Toon posts:

Het Nederlandse Klimaatakkoord

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


Acties:
 • +4Henk 'm!

 • Señor Sjon
 • Registratie: Juli 2003
 • Laatst online: 12:25

Señor Sjon

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit

Magnificent bastard

Topicstarter
Er hangt al enige tijd een Klimaatakkoord in de lucht met de diverse sectoren:
 • bouw
 • elektriciteit
 • industrie
 • mobiliteit
 • landbuw en landgebruik
Sinds februari dit jaar worden diverse 'tafels' samengesteld van sectoren voor het reduceren van CO2 Er zijn al een aantal weken geleden wat zaken gelekt en van de gebouwde sector is het een en ander nu uitgelekt:
.
Ruim 100.000 woningen van gas af voor 2022
De komende drie jaar moeten er 102500 woningen van het gas af. (17.500 in 2019, 30.000 in 2020 en 55.000 in 2021) Vijftigduizend daarvan worden aangesloten op warmtenetten. De rest op hybride warmtepompen of (collectieve) (bodem-) warmtepompen. Corporaties stellen woningen beschikbaar voor schaalvergroting. Een speciale tenderregeling is in de maak. Vanaf 2021 moet het tempo snel omhoog naar 200.000 woningen per jaar.

Bestaande nieuwbouwplannen van gas
Vanaf 1 juli geldt een verbod op aardgas bij nieuwbouw. Ontwikkelaars doen er alles aan om ook bestaande plannen alsnog aardgasvrij te krijgen. Beoogd doel? 75 procent gasloze nieuwbouw tussen nu en eind 2021. Nu is dat 55 procent.

Normen utiliteitsbouw
Gebouw gebonden energieverbruik wordt genormeerd op basis van het energielabel. De onderliggende rekensystematiek wordt verbeterd waardoor deze beter het daadwerkelijke energieverbruik weergeeft.

Verplicht isoleren
Huizenkopers krijgen bij elke aankoop een aantrekkelijk aanbod om woningen te isoleren, met financieringsmogelijkheden. Als dat niet werkt, wordt isoleren verplicht vanaf 2030.

Norm maximale warmtevraag
Er komt een norm voor de maximale warmtevraag van woningen uitgedrukt in kWh/m2.
Noot, dit wordt al geregeld via BENG die binnen 2 jaar actief moet worden. Men is alleen nog aan het steggelen over de normering.
Bouwers reduceren prijzen tot 50 procent
De prijs van duurzame warmte en isoleren moet omlaag. Bouwbedrijven, warmteleveranciers en installateurs zetten in op kostendalingen tot 2030 van 15 tot mogelijk 50 procent. Fors wordt ingezet op het verbeteren van processen en technieken en verdergaande industrialisering van de bouw. Er is een besparingspotentie van 30 miljard euro.
Met name isoleren zie ik dit niet gebeuren. Vooral in de bestaande omgeving is dit erg arbeidsintensief en personeelskosten stijgen eerder dan ze dalen. Waar wel nog lucht zit, is in de installatiebranche. Vergeleken met het buitenland vindt men in Nederland vaak de warmtepompinstallaties nog maar wat eng en liggen prijzen hoger. Vandaar dat velen in DED hun warmtepompen uit Spanje, Frankrijk of Italië halen en de boilers uit het voormalig Oostblok.
Belasting omhoog en omlaag
De belasting op energie moet verder omhoog (in 2020 met 5,5 cent per kubieke meter). De belasting op elektriciteit juist omlaag met 2,7 cent per kwh. Verdere stappen daarna zijn wenselijk en nodig, schrijft Samsom om isoleren en alternatieve verwarmingsopties te stimuleren.
Dit valt of staat met de salderingsregeling en de opvolger daarvan. Zie discussie hier: Terugleversubsidie alternatief salderen Dit kan van invloed zijn op hoeveel men zelf op gaat wekken. De BENG normen zijn voor nieuwbouw vrij streng, maar die 50-60k nieuwe woningen per jaar zijn een druppel op de gloeiende plaat in verhouding tot de 7-8 miljoen bestaande woningen.
Gebouw gebonden financiering
Het Rijk maakt gebouw gebonden financiering mogelijk door het Burgerlijk Wetboek aan te passen. Banken doen hun best om met aantrekkelijke arrangementen te komen. Het voordeel hiervan is dat een duurzame lening automatisch meegaat naar de nieuwe eigenaar.

Halvering verhuurdersheffing
De Verhuurdersverheffing gaat vanaf 2020 omlaag naar een structurele halvering.

Opschaling geothermie en aquathermie
Het aanbod van duurzame warmte via geothermie wordt opgeschaald van 3 PJ nu, naar 50 PJ in 2030 en 200+ in 2050. Waterbeheerders willen meer thermische energie uit water aanbieden: tussen 80 en 210 PJ in 2050.

Wijkgerichte benadering
Gemeenten bepalen met bewoners en gebouweigenaren per wijk de beste oplossingen.

Transitievisies
Met hulp van het Rijk en provincies – in zogeheten ‘energieregio’s’ mét ‘regionale energiestrategieën’ – stellen gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie vast. Daarin staat wanneer wijken onder handen worden genomen.
Ik ben wat sceptisch over nog meer visies. In de ruimtelijke ordening is inmiddels sprake van een stapeling van een hoop visies.

Bij de overige sectoren schijnt de voortgang nu nog niet echt aansprekend te zijn. Daar volgt meer over zodra er meer bekend is.

Gezien de raakvlakken, heeft dit topic een alias in Duurzame Energie & Domotica en Wonen & Verbouwen Voor een generieke klimaatdiscussie kan je hier terecht: Het Klimaattopic

[Voor 8% gewijzigd door Señor Sjon op 05-07-2018 09:21]

This is my signature. There are many like it, but this one is mine.


Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 12:33

defiant

Moderator General Chat
Modbreak:Over dit onderwerp heeft iedereen wel een mening en het roept de nodige emotie op bij sommigen, maar we willen toch graag een inhoudelijk en onderbouwde discussie zien hier.

Dus doe s.v.p. de moeite om on-topic te blijven, een serieuze insteek te nemen en beweringen te onderbouwen met bronnen, en reacties die bedoelt zijn om alleen statements te maken achterwege te laten.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


Acties:
 • +3Henk 'm!
 • Pinned

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 12:33

defiant

Moderator General Chat
Modbreak:Ik heb een aantal berichten verwijderd, tevens wil ik graag nog even de aandacht vestigen op de vorige modbreak:
defiant in "Het (concept) Klimaatakkoord"

D.w.z. onderbouw de argumentatie altijd met betrouwbare bronnen.

Verder gaat deze discussie over het klimaatakkoord, niet over over de wetenschap achter het klimaat, daarvoor hebben we dit topic:Het Klimaattopic

Dus graag nu on-topic verder.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 12:33

defiant

Moderator General Chat
Modbreak:Mensen, er is een reden voor de topic warning. Elke discussie over de wetenschap van het klimaat loopt uiteindelijk stuk op bewijsvoering en onderbouwing, die al in vele iteraties is gevoerd in: Het Klimaattopic Voer de discussie s.v.p. in dat topic, met vanzelfsprekend onderbouwing en bronnen, zodat het ook een constructieve wetenschappelijke discussie is.

Concentreer de discussie hier s.v.p. op het klimaatakkoord.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”


Acties:
 • +1Henk 'm!
 • Pinned

 • Ramzzz
 • Registratie: Juli 2003
 • Niet online

Ramzzz

Ziet alles :|

hoevenpe schreef op zaterdag 26 januari 2019 @ 12:35:
Bij onze buren is (net als in Polen) er veel weerstand tegen de sluiting van kolencentrales, vooral omdat daardoor ook veel laagopgeleide werkgelegenheid verloren gaat:

[...]


Wat in de beeldvorming in de Urgenda zaak niet helpt is dat onze 'minder vervuilende' kolencentrales per direct dicht zouden moeten terwijl onze oosterburen net het advies hebben gekregen om uiterlijk per 2038 van de kolen af te zijn. Het gevolg van een abrupte sluiting hier maakt dat we meer kolenstroom uit Duitsland importeren, doet het leuk in de Excel spreadsheet maar kost veel geld en is niet beter voor het klimaat:

[...]


Laat dit nou juist de 'oplossing' zijn die Jesse Klaver voor ogen heeft:

[...]


Voordat ik dan te horen krijg, je bent overal tegen kom eens met een voorstel: accepteer dat je de Urgenda doelstelling voor 2020 niet helemaal gaat halen maar maak echt beleid wat op langere termijn kosteneffectief effect heeft. Dus geen paniekvoetbal met een autoloze/winkelloze zondag of kruipen op de snelweg, maar bijvoorbeeld de verhuurdersheffing onder heel strikte randvoorwaarden teruggeven aan de corporaties voor klimaatneutrale huurwoningen en het subsidiëren van verduurzaming bij burgers en het MKB waar mogelijk. Niet zaken verbieden maar verleiden/stimuleren en dat mag best een paar procent begrotingstekort opleveren, geef elk huishouden een tegoedbon voor 1000,- bij de Hornbach alleen te besteden aan ledlampen, tochtstrips, zuinige douchekoppen, etc.
Dat zijn weer argumenten uit het ongerijmde. Dit soort bangmakerij en niet willen nadenken (of omscholen) is echt weer typisch korte-termijndenken. Houdt dat dan nooit op? |:(

Waneer je een energie-transitie va deze mega-omvang moet 'bemannen', komen er weer tienduizenden banen bij in de energie- en installatiesector.

Dat is echt een no-brainer.

Wacht maar af, binnen 2 jaar (maanden?) volgt het alarmistisch gezeur vanuit de branche, dat er veel te weinig specifiek geschoolden zijn.

Reken maar dat kolencentrale-mensen prima in die branche werk kunnen vinden.

"Atheism is an attitude, a frame of mind that looks at the world objectively, fearlessly, always trying to understand all things as a part of nature" - Carl Sagan


Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • n3othebest
 • Registratie: Januari 2013
 • Laatst online: 12:29
Dat was vroeger zo. De enorme groei die ze doorgemaakt hebben komt vooral van de normale burgers die bang zijn dat links ze meer belasting gaat laten betalen.

Acties:
 • 0Henk 'm!
 • Pinned

 • defiant
 • Registratie: Juli 2000
 • Laatst online: 12:33

defiant

Moderator General Chat
Modbreak:We zien toch nog vaak discussie over klimaatwetenschap en gerelateerde onderwerpen, we begrijpen dat er raakvlakken zijn, maar de primaire discussie in dit topic het klimaatakkoord en de uitwerking ervan. D.w.z. discussie over o.a. kosten en maatregelen en de effectiviteit ervan, welke alternatieve energiebronnen, ruimtelijke ordening van Nederland, vervoerskwesties, etc zijn dus prima.

Maar verhandelingen die leiden tot offtopic discussies zoals de ernst en gevolgen van klimaatverandering en gerelateerde nut en noodzaak van maatregelen horen hier niet thuis.

Want voor die discussies over klimaatwetenschap en gerelateerde onderwerpen hebben we dit topic: Het Klimaattopic (zie ook de topic warning).

Aangezien de klimaatwetenschappelijke discussies toch altijd weer neerkomen op herhaling van zetten die al enorm vaak gevoerd zijn, een dringend beroep om er niet op in te gaan en topic reports aan te maken.

Climate dashboard | “Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away.”

Pagina: 1

Let op:
Nee, dit is ook niet de plek om het bestaan of niet bestaan van klimaatverandering te gaan bediscussiëren. De wetenschappelijke consensus omtrent het bestaan van klimaatverandering en de rol van de mens hierin is dusdanig overweldigend dat die discussie niet meer gevoerd hoeft te worden.

Voor de algemene Nederlandse politiek hebben we: [ZT] Kabinet Rutte-III en de Nederlandse politiek - Deel 2
Voor de wetenschap achter het klimaatbeleid hebben we: Klimaat: wetenschap en achtergronden
Voor de stikstofproblematiek is er: De stikstofproblematiek: oorzaak, gevolgen en oplossingen
En voor specifiek kernenergie is er: Kernenergie, ontwikkelingen en techniek

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee