen wereslag in de Nederlandse wet - met dien verstande dat de ouders dezelfde rechten hebben als de kinderen op basis van de wet.

6. Gij zult niet doodslaan.
Yup. Die staat in de wet! Uitgebreid zelfs. Gebod 6 en de Nederlandse wet zijn in overeenstemming.

7. Gij zult niet echtbreken.
Oh, jawel hoor. Hele wetten worden er besteed aan het regelen van echtscheidingen, en de wat meer basale betekenis, vreemdgaan dus, is bij wet niet strafbaar!

Gebod zeven zie ik niet terug...

8. Gij zult niet stelen.
Net als gebod 6: een perfect match...

9. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
Dead on. Meineed is strafbaar, en niet alleen tegen je naaste.

10. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Hier is de Nederlandse wet toch niet zo streng in: je mag zelfs een bod doen op al wat van je buurman is, en zo niet alleen je begeerte laten blijken, maar zelfs de mogelijkheid scheppen het te verwerven. Het begeren van iets is bij mijn weten nooit strafbaar geweest, en is het nog steeds niet - volgens de Nederlandse wet.

Zelfs de wens koesteren dat iemand sterft is niet strafbaar, zolang je maar geen actie onderneemt om die wens werkelijkheid te laten worden.

Gebod tien is dus in tegenspraak met het Nederlands recht.

Conclusie
Slechts drie geboden komen terug in de Nederlandse wet: je mag niet doden, stelen of meineed plegen. Mocht dit in wetgevende staten buiten de judeo-christelijke traditie wel?

In het oude Sparta, waar Draco zijn strenge wetten op schrift stelde, werd diefstal zwaar bestraft, en moord ook.

Het plegen van meineed was in de Romeinse republiek als strafbaar, er werd bij goden gezworen!

Meineed lijkt wel een godsdienstige, maar geen christelijke basis te hebben, en het niet stelen, niet moorden is niet bepaald origineel te noemen.
Het is dan ook weinig aannemelijk dat het feit dat die dingen niet mogen volgens het Nederlands recht toevallig niet mogen omdat de bijbel het zegt; het lijkt waarcshijnlijker dat deze zaken ook bij wet verboden waren geweest als Jezus nooit meer dan een timmerman was geweest.

Concluderend stel ik dus dat, hoewel bepaalde Nederlandse wetten gebaseerd zijn of waren op regels en normen uit de bijbel, of uitgevaardigd dor de katholike of een andere christelijke kerkelijke instantie, het Nerderlandse rechtstelsel en de inhoud van de Nederlandse wet als geheel zeker niet gebaseerd zijn op de bijbel.

offtopic:
ChristiaanVerwijs: ik had in dat andere topic gewoon kunnen zeggen: CV, ik ben dit niet met je eens, maar het werd wat langer en het leek me derhalve niet toepasselijk om dit in dat topic neer te plempen :)

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
befrankt schreef op 18 February 2003 @ 12:00:
Sorry, maar in je verhaal mis ik toch een heel groot deel van de nederlandse wet te weten: Jurispredentie.

Als jij in de jurisprudentie betere argumenetn kunt vinden voor een bijbelse grondslag houd ik me graag aanbevolen!
Burat schreef op 18 February 2003 @ 12:04:
Niet alleen de Nederlandse wet, maar de hele Nederlandse cultuur en samenleving is doorspekt met bijbelse zaken...
De Nederlandse wet heb ik dus niet bijster veel in kunnen vinden... kom eens met voorbeelden dan?

Wat betreft de cultuur... De huidige cultuur lijkt me evenzoveel doorspekt met zaken uit het humanisme en het materialisme.
strangeloop schreef op 18 February 2003 @ 12:12:
Allereerst: hoe kom je erbij dat gebaseerd op de Bijbel hetzelfde is of zou moeten zijn als in een 1:1 overeenkomst met de Bijbel (of met de 10 geboden)? Ik denk dat niemand dat zo zou willen stellen.
Het gaat mij niet zozeer om de 1:1 overeenkomst, maar ik vindt van de tien geboden er maar 3 terug in het Nederlands recht, de andere zeven worden daar het Nederlands recht tegengesproken. Als de bijbel als basis had gediend, dan zou dat op zijn minst verbazing wekken...
Verder even ingaand op de 10 geboden:

Gebod 2 en 3 worden vaak beschouwd als niet echt los van elkaar. Dat betekent dat de interpretatie heerst dat gebod 3 (o.a.) een motivatie en uitbouw is van gebod 3 - God zou dan 'Gij zult u geen gesneden beeld maken (etc.)...' bedoelen als verbod op het maken van afgodsbeelden (iets waar gebod 3 voor waarschuwt, je ziet het ook aan de zinsbouw), niet als algeheel verbod op het maken van afbeeldingen en beelden.
Ook het maken van afgodsbeelden is nooit verboden geweest door de Nederlandse staat?
Verder is het doorwerken van de misdaden van de vader tot de vierde generatie volledig in strijd met de basisbeginselen van het Nederlands recht.
Ik heb ook bezwaar tegen je gelijkstelling van de (Nederlandse) staat en God. Het maakt het vergelijken van onze wet en de 10 geboden makkelijker, dat is duidelijk, maar het zorgt voor vreemde interpretaties. Ik zie God niet als de staat en de staat niet als God, dat zijn heel verschillende niveau's, ook juridisch en naar de bijbelse rechtspraak gezien, die je niet zomaar kunt verwisselen.
Helemaal met je eens dat er een verschil tussen zit. Kerk en staat zijn immers gescheiden in Nederland; daarom zou het mij verbazen als de Nederlandse wet gebaseerd was op een boek dat de relatie tussen God en de mens beschrijft (en voorschrijft!).
Q schreef op 18 February 2003 @ 12:13:
Je moet het ook zo zien: de matches golden ook al voordat de bijbel was geschreven. De bijbel heeft slechts deze regels geassimileerd.
Dat is nog een keer een punt op zichzelf, dat ik op het einde van mijn eerste post al aanstipte: normen als gij zult niet doden en stelen zijn net zo min bijbels te noemen als het idee van herrijzing uit de dood: Of ze nou wel of niet door God geinspireerd in de bijbel terecht zijn gekomen, vele beschavingen wereldwijd waren al eerder of zijn later onafhankelijk tot dezelfde normen en ideeën gekomen.

Ook bij de oude Germanen gold een eigendoms-, erf- en familierecht dat uitging van de onschendbaarheid van bezit en persoon, en er is nooit aangetoond dat ze het idee daarvoor uit Israel gehaal hebben.

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
ChristiaanVerwijs schreef op 18 February 2003 @ 12:21:
Je kunt niet simpelweg de 10 geboden naast het wetboek leggen natuurlijk - dat is te simpel. Een deel van de geboden is strikt religieus van aard, en het is maar goed dat die niet in een wetboek voorkomen. Maar kijk eens naar geboden als 'respecteer uw ouders', 'begeer niet wat van anderen is', 'gij zult niet moorden', enz. Dat zijn geboden die bepaalde acties verbieden. Als je in onze wetboeken kijkt zie je dat juist die acties veroordeeld worden. In sommige andere culturen is bloedwraak echter nog een doel van het rechtsysteem en mag de omgeving van een slachtoffer wraak nemen op de veroorzaker.

Waar vindt jij 'respecteer uw ouders', 'begeer niet wat van anderen is' terug in de Nederlandse wet?

Bloedwraak is een normale zaak in de bijbel - iig het oude testament - en toch is het bij ons kennelijk niet aangeslagen, itt bijvoorbeeld Italie, waar de invloed van het christendom op het hoogtepunt van de macht van de RKK nog veel groter was.

In de bijbel zijn hele stammen vervloekt vanwege de actie van 1 persoon, iets dat ik - ook in de basis van - de Nederlandse wet niet terugvind.
ChristiaanVerwijs schreef op 18 February 2003 @ 12:30:
Nee! Die waren helemaal niet zo'n common sense! Je beschouwt het nu allemaal met onze culturele bril - en dat lijkt het dat inderdaad. Maar het was echt geen common sense! Ik ga hier maar een hele lap over posten vanavond als ik daar tijd voor heb. In veel culturen gaat het er HEEL anders aan toe - en dat komt, zo menen sociologen, over de religies die zich er gevormd hebben.
Niet stelen, niet moorden zijn kennelijk vrij common.
Berechtiging door een onafhankelijke rechter of tribunaal lijkt dat wel te zijn, (oa.a de oude Germanen en Romeinen deden dat onafhankelijk van elkaar) maar dat komt nou net in de bijbel weer net zo lekker uit de verf, waar alles door God beoordeeld en bestraft/beloond wordt.

De spijswetten zijn ook een mooi voorbeeld van common sense: rundvlees is vrij lang goed te houden, varkensvlees daarentegen is na een dag in een palestijns klimaat een dodelijk gif. De meeste van de spijswetten zijn gebaseerd op een vorm van hygiene die ontdekt was volgens de simpele methode van trial and error.

Varkens eten ga je vaak dood aan. Dus komt er een wet die stelt dat je geen varkens mag eten. Waarom ga je er dood aan? God vindt het niet goed als je een varken eet. Prima verklaring, je hebt een goddelijke wet, en dat werkt beter dan bacterien ed ontdekken en uitleggen wat dat zijn en wat ze doen.

Pas je wet vervolgens zo aan dat ie algemeen toepasbaar en makkelijk te onthouden is, en je hebt de Joodse spijswetten.

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
ChristiaanVerwijs schreef op 18 February 2003 @ 12:39:
Natuurlijk klinkt het gros van de regels logisch - je mag niet anders verwachten als die regels geintegreerd zijn in onze cultuur en dus voor ons ook logisch behoren te zijn. Je kunt het verschil pas goed zichtbaar maken door het te contrasteren met andere culturen. Dan zie je pas hoe anders wij met ons geloof eigenlijk wel niet zijn.

Kom eens met een concreet voorbeeld van een cultuur waar stelen en moorden niet fout is?
En een voorbeeld van een bijbelse regel die in onze wetten is opgenomen die niet in andere culturen als normaal wordt gezien?
ChristiaanVerwijs schreef op 18 February 2003 @ 12:41:
Natuurlijk klinkt het voor jou logisch - je bent erin opgevoed. Moet jij eens kijken naar hoe islamitische mannen omgaan met hun vrouwen. Dat wordt door hun geloof EN door hun wetboeken zo voorgeschreven. Voor ons lijkt het absurd, maar voor hen is het logisch.
De koran vermeld woordelijk de gelijkwaardigheid van de man en de vrouw. Kun je mijn geheugen even opfrissen? Ik herinner me niet waar dat in de bijbel staat...

Het behandelen van vrouwen als tweederangsburgers is voor ons cultureel gesproken volkomen normaal. Als het gaat om de basis voor onze wetten en cultuur, mag je niet alleen naar de huidige situatie kijken. Wanneer hebben vrouwen eindelik stemrecht gekregen? Wanneer mochten meisjes voor het eerst naar school? En naar de universiteit?

Kennelijk is het vrij universeel dat bepaalde groepen in een sameleving zich boven anderen stellen als gevolg van kracht, macht, bezit of kennis, om de andere groepen vervolgens uit te buiten en de status quo te behouden.
Overal. Heb respect voor elkaar is praktisch hetzelfde niet? Heb elkaar lief als uzelf - dat is nog een belangrijk gebod ook en betekent toch praktisch hetzelfde?
Was dat niet het enige gebod volgens Jezus? Waarmee alle anderen kwamen te vervallen?

Dan zou je kunnen stellen dat dat gebod aan de basis van ons rechtstelsel ligt, maar dan kan ik daar het hindoeisme en het boeddhisme weer aan ten grondslag leggen...

Het christendom dat onze cultuur beinvloed heeft, hield echter krampachtig vast aan vele regels uit het oude testament. Homo's zijn slecht, evenals masturbatie trouwens; de tien geboden, etc, etc. tot en met het doodslaan van mensen die een ander geloof prediken!

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
[nohtml]
ChristiaanVerwijs schreef op 18 February 2003 @ 12:50:
Ik zei 'gebaseerd op' niet 'is'. Een belangrijk verschil. Het christendom heeft onze cultuur gevormd en heeft dus de basis gelegd voor ons wettelijk systeem.
Waar vindt jij dan ook maar iets terug in onze cultur of wetten waaruit blijkt dat iets begeren slecht is?
(Buiten de zgn Dutch bible belt dan :) )

Als sinds de zeventiende eeuw zijn wij grijpgrage imperialisten die alles begeren wat de rest van de wereld heeft, en we leren a zinds jaar en dag op school over die fantastische handelsgeest.
Toch wordt het niet goedgekeurd. Zelfs sterk afgekeurd.
In het OT is het normaal dat God een stad verwoest omdat 1 of een aantal inwoners een stam van Israel bedreigd of beledigd...

Jezus heeft zich dacht ik wel tegen bloedwraak uitgesproken, maar het christendom dat naar de lage landen kwam had er een broertje dood aan.
Nee, maar nu wil je dan ook alles terugvinden in ons rechtelijk systeem - en zo heb ik het natuurlijk niet bedoeld.
Alles hoeft niet, maar behalve het stelen, moorden, meineed plegen en het NT: heb uw naaste lief als uzelf vindt ik bar weinig terug in onze wetten.

En die vier zaken zie ik iet als exclusief christelijk; ook zonder de bijbel ghadden die dingen in onze wet gestaan (iig moorden, stelen, meineed) of kunnen staan (het "wees lief voor elkaar").

Belangrijke peilers als iedereen is gelijk voor de wet, iedereen heeft recht op een eerlijk proces en vrijheid van pers en meningsuiting vindt ik niet terug in de bijbel.

Gelijkheid voor de wet geldt in het OT niet: mannen en vrouwen zijn wettelijk ongelijk, slavernij - lijfeigenschap - is normaal, volkeren die het volk Gods aanvallen worden met vernietiging bestraft, vrouwen en kinderen incluis.

In het NT valt het allemaal redelijk mee: verlossing is voor iedereen bereikbaar; Helaas is dat een beetje boel door elkaar gegooid voordat de RKK hier te vuur en te zaard het christendom verspreidde met doembeelden van hel en vagevuur als je geen goed christen was. Dat is het christendom dat ons beinvloed heeft, meer dan de bijbel!

De invloed van de kerstening van onze gebieden heeft uiteraard een enorme invloed gehad, hoewel we veel culturele gebruiken (kerst op 25 dec., met boom!) hebben behouden. Die kerstening bracht echter geen bijbel, maar een RK interpretatie van het christendom naar deze streken.

Het was een christendom dat een wereldlijke macht uitoefende, waarbinnen de beginselen van het Romeinse recht golden. Het enige verschil was dat de goddelijke onderbouwing van bepaalde Romeinse wetten werd aangepast naar een Goddelijke onderbouwing die zo mogelijk (losjes) op de bijbel was gebaseerd.

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
BadRespawn schreef op 18 February 2003 @ 13:41:
We kunnen dus wel zelf bepalen wat rechtvaardig is, dat is hoopgevend ivm een toekomst waarin godsdienst wellicht geen rol speelt.

Lichtelijk offtopic, maar toch: dat valt nog vies tegen.
Alleen al binnen het materialisme is er tweespalt ontstaan - zonder dat er een god aan te pas kwam - over wat rechtvaardig is: de onschenbaarheid van particulier bezit (kapitalisme) of de verwerping van particulier bezit (communisme).

Hoewel ik denk dat in de meeste gevallen kerken en godsdiensten niet echt hebben bijgedragen tot de wereldvrede is het verdwijnen ervan nog geen garantie dat dan wel goed gaat.

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
[nohtml]
strangeloop schreef op 18 February 2003 @ 17:59:
Yep, nu maak je het onderscheid waar ik je op wilde wijzen maar je trekt het te ver door: je brengt het alsof de Bijbel alleen maar gaat over de relatie tussen God en mens, terwijl in de Bijbel een hele hoop maatschappelijk relevante zaken staan.
(Waar al door anderen op gewezen is).
Ik heb ze gemist, denk ik :P
Welke maatschappelijk relevante zaken, behalve de onoriginele niet doden, niet stelen en geen meineed plegen komen uit de bijbel dan?
Chapeau. De cultuur waarin ons rechtssysteem ontstond was een christelijke. Het kan niet anders of dat heeft invloed gehad op ons rechtsysteem. Of je dat achteraf 'common sense' noemt of niet, de invloed is onvermijdelijk (het zegt eerder iets over onze common sense).
Ons rechtssysteem is ontstaan in Rome, voordat het christendom er was. Zij waren de eersten met een wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Napoleon vond dit zo'n goed idee dat ie het in zijn hele rijk hgeeft ingevoerd, en de hele Nederlandse wet is daar uiteindelijk weer op gestoeld.

Dan gaat het me erg ver om te stellen dat omdat Nappie een katholiek was, de bijbel de basis van ons rechtssysteem was. Het systeem is zo'n 2500 jaar oud, geen dikke 1500. (De eerste paar honderd jaar had het de bijbel sowieso verduveld weinig invloed op onze contreien).

Er is uiteindelijk ontzaglijk veel meer invloed uitgeoefend op onze wetgeving door katholieken dan door de bijbel. Dat de rkk alles zelf op de bijbel zei terug te voeren lijkt me een leugen waar we vandaag de dag niet meer in hoeven te trappen, omdat we dat boek nu ook zelf mogen lezen.

De bloedige kerstening van europa, de heksenvervolgingen en de kruistochten gebeurden allemaal met de bijbel in de hand door de kerk die de basis voor het huidige europa heeft gelegd, maar je maakt mij niet wijs dat het ook daadwerkelijk de bijbel was die deze wandaden verantwoordde.

Dat de RKK en de reactionaire afsplistingen daarvan onze wetgeving en cultuur hebben beinvloed, ja zelfs gevormd, zal ik niet ontkennen. Dat zij hun regels uit de bijbel haalden bestrijdt ik wel.

Wanneer de bijbel wordt gezien als een boek vol wijsheid waar eenieder - christen of niet - zijn voordeel mee kan doen, kan ik dat alleen maar toejuichen.
Het argument dat het een fantastisch boek is omdat ons rechtssysteem of onze wetgeving erop gebaseerd zijn gaat me te ver.
Juist het argument dat de RKK zo lang zoveel invloed heeft gehad snijdt geen hout in dit opzicht, omdat zij de bijbel slechts als mystieke verantwoording voor hun eigen regels gebruikten. Dat is dan ook de enige manier dat de bijbel onze wetten heeft gevormd: als gesloten boek, symbool van oneindige wijsheid.
Niet als een boek met inhoud.

[Voor 7% gewijzigd door Dido op 19-02-2003 18:01. Reden: slordig gekwoot :P]

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
strangeloop schreef op 19 February 2003 @ 17:16:
Wat jou hier te ver gaat heeft geloof ik ook niemand in dit draadje gezegd. Maar ik denk dat je terecht signaleert dat het soms gevaarlijk makkelijk is om dit argument te gebruiken als een steun in de rug voor de geweldig-heid van de bijbel. M.i. heeft de bijbel zelf zo'n steun in de rug niet nodig.

Niet in dit draadje, nee. Maar het wordt wel regelmatig aangehaald in andere discussies, om inderdaad de bijbel dat steuntje in de rug te geven.

Maar je begrijpt inderdaad precies waar ik naar toe wil :P

Kort samengevat dus: bijbel is een machtig mooi boek, maar je moet de invloed ervan ook weer niet overschatten. :)

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
Of democratie al dan niet onzinnig of rechtvaardig is lijkt me niet relevant in deze discussie?

Hoewel ook democratie natuurlijk niet op de bijbel is gebaseerd...

Maar ons rechtssyteem op zich staat los van de staatsvorm die we hebben, en het hing over de wet :P

Wat betekent mijn avatar?


 • Dido
 • Registratie: maart 2002
 • Laatst online: 29-07 19:22
Airwalker schreef op 20 February 2003 @ 11:29:
Ik ben van mening dat ze die wetboeken maar eens moeten gaan herschrijven.

Als ik het goed heb is het allemaal al weer een beetje heel erg antiek en zijn veel dingen achterhaald en niet meer van deze tijd........
Gewoon opnieuw beginnen en alles zo uit werken zoals het moet zijn, er zijn natruulijk wel een aantal dingen die mogen blijven staan :)

Hoewel totaal offtopic, maar geef eens een voorbeeld van iets dat verouderd of achterhaald is dan?

Wat betekent mijn avatar?

Pagina: 1


Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True