Toon posts:

[Programming Contest 5] Tuintopia Vorige deelOverzicht

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Mede-auteur:

Anoniem: 510923

Programming Contest Contest 5 : Tuintopia

Inhoudsopgave
Eerdere contests
Inleiding

Na het grote succes van de eerste t/m vierde door tweakers geleide contests
komt er nu een nieuwe contest. Ook dit keer hebben we weer een leuke opdracht die elke
programmeur, beginner of ervaren diehard, een uitdaging moet kunnen bieden.

De opdracht

Het idee voor deze contest komt voort uit het spel Tuintopia. In het spel ben je eigenaar van
een stuk grond met een huis erop. Het doel is om een tuin te maken met zoveel mogelijk
verbindingen in de tuin. Zo levert een waterpomp water aan de groentetuin en levert een
zonnepaneel stroom aan het huis.

De basis van het spel is als volgt, je begint het spel met het huis (2 kaarten groot), dit zijn de
startkaarten. Elke beurt leg je een kaart aansluitend aan de al bestaande kaarten aan. Op
iedere kaart staat wat de kaart nodig heeft en wat de kaart levert. Het water dat de
waterpomp levert heeft de groentetuin nodig. Als je deze 2 kaarten naast elkaar neerlegt
krijg je 1 punt:

Verbindingen kunnen worden gemaakt met kaarten die recht naast elkaar, recht boven elkaar
en diagonaal van elkaar liggen. Als je een kaart slim neerlegt kan je soms wel meer dan
8 punten in 1 beurt halen.
De 2 kaarten van het huis tellen als 1 kaart. Hierdoor krijg je GEEN dubbele punten als je
een nieuwe kaart direct onder of boven het huis legt.
Zodra de tuin vol is wint de speler met de meeste punten.

Om het spel spannender en nog leerzamer te maken, kun je het spel ook op een hoger niveau spelen. Op het tweede niveau kun je door rekening te houden met de invloed van de zon en de wind nog meer punten scoren.

De uitdaging wordt: Maak een programma die in maximaal 5 minuten tijd een zo hoog
mogelijke score behaalt (op basis van geldige kaart-combinaties op het speelveld). Als
output geeft de applicatie de highscore en de kaart combinatie die deze highscore oplevert.

Om te voorkomen dat jullie een clustertje huren en de uitkomst hardcoded implementeren
houden we een aantal variabelen open:
- De aantallen van de kaarten
- De eigenschappen van de kaarten (welke inputs en outputs)
- De grootte van het speelveld
- Waar het huis staat.
Om de codes te beoordelen worden deze allemaal getest op dezelfde machine

Voorbeeld voor speelveld.ini:

[speelveld]
aantalveldenxas=6
aantalveldenyas=3
eerstehuisdeel=3,3


Uitleg: Bovenstaand speelveld is gelijk aan het voorbeeld op: http://www.tuintopia.nl/speldemo
"eerstehuisdeel" is de locatie van het linker huis deel, rechts van dit huisdeel staat altijd het
andere huisdeel. Deze 2 delen vormen samen 1 kaart.

Het onderstaande plaatje geeft een overzicht van het voorbeeld speelveld en de coördinaten.
De donkere velden stellen de plaats van het huis voor.Voorbeeldstukje uit kaarten.ini:
[schuur]
aantal=2
input=water,stroom
output=afvalwater,afdak
zon=
schaduw=levert
wind=
windbeschutting=levert

[vijver]
aantal=2
input=
output=voedsel,water,plaagbestrijders
zon=nodig,levert
schaduw=
wind=
windbeschutting=


Uitleg: Bovenstaand stukje uit kaarten.ini is 1 type speelkaart, genaamd schuur. De naam is
het begin van een kaart en staat tussen haakjes.

Hierna komt de key "aantal" die geeft aan hoe vaak deze kaart mag voorkomen op het
speelveld. Aantal kan ook 0 ( nul ) zijn.

De volgende key is "input", hierachter staan de inputs voor deze kaart. Hierna
komt de key "output". Er zijn maximaal 4 inputs en 4 outputs per kaart en
in totaal zijn er 11 mogelijke input/output types. Deze types zijn:
"voedsel", "water", "mest", "plantenresten, "nectar", "bevruchting", "stro", "afvalwater", "plaagb
estrijders", "stroom" en "afdak".
De schuur heeft stroom nodig, als er langs de schuur een kaart ligt die stroom als output
heeft, levert dat 1 punt op. Als er aangrenzend aan de schuur 2 stroom leverende kaarten
liggen, dan levert dat 2 punten op. Op deze manier kan 1 input van 1 kaart maximaal 8
punten opleveren (een van elke aangrenzende kaart).

De keys "zon", "schaduw", "wind" en "windbeschutting" zijn voor het hogere niveau. Als er
achter "zon", "schaduw", "wind" of "windbeschutting" het woord "levert" staat heeft deze key
een betekenis voor een buur kaart, namelijk dat de kaart dit aspect levert aan de buur. Als er

"nodig" staat bij een key betekent dat, dat de kaart dat aspect nodig heeft. Een kaart kan ook
zowel zon nodig hebben als zon leveren, zie hierboven bij de vijver.

De zon schijnt vanuit het zuiden en de wind waait vanuit het westen. Dat betekent concreet
het volgende:

De 3 kaarten onderaan een bepaalde kaart (linksonder, recht eronder en rechtsonder)
kunnen de kaart zon of schaduw leveren. Een kaart kan zelf zon of schaduw leveren aan de
3 kaarten erboven.

Voor iedere match krijgt de speler 1 punt. Een match ontstaat als volgt:
Een kaart levert zon aan een kaart die zon nodig heeft (onderste kaart: zon=levert; bovenste
kaart: zon=nodig).
Een kaart levert schaduw aan een kaart die schaduw nodig heeft (onderste kaart:
schaduw=levert; bovenste kaart: schaduw=nodig).

Voor iedere mismatch krijgt de speler 1 minpunt. Een mismatch ontstaat als volgt:
Een kaart levert zon aan een kaart die schaduw nodig heeft (onderste kaart: zon=levert;
bovenste kaart: schaduw=nodig).
Een kaart levert schaduw aan een kaart die zon nodig heeft (onderste kaart: schaduw=levert;
bovenste kaart: zon=nodig).De 3 kaarten links van een bepaalde kaart kunnen de kaart wind of beschutting leveren. Een
kaart kan zelf wind of beschutting leveren aan de 3 kaarten rechts ervan.

Hierbij geldt ook: voor iedere match krijgt de speler weer 1 punt en voor iedere mismatch 1
minpunt.

Een key die geen waarde heeft, zal wel aanwezig zijn.

De eindscore is een optel som van de punten per kaart. Min punten zijn NIET gratis als de
score 0 is, in dat geval ga je gewoon de min in.

Het Huis

Zoals hierboven beschreven tellen de 2 kaarten van het huis als 1 kaart.

Dit heeft op een aantal aspecten van het spel een invloed. Deze invloeden zullen we hieronder extra verduidelijken.

kaarten.ini
Omdat het huis 1 kaart is van dubbel formaat hebben we besloten om in de kaarten.ini deze ook als aantal=1 op te geven. Het gaat namelijk om 1 huis.

verbindingen en key's
Doordat het huis het formaat heeft van 2 kaarten kan deze verbindingen aangaan met alle 10 zijn buren. Denk eraan dat er geen dubbele punten worden geteld als je kaart recht onder of boven het huis ligt.

wind
Doordat het huis het formaat heeft van 2 kaarten heeft deze ook een invloed op meer buur kaarten als het om de wind gaat.
Zie:

Denk er ook hierbij aan dat er geen dubbele punten geteld gaan worden.

Het maakt qua punten geen verschil of een buurkaart van het huis wind of beschutting levert aan een deel van het huis, of aan het gehele huis. In beide gevallen gaat het om 1 punt.

zon
Doordat het huis het formaat heeft van 2 kaarten heeft deze ook meer een grotere invloed als het om zon en schaduw gaat.
Zie:

Denk er ook hierbij aan dat er geen dubbele punten geteld gaan worden.

Het maakt qua punten geen verschil of een buurkaart van het huis zon of schaduw levert aan een deel van het huis, of aan het gehele huis. In beide gevallen gaat het om 1 punt.

Uitvoer

Uitvoer komt terecht in een bestand genaamd output.ini. Dit bestand ziet er als volgt uit:

Score:<< de door jou berekende score >>
[groentetuin][graanveld][huis][huis][schuur][mesthoop]
[paddestoelenstam][regenton][notenboom][vlinderstruik][bijenkorf][waterzuivering]
[insectenhotel][boomgaard][heg][insectenhotel][compostvat][waterpomp]


Op regel 1 staat de eindscore volgens jouw programma.
Op elke volgende regel staat 1 regel van de eind uitkomst die de score maakt.
De bovenste van deze regels is de meest noordelijke, de onderste de zuidelijkste regel.
Links staan de meest westelijke kaarten, rechts de meest oostelijke.
Mocht je een leeg veld innemen in je uitkomst, dan gebruik je de blokhaken zonder tekst erin, dus zo: "[]"

In de uitvoer en de score gaan we uit van het hogere spel niveau, dus met de keys "zon",
"schaduw", "wind" en "windbeschutting" erbij.

De regels en andere afspraken

Uiteraard zijn er aan deze contest wat regeltjes verbonden. Om alles eerlijk te laten verlopen
gelden de volgende spelregels:
 1. Inzendingen voor de contest stuur je naar creepy@tweakers.net; neem daarbij in
  de subjectregel de tekst "Inzending PRG Contest 5 - <nickname>" op. Zet de
  bestanden niet ergens publiek neer voordat de sluitingsdatum is bereikt, om het zo
  voor iedereen leuk te houden. Stuur bovendien geen code op waar je niet 100%
  achter staat. Je eerste inzending is de enige inzending die telt, een tweede inzending
  zullen we niet in ogenschouw nemen.

 2. Voeg bij je inzending een omschrijving van de gebruikte algoritmen en manieren
  waarom je code werkt, deze willen we na afloop publiceren samen met je score en
  broncode. Zo kunnen we allemaal wat leren van elkaar.

 3. De sluitingsdatum van de contest is 2 maanden na de plaatsing van dit topic 16 april
  2013. Elke inzending die binnenkomt ná 16 juni om 23:59:59 is helaas uitgesloten
  van deelneming, zonder uitzondering.


  We hebben bewust een datum gekozen die nog redelijk ver in de toekomst ligt, zodat
  niemand echt tijdsdruk zal ondervinden en zoveel mogelijk mensen mee kunnen
  doen, dus ik denk niet dat een strakke deadline een probleem zal zijn.

 4. Neem in je mailtje een zip- of rar-file op met daarin een uitvoerbare versie van je
  programma én je programmacode. In het geval van scripttalen zoals PHP is één
  bestand uiteraard voldoende.


  Als je executable afhankelijk is van minder gangbare DLL's of als deze andere
  afhankelijkheden heeft, stuur dan duidelijke instructies mee voor het runnen van je
  applicatie.

 5. Je applicatie wordt gerund in een map met daarin alleen je executable(s) en de
  invoerbestanden. Maak je programma dus ook niet afhankelijk van de aanwezigheid
  van de uitvoerbestanden of andere files!

 6. Als OS wordt er gebruik gemaakt van Windows 7 of Linux mint 14 (beide 64 bit).

 7. Je mag elke programmeertaal gebruiken die je wilt, met uitzondering van Brainfuck.

 8. Samenwerken mag, maar meld het wel even als je dit doet. Neem in je
  inzendingsmailtje de nicknames van alle programmeurs op.

 9. De ingestuurde zipfiles worden na de contest publiek gemaakt, inclusief je
  sourcecode. Als je hiertegen bezwaar hebt, dan kun je beter niet meedoen.
  Uiteraard staat het je vrij om elke willekeurige opensource licentie aan je code te
  verbinden en de credits liggen uiteraard gewoon bij jou.

 10. Het geven van foute uitvoer betekent niet meteen dat je "af" bent, maar elke foute
  kaart wordt als lege kaartlocatie beschouwd. Grote fouten kunnen zelfs leiden tot
  diskwalificatie en foltering.

 11. Het berekenen van een foutieve eindscore kost je de punten die het huis zou hebben
  opgeleverd, als het huis een negatieve score heeft krijg je er GEEN punten bij.
  Wij herberekenen de eindscore altijd nog eens en gaan ook uit van ONZE berekening.

 12. Alle genoemde in- en uitvoerbestanden bevinden zich in dezelfde directory als het
  uitvoerbare bestand van je programma.

 13. Als je programma langer dan een 5 minuten nodig heeft om te runnen op de pc die
  je score berekent, dan heb je pech. Na een 5 minuten wordt je applicatie gestopt en
  alleen de uitvoer die op dat moment in je output.ini bestand zit wordt gebruikt voor
  het berekenen van je score. Je kan ervan uit gaan dat de pc waarop je programma
  gerund wordt sneller is dan de gemiddelde consumenten pc, maar probeer je
  programma zo snel mogelijk te houden.

 14. Het heeft geen zin om bij moderators te gaan vragen naar de lijst met deelnemers
  en inputgegevens. Deze files worden namelijk pas ná de sluitingsdatum überhaupt
  gemaakt, dus we kúnnen je die files niet geven, zelfs al zouden we het willen.
  Natuurlijk geven we uiteindelijk wel de precieze files vrij, samen met de uitslag van de
  contest, en niet eerder dan dat om zo een beetje de spanning erin te houden.

 15. Neem voldoende en zinnig commentaar op in je code.

Hoe worden de inzendingen beoordeeld?
Elke inzending wordt minimaal 3 keer aan de tand gevoeld, elke keer met een andere testset (bord en speelkaarten).
Diegene met de hoogste score krijgt 1 punt, de volgende 2 en zo verder. Indien er meerdere entries zijn met dezelfde score dan wordt de plaats bepaald aan de hand van de looptijd van het programma. Het programma dat als eerste uit zichzelf is gestopt krijgt dan 1 punt, de volgende 2, enz.

Wie de minste punten verzameld over de 3 test sets wint, mochten er nu nog steeds meerdere winnaars zijn zal een 4de beslissende set worden gedraaid met de winnaars

Wat kan ik eigenlijk winnen?

Nou, dat is vrij simpel: Tuintopia als werkelijk analoog spel wordt uitgedeeld aan de 3 beste
inzendingen. De hoofdprijs is een Raspberry Pi (B). Deze prijs wordt gesponsord door Farnell.com.
En het belangrijkste wat je overhoudt is natuurlijk de eeuwige roem en de eer om de vijfde contest in dit nieuwe format gewonnen te hebben!

Om je op weg te helpen

Om te zorgen dat jullie alvast van start kunnen gaan bieden we jullie graag een testset aan
van invoerbestanden. Bedenk wel dat de uiteindelijke bestanden anders zullen zijn!

Je kunt natuurlijk ook voor testdoeleinden (aanbevolen zelfs!) je eigen speelveld en
kaarten.ini bestanden maken. Helemaal leuk wordt het als jullie onderling testsets gaan
delen en kijken wie het best scoort totdat de deadline gekomen is. Zo zijn je tests niet al te
eentonig met altijd dezelfde data.

Testset:
speelveld.ini
kaarten.ini

Daarnaast ben je, net als in vorige contest, vrij om zelf een 'validator' te schrijven (en online
te zetten) om te controleren of je uitvoer voldoet aan de eisen. Wij, de organisatie, zullen
onze eigen validator inzetten om de uiteindelijke uitvoer van jullie inzendingen te controleren.
Laatstgenoemde blijft, in ieder geval tot na de deadline, intern en is dus niet voor jullie
beschikbaar.

Ook kan je gebruik maken van de demo applicatie in tuintopia.nl. qua kaarten en speelveld
moet deze gelijk zijn aan de testset. In deze demo worden echter de zon en wind aspecten
niet meegenomen.

Tot slot...

...willen we jullie natuurlijk weer heel veel succes wensen. We hopen dat je er plezier in gaat
hebben om aan deze contest mee te doen, en natuurlijk hopen we dat je niet de enige bent.
Hoe meer competitie, hoe beter!

Voor wat extra achtergrond informatie kan je kijken in het topic: [algoritme] bordspel doorrekenen

Als jullie nog vragen hebben, stel ze dan maar gewoon in dit topic.

[Voor 219% gewijzigd door RobIII op 02-05-2013 01:54]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Darkstone, dan wint de snelste inderdaad

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Een paar scherpe opmerkingen inderdaad.

Ik ga in conclaaf met Creepy en Arjan (mede organisator van deze wedstrijd) om ervoor te zorgen dat er meer duidelijkheid komt en dat de update van de regels mbt het kiezen van de winnaar volledig, duidelijk en eerlijk zullen zijn voor een ieder.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Anoniem: 510923

Topicstarter
Beste mensen, mijn naam is Arjan de Vries. Ik ben bedenker van het spel Tuintopia. Zelf heb ik geen programmeer ervaring, maar ik vind het erg leuk dat het spel als basis voor deze wedstrijd dient!

Ik zal de wedstrijd in de gaten houden om eventuele vragen over het spelsysteem te beantwoorden en waar mogelijk over de wedstrijd zelf.

[Voor 34% gewijzigd door Anoniem: 510923 op 17-04-2013 17:52]


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
LET OP :

Er waren wat vragen mbt de beoordelingen, deze hebben we verduidelijkt in de openingspost onder het kopje:

Hoe worden de inzendingen beoordeeld?

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Anoniem: 510923

Topicstarter
@CodeCaster

Klopt de 2de keer 'water' moet 'afdak' zijn! Verder heeft 'afdak' geen invloed op de zon.

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Corniel: In jou voorbeeld heeft kaart [c] INDERDAAD zeven buren. Het huis is 1 ding, ookal is deze dubbel het formaat.

Scherp gezien dat het plaatje wat anders suggereert
[smoesjes mode]
Dit komt uit het feit dat het ook een werkelijk spel is waarbij het huis is geprint op 2 kaarten
[/smoesjes mode]

Moet nog even overleggen wat we met het plaatje doen.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Corniel, neem je ook al de zon en de wind mee?

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Sjaaky: Wij doen geen beloften omtrend het maximale bordformaat, we raden je aan om defensief te programmeren. Dit staat in de OP onder de variabelen die we open houden.
Let ook goed op de andere variabelen die we open houden, zoals het aantal kaarten.

@MLM:
Klopt, het huis is altijd 2 breed en 1 hoog.

@TheDevilOnline:
ga er maar van uit dat een foute uitvoer afdoende bestraft wordt

Er komt een update van de OP om de regels omtrent het huis te verduidelijken.

[Voor 12% gewijzigd door liquid_ice op 19-04-2013 13:04]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Dat is juist het deel dat ik wil verduidelijken, maar dat kan ik pas online zetten als ik met Arjan heb overlegd.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Klopt

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
LET OP :

Er waren wat vragen mbt de regels van het huis, deze hebben we verduidelijkt in de openingspost.

@Daos, De namen van de kaarten kunnen in elke testset verschillen, zo kan er spontaan een tuinkabouter bij zijn gekomen of andere kaarten zijn verdwenen.
We hebben de extra 'n' verwijderd uit de openingspost, maar zoals RobIII al schreef:
Be liberal in what you accept, and conservative in what you send output

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Cornie, Arjan en ik vragen ons af in wat voor huis dat jij woont, gezien het huis van jou eerste testset:
input=voedsel,water,bevruchting,stro
;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Je kan je uitkomsten verifiëren met http://www.tuintopia.nl/speldemo
Daar wordt dezelfde set gebruikt als in de voorbeeld kaarten.ini.

Al gebruikt deze demo geen zon en wind factoren, maarja jullie zijn natuurlijk ook beter dan zo'n demo ;)

Je hebt wel de verduidelijkte regels mbt het huis gezien in de OP ?

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Daos, Dat is de hoogte van een object.

Deze wordt niet meegenomen in de programmeer wedstrijd, zo blijft er een reden om het spel zelf te kopen ;)

In het echte spel is het zo dat een struik alleen schaduw kan leveren aan lagere objecten, dus niet aan een notenboom.
Ditzelfde principe telt ook voor de wind natuurlijk.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Daos schreef op donderdag 25 april 2013 @ 21:06:
[...]
Als ik achteraf tel bij een vol veld, dan tel ik alle verbindingen dubbel. Ik moet dan nog door 2 delen.
goed gezien ;) , je moet inderdaad oppassen dat je niet alles dubbel telt.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Probeer de gemaakte optimalisaties ergens op te schrijven, dat maakt een mooi begin voor de omschrijving van je code als je de inzending opstuurt.

Dat is heel leuk voor anderen om na te lezen ;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
in general speaking

@Bolukan, dump jij afvalwater in een rivier? foei toch ;)

[Voor 61% gewijzigd door liquid_ice op 26-04-2013 09:59]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Anoniem: 510923

Topicstarter
@ Daos
De kaarten op de demo zijn nu bijgewerkt zoals de ontwerpen naar de drukker zijn gegaan en we gebruiken paddestoel zonder tussen n.

We hebben uiteindelijk gekozen om de tussen n weg te laten bij padde(n)stoel omdat dit de meeste gebruikte vorm is in de praktijk. Voor een uitgebreid verhaal rondom de tussen n bij padde(n)stoel kun je kijken op: http://www.onzetaal.nl/ta...es/paddestoel-paddenstoel

Grappig trouwens he, dat je bij het ontwikkelen van spellen opeens verstand van spelling moet hebben!! ;)

Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Daos schreef op donderdag 02 mei 2013 @ 17:41:
Ik ga er dus ook vanuit dat er meer/evenveel kaarten zijn als de grootte van het spelveld. Ik hoop dat deze aanname juist is (al blijft het slordig van mij dat hij blijft hangen en niet met een foutmelding komt).
Zou er niet te hard vanuit gaan ;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Een kaart, zonder buren levert nooit punten ;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Darkstone, ik ben echt heel nieuwsgierig naar het hoe en wat van jou optimalisaties mbt het buffering/memory gebruik.

Ik snap de concepten, maar heb bij dit probleem niet kunnen bedenken wat exact op te slaan, hoe die situatie later weer te herkennen en snel weer terug te zoeken.

Daarom ben ik zo nieuwsgierig om jou code door te spitten ;)
(ik hoop op veel en duidelijk commentaar, haha)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Ik ga dit weekend eens aan de uiteindelijke validator beginnen.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Altijd iets inleveren ;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

Anoniem: 510923

Topicstarter
Je wordt er niet voor gedisqualificeert, maar probeer zoveel mogenlijk kaarten te gebruiken voor een zo'n hoog mogelijke score.

Anoniem: 510923

Topicstarter
Beste Mensen,

Deze week is de laatste week dat jullie je bestanden kunnen opsturen. Ik ben zeer benieuwd naar de inzendingen!

Om de prijs nog iets malser te maken heb ik er voor gezorgd dat de prijs niet alleen bestaat uit een Raspberry Pi B, maar dat de winnaar er ook de bijbehorende case, geheugenkaart, adapter, kabels, toetsenbord en muis bij krijgt!

De deadline is dus komende zondag 16 juni en toevallig is dan ook het officiële lanceerfeest van Tuintopia in Utrecht (http://www.tuintopia.nl/2013/06/tuintopia-lanceerfeest). We vieren dan dat de voorinschrijving succesvol is verlopen en het spel gedrukt is!

Dus als je zin hebt in een potje Tuintopia, een hapje en een drankje, wees van harte welkom!

[Voor 6% gewijzigd door Anoniem: 510923 op 11-06-2013 13:13]


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
De definitieve data sets zijn in ontwikkeling, spannend jongens (en dames als ze er tussen zitten ;) )

Dit weekend ga ik ook eindelijk eens beginnen aan de checker, maar moet nog bedenken in welke taal ik deze ga schrijven. iemand een goed idee?

normaal schijf ik C++, maar het leek me wel gemakkelijk om een C# of andere hogere taal / scripttaal in te zetten.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Malthus: Probeer ervoor te zorgen dat je progsel ook bij grotere velden tenminste een antwoord geeft.

Het zou jammer zijn als je totaal geen antwoord kan geven.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Dit weekend is de sluitingsdatum voor de Tuintopia Programming contest.

Daarom geef ik jullie nu al een inkijkje in de afronding van deze wedstrijd.

Na de sluitingsdatum van de wedstrijd worden de volgende stappen ondernomen:
* Arjan en ik leveren de uiteindelijke testset aan aan Creepy.
* Arjan, ik of Creepy zullen hier op het forum posten wie dat er allemaal een inzending heeft opgestuurd.
* Ik zal mijn validator applicatie (waar ik dit weekend aan begin) hier posten ter review, jullie krijgen dan +/-3 weken om mij van review commentaar te voorzien. MAAK HIER GEBRUIK VAN. Deze applicatie wordt hierna als HEILIG en PERFECT beschouwd.
* Creepy zal alle inzendingen testen en de resultaten aanleveren aan Arjan en mij.
* Arjan en ik gebruiken de validator om alle uitvoer bestanden te valideren.
* De (sub)resultaten en testsets worden hier gepost en de winnaar bekent gemaakt.

Zoals jullie begrijpen neemt dit alles de nodige tijd in beslag en tot overmaat van ramp ben ik zelf ook nog eens 3 weken op vakantie.
De uiteindelijke resultaten worden NIET VOOR eind Juli bekent gemaakt.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
je hebt nog +/- 56 uur.

dat zijn 7 werkdagen, haha ;)

Onthou ook dat de beste 3 inzendingen een prijs krijgen, dus ook al ga je niet de uber winnaar zijn, er is altijd hoop. En het is natuurlijk gewoon mooi om het voor elkaar te krijgen.

[Voor 62% gewijzigd door liquid_ice op 14-06-2013 15:29]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
joram.agten, heb je al een idee in welke hoek van de berekening dat het um zit?
De inputs, outputs, zon, wind of het huis misschien?

De validator begint vormen aan te nemen.
De files worden ingelezen (lekker streng) en het bord wordt gevuld.
Vandaag beginnen aan de punten berekening en verdere verificaties.

[Voor 40% gewijzigd door liquid_ice op 16-06-2013 10:30]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Gave nabespreking zo, ik moet de posts van Darkstone nog eens goed in me laten inwerken, want ik begrijp het nog niet helemaal.

De eerste avond dat ik zelf een eerste poging deed om dit probleem brute force op te lossen had ik de complete punten berekening en het brute force progje er omheen in 1 avondje erin zitten.
Nu ik het opnieuw in C# probeer heb ik nog alleem maar de basis IO punten in 1 avond erin zitten.

Andere avond dan maar verder met de Wind en de Zon.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Zo, de validator 0.2 is af.

Ik heb geen unittesten, maar wel integratie testen (heb de door jullie geposte oplossingen gebruikt)

er zitten nog wel een paar fouten in die ik moet uitzoeken, maar dat komt een andere avond.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Zijn er nog wensen mbt de output van de validator?

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Ik bereken niet alle punten dubbel, maar heb gekozen om maar gewoon de helft van de punten te berekenen.

Door die keuze vallen sommige punten juist op de ene, of de andere kaart.
Dat maakt het lastig om mijn "punten per kaart" te vergelijken met de "punten per kaart" van anderen.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
CodeCaster schreef op vrijdag 21 juni 2013 @ 19:15:
Of er minstens één kaart aan het huis aansluit en er geen kaarten los liggen? :)


[...]
Er mogen geen 'eilandjes' van kaarten zijn.
Elke kaart moet op een of andere manier aansluiten aan de anderen en zo een verbinding met het huis hebben.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Ik vermoed dat eilandjes slecht zijn voor je punten ;)

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Poeh, ik ben achter de 'laatste' bug gekomen.

Dit is een mooie, daarom wil ik um ook gewoon even delen.
Mijn validator heeft een testset van 26 speelvelden (uit dit topic) en berekent ze goed.
(ook een compliment aan jullie dat jullie het ook goed hebben).

Maar nu ik op het eind de "punten per kaart" op verzoek erin wilde maken ben ik tegen een probleem aangelopen. Namelijk, mijn punten per kaart zijn hoger dan de totale punten...
(wie voelt um al aankomen?)

In de kaarten.ini staan kaarttype defenities. Om dit te emuleren heb ik 3 classes gemaakt.
1 - Kaart type
2 - Kaarten deck
3 - CardCounter

In het Deck zit voor elk type een carc counter die bij houdt hoeveel kaarten er nog zijn en als je een kaart opvraagt geeft deze een pointer naar zijn kaart uit.

Wat er dus op neerkomt dat als kaart [2,3] en kaart [4,5] dezelfde kaarttype zijn dat ze ook het zelfde object in zijn en de punten van [2,3] bij de punten van [4,5] wordt getelt en omgekeerd.

pff, even denken hoe ik dit in C# ga oplossen.
Ik denk dat ik de CardCounter nieuwe kaart objecten moet laten maken oid.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
bug gefixed.

Ik moet wachten op Arjan om de validator daar online te zetten.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Daos, die lege regel is een goede.

Ik heb um in mijn testset opgenomen en het veranderd de results niet.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Om alvast een voorbeeld van de validator output te geven:

code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Score from file is: 26
12 points for the IOs (exl. house)
13 points for the IOs (incl. house)
3 points for the Wind/Cover (exl. house)
3 points for the Wind/Cover (incl. house)
10 points for the Sun/Shade (exl. house)
10 points for the Sun/Shade (incl. house)
TOTAL SCORE: 26
Score properly calculated


Underneath, the score for each card is printed split up for IO points, Sun/Shade & Wind/Cover
[X01:Y01]; IO score:00; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:k003
[X02:Y01]; IO score:01; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:k005
[X03:Y01]; IO score:00; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:k002
[X04:Y01]; IO score:03; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:02; Name:k006
[X01:Y02]; IO score:02; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:k005
[X02:Y02]; IO score:04; Sun/Shade score:02; Wind/Cover score:00; Name:k001
[X03:Y02]; IO score:00; Sun/Shade score:02; Wind/Cover score:00; Name:k002
[X04:Y02]; IO score:00; Sun/Shade score:02; Wind/Cover score:00; Name:k002
[X01:Y03]; IO score:00; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:huis
[X02:Y03]; IO score:00; Sun/Shade score:00; Wind/Cover score:00; Name:huis
[X03:Y03]
[X04:Y03]


Underneath, the entire score bord is printed to show how it is filled
[H][H][ ][ ]
[X][X][X][X]
[X][X][X][X]

( Ik heb er met de hand in geedit, dus de scores kloppen niet meer ;) )

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
De validator staat online en is te vinden op:

http://www.tuintopia.nl/wedstrijd.rar

Deze en komende week zal ik nog proberen feedback te verwerken, maar daarna ben ik dus voor 3 weken op vakantie. Het kan dus zijn dat je waardevolle feedback even op de plank blijft liggen, maar het wordt niet ZOMAAR genegeerd.

Vanaf nu tot en met 17-Juli om 23:59:59 mogen comments en feedback op de validator worden benoemd hier in het topic, hierna wordt de validator als heilig beschouwd en zijn z'n uitkomsten onbetwistbaar.
Maak gebruik van deze kans.
Mocht je mooie corner cases bedenken ben ik er altijd geïnteresseerd in om die over te nemen.


have fun

PS : niet ruziën he ;)

[Voor 34% gewijzigd door liquid_ice op 26-06-2013 14:46]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Acties:
 • 0Henk 'm!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Ik heb geen stress, ik ben zo op vakantie ;)

Maar naast bugs zijn C# dingen ook altijd welkom, waarschijnlijk is aan de code wel af te zien dat ik geen native C# spreker ben.

[Voor 60% gewijzigd door liquid_ice op 01-07-2013 17:52]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Creepy heeft de verschillende inzendingen getest met de finale-testsets.

Deze uitkomsten moet ik nog door de 'holy-validator' halen en samen met Arjan de resultaten bekijken.
Ik hoop, afhankelijk van Arjan's planning daar dit weekend mee aan de slag te kunnen.

Ook doen we dan een uitspraak over wanneer en hoe de uitslag wordt gepubliceerd.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
DAOS, de validator staat online, daar kan iedereen bij.

maar je hebt helemaal gelijk DAOS, het was een lang weekend :+

nee, ik ben er niet aan toegekomen om het met Arjan af te werken en een beslissing te maken.
Ook willen we de resultaten nog een keer met Creepy spiegelen.

Zodra ik Arjan zie zal ik op z'n minst afspreken wanneer en hoe we de bekentmaking doen.
Opzich zijn we wel gecharmeerd van het plan om het op de Devschuur meeting W *26 oktober* te doen, maar dat is nog niet besloten.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
We hebben besloten om een paar van de inzendingen een extra test set te laten doen.

Dit besluit is genomen omdat hun resultaten wel erg dicht bij elkaar liggen.

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
Ik moet jullie NOG heel even in spanning houden jongens...

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com


Anoniem: 510923

Topicstarter

Inzendingen en uitslagen : Tuintopia


Inzendingen
Bij de inzendingen die een ongeldig resultaat hebben geleverd op 1 van de testsets, hebben we ons best gedaan met wat aanpassingen om toch een validatie voor de output file te krijgen. Bij het kopje 'beoordeling' staat hoe we deze validaties hebben meegenomen in de eindbeoordeling.

Een Zip bestand met de originele inzendingen en de bijbehorende output files (ook de aangepaste versies) kun je hier downloaden. Tevens vind je er de validatie raporten.
http://www.tuintopia.nl/prog_wedstr/uitslag.rar


Beoordeling
De beoordeling van de inzendingen hebben we gedaan op basis van de volgende regels:
 • Diegene met de hoogste score krijgt 1 punt, de volgende 2 en zo verder.
 • Indien er meerdere entries zijn met dezelfde score dan wordt de plaats bepaald aan de hand van de looptijd van het programma. Het programma dat als eerste uit zichzelf is gestopt krijgt dan 1 punt, de volgende 2, enz.
 • Een geldig resultaat is altijd beter dan een ongeldig resultaat, ongeacht de score.
 • Een ongeldig resultaat is altijd beter dan een crash
 • Het geven van ongeldig resultaat betekent niet meteen dat je "af" bent, maar elke foute kaart wordt als lege kaartlocatie beschouwd
 • De enige foutieve punten bepaling is gevonden in gecorrigeerde outputs. Tevens hebben we gezien dat de regel: “Het berekenen van een foutieve eindscore kost je de punten die het huis zou hebben opgeleverd” geen enkele invloed zou hebben op de eindpositie, dus hebben we besloten om dit niet mee te nemen in de uiteindelijk behaalde punten.

Uitslagen
Alleen bij testset 1 hebben 3 deelnemers dezelfde score behaald. Om de volgorde te bepalen hebben we naar de looptijd van het programma gekeken. Deze was volgt: Daos 0m04, Soultaker 4m57, Maltus 4m58.

Na het draaien van de eerste 3 testsets ontstond er een gedeelde eerste plaats. Om te bepalen wie de winnaar was hebben we met deze 2 inzendingen een vierde testset gedraaid.
Bijzonderheden Testset 1(TS1)
Pete: Bleef draaien en moest gestopt worden
Darkstone: Is bij de scoreregel de ‘:’ en hoofdletter vergeten
Corniel: Heeft de dierenweide te vaak gebruikt


Bijzonderheden Testset 2(TS2)
Pete & Bas Nieuwehuizen: Bleven draaien en moesten gestopt worden
Darkstone: Is bij de scoreregel de ‘:’ en hoofdletter vergeten
Corniel: Heeft de dierenweide te vaak gebruikt
joram.agten:
Crash bij SET 2: Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 28 at programmingcontest5.BoardReader.read(BoardReader.java:35)
at programmingcontest5.Main.main(Main.java:18)


Bijzonderheden Testset 3(TS3)
Corniel:
Crash bij SET 3:
Unhandled Exception: System.ArgumentException: Must specify valid information for parsing in the string.
at System.Enum.TryParseEnum(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase,
EnumResult& parseResult)
at System.Enum.Parse(Type enumType, String value, Boolean ignoreCase)
at GentleWare.DessertStorm.TuinInstructie.Create(String line)
at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
at GentleWare.DessertStorm.Program.Main(String[] args)

Daos: Lijkt te hangen met SET 3. Geen output

Bas Nieuwehuizen:
Crash bij SET 3.
9 10
Aborted (core dumped)

Pete:
Crash bij SET 3:
Starting Running queue with width 100
Watchdog is watching over you
8 threads
terminate called after throwing an instance of 'std::length_error'
what(): vector::reserve
Aborted (core dumped)

Maltus: Heeft het datacenter te vaak gebruikt & 10 kaarten op eilanden
Darkstone: Is bij de scoreregel de ‘:’, hoofdletter vergeten & 4 kaarten op eilanden
Joram.agten: Heeft lege plekken gevuld met: “null” & 6 kaarten op eilanden


Meegezonden programmabeschrijvingen
Enkele van de inzendingen hebben mooie programma beschrijvingen mee geleverd, dit waarderen wij zeer en willen we graag delen met iedereen.

Bas Nieuwenhuizen:
http://www.tuintopia.nl/prog_wedstr/bnieuw_beschrijving.txt

Malthus:
http://www.tuintopia.nl/prog_wedstr/malthus_beschrijving.pdf

Darkstone:
http://gathering.tweakers...message/40679021#40679021

Soultaker:
http://gathering.tweakers...message/40422059#40422059


Afsluiting
Het begon een paar maanden geleden met een schijnbaar eenvoudige vraag, namelijk: wat is de topscore van een nieuw kaartspel met maar een paar spelregels? Na wat uitproberen bleek het toch een behoorlijk uitdagende vraag te zijn. Gelukkig hebben we een grote groep enthousiaste programmeurs gevonden die deze uitdaging aan durfden te gaan.

Het organiseren van een wedstrijd als deze was ook een uitdaging op zich, keer op keer de teksten over lezen in de hoop alle mogelijke vragen uit te sluiten en geen dubbelzinnige bewoordingen achter te laten, maar het is wel erg leuk om te doen.

We willen iedereen bedanken voor de resultaten, het elkaar helpen, ondersteunen (zo ver als een wedstrijd dit toe liet natuurlijk) en de mooie inzendingen.

Als laatste zijn felicitaties op z’n plaats, sowieso aan jullie allemaal, maar in het bijzonder aan onze 3 winnaren.

Daos, Ondanks het hangen bij testset 3 heeft jouw applicatie keer op keer uitstekende scores in bijzonder krappe tijden. Hierdoor win jij de Raspberry Pie B met accessoires en het kaartspel Tuintopia in het echt.

Soultaker, De enigste inzending die elke testset volledig goed heeft kunnen uitvoeren. Dit op zichzelf is al een prijs waard. Ook jij ontvangt van ons het kaartspel.

Malthus, Jammer van de fouten in testset 3, anders was jouw inzending een serieuze kandidaat om er met de hoofdprijs van door te gaan. Als nummer 3 ontvang jij ook het kaartspel.

Anoniem: 510923

Topicstarter
@BNieuwenhuizen

Hoi Bas! Wat Creepy zegt klopt. Ik heb de post aangepast, ik hoop dat het nu duidelijk is!

Ik heb ook je naam aangepast. Die resultaten die je thuis krijgt klinken trouwens wel vet!

 • liquid_ice
 • Registratie: Februari 2001
 • Laatst online: 30-11-2021
@Vaan Banaan, Je hebt gelijk dat dit op z'n minst een onduidelijkheid was in de OP en de regel set, erg knap dat je deze gespot hebt.

Verderop in de regels staat namelijk ook:
code:
1
2
3
4
5
6
Om te voorkomen dat jullie een clustertje huren en de uitkomst hardcoded implementeren
houden we een aantal variabelen open:
- De aantallen van de kaarten
- De eigenschappen van de kaarten (welke inputs en outputs)
- De grootte van het speelveld
- Waar het huis staat.


De uiteindelijke Validator die ik geschreven heb heeft de insteek gehad om zowel het speelveld, de kaarten als OOK het resultaat te valideren.

Deze validator heeft online gestaan en voor meerdere weken was er ruimte voor en heb ik gevraagd naar input, bugs en onvolkomenheden. Tevens is er afgesproken dat de validator heilig verklaard zou worden en dat deze daarmee dus onbetwistbaar is.

De Validator kijkt niet naar het aantal inputs en outputs van de kaarten, en dat is nu dus ook officieel zo.
Natuurlijk hoop ik dat deze onduidelijkheid niemand punten heeft gekost, het zou erg jammer zijn als dit wel zo is.

Ik wil niet bot overkomen, maar neem hierin wel het volgende standpunt in:
De Validator heeft gesproken ;)

[Voor 4% gewijzigd door liquid_ice op 30-08-2013 10:31]

Klus page: http://klusthuis.blogspot.com

Pagina: 1Nintendo Switch (OLED model) Apple iPhone SE (2022) LG G1 Google Pixel 6 Call of Duty: Vanguard Samsung Galaxy S22 Garmin fēnix 7 Nintendo Switch Lite

Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2022 Hosting door True

Tweakers maakt gebruik van cookies

Bij het bezoeken van het forum plaatst Tweakers alleen functionele en analytische cookies voor optimalisatie en analyse om de website-ervaring te verbeteren. Op het forum worden geen trackingcookies geplaatst. Voor het bekijken van video's en grafieken van derden vragen we je toestemming, we gebruiken daarvoor externe tooling die mogelijk cookies kunnen plaatsen.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Forum cookie-instellingen

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

  Relevantere advertenties

  Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

  Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

  Ingesloten content van derden

  Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

  janee