Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2 Vorige deelOverzichtLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1 2 3 ... 21
Acties:
 • 671.783 views
MisterH75 schreef op maandag 2 december 2019 @ 14:06:
Enexis is bij mij weer wakker geworden een kleine 3 maand na mijn vraag om een inhoudelijke reactie komen ze met het volgende:


[...]


Mijn (voorlopige) reactie: (Feedback van jullie is hierin zeer gewenst)

[...]
Enexis heeft nu kennelijk alleen nog een advies van de geschillencommissie over als defensielinie.
Je reactie is redelijk goed, maar ik zou (op basis van de tekst uit paragraaf 5 van voorbeeldbrief #2b (p14-16)) wat uitgebreider ingaan op die redenatie over die 'noodzakelijke handelingen', waar ze nu 'verwijdering' onder laten vallen op gezag van dat advies.

Daarna zou ik je argumenten rondom het consumentenrecht te berde brengen.
lerssi schreef op maandag 2 december 2019 @ 19:53:
Weet brief binnen van Enexis, zelfde tekst andere opmaak.
Het blijft een gepingpong tussen Enexis en mijzelf. Hoe zouden jullie hierop reageren ?

[Afbeelding: Brief Enexis 1]

[Afbeelding: Brief Enexis 2]
Allereerst: zou je als de kinderen slapen eens je dossier overzichtelijk willen samenvoegen in één post? Dat helpt ons beter te reageren. En inderdaad: ASCII ipv een plaatje werkt ook makkelijker.

Cruciale alinea in deze brief is deze:
"Waarom u moet betalen voor werkzaamheden
Wettelijk is vastgelegd wie moet betalen voor het afsluiten of het verwijderen van een gasaansluiting. Dat is de gebruiker van de aansluiting die een overeenkomst heeft met de netbeheerder. Als niemand een aansluiting meer gebruikt, mag de netbeheerder kosten voor afsluiten of verwijderen in rekening brengen bij degene die als laatste een overeenkomst met de netbeheerder had. Daarom krijgt u een rekening voor onze werkzaamheden. Deze bepaling staat in de Tarievencode Gas (artikel 2.5.1.12) die te vinden is op wetten.overheid.nl."

Hier verschillen we dus fundamenteel van mening met de netbeheerders. Onze meest kernachtige repliek is:

"U stelt dat ik zou moeten betalen voor afsluiten of verwijderen van de gasaansluiting, omdat dat wettelijk zo zou zijn bepaald. Ik bestrijd echter dat artikel 2.5.1.12 een op zichzelf staande grond kan zijn om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef. Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe ('de manier waarop') netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via een eenmalige bijdrage, met toepassing van de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (artikel 2.5.1.15 TCG).

Artikel 2.5.1.12 formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers. Dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas. Die code is namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van en voor de netbeheerders (zie ook de formulering in artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas."

In voorbeeldbrief 2b vind je nog veel meer argumenten

[Voor 62% gewijzigd door Bram-Bos op 02-12-2019 21:38]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Armin schreef op maandag 2 december 2019 @ 18:48:
Ik denk dat mensen te vroeg staan te juichen betreft het ACM verhaal. Het is helemaal niet noodzakelijk goed nieuws dat ACM tot de conclusie kwam dat voor een 50-50 verdeling een wetswijziging nodig is. Immers er is geen aanwijzing dat men die conclusie trok omdat men meende dat er momenteel helemaal geen basis voor enige kosten is. En zelfs als men dit wel meent, lijkt het vooralsnog een Trojaans Paard, want men lijkt aan te sturen op een wetswijzing.

Sterker nog, aangezien in politiek Den Haag het rotsvaste doch onjuiste idee bestaat dat momenteel de wet voorschrijft dat consumenten alles moeten betalen, kun je al donders goed voorspellen wat die wetswijziging gaat stellen. Die gaat én een juridische basis proberen (*) te leggen voor kosten doorberekenen aan de gasverlater én deze dan 50-50 polderend verdelen.

Heel politiek Den Haag denkt dat ze de burger oh zo goed geholpen hebben, maar de netbeheerders hebben de kratten champagne natuurlijk al vast besteld, want kunnen dan wél een rekening sturen.

En wie verliest? Juist ja, de gasverlater die zo straks opeens 50% van de kosten moet betalen ipv 0% nu.


*) gelukkig zijn er nog andere juridische argumenten / obstakels. Maar een belangrijke barriere van de netbeheerders wordt nu straks weggenomen.
Ik sta niet per se te juichen over het ACM-verhaal. Het enige waar ik vrolijk van wordt is het feit dat de ACM strak in zijn rol is gebleven, en gewoon getoetst heeft of het voorstel van Netbeheer Nederland past binnen de huidige wettelijke kaders. Quod non. Dat vonden wij ook, en hebben de ACM dat ook duidelijk gemaakt.

Ik vind het ook prima als de Minister en de Tweede Kamer na ampel overleg, en met een goed overzicht over de feiten, een besluit zouden nemen waarin op een nette manier wettelijk wordt vastgelegd wie wat moet betalen bij gasverlaten. En 'net' dan ook in de betekenis: niet in strijd met het burgerlijk wetboek en het Europese consumentenrecht. Dat zal nog een hele kluif zijn. Een kluif die de minister in ieder geval niet voor het kerstdiner van 2021 zal hebben verorberd.

@Erwinned: verzoek om info ligt al bij de ACM. Nieuws komt uit een AO Klimaat en Energie van donderdag. Verslag is nog niet gereed, maar Van der Lee was stupefait om staande de vergadering dit nieuws van Wiebes te moeten horen.

@Armin: Het wordt hoe dan ook een interessant vonnis. Onze inschatting is dat de netbeheerder op dit moment spijt heeft dat hij wat lichtzinnig aan dit traject is begonnen. Overigens is er geen beroep mogelijk in dit soort zaken, vanwege een te gering financieel belang. In sommige gevallen is wel direct cassatie mogelijk.

[Voor 9% gewijzigd door Bram-Bos op 02-12-2019 21:27]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@MisterH75: dossiertje maken in de tussentijd? :P

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Armin: laat ik het zo stellen: Liander is altijd van harte welkom geweest, en dat zijn ze nog steeds... En ik ben ook de kerstboodschap van de bedrijfsjurist van Liander van twee jaar geleden niet vergeten.

[Voor 52% gewijzigd door Bram-Bos op 02-12-2019 22:07]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Rommelzolder: zie deze post voor link naar dat vonnis. Uitspraak in voordeel van Liander omdat er geen verweer werd gevoerd. Nietszeggend dus.

Overigens ontkennen wij ook niet dat Liander zonder opdracht mag verwijderen. We ontkennen alleen dat wij verplicht zijn te betalen als er geen opdracht is verleend.

Verder: deze aankondiging dat de aannemer contact gaat opnemen hebben veel meer mensen gehad, en slechts in zes (ons bekende) gevallen is dat ook feitelijk gebeurd. Dat leverde 5 betwiste facturen op, en één geval waar die factuur nog steeds verstuurd moet worden vanwege de grote puinhoop (@colvano).

Voor je dossier is het netjes om nog even te reageren, maar maak het niet te bont. In feite kun je gewoon aangeven dat je het niet eens bent met hun centrale redenering dat je zou moeten betalen voor verwijdering als dat niet in jouw opdracht is gebeurd, en dat dat vonnis uit Zutphen daar niets aan af doet, omdat er geen verweer werd gevoerd. En dat de aannemer evengoed van harte welkom is om op afspraak de werkzaamheden te verrichten die Liander wenst, maar dat je een rekening daarvoor zeker zult betwisten.

[Voor 79% gewijzigd door Bram-Bos op 03-12-2019 11:20]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +11Henk 'm!
 • Pinned
BeaM-R schreef op dinsdag 3 december 2019 @ 12:50:
[...]


Heeft er ooit al eens iemand gevraagd waarom dit wel geldt voor aansluitleidingen maar niet voor transport/distributieleidingen? Hierbij worden te pas en te onpas oude leidingen als verlaten achtergelaten in de grond.
Daarbij "achter te laten voor anderen", de aansluitleiding ligt vaak (grotendeels) in privégrond, dus laat je de leiding achter voor de woningeigenaar. En deze heeft daar geen problemen mee (zoals door iedereen hier wordt aangegeven).
Maar ook aansluitingen laten ze regelmatig liggen als het een te grote kostenpost is om te verwijderen, met name in buitengebieden waar de leiding dan met een zinker of boring onder de sloot ligt bijvoorbeeld of gedeeltelijk onder asfalt. Er gaat geen één netbeheerder een zinker of boring verwijderen, of het asfalt openbreken. Deze blijven gewoon achter.

Hier een voorbeeld van een gebied. Alle oranje lijnen zijn achtergelaten gasleidingen:

[Afbeelding: Verlaten gasleidingen]
Interessante observatie. Sluit aan bij wat we in de praktijk zien: als er niet heel nadrukkelijk wordt gestuurd door de netbeheerder, zal de aannemer de leiding gewoon laten liggen.

In dat licht is de ervaring van @Koeniedb ook wel interessant: hij had opdracht gegeven tot verwijdering, maar wilde graag die aansluitleiding laten liggen vanwege monumentale bomen. Dat kon pertinent niet, volgens Enexis. In eerste instantie werd daarbij verwezen naar een vonnis van de kantonrechter, waarin een andere netbeheerder zou zijn gedwongen om de hele leiding weg te halen. Na enig doorvragen bleek dat het vonnis in Zutphen te betreffen (waarin Liander juist zelf had betoogd dat ze per se moesten verwijderen om niet in strijd te handelen met de Wet Milieubeheer, en dat daarom het bindend advies van de geschillencommissie vernietigd moest worden). Klok en klepel bij Enexis, maar allez.

Bij verdere navraag bleek @Koeniedb het volgende: hij was de eerste bij Enexis waar dit nu speelde. In zijn woorden: "De heren juristen hebben naar aanleiding van die uitspraak besloten bij alle netwerkbedrijven dat de leiding er uit MOET i.v.m. anders overtreden Wm. Dit hebben ze namelijk zelf aangegeven bij de rechter. Nu zeggen ze dat ze niet meer willen en kunnen afdoppen. De man van Enexis zei dat hij begin deze week een lijst heeft gekregen met 4000 adressen waar hij nog moet gaan saneren omdat er ongebruikte leidingen zijn die hun eigendom zijn. ..."

Of die 4000 adressen onderdeel zijn van de 13.000 zaken van slotjes/verzegeling e.d. die Enexis tegenover @Basement liet vallen, of daar bovenop komen is niet duidelijk. Maar de omvang is duidelijk...

Ergo: de netbeheerders zitten voor hun eigen gevoel vast in hun zelfgegraven virtuele kuil, en die kuil is mede veroorzaakt door dit topic, en speciaal ook mijn geschil bij de geschillencommissie. Daarmee lijkt een soort kettingreactie in gang te zijn gezet. My take:
 1. KIWA-rapport is geschreven in opdracht van Liander ná de eerste uitspraak in mijn geschil, waarin de suggestie werd gedaan voor optie 2 (toen 'drukloos maken' genoemd).
 2. In het proces voorafgaand aan tweede uitspraak in mijn geschil bracht Liander dat KIWA-rapport in, maar moest tegelijk in verweerschrift alles uit de kast halen om die optie 2 direct weer kalt te stellen. Daar kwam ook die redenering van de Wet Milieubeheer voor het eerst naar voren.
 3. Geschillencommissie heeft dat in mijn geval genegeerd, en in de daarop volgende zaken verwerkt door het voorschrijven van een keuze voor een van die twee opties, maar daarbij de netbeheerder de keuze latend welke daadwerkelijk zou worden uitgevoerd.
 4. Die twee opties waren vervolgens onverteerbaar, omdat er dan nog immer sprake zou moeten zijn van een wilsbesluit van de afnemer. Regen in de drup voor de netbeheerders.
 5. Netbeheerders Liander en Enexis dragen die uitspraken daarom voor vernietiging voor, en Liander wint natuurlijk (omdat ze verweer van de tegenpartij bij voorbaat hadden uitgeschakeld).
 6. Liander houdt die uitspraak onder de pet, maar omdat ik er via de site van de GE achter kom dat er 'iets' aan de hand is, weet waar die klant woonde (door een datalek van Liander), en de betreffende rechtbank dus kon bellen begin september, wordt die uitspraak publiek gemaakt door de rechtbank. Vervolgens publiceert de GE dat vonnis ook, gedwongen door publiciteit in ons topic.
 7. En nu lijken die netbeheerders zich gedwongen te voelen vast te houden aan hun gelegenheidsargument rond die Wm, dat door een onvoorziene kettingreactie aan hun broek is blijven kleven.
 8. Consequentie: alleen al Enexis moet 13.000 situaties met slotjes e.d in een jaar verwijderen, en moet (misschien wel daarbovenop) 4000 adressen met loze leidingen 'saneren'.
En dat terwijl dat hele argument van de Wet milieubeheer tamelijk rammelt. Kaartje van @BeaM-R laat dat ook weer mooi zien. Het was nooit een probleem, en nu opeens wel.

By the way: Toen @Koeniedb naar dat vonnis vroeg, kreeg hij te horen dat hij dat niet kon krijgen, omdat er op 'fora' over wordt gesproken. De angst...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bij @Koeniedb bleek de leiding er in de praktijk eenvoudig onderuit te trekken. Much ado about nothing.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@tripax: dank. In dit geval is geen nieuws ook nieuws. Bosveld heeft zich in jouw geval ernstig misdragen (met nota bene een incassobrief én een deurwaardersbrief op dezelfde dag), en laat vervolgens niks van zich horen als het lastig wordt. Is er bij deurwaarders/ incassobureaus ook iets van een beroepscode? Kunnen zulke bureautjes ook gewoon excuses maken?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Rommelzolder: ik vind het een uitstekende brief. Ook goed begin, zoals @Freee!! zegt. Enige detailpuntje: ik zou nog even preciezer aangeven wanneer de ATO volgens jou daadwerkelijk beëindigd is. Tussen 11 oktober en 10 november zit namelijk een maand, dus kennelijk is einde contract later geweest dan 11 oktober of 11 oktober + tien werkdagen. Tenzij het Liander-werkdagen zijn, natuurlijk ;)

Verder: je weet net als ik dat Liander niet meer zal reageren op deze brief, maar het is een goede aanvulling op je dossier.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Rommelzolder: nog een nabrander. Liander claimt in het bericht aan jou:
Recent heeft de kantonrechter een uitspraak gedaan dat Liander ook zonder nadere opdracht - op kosten van de afnemer die de ATO heeft opgezegd, de noodzakelijke handelingen mag uitvoeren voor het verwijderen van de gasaansluiting. Dit op grond van de algemene voorwaarden en op grond van de Tarievencode Gas.
Daarbij verwijzen ze via de GE naar dit vonnis. Daarin komt de Tarievencode Gas helemaal niet aan de orde als grondslag, zoals Liander nu wel naar jou toe beweert. Dat zou je nog kunnen toevoegen in je reactie.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ik kreeg vandaag van <+:) een geautomatiseerd verstuurde betalingsherinnering van Liander. Ik mag nu voor Eerste Kerstdag o<:) zonder extra incassokosten betalen. Ik denk dat ik dit maar terug ga sturen:

Vandaag, de dag van pakjesavond, ontving ik uw betalingsherinnering (kenmerk xxx) voor de factuur van 24 september 2019 met nummer xxx. Deze factuur heb ik gemotiveerd betwist op 27 september 2019. De reactie hierop van <<bedrijfsjurist>> d.d. 15 oktober 2019 ontwijkt de centrale punten 1 en 2 van deze betwisting. Ik houd deze betwisting dus staande. Een incassoprocedure is derhalve zinloos.

Vanwege de gelegenheid van deze speciale avond nog wel het volgende:

Voor Liander

Die gasaansluiting was wel wat duur
om uit de grond te halen.
Daarom stuurde je een factuur
hopend dat ík die zou betalen.

Ik deed dat niet, en ook met recht
geen grond om mij te laten dokken;
de commissie heeft allang het pleit beslecht
dus stop nu eens met mokken.

En toch een briefje in mijn schoen:
"Of ik voor kerstdag wil gireren,
want anders komt incasso langs..."
(je hoopt dat ik ga transpireren).

Liander, nee, zo werkt dat niet
die rekening, die blíjft betwist.
Hoe lang duurt het nog totdat je ziet,
dat je hier tijd en geld verkwist?

De Sint vindt je wel erg hardleers.
Dat wordt zo nog een lange zit,
via een klimaatneutrale stoomboot
naar de kerkers van Madrid.

Sint & Piet



@Ennas, @Erwin_83 en @Stefan118: kom er maar in.

[Voor 24% gewijzigd door Bram-Bos op 05-12-2019 22:38]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ivow85 schreef op donderdag 5 december 2019 @ 14:35:
@Bram-Bos Serieus lezen doen ze toch niet bij Liander en de rekening is al betwist. Een herinnering sturen voor een inhoudelijk betwiste rekening is immers zinloos, wanneer niet op de betwisting in gaat.

Dus: Gewoon versturen. Uit het gedicht blijkt immers duidelijk dat je de rekening nog steeds betwist.

Misschien ondertekenen met "Sint, Piet & Bram Bos"?
Verstuurd. Dossier ge-update. Dank aan @Jitta voor de metrum-suggesties (hoewel mijn metrum-gevoel soms anders tikt). Meer poëzie in de energietransitie!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@tripax: dat zou toch wel een heel sneue manier zijn voor Bosveld en Stedin om zich er uit te miechelen. Ik zou Bosveld maar eens een mailtje sturen: of ze het fatsoen op kunnen brengen om na hun onwaarschijnlijke geblaf van begin november op zijn minst te melden dat ze je dossier hebben gesloten en de zaak weer teruggelegd hebben bij Stedin? En dat je bij uitblijven daarvan overweegt een klacht in te dienen, vanwege
- het kennelijk zonder daadwerkelijke grondslag versturen van deurwaardersbrieven
- het vermengen van de incassorol en de deurwaardersrol (door incassobrief én deurwaardersbrief op dezelfde dag te versturen).
- het delen van adresgegevens van anderen door een deel van een dagvaarding te kopiëren in een mail aan jou.

Zie ook https://www.kbvg.nl/6387/...ring/klachtprocedure.html voor de procedure

[Voor 14% gewijzigd door Bram-Bos op 06-12-2019 12:36]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Bram-Bos schreef op maandag 25 november 2019 @ 14:41:
@Ep Woody: De zin in die brief van Enexis luidt: "Afsluiten kan maximaal € 773,06 kosten. Voor heraansluiten krijgt u een rekening van maximaal € 603,52." en jij maakt er van: " In uw brief schrijft u dat afsluiten maximaal € 773,06 kost, maar dat de bewoners alleen een rekening krijgen bij heraansluiting, van maximaal € 603,52." Dat is een beetje vals natuurlijk...
Zou je het niet gewoon bij de feiten houden: "In uw brief schrijft u weliswaar dat afsluiten maximaal € 773,06 kost, maar uw tekst suggereert vervolgens dat de bewoners alléén daadwerkelijk een rekening krijgen bij heraansluiting, van maximaal € 603,52."
verder OK
Nou vals is het niet, gewoon de meest voordelige, geldige, interpretatie voor de consument...
Daar heb je als consument recht op.
JeroenE schreef op maandag 25 november 2019 @ 14:49:
[...]
Wellicht heb ik het gemist, maar waarom denk je nu dat afsluiten gratis is? In de brief die je hebt gepost in Ep Woody in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2" staat toch dat zowel afsluiten als heraansluiten geld kost? Dat beide andere maximale kosten hebben kan natuurlijk prima.

Of begrijp ik nu niet wat je wil bewerkstelligen?

Eidt: juist, wat @Bram-Bos dus ook al schreef :o
Ep Woody schreef op maandag 25 november 2019 @ 15:59:
[...]
Omdat er in de brief nergens vermeld staat dat afsluiten mij geld kost. Enkel dat er een rekening gestuurd wordt zodra er wordt heraangesloten. Iets wat, op basis van de wetgeving, AV, ATO, op initiatief van de netbeheerder logisch is.

@Bram-Bos Je hebt gelijk, het staat er wat slinks omschreven. Zat ook te stoeien met de juiste wijze van bewoorden van die zin. Aangezien dit wel is hoe je als ontvanger deze zin zou moeten lezen.
Dit dus.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@sanderkruger: Wat @Ivow85 zegt. Je hebt nooit een ATO gehad voor gas, en dat moet genoeg zijn. En vooral niet dit soort rederingen gaan ophangen
Ik heb de uitspraken van de GE gezien en het lijkt mij dat de grondslag voor het in rekening brengen van kosten telkens bestaat uit de noodzakelijke handelingen die Liander moet uitvoeren om opzegging van de ATO uit te voeren.
De GE heeft een heel specifieke interpretatie gegeven van die noodzakelijke handelingen in artikel 3.6, die volgens ons niet kán kloppen als je naar de tekst kijkt, maar Liander gaat daar op dit moment mee aan de haal alsof het het woord van het Opperwezen is.
Basekid schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 21:18:
Is dit niet de situatie waar ze om een koopovereenkomst gaan vragen en dat het dan ok is?
Nee, want kennelijk liep er een gasleveringscontract op die aansluiting (op naam van de aannemer?) door nadat de koop allang was afgerond. Dat maakt deze zaak weer wat anders dan een normale verhuizing (Route E).

[Voor 24% gewijzigd door Bram-Bos op 06-12-2019 21:19]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ep Woody schreef op donderdag 28 november 2019 @ 13:47:
Enexis is vlot, ze hebben nu al met een standaard brief op mijn niet standaard email, gereageerd.
[...]
Geen van de punten die ik benoemd heb in mijn reactie worden aangehaald.

Lekker bezig!
"Uw standaard brief is geen antwoord op mijn inhoudelijke brief.
Nadat ik van u een daadwerkelijk inhoudelijke reactie heb ontvangen,
zal ik weer zinnig op u kunnen reageren. Tot ik die heb ontvangen wacht ik af."
alaintje schreef op woensdag 4 december 2019 @ 16:12:
Zojuist eigenaar van een bedrijvenpand met woning.
Alle aansluitingen dubbel uitgevoerd (gwl). Nu wil ik in het bedrijvenpand natuurlijk helemaal geen gas meer. Stroom wil ik tzt ook van af en gewoon achter een meter plaatsen van de woning (eenmalige vaste, er lopen voor zoover ik weet 3+1 fase het pand in).
Nu schiet mij te binnen dat ik niet weet welke gas aansluiting er op het bedrijfspand zit, ik hoop een 'normale'...

Vanavond maar even dit topic doorlezen en hier werk van maken. Ik heb momenteel nog 0 stappen gezet richting enexis (ook geen nieuw stroom of gas afgesloten natuurlijk).
De woning daar loopt het gas en stroom nog gewoon door.
Een extra electra aansluiting van wederom 3x25A is veel goedkoper dan een zwaardere aansluiting.
Hou dat in gedachte. (Kan electra wel alleen verzegeld worden?)
Hou ook in het oog dat consumenten bescherming niet zondermeer ook op bedrijven van toepassing is.
Wie is de eigenaar van het bedrijfSpand? Of toch meervoud?

Wel zou je met zonnepanelen via een tussenmeter je bedrijf je privé productie kunnen laten kopen...
Mooi toevoeging voor Eigen verbruik zelf opgewekte electra verhogen (autonomie?)
ronjansen87 schreef op woensdag 4 december 2019 @ 16:29:
[...]
Als nieuwe eigenaar hoef je verder niet ingewikkeld te doen. Je hebt immers nooit een ATO/overeenkomst voor die gasaansluiting gehad. Ik meen dat Enexis inmiddels ook het Liander beleid hierin volgt. Dan kan je ze gewoon even bellen, uitleggen dat je de nieuwe eigenaar van het pand bent en niet van plan bent gas te gebruiken. Dan wordt nadat je het koopcontract hebt overlegd de aansluiting gratis verwijderd.
Maar pas op of dat ook op een bedrijfspand van toepassing is.
tripax schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 12:14:
[...]
Deze kreeg ik vandaag binnen van Stedin! Zou dit dan toch het einde van mijn dossier betekenen?
[...]
Onderwerp - Stedin: uw dossier is gesloten (ZZZZZ)
[...]
Weer energie?
Wilt u weer energie op uw adres? Doet u dan het volgende:
• Sluit eerst een overeenkomst af met een energieleverancier;
Betaal zo spoedig mogelijk eventuele openstaande facturen aan Stedin;
• Betaal zo spoedig mogelijk eventuele openstaande facturen aan onze gerechtsdeurwaarder;

• Voor een aansluitafspraak kunt u op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur contact opnemen met onze Klantenservice via 088 896 39 63.
Ik zou ook nog even een verklaring van ze eisen dat je ze niets schuldig bent. Voor de zekerheid.
Buiten de (nog) in te dienen klachten.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Karelprior schreef op vrijdag 6 december 2019 @ 22:02:
Deze week brief 2 van Liander gekregen: [Afbeelding]
Even denken of (een gemodificeerde) antwoordbrief 1b passend is, of helemaal niet reageren. Kan uit de hier gepubliceerde dossiers zo gauw niet destilleren of dat laatste ook een 'route' is.
Dossier bijgewerkt: Karelprior in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2"
Ik dacht even dat dat A.I. bij "directeur klant en markt A.I." voor Artificial Intelligence stond. :+
Dat zou dat vreemde gedoe van de netbeheerders deels verklaren. :X
Maar het staat natuurlijk voor Ad Interim. Zouden de ratten het schip verlaten? >:)

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Dronium: warmteleverantie en gasleverantie zijn wel verschillend georganiseerd. Bij warmtelevering is de leverancier ook degene die de transportinfrastructuur beheert (en daarvoor geld incasseert), bij gas en elektriciteit is dat uit elkaar getrokken. Bovendien was de uitgangssituatie bij warmtelevering al dat er contractueel belemmeringen waren opgenomen om afscheid te nemen, terwijl dat bij gasleverantie niet zo is.

Dat maakt die twee m.i. wat onvergelijkbaar. Om een afsluitvergoeding te kunnen vragen bij beëindiging van de ATO zal Den Haag op zijn minst de Gaswet moeten veranderen, en ik denk nog wel meer. Niet voor niks had Wiebes het vorige week over 'puzzelen'.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

alaintje schreef op zaterdag 7 december 2019 @ 09:39:
[...] Bedankt voor je antwoord. Hoe bedoel je een extra aansluiting?
Als er nu 3x15 en 1x25A zit kan ik die 1x25 toch weg halen en van die 3x15 naar 3x25 A gaan. Daar verwacht ik toch meer dan genoeg aan te hebben. Mocht ik meer nodig hebben is het idd beter om die ene losse groep naar 40A te brengen.

Ik ga vanmiddag nog het een en ander uitzoeken of er een bedrijfsaansluiting op zit of dot particulier is.
Maar denk dat het beter is als ik alle communicatie met enexis vermijd tot zij bij mij komen voor voornamelijk het gas?
Ik heb van de week stroom afgesloten op deze locatie bij greenchoice, dus zal ook eens kijken waar zij mee komen.
Het betreft trouwens één bedrijfspand (met bovenwoning, zoals het volgens het kadaster staat omschreven).

Dit topic ging over gas, maar alsnog bedankt :p .
Extra: 2x 3x25A (of 2x 1x 25A / 35A) is veel goedkoper dan 1x 3x35A of hoger. Scheelt paar honderd euro per jaar als je toch meer nodig hebt. Denk aan paar e-auto's laden. Dus weet goed dat je genoeg hebt aan 3x 25A als je opzegt. 3x 15A zou dan 3x 16A zijn, maar niet als hoofdzekering. (hoofdzekeringen: 1x 6/10/25/35/40A 3x 25/35/40/50/63/80A ...)

Zorg dat je als consument met de netbeheerders blijft communiceren als je iets van ze hoort. Dan zou je (hopelijk) gewoon het stroomschema van Bram uit de openingspost moeten kunnen volgen.

@Dronium Ook daar zou je toch gratis van je contract af moeten kunnen? Het was meerdere mensen toch gelukt? Tenzij al opgenomen in het contract als je er aan begint. Dan niet doen dus.[/offtopic]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Geander: je weet wat je te doen staat. Inspiratie via de links in het Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen
L.S.

Op 7 december 2019 ontving ik van u een factuur (met nummer xxx) voor het buiten bedrijf stellen van uw gasaansluiting bij mij binnen. Ik betwist deze factuur. Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden op initiatief van Enexis, aan een gasaansluiting die van Enexis is. Ik heb Enexis daar alle gelegenheid toe gegeven, maar ik ben er eerder al tamelijk expliciet over geweest dat deze werkzaamheden niet in mijn opdracht geschieden.

Zoals eerder ook al aangegeven is er geen grondslag voor het in rekening brengen van deze kosten als ik daar geen opdracht toe geef. De inmiddels reeds lang beëindigde Aansluit- en Transportovereenkomst geeft daar geen grond voor, en ook de Tarievencode Gas (artikel 2.5.1.12) schept voor mij geen betalingsverplichtingen. Zie verder onze eerdere correspondentie hierover.

Met vriendelijke groet,

@Geander

[Voor 80% gewijzigd door Bram-Bos op 07-12-2019 21:56]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Vorige week vrijdag stond op Energeia het bericht (dat al eerder is gepost) dat "Het gelijk verdelen van de afsluitkosten voor een gasaansluiting tussen netbeheerders en huishoudens vertraging oploopt. Toezichthouder ACM zegt dat het niet binnen de huidige wet- en regelgeving past. Dat zei minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) afgelopen donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer."

Het verslag van het AO waarin Wiebes dit meldde is inmiddels beschikbaar.

Tom van der Lee (GL)
Ik kom weer even op het afsluiten van gas en de afsluitkosten. Er is een motie van mij aangenomen. Al voor de zomer is er een voorstel neergelegd bij de ACM. Er is nog steeds geen helderheid over wat de ACM daarvan vindt. Ik vind het wel heel erg lang duren. Kan dat niet versneld worden? Ik krijg echt iedere week, soms bijna iedere dag, een mail waarin gevraagd wordt: hoe staat het daarmee?
Eric Wiebes (Minister van EZK)
Dan kom ik bij de heer Van der Lee. Over de afsluitkosten is nog geen helderheid, zegt hij. Dat klopt ook. Ik ben begonnen met het uitvoeren van die motie. De fiftyfifty heb ik als zeer sympathiek beoordeeld. Ik heb hem ook laten weten dat ik de mij toegeworpen reddingsboei erg waardeerde. Soms is het Hollands Midden een keurige manier om aan iets tegemoet te komen. Maar de ACM heeft mij onlangs geïnformeerd dat zij op basis van het huidige juridische kader op het standpunt staat dat dat voorstel niet vastgesteld kan worden. Dat betekent dat ik nu de mogelijkheden aan het bekijken ben om wet- en regelgeving aan te passen zodat ik de motie kan uitvoeren. Dat zou mogelijk kunnen via wijziging van de ministeriële regeling over tariefstructuren, maar ik ben daarover aan het puzzelen en ga de Kamer binnenkort per brief laten weten hoe ik uitvoering wil geven aan deze motie. We zijn een beschaafd en mooi maar ook heel complex land. Het klonk zo mooi, die fiftyfifty! Bij dezen de loftoezwaaiing nog een keer.
Tom van der Lee (GL)
Dank, voorzitter. Dank aan de minister voor de beantwoording. Ik ben blij met de woorden die hij sprak over transparantie en het publiek maken van die congestieonderzoeken. Ik ben teleurgesteld over de conclusie van de ACM. Ik dacht: eindelijk regelen we wat. Maar nu blijkt dit toch weer nog veel taaier te zijn. Ik vind het ook wel jammer dat ik het op deze manier te horen krijg en niet eerder heb gehoord. Ik hoop dat die oplossing er snel komt.
Noot: Wiebes lijkt te denken aan een geitenpaadje via de Regeling inzake tariefstructuren en voorwaarden gas.

[Voor 8% gewijzigd door Bram-Bos op 26-04-2020 22:16]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@flessuh: ook die Ministeriële regeling moet passen binnen het kader van de Gaswet (artikel 12a). En mijn vermoeden is dat de ACM net als wij heeft geconcludeerd dat de Gaswet niet voorziet in het vaststellen van tariefstructuren (laat staan tarieven zelf) voor verwijder-werkzaamheden, waardoor dergelijke tariefstructuren dus ook niet opgenomen kunnen worden in de Tarievencode Gas. Het 50/50 voorstel deed dat wel door de helft bij alle netgebruikers in rekening te brengen (via het periodieke aansluittarief), en de andere helft bij de 'voormalige' aangeslotene. Het zal dus nog wel wat creativiteit vergen bij de Minister.

@DropjesLover: alle processtappen in #dingspiel hebben al plaatsgevonden. Ik vermoed eerder dat #dingspiel invloed op deze discussie gaat hebben.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Cable_boy: lastig dat Essent die onterecht afgesloten gasleveringsovereenkomst dus pas per 2-10 weer heeft beëindigd. Maar Enexis maakt zich er in de brief ook wel weer makkelijk vanaf, want Essent handelt ook namens Enexis, en is de tussenpersoon geweest in het afsluiten van die ATO. Nu Essent zélf heeft erkend dat het leveringscontract voor gas onterecht is afgesloten, is het ook volstrekt logisch dat de ATO die Essent namens jou met Enexis heeft afgesloten óók onterecht is afgesloten.
Dat zou dan mijn primaire verweer naar Enexis zijn.

Secundair geldt onze basale argumentatie: ook als je wél terecht een ATO zou hebben afgesloten, is er nog geen grond om kosten in rekening te brengen voor slotje of verwijdering.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Cable_boy: Ik zou de zin "Essent heeft erkend dat deze overeenkomst onterecht was, dit gecorrigeerd en daarmee ook de onterechte aansluit- en transportovereenkomst ongedaan gemaakt." nog iets anders maken:

"Essent heeft erkend dat deze overeenkomst onterecht was, en heeft dit gecorrigeerd. Essent is op grond van het leveranciersmodel echter ook uw vertegenwoordiger naar mij als afnemer. De gelijktijdig door Essent afgesloten Aansluit- en transportovereenkomst met Enexis is dus ook onterecht geweest. Uw verwijzing naar Essent aangaande die ATO is dus tamelijk flauw."

@MisterH75: Enexis heeft dus gewoon een afspraak met je laten maken. Net als bij @Geander. Ze beginnen het te leren. Nu nog stoppen met onterecht facturen sturen.
Je hoeft niet meer te reageren. Je bent duidelijk genoeg geweest.

[Voor 16% gewijzigd door Bram-Bos op 09-12-2019 13:58]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@tripax: van Stedin ga je niks meer horen. En als je geen zin meer hebt in het gedoe, laat je Bosveld maar lekker wegkomen hiermee. Volgend jaar gezeik: misschien, maar lijkt me sterk.

De track record van Flanderijn en Bosveld is nog niet erg sterk.

[Voor 45% gewijzigd door Bram-Bos op 09-12-2019 14:25]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

SonataArctica schreef op maandag 9 december 2019 @ 12:23:
[...] Oh dat zou zomaar kunnen inderdaad. Het heeft me ook de nodige moeite gekost om mijn Ziggo abonnement om te zetten omdat die van de oude bewoner (man is in de 70) over te zetten. Ah well, gaan we vast vanzelf meer over horen dan in de toekomst, tot nu toe is het in ieder geval lekker rustig vanuit Liander :+
Het is naar deze man toe wel zo vriendelijk om het hem te vragen, hij zal dit soort zaken misschien niet meer zo scherp in de gaten hebben... anders blijft hij betalen, misschien in de verwachting dat jij nieuwe contracten afsluit...??

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Langerij: je hebt eigenlijk al een soort van brief 1b gestuurd, namelijk door Enexis bij voorbaat te verwittigen via het contactformulier, toen je je gascontract had beëindigd. Het kan natuurlijk nooit kwaad om nog eens 1b te sturen in reactie op deze standaardbrieven, maar dan zou ik die wél zo aanpassen dat je refereert aan de eerder gevoerde correspondentie over dit onderwerp. Bijvoorbeeld zo:
Beste mensen van Enexis,

Ik ontving vandaag een brief van u op mijn adres (kenmerk: ######), waarin u de <<‘bewoner(s) op dit adres’>> er op wijst dat er bij u geen energieleverancier voor gas bekend is. In de brief spoort u mij aan een contract voor gas bij een energieleverancier af te sluiten, omdat u anders genoodzaakt bent om de gasaansluiting af te sluiten, en de kosten daarvoor bij mij in rekening zult brengen.

Ik herinner u eraan dat ik op 8 november via uw contactformulier al heb laten weten dat ik op dit adres geen leveringscontract voor gas meer heb. Dat contract heb ik per ##-##-20## opgezegd bij <<naam laatste energieleverancier voor gas>>. Ik heb u toen ook laten weten dat ik tegelijkertijd met die opzegging <<naam laatste energieleverancier voor gas>> gemachtigd heb om namens mij de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen bij <<naam netbeheerder>> , conform Artikel 3.6 van de Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013).

Hierop heb ik al enige correspondentie gevoerd met een aantal van uw medewerkers, waarvan de laatste ruiterlijk erkende dat zijn collega eerder foutief tegenover mij had beweerd dat het niet zou zijn toegestaan om mijn leveringscontract en de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO) op te zeggen. Op mijn verdere inhoudelijke argumenten in mijn laatste email wenste deze medewerker echter niet meer in te gaan.

Daarom maar even in de herhaling:

1. We zijn het eens over het feit dat de ATO voor gas rechtmatig is beëindigd, tien werkdagen na mijn opzegging. De Algemene Voorwaarden, behorend bij die ATO zijn dus ook niet meer van toepassing. U kunt daar dus ook geen verplichtingen voor mij aan ontlenen.

2. Uw collega viel daarom terug op artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas (TCG), om te beweren dat er desondanks kosten bij mij in rekening kunnen worden gebracht.

3. Ik bestrijd echter dat artikel 2.5.1.12 een op zichzelf staande grond kan zijn om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef. Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe ('de manier waarop') netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via een eenmalig bedrag, met toepassing van de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (artikel 2.5.1.15 TCG).

4. Artikel 2.5.1.12 formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers. Dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas. Die code is namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

5. Samenvattend: de ATO is rechtmatig opgezegd én beëindigd. De Algemene Voorwaarden daarbij gelden dus ook niet meer. De Tarievencode Gas formuleert geen op zichzelf staande betalingsverplichting voor mij, en kan dat ook niet doen binnen de bevoegdheden gesteld door de Gaswet.

6. Ik zie dus geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. U blijft echter van harte welkom om (conform artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

Met vriendelijke groet,

@Langerij

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

teacher schreef op maandag 9 december 2019 @ 22:20:
[...]


En bosveld trekt de keutel in, in de hoop dat je je lastige vragen vergeet. Ik zou er nog een briefje aan wagen.... maar dat ben ik... :+
Helemaal mee eens. @tripax, als het even kan:
Beste mensen van Bosveld,

Dank voor jullie bericht van 9 december 2019, waarin jullie aangeven mijn dossier te sluiten. Dat is op zich geheel terecht.

U maakt excuses voor het feit dat 'Stedin [...] e.e.a. [heeft uitgezocht en [...] tot de conclusie [is] gekomen dat de contractloosheid ten onrechte is overgedragen.'

Ik aanvaard die excuses niet. U zit mij al sinds eind augustus 2019 achter de vodden met diverse brieven met dreigementen, waarop ik altijd prompt en inhoudelijk gereageerd hebt. Na de eerste deurwaardersbrief van eind augustus hebben we al diverse emails gewisseld. Vervolgens heeft Stedin mij op xx oktober 2019 op verzoek van u gebeld. Daarna heeft u het bestaan om op één dag zowel een incassobrief als een deurwaardersbrief bij mij te bezorgen, waarop ik ook weer inhoudelijk heb gereageerd. En vervolgens heeft u een reactie gestuurd met daarin een kopie van delen van een dagvaarding van een ander, kennelijk om mij onder druk te zetten. En ook daarop heb ik weer inhoudelijk gereageerd. En uiteindelijk pas na drie maanden komt u samen met Stedin tot de conclusie 'dat de contractloosheid ten onrechte is overgedragen'?

Maak dat de kat wijs. Alle relevante feiten en omstandigheden heb ik naar u en Stedin al diverse malen duidelijk gemaakt. Richting u al in mijn eerste reactie op uw eerste deurwaardersbrief van eind augustus. U heeft stelselmatig verzuimd zich daarin te verdiepen, en bent gewoon doorgegaan met 'Oostindisch blaffen'.

Ik dien bij deze een formele klacht tegen u in, die ik bij een mijns inziens onvoldoende afhandeling ook zal voorleggen aan de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Die klacht behelst in ieder geval het volgende:

1. Bosveld heeft sinds eind augustus zijn professionele rol niet zorgvuldig uitgevoerd door niet (of pas zeer laat) te toetsen of er een daadwerkelijke grondslag was voor het inschakelen van een deurwaarder. Bosveld is daarbij doof gebleven voor inhoudelijk weerwerk van mijn kant. Daardoor heeft Bosveld mij onnodig veel werk en stress bezorgd.
2. Bosveld heeft zijn rol als incassobureau en als (gerechts)deurwaarder vermengd door op één dag zowel een incassobrief als een deurwaardersbrief te verzenden. Daarmee werd kennelijk beoogd de incassobrief nog meer psychologisch gewicht te geven.
3. Bosveld heeft ondanks herhaald verzoek nooit een sluitende motivatie gegeven, met verwijzingen naar de voor mij als consument relevant zijnde wetsartikelen, voor haar sommaties.
4. Bosveld heeft ondanks herhaald verzoek nooit een specificatie gegeven van het gevraagde bedrag van € 101,69, alsmede een onderbouwing waarom ik die zou moeten betalen.
5. Bosveld heeft ondanks herhaald verzoek nooit antwoord gegeven op de vraag of, en zo ja waarom zijn melding dat incassokosten verschuldigd zijn overeenstemt met artikel 6:96 BW, gegeven het feit dat ik consument ben.
6. Bosveld heeft de AVG geschonden door een kopie van delen van een dagvaarding van iemand anders met mij te delen, zonder de adresgegevens van diegene weg te halen.
7. Bosveld heeft niet bevestigd dat hij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft verwittigd van deze schending van de privacy, ondanks mijn aandringen daartoe.

Samenvattend: ik ben van mening dat u uw rol in mijn geval volstrekt onzorgvuldig en niet-professioneel hebt uitgevoerd. U kunt ook niet wegkomen met excuses die niet eens direct op uw eigen handelen betrekking hebben, maar op dat van Stedin. Ik zou het mijn moeite waard vinden als dit dossier ook tot daadwerkelijke reflectie over uw eigen rol aanleiding geeft.

Met vriendelijke groet

@tripax
Adres: klachten@bosveld.nl
CC: originele mailadres laatste contact Bosveld en cc: Stedin.

[Voor 5% gewijzigd door Bram-Bos op 10-12-2019 09:46]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@JeroenE Incasso bureau's misschien, de slechte dan, deurwaarders mogen dat niet, die moeten gelijk hebben...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@JeroenE Als ?gemachtigde? van de overheid is een beëdigd deurwaarder toch niet bevoegd om bij wat voor redelijke betwisting dan ook een incasso anders dan via de rechter door te zetten?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

JeroenE schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 14:54:
[...]
Dat is zeker waar, maar betekent dat dus ook dat je geen vergoeding hoeft te betalen? In i) staat nergens dat dit alleen geld voor overeenkomsten met bepaalde duur, of lees ik er overheen? Natuurlijk is het veel makkelijker aan te tonen dat je verlies lijdt als een overeenkomst met een duur van 3 jaar na 2 maanden wordt opgezegd dan een overeenkomst die per maand opzegbaar is. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verlies kan zijn.


[...]
Dat denk ik anders wel. Die gasaansluiting is er niet zo maar gekomen. Die is ooit aangelegd. Dat heeft geld gekost en het weghalen kost wederom geld. Dat in tegenstelling tot een domeinnaam waar het niets kost als je die niet verlengd. Het weghalen van een internetaansluiting zal ook geld kosten, alleen ken ik geen enkele ISP die überhaupt de moeite neemt om dit weg te halen.
Zie nog even dit overzicht voor een deel van het consumentenrecht waar we ons op baseren.

Gasaansluiting is ooit aangelegd op kosten van de aanvrager. Is echt anders dan in meeste andere gevallen met abonnement en een apparaat.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 14:23:
[...]
Een deurwaarder kan uit zichzelf niet naar een rechter stappen om jou iets te laten betalen aan de netbeheerder. De deurwaarder is immers helemaal geen partij in de overeenkomst tussen de netbeheerder en de consument.

Wat wel kan is dat de opdrachtgever aan de deurwaarder vraagt om naar de rechter te gaan, maar in principe is dit niet anders dan wanneer de opdrachtgever dit zelf zou doen (of met een advocaat of wat dan ook). [...]
Ik neem aan dat een deurwaarder moet kunnen lezen? Dan moet hij het dossier lezen, zien dat hij er niets mee kan, en teruggeven aan de opdrachtgever. En als het al zo fout gaat dat ze het dossier niet lezen voor ze iets versturen, dan moeten ze toch zeker na de eerste reactie het dossier lezen. En dus het dossier terug sturen. Met het advies eerst naar de rechter te stappen. En verontschuldigingen naar de aangeschrevene.
Een deurwaarder behoort toch ook enige wetskennis te bezitten...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Naar aanleiding van een opmerking van @Standeman ben ik nagegaan of er een seizoenseffect is in het gasverlaten, op basis van 155 gasverlaters in ons overzicht (exclusief de verhuizers - Route E), en de maand van opzegging ATO.



@Standeman veronderstelde dat in het najaar de opzeggingen wel zouden afnemen, maar uit deze cijfers blijkt dat áls er al van een seizoenseffect sprake is, die in de vroege zomer plaatsvindt als dip. Vermoedelijk is de toevallige looptijd van een jaarcontract bij de leverancier een belangrijkere factor.

[Voor 7% gewijzigd door Bram-Bos op 10-12-2019 18:11]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Nu even per maand vanaf aug 2017, met een aantal evenementen erbij die mogelijk iets kunnen verklaren over de dynamiek.


Let wel: het gaat hier dus alleen om Tweakers die zich hebben gemeld en (dus) in het overzicht staan. De daling in november/december 2019 kan een aantal oorzaken hebben:
- De piek van alle Tweakers bij de netbeheerders die hun beleid per 1-2-2019 aanpasten, is weg
- De netbeheerders en hun incasso-vrienden zijn heel effectief geworden in het afschrikken van potentiële Tweaker-route-volgers
- Er staat inmiddels zoveel in dit topic dat gekopieerd kan worden, dat aanmelden niet meer als zinvol wordt beschouwd. Jammer voor de statistiek |:( [Meld je desnoods alsnog, bv. via DM]

[Voor 59% gewijzigd door Bram-Bos op 10-12-2019 20:30]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Basement schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 21:01:
[...]

Idd.

Het hele feest van een dagvaarding is ook niet door gegaan toen ik op aangeven van @Bram-Bos een reactie naar Flanderijn heb gestuurd dat altijd al geroepen heb mee te werken als men een afspraak maakt.

Toen heeft Flanderijn de bal weer terug naar Enexis gespeeld.

Iets met verspillen van geld en middelen en energie.
Oh @Basement: wat zou het fijn zijn als je dat dossier voor het nageslacht nog even samenvoegt in één post.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Basement schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 21:12:
[...]


Oh komt de vraag dus ook nog bij mij ;-)

Ik zal binnenkort eens mijn best voor doen.
Voor wat hoort wat ;)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +3Henk 'm!
 • Pinned
overwinteraar schreef op dinsdag 10 december 2019 @ 22:11:
[...]


Die vraag heb ik ze destijds ook meerdere keren gesteld, nooit een antwoord op gekregen. Idem voor @zonetjes.
Ik denk dat er bij de Tweakers drie situaties kunnen zijn met een incassobureau c.q. deurwaarder, waarbij de preferred suppliers Flanderijn danwel Bosveld beide petten op kunnen zetten:
 1. Netbeheerder wil je dwingen om opdracht te geven tot verwijdering, of tot het afsluiten van een contract, omdat ze nog (ten onrechte) menen dat hier een plicht toe bestaat. Vraagt een incassobureau om te blaffen en te dreigen met incassokosten voor 'geleden schade'. Dit was bij jullie (@overwinteraar en @zonetjes) bij Coteq het geval, en in één geval (per ongeluk denk ik) bij Liander (@ronjansen87). Aangezien @Consulectro niks van Flanderijn heeft vernomen, denk ik dat Coteq zijn lesje al wel heeft geleerd.
 2. Netbeheerder denkt (ten onrechte) dat je een energiedief bent, en wil de rechter vragen om binnen te mogen treden om je af te sluiten. Vraagt een deurwaarder om daarvoor de nodige stappen te zetten. Dit gebeurde bij één Enexis-klant (@Geander) en een drietal Stedin-mensen (@Basement, @peterpijpelink @tripax). In al die gevallen is dat dossier uiteindelijk gesloten (of bijna in het geval van @peterpijpelink)
 3. Netbeheerder heeft je (ten onrechte) een factuur gestuurd voor een slotje, en die weiger je te betalen. Vraagt een incassobureau om te blaffen en te dreigen met incassokosten. Dit gebeurde in drie gevallen bij Enexis (@arjan_1980, @marc_1979 en recent @josvandekoffie), maar de eerste twee hebben hier al tijden niks meer over gehoord, en bij @josvandekoffie wordt het dossier sinds 2-12 aangehouden tot Enexis reageert.
Bij @tripax was het echt een apart geval, omdat daar incasso en deurwaarder naadloos in elkaar overliepen, met brieven vanuit die twee rollen op dezelfde dag.

Eigenlijk is het heel simpel: vermeldt de brief incassokosten, dan is het een incassobureau. Vermeldt die brief geen incassokosten, of worden die slechts als eerdere vordering opgenomen, dan is het een deurwaarder.

Anyhow, inmiddels houden ze allemaal hun mond.

[Voor 31% gewijzigd door Bram-Bos op 10-12-2019 23:38]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Zullen we Australie er hier buiten laten? En hier moeten we niet betalen. Heb je dit topic gelezen?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Goed dat je doorvraagt!!
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 07:15:
[...]
Bedankt voor dit overzicht, ik wist dat er ergens iets was maar kon het zelf dus zo snel niet vinden.

Ik heb een en ander gelezen (wel een beetje vlot) maar ik kan nog steeds nergens een artikel vinden wat expliciet verbied dat je als consument ooit iets in rekening gebracht kan worden bij opzegging van een overeenkomst.

Niet om je te jennen, maar mag ik dezelfde vraag stellen die al zo vaak aan netbeheerders is gesteld? Namelijk: kan je het exacte Europese artikel aanwijzen waar je dit leest? Ik ben namelijk wel benieuwd naar de exacte formulering. in ons Nederlandse BW is het namelijk grotendeels verboden, maar het mag dus wel "voor zover het betreft een redelijke vergoeding voor door de gebruiker geleden verlies of gederfde winst;".

Ik reageerde natuurlijk op het bericht servies in "Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? Deel 2" waarin @servies schrijft dat het in zijn algemeen verboden is.
Allereerst: zowel in de EU Richtlijn Consumentenrechten (artikel 5.f), als in het BW (6:230.l lid f) moeten de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst voorafgaand aan het sluiten van die overeenkomst bekend en duidelijk zijn.
Voordat de consument door enige andere overeenkomst dan een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte, dan wel een daartoe strekkend aanbod, is gebonden, verstrekt de handelaar de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie, voor zover deze niet reeds duidelijk uit de context blijkt:
f. voor zover van toepassing, de duur van de overeenkomst, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
Die afsluitboete is evident niet vooraf duidelijk gemaakt én staat niet in de overeenkomst.

Vervolgens, gestéld dat het in rekening brengen van kosten bij beëindiging wel in de overeenkomst was geregeld dan is het nog steeds een nee, tenzij kwestie: in het algemeen mag een handelaar de opzegging door de consument van overeenkomsten niet belemmeren. Op grond van 6:236.b BW is een beperking van de bevoegdheid tot ontbinding onredelijk bezwarend, en daarmee vernietigbaar op grond van 6:233.a BW. De uitzondering daarop is als je een contract bent aangegaan voor een bepaalde duur (zoals vermeld in 52b lid 8 ). Dan mág een handelaar in de overeenkomst opnemen dat 'bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst de afnemer een redelijke vergoeding is verschuldigd.' Een boete bij opzegging is dus alleen toegestaan in specifieke situaties (bv. een meerjarig contract), die boete moet een 'redelijke vergoeding' zijn, en die boete moet van tevoren in de overeenkomst zijn geregeld.

Verder bepaalt de EU Richtlijn Oneerlijke Bedingen: "e) de consument die zijn verbintenissen niet nakomt, een onevenredig hoge schadevergoeding op te leggen;" Dus zelfs een consument die zijn verbintenissen NIET nakomt mag geen hoge schadevergoeding worden opgelegd. Laat staan dus de gasverlater die dat wél doet, en alleen zijn overeenkomst rechtmatig opzegt.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 07:15:
[...]
Jouw overzicht heeft me natuurlijk wel geleid tot artikel 52b lid 8 van de Gaswet waar expliciet staat dat er geen vergoeding gevraagd mag worden indien wordt opgezegd bij overeenkomsten van onbepaalde duur. Maar daar wordt ook expliciet gemeld dat dit geld voor leveranciers. Een netbeheerder is geen leverancier. Is dit artikel dan wel op netbeheerders van toepassing?
De leverancier is de intermediair voor de netbeheerder, en lid 1 heeft het duidelijk over een leverings- of transportovereenkomst. Maar ik geef je op een briefje dat deze tegenwerping ook door een netbeheerder in de rechtszaal zal worden geuit. Het maakt niet uit: zoals hierboven aangegeven is lid 8 bedoeld om de uitzondering op de regel aan te geven: Een boete bij opzegging is alleen toegestaan in specifieke situaties (bv. een meerjarig contract), die boete moet een 'redelijke vergoeding' zijn, en die boete moet van tevoren in de overeenkomst zijn geregeld.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 07:26:
[...]
Was dit trouwens een opmerking ergens anders dan in dit topic? Ik begrijp even niet waar dit ineens vandaan komt.

Een andere verklaring kan zijn dat mensen eerst nog even willen "afwachten" of alles wel goed gaat met een alternatieve manier van verwarmen. Het kan fijn zijn dat je nog een CV-ketel hebt hangen (inclusief gasaansluiting) als je er niet 100% op vertrouwd dat de huis wel warm wordt. Als je dan eenmaal een paar koude dagen/weken/maanden hebt 'overleefd' dan weet je dat je die echt niet meer nodig hebt.
Was een opmerking elders waar ik hier op reageerde. Sorry voor de verwarring. Je hebt gelijk: dat uitproberen zal elk seizoenseffect snel dempen.

[Voor 12% gewijzigd door Bram-Bos op 11-12-2019 10:55]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

buz schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:49:
Vandaag mocht ik een reactie van Enexis krijgen op mijn uitgebreide betwistingsbrief (zie dossier) die ik naar aanleiding van hun factuur heb gestuurd.

[...]


Het maakt ook niet zoveel uit wat je zegt he...
En weer lekker onduidelijk ‘een zeer recente rechtspraak’. Makkelijk gooien met zulke termen.

Nog weer wat terugsturen?
Zoiets?
Beste mensen van Enexis

Lezen is ook een vak apart, hè? Ik heb u uitgebreid aangegeven waarom artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas geen betalingsverplichting voor mij kan introduceren, en u herhaalt gewoon dit argument alsof ik daarover niets geschreven heb.

U schrijft: "Uit een zeer recente rechtspraak is geoordeeld dat art. 2.5.1.12 een algemeen verbinden voorschrift is die dus van toepassing is." Graag verneem ik van u een verwijzing naar het betreffende vonnis.

Maar overigens: of de Tarievencode Gas nu een algemeen verbindend voorschrift is of niet doet niet ter zake. Zelfs al zou dat zo zijn, dan nóg zal een eventuele betalingsverplichting voor mij expliciet geregeld moeten zijn, en dat doet artikel 2.5.1.12 niet.

Ik wijs u er in dat verband op dat de Rechtbank Rotterdam (https://uitspraken.rechts...ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700) in het geval van de vergelijkbare Netcode oordeelde dat "de Netcode niet zelf verplichtingen voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt." (r.o. 5.4; ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700)

Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe ('de manier waarop') netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via een eenmalig bedrag, met toepassing van de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (artikel 2.5.1.15 TCG).

Artikel 2.5.1.12 formuleert helemaal geen betalingsverplichting voor afnemers. Dat zou ook niet passen in het karakter van de Tarievencode Gas. Die code is namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van en voor de netbeheerders (zie artikel 1.1.1 van de Tarievencode Gas). Bovendien biedt artikel 12a van de Gaswet helemaal geen bevoegdheid voor het introduceren van betalingsverplichtingen voor afnemers in de Tarievencode Gas.

Kortom, u mag denken dat "Op basis van dit artikel [...] de kosten dus in rekening gebracht [kunnen] worden," maar op basis van dit artikel ben ik zeker niet verplicht om te betalen.

Ik blijf dus bij mijn betwisting van de door u toegezonden factuur.

Met vriendelijke groet,

@buz
En dan gaan we maar niet zeuren over het niveau van schrijven van deze eerstelijns-medewerker: "Uit een zeer recente rechtspraak is geoordeeld dat art. 2.5.1.12 een algemeen verbinden voorschrift is die dus van toepassing is." Volgens mij is @Vuiltje met vakantie...

[Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 11-12-2019 14:56]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]
Dat denk ik dus niet. Je mag best ontbinden, je bevoegdheid daartoe wordt helemaal niet beperkt. Dat is iets anders dan dat er een vergoeding verschuldigd is. Waarom zou die vergoeding op zich een beperking van je bevoegdheid zijn? Een beperking van je bevoegdheid is een artikel die voorschrijft dat je niet mag ontbinden of dat dit alleen mag als het een schrikkeljaar is of verzin het maar.
Als ik alleen onder een overeenkomst uit kan komen door een hoog bedrag te betalen (voor verwijdering bv), dan is dat m.i. wel degelijk een beperking van mijn opzeggingsbevoegdheid, en daarmee onredelijk bezwarend. En ja, het gaat hier altijd om zaken die in een overeenkomst (of algemene voorwaarden) zijn vastgelegd, maar dus door de rechter nietig kunnen worden verklaard vanwege die onredelijke bezwarendheid (zie de lijst https://wetten.overheid.n...5_Afdeling3_Artikel236)).

In ons geval is die afsluitboete echter niet eens geregeld in de ATO of de AV!
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]
Bovendien strookt jouw interpretatie dus helemaal niet met allerlei vergoedingen die diverse bedrijven rekenen als je een overeenkomst opzegt. Natuurlijk kan het zijn dat iedereen deze wet met de voeten treedt, maar ik verwacht niet dat het zo is.
Noem eens een voorbeeld?
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]
NB Als je dit leest zoals jij leest dan zou ook een vergoeding bij een overeenkomst met bepaalde duur toch ook niet mogen? In artikel 233 wordt daar nergens over gerept. Er zitten vast nog allerlei voorbehouden etc aan vast die ik (als leek zijnde) ook niet snap. Maar waarom zou de Gaswet (waar staat een vergoeding wel mag) boven deze bepaling staan?
Ik snap best dat bij een overeenkomst voor bepaalde tijd je afspraken kunt maken over vergoeding van redelijke kosten, omdat je bijvoorbeeld voor die periode prijsafspraken hebt gemaakt, en de handelaar op basis van die afspraak al heeft ingekocht of verplichtingen is aangegaan. Daar slaat lid 8 op.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
Dat je geen hoge schadevergoeding mag bepalen is tot daar aan toe. Maar er staat alleen dat je geen onevenredig hoge schadevergoeding mag bepalen. Dat zegt niet dus niet dat je helemaal geen schadevergoeding mag eisen. Als jouw schade 734,56 euro is dan is het dus niet onredelijk om dat bedrag als schadevergoeding te eisen. Je mag alleen niet 2000 euro rekenen. Of als jouw schade 15 euro is mag je geen 50 euro rekenen etc.
Mijn punt was hier alleen dat het eisen van een schadevergoeding al beperkt is bij NIET nakoming van een overeenkomst. Gasverlaters komen hun overeenkomst wél na, ze zeggen hem alleen rechtmatig op.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]
De leverancier is misschien de intermediair maar dat wil niet zeggen dat alle regels die op leveranciers van toepassing zijn ineens op de netbeheerder van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regel dat een netbeheerder geen gas mag leveren maar een leverancier wel. Enkel dat de leverancier als intermediair optreedt veranderd daar niets aan.

Dat ze dit doen is trouwens (voor zover ik weet) niet wettelijk geregeld. Dat hebben ze alleen onderling bedacht omdat het dan "makkelijker" is voor de consument die maar op 1 plek hoeft te zijn om gas of elektriciteit te krijgen.

Als men volgend jaar besluit dit niet meer te doen en dat iedere consument apart van de leverancier ook met de netbeheerder een overeenkomst moet afsluiten betekent dat toch niet dat er rechten of plichten van die consument (of de netbeheerder zelf) veranderen?
Nou, dat leveranciersmodel is wel degelijk wettelijk verankerd in 2013 met wijzigingen in de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Natuurlijk verschillen hun rollen nog steeds, maar dat de leverancier in dat leveranciersmodel optreedt namens de netbeheerder in de communicatie met de kleinverbruiker staat buiten kijf, en is ook niet zomaar te veranderen.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
[...]
Natuurlijk, maar die regel in lid 8 geldt (zoals ik het lees) dus alleen voor de leverancier en niet voor de netbeheerder. Dat zijn twee verschillende partijen die verschillende overeenkomsten hebben en verschillende taken.
Lid 1 van artikel 52b heeft het over 'De voorwaarden, verbonden aan een leverings- of transportovereenkomst'; in lid 8 wordt over 'de overeenkomst' gesproken. In combinatie met het feit dat de leverancier de intermediair is, zou ik bij de rechter staande houden dat lid 8 ook voor de ATO geldt: Indien sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde duur, kan een dergelijke vergoeding niet in de overeenkomst worden opgenomen.

Maar nogmaals: die redelijke vergoeding ís helemaal niet opgenomen in de ATO of de AV. Hij wordt alleen maar soms geconstrueerd uit die AV door de netbeheerders.
JeroenE schreef op woensdag 11 december 2019 @ 11:45:
PS wellicht is deze hele uitwisseling van interpretaties van artikelen een mooi voorbeeld waarbij een rechter iets zal moeten uitmaken en een deurwaarder geen beslissing gaat nemen wie het nu bij het rechte eind heeft.
Ja: maar de netbeheerders maken die gang naar de rechter liever niet, zo blijkt in > 150 gevallen.
Nee: in de meeste gevallen werd die deurwaarder niet op pad gestuurd om een factuur betaald te krijgen, maar om toegang te krijgen tot een woning van een gasverlater die al uitdrukkelijk had aangegeven op afspraak toegang te verlenen. Dat had die deurwaarder ook zelf kunnen uitvissen (indien hij over het dossier beschikte).

[Voor 82% gewijzigd door Bram-Bos op 11-12-2019 13:38]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@JeroenE: ik snap je punt, maar ik zou zeggen: die opzeggingsbevoegdheid is zinledig als die alleen maar effect heeft (nl. beëindiging van de overeenkomst) op het moment dat je eerst een hoog bedrag betaalt.

Wat je voorbeelden betreft: die gaan allemaal over het ontbinden van een overeenkomst, niet over het (regulier) opzeggen en beëindigen van een overeenkomst.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

gasexit schreef op woensdag 11 december 2019 @ 17:21:
Zo, gascontract opgezegd ben benieuwd. Kom maar op
Welke netbeheerder ben je aan het pesten?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JoKo schreef op woensdag 11 december 2019 @ 17:26:
Ik wilde het net gaan vragen Bram ;)

Ohja....t’is stil op de mail hier :)
Uiteindelijk wordt het bij elke netbeheerder stil.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Of niet, @Erwin_83. We zijn positief gestemd, en overtuigd van ons gelijk, maar garanties zijn er niet. Gewoon nog even geduld.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Krijg ik net vandaag bericht van één van de allereerste Tweakers hier (@Pascal Saul) die de Tweakers-route ging volgen (augustus 2016), dat hij vanwege ruimtewinst in de meterkast + subsidiemogelijkheden gemeente opdracht heeft gegeven tot verwijdering van de gasmeter, en dat is vandaag gebeurd. Zie zijn post van 10-8-2016 (waarin ook hij erop hint dat Liander-medewerkers deze route sub rosa adviseerden, net als bij mij destijds).

[Voor 7% gewijzigd door Bram-Bos op 11-12-2019 21:44]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@buz: waarschijnlijk heeft deze eerstelijnsmedewerker wat gegoogeld en is op dit blog van Maarten Koole gestuit. Als hij antwoordt op je vraag naar een verwijzing, neemt hij waarschijnlijk ook de gehusselde verwijzingen naar r.o.'s over in dat blog van Koole. Het zou me zelfs niet verbazen als ze dat blog vonden via onze links in de topicstart. #echoput

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@arjan_1980: de reactie van de ACM is inderdaad niet veelzeggend. Ik weet niet precies wat je aan de ACM hebt geschreven, maar het zou ook zomaar eens kunnen zijn dat de medewerker de portée van het conflict niet snapt:
"Op dit moment is het echter zo dat de ACM van mening is dat er voldoende grondslag in de wet is om kosten voor het verwijderen van de aansluiting aan de consument door te berekenen als de transportovereenkomst wordt beëindigd."
Is het haar wel duidelijk dat jij geen opdracht hebt gegeven voor afsluiten of verwijdering? Dat wordt ook uit haar antwoord niet duidelijk. Ze zou zomaar eens op de automatische piloot kunnen veronderstellen dat jij op een of andere manier opdracht hebt gegeven omdat je 'gasloos' wil worden.

Sowieso bewegen we ons inmiddels in een talig schimmenspel met de netbeheerders en de ACM, waarbij zaken te vaak impliciet blijven (bewust of onbewust). Een paar voorbeelden:
 1. "Van het gas af" of "gasloos": voor ons is dat 'geen gas meer gebruiken'; de netbeheerders gebruiken die termen in de betekenis 'een huis zonder gasaansluiting.'
 2. Opdracht geven of niet: wij zeggen bv. 'ik hoef niet te betalen voor iets waar ik geen opdracht voor heb gegeven.'; clubs als Liander antwoorden dan "we hebben geen opdracht nodig om de aansluiting weg te halen." (daarmee de vraag naar de betalingsplicht ontwijkend).
 3. In rekening brengen: de netbeheerders spreken altijd systematisch over 'we mogen in rekening brengen', maar nooit over 'u moet betalen' (behalve dan een enkele eerstelijnsmedewerker van Enexis). ACM doet dat nu ook weer richting jou. Dat is volgens mij niet voor niets: met 'wij mogen in rekening brengen' zeggen ze niet letterlijk dat je verplicht bent te betalen, maar suggereren het wel. Klinkt misschien flauw, maar je kunt natuurlijk prima in rekening brengen bij iemand die niet verplicht is die rekening te betalen. En zo voldoe je op papier aan je vermeende verplichting om op grond van artikel 2.5.1.12 non-discriminatoir in rekening te brengen. Afdwingen van zo'n vordering doet tot nog toe alleen Enexis in een paar gevallen, en met weinig succes.
Kortom: als we onze vragen en opmerkingen naar clubs als de ACM niet heel scherp formuleren, is er enorm veel ruimte voor (deels moedwillige) mistigheid.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ep Woody schreef op donderdag 12 december 2019 @ 13:39:
Enexis heeft gister ook gereageerd op de laatste mail. De mail was doorgezet naar de afdeling klachten, en zij heeft simpelweg gereageerd met de volgende boodschap:


[...]
Wil je je dossier even bij werken. Dat is trouwens een vraag aan iedereen met een dossier. Het zou fijn als je dossier begin volgende week up to date is. Ik begreep van @zonetjes dat hij zijn dossier ook al mooi heeft kunnen inzetten voor een lobby richting de lokale politiek, dus ze hebben meer functies dan alleen elkaar een beetje overzicht bieden, zodat we beter kunnen meedenken. Bedenk ook dat ze bij bepaalde ontwikkelingen in deze kwestie ook heel waardevol materiaal kunnen gaan vormen voor anderen dan onszelf.

Voor de newbies: links naar individuele dossiers zijn te vinden in de topic start en in de overzichtslijst van (inmiddels) 180 Tweakers.
Maak je een nieuw dossier aan, meld het mij even, dan zorg ik voor een link daar naar toe.

[Voor 20% gewijzigd door Bram-Bos op 12-12-2019 18:01]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

cold_as_ijs schreef op donderdag 12 december 2019 @ 20:51:
[...]

Misschien een gekke vraag, maar stel dat het standpunt van de ACM juridisch correct is dat wij als consument voor de verwijdering zouden moeten betalen bij opzeggen van de ATO. Als de netbeheerders dan zo'n slotje plaatsen en een jaar later alsnog overgaan tot volledige verwijdering, hebben ze dan nog wel een poot om op te staan? Wat ik bedoel te zeggen is er dan nog wel een juridische grond.

Boek 6 Artikel 236 lid g stelt dat ze een jaar de tijd hebben om hun recht geldend te maken.

[...]

Of lees ik dit nu verkeerd?
Interessante hypothetische vraag. Stedin en Enexis plaatsen nu soms slotjes als je geen opdracht geeft, bij gebrek aan beter. Jij tekent nergens voor, en betaalt niet, dus je sluit ook geen nieuwe overeenkomst voor verwijdering over 12 maanden of zo. Gesteld dat ACM wél artikel 2.5.1.12 als grondslag beschouwt in zulke gevallen (betalingsverplichting ook zonder opdracht), dan zou m.i. 2.5.1.12 niet meer van toepassing zijn over 12 maanden. Dan is er namelijk helemaal geen sprake van 'beëindiging van de overeenkomst' (= voorwaarde 2.5.1.12), en wie de 'voormalige' aangeslotene is, is dan al helemaal onhelder. Kortom: ik denk dat netbeheerders in dat geval zeker geen grond hebben om je dan alsnog een rekening voor verwijdering te sturen.

Maar ik vermoed zelf dat de ACM naar de minister heeft aangegeven dat tariefstructuren voor afsluit- of verwijderingswerkzaamheden niet geregeld kúnnen worden in de Tarievencode Gas, en dat daarom 50/50 niet past in de huidige wet- en regelgeving. Maar dat gaan we wel zien als de minister met een brief aan de TK komt.

Je link met BW 6:236.g is gezocht. Dat is een grond voor vernietiging van bedingen in overeenkomsten, en die zijn er niet.

@Consulectro: told you so. Benut de betwisting van @overwinteraar (hier) of @zonetjes (hier), of maak iets op basis van de andere betwistingen zoals gelinked in het overzicht Tweakers met werkzaamheden en facturen
JP1980 schreef op donderdag 12 december 2019 @ 23:05:
[...]
Sorry geen dossier nog niet aan toe gekomen. Doe ook geen beloftes meer. ;)
Via mailen kom je er niet uit met Stedin dus in die zin heb je niks aan een dossier. Ze lijken de adressen af te gaan zonder afspraak. En als ze iemand thuis treffen heb je gelukt. Tenminste tot nu toe. Maar een afspraak valt dus niet te maken. Als iedereen in je gezin overdag niet thuis zijn heb je waarschijnlijk pech en blijf je in de mailing molen. Ik had erg toevallig net toen een thuiswerkdagje.
Die mailing mallemolen stopt sowieso in alle gevallen bij Stedin. De uitkomst is wat wisselend, maar een ding staat vast: Stedin stuurt nooit een factuur. Zie het Stedin-overzicht.

[Voor 17% gewijzigd door Bram-Bos op 12-12-2019 23:44]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Ep Woody schreef op donderdag 12 december 2019 @ 13:39:
Enexis heeft gister ook gereageerd op de laatste mail. De mail was doorgezet naar de afdeling klachten, en zij heeft simpelweg gereageerd met de volgende boodschap:

"In de laatste e-mail die u heeft ontvangen van mijn collega is aangegeven wat de reden is waarom u wel verantwoordelijk voor de kosten bent wanneer wij langs komen om af te sluiten. Uit uw e-mail zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen, dit betekent dat mijn collega u in deze voldoende heeft geïnformeerd. Mocht u toch besluiten verdere stappen te willen ondernemen kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie."
[...]
Ik zie nu pas dat (dikgedrukte) zinnetje in die reactie van Enexis. Als ik even terugkijk in je dossier zie ik dat ze reageren op je mail van 2 december, waarin (in ieder geval in de context van jouw dossier) juist een explosie van nieuwe argumenten staat. Dan is zo'n bewering ('Uit uw e-mail zijn geen nieuwe argumenten naar voren gekomen, dit betekent dat mijn collega u in deze voldoende heeft geïnformeerd.') toch ronduit onbeschoft van Enexis.

Ga je hier nog op reageren? Ik zou op zijn minst iets schrijven als:
Beste mensen van Klachten & Claims van Enexis,

U beweert in uw email van 11 december dat in mijn email van 2 december 2019 geen nieuwe argumenten staan. Ik tel echter minstens vijf majeure argumenten die niet eerder aan de orde zijn gekomen in onze correspondentie. Ik vind het onbeschaamd en ronduit arrogant dat u die gewoon terzijde legt.

Wees gewoon eerlijk: als u geen tijd heeft of wenst te maken om hierop in te gaan, zeg het dan gewoon. En als u het te ingewikkeld vindt, zeg het dan ook gewoon. Maar maak u er niet vanaf met zo'n evident incorrecte rot-smoes als dit.

Ondanks dit onbeschaamde gedrag bent en blijft u overigens nog steeds van harte welkom om op afspraak de werkzaamheden aan de gasaansluiting te verrichten die u wenst, maar het moge duidelijk zijn dat ik daartoe geen opdracht geef, en het ook bij voorbaat afwijs indien u de kosten voor die werkzaamheden bij mij in rekening brengt.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

darn!

@overwinteraar: al iets van Coteq terug vernomen op je factuur-betwisting van 21 november?

[Voor 37% gewijzigd door Bram-Bos op 13-12-2019 10:12]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

hnq schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 10:50:
[...]

Oeps, done.. ;)
Ik twijfel nu wel een beetje. Reageren met 1b of niets doen?
Ze zijn inderdaad een stuk sneller geworden bij Liander. Vroegâh duurde het wel vier weken voor je zo'n brief kreeg, nu twee dagen. Je kunt op zich prima voorbeeldbrief 1b gebruiken, als je wilt reageren. In de huidige versie is die ook bruikbaar als de tien werkdagen nog niet zijn verstreken.

Je kunt er ook voor kiezen om niets te doen. Liander kondigt wel aan dat ze je komen verzegelen als je niks doet, maar dat is bij de Liander-Tweakers in ieder geval nog nooit gebeurd.

Wél reageren leidde in zes gevallen tot verwijdering (of een poging daartoe) + factuur, maar dat 'beleid' lijkt zich niet door te zetten bij Liander.

Door wél te reageren vermijd je in ieder geval de (vooralsnog hypothetische) situatie dat Liander bij jou gaat afsluiten en daarvoor een factuur stuurt, die je vervolgens moet betwisten, om na een jaar misschien weer die discussie te hebben.

Edit: Liander heeft toch wel weer een aardig truukje bedacht:
Sluit u geen contract af of vraagt u geen verwijdering aan? Dan moeten wij u afsluiten van gas. Deze afsluiting is voor maximaal 12 maanden en kost € 121,00 incl. btw. Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.
Die afsluiting (die Liander nooit uitvoert) 'kost' 121 euro, maar er staat niet bij dat jij dat moet betalen. Dat wordt alleen gesuggereerd door het vervolg: 'Daarna verwijderen wij alsnog uw gasaansluiting op uw kosten.'

Liander probeert je te laten redeneren: "Als ik nu opdracht geef tot verwijdering ben ik goedkoper uit, dus laat ik dat maar doen." >:)

[Voor 45% gewijzigd door Bram-Bos op 14-12-2019 12:36]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Stefan118 schreef op zaterdag 14 december 2019 @ 13:26:
[...]


Maar Bram, de 10 dagen zijn al verstreken.
@hnq heeft bevestiging dat zijn contract per 12-12 is afgelopen.
Dus 2-12 zijn die 10 dagen ingegaan. Vandaag is dus dag 12.

Edit: als het werkdagen zijn dan zijn ze zelfs 28-11 al ingegaan.
Niet dat het allemaal veel uitmaakt, maar het kán natuurlijk zo zijn dat @hnq per direct zijn contract kon beëindigen bij Vandebron (op 12-12-19), en dat Liander dus pas op 12-12-19 bericht van uithuizing (c.q. opzegging van de ATO) heeft ontvangen van Vandebron. Liander zou kunnen argumenteren dat de beëindiging van het leveringscontract in dit geval vrijwel samenviel met de opzegging van de ATO. En dat daarna die tien werkdagen gaan tellen.
Blijft getut natuurlijk: ook bínnen die tien werkdagen is afsluiten of verwijderen niet voor rekening van de kleinverbruiker, maar de netbeheerders (inclusief Liander) doen tegenwoordig wel hun best om in ieder geval een brief binnen die opzeggingstermijn te versturen. Misschien zijn dat dus wel die fameuze 'noodzakelijke handelingen' uit artikel 3.6: dat ze een brief aan je moeten kunnen schrijven?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Mooi @Syp. Zet ze ook even tussen [ quote] [ / quote] in je dossier. Da's handig.

Enne, is die spelfout 'Dit betekend' in de eerste alinea van Liander of van jou? Meestal is Liander zo keurig in die dingen.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Top @Syp. Nu die spelvaud nog corrigeren ;)
Edit: en dank!

[Voor 15% gewijzigd door Bram-Bos op 15-12-2019 10:50]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

arjan_1980 schreef op zondag 15 december 2019 @ 14:17:
[...]
Mijn reactie op hun onzin verhaal.
[...]
Mijn klacht.
punt 4
Haal je achternaam nog even weg...

edit:
Geachte heer/mevrouw,

Op 14-12 heb ik van uw een factuur ontvangen met Factuurnummer: 123456.

Dit betreft werkzaamheden die geheel op verzoek en initiatief, in opdracht en dus ook voor rekening van Enexis zijn verricht aan eigendommen van Enexis zelf. Aan deze werkzaamheden heb ik slechts - op verzoek van Enexis - mijn medewerking verleend, zoals eerder toegezegd.

Voor deze werkzaamheden die zijn uitgevoerd op 11-12 heb ik ook geen opdracht gegeven en is op initiatief van Enexis uitgevoerd. Ik heb alleen meegewerkt om de handelingen werkzaamheden die de netbeheerder noodzakelijk acht mogelijk te maken.
Ook is er geen sprake van een ATO aangaande gas tussen mij en Enexis, die hieraan eventueel ten grondslag zou kunnen liggen. ligt. Die is reeds bijna een half jaar geleden vervallen. Een rechtsgrond voor deze factuur ontbreekt dus. Deze factuur betwist ik dan ook nadrukkelijk.

Gezien voorgaande ga ik ervan uit dat deze factuur per abuis is verzonden. Graag ontvang ik van u per ommegaande een bevestiging dat deze factuur uit uw administratie is verwijderd.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

MisterH75

P.S. graag verwijs ik u ook naar de al eerdere plaats gevonden communicatie onder andere: 8064830514 en 8064288483.

[Voor 76% gewijzigd door onetime op 15-12-2019 16:15]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@buz en @Stefan118: Enexis stuurt weliswaar nu bijna standaard factuurtjes voor een slotje, maar blijft tegelijk in het geval van @marc_1979 en @arjan_1980 alweer tijden stil, zelfs na inschakeling van een incassobureau. Ook bij @Semmeke2008 en @stefjes trouwens, maar dan zonder incassobureau. Een echte strategie lijkt er niet achter te zitten.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

x-RaY99 schreef op maandag 16 december 2019 @ 06:55:
Post van Stedin!

Zou het dan toch?

Maar nee, de slimme meter geeft een probleem met het uitlezen van de meterstanden...
Maar eens erachter aan gaan of ze niet toevallig de gas meter missen...
Misschien ben je één van de 224.000? Energiebedrijven boos over haperende slimme meter

"Veel slimme energiemeters in Nederlandse woningen werken niet goed. Hierdoor krijgen energiebedrijven Vattenfall en Eneco bij '2% tot 6%' van hun klanten geen data. In november gaven ruim 224.000 slimme energiemeters geen gegevens door."

[Voor 19% gewijzigd door Bram-Bos op 16-12-2019 14:13]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Niet meer kunnen internetten of je mobiele telefoon opladen via de gasleiding is één ding, maar als je die gasvezelverbinding ongebruikt zou laten liggen, had je volgens Enexis dan weer kans op het binnenstromen van ongedierte... Zie dossier van De Zoon van @ZuinigeRijder:
Veilige situatie
Een gasleiding die langer dan 12 maanden niet wordt gebruikt brengt een risico met zich mee. Via de oude gasleiding kan (grond) water en ongedierte het pand binnen stromen. Tevens kan de bodem worden verontreinigd door oude loze leidingen achter te laten. Dit heeft het onafhankelijke keuringsinstituut KIWA onderzocht.
Ik wacht overigens nog op de sequel: The Return of De Zoon van @ZuinigeRijder

@stefjes: @lerssi en @buz hebben dezelfde standaardtekst gekregen met het kopje "Waarom u moet betalen." @buz heeft daar al een mooie reactie op gestuurd (dossier hier), net als @lerssi (hier) die je voor de échte fijnproevers nog verder zou kunnen verrijken met de wijze woorden van de grand ol' man van dit topic, @Ivow85.

@Jitta: er was bij @stefjes geen sprake van volledige verwijdering, alleen van afsluiten + wegnemen van de gasmeter. En dat laatste werd apart in rekening gebracht. Terecht dat Enexis dat bedrag nu dus in ieder geval intrekt. Nu de rest nog.

[Voor 36% gewijzigd door Bram-Bos op 16-12-2019 21:21]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@MisterH75: je zou ook kunnen volstaan met een verwijzing naar je mails van 7 augustus 2019 en van 2 december 2019 (in je dossier), waarin je al deze argumenten al hebt ontzenuwd. Er staat niets nieuws in die laatste reactie van Enexis.

Je zou het ze ook gemakkelijk kunnen maken door tussen elke bewering van Enexis de relevante passages uit je eerdere mails te plakken.

[Voor 17% gewijzigd door Bram-Bos op 16-12-2019 21:43]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@servies, @Erwin_83, @MeZZiN: Enexis verwees wel naar KIWA, maar die heeft helemaal niks gezegd over grondwater en ongedierte. Dat zogen ze uit hun duim bij Enexis tegenover De Zoon Van @ZuinigeRijder .

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Knopsje nog een paar dagen... edit2: correctie, je hebt gelijk, hopelijk in de loop van de avond...

edit: zeker strategisch gekozen, in de hoop dat ons kerstkado wordt vergeten... :+ :+ :+

[Voor 80% gewijzigd door onetime op 17-12-2019 16:21]

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

lithoijen schreef op dinsdag 17 december 2019 @ 16:35:
Kan ik concluderen aan de hand van het verzoek: Verzoek om dossiers bij te werken voor 18-12. dat de 18e de grote dag is?
Even de melding terug gezocht:
Bram-Bos schreef op dinsdag 19 november 2019 @ 10:35:
Dienstmededeling: Dingspiel 17.12.19. Einde bericht.
Vandaag hopelijk positieve uitspraak. Vanavond zeker ingeruimd om te vieren, en dan morgen publicatie?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Als bericht, dan morgen (tante Pos)

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Update #dingspiel: rechtbank heeft nog geen definitief vonnis gewezen. Wil dieper op de inhoud ingaan en heeft daarom een 'comparitie van partijen' (een echte zitting) gelast, met name over de interpretatie van de Tarievencode Gas. Die zal 'in de eerste helft van 2020' moeten plaatsvinden.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

duvekot schreef op woensdag 18 december 2019 @ 17:00:
@Bram-Bos ik neem aan dat die zitting dan openbaar is? en kunnen we hier nog bijdragen in de voorbereiding etc?
Verdere communicatie via email. Als je nog niet op de lijst staat: DM me je adres

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Leo. P. Klepper schreef op woensdag 18 december 2019 @ 19:46:
Gezien de Dingspiel ontwikkelingen moet ik L*****r maar weer een brief sturen dat ik de factuur en dus ook de aanmaning betwist en dat verdere incasso geen zin heeft zonder uitspraak van een rechter (of zoiets).
Houd het gewoon bij je eigen argumenten. Wat er elders gebeurt kan echt nog alle kanten op.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

alaintje schreef op donderdag 19 december 2019 @ 11:45:
[...] Ik zal bij deze ook even een dossier bijhouden.

02-12-2019; commerciele ruimte met bovenwoning gekocht, twee huisnummers.
Geen gas afgesloten voor commerciele ruimte. Wel gas voor de bovenwoning en stroom voor beide.
(voor zover ik weet is enexis verantwoordelijk in Noord-limburg voor beide aansluitingen).
tot mijn weten beide consumenten aansluitingen.
(er is de afgelopen jaren geen gas verbruikt)

16-12-2019; makelaar vraagt mij contact op te nemen met Engie (Waarom niet met Enexis, en wat doet de makelaar hier nog?).
"Er loopt geen contract voor gasaansluiting."
Dat klopt, ik heb nergens voor getekend.

Wacht momenteel af tot 'de bewoner' direct wordt benaderd. Vervolgens brief 3 gebruiken :+ .
Misschien is de vorige eigenaar benaderd door gas-netbeheerder. En krijgt nu de rekening, omdat hij jou niet verplicht heeft in het koopkontrakt een gaskontrakt af te sluiten... Je hebt de leiding na de meter afgedopt?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

gasexit schreef op donderdag 19 december 2019 @ 15:39:
[...]
Hartelijk bedankt voor je reactie. We willen je graag nog meer informatie vinden over het stopzetten van de ATO voor gas. Je bent goed op de hoogte zie ik. Als je na deze mail aangeeft nog steeds de ATO te willen beëindigen, dan horen we het graag en maken we dit definitief in orde.
Zo te lezen ben ik beter op de hoogte dan u. Ik heb mijn overeenkomst met het vorige bericht rechtsgeldig opgezegd.
We kunnen een gascontract pas opzeggen indien we bericht krijgen van de netbeheerder. De netbeheerder vereist namelijk dat er een leverancier moet zijn op een actieve aansluiting. Als je toch eerst het gascontract wil opzeggen voordat je de aansluiting laat verwijderen of laat afsluiten, willen we je eerst informeren over de consequenties. De belangrijkste consequentie is dat de netbeheerkosten gewoon blijven doorlopen. Deze betaal je dan via de netbeheerder. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aansluiting en het bijbehorende contract. Vandebron kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor mogelijke consequenties vanuit de netbeheerder.
Dit is niet waar. Het is jammer dat u deze misinformatie verspreid.
Als je je bewust bent van bovenstaande consequenties en desondanks de ATO wil beëindigen, horen we dat graag van je. We zullen de ATO dan stopzetten op 31 januari/1 februari. Per deze datum geldt er geen opzegvergoeding op het stopzetten van de ATO voor gas.

Heb je nog andere vragen? We helpen je uiteraard graag verder. Je kunt dan reageren op dit bericht. Fijne dag!

Met vriendelijke groet,

Serviceteam Vandebron

Welke reactie kan ik sturen?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

sanderkruger schreef op donderdag 19 december 2019 @ 15:49:
[...]Van al het gedoe en gekonkel dat wordt beschreven in deze thread wordt je toch een beetje voorzichtig. Daarom heb ik 2 vragen:

1) Zit hier een adder onder het gras, bijvoorbeeld dat ik niet voor verwijdering hoef te betalen maar wel voor andere kosten, waarmee ik dan dus heb ingestemd bij de aanvraag? Heeft iemand hiermee ervaring?
2) Wat gaat die aannemer eigenlijk allemaal doen? Haalt hij je voortuin overhoop? Kan ik hiervan ook nog vervolgschade of kosten verwachten?
Ad 1: ik denk niet dat daar een adder onder het gas eh... gras ligt, en eerdere ervaringen wijzen daar ook niet op. Liander (en zo langzamerhand ook andere netbeheerders) hebben de terechte conclusie getrokken dat
 1. hun argument dat verwijdering én de verplichting de kosten daarvoor te betalen volgt uit de ATO + AV niet opgaat als je als verhuizer nooit een ATO hebt gehad op dat adres
 2. hun backup-argument van de tarievencode gas 2.5.1.12 ook geen soelaas biedt, omdat die ook alleen maar spreekt over de situatie bij 'beëindiging van de overeenkomst', en die is bij verhuizers als jij ook niet van toepassing.
Ze gaan dit overigens niet op hun website zetten. Zo zijn ze dan ook wel weer.

Ad 2: @colvano kan je smakelijke verhalen vertellen over wat er mis kan gaan. Vervolgschade is dus niet uitgesloten.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@x-RaY99: staat je gasmeter nog in het http://www.eancodeboek.nl ?

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@MisterH75: zo kort kan het wel blijven inderdaad. Enexis wenst niet meer inhoudelijk te reageren. So be it. A propos: haal je de naam van de medewerker nog even weg in je mail van 17-12 in je dossier?

@W1B: Lekker zootje bij Enexis. Prima reactie.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@buz: het is vrij simpel. Enexis zegt alleen maar dat zíj als netbeheerders gebonden zijn om de normen van de Tarievencode Gas in alle gevallen na te leven. Dat klopt ook. Het springende punt is of de Tarievencode Gas rechtstreeks verplichtingen voor afnemers creëert. Niets wijst daar vooralsnog op. Met het gebruik van de term 'algemeen verbindend voorschrift' suggereert Enexis dat jij als afnemer gebonden bent om te betalen, maar dan zouden ze a. eerst uit moeten leggen waarom artikel 1.1.1. toch expliciet duidelijk maakt dat de TCG gericht is op het reguleren van het gedrag van de netbeheerders jegens de netgebruikers (zij zijn de 'normadressaat' volgens de NMa in 2006), en waarom jij verplicht zou zijn te moeten betalen op grond van artikel 2.5.1.12, terwijl daar geen daadwerkelijke verplichting voor jou wordt geformuleerd.

Ze praten dus om je argumenten heen. Zelfs al wás de TCG AVV, dan nog moet er eerst een civielrechtelijke overeenkomst tussen jou en hen bestaan voordat er een betalingsverplichting is.

[Voor 8% gewijzigd door Bram-Bos op 24-12-2019 14:17]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@buz:
- TCG is zeker te zien als een afgeleide vorm van wetgeving, namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode van de netbeheerders (geschreven dóór de netbeheerders), en binnen de specifieke bevoegdheden daarvoor geschapen in artikel 12a en f van de Gaswet.
- Algemeen verbindendheid betekent dat deze regels van toepassing worden verklaard op alle betrokken partijen. Je hebt allerlei AV-verklaarde regels (in mijn domein bv. de verplichting van boeren binnen een bepaalde sector om bij te dragen aan geld voor onderzoek & innovatie). Die moeten echter nog wel specifieke verplichtingen voor die specifieke groepen scheppen voordat ze ook tot die verplichting leiden. Algemeen Verbindende regels dus, maar regels die zo geformuleerd zijn dat de kippenboer wel, maar de bakker niet hoeft af te dragen.
- In dit geval is de TCG wellicht AV, maar zijn de geadresseerden van de regels daarin evident alleen de netbeheerders (artikel 1.1.1, artikel 12a Gaswet). Roepen dat de TCG 'algemeen verbindend' is, zegt dus op zich nog niks over verplichtingen voor partijen die niet geadresseerd worden (zoals netgebruikers, waaronder afnemers).
- In dat vonnis van Arnhem gaat het om de vraag of de netbeheerder (in zijn toepassing van de regels) had mogen afwijken van de TCG in het geval van Crown Van Gelder. Nee, zegt de rechter. Crown van Gelder had echter wel eventueel ontheffing kunnen aanvragen bij de NMa voor dit speciale geval.
buz schreef op dinsdag 24 december 2019 @ 15:23:
Toch staat er dat de TCG het karakter heeft van een wettelijk voorschrift. Ook voor de afnemer. Anders zou dit argument niet gebruikt worden om de tegenvordering van de afnemer af te wijzen. Anders zou de rechter niet noemen dat de afnemer ontheffing van de TCG had moeten vragen.
- Crown van Gelder wilde een uitzondering op regels die de netbeheerder binden. Dat kán eventueel (en alleen) via een ontheffing aanvragen. En dat hebben ze niet gedaan. Dus vordering afgewezen

- Jij (en wij allen) vragen helemaal niet om af te wijken van de TCG. Wij stellen alleen: eerst een civielrechtelijke overeenkomst, en dán moet de netbeheerder conform de vereisten in artikel 2.5.1.12 eventuele kosten in rekening brengen. Geen overeenkomst? Dan ook geen grondslag voor rekening, dus ook geen verplichting voor de netbeheerders om die op de wijze in rekening te brengen zoals in artikel 2.5.1.12 vermeld.
- De netbeheerders hadden pas een punt als er in artikel 1.1.1 ook stond dat netgebruikers door deze code zijn gebonden, én als in 2.5.1.12 specifiek was geformuleerd dat de 'voormalige' aangeslotene verplicht was te betalen. Maar dat is dus niet het geval.
- Dat is ook niet zomaar aan te passen door de netbeheerders, omdat de gaswet daar geen ruimte voor biedt. Ik verwacht dat dat ook de reden is voor de afwijzende reactie van de ACM op het 50/50 voorstel van de netbeheerders.

Het is suggestie en illusie van Enexis: 'wij moeten wel...' --> '...dus u moet betalen'. Ze moeten alleen als er een civielrechtelijke overeenkomst (opdracht tot verzegelen/verwijderen) is.

[Voor 28% gewijzigd door Bram-Bos op 24-12-2019 22:15]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Cable_boy: Enexis wil dus niet verder in discussie met jou. So be it. Het is inmiddels het bekende patroon bij alle netbeheerders.

Wat de Geschillencommissie Energie (GE) betreft:
 1. Praktisch gesproken gaat je dat nooit wat opleveren: onze ervaringen tot nu toe zijn zonder uitzondering dat de GE in dit dossier géén echte juridische toetsing van argumenten doet, én geen ambtelijke toetsing aan het consumentenrecht, én systematisch de kool en de geit spaart, door adviezen te geven waar noch de netbeheerders, noch wij blij van worden. Het is verspilde moeite om dit geschil voor te leggen aan de GE.
 2. Meer principieel gesproken heeft de GE in deze zaak (en in alle vergelijkbare zaken) helemaal geen bevoegdheid om een advies te geven, omdat zij op grond van haar eigen reglement alleen gaat over geschillen die betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten.
  3. De commissie heeft tot taak geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting en/of de levering van gas, warmte of elektrische energie en daarmee samenhangende leveringen en diensten.
  Zij doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.
  Jij hebt nooit een overeenkomst gehad, en áls je hem al had gehad, dan is die allang beëindigd. De GE kán dus formeel helemaal geen uitspraak doen over geschillen als deze.
Terzijde: Enexis spreekt nog steeds over de Geschillencommissie Energie en Water, maar dat is al jaren niet meer de naam van die commissie. Over water gaat een andere commissie.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

cold_as_ijs schreef op woensdag 25 december 2019 @ 16:16:
Heb afgelopen vrijdag de 2e brief van Enexis gehad: “beste gasverbruiker, sluit nu een gascontract af of we moeten u afsluiten....”

Is dit het moment om te gaan reageren of kan ik nog wachten tot de 3e brief?
Ik weet niet of er een derde brief komt. Ik zou maar eens gaan reageren. Je zou voor de grap een alineaatje aan de voorbeeldbrief kunnen toevoegen als volgt:
Overigens ben ik op de hoogte van het standaard-antwoord van Enexis op deze brief, en in dat geval zal ik ook standaard reageren. Dat u het weet.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Geander schreef op donderdag 26 december 2019 @ 12:25:
Door omstandigheden is het even blijven liggen, maar hier de update

>> klik <<
Een heel verhaal weer van Enexis, maar het komt er op neer dat ze vinden dat ze op grond van artikel 2.5.1.12 Tarievencode Gas 'de kosten in rekening mogen brengen'. Op jouw eerdere argument dat jij niet verplicht bent te betalen op grond van dat artikel gaan ze niet in.

Voor de rest zwatelen ze wat om artikel 3.6 AV heen, maar in de kern lijken ze gewoon te erkennen dat je ATO is beëindigd. Een ATO die jij met je onbemeterde aansluiting waarschijnlijk nooit gehad hebt, maar dat terzijde.

Wil je nog reageren? Beetje herhaling van zetten, maar misschien wel netjes.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +12Henk 'm!
 • Pinned
Geander schreef op donderdag 26 december 2019 @ 12:59:
[...]

Het kan geen kwaad om te antwoorden, al wordt ik het wel een beetje beu ;)
Zoiets?
Beste mensen van Enexis,

Dank voor uw email van 16 december, in reactie op mijn betwisting d.d. 8 december van jullie factuur d.d. 5 december 2019.

Ik begrijp heel goed dat jullie je vastklampen aan artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas als grondslag voor het in rekening brengen van kosten. Meer hebben jullie ook niet.

Maar het blijft een wat treurige strohalm. U gebruikt een door de ACM geformaliseerde gedragscode voor de netbeheerders om een betalingsverplichting voor mij als afnemer te suggereren. Ik gebruik bewust de term 'suggereren', want u vermijdt zelf ook expliciet te stellen dat ik verplicht zou zijn te betalen op grond van dat artikel. Dat is ook niet voor niks: die betalingsverplichting wordt helemaal niet geformuleerd in artikel 2.5.1.12. Ik heb dat al eerder aangegeven, en u weet dat zelf ook best wel.

Ik wijs u graag nog op de volgende punten, die dit verder ondersteunen:
1. Artikel 1.1.1 van de TCG formuleert (net als artikel 12a Gaswet) wie de norm-adressaat is van deze code: de netbeheerders. Niet de netgebruikers, waaronder afnemers.
2. De NMa (de rechtsvoorganger van de ACM) heeft in 2006 expliciet aangegeven dat netgebruikers niet de norm-adressaat zijn van de Tarievencode Gas. Zie met name punt 27 van het besluit 102113_1/11; 102113_2/12; 102113_3/13; 102113_4/11; 102113_5/13, dat u kunt vinden op: https://www.acm.nl/sites/...TarievenCode_Gas_2006.pdf. De NMa bevestigt hier dat netgebruikers niet rechtstreeks gebonden zijn aan de Tarievencode Gas, maar dat er eerst een civielrechtelijke overeenkomst moet zijn tussen netgebruiker en netbeheerder. En die overeenkomst hebben wij niet.
3. De Rechtbank Rotterdam oordeelde in het geval van de vergelijkbare Netcode dat "de Netcode niet zelf verplichtingen voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt." (r.o. 5.4; ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700; (https://uitspraken.rechts...ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700)

Ik blijf dus ten volle achter mijn betwisting staan.

Mag ik u voorts verzoeken eens te stoppen met het optrekken van dit rookgordijn rond de Tarievencode Gas jegens mij en andere netgebruikers? Het komt mij in toenemende mate voor als systematische en bewuste misleiding door Enexis.

Met vriendelijke groet,

@Geander

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@thunder7 Je hebt gelijk hoor, maar het gaat erom dat netgebruikers zowiezo niet gebonden zijn aan de TCG, zonder dat dezelfde regels in contracten zijn opgenomen.
En laten de door de netbeheerders gewenste punten nou tegen dwingend consumentenrecht ingaan...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Langerij schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 10:55:
@Bram-Bos zowaar vandaag repliek van Enexis op m'n laatste schrijven...


[...]


Dossier bijgewerkt
Zoiets?
Beste mensen van Enexis,

Dank voor uw email van 27 december, in reactie op mijn brief d.d. XX-YY-2019.

U veronderstelt dat ik aangeef 'niet akkoord te gaan met de noodzakelijke handelingen die voortvloeien uit het beëindigen van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO).' Dat is incorrect. Ik heb mijn volle medewerking aan werkzaamheden van en op initiatief van Enexis uitgesproken. Ik bestrijd alleen dat ik voor die werkzaamheden moet betalen als ik daar geen opdracht toe geef.

U schrijft verder dat jullie mij op 11 november, 16 november en 22 november hebben geïnformeerd over jullie standpunt en de consequenties die ontstaan door het opzeggen van de ATO. Dat klopt. Ik heb die tot me genomen en ben ook uitvoerig ingegaan op jullie standpunt in mijn berichten van <<XX november, YY november en ZZ december>>, maar op deze inhoudelijke argumenten zijn jullie nooit ingegaan. Jullie herhaalden slechts jullie standpunt. Daarom komen de berichten van Enexis een beetje over als die van een Oostindisch dove.

Verder: ik begrijp heel goed dat jullie je vastklampen aan artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas als grondslag voor het in rekening brengen van kosten. Meer hebben jullie ook niet.

Maar het blijft een wat treurige strohalm. U gebruikt een door de ACM geformaliseerde gedragscode voor de netbeheerders om een betalingsverplichting voor mij als afnemer te suggereren. Ik gebruik bewust de term 'suggereren', want u vermijdt zelf ook expliciet te stellen dat ik verplicht zou zijn te betalen op grond van dat artikel. Dat is ook niet voor niks: die betalingsverplichting wordt helemaal niet geformuleerd in artikel 2.5.1.12. Ik heb dat al eerder aangegeven, en u weet dat zelf ook best wel.

Ik wijs u graag nog op de volgende punten, die dit verder ondersteunen:
1. Artikel 1.1.1 van de TCG formuleert (net als artikel 12a Gaswet) wie de norm-adressaat is van deze code: de netbeheerders. Niet de netgebruikers, waaronder afnemers.
2. De NMa (de rechtsvoorganger van de ACM) heeft in 2006 expliciet aangegeven dat netgebruikers niet de norm-adressaat zijn van de Tarievencode Gas. Zie met name punt 27 van het besluit 102113_1/11; 102113_2/12; 102113_3/13; 102113_4/11; 102113_5/13, dat u kunt vinden op: https://www.acm.nl/sites/...TarievenCode_Gas_2006.pdf. De NMa bevestigt hier dat netgebruikers niet rechtstreeks gebonden zijn aan de Tarievencode Gas, maar dat er eerst een civielrechtelijke overeenkomst moet zijn tussen netgebruiker en netbeheerder. En die overeenkomst hebben wij niet.
3. De Rechtbank Rotterdam oordeelde in het geval van de vergelijkbare Netcode dat "de Netcode niet zelf verplichtingen voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt." (r.o. 5.4; ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700; (https://uitspraken.rechts...ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700)

Ik blijf dus ten volle achter mijn standpunt staan dat ik niet verplicht ben te betalen voor werkzaamheden die Enexis op eigen initiatief verricht, en handhaaf mijn eerdere argumentatie.

Mag ik u voorts verzoeken eens te stoppen met het optrekken van dit rookgordijn rond de Tarievencode Gas jegens mij en andere netgebruikers? Het komt mij in toenemende mate voor als systematische en bewuste misleiding door Enexis.

U bent overigens nog steeds welkom om op afspraak (conform artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) de gasaansluiting af te sluiten of te verwijderen. Zoals eerder gezegd geef ik u daar wel gelegenheid, maar geen opdracht toe, en zal ik daarom ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet accepteren.

Met vriendelijke groet

@Langerij
En haal je eigen achternaam nog even weg uit je post.
Langerij schreef op vrijdag 27 december 2019 @ 10:52:
[...]
Ik kreeg het bij vd B niet voor elkaar om de ATO op te zeggen. Heb uiteindelijk rechtstreeks contact gezocht de netbeheerder (Enexis) om de ATO op te zeggen... dat hebben ze gedaan.
Vertel: Enexis heeft bevestigd dat je ATO is opgezegd c.q. beëindigd? Dan kun je daarmee toch naar Vandebron om alsnog je leveringscontract voor gas op te zeggen? Of betaal je nu nog steeds je periodieke sansluittarief en capaciteitstarief voor een ATO die er niet meer is?

[Voor 7% gewijzigd door Bram-Bos op 28-12-2019 00:10]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Auw, hoe krijg je het uit je pen, Enexis:
Uw klacht is door ons opnieuw onderzocht. Wij zijn na dit onderzoek van mening dat er geen nieuwe argumenten zijn om ons eerdere besluit te herzien. Eventuele vervolgvragen over hetzelfde onderwerp zal ik niet meer in behandeling nemen. Ik hoop op uw begrip hiervoor.
Op derde kerstdag (27-12) zijn ze dus nog druk bezig geweest met een 'onderzoek' en na grondige analyse van je email van 26-12 komen ze tot de conclusie dat er geen nieuwe argumenten zijn... Niet alleen Oostindisch doof dus, maar ook stekeblind daar bij Enexis.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Bram-Bos @Langerij Sinds de invoering van de gaswet 2013 is de energie leverancier toch verantwoordelijk voor de contacten met de afnemers? Ook voor de aan- en afmelding?
Geander schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 12:36:
Ik ben eens even in de akte van splitsing gedoken, hieruit blijkt dat de leidingen van de vereniging zijn.
Ik weet niet of dit een ander licht op de zaak werpt?

[Afbeelding]
Alleen dat wbt de vereniging ze niet van jou maar van hen zouden zijn. Is er rond 2013 iets verandert aan de manier van kosten verrekening wbt gas? Wat weet je van de situatie daarvoor en de contracten van de vereniging mbt gas? Staat er één grote gasmeter en betaalde ieder zijn deel een omslag aan de vereniging?

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

Geander schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 14:01:
En alweer een update, postbode is net geweest :)

>> klik <<
De originele factuur geeft aan afsluiting, maar de aanmaning af- en her-, en is dus zeker niet correct...

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Geander: in jouw geval heeft Enexis dus kennelijk werkzaamheden 'achter de meter' uitgevoerd, aan een gasleiding die tot het gemeenschappelijke bezit van de VvE behoort. Technisch gesproken (zie bijlage TCG) zou je kunnen betogen dat Enexis dus werkzaamheden aan de gasinstallatie, en niet aan de gasaansluiting heeft verricht. Dat zou een beroep op 2.5.1.12 TCG dus nóg onwaarschijnlijker maken.

In jouw situatie met een onbemeterde kookgasaansluiting is er verder nooit sprake geweest van een ATO, maar van een soort abonnement. Een beroep door Enexis op de AV zou dus ook sowieso stranden. Laat ze maar aantonen dat jij ooit een ATO hebt afgesloten met ze.
Geander schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 14:01:
En alweer een update, postbode is net geweest :)
>> klik <<
Klachten & Claims werkt denk ik langs de afdeling incasso van Enexis heen. Nog even doorprikken, maar nu via debiteuren.netwerk@enexis.nl?
Beste debiteuren van Enexis,

Ik ontving een aanmaning om te betalen voor een factuur (nummer xxx), die ik al op 8 december met redenen omkleed heb betwist, en op 26 december nogmaals met nóg meer redenen. Jullie afdeling Klachten & Claims wil echter niet inhoudelijk ingaan op die redenen, maar herhaalt slechts het standpunt van Enexis gelijk een Oostindisch dove grammofoonplaat met een diepe kras.

Ik herhaal nogmaals: ik betwist deze factuur. De gefactureerde werkzaamheden hebben plaatsgevonden op initiatief van Enexis. Ik heb Enexis daar alle gelegenheid toe gegeven, maar ik ben er eerder al tamelijk expliciet over geweest dat deze werkzaamheden niet in mijn opdracht geschieden.

Als er al sprake is geweest van een Aansluit- en Transportovereenkomst (wat zeer te betwijfelen is in het geval van deze voormalige onbemeterde kookgasaansluiting), is deze reeds lang beëindigd, dus noch die ATO noch de bijbehorende AV zouden een grondslag kunnen bieden voor deze vordering.

Daarnaast schept ook de Tarievencode Gas (artikel 2.5.1.12) voor mij geen betalingsverplichtingen. Zie hiervoor ook onze eerdere uitgebreide correspondentie op dit punt.

Met vriendelijke groet

@Geander

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Cable_boy schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 15:20:
Hier inmiddels ook een aanmaning gekregen voor het slotje.

Dossier update
Misschien toch goed om nog wat uitgebreider te reageren, gezien je dossier:
Beste debiteuren van Enexis,

Ik ontving een aanmaning om te betalen voor een factuur (nummer xxx), die ik al op 15 december heb betwist. Jullie afdeling Klachten & Claims verwijst in een reactie daarop naar de brief van Enexis d.d. 25 november 2019, waar ik op 9 december al inhoudelijk op reageerde.

Voor de goede orde vat ik mijn betwisting van de factuur nogmaals samen:
1. Er is op 5 augustus 2019 ten onrechte, en buiten mijn medeweten om, door Essent een ATO afgesloten op dit adres. Ik gebruik geen gas op dit adres, en dat heb ik ook nooit gedaan.
2. Voor de goede orde heeft Essent deze 'ATO' op mijn verzoek alsnog opgezegd op 2 oktober 2019.
3. Enexis heeft vervolgens op eigen initiatief de gasaansluiting afgesloten op xx november 2019. Ik heb daar geen opdracht toe gegeven.
4. Enexis claimt bij brief van 25 november 2019 dat de ATO wél is afgesloten, en dat de kosten voor afsluiten in rekening worden gebracht op grond van artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas.

5. Aangezien Essent buiten mijn medeweten een ATO heeft afgesloten, is er dus nooit expliciete instemming van mij geweest voor het afsluiten van die ATO met Enexis. Derhalve heeft die ATO formeel nooit bestaan. Op Enexis rust stelplicht en bewijslast dat ik die overeenkomst willens en wetens wél ben aangegaan.
6. Gesteld dat die ATO wél rechtsgeldig is aangegaan, dan is deze in ieder geval beëindigd per 2 oktober 2019. De ATO, noch de bijbehorende AV zijn dus een grondslag voor het in rekening brengen van kosten.

7. U ziet dat ook in aangezien u bij brief van 25 november 2019 alleen de Tarievencode Gas als grondslag aanvoert voor het in rekening brengen van kosten.
8. Die grondslag is echter zeer wankel. U gebruikt namelijk een door de ACM geformaliseerde gedragscode voor de netbeheerders om een betalingsverplichting voor mij als afnemer te suggereren. Ik gebruik bewust de term 'suggereren', want u vermijdt zelf ook expliciet te stellen dat ik verplicht zou zijn te betalen op grond van dat artikel. Dat is ook niet voor niks: die betalingsverplichting wordt helemaal niet geformuleerd in artikel 2.5.1.12.

Artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode Gas is geen op zichzelf staande grond om mij te verplichten te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe geef. Artikel 2.5.1.12 geeft slechts aan hóe netbeheerders kosten in rekening mogen brengen àls ze tot afsluiting dan wel verwijdering van de aansluiting overgaan. Namelijk via de systematiek van voorcalculatie, en met gebruik van de standaard offerte/factuur (2.5.1.15).

Op grond van de volgende punten onderbouw ik verder dat alleen de netbeheerders direct gebonden zijn aan de Tarievencode Gas, en niet de netgebruikers, waaronder afnemers, laat staan ex-afnemers, of niet-afnemers:
a. Artikel 1.1.1 van de TCG formuleert (net als artikel 12a Gaswet) wie de norm-adressaat is van deze code: de netbeheerders. Niet de netgebruikers, waaronder afnemers.
b. De NMa (de rechtsvoorganger van de ACM) heeft in 2006 expliciet aangegeven dat netgebruikers niet de norm-adressaat zijn van de Tarievencode Gas. Zie met name punt 27 van het besluit 102113_1/11; 102113_2/12; 102113_3/13; 102113_4/11; 102113_5/13, dat u kunt vinden op: https://www.acm.nl/sites/...TarievenCode_Gas_2006.pdf. De NMa bevestigt hier dat netgebruikers niet rechtstreeks gebonden zijn aan de Tarievencode Gas, maar dat er eerst een civielrechtelijke overeenkomst moet zijn tussen netgebruiker en netbeheerder. En die overeenkomst hebben wij niet.
c. De Rechtbank Rotterdam oordeelde in het geval van de vergelijkbare Netcode dat "de Netcode niet zelf verplichtingen voor afnemers in het leven roept, maar dat daartoe nodig is dat de desbetreffende netbeheerder deze voorwaarden in zijn overeenkomst met de desbetreffende afnemer opneemt." (r.o. 5.4; ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700; (https://uitspraken.rechts...ECLI:NL:RBROT:2009:BJ3700)

Ik blijf dus ten volle achter mijn betwisting van de factuur staan.

Met vriendelijke groet,

@Cable_boy
Ook maar naar debiteuren.netwerk@enexis.nl en cc: aan Klachten & Claims (klachten@enexis.nl)

[Voor 4% gewijzigd door Bram-Bos op 28-12-2019 16:00]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

@Blackraven: dat valt wel mee, denk ik. Einde leveringscontract leidt alleen tot een uithuisbericht van de leverancier richting de netbeheerder, of je nu wel of niet expliciet hebt aangegeven dat je de ATO wenst te beëindigen. Daar is helemaal geen apart vinkje voor in het systeem. Kijk eens naar dit interessante document van de EDSN: uitgebreide aandacht voor de totstandkoming van de ATO, nul komma nul aandacht voor de beëindiging van de ATO.

De facto zeg je de ATO op als je je leveringscontract opzegt. Je kunt altijd achteraf volhouden dat je de leverancier gemachtigd hebt de ATO namens jou op te zeggen conform artikel 3.6 AV.

We maken hier alleen zo'n fuzz van die ATO, omdat die helder maakt dat er uitsluitend een privaatrechtelijke relatie is tussen jou en de netbeheerder, en niet een of andere schimmige wet gekoppeld aan de fysieke aanwezigheid van een aansluiting.

[Voor 15% gewijzigd door Bram-Bos op 28-12-2019 22:38]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Armin schreef op zondag 29 december 2019 @ 20:22:
[...] Merk op in jouw dossier dat men stelt dat "U laat ons opnieuw weten niet akkoord te gaan met de noodzakelijke handelingen die voortvloeien uit het beëindigen van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)".
"Ik raad u aan Nederlands te leren, dat ik ergens geen opdracht voor geef en ook geen kosten accepteer betekent niet dat ik niet meewerk. Overigens bent u conform de voorwaarden verplicht de noodzakelijke handelingen binnen 10 (werk)dagen na opzegging uit te voeren. Ook bent u conform voorwaarden verplicht minstens vijf (werk)dagen van te voren een afspraak te maken. De werkzaamheden die u nu mogelijkerwijs wilt uitvoeren zijn dus niet noodzakelijk in de zin van "noodzakelijke handelingen" bij beeindiging van de ATO.
En eerlijk is eerlijk in jouw laatste brief zou wellicht afgeleid kunnen worden dat je behalve de kosten ook niet bereid bent mee te werken met handelingen. [...]
Merk tenslotte op dat het twijfelachtig is dat de werkzaamheden die zij willen verrichten ook datgene zijn dat valt onder de "noodzakelijke handelingen die voortvloeien uit het beëindigen van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)". Maar dat terzijde.
@Armin ???
6. Ik zie dus geen enkele grond waarop ik verplicht zou zijn te betalen voor werkzaamheden waar ik geen opdracht toe heb gegeven. U blijft echter van harte welkom om (conform artikel 4.1.2.5 Aansluit- en Transportcode Gas RNB) op afspraak langs te komen om eventuele werkzaamheden te verrichten die u nodig acht. Het is immers uw gasaansluiting, en uw verantwoordelijkheid. Ik benadruk echter dat ik geen opdracht tot die werkzaamheden geef, en dus ook het eventueel in rekening brengen van kosten hiervoor niet zal accepteren.

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

onetime schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:16:
[...]

"Ik raad u aan Nederlands te leren, dat ik ergens geen opdracht voor geef en ook geen kosten accepteer betekent niet dat ik niet meewerk. Overigens bent u conform de voorwaarden verplicht de noodzakelijke handelingen binnen 10 (werk)dagen na opzegging uit te voeren. Ook bent u conform voorwaarden verplicht minstens vijf (werk)dagen van te voren een afspraak te maken. De werkzaamheden die u nu mogelijkerwijs wilt uitvoeren zijn dus niet noodzakelijk in de zin van "noodzakelijke handelingen" bij beeindiging van de ATO.
Nee, @onetime, de netbeheerder is niet verplicht de noodzakelijke handelingen binnen tien werkdagen uit te voeren. Op grond van artikel 3.6 moet jij als afnemer de netbeheerder tien werkdagen de gelegenheid bieden voor de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen. Dat is wat anders.

En @Armin: het zou goed zijn als we formuleringen als "noodzakelijke handelingen die voortvloeien uit het beëindigen van de Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)" vermijden. Dat is nl precies het frame van de netbeheerders. Zij proberen nu de verwijdering onder de noodzakelijke handelingen te frutten. Het gaat in artikel 3.6 niet over 'noodzakelijke handelingen die voortvloeien uit beëindiging...', het gaat daar alleen om handelingen die noodzakelijk zijn voor beëindiging van de overeenkomst. Period.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 07:23:
[...]
In de praktijk komt dit toch op hetzelfde neer? Als jij maar 10 werkdagen de gelegenheid hoeft te geven om de noodzakelijke handelingen uit te voeren betekent dat je dat vanaf dag 11 dus niet meer hoeft te doen. Dus dan zou je ze bijvoorbeeld wel de toegang tot je woning kunnen weigeren. In ieder geval kunnen zij dan niet meer via de AV deze toegang verwachten.
Ik viel over de term 'verplicht'. De netbeheerders zijn niet 'verplicht' de voor de beëindiging van de overeenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten. That's all.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 09:58:
[...]
Dat lijkt mij anders van wel. Als ze die handelingen niet verrichten is de ATO niet beëindigd. Anders kan een netbeheerder volhouden dat de ATO nog geldig is omdat zij de noodzakelijke handelingen niet hebben verricht.
3.6 Elk der partijen is gerechtigd de aansluit- en transportovereenkomst schriftelijk met inachtneming van een opzegtermijn op te zeggen. Uiterlijk tien werkdagen voordat de aansluit- en transportovereenkomst beëindigd dient te worden, dient de contractant zijn leverancier op de met de leverancier overeengekomen wijze van de gewenste beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst op de hoogte te stellen en, voor zover dit nog niet gebeurd is, zijn leverancier te machtigen de aansluit- en transportovereenkomst voor hem op te zeggen.
Indien niet voldaan is aan deze vereisten, alsmede indien de netbeheerder niet binnen de opzegtermijn in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de aansluit- en transportovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de contractant gebonden aan hetgeen in of krachtens de aansluit- en transportovereenkomst is bepaald totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.
De opzegtermijn voor de netbeheerder bedraagt minimaal dertig dagen. De netbeheerder zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.
Nee, het gaat puur om de netbeheerder in de gelegenheid stellen tot. Of die noodzakelijke handelingen in die tien werkdagen nu wel of niet hebben plaatsgevonden doet niet ter zake. Na tien werkdagen is de ATO beëindigd.
postbus2000 schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:12:
OK, ik heb even een uurtje ingelezen maar kan niet vinden wat ik zoek.

Ik ga binnenkort verhuizen naar een nieuwbouwhuis zonder gas. (er is/komt niet eens een gas aansluiting) Momenteel woon ik in een huis met gas.
Als ik "verhuis' en mijn huidige energieleverancier meeneem, loop ik dan risico dat ik gas mee verhuis (zonder dat er een aansluiting is ) of is de energieleverancier slim genoeg om daar geen vastrecht etc. voor te rekenen?
thnx
Als er geen EAN-code is voor een gasaansluiting lijkt het me erg lastig daar een contract op te zetten, maar je kunt het voor de zekerheid natuurlijk wel even aangeven bij je energieleverancier. Misschien alleen al om te voorkomen dat het gascontract op het oude adres blijft doorlopen.

[Voor 20% gewijzigd door Bram-Bos op 30-12-2019 10:14]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:39:
[...]
Ik snap je punt, maar een ATO kan natuurlijk niet beëindigd zijn als de noodzakelijk handelingen niet zijn verricht. Als dat wel zo is dan zijn die handelingen niet noodzakelijk.
Opzeggen van een overeenkomst is een eenzijdige rechtshandeling. Dat kun je prima in je eentje doen. En aangezien er zowel in de AV als in de Gaswet een opzegtermijn is, is het gevolg van die opzegging ook beëindiging, na verloop van de opzegtermijn. We weten niet wat die noodzakelijke handelingen zijn, maar duidelijk is in ieder geval dat ze moeten hebben plaatsgevonden na verloop van de opzegtermijn, want anders waren ze inderdaad niet 'noodzakelijk'.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:57:
[...]
Ik neem aan dat je bedoeld voor het einde van de opzeggingstermijn?
Ja!
JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:57:
[...]
In dat geval heeft @onetime toch gelijk dat de netbeheerder verplicht is al die noodzakelijke handelingen binnen 10 werkdagen te doen? Want alles wat ze daarna doen zijn geen noodzakelijke handelingen.
Tsja, verplicht tot handelingen die niet nader bepaald zijn...

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

JeroenE schreef op maandag 30 december 2019 @ 10:57:
[...]
Ik neem aan dat je bedoeld voor het einde van de opzeggingstermijn?

In dat geval heeft @onetime toch gelijk dat de netbeheerder verplicht is al die noodzakelijke handelingen binnen 10 werkdagen te doen? Want alles wat ze daarna doen zijn geen noodzakelijke handelingen.
Dat was / is inderdaad mijn redenatie. @Bram-Bos

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.

@Geander Ik zou behalve een transcriptie ook een copie van de opname opeisen.
Er is ooit een vliegtuig neergestort mede doordat wat de vluchtleider hoorde niet was wat piloot zei.
De toren opname kwam ook niet overeen met de cvr... (cockpit voice recorder)

2013: 7panelen(195Wp), maand later, 17. 3 jaar later 28 en gasloos. 5.5kWp O-W op 4.2kVA omvormer. 2018 'verhuisd' en opnieuw begonnen.


Acties:
 • +44Henk 'm!
 • Pinned
Wel wel, 2019 was een bewogen jaar. Alle netbeheerders gingen over op het beleid van Liander, en kregen vervolgens allemaal te maken met een klein legertje goed voorbereide Tweakers. Die groep is inmiddels aangegroeid tot 190. Zo aan het einde van het jaar lijkt het erop dat de enige netbeheerder die nog wat krampachtige pogingen tot communicatie doet, de afdeling Klachten & Claims van Enexis is. En ook die communicatie is eigenlijk niet meer dan: wij nemen alles wat u zegt voor kennisgeving aan. De rest is stilgevallen, vermoedelijk in de hoop het allemaal zo klein mogelijk te houden. De incassobureaus zijn eveneens stilgevallen.

Het is zeker nog niet klaar, maar duidelijk is al wel dat het issue in 2020 heel anders zal gaan uitpakken dan in 2019. De ACM is nog steeds in overleg met het Ministerie van EZK over de 50/50-motie van Van der Lee, hoorde ik vandaag van de ACM, en kan verder geen inhoudelijke mededelingen doen. #Dingspiel is nog steeds geen gelopen race, maar is kansrijk.

Ik dank jullie allemaal voor de beschaafde, humorvolle en optimistische wijze waarop iedereen dit jaar heeft bijgedragen aan dit topic, de versteviging van onze kennisbasis, en de solidariteit met elkaar. Ik heb er van genoten, in ieder geval. Op naar een succesvol en gasloos 2020!

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


Acties:
 • +7Henk 'm!
 • Pinned
Misterpc schreef op woensdag 1 januari 2020 @ 17:12:
stilte voor de storm van 2020 van de net beheerders jegens de gasverlaters ..? lijkt er op O-)
Dat van die storm denken we al maanden...

[Voor 9% gewijzigd door Bram-Bos op 01-01-2020 21:51]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet


 • Speedy-Andre
 • Registratie: Maart 2002
 • Laatst online: 00:36

Speedy-Andre

Sony ZL-XA, Nokia 7 plus, XR20

Topicstarter
Wat ik niet begrijp is waarom de gasmeter en leiding ieder een kostenpost zijn, bij particulieren is dat 1 prijs.
Waarom een meter verwijderen zo veel kost, is in het pand een lange leiding vervangen?
Dat alleen een netbeheerder (of hun aannemer) dit mag uitvoeren klopt wel.
Het doorlopende vastrecht lijkt me iets administratiefs, weet je energie leverancier van de wijziging?
Wat de astronomisch hoge kosten betreft zou ik zeker een verantwoording vragen, echter sta je niet sterk omdat je vooraf getekend hebt en van de kosten op de hoogte was.

PVoutput Stookt met 2x Tosh Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016 Sinds 6-11-2018 5590Wp WU IALMER88

Een huishoudelijke mededeling: ik heb het overzicht van Tweakers die zonder hoge kosten van de vaste lasten voor gas af zijn gekomen, opgesplitst in twee delen, omdat het niet meer paste in één post:
 1. Route A-D: Tweakers die niet verhuisden, maar hun leveringscontract + ATO opzegden (nu 160)
 2. Route E: Tweakers die verhuisden en op hun nieuwe adres nooit een leveringscontract voor gas zijn aangegaan (nu 30)
Het Overzicht Tweakers werkzaamheden en facturen is bij deze operatie een post opgeschoven.

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Het is wel grijs, @Geander. Gelijk maar zoiets terugsturen?
Beste mensen van Enexis,

Dank voor uw reactie, maar er moet iets mis zijn in jullie systeem, want op de genoemde dag en het genoemde tijdstip heb ik geen telefoongesprek gevoerd, en ik kan dat aantonen met mijn gespecificeerde telefoonrekening waarop gesprekken op dat tijdstip ontbreken. Zo ik het al had gewild (wat niet zo is), dan kán ik dus niet eens akkoord zijn gegaan 'met ondertekenen contract dat we kosten in rekening mogen brengen op moment van opzegging contract.'

Bovendien hebben wij ná 29 oktober nog uitvoerig per email gecorrespondeerd, waaruit ook steeds weer bleek dat ik niet akkoord ging met de kosten.

Ik vroeg u in mijn mail van 1 januari om een opname van dat gesprek op 29-10 ter onderbouwing van uw bewering. Die levert u niet. Ik blijf er dus bij dat u op basis van een leugen meent dat ik moet betalen voor de door u gestuurde factuur.

Ik geef u nog drie werkdagen om bewijs te leveren voor uw bewering dat ik akkoord zou zijn gegaan met de kosten. Als die onderbouwing uitblijft doe ik aangifte van oplichting, c.q. doe ik een melding bij de Autoriteit Consument en Markt vanwege oneerlijke en agressieve handelspraktijken (Art. 6:193a BW en verdere toepasselijke wetsartikelen).

Met vriendelijke groet,

@Geander

[Voor 6% gewijzigd door Bram-Bos op 03-01-2020 13:20]

Wand-temperatie in een monument uit 1865 met een Elga (stand alone). Gasloos sinds juli 2017. De afsluitboete bestaat niet

Pagina: 1 2 3 ... 21

Dit topic is gesloten.


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee