Toon posts:

Gas de deur uit doen: Gratis of toch niet? OverzichtVolgende deelLaatste deel

Dit topic is onderdeel van een reeks. Ga naar het meest recente topic in deze reeks.

Pagina: 1
Acties:
 • 698.188 views

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Hallo,

Wij hebben vorige week een factuur ontvangen van de Rendo voor het verwijderen van onze gasaansluiting. Nu wonen wij inmiddels bijna 5 jaar op het huidige adres en hebben wij nog nooit gas afgenomen van Rendo (of van een andere partij). Ik ben met grote belangstelling aan het lezen welke discussies en argumentaties de verschillende netwerkbeheerders gebruiken om de kosten voor verwijdering bij ons in rekening te brengen. Ik ben nu bezig aan de eerste mail, waarin ik aangeef dat ik de rekening betwist. Van mij mogen ze de aansluiting en de meter verwijderen, maar ik heb daar geen opdracht toe gegeven en zal dat ook niet doen (les 1 van dit forum ;)).

Wellicht heb ik later nog vragen, maar er staat ongetwijfeld al veel info hierin.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
@jerh Dat is alvast een goede tip! Dank, neem ik zeker mee

@Ivow85 Nee, nooit een contract gehad. Dus dat is zeker één van de argumenten. We hebben een brief gekregen waarin is aangegeven dat we een contact met een leverancier moeten afsluiten, omdat ze anders tot verwijdering overgaan en de kosten aan ons zijn. Dat hebben we afgewacht, en nu volgt dus een rekening. We hebben wel gezien dat ze in de berm van de weg werkzaamheden hebben verricht, maar dat was dus niet op ons terrein. Ik heb telefonisch contact gehad. Daarin is wel aangegeven dat ze de gasmeter ook nog moeten verwijderen. Ik heb gezegd dat dat mag (het is immers de meter van Rendo), maar dat ik daar geen opdracht voor geef.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Mail is verstuurd! Ik ben benieuwd naar de reactie van Rendo.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Doe ik zeker! Op dit moment heb ik alleen een factuur van de Rendo. Mijn mail:

"Geachte heer, mevrouw,

Op 13-02-2019 heb ik van u een factuur ontvangen (dd. xx, nr xx). Met deze mail geef ik aan dat ik deze factuur betwist, waarbij ik het volgende overweeg:

- In de factuur wordt aangegeven dat u een 'LD gasaansluiting 0-40 m3/h' heeft verwijderd;
- Er is opgenomen dat dit op het adres xx te xx zou zijn gebeurd;
- Gezien het feit dat ik woon op dit adres, neem ik aan dat de gasaansluiting op dit adres bedoeld wordt;
- Ik heb hierover op 13-2-2019 telefonisch contact gehad met uw klantenservice, dhr.xx. Hij geeft aan dat de aansluiting begin februari 2019 verwijderd zou zijn, maar dat de gasmeter nog niet is verwijderd.
- Ik kan bevestigen dat de gasmeter op ons perceel nog aanwezig is;

- Voor zover mij bekend heb ik vanaf het moment dat wij deze woning hebben betrokken (april 2014) tot op heden geen contract met Rendo voor gaslevering op dit adres;
- Ik heb geen opdracht gegeven tot het verwijderen van de gasaansluiting. Dat zou ook raar zijn, immers er is geen sprake van een gasaansluiting;
- Eventuele werkzaamheden zijn door en/of voor Rendo uitgevoerd zonder opdracht van mij;

- Bij deze behoud ik mij het recht voor om bovenstaande argumentatie uit te breiden, mocht de evt. reactie van u daartoe aanleiding geven.

Gelet op bovenstaande, betwist ik als gezegd de factuur met het genoemde factuurnummer. Ik ga er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en verwacht dat u mij een creditfactuur doet toekomen.

met vriendelijke groet, "

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Nee, ik heb geen enkel contract gehad voor levering van gas.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
jerh schreef op zaterdag 23 februari 2019 @ 22:53:
[...]

Qua verjaring zou de dienst 5 jaar geleden geleverd moeten worden, dat is niet gebeurd, dus dat stuit het denk ik ook. In ieder geval is dit geval van negeren van Rendo wel een mooie zaak om ze aan te melden bij wie eigenlijk voor slecht beheer. Tenslotte was dit een hele gevaarlijke situatie volgens Liander.....
Dat heb ik eerder ook al gedacht, dat enig argument dat er een gevaarlijke situatie zou zijn ontstaan door Rendo beter niet gebruikt kan worden. Immers, dan hebben ze willens en wetens al minimaal 5 jaar een gevaarlijke situatie in stand gehouden. Ik weet niet of ze dat pad nog gaan bewandelen...

Acties:
 • +4Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
[quote]Erwin_83 schreef op maandag 25 februari 2019 @ 08:40:
@Paulien_b Rendo sluit je dus zonder vooraf overlegd te hebben af en stuurt daarvoor een rekening? En naderhand willen ze dan nog een keer terug komen voor de meter? Stel dat je nou de hele leiding weg wil hebben als "meerwerk" dan moeten ze oopnieuw de straat open maken. Lekker efficiënt werken.

Klopt. Sinds vorige week nog niets gehoord van Rendo. Ik wacht het nu gewoon even af.

Acties:
 • +5Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Beste mensen,

Tot op heden geen enkele reactie van Rendo ontvangen. Ik heb afgelopen week (6 maart) wel een mail gestuurd:

" Geachte heer, mevrouw,

Tot op heden heb ik geen reactie van u ontvangen. Kan ik er vanuit gaan dat u op basis van onderstaande mail mij een creditfactuur doet toekomen.

Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet, "

Dus we wachten nog even af. Betalingstermijn was 4 weken vanaf 13 februari, dus dat is komende woensdag.

Ik hou jullie op de hoogte.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Inmiddels een reactie van Rendo. Ik ga mij even beraden op mijn reactie. Deze mail was in mijn SPAMbox terecht gekomen waarschijnlijk, want hij blijkt op 5 maart naar mij verstuurd te zijn. Niets gezien, ik heb nu een reactie op mijn mail van 11 maart.

"
Geachte mevrouw Paulien_b,


Hierbij ontvangt u onze reactie op uw mail van 23 februari jl. waarin u bezwaar maakt tegen onze factuur met kenmerk xxx 12-02-2019.


U geeft aan op het adres xx te xx geen gasaansluiting te hebben en dat de gasmeter wel aanwezig is. Dit is niet juist, echter begrijpen wij wel de mogelijke verwarring van de begrippen. Wij zullen dit nader toelichten.


U beschikt over een gasaansluiting op het moment dat u verbonden bent met het netwerk van RENDO. De gasmeter maakt hier onderdeel vanuit. Dit betekent dat er ook gasdruk aanwezig is tot en met de gasmeter, ongeacht of u wel of niet een energieleverancier heeft gecontracteerd. Indien u de gasaansluiting niet wenst te gebruiken, dient deze verwijderd te worden. Dit heeft voornamelijk te maken met het aspect veiligheid voor u en uw omgeving. Over de ontstane situatie hebben wij u vorig jaar middels een tweetal brieven (1e brief 19-09-2018 en 2e brief 8-10-2018) geïnformeerd en ook verzocht om een keuze te maken of u de aansluiting wenst te willen behouden of deze te laten verwijderen. Aan beide opties zijn consequenties verbonden. Wij hebben hierop geen reactie van u ontvangen. Derhalve hebben wij de gasaansluiting op 6-2-2019 afgekoppeld van de hoofdleiding. Dit is een deel van de werkzaamheden. De gasmeter (eigendom van RENDO) dient ook nog verwijderd te worden alsmede ook dat de aansluitleiding gasloos en veilig kan worden achtergelaten. Pas op het moment dat alle werkzaamheden zijn uitgevoerd, is de gasaansluiting (technisch gezien) definitief verwijderd. Wij zullen onze afdeling planning vragen om contact met u op te nemen voor het maken van een afspraak om de resterende werkzaamheden uit te voeren.


RENDO voert alleen de noodzakelijke werkzaamheden uit voor het verwijderen van de gasaansluiting inclusief de gasmeter. Dit kan echter niet kosteloos en derhalve heeft u van ons een factuur hiervoor ontvangen. Wij zullen deze dan ook niet crediteren.


Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Met vriendelijke groet,


Afdeling Klant & Markt"

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
cyberstalker schreef op donderdag 14 maart 2019 @ 14:20:
@Paulien_bMisschien handig even je adres weg te halen uit je post
Dank je! :)

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Ik zal vanavond thuis ook de ene (!) brief die we eerder hebben ontvangen nog even toevoegen aan het forum. En dan ga ik ook aan de slag met de reactie (op basis van eerdere mooie voorbeelden!)

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Beste mensen,

Ik heb eind maart een reactie gekregen van Rendo, maar nog niet eerder te tijd gevonden om te reageren. Hierbij de brief die ik van Rendo kreeg (28 maart)

https://drive.google.com/...f9FAqb9wCygNjH24mcEHZmbd_

https://drive.google.com/...M9OsNc025qAhJ-UbkTAgxj7xf

Mijn concept reactie:

Geachte heer, mevrouw XX

Dank voor uw brief van 28 maart j.l. n.a.v. mijn email van 18 maart 2019. U verwijst in uw reactie naar vele verschillende bronnen. Onderstaande heb ik deze bronnen gemarkeerd.

Uw reactie heeft mij geen uitsluitsel gegeven waarom u van mening bent dat ik een contract met u heb en dat de werkzaamheden die u uitgevoerd heeft voor mijn rekening zijn.

U stelt in de eerste paragraaf dat ik betwist dat RENDO kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting bij mij in rekening brengt. Als dat het geval zou zijn, zou de huidige correspondentie geheel niet van toepassing zijn. Indien u mijn reactie zorgvuldig gelezen had, zou u hebben gezien dat ik betwist dat de kosten bij mij in rekening gebracht moeten worden, niet dat dat gebeurd is.

In de tweede paragraaf stelt u dat artikel 2 van ATO en artikel 10 van de Gaswet een gasaansluiting in actief doch ongebruikt mag blijven.
Hierover twee zaken: artikel 2 van de ATO is niet van toepassing. Wat u meestuurd, is een model-overeenkomst, niet een overeenkomst die ik heb ondertekend. Een overeenkomst impliceert dat twee partijen iets overeen zijn gekomen. Ik heb geen contract en/of overeenkomst met RENDO. Deze argumentatie en verwijzing is daarmee niet ter zake doende.

Artikel 10 van de Gaswet wijst u als RENDO op verplichtingen, maar geeft geen grond om kosten die voorvloeien uit uw verplichtingen bij derden in rekening te brengen. Zeker niet zonder contract en opdracht.

U verwijst verder naar uw algemene voorwaarden voor de ATO. Ik val wellicht in herhaling, maar omdat er geen contract is is, zijn ook deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 2.5.1.12 handelen over een voormalig aangeslotene. Ook dat is niet van toepassing. Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik in de vijf jaar dat wij inmiddels op dit adres wonen nog nooit een aansluiting gehad. Voormalige aangeslotene is daarmee dus niet van toepassing.

Inmiddels heb ik een tweede herinnering van uw ontvangen. Het spreekt vanzelf dat ik deze niet betaal zolang u niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een contact op basis waarvan ik de kosten voor de door u uitgevoerde werkzaamheden zou moeten dragen.

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Bram-Bos schreef op woensdag 10 april 2019 @ 17:00:
[...]


Heb je gevolgd welk materiaal @Lanzarote had opgeduikeld? Zie hier.
Ja, heb ik inmiddels gevonden, neem ik mee!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Beste mensen,

Gisteren mijn inhoudelijke reactie aan Rendo (eindelijk) verstuurd. Iets verbeterd met dank aan jullie input:

"
Geachte heer, mevrouw xx

Dank voor uw brief van 28 maart j.l. n.a.v. mijn email van 18 maart 2019. U verwijst in uw reactie naar vele verschillende bronnen. Onderstaande heb ik deze bronnen gemarkeerd.

Uw reactie heeft mij geen uitsluitsel gegeven waarom u van mening bent dat ik een contract met u heb en dat de werkzaamheden die u uitgevoerd heeft voor mijn rekening zijn.

U stelt in de eerste paragraaf van uw brief dat ik betwist dat RENDO kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting bij mij in rekening brengt. Als dat het geval zou zijn, zou de huidige correspondentie geheel niet van toepassing zijn. Indien u mijn reactie zorgvuldig gelezen had, zou u hebben gezien dat ik betwist dat de kosten bij mij in rekening gebracht moeten worden, niet dat dat gebeurd is.

In de tweede paragraaf introduceert u de term 'perceelsgebonden ATO'. Deze term ben ik nog niet eerder tegengekomen. In de begrippencode Gas (artikel 1.1) staat wel de "aansluitovereenkomst: de overeenkomst tussen de aangeslotene en de netbeheerder betreffende de aansluiting van de aangeslotene op het gastransportnet " (dd 24-04-2019). Wellicht dat u daarop doelt. Dat deze ATO echter perceelsgebonden is, blijkt nergens uit.

In de derde paragraaf stelt u dat artikel 2 van ATO en artikel 10 van de Gaswet een gasaansluiting in actief doch ongebruikt mag blijven.
Artikel 2 van de ATO is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een overeenkomst. Wat u meestuurd, is een model-overeenkomst, niet een overeenkomst die ik heb ondertekend. Een overeenkomst impliceert dat twee partijen iets overeen zijn gekomen. Ik heb geen contract en/of overeenkomst met RENDO. Deze argumentatie en verwijzing is daarmee niet ter zake doende. U heeft tot op heden op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een contract.

Artikel 10 van de Gaswet wijst u als RENDO op verplichtingen, maar geeft geen grond om kosten die voorvloeien uit uw verplichtingen bij derden in rekening te brengen. Zeker niet zonder contract en opdracht.

U verwijst verder naar uw algemene voorwaarden voor de ATO. Ik val wellicht in herhaling, maar omdat er geen contract is is, zijn ook deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 2.5.1.12 handelen over een voormalig aangeslotene. Ook dat is niet van toepassing. Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik in de vijf jaar dat wij inmiddels op dit adres wonen nog nooit een aansluiting gehad. Voormalige aangeslotene is daarmee dus niet van toepassing.

Inmiddels heb ik een tweede herinnering en een aanmaning van uw ontvangen. Het spreekt vanzelf dat ik deze niet betaal zolang u niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een contact op basis waarvan ik de kosten voor de door u uitgevoerde werkzaamheden zou moeten dragen. Overigens ben ik van harte bereid bovenstaande verder toe te lichten. U heeft inmiddels aangegeven een deurwaarder in te schakelen. Ik ga er vanuit dat ook een deurwaarder zal concluderen dat er geen wettige grond is om evt. kosten bij mij in rekening te brengen. "

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Bram-Bos schreef op zaterdag 20 april 2019 @ 21:38:
[...]


Je hoeft niks, maar misschien zou je ze een 'herinnering' terug kunnen sturen:

dat je op 11 maart 2019 een glasheldere uiteenzetting van acht pagina's aan rendo hebt gestuurd, die aan dovemansoren bleek besteed. Dreigementen met incassoprocedures hebben dus geen enkele zin. Sterker nog: als rendo het werkelijk serieus zou menen en me te zijner tijd zou willen dagvaarden, dan zal rendo alsnog op mijn argumentatie (in buitengerechtelijk verweer) moeten ingaan. Dat kan rendo dan maar beter gelijk doen, om een eventuele kantonrechter niet al bij voorbaat te irriteren.

Zie het ook maar als een investering: ik ben bepaald niet de enige die er dergelijke opvattingen op na houdt.

Als rendo echter dit stoïcijnse gedrag, grenzend aan arrogantie, handhaaft, dan vat bij mij alleen maar meer de gedachte post dat rendo slechts kijkt hoever het met blaffen komt, bij gebrek aan een werkelijk fundament.
Ik ben inmiddels in het stadium 'dreigen met deurwaarder'. Ik ben benieuwd welke stappen ze nog durven te nemen. Met het meelezen van de vele deskundigen hier, voel ik me redelijk zeker om 'mijn poot stijf te houden'.

Acties:
 • +6Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Jullie hebben van mij nog mijn definitieve laatste reactie aan Rendo tegoed, aangescherpt met jullie reacties:

" Geachte heer, mevrouw xx,

Dank voor uw brief van 28 maart j.l. n.a.v. mijn email van 18 maart 2019. U verwijst in uw reactie naar vele verschillende bronnen. Onderstaande heb ik deze bronnen gemarkeerd.

Uw reactie heeft mij geen uitsluitsel gegeven waarom u van mening bent dat ik een contract met u heb en dat de werkzaamheden die u uitgevoerd heeft voor mijn rekening zijn.

U stelt in de eerste paragraaf van uw brief dat ik betwist dat RENDO kosten voor de verwijdering van de gasaansluiting bij mij in rekening brengt. Als dat het geval zou zijn, zou de huidige correspondentie geheel niet van toepassing zijn. Indien u mijn reactie zorgvuldig gelezen had, zou u hebben gezien dat ik betwist dat de kosten bij mij in rekening gebracht moeten worden, niet dat dat gebeurd is.

In de tweede paragraaf introduceert u de term 'perceelsgebonden ATO'. Deze term ben ik nog niet eerder tegengekomen. In de begrippencode Gas (artikel 1.1) staat wel de "aansluitovereenkomst: de overeenkomst tussen de aangeslotene en de netbeheerder betreffende de aansluiting van de aangeslotene op het gastransportnet " (dd 24-04-2019). Wellicht dat u daarop doelt. Dat deze ATO echter perceelsgebonden is, blijkt nergens uit.

In de derde paragraaf stelt u dat artikel 2 van ATO en artikel 10 van de Gaswet een gasaansluiting in actief doch ongebruikt mag blijven.
Artikel 2 van de ATO is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een overeenkomst. Wat u meestuurd, is een model-overeenkomst, niet een overeenkomst die ik heb ondertekend. Een overeenkomst impliceert dat twee partijen iets overeen zijn gekomen. Ik heb geen contract en/of overeenkomst met RENDO. Deze argumentatie en verwijzing is daarmee niet ter zake doende. U heeft tot op heden op geen enkele manier aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een contract.

Artikel 10 van de Gaswet wijst u als RENDO op verplichtingen, maar geeft geen grond om kosten die voortvloeien uit uw verplichtingen bij derden in rekening te brengen. Zeker niet zonder contract en opdracht.

U verwijst verder naar uw algemene voorwaarden voor de ATO. Ik val wellicht in herhaling, maar omdat er geen contract is is, zijn ook deze algemene voorwaarden niet van toepassing.

Artikel 2.5.1.12 handelen over een voormalig aangeslotene. Ook dat is niet van toepassing. Zoals ik al eerder heb aangegeven, heb ik in de vijf jaar dat wij inmiddels op dit adres wonen nog nooit een aansluiting gehad. Voormalige aangeslotene is daarmee dus niet van toepassing.

Inmiddels heb ik een tweede herinnering en een aanmaning van uw ontvangen. Het spreekt vanzelf dat ik deze niet betaal zolang u niet aannemelijk maakt dat er sprake is van een contact op basis waarvan ik de kosten voor de door u uitgevoerde werkzaamheden zou moeten dragen. Overigens ben ik van harte bereid bovenstaande verder toe te lichten. U heeft inmiddels aangegeven een deurwaarder in te schakelen. Ik ga er vanuit dat ook een deurwaarder zal concluderen dat er geen wettige grond is om evt. kosten bij mij in rekening te brengen.

met vriendelijke groet,

Paulien_b"

Ik heb afgelopen weekend een brief van Rendo ontvangen als ontvangstbevestiging van mijn mail. Dat kan efficienter...

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Dat is misschien wel een idee om via Kassa/Radar/Kanniewaarzijn publiciteit te zoeken, maar laten we eerst maar even kijken of ze nu doorpakken richting deurwaarder. Een eerder dossier is door een deurwaarder teruggegeven aan Rendo (@Stefshon) . Het is wel interessant om te kijken hoe een dergelijke partij hierin staat. Die belangen zijn heel anders, waardoor de discussie zuiverder wordt volgens mij.
Jitta schreef op maandag 6 mei 2019 @ 09:34:
Ik kan toch echt op geen enkele manier verzinnen dat Rendo iets bij jou te halen zou hebben. Naast dat jij je gelijk gaat krijgen, zou ik bijna denken dat het de moeite waard is ze nog eens apart te wijzen op het feit dat ze jou als monopolist en nutsbedrijf proberen te intimideren naar een betaling die je zeer duidelijk niet verschuldigd bent. Dat is zeer onethisch gedrag. Kassa/Radar/Dat Kan Niet Waar Zijn er nog eens op wijzen?
Groet! Jitta.


[...]

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Bram-Bos schreef op donderdag 30 mei 2019 @ 21:46:
De stand van zaken eind mei:
 • Liander: heeft na bestudering recente uitspraak van de geschillencommissie geconcludeerd dat beleid niet wordt aangepast. Liander biedt maar één optie aan (verwijdering), maar doet in het geheel niets als je daartoe geen opdracht geeft, en houdt zich verder stil. Net als de voorgaande twee jaar dus. Ervaring van 66 Tweakers die leveringscontract opzegden, en 6 verhuizers.
 • Stedin: één uitgebreide wisseling met jurist (@x-RaY99) inmiddels geëindigd met conclusie dat ze het niet eens zijn. Verder curieuze en wisselende communicatie met eerste lijn. Ervaring van 12 Tweakers die leveringscontract opzegden, en 3 verhuizers.
 • Enexis: doet er inmiddels alweer bijna twee maanden het stilzwijgen toe, maar communicatie is wat wisselend. Ervaring van 8 Tweakers die leveringscontract opzegden, en 2 verhuizers.
 • rendo: schakelde incassobureau in in geval van @Stefshon. Incassobureau legde zaak terug bij rendo. rendo houdt zich voornamelijk stil. Ervaring van 2 Tweakers die leveringscontract opzegden, en 2 verhuizers.
 • Coteq: houdt zich stil na vriendelijk terugblaffen. Af en toe nog een standaardbriefje in de bus. Ervaring van 2 Tweakers die leveringscontract opzegden.
 • Enduris: houdt zich weer geruime tijd stil na diverse epistels van @niekovk. Ervaring van 1 Tweaker die leveringscontract opzegde
 • Westland Infra: heeft aansluiting bij @Wimlem afgekoppeld. Geen factuur verstuurd. Ervaring van 1 Tweaker die leveringscontract opzegde
Overzicht van in totaal 109 Tweakers hier.
Hier inmiddels >5 weken stilte vanuit rendo. Ook geen bericht gekregen van deurwaarder overigens, die in de laatste brief van Rendo aangekondigd was.

Acties:
 • +6Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Ik had niet nog niet gepost dat rendo al een poosje stil was, of er lag weer een brief op de mat. Dat blijft wel bijzonder, eerst via mail reageren en vervolgens per brief. Ik heb op mijn laatste reactie aan rendo (per mail) een schriftelijke bevestiging (per brief) gehad. :| :|

Onderstaand (even overgetypte) de brief van rendo:

"Geachte mevrouw Paulien_b,

Zoals wij in onze brief met kenmerk xxx van 1 mei 2019 hebben aangegeven ontvangt u hierbij onze reactie.
Wij begrijpen dat de ontstane situatie vragen oproept. Ook hebben wij de wens om vanuit de verschillende aspecten (veiligheid, technisch, juridisch en kosten) zo duidelijk mogelijk te zijn. RENDO is van mening dat er voldoende wettelijke basis aanwezig is om de kosten bij u in rekening te hebben gebracht. In vergelijkbare situaties is dit ook de uitspraak geweest van de Geschillencommissie Energie en daarom zullen wij de vordering op u ook in stand houden. Inmiddels loopt er ook een gerechtelijke procedure over dit onderwerp. In afwachting hiervan zullen we het incassoproces pauzeren. Op het moment dat er meer duidelijkheid is, zullen wij u hierover nader informeren.

Wij gaan ervan uit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

met vriendelijke groet,

Teamleider Klant & Markt


Mijn reactie (aanvullingen en input zijn welkom)

Geachte Teamleider Klant&markt,

Dank voor uw brief van 29 mei jl. In deze mail reageer ik op de door u aangedragen punten. Voordat ik start met de inhoudelijke reactie wil ik u vragen of het mogelijk is per mail op mijn mails te reageren. Dit heeft u eerder gedaan. Echter, in de loop van het proces heeft u een keuze gemaakt deels via mail en deels via post te reageren. Ik geef er de voorkeur aan via mail te corresponderen. Op die manier is het dossier overzichtelijker.

Dan mijn inhoudelijke reactie:
U aan dat u de wens heeft om vanuit de verschillende aspecten (veiligheid, technisch, juridisch en kosten) zo duidelijk mogelijk te zijn. Wellicht is dit de situatie waar u op doelt als u schrijft dat de ‘situatie vragen oproept’. Want het is inderdaad niet duidelijk. Kunt u meer duidelijkheid geven over het veiligheidsaspect, het technische aspect en de kosten? Tot op heden is onze correspondentie voornamelijk juridisch geweest. Doordat u aangeeft dat u de wens heeft om zo duidelijk mogelijk te zijn over deze andere aspecten, ben ik daar natuurlijk zeer benieuwd naar. Overigens zijn mijn juridische vragen ook nog niet afdoende door u beantwoord. Ik zie uit naar uw onderbouwing op dat punt.

U stelt dat u van mening bent dat er voldoende wettelijke basis is voor het bij mij in rekening brengen van kosten. Hoewel ik hier meerdere malen om gevraagd heb, heeft u mij tot nu toe niet kunnen laten zien op welke basis u kosten bij mij in rekening brengt. Enkel het feit dat uw gasmeter op dit moment op mijn perceel aanwezig is, is onvoldoende wettelijke basis. Op geen enkel moment heeft u aan kunnen geven dat er sprake is van een zakelijke relatie tussen rendo en ondergetekende. Ik heb nooit een overeenkomst met u of met een gasleverancier gehad.

Zoals u heeft aangegeven, is de gasaansluiting zelf al verwijdert door werkzaamheden die in de openbare ruimte zijn uitgevoerd.

Ook met de zin “In vergelijkbare situaties is dit ook de uitspraak geweest van de Geschillencommissie Energie en daarom zullen wij de vordering op u ook in stand houden” levert meer vragen op. Kunt u mij meer in detail aangeven naar welke uitspraak (uitspraken?) u verwijst en dan met name naar de paragraven in de betreffende uitspraken. Dan kan ik mij verdiepen in deze uitspraken en u mijn zienswijze daarover geven.

U geeft aan dat er een gerechtelijke procedure over dit onderwerp loopt. Kunt u mij hier meer informatie over geven, dan kan ik mij ook hierin verdiepen om te onderzoeken of ik uw mening deel.

Hoewel u aangeeft het incassoproces te pauzeren, ben ik van mening dat het gehele incassoproces op onjuiste gronden is geïnitieerd en daarom geheel niet gevoerd dient te worden. Voor de argumentatie verwijs ik naar mijn eerdere mails over dit onderwerp. Het zou u sieren om burgers niet zolang in onzekerheid te laten. Dit gehele proces heeft inmiddels al etterlijke maanden in beslag genomen. Daarbij ontstaat bij mij het gevoel dat u van mijn geval een principekwestie maakt. Op zijn zachtst gezegd siert dat u als organisatie niet.

Ik blijf bij mijn standpunt dat ik betwist dat u een enige grond heeft om de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en/of het verwijderen van de gasmeter bij mij in rekening te brengen. Indien u uw gasmeter wilt verwijderen, bent u van harte welkom om (na het maken van een afspraak) deze te verwijderen op uw kosten.

Met vriendelijke groet,

Paulien_b

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
onetime schreef op maandag 3 juni 2019 @ 11:54:
@Paulien_b ettelijke maanden; al begrijp ik dat je ze etters vind... ;)
Haha, waar het hart vol van is... Dank je! @onetime inhoudelijk nog aanvullingen?

Acties:
 • +6Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Dank voor alle reacties, heb mijn reactie aangepast:

Geachte Teamleider Klant&Markt,

Dank voor uw brief van 29 mei jl. In deze mail reageer ik op de door u aangedragen punten. Voordat ik start met de inhoudelijke reactie wil ik u vragen of het mogelijk is per mail op mijn mails te reageren. Dit heeft u eerder gedaan. Echter, in de loop van het proces heeft u een keuze gemaakt deels via mail en deels via post te reageren. Ik geef er de voorkeur aan via mail te corresponderen. Op die manier is het dossier overzichtelijker.

Dan mijn inhoudelijke reactie:
U geeft aan dat u de wens heeft om vanuit de verschillende aspecten (veiligheid, technisch, juridisch en kosten) zo duidelijk mogelijk te zijn. Wellicht is dit de situatie waar u op doelt als u schrijft dat de ‘situatie vragen oproept’. Want het is inderdaad niet duidelijk. Kunt u meer duidelijkheid geven over het veiligheidsaspect, het technische aspect en de kosten? Tot op heden is onze correspondentie voornamelijk juridisch geweest. Doordat u aangeeft dat u de wens heeft om zo duidelijk mogelijk te zijn over deze andere aspecten, ben ik daar natuurlijk zeer benieuwd naar. Overigens zijn mijn juridische vragen ook nog niet afdoende door u beantwoord. Ik zie uit naar uw onderbouwing op dat punt.

U stelt dat u van mening bent dat er voldoende wettelijke basis is voor het bij mij in rekening brengen van kosten. Hoewel ik hier meerdere malen om gevraagd heb, heeft u mij tot nu toe niet kunnen laten zien op welke basis u kosten bij mij in rekening brengt. Enkel het feit dat uw gasmeter op dit moment op mijn perceel aanwezig is, is onvoldoende wettelijke basis. Op geen enkel moment heeft u aan kunnen geven dat er sprake is van een zakelijke relatie tussen rendo en ondergetekende. Ik heb nooit een overeenkomst met u of met een gasleverancier gehad. NB: ik spreek hier over gasmeter, omdat de gasaansluiting al is verwijderd door werkzaamheden die in de openbare ruimte zijn uitgevoerd.

Ook met de zin “In vergelijkbare situaties is dit ook de uitspraak geweest van de Geschillencommissie Energie en daarom zullen wij de vordering op u ook in stand houden” levert meer vragen op. Kunt u mij meer in detail aangeven naar welke uitspraak (uitspraken?) u verwijst en dan met name naar de paragraven in de betreffende uitspraken. Dan kan ik mij verdiepen in deze uitspraken en u mijn zienswijze daarover geven. Voor zover ik ben geïnformeerd, zijn er voorbeelden van collega-netbeheerders (Liander en Stedin) waarbij de aansluiting kosteloos verwijderd is, nadat er aangegeven was dat er nooit sprake is geweest van levering van gas (leveranciecontract danwel ATO). Wellicht kunt u duiden waarom rendo een wezenlijk andere keuze maakt in vergelijkbare situaties?

U geeft aan dat er een gerechtelijke procedure over dit onderwerp loopt. Kunt u mij hier meer informatie over geven, dan kan ik mij ook hierin verdiepen om te onderzoeken of ik uw mening deel. Welke partijen maken deel uit van deze gerechtelijke procedure en gaat het hierbij ook om een geval waarin er nooit een leveranciecontract danwel een ATO is geweest?

Hoewel u aangeeft het incassoproces te pauzeren, ben ik van mening dat het gehele incassoproces op onjuiste gronden is geïnitieerd en daarom geheel niet gevoerd dient te worden. Voor de argumentatie verwijs ik naar mijn eerdere mails over dit onderwerp. Het zou u sieren om burgers niet zolang in onzekerheid te laten. Dit gehele proces heeft inmiddels al etterlijke maanden in beslag genomen. Daarbij ontstaat bij mij het gevoel dat u van mijn geval een principekwestie maakt. Dat is op z'n zachtst gezegd niet prijzenswaardig.

Ik blijf bij mijn standpunt dat ik betwist dat u enige grond heeft om de kosten voor het verwijderen van de aansluiting en/of het verwijderen van de gasmeter bij mij in rekening te brengen. Indien u uw gasmeter wilt verwijderen, bent u van harte welkom om (na het maken van een afspraak) deze te verwijderen op uw kosten.

Met vriendelijke groet,

Paulien_b

Acties:
 • +1Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Wil de echte dislect opstaan:
Bram-Bos schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:05:
@Paulien_b: leverantie (niet leverancie); paragrafen (niet paragraven). Prima verder

Acties:
 • +2Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
[quote]Jitta schreef op maandag 3 juni 2019 @ 14:21:
Die GE uitspraken zijn heel curieus, als ze die hebben moeten ze ze zo kunnen oplepelen. Ik blijf het bizar vinden, jouw zaak lijkt mij nou juist zo klip en klaar.
Overigens, weet je zeker dat je de discussie met Rendo wilt aangaan over de veiligheidsaspecten etc? Mij lijkt dat je dat niet moet willen, niet jouw zaak. Jij hebt alleen juridisch met ze te maken, ik zou in jouw geval die andere (beleids)bal lekker terugkaatsen. Maar dat is een keuze, als je van discussie houdt ;-)
Overigens heb je de etterlijk laten staan, bewust?


Ik wil wel weten waarom ze nu opeens veiligheid voor mij een issue vinden. De afgelopen vijf jaar was dat blijkbaar bij ons geen probleem, maar nu ineens wel. Op z'n minst curieus, dus ik ben wel benieuwd waarom ze dat opgeschreven hebben [of zal het een standaard knippen-plakken stukje zijn geweest :X :X ]?

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Beste mensen, rendo heeft nu al gereageerd op mijn mail. Nou ja, gereageerd:

"Geachte mevrouw Paulien_b,

Hierbij ontvangt u onze reactie naar aanleiding van uw onderstaande mail. In ons proces van corresponderen is de standaard dat wij dit per post doen. Wij zullen intern aandacht vragen om richting u per mail te reageren en eventueel een bief als bijlage toe te voegen.

Zoals wij in onze vorige reactie hebben aangegeven zullen wij, op dit moment, niet verder inhoudelijk reageren. Tevens kunnen wij geen inhoudelijke gegevens delen aangaande lopende gerechtelijke procedures, met uitzondering van de vermelding dat een geschil dusdanig overeenkomt met uw situatie, dat RENDO gegronde reden ziet om uw dossier aan te houden tot er een gerechtelijke uitspraak is gedaan. Zoals wij u hebben bericht zal de incassoprocedure alsmede de inhoudelijke correspondentie worden gepauzeerd in afwachting van de uitspraak.

Tot slot

Onze afdeling Planning zal met u een afspraak maken om ons eigendom (de meetinrichting) te verwijderen. Wij doen geen toezeggingen over de kosten van verwijdering in afwachting van de gerechtelijke procedure.


Met vriendelijke groet,


[met eigen naam ondertekend]"


Mijn voorstel voor mijn reactie:

Geachte Teamleider Klant en Markt,

Dank voor uw snelle reactie per mail. Ik heb begrip voor uw standpunt dat u over een lopende gerechtelijke procedure geen uitspraak wilt doen. Uit uw vorige brief heb ik echter niet kunnen opmaken dat u aangeeft dat u niet meer inhoudelijk op reacties wilt reageren. Ik zou het wel op prijs stellen op het moment dat u inhoudelijk kunt reageren op mijn vragen.

Ik heb ik mijn vorige mail aan u een toelichtende vraag gesteld over de uitspraak van de Geschillencommissie Energie waarin wordt geduid op een vergelijkbare situatie. Wellicht ziet u kans om meer in detail aan te geven over welke uitspraak het gaat?

Ik wacht het bericht van de afdeling Planning af.

met vriendelijke groet,

Paulien_b


Ik weet niet of ik mag hopen op een nadere toelichting, ik heb er een hard hoofd in.

Acties:
 • +3Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Nee, denk ik ook niet. Maar dan heb ik voor nu wel het laatste woord...
Bram-Bos schreef op woensdag 5 juni 2019 @ 20:24:
@Rickz: stuur n.a.v. dat telefoongesprek je correspondentie met Enexis nog even door aan Enexis, en schrijf er een briefje bij dat je denkt dat er sprake is van miscommunicatie aan de kant van Enexis. De één zegt dit, en de ander zegt dat. Herhaal je standpunt, dat bevestigd is door dat abuis-mailtje van Enexis.

@Paulien_b: prima reactie hoor, maar hier hoor je nu even niks meer op.

Acties:
 • +4Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Rendo zet er vaart achter, vandaag al een mail met de vraag wanneer de monteurs kunnen komen om de meter weg te halen.

Acties:
 • +6Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Ik heb het gemeld bij ConsuWijzer:

"Waarover gaat uw bericht? Bedrijf stuurt rekening en start incassoprocedure zonder enige grond
Het gaat om bedrijf: rendo

U hebt ons het volgende geschreven:

Rendo heeft mij in februari gemaand een gasaansluiting te nemen. Als ik hier geen gehoor aan geef, verwijderen ze de aansluiting en moet ik daarvoor de rekening betalen. Ik woon inmiddels >5 jaar met mijn gezin op dit adres en heb nooit een contact met rendo gehad voor gas. Ik heb aangegeven dat ze de gasaansluiting mogen afkoppelen, maar dat ik daarvoor niet ga betalen. Ik heb immers geen contact. Inmiddels heeft rendo mij een rekening gestuurd en hebben ze gedreigd met een deurwaarder mbt deze rekening. Ik heb rendo meerdere keren aangegeven dat ik geen contact met ze heb, en dat er daarom geen enkele grond is om iets bij mij in rekening te brengen."

Acties:
 • +8Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
Nou, de gasmeter is weg bij ons. 20 minuten werk door een monteur, die wel op de hoogte was van de situatie. Op een gegeven moment vroeg hij zelfs of er al gedreigd was met een deurwaarder.

Hij wist duidelijk dat het argument veiligheid gebruikt wordt, maar dat het voor rendo uiteindelijk om kosten draait. Ze willen actief 'af' van de bijna 1000 'sloten' die ze op gasmeters hebben. Ik heb uiteindelijk niets getekend, een foto gemaakt van de meterstand en de beste meneer een kop koffie aangeboden.

Hij gaf aan dat dit voor hun geen leuke werkzaamheden zijn, en dat snap ik heel goed. Maar hij is niet de oorzaak van de discussie, slechts degene die op pad gestuurd is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Nu maar weer afwachten wanneer men op het hoofdkantoor vindt dat er weer inhoudelijk gereageerd mag worden.

Acties:
 • +5Henk 'm!

 • Paulien_b
 • Registratie: Februari 2019
 • Laatst online: 15-09-2022
overwinteraar schreef op vrijdag 14 juni 2019 @ 14:05:
[...]


@Paulien_b : is alleen de meter verwijderd of zijn binnen e/o buiten nog andere acties uitgevoerd (zoals afdoppen/doorzagen)?
De leiding is in februari al in de berm afgedopt. De monteur heeft nog wel gevraagd of hij ook de leiding moest verwijderen. Ik heb hem aangegeven dat van mij niets hoeft, dat dat zijn (rendo's) beslissing is. Het is immers niet mijn meter... O-)
Pagina: 1

Dit topic is gesloten.

Let op:
Over een tijdje wordt het tijd voor deel 2 van dit topic.
Maak even een kopie van je dossierpost voor in dat tweede deel.

Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee